UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)"

Transkript

1 UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering)

2 Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel: ACHORJEL KTHITM Fakturan skall skickas till: Kungliga Tekniska högskolan Fakturaservice Box Stockholm

3 Mail om inkommen faktura Mail om att du har fakturor att attestera skickas till din kth.se mail. När du får mail om att du har fakturor att hantera klickar du på länken i mailet för att fakturaportalen ska öppnas. Om du inte blir automatiskt inloggad måste du ange UG\ före ditt kth.se användarnamn, exempel UG\ACHORJEL, och ange lösenord.

4

5

6 Kontrollera Pris Leverans Betalningsvillkor Det som står på fakturan stämmer mot beställningen Skriv beskrivning om inköpet i kommentarsfältet (Logg arbetsflöde). Det underlättar för både ekonom och ekonomisk attestant som kommer efter dig i flödet. Om resa, ange resmål och syfte i kommentarsfältet. Om kostnaden avser utrustning, skriv tydlig beskrivning för upplägg i anläggningsregistret.

7 Bifoga bilagor Bilagor ska bifogas när fakturan avser representation och workshop/konferens. Vid workshop/konferens som KTH anordnar ska även program bifogas. Blankett för representation finns i blankettarkivet: Spara ner den ifyllda blanketten. Klicka på enligt nästa bild. Om dokument är bifogade är knappen gul.

8

9

10

11 Hur man söker giltigt projektnummer Om du vet vilket projekt som ska betala fakturan så skriver du projektnumret i projektfältet. Om du är osäker på projektet kan du använda sökfunktionen genom att trycka på fälthjälp (den blåa boxen bredvid projektet)

12 Fälthjälp

13 Felaktigt angivet projekt Vid felaktigt angivet projekt eller stängt projekt återställs dummyprojektet. Om du då klickar studsar fakturan tillbaka till dig. OBS! Kom ihåg att trycka Tab så att du ser om projektet är giltigt.

14

15 Behandling av faktura 5 alternativ 1. Fakturan betalas av 1 projekt 2. Fakturan betalas av minst 2 projekt 3. Vidarebefordra 4. Parkera 5. Fakturan är felaktig

16 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt Fyll i det projekt som skall belastas med kostnaden. Använd tab-knappen för att hoppa i konteringssträngen. Orgenhet ges av projekt. Kommentar kring fakturan lämnas i kommentarsfältet. Om det ser rätt ut efter kontrollerna klicka på. Fakturan går då iväg för kontering till ekonomen på den orgenhet som projektet tillhör för att sedan gå till den som ekonomiskt attesterar på orgenheten enligt delegationsordningen. Efter slutlig attest går fakturan vidare till betalning.

17 Alternativ 2 Fakturan betalas av minst 2 projekt Om du vill dela kostnaden mellan projekt eller konton, klicka på avancerat läge. Nya åtgärdsknappar dyker upp längre ner. Stå på ursprungsraden och tryck på Dela upp raden, en eller flera gånger. En ny rad skapas, fyll i alla raderna med projekt. Skriv kommentar om fakturan i fältet för kommentar (Logg arbetsflöde). Då fakturan har fler rader, tryck på knappen Kopiera så att kommentaren syns på alla rader. Eller skriv en kommentar för varje rad om beskrivningen inte är densamma för alla rader. När du har kontrollerat fakturan, angett belopp på de nya raderna samt angett projekt på alla rader skall du sakattestera. Gå tillbaka till Normalläge.Tryck på sakattestera.

18 Alternativ 3 Vidarebefordra Om du felaktigt fått fakturan som sakattestant, men du vet att det är någon annan som skall sakattestera, tryck på vidarebefordra och nedanstående bild kommer upp. Välj namn i rullningslistan på den som du vill vidarebefordra till och skriv en kommentar. Tryck på vidarebefordra igen.

19 Alternativ 4 - Parkera Om du vill avvakta fakturabetalningen tills du fått rätt leverans eller avvaktar kreditfaktura, välj parkera. Fakturan ligger då kvar i din uppgiftslista tills ny åtgärd görs. Kommentar måste lämnas och detta underlättar både för dig själv och för skolans fakturasamordnare (SLIPS). Det är viktigt att ärendet följs upp!

20 Alternativ 5 Fakturan är felaktig Om fakturan är felaktig, exempelvis att priset inte överensstämmer med priset på fakturan eller att fakturan ska till en annan skola etc, välj felaktig faktura. Fakturan går då till din skolans fakturasamordnare (SLIPS). Kommentar måste lämnas.

21 Åtgärdsknappar för sakattestant = Är det läge som du först kommer in i = Parkerar fakturan om du vill avvakta betalning tills utredning gjorts eller om du inväntar kreditfaktura = Om fakturan är felaktig distribueras den till skolans fakturasamordnare. Kommentar måste lämnas. = Godkänner att fakturan överensstämmer med beställningen = Vidarebefordrar till någon annan inom sakatteststeget

22 Åtgärdsknappar i Avancerat läge = Används om du vill dela upp rader för kontering på olika projekt eller konton = Stå på ursprungsraden och dela upp raden för att få ytterligare en rad = Ångrar åtgärd för val av ny åtgärd = Avser radering av rad om du delat upp rader. Markera rad med en bock i ruta till vänster och tryck på Ta bort för att radera raden. = Används ej = Används ej = Används ej = Används ej

23 Debet och kredit Vid en felaktig faktura (tex fel pris, ej levererade varor etc) ska du kontakta leverantören och be denne skicka en kredit på det som är felaktigt. Det är viktigt att du parkerar fakturan hos dig tills krediten kommer. Därefter attesteras båda samtidigt med hänvisning till respektive ver. nummer. OBS! Kom ihåg att följa upp parkerade fakturor.

24 Betalning En fakturas resa till betalning: Anländer Fakturaservice Skannas in Sakattestant kontrollerar och attesterar Ekonom kontrollerar och konterar Ekonomisk attestant godkänner köpet Betalningsfil skickas till Plusgirot Plusgirot betalar fakturan på angivet förfallodatum Vid snabb hantering tar det ca två veckor från det att fakturan anländer Fakturaservice tills dess att den går till betalning.

25 Jagarlistan Jagarlistan visar fakturor som behöver behandlas för att bli betalda i tid. SLIPS (skolleverantörs invoice processamordnare) på varje skola skickar påminnelser på fakturor enligt Jagarlistan som hämtas från Agresso. Tidsintervall för påminnelser innan förfallodatum 15 dagar för sakattestant 5 dagar för ekonomisk attestant

26 Ersättare i EFH När du är frånvarande i mer än en vecka, och vet att du inte kommer att kunna hantera dina fakturor, skall du be att få en ersättare inlagd i EFH. Kontakta för att få en ersättare inlagd. Om du redan har en ersättare kan du aktivera den genom att ange ett datumintervall under Alternativ.

27

28 Uppföljning av fakturor på webben För att söka efter fakturor, pågående eller färdigattesterade, går man in i Rapporter och söker efter de kriterier man vill ha med. Man kan tex. söka: Attestant Projekt Konto Ver. nummer Fakturanummer Lev. nummer

29

30 Anläggning Värde minst kr Livslängd minst 3 år Båda dessa kriterier måste vara uppfyllda! En ombyggnation som har ett värde av minst kr läggs upp som en anläggning (investering).

31 Attestering av faktura avseende en anläggning Det är viktigt att du anger i kommentarsfältet om fakturan avser en anläggning. Vid flera delfakturor som hör till samma anläggning måste det anges att dessa fakturor hör ihop. Namnet på anläggningen måste stå vid varje attestering så att det lätt går att koppla ihop fakturorna med varann. Om det är en pågående anläggning som är under uppbyggnad av KTH under en viss tid måste även detta anges i texten. OBS! Ombyggnationer över kr läggs upp som en anläggning. Vid flera delfakturor är det därför viktigt att skriva att det rör sig om en större ombyggnad och om flera fakturor inkommer.

32 Frågor vid upplägg av anläggning 1. Är detta en ny anläggning eller avser den en redan befintlig anläggning? (om det är till en befintlig anläggning hoppa till fråga 7) NY ANLÄGGNING 2. Vad ska den heta i anläggningsregistret (tillräcklig beskrivning för att kunna hitta den vid inventering)? 3. När kommer den att tas i bruk? Datum? 4. Hur lång beräknas livslängden vara? 5. Var kommer den att vara placerad? 6. Kommer det komma fler fakturor till anläggningen, dvs. är detta en delfaktura? Har det kommit fakturor tidigare? BEFINTLIG ANLÄGGNING 7. Vad heter den i anläggningsregistret? 8. Vid nya delar till anläggningen är det delar som ska bytas ut eller är det ytterligare delar som höjer värdet eller livslängden på anläggningen?

33 Vid frågor Annki Hörjel Malin Vennertun

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

FAKTURAPORTALEN - MANUAL

FAKTURAPORTALEN - MANUAL Raindanceportalen presenterar FAKTURAPORTALEN - MANUAL Raindance- version 2009 vår Frågor eller rapportera skanningfel: Marianne Aspenberg ankn 2998 Lösenord och behörigheter: Bijan Shafeie ankn 1365 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer