LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1"

Transkript

1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering av leverantörsfaktura 10 Ändring av leverantörsfaktura 12 Betalning av leverantörsfakturor 13 RAPPORTER Kontoplan 14 Leverantörer 14 Dagbok 14 Huvudbok 14 Obetalda leverantörsfakturor 14

2 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 2 INSTALLATION Välkommen till SimpliNova. SimpliNova är lika lätt att lära som att använda. Det är ett kraftfullt program för registrering och betalning av dina leverantörsfakturor.. Denna manual förutsätter att du kan grunderna när det gäller att använda en PC, det vill säga menyval, klicka, dubbelklicka, dra etc. Om inte, läs instruktionerna som följde med din dator eller kontakta ASE som också har utbildning på sitt program. Maskinkrav SimpliNova går att använda på alla IBM-kompatibla datorer. Hårddiskutrymme: minst 10 Mb rekommenderas. Internminne: minst 8 Mb För utskrift krävs en bläckstråle- eller laserskrivare. Installation Du installerar programmet genom att sätta in CD:n i CDROM-enheten. Windows 95/98: Välj Kör på Start-menyn. Skriv d:install (eller annan enhet) Följ instruktionerna på skärmen Säkerhetskopiering Det är viktigt att du varje gång du använt SimpliNova tar en säkerhetskopia på datafilen. Detta för att du inte ska förlora information om hårddisken skulle haverera. Säkerhetskopiering gör du helt enkelt genom att klicka på knappen Backup i huvudmenyn. Programmet tar en säkerhetskopia på alla datafiler (dvs Löner, Fakturering och Bokföring) oavsett var du befinner dig i programmet. Filen döps automatiskt med dagens datum för att du lätt skall kunna återlagra den senaste kopian. Kontakta ASE AB om du vill ha mer information om denna rutin.

3 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 3 SNABBSTART Här följer ett körschema som du använder för att komma igång med programmet så snabbt som möjligt. Du måste gå igenom nedanstående moment för att ditt vidare arbete skall fungera tillfredsställande. Körschemat hänvisar hela tiden till sidorna i den mer detaljerade handboken. Kryssa gärna i rutan till vänster för varje genomfört moment så håller du lättare reda på vad som är klart. Välj REGISTER - BASREGISTER Komplettera informationen om ditt företag s 7 Välj RAPPORTER - KONTOPLAN Skriv ut kontoplanen i kontonummerordning s 14 Välj REGISTER - KONTO Ta bort respektive registrera nya konton s 5 Välj REGISTER - LEVERANTÖR Lägg dina aktuella leverantörer. Alla leverantörer som finns med i bokslutet måste registreras s 8

4 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 4 HUVUDMENY SimpliNova startas genom att du dubbelklickar på ikonen "SimpliNova". När programmet laddats in har skärmen på din dator de menyer som syns på bilden nedan.

5 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 5 REGISTER Menyn "Register" använder du till att börja med för att underhålla dina egna register över kontoplan, kontogrupper, leverantörer. Här bestämmer du också och registrerar räkenskapsåret, momssatser mm. Kontoplan För att lägga upp nytt konto klickar du på Nytt konto. Markören hamnar då på kontonummer. Ange kontonummer (4 siffror). Nästa fält kallar vi för kontogrupp. Här anges under vilken grupp du vill att kontot ska visas. Är du osäker på vilka kontogrupper som finns att välja mellan, dubbelklicka på knappen Kontogrupp så visas alla tillgängliga kontogrupper. Exempelvis porto kopplas till gruppen lokal & kontor. Ange därefter kontonamn. Om det inte är ett inkomstkonto är inmatningen fullständig. Klicka därefter OK.

6 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 6 Resterande information i detta fönster har endast att göra med inkomstkonton. På inkomstkonton kan du ange belopp inklusive moms och låta programmet räkna ut och kontera momsbeloppet. Flytta i så fall markeringen för automatmoms från nej till ja. Om det är 25% (20) moms så ändras markeringen automatiskt. Är det annan procentsats får du själv flytta till aktuellt fält (12% resp 6%). Efter att all information registrerats, klicka OK. Ändra ett konto Om du vill ändra ett redan upplagt konto välj först Hitta. En ruta med alla konton dyker då upp i bild. Välj aktuellt konto genom att dubbelklicka på detta. Detta konto visas nu i fönstret. Välj Ändra och gör ändringarna åtföljt av OK. Man bör tänka sig för noga innan man lägger upp respektive ändrar konton i SimpliNova. Mycket viktigt är att markeringen för debet resp. kredit hamnar rätt. Hamnar den fel blir konteringen felaktig. Alla kostnadskonton skall markeras som Debet och intäktskonton som Kredit. Tillgångs- resp. skuldkonton kan vara lite knivigare. Är du osäker ring supporten. Ta bort konto Hämta upp kontot med hjälp av HITTA, dubbelklicka och kontot syns nu i bild. Välj TA BORT och svara sen Ja på den efterföljande kontrollfrågan. Kontogrupper Kontogruppen bestämmer under vilken rubrik i inmatningsbilden du hittar kontot. T ex Porto återfinns under rubrik Lokal&kontor etc. Kontogrupperna finns inlagda från början men kan vid behov ändras respektive kompletteras. Kontogruppnummer anger vilka knappar som tänds när du hämtar konto från aktuell kontogrupp. Om kontogruppnummer är 1-4 tänds alla knappar utom Leverantörer. Kontogruppnummer 5 tänder endast Kunder. Nummer 6-50 tänder alla knapparna. Kontogruppnummer större än 50 tänder alla knapparna utom kunder och leverantörer. Ordningsnumret anger endast sorteringsordningen i fönstret.

7 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 7 Företagsuppgifter När du får programmet är ditt företagsnamn redan ifyllt. Nästa obligatoriska fält är Nästa ver nummer. Det börjar vid uppstart på 1. Ange bokföringsår. Markeringen Automat tömning PG ifylls om man har sådan bankkoppling så att postgirot alltid är noll, dvs alla uttag resp. insättningar går direkt till bankkontot. Momssatserna är redan ifyllda. Dessa ändras vid lagändring. Bankgironr och Postgironr behöver endast ifyllas om du vill betala räkningar via modem. Ange bankgironummer 7 eller 8 siffror. Inget bindestreck. OBS Du måste komplettera med nollor framför numret så att det blir 10 siffror. Ange sen Fil, Fil med bevakning eller lista. Fil innebär att alla fakturor som skickas kommer att betalas samtidigt. Fil med bevakning innebär att de betalas på respektive förfallodag. Väljer Du lista skrivs en lista med de uppgifter som behövs för att skriva avier. Postgironumret skrivs utan nollor och utan bindestrecket. Med hjälp av den vertikala rullningslisten till höger får du fram fler inställningsalternativ. Du kan t ex välja om du vill använda projektredovisning, om projektredovisning alltid skall användas etc.

8 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 8 Leverantörer Här registrerar du dina leverantörer. Ange leverantörsnummer (lämpligen BG-nr), namn etc. Ange bankgiro och postgironummer utan några bindestreck. Detta för att nu eller senare kunna använda SimpliNovas betalningsrutiner. Här anger du också leverantörens betalningsvillkor. Endast de första fem inmatningsfälten är obligatoriska. Resterande är för ditt interna bruk.

9 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 9 BEARBETNING Under NYA registrerar du dina leverantörsfakturor Under BETALA sköter du utbetlningarna via fil eller lista.

10 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 10 Registrering av leverantörsfakturor Det är i denna bild du registrerar dina leverantörsfakturor. Observera att det finns en ledtext längst ned i bild som hela tiden ändrar text beroende på var i bilden du befinner dig. Nummer Numreringen sker helt automatiskt, dvs nästa verifikationsnummer kommer upp utan någon åtgärd från din sida. Datum Du behöver bara slå dagen (2 siffror) så följer månad och dag med automatiskt. Totalbelopp Detta beloppet är summan på din leverantörsfaktura, bruttobeloppet inklusive moms. Ange beloppet och tryck Enter. Moms I detta fält anges momsen på din leverantörsfaktura. Om du slår in ett belopp som är större än 20% av bruttobeloppet får du en följdfråga. Avsikten är att varna för att du slagit in för stort belopp. För att kunna hantera även udda typer av fakturor tillåter systemet även avvikande belopp.

11 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 11 Rubrik Om du inte slår in något kommer leverantörens namn ändå automatiskt. Välj kontogrupp Här väljer du vilken typ av händelse som ska bokföras. Enkelklicka på någon rad i rutan till höger. Alternativt kan du pila nedåt/uppåt med piltangenterna. Välj konto Om du har valt t ex Lokal o kontor så får du möjlighet att välja på ovanstående konton. Välj genom att enkelklicka. (I projektversionen kan du pila dig nedåt/uppåt) (Saknar du något konto, se i handboken sid 5-6 om hur man lägger upp respektive ändrar i kontoplanen.) När du har valt ett konto ställer sig markören på Text. Den text som du skrivit in tidigare ligger som förslag men du har full valfrihet att ändra till något mer passande för just denna rad. Belopp (netto) Nettobeloppet blir förslag till belopp att kontera. Acceptera detta med Enter eller välj ett lägre belopp om du önskar dela upp fakturan på fler konton. I kvittensrutan trillar detta belopp ned. Om du väljer hela beloppet syns nu en knapp Leverantörer. Tryck enter och följande bild visas.

12 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 12 Ange leverantörens ID-nr. Finns leverantören inte upplagd klicka på knapp Uppläggning Lev. Ange i tur och ordning fakturanummer samt förfallodatum. Om det kommer upp ett förslag till fakturanummer så beror det på att du lagt in ditt eget kundnummer hos leverantören under register Leverantörer. Slutligen Enter = OK. När du gjort det så trillar resten av konteringen ned i kvittensrutan. Kolla att det är rätt, tryck sedan på OK-knappen som nu blivit synlig i bilden. Är det en Kreditfaktura så klickar du i JArutan ovanför innan du klickar på OK-knappen. KLART! Nu är du färdig med din första verifikation. Ändra en tidigare bokförd verifikation Du kan endast ändra en faktura om den inte är betald. Genom att först trycka på HITTA knappen längst ned i bild och det kommer det upp en ruta med dina verifikationer. Välj den du vill ändra genom att dubbelklicka på den. Nu om inte förr inser du fördelen med att skriva in en Rubriktext. Denna syns som du ser nedan. När du har dubbelklickat så syns den valda verifikationen på skärmen. Välj ÄNDRA som återfinns till höger om HITTA längs ned till höger i bild. När du tryckt på ändra-knappen försvinner verifikationen ur bilden och du kan slå in rätt belopp samt kontering. Observera att ändringen inte sparas i registret förrän du klickat OK. Skulle du av misstag ha fått upp fel verifikation på skärmen så är det bara att avstå från att klicka på OK - knappen.

13 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 13 Betala leverantörsfakturor Detta fönster finner du under Bearbetning - Lev.bet. Här sköts utbetalning av dina leverantörsfakturor till post- eller bank-giro. Programmet skapar en datafil som skickas via modem till respektive. Rutinen kan användas även om Du inte har denna uppkoppling utan endast vill ta ut underlag för att fylla i avier. I den vänstra rutan presenteras alla fakturor som Du har bokfört som leverantörsfakturor. Du kan sortera dem efter namn, datum eller beloppsordning genom att musklicka på den understrukna texten ovanför den vänstra rutan. Det finns två sätt att skapa ett betalningsförslag. Antingen klickar Du i den vänstra rutan på de fakturor som Du vill betala en och en så flyttas de över till den högra rutan. Eller så anger Du förfallodatum i den översta gula inslagsfältet så plockar programmet automatiskt över dessa till den högra rutan. När de har hamnat i den högra rutan - oavsett vilken metod Du använt - välj Pg (gul knapp) eller Bg (röd knapp). Texten på respektive knapp bestäms av vad Du angivit i Basregister. Du kan välja mellan Lista, Fil eller Fil med bevakning. Mer om detta sid 7. Nu väljer Du antingen Pg eller Bg knappen. Ett betalningsförslag skrivs ut på skärm eller papper beroende på vad Du valt. Du får en fråga om uppdatering ska göras. Svara Du Nej händer ingenting. Svarar Du Ja skapas en betalningsfil samt en verifikation. Du kan således svara Nej, titta på underlaget i lugn och ro och därefter ta ut nytt underlag och svara Ja. Betalfilen skickas därefter med avsedd programvara. Vi är återförsäljare för Bankett och Girolink. Det finns möjligheter att själv välja betalningsdag om Du har alternativet Fil. Till höger om de gul-röda knapparna finns ett fält benämnt Bet.dag. Detta sätts automatiskt till dagens datum. Genom att ändra detta kan Du flytta fram betalningsdatumet. Använder Du alternativet Fil med bevakning kan Du för att slippa få så många poster på ditt kontoutdrag bunta ihop närliggande datum. Sortera först fakturorna i den högra rutan efter datum. Markera sen den faktura Du vill ändra betalningsdag för. Ändra datum nere till höger i bild. Glöm inte att OK att ändra - knappen.

14 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 14 RAPPORTER SimpliNova har en enkel rapportdel där du kan skriva ut dina leverantörsfakturor. Du väljer normalt mellan skrivare och bildskärm. Du kan också skriva ut till utklipp för senare bearbetning i ordbehandlings-, kalkyl- eller layoutprogram. Kontoplan Här skriver du ut kontoplanen i kontonummerordning eller gruppnummerordning. Du kan också skriva ut kontogrupperna separat. Leverantörer Här skriver du ut dina leverantörer i bokstavs- eller nummerordning. Dagbok/Verifikationslista Du kan välja att skriva ut verifikationslistan fr o m - t o m ver nr eller för en hel eller flera månader.denna lista kan med fördel tas ut varje månad som underlag till din redovisningsbyrå. Listan visar dels detaljer för varje faktura, dels ett sammandrag för hela månadens fakturor. Huvudbok Här tar du ut listor för enskilda konton eller ett intervall av konton under valfri period. Du kan också sortera utskriften i datum- eller beloppsordning. Obetalda leverantörsfakturor Här skriver du ut alla obetalda leverantörsfakturor. Du kan också välja att skriva ut en lista för en enstaka leverantör.

15 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 15

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer