Mamut Kunskapsserie, nr Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE"

Transkript

1 Mamut Kunskapsserie, nr Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

2 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut Business Software 1 INLEDNING Effektiv verifikatsregistrering med Mamut Business Software Registrering av verifikat Redigering av verifikat Verifikatsmallar Anpassa dina rutiner genom användarinställningar Kolumner Funktioner Nytt verifikat vid balans Ärva verifikatstexter Datum styr perioden Datum/periodkontroll Valuta datum kontroll Standard fokus Tips för effektiv och säker registrering av verifikat Ingående faktura Bankverifikat Tips på effektiv användning av det numeriska tangentbordet Knappraden

3 INLEDNING 3 1 INLEDNING 1.1 Effektiv verifikatsregistrering med Mamut Business Software 1 M Vi hoppas att detta häfte kan bidra till att du på ett effektivt sätt får svar på dina frågor runt verifikatsregistrering i Mamut Business Software. Från och med version 7.0 av Mamut Business Software har vi ändrat rutinerna för verifikatsregistrering. I detta häfte ska vi se närmare på hur dessa förändringar ger dig säkrare och effektivare rutiner vid registrering, kontroll och redigering av verifikat. Vi ska dessutom titta på hur du enkelt kan använda verifikatsmallar i ditt dagliga arbete. I tidigare versioner har alla verifikat registrerats direkt i en lista som kontrolleras och redigeras innan de överförs till huvudboken. Denna uppdelning mellan verifikatsregistrering och huvudbok hittar du fortfarande i programmet. För att ge dig ökad kontroll över varje enskilt verifikat, är fönstret du registrerar verifikatet i, delat i två delar. När ett verifikat slutförts förs det över till en egen, ny verifikatslista och gör plats för nästa verifikat. Det är enkelt att hämta verifikatet från listan igen om du vill redigera beloppen och ta bort eller lägga till rader. Genom detta system får du full kontroll på verifikaten ett i taget, samt ser direkt att verifikaten balanserar och innehåller korrekt information. Verifikaten registreras ett i taget i övre delen av fönstret, där du har full kontroll över alla variabler, som verifikatstyp, datum och period. Registrerade verifikat läggs till denna lista. Ska de sedan redigeras hämtas de upp i fönstret ovan. Du kan då vara säker på att ändringarna bara påverkar ett verifikat och att de övriga verifikaten förblir oförändrade.

4 4 INLEDNING 1.2 Registrering av verifikat All överordnad information, som verifikatsnummer, verifikatstyp, datum och period, är samlad överst i fönstret och gäller bara för det aktiva verifikatet. För varje nytt verifikat du skapar, kan du justera denna information och alltid ha full kontroll på vad som gäller. 1.3 Redigering av verifikat Den nya uppdelningen mellan det aktiva verifikatet och verifikatslistan ökar också översikten när du ska redigera verifikaten. Även om det har blivit enklare att kontrollera verifikaten efter hand som de registreras, rekommenderar vi fortfarande att du kontrollerar verifikaten innan de överförs till huvudboken. Möjligheterna att redigera information direkt i verifikaten är utökade och du slipper ta bort hela verifikatet för att sedan lägga in det på nytt. Genom att dubbelklicka på ett verifikat i verifikatslistan flyttas det upp till registreringsfönstret. Du kan nu ändra överordnad information som verifikatstyp, datum och period utan att resten av verifikatslistan blir påverkad. Om du tar bort eller lägger till rader ser du med en gång vilken effekt det har för verifikatet. För att ändring av överordnad information från verifikat till verifikat ska gå snabbare, kan du låta perioden styras av datumet du anger. Det blir därmed färre steg att gå igenom för varje verifikat, något du kommer att uppskatta när du registrerar ett större antal verifikat. Eftersom verifikatet du registrerar skiljs ut från de som ligger i listan, ser du lättare vilka rader som ingår i verifikatet. Debet och kredit summeras bara för detta verifikat och du ser genast vad som ingår i summan. Totalt saldo efter posteringar från huvudbok och verifikatsregistrering visas också för varje konto du använder. När du är klar med ett verifikat blir det mycket enklare att kontrollera att allt är korrekt. Det går inte längre att glömma ett verifikat utan att det är i balans. Vi har också flyttat val av räkenskapsår till knappraden. I de perioder du registrerar växelvis på två räkenskapsår, behöver du inte vara osäker på vilket år de olika verifikaten placeras i. Fönstret visar bara verifikat från ett räkenskapsår i taget. Verifikaten från de andra räkenskapsåren döljs och du vet direkt vilka verifikat som hör ihop och vilka som inte gör det. Det är också möjligt att ändra kontonummer, även på konton med momshantering och du kan ändra momskoden på vilken rad som helst. Detta påverkar återigen momsen så att du ser vilken effekt ändringen har på verifikatet. Om verifikatet inte balanserar eller om det har uppstått andra fel efter ändringarna får du också automatiskt besked om detta.

5 INLEDNING Verifikatsmallar 1 I företag av en viss storlek kommer det i regel att registreras flera likadana verifikat, med små variationer. En verifikatsmall låter dig skriva in denna varierande information och skapa ett eller flera verifikat efter den angivna mallen. Typiska exempel är bokföring av faktura, periodisering av hyra eller avskrivning på investeringar. Den nya versionen av Mamut Business Software har fått verifikatsmallar i sin redovisning. Med hjälp av verifikatsmallarna kan du förenkla ditt arbete i samband med verifikatsregistreringen. Verifikatsmallar är endast tillgängligt till produkterna Mamut Office och Mamut Enterprise Skapa ett nytt verifikat på vanligt sätt, där du anger verifikatstyp, datum och period för verifikatet 2 Välj önskad Verifikatsmall och tryck Enter Välj eller skriv in värdena som krävs för verifikatsmallen. 4 Markera Standard om du vill att värdena skall föreslås nästa gång verifikatsmallen används. Funktionen aktiveras genom Användarinställningar och visar en egen rullgardinsmeny med tillgängliga verifikatsmallar i modulen för Verifikatsregistrering. 5 Klicka OK. Ett eller flera verifikat skapas nu med dessa värden, enligt verifikatsmallen du använder.

6 6 INLEDNING Anpassa dina rutiner genom användarinställningar Genom användarinställningar hittar du flera möjligheter att anpassa rutinerna runt verifikatsregistreringen. Om du sätter dig in i alla möjligheter kan du prova dig fram tills du hittar den kombination som passar bäst för dina vanor och behov. Detta kan spara mycket tid genom att du effektiviserar själva registreringsprocessen. 2.2 Kolumner I första raden kan du välja vilka Kolumner som ska visas i registreringsfönstret. Du kan också välja vilka kolumner som ska ha Fokus,vilket betyder att markören stannar i fältet vid registrering eller ändring av data. Kolumner som visas i informationssyfte behöver man därför inte ha i fokus. Detta gäller bland annat kolumner som visar data från andra register eller data som du registrerar som Fakturainformation. g NYTT VERIFIKAT VID BALANS Varje gång ett verifikat balanserar lagras existerande verifikat och du får fram ett nytt verifikatsnummer. Detta gör att själva registreringen går snabbare. Samtidigt ställer funktionen högre krav på att du senare går igenom och kontrollerar verifikaten innan du överför dem till Huvudbok ÄRVA VERIFIKATSTEXTER Denna funktion kommer bara att fungera om du använder dig av Motkonto och registrerar två verifikatsrader åt gången. Beskrivningen du för in i den första verifikatsraden kommer då att kopieras över till den andra raden som innehåller motkontot DATUM STYR PERIODEN Vid ändring av datum kommer denna funktion att knyta verifikatet till perioden som datumet faller under. Du behöver då inte stanna i periodfältet för varje verifikat DATUM/PERIODKONTROLL Om datum för verifikatet inte faller under perioden, kommer du att få meddelande om detta genom denna funktion. Den spärrar dock inte registrering på avvikande perioder VALUTA DATUM KONTROLL Valutakurserna du uppger i Valutaregistret registreras med en giltighetsperiod. Om du registrerar verifikat i en främmande valuta utanför denna period, kommer du att få meddelande om detta. På samma sätt som vid datum/periodkontroll kan du bortse från meddelandet om du vill använda den gamla valutakursen. 2.3 Funktioner Du kan också slå av eller på olika funktioner som styr automatiken till fönstret. På detta sätt kan du anpassa arbetsföljden efter dina krav på säkerhet eller önskan om effektiv registrering. 2.4 Standard fokus Standard fokus bestämmer var markören ska börja när du skapar ett nytt verifikat. Här kan du välja mellan Verifikatsdatum, Verifikatstyp, Period och Verifikatsrad. Val av verifikatsrad kommer att placera markören i kontokolumnen. 2

7 INLEDNING Tips för effektiv och säker registrering av verifikat Det nya sättet att registrera verifikat gör att du kan effektivisera dina egna rutiner. Kanske har du nyligen gått över från ett annat verktyg för verifikatsregistrering eller precis börjat registrera dina verifikat själv. Genom detta exempel vill vi visa dig hur verifikatsregistreringen kan göras så effektiv som möjligt. 3.2 Ingående faktura Först justerar han fönstret så att det visar kolumnerna han behöver vid registrering av Ingående Faktura (IF). Detta gör han genom Användarinställningar. Här väljer han också att kolumnerna han måste ändra ska ha Fokus. Fokus betyder att markören inte hoppar över kolumnen vid registrering. PEDER STÄLLER IN FÖNSTRET PÅ DETTA SÄTT: Peder Ås sköter sin bokföring i efterskott, det vill säga att han samlar ihop alla verifikat och registrerar dem i slutet av varje månad. Peders verifikat består av flera leverantörsfakturor och diverse bankverifikat efter betalning till leverantörer och inbetalningar från kunder. Motkonto: Det lönar sig att använda detta fält eftersom Ingående Faktura oftast bara kostnadsförs mot ett konto. Fakturanummer: Peder vill gärna kontrollera att fakturanumret som anges i verifikatet är korrekt. Han kan inte registrera fakturanumret direkt och kan därför heller inte välja Fokus. Momshantering: Ska också kontrolleras men eftersom kontona automatiskt anger korrekt moms väljer han inte heller här Fokus. Avdelning: Peder ska fördela kostnaderna på olika avdelningar så här väljer han att ha Fokus. Peder sorterar verifikaten efter vilken verifikatstyp som de tillhör. Han har två högar: fakturor från leverantörerna i en hög och konteringsverifikat från banken i en hög. Därefter sorterar han varje hög efter datum. Dessutom väljer han att datum styr perioderna. Perioden för verifikatet blir då automatiskt månaden för datumet han anger. Peder registrerar alla ingående fakturor först. Det blir då mycket enklare att registrera bankverifikaten, som kan knytas direkt mot dessa fakturor. När han börjar registrera verifikaten använder han vänster hand för att bläddra i verifikaten, medan höger hand vilar på det numeriska tangentbordet där han hittar alla snabbtangenter. Peder börjar med en faktura för leverantören Fushion.

8 8 INLEDNING SÅ HÄR GÖR PEDER: För att skapa det första verifikatet trycker han på [+] Han trycker så på [*] tills Ingående Faktura står som verifikatstyp Markören står nu i datumfältet och Peder skriver in 1502, som är datumet på det första verifikatet. Peder trycker åter igen på [*] för att flytta markören till kontofältet i verifikatsraden. Konto 2440 kräver att Peder väljer en leverantör för registrering av reskontrainformation. Peder sparar ett moment genom att trycka in leverantörsnumret, 10002, direkt. Korrekt leverantör hittas och Peder registrerar fakturainformation: Låt oss sammanfatta vad Peder har knappat in för att registrera fakturan: [+] [*] [1502] [*] [Leverantörsnummer] [Enter] [Fakturanummer] [+] [Motkonto] [Enter] [ ] [Enter] [500] [+] Peder fyller i 1520 som är fakturanumret. Resten av informationen i fönstret följer automatiskt av verifikatsdatumet och kontaktinställningarna. I rutan Bankkonto kan Peder välja mellan olika konton och i rutan Typ kan han välja mellan Bank, Post och Bankkonto Utland. Han stänger fönstret genom att trycka [+] Verifikatsraden är nu uppdaterad med 2440 Leverantörsskuld som konto. Fakturanumret är också inlagt i rätt kolumn samt syns i beskrivningsfältet tillsammans med leverantörsnamnet. Med Fokus i kolumnen för Motkonto skriver Peder 6970 för att bokföra på kontot för Tidningar, tidskrifter med mera. Peder trycker [Enter] som lägger in 6970 som motkonto och Fokus flyttas till Avdelningsfältet. Med piltangenten [ ] ges Peder möjlighet att välja avdelning och trycka [Enter] för att gå vidare. Kolumnen Kredit är standard i Fokus för konto 2440 och markören flyttar sig hit. Peder trycker in 500 som är fakturans belopp och trycker [+]. IF 1 (Ingående Faktura) har nu flyttat sig ner i verifikatslistan. Peder får Fokus i datumfältet och är klar att registrera verifikat IF 2. Han behåller Verifikatstyp och Datum från det förra verifikatet. Nästa verifikat kommer från samma månad och han behöver bara ändra de två första siffrorna. [+] ger ett nytt verifikat [15] för att ändra datum, och [+] [Leverantörsnummer] för att registrera en faktura från en annan leverantör och [Enter] [Fakturanummer] och [+] [Motkonto] [Enter] [Belopp] i kreditfältet och [+] - och till slut [+] för att få upp ännu ett verifikat Så här kan Peder fortsätta att registrera sina ingående fakturor på ett effektivt sätt.

9 INLEDNING 9 Han avslutar med att överföra alla ingående fakturor till Huvudboken. Reskontra kommer då att uppdateras med de nya posterna och de tillhörande betalningarna kan knytas till dem. PEDER KNAPPAR DÅ IN: Sex gånger på [/] för att byta från Ingående Faktura till verifikatstypen B (Bank) [28] för att byta datum och [+] [Fakturanummer] direkt i kolumnen för konto och [Enter] 3.3 Bankverifikat Innan Peder går över till att registrera sina bankverifikat gör han några snabba justeringar i sina användarinställningar. [Motkonto] och [Enter] [+] för att bekräfta beloppet som föreslås från den ursprungliga fakturan och till slut [+] för att skapa nästa verifikat Momshantering: Han tar bort visningen av kolumnen då denna inte är relevant här. Avdelning: Tas också bort då han inte fördelar balansposterna på avdelningar. Verifikatstypen Bank (B) är en betalningsverifikatstyp som används vid verifikatsregistering avseende betalning mot reskontran. Det föreslås att de öppna posterna som vi registrerade som ingående faktura ska stängas vid val av en kontakt. Efter sista överföring till huvudbok är fönstret tomt och ett nytt verifikat måste skapas. Det är två saker vi ska lägga märke till här. Genom att skriva in fakturanumret direkt i kontokolumnen hämtas den aktuella leverantören automatiskt från reskontran. Beloppet från den öppna posten fylls också i under korrekt kolumn. Denna metod kan användas för att registrera betalningar på både Ingående och Utgående faktura.

10 10 INLEDNING Tips på effektiv användning av det numeriska tangentbordet Om du frågar en pianist om hur hon minns alla noter hon ska spela blir du förmodligen bemött med en axelryckning. All motorik finns i fingrarna och det enda pianisten har i huvudet när hon framför ett verk är själva musiken. Samma princip gäller vid verifikatsregistrering. Efter hand som du lär dig att behärska snabbtangenterna som finns i det numeriska tangentbordet 4 a kommer all registrering att gå automatiskt. Det enda du behöver tänka på är att datumet, kontot och beloppet blir korrekta. I Mamut Business Software ska du kunna göra det mesta av arbetet med en hand vid registrering och alla nödvändiga knappar finns på på det numeriska tangentbordet. Ändrar verifikatstyp till den förra i listan. Kopierar beskrivningen från raden ovanför (markören måste stå i kolumnen för Beskrivning). Ändrar verifikatstyp till Nästa i listan. Öppnar Kontoplanen (om du står i kontokolumnen) Nytt verifikat, börjar på nytt verifikatsnummer om det förra är i balans Stänger fakturainformationsfönstret (när fakturanumret är inskrivet) Balanserar verifikatet genom att notera skillnaden mellan debet och kredit i sista raden i verifikatet. (Du måste stå i kolumnen för debet eller kredit på den sista raden.) Placerar valt konto, kund eller leverantör från fönstret Kontoplan/Kontakter Flyttar dig till nästa fält som har Fokus (ställs in genom Allmänna Inställningar) Placerar markören i fokus i fältet för Verifikatsdatum, om du ska ändra detta när du arbetar med ett verifikat. Trycker du en gång till flyttas markören tillbaka till verifikatet. Placerar markören i fokus i fältet för val av Period, om du vill ändra denna i ett verifikat. Trycker du en gång till flyttas markören tillbaka till verifikatet.

11 INLEDNING Knappraden I verifikatsregistreringens knapprad finns också en rad funktioner med snabbtangenter. Här hittar du en snabb översikt över de viktigaste tangenterna: TIPS: Om du för musen över vilken knapp som helst i Mamut Business Software får du alltid upp en så kallad ToolTip, som innehåller information om vad som är snabbtangenten. (Ctrl + D) Radera (Ctrl + K) Öppnar kontoplanen (Ctrl + H) Överför till huvudbok 4.3 Användning av snabbtangenter vid verifikatsregistrering PÅ SNABBTANGENTER PÅ SNABBTANGENTER UTGÅENDE FAKTURA TANGENT FUNKTION + Skapar nytt verifikat / och * Ändrar verifikatstyp till UF (Utgående Faktura) 1003 Ändrar datum till som är fakturadatum + Flyttar markören till Konto-kolumnen 1510 Öppnar listan över kunden _ Väljer rätt kund i listan Enter Knyter verifikatet mot vald kund och öppnar fönstret för fakturainformation 1234 Infogar fakturanumret för fakturan + Stänger fönstret för fakturainformation 3041 Upprättar motkonto Enter Placerar markören i kolumnen för Debet Infogar beloppet som faktureras Enter Verifikatet fördelar sig på flera rader och beräknar rätt belopp för motkonto och momskonto TANGENT + / och * _ Enter _ BANKVERIFIKAT FUNKTION Skapar nytt verifikat Ändrar verifikatstyp till B (Bank) Ändrar datum till som är betalningsdatum Flyttar markören till Konto-kolumnen Öppnar listan över leverantörer Väljer rätt leverantör i listan Knyter verifikatet mot vald leverantör och öppnar fönstret för fakturainfo. Väljer fakturan som är betald i listan Stänger fönstret för fakturainformation Upprättar motkonto Verifikatet fördelar sig på konto och motkonto med rätt belopp, hämtat från reskontran Källor till mer information På följande ställen kan du läsa mer om bokföring i Mamut: Internet: Allmän information om produkter och företaget Tillgång till en databas med svar på frågor om användandet av bokföringsmodulerna Information om bokföringsfunktionalitet i produkterna Mamut Enterprise och Mamut Office Information om kurs inför användandet av bokföringsmoduler i ditt Mamut-program Handbok: Introduktion till Mamut Business Software: Ekonomistyrning, lön och personal Mamut-programmet: Hjälpfunktionen i den enskilda skärmbilden Mamut Information Desk: Denna informationskanal finns online direkt i ditt program och ger dig tillgång till bl a dagligen uppdaterade användartips och nyheter Mamut Usermail: regelbundna användartips inom utvalda användningsområden i ditt Mamut-program Mamut Grundkurs på CD-ROM: Kom igång med interaktiv utbildning på din PC

12 Mamut AB, Stureplan 4c, 4tr Stockholm, Sverige Tel: Fax: Mamut är en ledande leverantör av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar till små och medelstora företag, självständiga näringsidkare, föreningar och privatpersoner. Företaget erbjuder kompletta och användarvänliga system till marknadens bästa pris/prestanda. Över användare i flera europeiska länder använder dagligen Mamuts prisbelönta lösningar. Närmare information om Mamut och företagets produkter finns på eller per Mamut reserverar sig för eventuella fel. Copyright 2003 Mamut. Alla rättigheter. Mamut och Mamut-loggan är registrerade varumärken som tillhör Mamut. Alla andra varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal

Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.FIN.111.SE I EKONOMISTYRNING, LOGISTIK OCH PERSONAL Producent och distributör: Postadress

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie - 2009. Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software

Redovisning. Mamut Kunskapsserie - 2009. Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software Redovisning Mamut Kunskapsserie - 2009 Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software INNEHÅLL VÄLKOMMEN... 1 VIKTIGA VERKTYG I PROGRAMMET...

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Ny version! REGELÄNDRINGAR Viktigt! Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system

Ny version! REGELÄNDRINGAR Viktigt! Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system Ny version! VIKTIG UPPDATERING AV BUSINESS SOFTWARE INNEHÅLL: Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system Sida 2 Användartips Råd, tips och idéer på hur du mer effektivt kan använda ditt

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Redovisning Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008 Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system INNEHÅLL ENKLARE ÅRSBOKSLUT... 1 Årsbokslut... 1 Innehåll i årsbokslutet... 2 Årsbokslut

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Byråguide

Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Byråguide Norstedts Redovisning/ Affärssystem Byråguide INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Norstedts Redovisning/Affärssystem Byrå 1 INLEDNING...1 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING 2 2.1

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal // Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566 991 01

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Ekonomistyrning, logistik och personal

Mamut Business Software. Introduktion. Ekonomistyrning, logistik och personal Mamut Business Software Introduktion Ekonomistyrning, logistik och personal Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.SE 002

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems för det enkelt för dig att sköta administrationen för din förening. Programmet lämpar sig för en eller flera föreningar. I har vi samlat allt du behöver för din förenings administration.

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut Inledning I november 2008 släpptes den första versionen - version 2008.2.5 - av Norstedts Bokslut som grundas på den nya teknik vi kommer att arbeta med framöver. Med

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variation Web Mamut Enterprise Variation Web Tilläggsprodukten Mamut Enterprise Variant Web ger dig möjligheten att detaljprofilera dina produkter

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Momsrapport Specter Business Management

Momsrapport Specter Business Management Sida 1 av 9 Momsrapport Specter Business Management Detta dokument beskriver detaljerat vad varje ruta på momsrapporten beräknas på i systemet. Vissa avsnitt i momsrapporten beräknas ej och syns därmed

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter Du kan skapa ett antal olika rapporter via modulerna Statistik och rapporter Företag eller Statistik och rapporter Koncern. I toppmenyn, under Övriga tjänster, hittar du den/de moduler som du har behörighet

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Välkommen till version 5.1 av System Bokhållaren / Bilverkstad

Välkommen till version 5.1 av System Bokhållaren / Bilverkstad Välkommen till version 5.1 av System Bokhållaren / Bilverkstad Vad är nytt i nya System Bokhållaren / Bilverkstad version 5.1 Nyheter from. Ver 5.1 Sammanhangskänsliga hjälpskärmar Den kompletta manualen

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer