INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4"

Transkript

1 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående balans 10 Leverantörsskulder underhåll 10 Kundfordringar underhåll 10 Projekt 11 Budget 12 Brytnivåer 13 Likvidkonton/periodiseringar 14 Årsbyte 14 BEARBETNING 15 Byte av månad 15 Enkel registrering av verifikationer ovana bokförare 16 Registrering av verifikationer vana bokförare 19 Uppdatering 22 Betalning av leverantörsfakturor 22 RAPPORTER 23 Kontoplan 23 Leverantörer 23 Momsdeklaration 23 Momsavstämning 23 Dagbok 23 Etiketter 23 Kontoanalys 23 Huvudbok 24 Balans & Resultat 24 Obetalda leverantörsfakturor 24 SIE-4 fil 24 SRU 24 UTSKRIFTSEXEMPEL bilaga

2 BOKFÖRING 2 INSTALLATION Välkommen till SimpliNova, enklare bokföring. SimpliNova är lika lätt att lära som att använda. Det är ett kraftfullt program för registrering av dina verifikationer. Programmet underlättar också momsredovisning, lönehantering etc. Denna manual förutsätter att du kan grunderna när det gäller att använda en PC, det vill säga menyval, klicka, dubbelklicka, dra etc. Om inte, läs instruktionerna som följde med din dator eller kontakta ASE som också har utbildning på sitt program. Maskinkrav SimpliNova går att använda på alla IBM-kompatibla datorer. Hårddiskutrymme: minst 10 Mb rekommenderas. Internminne: minst 8 Mb För utskrift krävs en bläckstråle- eller laserskrivare. Installation Du installerar programmet genom att sätta in CD:n i CDROM-enheten. Windows Välj Kör på Start-menyn. Skriv d:install (eller annan enhet) Följ instruktionerna på skärmen Säkerhetskopiering Det är viktigt att du varje gång du använt SimpliNova tar en säkerhetskopia på datafilen. Detta för att du inte ska förlora information om hårddisken skulle haverera. Säkerhetskopiering gör du helt enkelt genom att klicka på knappen Backup i huvudmenyn. Programmet tar en säkerhetskopia på alla datafiler (dvs Löner, Fakturering och Bokföring) oavsett var du befinner dig i programmet. Filen döps automatiskt med dagens datum för att du lätt skall kunna återlagra den senaste kopian. Kontakta ASE AB om du vill ha mer information om denna rutin.

3 BOKFÖRING 3 SNABBSTART Här följer ett körschema som du använder för att komma igång med programmet så snabbt som möjligt. Du måste gå igenom nedanstående moment för att ditt vidare arbete skall fungera tillfredsställande. Körschemat hänvisar hela tiden till sidorna i den mer detaljerade handboken. Kryssa gärna i rutan till vänster för varje genomfört moment så håller du lättare reda på vad som är klart. Välj REGISTER - FÖRETAGSUPPGIFTER Komplettera informationen om ditt företag s 7 Välj REGISTER - BOKFÖRINGSPARAMETRAR Komplettera informationen om ditt företag s 8 Välj RAPPORTER - KONTOPLAN Skriv ut kontoplanen i kontonummerordning s 15 Välj REGISTER - KONTO Ta bort respektive registrera nya konton s 5 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - INGÅENDE BALANS Lägg in dina värden från senaste bokslutet s 9 Välj REGISTER - LEVERANTÖR Lägg dina aktuella leverantörer. Alla leverantörer som finns med i bokslutet måste registreras s 8 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - LEV.SKULDER UNDERHÅLL Lägg in dina leverantörsskulder från senaste bokslutet s 9 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - KUNDFORDRINGAR UNDERHÅLL Lägg in aktuella kundfordringar från senaste bokslutet. Detta moment gäller ej om du använder faktureringsprogrammet (Best Fakt) s 9 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - LIKV.KONTO PERIODISERINGAR Lägg upp dina vanligast förekommande överföringar. Momentet är inte nödvändigt för att kunna köra programmet s 10

4 BOKFÖRING 4 HUVUDMENY INFO visar var i datorn programmet och datafilen ligger samt versionsnummer. BYT FÖRETAG används om flera företag körs. BACKUP används för backup till diskett och hämtning från diskett. DATACHECK används endast om ASE säger till om detta för kontroll av att datafilen är riktig.

5 BOKFÖRING 5 REGISTER Menyn "Register" använder du till att börja med för att underhålla dina egna register över kontoplan, kontogrupper, leverantörer, anställda (om du inte har separat lönedel) Här bestämmer du också och registrerar räkenskapsåret, momssatser mm.

6 BOKFÖRING 6 Kontoplan (Exempel försäljningskonto) Rutan till höger endast till ENKEL BOKFÖRING. Kontoplan (Exempel inköpskonto) Rutan till höger endast till ENKEL BOKFÖRING.

7 BOKFÖRING 7 För att lägga upp nytt konto slår du in numret. Markören hamnar då på kontonummer. Ange kontonummer (4 siffror). Nästa fält kallar vi för kontogrupp. Detta är endast för Enkel bokföring. Här anges under vilken grupp du vill att kontot ska visas. Är du osäker på vilka kontogrupper som finns att välja mellan, dubbelklicka på Kontogrupp så visas alla tillgängliga kontogrupper. Exempelvis porto kopplas till gruppen lokal & kontor. Ange därefter kontonamn. SRU kod kommer automatiskt när du sparar. Om det inte är ett inkomstkonto är inmatningen fullständig. Klicka därefter SPARA. Resterande information i detta fönster har endast att göra med inkomstkonton. På inkomstkonton kan du ange belopp inklusive moms och låta programmet räkna ut och kontera momsbeloppet. Flytta i så fall markeringen för automatmoms från nej till ja. Om det är 25% (20) moms så ändras markeringen automatiskt. Är det annan procentsats får du själv flytta till aktuellt fält (12% resp 6%). Efter att all information registrerats, klicka SPARA. Ändra ett konto Om du vill ändra ett redan upplagt konto välj först HITTA eller slå in numret. En ruta med alla konton dyker då upp i bild. Välj aktuellt konto genom att dubbelklicka på detta. Detta konto visas nu i fönstret. Välj ÄNDRA och gör ändringarna åtföljt av SPARA. Man bör tänka sig för noga innan man lägger upp respektive ändrar konton i SimpliNova. Mycket viktigt är att markeringen för debet resp. kredit hamnar rätt. Hamnar den fel blir konteringen felaktig. Alla kostnadskonton skall markeras som Debet och intäktskonton som Kredit. Tillgångs- resp. skuldkonton kan vara lite knivigare. Är du osäker ring supporten. Ta bort konto Hämta upp kontot med hjälp av HITTA, dubbelklicka och kontot syns nu i bild. Välj TA BORT och svara sen Ja på den efterföljande kontrollfrågan. Kontogrupper. (Endast för ENKEL BOKFÖRING) Kontogruppen bestämmer under vilken rubrik i inmatningsbilden du hittar kontot. T ex Porto återfinns under rubrik Lokal&kontor etc. Kontogrupperna finns inlagda från början men kan vid behov ändras respektive kompletteras. Kontogruppnummer anger vilka knappar som tänds när du hämtar konto från aktuell

8 BOKFÖRING 8 kontogrupp. Om kontogruppnummer är 1-4 tänds alla knappar utom Leverantörer. Kontogruppnummer 5 tänder endast Kunder. Nummer 6-50 tänder alla knapparna. Kontogruppnummer större än 50 tänder alla knapparna utom kunder och leverantörer. Ordningsnumret anger endast sorteringsordningen i fönstret. Bokföringsparametrar När du får programmet är ditt företagsnamn redan ifyllt. Nästa obligatoriska fält är Nästa ver nummer. Det börjar vid uppstart på 1. Ange bokföringsår. Markeringen Automat tömning PG ifylls om man har sådan bankkoppling så att postgirot alltid är noll, dvs alla uttag resp. insättningar går direkt till bankkontot. Momssatserna är redan ifyllda. Dessa ändras vid lagändring. Bankgironr och Postgironr behöver endast ifyllas om du vill betala räkningar via modem. Ange bankgironummer 7 eller 8 siffror. Inget bindestreck. OBS Du måste komplettera med nollor framför numret så att det blir 10 siffror. Ange sen Fil, Fil med bevakning eller lista. Fil innebär att alla fakturor som skickas kommer att betalas samtidigt. Fil med bevakning innebär att de betalas på respektive förfallodag. Väljer Du lista skrivs en lista med de uppgifter som behövs för att skriva avier. Postgironumret skrivs utan nollor och utan bindestrecket. Klicka på SPARA.

9 BOKFÖRING 9 Leverantörer (finns EJ i MINI-version) Här registrerar du dina leverantörer. Ange leverantörsnummer (lämpligen BG-nr), namn etc. Ange bankgiro och postgironummer utan några bindestreck. Detta för att nu eller senare kunna använda SimpliNovas betalningsrutiner. Här anger du också leverantörens betalningsvillkor. Endast de första fem inmatningsfälten är obligatoriska. Om du anger ett kontonummer i fältet Huvudbokskonto kommer det som förslag i registreringsbilden för VANA bokförare. Resterande fält är för ditt interna bruk.

10 BOKFÖRING 10 IB/Underhåll Här får du fram följande olika menyval. Ingående balans Vid uppstart av programmet matar Du in IB från senaste bokslutet. Här kan du senare också ändra belopp om inte bokslutet skulle vara fastställt. Löpande uppdateringar sker under Bokslut, UPPDATERA IB. Leverantörsskulder underhåll (ej i Mini) Här registrerar du de leverantörsfakturor som ingick i bokslutet. OBS! Du måste först ha lagt upp leverantörerna under Register-Leverantörer. Kundfordringar underhåll (ej i Mini) Här registrerar du de kundfordringar som ingick i bokslutet. Detta gäller ej om du använder dig av vårt Faktureringsprogram.

11 BOKFÖRING 11 Projekt Från huvudmenyn val projekt visas denna meny. Här skrivs olika rapporter ut sorterade per projekt. Kalkyl: Timmar: ange kalkylerade timmar Samkostnader per timme ange dina egna värden Fastpris ange anbudssumman Löpande ange preliminär fakturering om möjligt Ange beräknade kostnader för övriga fält. För projektrapporten Sammandrag görs vissa justeringar i kontoplanen. Kontakta oss. Urvalskoder kan användas valfritt för utsökning i rapporten Projekt/urval. Data för pågående projekt sparas vid årsbyte. Beträffande avslutade projekt kan man själv välja.

12 BOKFÖRING 12 Budget Här registrerar du budget per konto. Om en summa slås in i rutan Totalt, kan man därefter klicka i rutan för jämn fördelning, så delar programmet själv upp beloppen per månad. Alternativt kan man ange belopp för resp månad. Om avdelning används, visas en ruta uppe till höger där avdelning visas. Avsluta med SPARA.

13 BOKFÖRING 13 Brytnivåer och Brytnivåer per konto för Resultaträkning (Finns under Register-IB/Underhåll) Brytnivåer är vårt eget begrepp. Det innebär att Du själv kan utforma din resultaträkning. Genom att byta brytnivå på ett konto kan du visa det på annat ställe i resultaträkningen. Bryt nivåer är redan upplagda på de konton som finns i kontoplanen. Om du skapar egna konton måste Du koppla dem till befintliga brytnivåer eller skapa nya. Klicka sedan på Koppla konton. Du kommer då till nedanstående bild. Brytnivå per konto När Du lägger upp ett nytt konto öppnas detta fönster när Du klickar Dubbelklicka i högra rutan på den rad som du vill koppla kontot till. Detta gäller endast utskrift av resultaträkningen.

14 BOKFÖRING 14 Likvidkonton/periodiseringar (endast ENKEL BOKFÖRING) Här kan du lägga dina vanligast förekommande överföringar, dvs överföringar mellan bankkonton, insättningar kassa-bank etc. Alternativen finns sedan under valet Flytta pengar i det högra fönstret i verfikatregistreringsbilden (se sid 12). Årsbyte Systemet hanterar två år i taget. När räkenskapsåret är till ända är det dags att genomföra s.k. årsbyte. Du hittar årsbyte under Register. 1. Om du inte använder projekt hoppa över denna punkt. Annars gå in under Projektregister och ändra till avslutade projekt som sparas eller avslutade som tas bort. Projekt-transaktioner sparas endast om projektet är pågående. ( ej avslutat.) Självklart sparas transaktioner för innevarande år (dvs innan årsbyte) 2. Säkerhetskopiera på sedvanligt sätt. 3. Under Register välj ÅRSBYTE. När årsbytet är klart kommer Du automatiskt till företagsregistret. Kontrollera att datum för bokföringsåret stämmer. Nästa ver.nr i serie 1 föreslås till 1. OBS Viktigt!! Vill Du ändra i serie 2, 3 eller 4 får Du göra det manuellt. 4. Innan Du börjar registrera på det nya året, ta ut reskontralistor för både kunder och leverantörer. Kontrollera saldot mot huvudboken. 5. Nu kan du börja registrera på det nya året. När du vill registrera bokslutstransaktioner välj Bearbetning Bokslut. Fortlöpande kan Du UPPDATERA IB för det nya året - kan göras hur många gånger som helst.

15 BOKFÖRING 15 BEARBETNING (Gå in under bokslut för registrering/rapporter föregående år.) Du kan välja mellan ENKEL BOKFÖRING eller AVANCERAD BOKFÖRING. En användare kan använda ENKEL medan en annan kanske föredrar AVANCERAD. Knappen KUNDINBETALNINGAR är endast synlig om du valt integration av kundinbetalningar till bokföringen. Välj först BYTE MÅNAD Här anger du aktuell månad åtföljt av Enter. Om du har vårt faktureringsprogram är det lämpligt att ta ut kundreskontralista för avstämning av bokföringen. När väl månaden är vald är det dags att ta sig in i programmet. Välj BOKFÖRING och du möter följande bild.

16 BOKFÖRING 16 ENKEL BOKFÖRING. (Registrering av verifikationer för ovana bokförare) Det är i denna bild du sköter merparten av din bokföring. Observera att det finns en ledtext längst ned i bild som hela tiden ändrar text beroende på var i bilden du befinner dig. Nummer Numreringen sker helt automatiskt, dvs nästa verifikationsnummer kommer upp utan någon åtgärd från din sida. Datum Du behöver bara slå dagen (2 siffror) så följer månad och dag med automatiskt. Totalbelopp Detta beloppet är summan på din faktura, inklusive moms, oavsett om det är en kund- eller en leverantörsfaktura, dvs bruttobeloppet. Det kan även vara summan av dina ut- eller inbetalningar. Ange beloppet och tryck Enter. Moms I detta fält anges momsen oavsett det är en kund- eller en leverantörsfaktura. Om du slår in ett belopp som är större än 20% av bruttobeloppet får du en följdfråga. Avsikten är att varna för att du slagit in för stort belopp. För att kunna hantera även udda typer av fakturor tillåter systemet även avvikande belopp.

17 BOKFÖRING 17 Rubrik Här anger du (om du vill) en text som sedan hjälper dig när du ska leta eller behöver en specifikation. När det gäller leverantörsfakturor rekommenderar vi att ange leverantörens namn. Vid kundfakturor är det ofta bättre med fakturanumret. Den här texten kommer även att finnas på kontoutdraget på kontona kassa, bank, postgiro, kunder eller leverantörer. Därför har vi som ledtext ange knapptext eftersom texten i detta fält kommer på kontona som har knappar, dvs kassa, postgiro m.fl. Välj kontogrupp Här väljer du vilken typ av händelse som ska bokföras. Enkelklicka på någon rad i rutan till höger. Alternativt kan du pila nedåt/uppåt med piltangenterna. Välj konto Om du har valt t ex Lokal o kontor så får du möjlighet att välja på ovanstående konton. Välj genom att enkelklicka. (I projektversionen kan du pila dig nedåt/uppåt) (Saknar du något konto, se i handboken sid 5-6 om hur man lägger upp respektive ändrar i kontoplanen.) När du har valt ett konto ställer sig markören på Text. Den text som du skrivit in tidigare ligger som förslag men du har full valfrihet att ändra till något mer passande för just denna rad. Belopp (netto) Nettobeloppet blir förslag till belopp att kontera. Acceptera detta med Enter eller välj ett lägre belopp om du önskar dela upp fakturan på fler konton. I kvittensrutan trillar detta belopp ned samtidigt som ett antal nya knappar blir synliga till höger i bild. På dessa står det KASSA, PG (postgiro), BANK och LEVERANTÖRER. Du anger på vilket sätt du har betalt fakturan eller bokar upp fakturan som en skuld genom att klicka på knappen LEVERANTÖRER.

18 BOKFÖRING 18 Ange leverantörens ID-nr. Finns leverantören inte upplagd klicka på knapp UPPLÄGGNING LEV. Ange i tur och ordning fakturanummer samt förfallodatum. Om det kommer upp ett förslag till fakturanummer så beror det på att du lagt in ditt eget kundnummer hos leverantören under register Leverantörer. Slutligen Enter = Spara. När du gjort det så trillar resten av konteringen ned i kvittensrutan. Kolla att det är rätt, tryck sedan på SPARA som nu blivit synlig i bilden. Är det en Kreditfaktura så klickar du i JA-rutan ovanför innan du klickar på SPARA. KLART! Nu är du färdig med din första verifikation. Ändra en tidigare bokförd verifikation Genom att först trycka på HITTA knappen längst ned i bild och det kommer det upp en ruta med dina verifikationer. Välj den du vill ändra genom att dubbelklicka på den. Nu om inte förr inser du fördelen med att skriva in en Rubriktext. Denna syns som du ser nedan. När du har dubbelklickat så syns den valda verifikationen på skärmen. Välj ÄNDRA som återfinns till höger om HITTA längs ned till höger i bild. När du tryckt på ändra-knappen försvinner verifikationen ur bilden och du kan slå in rätt belopp samt kontering. Observera att ändringen inte sparas i registret förrän du klickat SPARA. Skulle du av misstag ha fått upp fel verifikation på skärmen så är det bara att avstå från att klicka på Spara. Du kan bara ändra en verifikation så länge den inte är uppdaterad.

19 BOKFÖRING 19 AVANCERAD BOKFÖRING. (Registrering för VANA bokförare) För den erfarne bokföraren finns ett traditionellt gränssnitt (fönster) Ange datum och eventuell text. Välj konto antingen genom att dubbelklicka i rutan uppe till höger eller genom att skriva kontonumret. När verifikatet balanserar tryck Enter (istället för SPARA) och denna bild visas: Enter ger Yes. Nu är denna verifikation klar. Tryck Enter 2 ggr för Ny verifikation. OM du skriver konto 2440 i kontonummer (leverantörsskulder) öppnas ett nytt fönster Om det är en leverantörsfaktura du ska registrera, välj FAKTURA eller endast Enter och följande

20 BOKFÖRING 20 bild visas. Ange Fakturabelopp moms samt mata in leverantörens ID begrepp. Därefter fakturanummer samt förfallodatum. Efter förfallodatum räcker det med 2 Entertryckningar (istället för SPARA) för att komma tillbaka till den första bilden. Om du har angivit ett huvudbokskonto på leverantören hämtas detta från leverantörsregistret (Se sidan 8) och differensen föreslås i debet. Om beloppet skall fördelas på fler konton alternativt samma konto men olika projekt eller avdelningar ange det mindre beloppet och samma konto föreslås på nytt samt den nya differensen.

21 BOKFÖRING 21 När verifikatet balanserar tryck Enter (istället för SPARA) och denna bild visas: Enter ger Yes. Nu är denna verifikation klar. Tryck Enter 2 ggr för Ny verifikation. Ändring av tidigare bokförd verifikation Välj knappen HITTA VER. Dubbelklicka på aktuell verifikation. Välj knappen ÄNDRA HELA VER Dubbelklicka på rad som du vill ändra. Du kan nu välja att ta bort eller justera men endast så länge verifikationen inte är uppdaterad.

22 BOKFÖRING 22 Uppdatering Du väljer själv när Du vill uppdatera dina verifikationer. Vi rekommenderar att man uppdaterar efter att alla avstämningar för månaden är klara. När verifikationer uppdaterats kan de inte längre ändras. På balans- och resultaträkningen framgår till vilket datum Du uppdaterat. Betala leverantörsfakturor (finns EJ i Mini) Detta fönster finner du under Bearbetning - Lev.bet. Här sköts utbetalning av dina leverantörsfakturor till post- eller bank-giro. Programmet skapar en datafil som skickas via modem/bank till respektive. Rutinen kan användas även om Du endast vill ta ut bokföringsunderlag eller för att fylla i avier. I den vänstra rutan presenteras alla fakturor som Du har bokfört som leverantörsfakturor. Du kan sortera dem efter namn, datum eller beloppsordning genom att musklicka på den understrukna texten ovanför den vänstra rutan. Det finns två sätt att skapa ett betalningsförslag. Antingen klickar Du i den vänstra rutan på de fakturor som Du vill betala en och en så flyttas de över till den högra rutan. Eller så anger Du förfallodatum i den översta gula inslagsfältet så plockar programmet automatiskt över dessa till den högra rutan. När de har hamnat i den högra rutan - oavsett vilken metod Du använt - välj PG (GUL KNAPP)eller BG (RÖD KNAPP). Texten på respektive knapp varierar beroende av vad Du angivit i Bokföringsparametrar. Du kan välja mellan Lista, Fil eller Fil med bevakning. Mer om detta sid 8. Nu väljer Du antingen Pg eller Bg knappen. Ett betalningsförslag skrivs ut på skärm eller papper beroende på vad Du valt. Du får en fråga om betalfil ska skapas. Svara Du Nej händer ingenting. Svarar Du Ja skapas en betalningsfil. En ny fråga om du vill skapa verifikation kommer. Du kan således svara Nej, titta på underlaget i lugn och ro och därefter ta ut nytt underlag och svara Ja. Betalfilen skickas därefter med avsedd programvara. Vi är återförsäljare för Bankett och Girolink. Det finns möjligheter att själv välja betalningsdag om Du har alternativet Fil. Till höger om de gul-röda knapparna finns ett fält benämnt Bet.dag. Detta sätts automatiskt till dagens datum. Genom att ändra detta kan Du flytta fram betalningsdatumet. Använder Du alternativet Fil med bevakning kan Du för att slippa få så många poster på ditt kontoutdrag bunta ihop närliggande datum. Sortera först fakturorna i den högra rutan efter datum. Markera sen den faktura Du vill ändra betalningsdag för. Ändra datum nere till höger i

23 BOKFÖRING 23 bild. Glöm inte att Spara. RAPPORTER SimpliNova har en omfattande rapportdel där du kan skriva ut alla nödvändiga rapporter. Du väljer normalt mellan skrivare och bildskärm. Du kan också skriva ut till utklipp för senare bearbetning i ordbehandlings-, kalkyl- eller layoutprogram. Kontoplan Här skriver du ut kontoplanen i kontonummerordning eller gruppnummerordning. Du kan också skriva ut kontogrupperna separat. Leverantörer Här skriver du ut dina leverantörer i bokstavs- eller nummerordning. Momsdeklaration Här skriver du ut momsdeklarationen för valfri månad. Uppgifterna kan du sedan direkt föra över till din skattedeklaration. Efter utskrift kommer fråga om Du vill skapa en verifikation. Om Du svarar Ja förs utg. moms och ing. moms till momsavräkningskontot. Du kan också välja fler månader om du t ex redovisar momsen för hela året i din självdeklaration. Dagbok/Verifikationslista Du kan välja att skriva ut verifikationslistan fr o m ver nr t o m ver nr eller för en hel eller flera månader. Etiketter När du registrerat verifikationer kan du enkelt ta ut självhäftande etiketter med verifikatens konteringar och klistra dem på verifikaten. Kontoanalys Här finns utskriftsmöjligheter till de vanligaste avstämningskontona såsom bank, moms, leverantörsskulder och kundfordringar. Zooma B&R är ett sätt att borra sig ner till

24 BOKFÖRING 24 transaktionerna. Huvudbok Här tar du ut listor för enskilda konton eller ett intervall av konton under valfri period. Du kan också sortera utskriften i datum- eller beloppsordning. Balans - Resultat Skriver ut Balans- eller Resultaträkning för valfri tidsperiod. Obetalda leverantörsfakturor Här skriver du ut alla obetalda leverantörsfakturor. Du kan också välja att skriva ut en lista för en enstaka leverantör. SIE-4 fil Här kan du exportera/importera dina data för överföring till/från annat bokföringsprogram, bokslutsprogram eller skatteprogram. Innehåller SRU per konto. SRU (Standardiserat Räkenskaps Utdrag) Under Bokslut finns en knapp märkt SRU. Här kan SRU koder skapas för hela din kontoplan. Du kan även skriva ut en rapport där kontona är sorterade efter SRU.

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Klarna Online. Användarmanual

Klarna Online. Användarmanual Klarna Online Användarmanual Välkommen till Klarna! Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Och att öka din försäljning.

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. VERIFIKATIONER Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6), kommentarer

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:...2 A VIKTIGA NYHETER...3 VIKTIGT... 4 B -SYSTEMKRAV...4 HANSAWORLD SERVER SOFTWARE...

Läs mer