INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4"

Transkript

1 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående balans 10 Leverantörsskulder underhåll 10 Kundfordringar underhåll 10 Projekt 11 Budget 12 Brytnivåer 13 Likvidkonton/periodiseringar 14 Årsbyte 14 BEARBETNING 15 Byte av månad 15 Enkel registrering av verifikationer ovana bokförare 16 Registrering av verifikationer vana bokförare 19 Uppdatering 22 Betalning av leverantörsfakturor 22 RAPPORTER 23 Kontoplan 23 Leverantörer 23 Momsdeklaration 23 Momsavstämning 23 Dagbok 23 Etiketter 23 Kontoanalys 23 Huvudbok 24 Balans & Resultat 24 Obetalda leverantörsfakturor 24 SIE-4 fil 24 SRU 24 UTSKRIFTSEXEMPEL bilaga

2 BOKFÖRING 2 INSTALLATION Välkommen till SimpliNova, enklare bokföring. SimpliNova är lika lätt att lära som att använda. Det är ett kraftfullt program för registrering av dina verifikationer. Programmet underlättar också momsredovisning, lönehantering etc. Denna manual förutsätter att du kan grunderna när det gäller att använda en PC, det vill säga menyval, klicka, dubbelklicka, dra etc. Om inte, läs instruktionerna som följde med din dator eller kontakta ASE som också har utbildning på sitt program. Maskinkrav SimpliNova går att använda på alla IBM-kompatibla datorer. Hårddiskutrymme: minst 10 Mb rekommenderas. Internminne: minst 8 Mb För utskrift krävs en bläckstråle- eller laserskrivare. Installation Du installerar programmet genom att sätta in CD:n i CDROM-enheten. Windows Välj Kör på Start-menyn. Skriv d:install (eller annan enhet) Följ instruktionerna på skärmen Säkerhetskopiering Det är viktigt att du varje gång du använt SimpliNova tar en säkerhetskopia på datafilen. Detta för att du inte ska förlora information om hårddisken skulle haverera. Säkerhetskopiering gör du helt enkelt genom att klicka på knappen Backup i huvudmenyn. Programmet tar en säkerhetskopia på alla datafiler (dvs Löner, Fakturering och Bokföring) oavsett var du befinner dig i programmet. Filen döps automatiskt med dagens datum för att du lätt skall kunna återlagra den senaste kopian. Kontakta ASE AB om du vill ha mer information om denna rutin.

3 BOKFÖRING 3 SNABBSTART Här följer ett körschema som du använder för att komma igång med programmet så snabbt som möjligt. Du måste gå igenom nedanstående moment för att ditt vidare arbete skall fungera tillfredsställande. Körschemat hänvisar hela tiden till sidorna i den mer detaljerade handboken. Kryssa gärna i rutan till vänster för varje genomfört moment så håller du lättare reda på vad som är klart. Välj REGISTER - FÖRETAGSUPPGIFTER Komplettera informationen om ditt företag s 7 Välj REGISTER - BOKFÖRINGSPARAMETRAR Komplettera informationen om ditt företag s 8 Välj RAPPORTER - KONTOPLAN Skriv ut kontoplanen i kontonummerordning s 15 Välj REGISTER - KONTO Ta bort respektive registrera nya konton s 5 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - INGÅENDE BALANS Lägg in dina värden från senaste bokslutet s 9 Välj REGISTER - LEVERANTÖR Lägg dina aktuella leverantörer. Alla leverantörer som finns med i bokslutet måste registreras s 8 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - LEV.SKULDER UNDERHÅLL Lägg in dina leverantörsskulder från senaste bokslutet s 9 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - KUNDFORDRINGAR UNDERHÅLL Lägg in aktuella kundfordringar från senaste bokslutet. Detta moment gäller ej om du använder faktureringsprogrammet (Best Fakt) s 9 Välj REGISTER - IB/UNDERHÅLL - LIKV.KONTO PERIODISERINGAR Lägg upp dina vanligast förekommande överföringar. Momentet är inte nödvändigt för att kunna köra programmet s 10

4 BOKFÖRING 4 HUVUDMENY INFO visar var i datorn programmet och datafilen ligger samt versionsnummer. BYT FÖRETAG används om flera företag körs. BACKUP används för backup till diskett och hämtning från diskett. DATACHECK används endast om ASE säger till om detta för kontroll av att datafilen är riktig.

5 BOKFÖRING 5 REGISTER Menyn "Register" använder du till att börja med för att underhålla dina egna register över kontoplan, kontogrupper, leverantörer, anställda (om du inte har separat lönedel) Här bestämmer du också och registrerar räkenskapsåret, momssatser mm.

6 BOKFÖRING 6 Kontoplan (Exempel försäljningskonto) Rutan till höger endast till ENKEL BOKFÖRING. Kontoplan (Exempel inköpskonto) Rutan till höger endast till ENKEL BOKFÖRING.

7 BOKFÖRING 7 För att lägga upp nytt konto slår du in numret. Markören hamnar då på kontonummer. Ange kontonummer (4 siffror). Nästa fält kallar vi för kontogrupp. Detta är endast för Enkel bokföring. Här anges under vilken grupp du vill att kontot ska visas. Är du osäker på vilka kontogrupper som finns att välja mellan, dubbelklicka på Kontogrupp så visas alla tillgängliga kontogrupper. Exempelvis porto kopplas till gruppen lokal & kontor. Ange därefter kontonamn. SRU kod kommer automatiskt när du sparar. Om det inte är ett inkomstkonto är inmatningen fullständig. Klicka därefter SPARA. Resterande information i detta fönster har endast att göra med inkomstkonton. På inkomstkonton kan du ange belopp inklusive moms och låta programmet räkna ut och kontera momsbeloppet. Flytta i så fall markeringen för automatmoms från nej till ja. Om det är 25% (20) moms så ändras markeringen automatiskt. Är det annan procentsats får du själv flytta till aktuellt fält (12% resp 6%). Efter att all information registrerats, klicka SPARA. Ändra ett konto Om du vill ändra ett redan upplagt konto välj först HITTA eller slå in numret. En ruta med alla konton dyker då upp i bild. Välj aktuellt konto genom att dubbelklicka på detta. Detta konto visas nu i fönstret. Välj ÄNDRA och gör ändringarna åtföljt av SPARA. Man bör tänka sig för noga innan man lägger upp respektive ändrar konton i SimpliNova. Mycket viktigt är att markeringen för debet resp. kredit hamnar rätt. Hamnar den fel blir konteringen felaktig. Alla kostnadskonton skall markeras som Debet och intäktskonton som Kredit. Tillgångs- resp. skuldkonton kan vara lite knivigare. Är du osäker ring supporten. Ta bort konto Hämta upp kontot med hjälp av HITTA, dubbelklicka och kontot syns nu i bild. Välj TA BORT och svara sen Ja på den efterföljande kontrollfrågan. Kontogrupper. (Endast för ENKEL BOKFÖRING) Kontogruppen bestämmer under vilken rubrik i inmatningsbilden du hittar kontot. T ex Porto återfinns under rubrik Lokal&kontor etc. Kontogrupperna finns inlagda från början men kan vid behov ändras respektive kompletteras. Kontogruppnummer anger vilka knappar som tänds när du hämtar konto från aktuell

8 BOKFÖRING 8 kontogrupp. Om kontogruppnummer är 1-4 tänds alla knappar utom Leverantörer. Kontogruppnummer 5 tänder endast Kunder. Nummer 6-50 tänder alla knapparna. Kontogruppnummer större än 50 tänder alla knapparna utom kunder och leverantörer. Ordningsnumret anger endast sorteringsordningen i fönstret. Bokföringsparametrar När du får programmet är ditt företagsnamn redan ifyllt. Nästa obligatoriska fält är Nästa ver nummer. Det börjar vid uppstart på 1. Ange bokföringsår. Markeringen Automat tömning PG ifylls om man har sådan bankkoppling så att postgirot alltid är noll, dvs alla uttag resp. insättningar går direkt till bankkontot. Momssatserna är redan ifyllda. Dessa ändras vid lagändring. Bankgironr och Postgironr behöver endast ifyllas om du vill betala räkningar via modem. Ange bankgironummer 7 eller 8 siffror. Inget bindestreck. OBS Du måste komplettera med nollor framför numret så att det blir 10 siffror. Ange sen Fil, Fil med bevakning eller lista. Fil innebär att alla fakturor som skickas kommer att betalas samtidigt. Fil med bevakning innebär att de betalas på respektive förfallodag. Väljer Du lista skrivs en lista med de uppgifter som behövs för att skriva avier. Postgironumret skrivs utan nollor och utan bindestrecket. Klicka på SPARA.

9 BOKFÖRING 9 Leverantörer (finns EJ i MINI-version) Här registrerar du dina leverantörer. Ange leverantörsnummer (lämpligen BG-nr), namn etc. Ange bankgiro och postgironummer utan några bindestreck. Detta för att nu eller senare kunna använda SimpliNovas betalningsrutiner. Här anger du också leverantörens betalningsvillkor. Endast de första fem inmatningsfälten är obligatoriska. Om du anger ett kontonummer i fältet Huvudbokskonto kommer det som förslag i registreringsbilden för VANA bokförare. Resterande fält är för ditt interna bruk.

10 BOKFÖRING 10 IB/Underhåll Här får du fram följande olika menyval. Ingående balans Vid uppstart av programmet matar Du in IB från senaste bokslutet. Här kan du senare också ändra belopp om inte bokslutet skulle vara fastställt. Löpande uppdateringar sker under Bokslut, UPPDATERA IB. Leverantörsskulder underhåll (ej i Mini) Här registrerar du de leverantörsfakturor som ingick i bokslutet. OBS! Du måste först ha lagt upp leverantörerna under Register-Leverantörer. Kundfordringar underhåll (ej i Mini) Här registrerar du de kundfordringar som ingick i bokslutet. Detta gäller ej om du använder dig av vårt Faktureringsprogram.

11 BOKFÖRING 11 Projekt Från huvudmenyn val projekt visas denna meny. Här skrivs olika rapporter ut sorterade per projekt. Kalkyl: Timmar: ange kalkylerade timmar Samkostnader per timme ange dina egna värden Fastpris ange anbudssumman Löpande ange preliminär fakturering om möjligt Ange beräknade kostnader för övriga fält. För projektrapporten Sammandrag görs vissa justeringar i kontoplanen. Kontakta oss. Urvalskoder kan användas valfritt för utsökning i rapporten Projekt/urval. Data för pågående projekt sparas vid årsbyte. Beträffande avslutade projekt kan man själv välja.

12 BOKFÖRING 12 Budget Här registrerar du budget per konto. Om en summa slås in i rutan Totalt, kan man därefter klicka i rutan för jämn fördelning, så delar programmet själv upp beloppen per månad. Alternativt kan man ange belopp för resp månad. Om avdelning används, visas en ruta uppe till höger där avdelning visas. Avsluta med SPARA.

13 BOKFÖRING 13 Brytnivåer och Brytnivåer per konto för Resultaträkning (Finns under Register-IB/Underhåll) Brytnivåer är vårt eget begrepp. Det innebär att Du själv kan utforma din resultaträkning. Genom att byta brytnivå på ett konto kan du visa det på annat ställe i resultaträkningen. Bryt nivåer är redan upplagda på de konton som finns i kontoplanen. Om du skapar egna konton måste Du koppla dem till befintliga brytnivåer eller skapa nya. Klicka sedan på Koppla konton. Du kommer då till nedanstående bild. Brytnivå per konto När Du lägger upp ett nytt konto öppnas detta fönster när Du klickar Dubbelklicka i högra rutan på den rad som du vill koppla kontot till. Detta gäller endast utskrift av resultaträkningen.

14 BOKFÖRING 14 Likvidkonton/periodiseringar (endast ENKEL BOKFÖRING) Här kan du lägga dina vanligast förekommande överföringar, dvs överföringar mellan bankkonton, insättningar kassa-bank etc. Alternativen finns sedan under valet Flytta pengar i det högra fönstret i verfikatregistreringsbilden (se sid 12). Årsbyte Systemet hanterar två år i taget. När räkenskapsåret är till ända är det dags att genomföra s.k. årsbyte. Du hittar årsbyte under Register. 1. Om du inte använder projekt hoppa över denna punkt. Annars gå in under Projektregister och ändra till avslutade projekt som sparas eller avslutade som tas bort. Projekt-transaktioner sparas endast om projektet är pågående. ( ej avslutat.) Självklart sparas transaktioner för innevarande år (dvs innan årsbyte) 2. Säkerhetskopiera på sedvanligt sätt. 3. Under Register välj ÅRSBYTE. När årsbytet är klart kommer Du automatiskt till företagsregistret. Kontrollera att datum för bokföringsåret stämmer. Nästa ver.nr i serie 1 föreslås till 1. OBS Viktigt!! Vill Du ändra i serie 2, 3 eller 4 får Du göra det manuellt. 4. Innan Du börjar registrera på det nya året, ta ut reskontralistor för både kunder och leverantörer. Kontrollera saldot mot huvudboken. 5. Nu kan du börja registrera på det nya året. När du vill registrera bokslutstransaktioner välj Bearbetning Bokslut. Fortlöpande kan Du UPPDATERA IB för det nya året - kan göras hur många gånger som helst.

15 BOKFÖRING 15 BEARBETNING (Gå in under bokslut för registrering/rapporter föregående år.) Du kan välja mellan ENKEL BOKFÖRING eller AVANCERAD BOKFÖRING. En användare kan använda ENKEL medan en annan kanske föredrar AVANCERAD. Knappen KUNDINBETALNINGAR är endast synlig om du valt integration av kundinbetalningar till bokföringen. Välj först BYTE MÅNAD Här anger du aktuell månad åtföljt av Enter. Om du har vårt faktureringsprogram är det lämpligt att ta ut kundreskontralista för avstämning av bokföringen. När väl månaden är vald är det dags att ta sig in i programmet. Välj BOKFÖRING och du möter följande bild.

16 BOKFÖRING 16 ENKEL BOKFÖRING. (Registrering av verifikationer för ovana bokförare) Det är i denna bild du sköter merparten av din bokföring. Observera att det finns en ledtext längst ned i bild som hela tiden ändrar text beroende på var i bilden du befinner dig. Nummer Numreringen sker helt automatiskt, dvs nästa verifikationsnummer kommer upp utan någon åtgärd från din sida. Datum Du behöver bara slå dagen (2 siffror) så följer månad och dag med automatiskt. Totalbelopp Detta beloppet är summan på din faktura, inklusive moms, oavsett om det är en kund- eller en leverantörsfaktura, dvs bruttobeloppet. Det kan även vara summan av dina ut- eller inbetalningar. Ange beloppet och tryck Enter. Moms I detta fält anges momsen oavsett det är en kund- eller en leverantörsfaktura. Om du slår in ett belopp som är större än 20% av bruttobeloppet får du en följdfråga. Avsikten är att varna för att du slagit in för stort belopp. För att kunna hantera även udda typer av fakturor tillåter systemet även avvikande belopp.

17 BOKFÖRING 17 Rubrik Här anger du (om du vill) en text som sedan hjälper dig när du ska leta eller behöver en specifikation. När det gäller leverantörsfakturor rekommenderar vi att ange leverantörens namn. Vid kundfakturor är det ofta bättre med fakturanumret. Den här texten kommer även att finnas på kontoutdraget på kontona kassa, bank, postgiro, kunder eller leverantörer. Därför har vi som ledtext ange knapptext eftersom texten i detta fält kommer på kontona som har knappar, dvs kassa, postgiro m.fl. Välj kontogrupp Här väljer du vilken typ av händelse som ska bokföras. Enkelklicka på någon rad i rutan till höger. Alternativt kan du pila nedåt/uppåt med piltangenterna. Välj konto Om du har valt t ex Lokal o kontor så får du möjlighet att välja på ovanstående konton. Välj genom att enkelklicka. (I projektversionen kan du pila dig nedåt/uppåt) (Saknar du något konto, se i handboken sid 5-6 om hur man lägger upp respektive ändrar i kontoplanen.) När du har valt ett konto ställer sig markören på Text. Den text som du skrivit in tidigare ligger som förslag men du har full valfrihet att ändra till något mer passande för just denna rad. Belopp (netto) Nettobeloppet blir förslag till belopp att kontera. Acceptera detta med Enter eller välj ett lägre belopp om du önskar dela upp fakturan på fler konton. I kvittensrutan trillar detta belopp ned samtidigt som ett antal nya knappar blir synliga till höger i bild. På dessa står det KASSA, PG (postgiro), BANK och LEVERANTÖRER. Du anger på vilket sätt du har betalt fakturan eller bokar upp fakturan som en skuld genom att klicka på knappen LEVERANTÖRER.

18 BOKFÖRING 18 Ange leverantörens ID-nr. Finns leverantören inte upplagd klicka på knapp UPPLÄGGNING LEV. Ange i tur och ordning fakturanummer samt förfallodatum. Om det kommer upp ett förslag till fakturanummer så beror det på att du lagt in ditt eget kundnummer hos leverantören under register Leverantörer. Slutligen Enter = Spara. När du gjort det så trillar resten av konteringen ned i kvittensrutan. Kolla att det är rätt, tryck sedan på SPARA som nu blivit synlig i bilden. Är det en Kreditfaktura så klickar du i JA-rutan ovanför innan du klickar på SPARA. KLART! Nu är du färdig med din första verifikation. Ändra en tidigare bokförd verifikation Genom att först trycka på HITTA knappen längst ned i bild och det kommer det upp en ruta med dina verifikationer. Välj den du vill ändra genom att dubbelklicka på den. Nu om inte förr inser du fördelen med att skriva in en Rubriktext. Denna syns som du ser nedan. När du har dubbelklickat så syns den valda verifikationen på skärmen. Välj ÄNDRA som återfinns till höger om HITTA längs ned till höger i bild. När du tryckt på ändra-knappen försvinner verifikationen ur bilden och du kan slå in rätt belopp samt kontering. Observera att ändringen inte sparas i registret förrän du klickat SPARA. Skulle du av misstag ha fått upp fel verifikation på skärmen så är det bara att avstå från att klicka på Spara. Du kan bara ändra en verifikation så länge den inte är uppdaterad.

19 BOKFÖRING 19 AVANCERAD BOKFÖRING. (Registrering för VANA bokförare) För den erfarne bokföraren finns ett traditionellt gränssnitt (fönster) Ange datum och eventuell text. Välj konto antingen genom att dubbelklicka i rutan uppe till höger eller genom att skriva kontonumret. När verifikatet balanserar tryck Enter (istället för SPARA) och denna bild visas: Enter ger Yes. Nu är denna verifikation klar. Tryck Enter 2 ggr för Ny verifikation. OM du skriver konto 2440 i kontonummer (leverantörsskulder) öppnas ett nytt fönster Om det är en leverantörsfaktura du ska registrera, välj FAKTURA eller endast Enter och följande

20 BOKFÖRING 20 bild visas. Ange Fakturabelopp moms samt mata in leverantörens ID begrepp. Därefter fakturanummer samt förfallodatum. Efter förfallodatum räcker det med 2 Entertryckningar (istället för SPARA) för att komma tillbaka till den första bilden. Om du har angivit ett huvudbokskonto på leverantören hämtas detta från leverantörsregistret (Se sidan 8) och differensen föreslås i debet. Om beloppet skall fördelas på fler konton alternativt samma konto men olika projekt eller avdelningar ange det mindre beloppet och samma konto föreslås på nytt samt den nya differensen.

21 BOKFÖRING 21 När verifikatet balanserar tryck Enter (istället för SPARA) och denna bild visas: Enter ger Yes. Nu är denna verifikation klar. Tryck Enter 2 ggr för Ny verifikation. Ändring av tidigare bokförd verifikation Välj knappen HITTA VER. Dubbelklicka på aktuell verifikation. Välj knappen ÄNDRA HELA VER Dubbelklicka på rad som du vill ändra. Du kan nu välja att ta bort eller justera men endast så länge verifikationen inte är uppdaterad.

22 BOKFÖRING 22 Uppdatering Du väljer själv när Du vill uppdatera dina verifikationer. Vi rekommenderar att man uppdaterar efter att alla avstämningar för månaden är klara. När verifikationer uppdaterats kan de inte längre ändras. På balans- och resultaträkningen framgår till vilket datum Du uppdaterat. Betala leverantörsfakturor (finns EJ i Mini) Detta fönster finner du under Bearbetning - Lev.bet. Här sköts utbetalning av dina leverantörsfakturor till post- eller bank-giro. Programmet skapar en datafil som skickas via modem/bank till respektive. Rutinen kan användas även om Du endast vill ta ut bokföringsunderlag eller för att fylla i avier. I den vänstra rutan presenteras alla fakturor som Du har bokfört som leverantörsfakturor. Du kan sortera dem efter namn, datum eller beloppsordning genom att musklicka på den understrukna texten ovanför den vänstra rutan. Det finns två sätt att skapa ett betalningsförslag. Antingen klickar Du i den vänstra rutan på de fakturor som Du vill betala en och en så flyttas de över till den högra rutan. Eller så anger Du förfallodatum i den översta gula inslagsfältet så plockar programmet automatiskt över dessa till den högra rutan. När de har hamnat i den högra rutan - oavsett vilken metod Du använt - välj PG (GUL KNAPP)eller BG (RÖD KNAPP). Texten på respektive knapp varierar beroende av vad Du angivit i Bokföringsparametrar. Du kan välja mellan Lista, Fil eller Fil med bevakning. Mer om detta sid 8. Nu väljer Du antingen Pg eller Bg knappen. Ett betalningsförslag skrivs ut på skärm eller papper beroende på vad Du valt. Du får en fråga om betalfil ska skapas. Svara Du Nej händer ingenting. Svarar Du Ja skapas en betalningsfil. En ny fråga om du vill skapa verifikation kommer. Du kan således svara Nej, titta på underlaget i lugn och ro och därefter ta ut nytt underlag och svara Ja. Betalfilen skickas därefter med avsedd programvara. Vi är återförsäljare för Bankett och Girolink. Det finns möjligheter att själv välja betalningsdag om Du har alternativet Fil. Till höger om de gul-röda knapparna finns ett fält benämnt Bet.dag. Detta sätts automatiskt till dagens datum. Genom att ändra detta kan Du flytta fram betalningsdatumet. Använder Du alternativet Fil med bevakning kan Du för att slippa få så många poster på ditt kontoutdrag bunta ihop närliggande datum. Sortera först fakturorna i den högra rutan efter datum. Markera sen den faktura Du vill ändra betalningsdag för. Ändra datum nere till höger i

23 BOKFÖRING 23 bild. Glöm inte att Spara. RAPPORTER SimpliNova har en omfattande rapportdel där du kan skriva ut alla nödvändiga rapporter. Du väljer normalt mellan skrivare och bildskärm. Du kan också skriva ut till utklipp för senare bearbetning i ordbehandlings-, kalkyl- eller layoutprogram. Kontoplan Här skriver du ut kontoplanen i kontonummerordning eller gruppnummerordning. Du kan också skriva ut kontogrupperna separat. Leverantörer Här skriver du ut dina leverantörer i bokstavs- eller nummerordning. Momsdeklaration Här skriver du ut momsdeklarationen för valfri månad. Uppgifterna kan du sedan direkt föra över till din skattedeklaration. Efter utskrift kommer fråga om Du vill skapa en verifikation. Om Du svarar Ja förs utg. moms och ing. moms till momsavräkningskontot. Du kan också välja fler månader om du t ex redovisar momsen för hela året i din självdeklaration. Dagbok/Verifikationslista Du kan välja att skriva ut verifikationslistan fr o m ver nr t o m ver nr eller för en hel eller flera månader. Etiketter När du registrerat verifikationer kan du enkelt ta ut självhäftande etiketter med verifikatens konteringar och klistra dem på verifikaten. Kontoanalys Här finns utskriftsmöjligheter till de vanligaste avstämningskontona såsom bank, moms, leverantörsskulder och kundfordringar. Zooma B&R är ett sätt att borra sig ner till

24 BOKFÖRING 24 transaktionerna. Huvudbok Här tar du ut listor för enskilda konton eller ett intervall av konton under valfri period. Du kan också sortera utskriften i datum- eller beloppsordning. Balans - Resultat Skriver ut Balans- eller Resultaträkning för valfri tidsperiod. Obetalda leverantörsfakturor Här skriver du ut alla obetalda leverantörsfakturor. Du kan också välja att skriva ut en lista för en enstaka leverantör. SIE-4 fil Här kan du exportera/importera dina data för överföring till/från annat bokföringsprogram, bokslutsprogram eller skatteprogram. Innehåller SRU per konto. SRU (Standardiserat Räkenskaps Utdrag) Under Bokslut finns en knapp märkt SRU. Här kan SRU koder skapas för hela din kontoplan. Du kan även skriva ut en rapport där kontona är sorterade efter SRU.

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Skattedeklaration - Momsrapport

Skattedeklaration - Momsrapport Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar.

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Program Datafångst från Plusgirot?

Program Datafångst från Plusgirot? Program Datafångst från Plusgirot? Vad gör programmet? Programmet överför kontoutdragsinformation till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön Genom direktkopplingen mellan SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön kan du få bokföringsinformation från Bluegarden överförd direkt till din e-bokföring.

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång Corbis Bokföring finns i tre nivåer: B1 B2 B3 Grundversion. B1 + kompletterande funktioner som t ex budget

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

SimuWorld Internetportal

SimuWorld Internetportal SimuWorld Internetportal Innehållsförteckning BTC Bank... 1 Personalköp (B2C)... 2 Information... 2 Valuta... 2 Överföringar... 3 Ny giroöverföring, Fakturabetalningar, Skattebetalningar... 3 Ny överföring

Läs mer

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. LB-rutin i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer