Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?"

Transkript

1 Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum och sedan efter leverantörsnamn. Rapporten visar belopp omräknat till SEK per faktura samt totalt för rapporten. Läs mer om Betalningsplan Buntstatusrapport Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Rapporten används av registrerare och granskare för att kontrollera vilken status fakturorna i en bunt har, hur många spärrar varje faktura har, om fakturakontroll är gjord och om fakturorna är betalningsgodkända. Du kan också se om en faktura är betald eller ej. Läs mer om Buntstatusrapport Buntöversikt fakturor/förskott När fakturor/förskott registrerats ska buntöversikt tas ut och skrivas på av den som registrerat. Den som tecknar utbetalningsorder skriver på antingen buntöversikten eller varje faktura. Även när rättningar gjorts på en faktura ska buntöversikt skrivas ut och skrivas på av den som har registrerat och den som tecknar utbetalningsorder. Läs mer om Buntöversikt fakturor/förskott Buntöversikt registrering av tillgång När en faktura som avser inköp av en anläggningstillgång eller stöldbegärlig omsättningstillgång har registrerats med specifik tillgångsinformation ska Buntöversikt registrering av tillgång tas ut och skrivas under av registrerare och granskare. Läs mer om Buntöversikt registrering av tillgång Intrastat - ej komplett Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuinköp från andra EU-länder under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Läs mer om Intrastat -ej komplett Intrastat statusrapport Vilka fakturor har jag inte kompletterat med intrastatinformation? Rapporten visar alla leverantörsfakturor avseende varuköp från andra EU-länder. Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuleveranser under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Läs mer om Intrastat statusrapport 1

2 Leverantörsskulder per kostnadsställe Rapporten används för att stämma av och se utestående leverantörsskulder per kostnadsställe. Varje faktura visas på en rad inklusive moms. Rapporten summeras per leverantör och kostnadsställe. Läs mer om Leverantörsskulder per kostnadsställe Lista oredovisade förskott Vilka oredovisade institutions- och reseförskott finns på mitt kostnadsställe? Vilka förskott är delredovisade? Rapporten visar de institutions- och reseförskott som är oredovisade per kostnadsställe. Rapporten tas per förskottskonto för reseförskott och för institutionsförskott handkassa. Både institutionsoch reseförskott ska redovisas snarast efter användandet. Läs mer om Lista oredovisade förskott Lista utestående kreditfakturor Varför har min faktura inte blivit betald trots att den är betalningsgodkänd och förfallen? Vilka kreditfakturor är registrerade på en viss leverantör? Rapporten visar samtliga registrerade kreditfakturor för hela universitetet. Används t ex när man undrar varför en viss faktura inte har gått till betalning. Universitetet räknas utåt som en kund och kreditfakturor utnyttjas därför över behörighetsgränserna. En kreditfaktura som är registrerad av ett kostnadsställe kan alltså bli utnyttjad när ett annat kostnadsställe ska betala en faktura till samma leverantör. Fakturans belopp behöver inte vara samma som kreditfakturans. Kreditfakturor får per automatik betalningsvillkor Direktbetalning och dras när en faktura som är registrerad till samma leverantör och ort förfaller även om fakturans belopp och kundnummer avviker från kreditfakturans. Det händer att kreditfakturor bli delbetalda. Information skickas alltid till leverantören i samband med betalning om vilka fakturor respektive kreditfakturor som har betalats eller nyttjats. Det kan bli problem eftersom kreditfakturor nyttjas av oss över institutionsgränserna medan de ofta kvittas i leverantörens kundreskontra mot fakturor med samma kundnummer. Detta kan leda till påminnelser och krav från leverantören. Rapporten som visar alla utestående kreditfakturor för en leverantör kan underlätta för den som fått påminnelse från leverantören. Observera att det är ursprungsbeloppet som syns på rapporten, delbetalningar syns inte. Läs mer om Lista utestående kreditfakturor Opostade fakturor/förskott Vad är opostat i modulen? Rapporten visar de transaktioner som är opostade i modulen. Det som är opostat skall åtgärdas antingen genom att det görs postningsbart (fakturakontroll), eller makuleras. Rapporten rekommenderas att tas ut med jämna mellanrum för uppföljning och åtgärd av opostade verifikationer i modulen. Läs mer om Opostade fakturor/förskott 2

3 Opostade tillgångsregistreringar Vilka anläggningstillgångar är inte färdigregistrerade, d v s vilka fakturarader har inte förts över till anläggningsregistret? Rapporten listar vilka anläggningar som finns kvar att behandla samt vilken status dessa har i registreringsförfarandet. Rapporten ska tas ut kontinuerligt och speciellt vid hel- och halvårsbokslut för att säkerställa att alla anläggningstillgångar blir aktiverade. Läs mer om Opostade tillgångsregistreringar Utgiftsrapport Vilka fakturor har registrerats på en viss aktivitet? Vilka fakturor har registrerats på en leverantör? Rapporten visar vilka fakturor som registrerats i modulen under en viss period. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t ex för att se vilka fakturor som registrerats på en viss aktivitet eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Man kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t ex vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Läs mer om Utgiftsrapport Utgiftsrapport 10.7 Vilka fakturor har registrerats på ett visst objekt? Vilka fakturor har registrerats på en leverantör? Rapporten visar vilka fakturor som registrerats i modulen under en viss period. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t ex för att se vilka fakturor som registrerats på ett visst objekt eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Man kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t ex vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Läs mer om Utgiftsrapport 10.7 Verifikationsnummerlista - leverantörsreskontran Vad är registrerat på en visst verifikationsnummer? Rapporten visar alla verifikationsnummer i ett givet intervall och kan användas för uppföljning av makulerade verifikationer. Läs mer om Verifikationsnummerlista - leverantörsreskontran 3

4 Betalningsplan Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum och sedan efter leverantörsnamn. Rapporten visar belopp omräknat till SEK per faktura samt totalt för rapporten. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Betalningsplan" Parametrar Sista förfallodag (obligatoriskt) Ange förfallodatum. Leverantörsnamn (valfritt) Ange leverantör om du vill ta ut rapporten för en viss leverantör. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 4

5 5

6 Buntstatusrapport Rapporten används av registrerare och granskare för att kontrollera vilken status fakturorna i en bunt har, hur många spärrar varje faktura har, om fakturakontroll är gjord och om fakturorna är betalningsgodkända. Du kan också se om en faktura är betald eller ej. Det är möjligt att skriva ut buntstatusrapport för en eller flera buntar samtidigt. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Buntstatusrapport" Parametrar Buntnamn (valfritt) Skriv in buntnamnet eller delar av det (t ex SH123%). För sökning på flera buntar, lämna denna parameter blank och gå till nästa parameter. % Sökning Buntnamn (valfritt) Om du fyllt i ett buntnamn i förra parametern kopieras det ned till denna parameter. Klicka på knappen <OK> om du vill köra rapporten för en bunt. Vill du göra en sökning på flera buntar, t.ex. alla buntar registrerade en viss dag, skriv in namnet och eventuellt din användaridentitet, t.ex SH123%. Du kan också söka på alla buntar registrerade på din användaridentitet. Skriv då %användaridentitet%, t.ex. %SH123ABC%. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 6

7 7

8 Buntöversikt fakturor/förskott När en bunt fakturor/förskott registrerats ska buntöversikt tas ut. Buntöversikt fakturor/förskott ska skrivas på av den som har registrerat. Den som tecknar utbetalningsorder skriver antingen på buntöversikten eller varje faktura. När den som tecknar utbetalningsorder skrivit på buntöversikten eller fakturorna, ska fakturorna betalningsgodkännas. Buntöversikten skrivs även på av den som betalningsgodkänner. När rättningar görs på en faktura ska ny buntöversikt tas ut och skrivas på av den som registrerat och den som tecknar utbetalningsorder. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Buntöversikt fakturor/förskott" Parametrar Fakturabuntnamn (valfritt) Om parametern lämnas tom får du ut alla buntar som inte är utskrivna sen innan. Vill du skriva ut en speciell bunt, t.ex. vid ombokning, fylls buntnamnet i. Fyll i hela eller delar av buntnamnet (t ex SH123%). Du kan också ta fram värdelistan och se alla registrerade buntar och där välja vilken som ska skrivas ut. Användare (obligatoriskt) Din användare är förifylld. Du behöver inte ändra användare när du skriver ut någon annans bunt. Status (valfritt) Status: Här anges status på fakturan. Parametern är tom vilket innebär att fakturor oavsett status kommer ut på buntöversikten. Värdelista finns med följande val: "Aldrig validerad": fakturor som inte är fakturakontrollerade, "Måste omvalideras": fakturor som är fakturakontrollerade, d.v.s. klara för postning och betalningsgodkännande (kan dock ha moms- och konteringsspärr) och "Validerad": alla fakturor som är betalningsgodkända. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 8

9 9

10 Buntöversikt registrering av tillgång När en faktura avseende inköp av anläggningstillgång, kostnadsförd tillgång eller pågående arbete har registrerats med tillgångsspecifik information ska Buntöversikt registrering av tillgång skrivas ut. Buntöversikten ska undertecknas av registrerare samt prefekt eller den person prefekten har utsett att göra detta (granskare). Det är först efter uttag av Buntöversikt registrering av tillgång som tillgången postas till anläggningsregistret. Buntöversikten innehåller bl.a. uppgifter om tillgångsnummer, avskrivningskontering samt visar vilken avskrivningstid, finansiering och vilket placeringskostnadsställe som valts. Det syns även om du har valt att personanknyta tillgången till någon specifik person, adress eller rum. Buntöversikter som har med anläggningsmodulen att göra kan du bara ta ut en gång för varje åtgärd. Vid beställningen anger du bara kostnadsställeintervall och då får du ut den aktuella registreringen samt eventuella tidigare registreringar som inte tidigare blivit utskrivna. Vill du skriva ut en redan körd buntöversikt igen kan du använda funktionen i Navigator/Övrigt/Jobbkö/ Verktyg/Nyutskrift. Om du vill följa upp gjorda registreringar långt i efterhand, då jobbet inte ligger kvar i jobbkön, kan du beställa buntöversikten igen, men denna gång dessutom ange det datumintervall då den togs ut första gången. Obs! Vid beställning av buntöversikt på ny åtgärd (inte tidigare utskriven) ska aldrig datumparametrarna fyllas i. Om du gör det, kommer rapporten inte att visa någon data. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet Enstaka jobb vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan och välj "Buntöversikt registrering av tillgång". Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Defaultkostnadsstället på din behörighet är automatiskt ifyllt, men kan ändras om du har behörighet till flera kostnadsställen. Väljlista finns. Buntöversiktsdatum från - Buntöversiktsdatum till (Obs! använd inte denna parameter vid utskrift av nya registreringar) Här kan du ange ett datumintervall då en försvunnen buntöversikt togs ut första gången eller ett visst datumintervall då du vill följa upp vilka tillgångar som registrerats och skrivits ut. Datumintervallet avser då buntöversikt för registreringen skrevs ut första gången. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte redan är ifyllt. 10

11 Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 11

12 12

13 Intrastat-ej komplett Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuinköp från andra EU-länder under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Intrastat-ej komplett" Parametrar Kostnadsställe (valfritt) Här anges för vilket kostnadsställe rapporten ska tas ut. Om inget kostnadsställe anges får du utfall på de kostnadsställen du har behörighet till. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 13

14 14

15 Intrastat statusrapport Rapporten kan tas ut för att visa vilka fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Intrastatredovisningen avser varuinköp från andra EU-länder under en kalendermånad vilket medför att fakturorna måste kompletteras med intrastatinformation senast den 10:e i påföljande månad. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Intrastat statusrapport" Parametrar Status (obligatoriskt) Värdelista finns med följande val:" Ej komplett" - de fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation," Komplett" - de fakturor som är kompletterade med intrastatinformation, "Rapporterbar" - de fakturor som är klara för rapportering till SCB (dvs de fakturor som har statistisk varukod ifylld) eller "Rapporterad" - de fakturor som redan är rapporterade till SCB. Från fakturadatum - Till fakturadatum (valfritt) Här anges från och till vilket fakturadatum rapporten ska tas ut. Från leveransdatum - Till leveransdatum (valfritt) Här anges från och till vilket leveransdatum rapporten ska tas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. Klicka nedan eller scrolla neråt för att se exempel på rapporten! Rapport som visar de fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. Rapport som visar de fakturor som är kompletterade (inkl. statistisk varukod) med intrastatinformation. 15

16 Rapport som visar de fakturor som inte är kompletterade med intrastatinformation. 16

17 Rapport som visar de fakturor som är kompletterade (inkl. statistisk varukod) med intrastatinformation. 17

18 Leverantörsskulder per kostnadsställe Rapporten visar hur stor skuld institutionen har till sina leverantörer, d.v.s. det samlade beloppet för de leverantörsfakturor som blivit bokförda på insitutionen men inte gått iväg till betalning. Varje faktura visas på en rad inklusive moms. Rapporten summeras per leverantör och kostnadsställe. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Leverantörsskulder per kostnadsställe" Parametrar Till och med (obligatoriskt) Här anges till och med vilket dataum rapporten ska tas ut. Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (valfritt) Om inget kostnadställe anges får du utfall på de kostnadsställen du har behörighet till. Annullerade fakturor (obligatoriskt) "Nej" är förifyllt, ändras till "Ja" om du även vill se annullerade fakturor på rapporten. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 18

19 19

20 Lista oredovisade förskott Rapporten används för att kontrollera vilka oredovisade institutions- och reseförskott som finns på ditt kostnadsställe. Förskott är medel som betalts ut till institutionen eller till anställda inför t.ex. en resa. De har påverkat avräkningskontot på institutionen (det har minskat) men det har ännu inte bokats upp någon kostnad eftersom detta sker i samband med att förskottet redovisas, t.ex. när reseräkningen registreras i lönesystemet. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Lista oredovisade förskott" Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Ange från och till vilket kostnadsställe rapporten ska tas ut. Förskottskonto (obligatoriskt) Ange vilket konto du vill ta ut rapporten på Reseförskott eller Institutionsförskott handkassa. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt) Ange från och till vilket datum rapporten ska tas ut. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 20

21 21

22 Lista utestående kreditfakturor Rapporten visar samtliga utestående kreditfakturor för hela universitetet. Urval kan göras på en viss leverantör. I rapporten visas verifikationsnummer längst till höger. Universitetet räknas utåt som en kund och kreditfakturor utnyttjas därför över behörighetsgränserna. En kreditfaktura som är registrerad av ett kostnadsställe kan alltså bli utnyttjad direkt när ett annat kostnadsställe betalar en faktura till samma leverantör och ort. Fakturans belopp behöver inte överstiga kreditfakturans belopp. Om fakturans belopp är mindre än kreditfakturan blir kreditfakturan delbetald och nästa betalning som görs till denna leverantör/leverantörsort avräknas också mot samma kreditfaktura. Har debetfakturan samma eller lägre belopp än kreditfakturan skickas en s.k. nollbetalning till betalningsmottagaren med information om fakturorna. Rapporten visar under rubriken Belopp ursprungsbeloppet på kreditfakturan. Under rubriken Restbelopp syns det belopp som återstår av kreditfakturan efter eventuella delbetalningar. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Lista utestående kreditfakturor" Parametrar Leverantörsnamn (valfritt) Fyll i namnet för leverantören. Lämnas fältet tomt kommer alla registrerade kreditfakturor för alla leverantörer att komma med på rapporten. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet : Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 22

23 23

24 Opostade fakturor/förskott Rapporten visar de fakturor/förskott som är helt eller delvis opostade i modulen. Det som är opostat skall åtgärdas antingen genom att det görs postningsbart (fakturakontroll), eller makuleras/annulleras. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Opostade fakturor/förskott" Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (valfritt) Om inget kostnadsställe anges får du utfall på de kostnadsställen som du har behörighet till. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 24

25 25

26 Opostade tillgångsregistreringar Detta är en viktig avstämningsrapport för att följa upp anläggningstillgångar och kostnadsförda tillgångar som inte postats till anläggningsregistret. Du kan identifiera posterna med hjälp av verifikationsnummer eller fakturanummer. På rapporten framgår tillgångens status och därmed orsaken till att fakturaraden ännu inte postats. Saknas status betyder det att tillgångsregistreringen aldrig har påbörjats. Status "Ny" eller "Ej komplett" betyder att tillgångsregistreringen kan vara påbörjad men inte är slutförd. Status "För granskning" betyder att tillgångsregistreringen är sparad men att "Buntöversikt registrering av tillgång" inte är uttagen. Poster som du gjort kompletta under dagen d.v.s. registrerat samt tagit ut "Buntöversikt registrering av tillgång", syns ej i denna rapport. Dessa anläggningstillgångar kommer att finnas i anläggningsregistret påföljande dag. Buntöversikt registrering av tillgång Rapporten är sorterad först på status och sedan på verifikationsnummer. Obs! Så länge fakturaposterna ligger opostade aktiveras ingen tillgång och hela utgiften belastar innevarande period. Det får aldrig ligga några opostade tillgångsregistreringar vid hel- och halvårsboksluten. Rapporten ska därför tas ut regelbundet, helst varje månad. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet Enstaka jobb vara ifyllt och klicka på <OK>. Namn: Ta upp värdelistan och välj "Opostade tillgångsregistreringar". Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Defaultkostnadsstället på din behörighet är automatiskt ifyllt, men kan ändras om du har behörighet till flera kostnadsställen. Väljlista finns. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte redan är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 26

27 27

28 Utgiftsrapport Rapporten visar vilka fakturor som registrerats från och till ett visst bokföringsdatum med kringinformation. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t.ex. för att se vilka fakturor som registrerats på en viss aktivitet eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Du kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en viss leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t.ex. vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Utgiftsrapport" Parametrar Från urvalsgrupp - Till urvalsgrupp (valfritt) Ange från och till vilken urvalsgrupp du vill ta ut rapporten. Från kodsträng - Till kodsträng (valfritt) Ange från och till vilken kodsträng du vill ta ut rapporten. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt) Ange från och till vilket bokföringsdatum rapporten ska tas ut. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Ange från och till vilket fakturanummer rapporten ska tas ut. Från belopp - Till belopp (valfritt) För att begränsa sökningen kan man här fylla i ett lägsta och högsta fakturabelopp. Anges inget inkluderas alla belopp i sökningen. Bet (J) Ej bet (N) Alla (blankt) (valfritt) Vill du se alla fakturor, både betalda och obetalda lämnas fältet blankt. Vill du endast se betalda fakturor väljs "Ja", vill du endast se obetalda fakturor väljs "Nej". Summeringsnivå (obligatoriskt) Default är "Aktivitet", andra val i värdelistan är "Fritt fält", "Kostnadsställe", "Totalt", "Urvalsgrupp" och "Verksamhet". Leverantör (valfritt) 28

29 Här kan du välja att ta ut rapporten för en viss leverantör, du kan ta hjälp av %-tecken. Leverantörsnummer (valfritt) Rapporten kan tas ut på ett specifikt leverantörsnummer. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten (summerad på aktivitet). 29

30 30

31 Utgiftsrapport 10.7 Rapporten visar vilka fakturor som registrerats från och till ett visst bokföringsdatum med kringinformation. Det är möjligt att göra urval på betalda eller obetalda fakturor. Rapporten används t.ex. för att se vilka fakturor som registrerats på ett visst objekt eller vilka leverantörsfakturor som är konterade på en viss kodsträng. Du kan också få fram vilka fakturor som registrerats för en viss leverantör. Det är även möjligt att få fram information om en faktura genom att söka på fakturanummer och få all information om fakturan samlad, t.ex. vilka konteringar som gjorts och om den är betald och i så fall vilket betaldatum den har. Beställning av rapporten Modul: Åtkomst av LEV/KUND/ANL 10.7 data Navigatorn : Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "LEV - Utgiftsrapport 10.7" Parametrar Från kostnadsställe - Till kostnadsställe (obligatoriskt) Default är ditt kostnadsställe. Från verksamhet - Till verksamhet (valfritt) Anges inget inkluderas alla verksamhetsgrenar i rapporten. Från objekt - Till objekt (valfritt) Anges inget inkluderas alla objekt i rapporten. Från bokföringsdatum - Till bokföringsdatum (obligatoriskt, ex 24-AUG-2003) Här anges från och till vilket bokföringsdatum rapporten ska tas ut. Från fakturanummer - Till fakturanummer (valfritt) Här anges från och till vilket fakturanummer rapporten ska tas ut. Från belopp - Till belopp (valfritt) För att begränsa sökningen kan man här fylla i ett lägsta och högsta fakturabelopp. Anges inget inkluderas alla belopp i sökningen. Bet (J) Ej bet (N) Alla (blankt) (valfritt) Vill du se alla fakturor, både betalda och obetalda lämnas fältet blankt. Vill du endast se betalda fakturor väljs "Ja", vill du endast se obetalda fakturor väljs "Nej". Summeringsnivå (obligatoriskt) Default är "Objekt", andra val i värdelistan är "Kostnadsställe", "Verksamhetsgren" och "Ingen". 31

32 Leverantör (valfritt) Här kan du välja att ta ut rapporten på en viss leverantör, du kan ta hjälp av %-tecken. Leverantörsnummer (valfritt) Rapporten kan tas ut på ett specifikt leverantörsnummer. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten (summerad på objekt). 32

33 33

34 Verifikationsnummerlista leverantörsreskontra Rapporten visar alla verifikationsnummer i ett givet intervall och kan användas för att följa upp makulerade verifikationer. Beställning av rapporten Modul: Leverantörsreskontra Navigatorn: Rapporter/Beställ rapport Kör ett nytt jobb: Låt alternativet "Enstaka jobb" vara ifyllt och klicka på <OK> Namn: Ta upp värdelistan, välj "Verifikationsnummerlista leverantörsreskontra" Parametrar Sekvensnamn (obligatoriskt) Värdelista finns som innehåller de sekvensnamn som finns på din behörighet. Från löpnummer - Till löpnummer (obligatoriskt) Ange ett intervall av verifikationsnummer. Klicka på knappen <OK> för att stänga parameterfönstret. Utskrift: Klicka på knappen <Alternativ>, ange ev antal kopior och skrivare om detta inte är ifyllt. Klicka på knappen <OK> för att stänga fönstret "Vid slutförande". Kör jobbet: Klicka på knappen <Kör> för att starta rapporten. På nästa sida ser du ett exempel på rapporten. 34

35 35

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Periodisering i Rebus

Periodisering i Rebus Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering Version 2.3 Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering 2 (11) VAL AV BOKFÖRINGSFIL... 3 VAL AV KONTERINGSMODELL... 4 KONTERA OCH GODKÄNNA FAKTURA... 5 KONTERA EN POST... 6 HÄMTA/SKAPA BOKFÖRINGSFIL... 8 ADMIN

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Grupphantering i Rebus-Res

Grupphantering i Rebus-Res Grupphantering i Rebus-Res Detta är en beskrivning av funktionen Grupphantering som finns i Rebus Resebyrå-system. Grupphanteringen innebär i huvudsak att man kopplar ihop beställningar som tillhör en

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten Bokföringsportalen Manual för samordnare 1 Inledning... 3 Bokföringsorder... 3 Registrera bokföringsorder... 3 Sök bokföringsorder... 7 Sök dokument... 9 2 Inledning Denna manual behandlar endast de delar

Läs mer

Kundkategorisering i Rebus

Kundkategorisering i Rebus Kundkategorisering i Rebus 2004-10-15: Åbergs DataSystem AB. Start på dokumentet. 2005-01-11: Flik 2: Nytt om resor finns eller inte. I Rebus finns det ett kundregister och ett kategoriregister. I kategoriregistret

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser: MONITOR-till-TIBNOR MONITOR-till-Tibnor Vad är MONITOR-till-MONITOR? MONITOR-till-MONITOR är en funktion som förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du via

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul 2009-09-03, Åbergs DataSystem AB Det normala förfarandet med bokning av inrikes resor är att resebyrån skapar en Rebus-order och där bokar en inrikesprodukt kopplat

Läs mer

1. Utrikes - flerdygnsförrättning

1. Utrikes - flerdygnsförrättning 1. Utrikes - flerdygnsförrättning Se Resehandbok under länken http://www.pa.adm.gu.se/resor - Klicka på Resor i funktionsträdet. - Du kommer alltid in på en ny resa. - Har du fler än en anställning kan

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner.

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner. 1(11) Handledning till lönesättande chefer inför den årliga löneöversynen I varje fönster ligger en hjälptext överst. Läs den gärna först. Vid kostnadsställefördelad personal är det endast chefen som står

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer