Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré"

Transkript

1 Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur det praktiskt fungerar när du registrerar kund- och leverantörsfakturor där omvänd skattskyldighet gäller. Läs noga igenom detta dokument innan du uppdaterar din Entréinstallation. Omvänd skattskyldighet kräver att du har Entré Business Connect version eller senare. För information om omvänd skattskyldighet, övergångsregler m.m. hänvisar vi till följande länkar: Myndigheter: Organisationer: Du bör också rådgöra med din revisor om hur du bör lösa frågeställningar kring när och om omvänd skattskyldighet skall gälla. Under sommaren är vår bemanning p.g.a. semestrar något lägre. Vi har dock öppet alla vardagar mellan som vanligt. För att vi skall kunna hjälpa så många som möjligt vill vi att du har läst igenom detta dokument noga samt att du har inhämtat den information som finns från myndigheter, din organisation samt eventuellt din revisor avseende frågor som rör tolkningar när och om omvänd skattskyldighet skall tillämpas. Observera att denna beskrivning endast avser Entré Business Connect. Har du en tidigare version av Entré, måste denna uppdateras/konverteras (såvida du inte väljer att hantera omvänd skattskyldighet helt manuellt). Med Vänlig hälsning Tjänstegruppen på Hantverksdata Innehållsförteckning: Sid Om omvänd skattskyldighet i Entré 2 Komplettering av momsregistreringsnummer i kundregistret 4 Komplettering av registreringsmallar 5 Kundfakturor med omvänd moms 7 Fakturering från Projekt/Lyftplan 9 Övrig kundfakturering 11 Leverantörsfakturor 12 Bilaga 1, Fakturering med ersättningskonto 13 Bilaga 2, Ange omvänd skattskyldighet på många kunder/leverantörer 14 Bilaga 3, Konteringsexempel tilläggskontering 15 Bilaga 4, Inställningar för avvikande tilläggskonton 16 Bilaga 5, Kolumninformation om omvänd skattskyldighet 20 Bilaga 6, Installationsanvisning för uppdatering 21 Sid 1 (24)

2 Omvänd skattskyldighet omfattar: Utgående fakturor Inkommande fakturor Momsdeklarationen Du kommer att ha möjlighet att ange att omvänd skattskyldighet kan gälla: För en viss kund. Inställning görs i kundregistret. På en order, ärvs från kunden, kan anges på ordern samt föreslås via mall på order/projekt/kund. För att visst projekt. Inställning på projektet (förutsätter att du har Projekstyrningsmodulen). För ett visst lyft. Kan anges på lyftfakturan i lyftplanen (förutsätter att du har Projekstyrningsmodulen). För en viss leverantör. Inställning görs i leverantörsregistret. På en leverantörsfaktura. Ärvs från leverantören men kan anges avvikande på fakturan. På ett avtal i avtalsfaktureringen (förutsätter att du har Avtalsmodulen). På ett kvitto som faktureras eller förs över till order (förutsätter att du har Butiksmodulen). Du kan inte ange att omvänd skattskyldighet skall gälla: På kvitton som betalas i kassan. På order som hämtas in i kassan och betalas där. Vid fakturering kommer följande information automatiskt infogas i fakturan: Informationsrad avseende kundens momsregistreringsnummer. Inställning görs i grundinställningarna Informationsrad på fakturan att omvänd skattskyldighet tillämpats. Inställningar som skall göras i Entré: - Komplettering i kundregistret (momsregistreringsnummer och ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i leverantörsregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i projektregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i lyftplansregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i avtalsregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering av registreringsmallar - Grundinställningar ( fakturatexter och tilläggskonteringar för momsdeklarationen) OBS! Om du har fler företag i din installation, måste du göra dessa ändringar i alla företagen. Sid 2 (24)

3 Kort beskrivning av hur omvänd skattskyldighet fungerar i Entré För att uppfylla momsdeklarationens krav och för att du inte ska behöva använda andra artiklar och konton än dina ordinarie har vi löst detta med tilläggskonteringar. Det innebär att en faktura med omvänd skattskyldighet bokförs på ytterligare ett konto samt ett motkonto vid journal. Det är dessa tilläggskonton som sedan används i momsrapporten för att momsdeklarationen ska bli korrekt. I samband med uppdateringen kommer ett antal konton att läggas till i er kontoplan som hanterar den omvända momsen. Dessa konton har vi valt att lägga som internkonton (med undantag av konton för in- och utgående moms inköp tjänster). Anledningen till detta är att du då inte behöver se dessa konton i balans/resultaträkning. Nedanstående konton läggs till i er kontoplan i samband med uppdateringen: Kontonamn Kontonummer Försäljning tjänster O.M Motkonto försäljning tjänster O.M Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M Inköp tjänster O.M Motkonto inköp tjänster O.M Ingående moms inköp tjänster O.M Utgående moms inköp tjänster O.M Dessa konton är kopplade med rätt momskoder och övriga inställningar. Vill du inte använda dessa konton utan använda andra konton, tex sådana som visas i balans/resultaträkning måste du lägga upp egna konton och göra övriga inställningar enligt Bilaga 4. Funktionen för styrning av omvänd skattskyldighet i Entré Omvänd skattskyldighet har fyra alternativ som förklaras nedan: Ej satt Ej angivet, vilket leder till normal momshantering. I samband med fakturering från Entrés lyftplanshantering har detta alternativ en särskild betydelse, läs om detta längre fram i samband med lyftplaner. Ingen Ingen omvänd skattskyldighet, dvs normal momshantering. För tjänster Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn försäljning och inköp. Du konterar dina in- och utgående fakturor på vanligt sätt. Inte förrän fakturajournalerna körs sker tilläggskontering i syfte att uppfylla myndigheternas krav på momsdeklaration. För varor Vissa speciella fall där omvänd skattskyldighet gäller vid försäljning och inköp varor. Detta alternativ gås ej igenom i detta dokument då det normalt inte är tillämpligt för byggbranschen. Se även Skatteverkets momsbroschyr. Sid 3 (24)

4 Komplettering i kundregistret (momsregistreringsnummer) Kundhantering Sök i Kundregistret Du behöver lägga in uppgift om kundens momsregistreringsnummer, eftersom detta skall skrivas ut på fakturan. Detta fält finns under knappen Reskontra. I samma bild ovan kan du även ange om Omvänd skattskyldighet alltid skall gälla för kunden. Anger du detta på kunden, kommer alla kundens order att föreslås med omvänd skattskyldighet. Är det inte så, rekommenderar vi att du anger detta när du skapar ordern. Tips! Lägg till kolumn för VAT-nummer (lägg även dit Omvänd skattskyldighet) i bilden Sök i kundregistret, då ser du snabbt vilka kunder du behöver komplettera med VAT-nummer. Du lägger till nya kolumner i bilden genom att högerklicka med musen på någon kolumnrubrik. Denna visas när du högerklickar på en kolumnrubrik. Markera det fält du vill skall visas och klicka på Lägg till. När du är färdig klickar du på Ok. Sid 4 (24)

5 Komplettering av registreringsmallar En registreringsmall är den mall du får upp varje gång du lägger upp ny kund, leverantör, projekt eller order. Dessa mallar måste du nu komplettera med fält för omvänd skattskyldighet. Välj System Allmänna sidoregister och inställningar Registreringsmallar Markera alternativet Registrering och välj därefter Visa mallar för = Order för att endast visa de registreringsmallar som tillhör ordersystemet. Klicka på flik 2. Inställningar för denna mall. Ställ dig på raden Omvänd skattskyldighet och bocka för de 2 alternativen Hanteras i denna mall samt Användaren ska fylla i detta fält. Spara sedan med OK. OBS! Har du flera mallar för order ska du göra samma komplettering av alla dessa mallar. Komplettera sedan även dina mallar för Projekt, Kunder, Avtal och Leverantörer på samma sätt med fält för Omvänd skattskyldighet. Sid 5 (24)

6 Tips! Om du inte vill att fältet för Omvänd skattskyldighet skall visas först i registreringsmallen, kan du själv flytta fältet så att det visas på den plats du själv vill. 1. Kryssa först i denna så att endast de fält som mallen innehåller visas. 2. Dra sedan i symbolen som visas för fältet Omvänd skattskyldighet till rätt plats i listan. Klicka sedan på knappen Granska och kontrollera att fältet hamnar på rätt ställe. Nu har du gjort alla inställningar som behövs för att hantera omvänd skattskyldighet, du bör dock läsa vidare i de delar som berör ditt företag för att förstå hur omvänd skattskyldighet fungerar praktiskt i Entré. Sid 6 (24)

7 Kundfakturor med omvänd moms Även på kundsidan kan du ange på respektive kund i kundregistret att omvänd skattskyldighet gäller. Du hittar inställningen under knappen Reskontra. Vill du ändra denna inställning på många kunder samtidigt, läs Bilaga 2. På kundsidan är vår grundrekommendation att inte ange omvänd skattskyldighet på kunden, utan i första hand på projektet /ordern. Speciellt du som använder butiksmodulen bör undvika detta, eftersom det som står på kunden är det som föreslås när du skapar en order från butiken. Orderregistrering När du skapar en ny order, visas ordermallen med fältet för Omvänd skattskyldighet, där du kan välja vad som ska gälla för denna order. Det som föreslås hämtas i första hand från projektet och i andra hand från kunden. Ska denna order faktureras med omvänd skattskyldighet väljer du alternativet För tjänster Momsen på fakturan blir automatiskt satt till noll kronor. Du registrerar med dina ordinarie artiklar/konton. Först i samband med fakturajournal sker tilläggskonteringar för att hantera momsredovisningen. Sid 7 (24)

8 När fakturan skrivs ut kommer den att kompletteras med 2 textrader (enligt grundinställningar för detta) som anger kundens momsregistreringsnummer och den obligatoriska texten att omvänd skattskyldighet gäller enligt nedan: Exempel på faktura: Dessa textrader infogas automatiskt på fakturan vid omvänd skattskyldighet om du: 1. Har angivit momsregistreringsnummer på kunden. 2. Angivit i grundinställningarna att kundens momsregistreringsnummer och upplysningstext skall infogas. Ändra befintlig order Vill du ändra en befintlig order går du in på ordern, klickar på knappen Ändra alla och anger att Omvänd skattskyldighet för tjänster ska gälla. Hela ordern och alla orderrader räknas då om och momsen nollas. Du kan givetvis på samma sätt ändra åt andra hållet, från omvänd skattskyldighet till ingen (normal momshantering). Sid 8 (24)

9 Fakturering från lyftplan När du lägger upp nytt projekt, visas mallen för projekt med fältet för omvänd skattskyldighet (förutsatt att du ändrat i registreringsmallen för projekt). Väljer du alternativet För tjänster, kommer alla lyft att faktureras med omvänd skattskyldighet. Slutfakturan hanteras givetvis också med omvänd skattskyldighet, eventuell tidigare fakturerad moms i denna lyftplan kommer inte att återföras på slutfakturan. OBS! Detta oavsett övriga inställningar för moms på projektet, inställningen för omvänd skattskyldighet går före alla andra inställningar om moms. Pågående projekt med befintlig lyftplan För att ändra hantering av omvänd skattskyldighet på befintligt projekt räcker det med att ändra inställning på projektet under knapp Prissättning enligt nedan. Då kommer alla lyft som faktureras from nu (dvs även dom lyft du redan lagt upp i lyftplanen men ännu inte fakturerat) och slutfakturan att faktureras med omvänd skattskyldighet. Sid 9 (24)

10 Tips! du kan lägga till kolumn för Omvänd skattskyldighet i Skapa/Ändra projekt, då ser du snabbt vad projekten har för inställning för omvänd skattskyldighet. Du lägger till nya kolumner i bilden genom att högerklicka med musen på någon kolumnrubrik. OBS! I det fall du inte gjort någon inställning på projektet, kommer inställning för omvänd skattskyldighet vid fakturering av lyft att hämtas från kunden. Det vill säga, har projektet omvänd skattskyldighet = Ej satt används kundens inställning. Om kundens inställning då är För tjänster kommer lyften att faktureras med omvänd skattskyldighet. Du kan även på enstaka lyft ändra inställning för omvänd skattskyldighet, men i normalfallen rekommenderar vi att göra inställningen på projektet enbart. Sid 10 (24)

11 Övrig kundfakturering Samlingsfakturering Då en samlingsfaktura inte kan innehålla order både med och utan omvänd skattskyldighet så kommer programmet dela upp en kund med sådana order så att det blir 2 fakturor till den kunden. En faktura med order där omvänd skattskyldighet gäller och en med order med normal momshantering. Sådana kunder får två rader i samlingsfaktureringen. Avtalsfakturering I avtalsfakturering har tillkommit fält för omvänd skattskyldighet som du sätter direkt på avtalet. Du kan även lägga till det fältet i er registreringsmall för nya avtal (se tidigare beskrivning om komplettering av registreringsmallar). Butik Vid flytt av kvitto till order eller fakturering av kvitto tas villkor för omvänd skattskyldighet från kunden alternativt order/faktureringsmallen. Observera att omvänd skattskyldighet ej kan användas för kvitton eller order som hämtas in i kassan och betalas i kassan. Sid 11 (24)

12 Leverantörsfakturor I Entrés leverantörsregister kan du ange på respektive leverantör att omvänd skattskyldighet gäller. Du hittar fältet under knappen Villkor. Detta innebär att när du registrerar leverantörsfakturor på denna levererantör kommer programmet alltid föreslå att omvänd skattskyldighet gäller (du kan också välja att ändra det på enskild faktura). Vill du ändra denna inställning på många leverantörer samtidigt, läs Bilaga 2. Leverantörsfakturaregistrering När du ändrar omvänd skattskyldighet till För tjänster, sätts momsen till 0. Du skall kontera fakturan med dina vanliga konton. I samband med att du kör fakturajournalen sker sedan tilläggskonteringarna för att uppfylla momsdeklarationen. Från leverantören hämtas uppgift om omvänd skattskyldighet (kan ändras på enskild faktura). Momsen sätts till noll kronor. Kontera fakturan med ordinarie kostnadskonton. I samband med leverantörsfakturajournal sker tilläggskonteringar för att hantera momsredovisningen. Sid 12 (24)

13 Bilaga 1 fakturering med ersättningskonto Som alternativ till tilläggskontering kan du på faktureringssidan använda ersättningskonto. Det innebär att en faktura med omvänd skattskyldighet krediteras ursprungskontot och sedan debiteras ett ersättningskonto. Ersättningskontot anger du per konto i kontoplanen under flik 3 Regler: I ovan exempel kommer alla intäkter på konto 3010 som är fakturerade med omvänd skattskyldighet att krediteras 3010 och debiteras Detta sker i samband med fakturajournal. Om du vill använda denna princip, tänk på att: Du måste fylla i ersättningskonto för alla intäktskonton som kan vara aktuella för omvänd skattskyldighet. Du kan ha samma ersättningskonto för alla intäktskonton eller flera olika ersättningskonton. Ersättningskonto (-na) måste vara konton i den ordinarie kontoplanen (ej internkonton) Ersättningskonto (-na) skall ha momskod 41. Du får inte spärra ersättningskonto för kontering med enhet, objekt, projekt. Varje gång du lägger upp nya intäktskonton måste du komma ihåg att fylla i ersättningskonto. Du kan inte kombinera denna princip med den grundmodell för tilläggskontering (kontering på 9000-konton) som vi rekommenderar. Du måste då se till att grundmodellens inställningar för tilläggskontering töms i grundinställningarna. Sid 13 (24)

14 Bilaga 2 Ange omvänd skattskyldighet på många kunder / leverantörer samtidigt I kund- och leverantörsregistret finns en funktion för att ändra uppgift på många kunder/ leverantörer samtidigt. Vi visar här principen för kundregistret, exakt samma gäller sedan för leverantörsregistret. Välj Kundhantering Sök i kundregistret Markera (bocka för) alla kunder du vill ändra till omvänd skattskyldighet. Klicka på knappen Bearbeta. Välj alternativet Ändra vald uppgift för markerade kunder, klicka OK. 1. Bocka i vilka som skall bearbetas. 2. Klicka på knappen bearbeta 3. Välj Ändra vald uppgift Välj alternativet Omvänd skattskyldighet, klicka OK Välj alternativet För tjänster, klicka OK Nu är alla markerade kunder/leverantörer uppdaterade med inställningen omvänd skattskyldighet = för tjänster. Sid 14 (24)

15 Bilaga 3 Konteringsexempel tilläggskontering Nedan beskrivs den kontering som kommer att ske då vår grundmodell med kontering på 9000-konton sker. Principen med metoden är att du inte skall behöva bry dig om att ange avvikande kontering på fakturan utan att systemet skall kontera med automatik på utvalda 9000-konton i syfte att uppfylla momsdeklarationen. Fakturering med tilläggskonteringar konto med momskod Ursprungskontering Belopp Momskod Konteringar som skapas Båda dessa konton redovisas i ruta 05, Momspliktig försäljning, i momsdeklarationen vilket medför att det blir 0 i denna ruta. Försäljningen för omvänd moms bokas istället i ruta 41, Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Leverantörsfaktura Ursprungskontering Belopp Momskod Ingen Konteringar som skapas Ingen Nedan visas exempel på kontering då vår grundmodell inte används utan då du har valt att ersätta grundkonteringen med konto i affärsredovisningen (kontointervall ). Fakturering med ersättningskonto Ursprungskontering Belopp Momskod Konteringar som skapas XXX Sid 15 (24)

16 Bilaga 4- Inställningar om du vill använda andra tilläggskonton Obs! Följande upplägg av konton och inställningar i övrigt i denna bilaga gäller BARA i det fall du inte vill använda de konton vi föreslagit och som läses in i samband med uppdateringen. 1. Redovisning Kontoplan 1:1 Lägga upp nya bokföringskonton Du behöver lägga upp följande konton i kontoplanen: Försäljning tjänster O.M. (vårt exempel 3231) Motkonto försäljning tjänster O.M. (vårt exempel 3232) Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M. (vårt exempel 3233) Inköp tjänster O.M. (vårt exempel 4420) Motkonto inköp tjänster O.M. (vårt exempel 4421) Ingående moms inköp tjänster O.M. (vårt exempel 2647) Utgående moms inköp tjänster O.M. (vårt exempel 2617) Konton /motkonton för försäljning och inköp kan du välja mellan att använda kontonummer i den ordinarie resultaträkningen som i våra exempel (konto ) eller använda internkonton ( ). Du måste givetvis ha både konto/motkonto antingen som ordinarie konton eller internkonton. 1:2 Koppla de nya kontona till momskoder Följande koppling till momskoder ska du göra på respektive konto under flik 2 Inställning i fältet Momsredovisning 2: Konto Momskod Försäljning tjänster O.M. 41 Motkonto försäljning tjänster O.M. 5 Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M. ingen alls (blank) Inköp tjänster O.M. 24 Motkonto inköp tjänster O.M. ingen alls (blank) Ingående moms inköp tjänster O.M. 48 Utgående moms inköp tjänster O.M. 30 Obs! På rad Momsredovisning 2 Sid 16 (24)

17 1:3 Ange regler för de nya kontona Det är mycket viktigt att på ALLA konton du nu lagt upp markerar att dessa EJ får konteras med enhet, projekt eller objekt. Enhet, projekt och objekt finns redan angivet på de ordinarie kontona. Detta gör du på varje konto under flik 3 - Regler: 1:4 Kontrollera konton som används vid aconton utan moms För att tilläggskonteringar ska fungera fullt ut är det viktigt att de konton du använder för fakturering av acconton och garantibelopp utan moms inte har någon momskod i kontoplanen. Så ska redan vara fallet, men det skadar inte att kontrollera en extra gång. Både fälten Momsredovisning 1 och Momsredovisning 2 skall vara tomma på sådana konton. Sid 17 (24)

18 2. Ange grundinställningar System Allmänna sidoregister och inställningar - Grundinställningar Under fliken Redovisning Omvänd Skattskyldighet ska följande inställningar anges: 2:1 Ange inställningar för kundfakturor Infoga textrad med kundens momsregistreringsnummer På fakturor där omvänd skattskyldighet gäller ska köparens momsregistreringsnummer skrivas ut. Denna uppgift hämtar Entré från kundregistret. Saknas detta fält idag på er faktura ska denna inställning vara På, en textrad med köparens momsregistreringsnummer kommer då att infogas på fakturan. Textrad till faktura med kunden momsregistreringsnummer Har du angett föregående inställning till På och vill ha annan text än standardtexten Ert momsregistreringsnummer: XXXXXXXXXXXX anger du den här. Kunden momsregnr anges i så fall så här: {Kunder.Orgnr}. Är du tillfreds med standardtexten gör du ingenting. Textrad till faktura med omvänd skattskyldighet På fakturor med omvänd skattskyldighet ska en upplysningstext skrivas ut, denna infogas som en textrad på fakturan. Vill du ha annan text än standardtexten Omvänd skattskyldighet gäller för denna faktura anger du den här. Är du tillfreds med standardtexten gör du ingenting. Sid 18 (24)

19 2:2 Ange kontoinställningar Fakturering av tjänster inom byggsektorn Under denna rubrik anger du de konton du lagt upp enligt punkt 1 som avser försäljning av tjänster, med våra exempel blir det: (dubbelklicka på texten och ange konto) Inköp av tjänster inom byggsektorn Under denna rubrik anger du de konton du lagt upp enligt punkt 1 som avser inköp av tjänster, med våra exempel blir det: (dubbelklicka på texten och ange konto) Sid 19 (24)

20 Bilaga 5, kolumninformation om omvänd skattskyldighet På följande ställen i Entré kan du lägga till kolumn för omvänd skattskyldighet Sök i kundregistret Sök i leverantörsregistret Sök i orderregistret Sök i fakturaregistret Sök i leverantörsfakturaregistret Samlingsfakturering Skapa / ändra projekt Skapa / ändra avtal På följande ställen i Entré kan du ändra inställning för omvänd skattskyldighet På kunden knapp Reskontra På leverantören knapp Villkor På ordern knapp Ändra alla På projektet knapp Prissättning På avtalet knapp Ändra På enskilt lyft i lyftplanen På följande registreringsmallar kan du ange att funktion för omvänd skattskyldighet skall kunna anges: Kunder Order Projekt Leverantörer Avtal I momsrapporten har tillkommit en summering där du kan se summan av fakturor med omvänd skattskyldighet Sid 20 (24)

21 Bilaga 6, Installationsanvisning Du kan utnyttja den smidiga funktionen att uppdatera Entré via Internet. Följ nedanstående beskrivning för att uppdatera din Entréinstallation. Har du inte en bredbandskoppling till Internet kan du kontakta vår support för att få en CD med uppdateringen istället. OBS! Planera installationstillfället väl då uppdateringen kan ta flera timmar (beroende på mängden data i ditt system). Samtliga användare måste var utloggade ur systemet, detta gäller även programmen XML-server och Rapportservern i tillämpliga fall. 1. Välj Om Entré på Hjälpmenyn. 2. Välj Uppdatera. 3. I nästa dialog kan du: Kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig. (Du måste först kontrollera innan du kan hämta). Visa nyheter och rättningar Välja att hämta och installera uppdatering. 4. Om det finns en nyare version tillgänglig kan du klicka på Hämta och installera uppdatering. OBS! Om du arbetar med Entré i Nätverk får inga andra användare vara inne i Entrésystemet! Gå in under Arkiv och Användare aktiva och kontrollera detta först. Sid 21 (24)

22 Under uppdateringsförfarandet kommer följande dialoger att dyka upp. När denna dialog visas, så sker uppdateringen av Entré. 5. När uppdateringen är färdig utförs den vanliga registerkontrollen. När detta är klart loggar du in i systemet igen och fortsätter med instruktioner enligt nedan. Första gången du loggar in visas driftsättningsrutinen för omvänd skattskyldighet. Skulle denna (enligt nedan) inte visas kan det bero på att du inte är systemadministratör i Entré. Att du är systemadministratör anger du i användarregistret. Logga sedan in i Entré igen. Uppdateringsdialog: Sid 22 (24)

23 Sid 23 (24)

24 Först när du klickar Genomför utförs uppdateringen. Avbryter du visas driftsättningen nästa gång du loggar in i Entré. Vill du kontrollera att uppdateringen har fungerat så kan du kontrollera att konton enligt ovan finns i kontoplanen samt kontrollera grundinställningarna enligt bilden nedan: Har du några övriga frågor är du välkommen att kontakta Hantverksdata Kundservice; Support Tel: Support Fax: Support E-post: Internet: Växel Tel: Växel Fax: Växel E-post: Internet: Adress: Hantverksdata Enhagsslingan 21, TÄBY Hantverk och Data i Norden AB Enhagsslingan 21 SE Täby, Sverige Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) E-post: Hemsida: Sid 24 (24)

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn 2007-06-29 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 (2007-06-29) Frågor kring omvänd skattskyldighet i Pyramid Här ger vi dig svar på frågor som har ställts till Unikum support

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Inställning Prislistor i Entré Windows

Inställning Prislistor i Entré Windows Inställning Prislistor i Entré Windows Generellt Det finns en mängd olika inställningar du kan ha på en Prislista i Entré Windows. Nedan följer en kortfattad beskrivning på vad respektive fält innebär.

Läs mer

Momsrapport Specter Business Management

Momsrapport Specter Business Management Sida 1 av 9 Momsrapport Specter Business Management Detta dokument beskriver detaljerat vad varje ruta på momsrapporten beräknas på i systemet. Vissa avsnitt i momsrapporten beräknas ej och syns därmed

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Momsförändring i bokföringen

Momsförändring i bokföringen 9.9.2010 1(10) Momsförändring i bokföringen I det här dokumentet går vi genom hur man kan göra för att ta i bruk nya momskoder (momsprocenter). Alternativ ett (1) ändra på befintliga momskoder från en

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB.

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. Info till leverantörer VI ÄR REDAN LEVERANTÖR TILL LKAB, MEN VI HAR INGET KONTO PÅ LKAB:S LEVERANTÖRSPORTAL. HUR GODKÄNNER VI BASKRAVEN? 2

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Alternativa kundfakturaadresser

Alternativa kundfakturaadresser Alternativa kundfakturaadresser 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Två stora saker har gjorts i Rebus till version 217 när det gäller kundernas fakturaadresser och hur en faktura skickas

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul 2009-09-03, Åbergs DataSystem AB Det normala förfarandet med bokning av inrikes resor är att resebyrån skapar en Rebus-order och där bokar en inrikesprodukt kopplat

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Förbättrad resultatruta

Förbättrad resultatruta Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2012 Nästa version av Entré Under våren och sommaren kommer ett mindre antal installationer att få nästa version av Entré (4.8) installerad och vi har som målsättning

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som filserver men det

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder version 98.04.080

Nyhetsbrev Exder version 98.04.080 Sida 1 av 7 Nyhetsbrev Exder version 98.04.080 Den första versionen av Exder 98 släpps här och nu. Den innehåller ca 300 nya funktioner och justeringar som tagit drygt 500 timmars arbete att åstadkomma

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

beräknat belopp Beräknat belopp innefattar fakturor och kvitton inom vald period oavsett om beloppet är journalfört eller bokfört.

beräknat belopp Beräknat belopp innefattar fakturor och kvitton inom vald period oavsett om beloppet är journalfört eller bokfört. Detta dokument beskriver detaljerat vad varje ruta på momsrapporten beräknas på i systemet. Vissa avsnitt i momsrapporten beräknas ej och syns därmed endast under bokfört. Tänk på att skriva ut din momsrapport

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer