Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré"

Transkript

1 Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur det praktiskt fungerar när du registrerar kund- och leverantörsfakturor där omvänd skattskyldighet gäller. Läs noga igenom detta dokument innan du uppdaterar din Entréinstallation. Omvänd skattskyldighet kräver att du har Entré Business Connect version eller senare. För information om omvänd skattskyldighet, övergångsregler m.m. hänvisar vi till följande länkar: Myndigheter: Organisationer: Du bör också rådgöra med din revisor om hur du bör lösa frågeställningar kring när och om omvänd skattskyldighet skall gälla. Under sommaren är vår bemanning p.g.a. semestrar något lägre. Vi har dock öppet alla vardagar mellan som vanligt. För att vi skall kunna hjälpa så många som möjligt vill vi att du har läst igenom detta dokument noga samt att du har inhämtat den information som finns från myndigheter, din organisation samt eventuellt din revisor avseende frågor som rör tolkningar när och om omvänd skattskyldighet skall tillämpas. Observera att denna beskrivning endast avser Entré Business Connect. Har du en tidigare version av Entré, måste denna uppdateras/konverteras (såvida du inte väljer att hantera omvänd skattskyldighet helt manuellt). Med Vänlig hälsning Tjänstegruppen på Hantverksdata Innehållsförteckning: Sid Om omvänd skattskyldighet i Entré 2 Komplettering av momsregistreringsnummer i kundregistret 4 Komplettering av registreringsmallar 5 Kundfakturor med omvänd moms 7 Fakturering från Projekt/Lyftplan 9 Övrig kundfakturering 11 Leverantörsfakturor 12 Bilaga 1, Fakturering med ersättningskonto 13 Bilaga 2, Ange omvänd skattskyldighet på många kunder/leverantörer 14 Bilaga 3, Konteringsexempel tilläggskontering 15 Bilaga 4, Inställningar för avvikande tilläggskonton 16 Bilaga 5, Kolumninformation om omvänd skattskyldighet 20 Bilaga 6, Installationsanvisning för uppdatering 21 Sid 1 (24)

2 Omvänd skattskyldighet omfattar: Utgående fakturor Inkommande fakturor Momsdeklarationen Du kommer att ha möjlighet att ange att omvänd skattskyldighet kan gälla: För en viss kund. Inställning görs i kundregistret. På en order, ärvs från kunden, kan anges på ordern samt föreslås via mall på order/projekt/kund. För att visst projekt. Inställning på projektet (förutsätter att du har Projekstyrningsmodulen). För ett visst lyft. Kan anges på lyftfakturan i lyftplanen (förutsätter att du har Projekstyrningsmodulen). För en viss leverantör. Inställning görs i leverantörsregistret. På en leverantörsfaktura. Ärvs från leverantören men kan anges avvikande på fakturan. På ett avtal i avtalsfaktureringen (förutsätter att du har Avtalsmodulen). På ett kvitto som faktureras eller förs över till order (förutsätter att du har Butiksmodulen). Du kan inte ange att omvänd skattskyldighet skall gälla: På kvitton som betalas i kassan. På order som hämtas in i kassan och betalas där. Vid fakturering kommer följande information automatiskt infogas i fakturan: Informationsrad avseende kundens momsregistreringsnummer. Inställning görs i grundinställningarna Informationsrad på fakturan att omvänd skattskyldighet tillämpats. Inställningar som skall göras i Entré: - Komplettering i kundregistret (momsregistreringsnummer och ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i leverantörsregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i projektregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i lyftplansregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i avtalsregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering av registreringsmallar - Grundinställningar ( fakturatexter och tilläggskonteringar för momsdeklarationen) OBS! Om du har fler företag i din installation, måste du göra dessa ändringar i alla företagen. Sid 2 (24)

3 Kort beskrivning av hur omvänd skattskyldighet fungerar i Entré För att uppfylla momsdeklarationens krav och för att du inte ska behöva använda andra artiklar och konton än dina ordinarie har vi löst detta med tilläggskonteringar. Det innebär att en faktura med omvänd skattskyldighet bokförs på ytterligare ett konto samt ett motkonto vid journal. Det är dessa tilläggskonton som sedan används i momsrapporten för att momsdeklarationen ska bli korrekt. I samband med uppdateringen kommer ett antal konton att läggas till i er kontoplan som hanterar den omvända momsen. Dessa konton har vi valt att lägga som internkonton (med undantag av konton för in- och utgående moms inköp tjänster). Anledningen till detta är att du då inte behöver se dessa konton i balans/resultaträkning. Nedanstående konton läggs till i er kontoplan i samband med uppdateringen: Kontonamn Kontonummer Försäljning tjänster O.M Motkonto försäljning tjänster O.M Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M Inköp tjänster O.M Motkonto inköp tjänster O.M Ingående moms inköp tjänster O.M Utgående moms inköp tjänster O.M Dessa konton är kopplade med rätt momskoder och övriga inställningar. Vill du inte använda dessa konton utan använda andra konton, tex sådana som visas i balans/resultaträkning måste du lägga upp egna konton och göra övriga inställningar enligt Bilaga 4. Funktionen för styrning av omvänd skattskyldighet i Entré Omvänd skattskyldighet har fyra alternativ som förklaras nedan: Ej satt Ej angivet, vilket leder till normal momshantering. I samband med fakturering från Entrés lyftplanshantering har detta alternativ en särskild betydelse, läs om detta längre fram i samband med lyftplaner. Ingen Ingen omvänd skattskyldighet, dvs normal momshantering. För tjänster Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn försäljning och inköp. Du konterar dina in- och utgående fakturor på vanligt sätt. Inte förrän fakturajournalerna körs sker tilläggskontering i syfte att uppfylla myndigheternas krav på momsdeklaration. För varor Vissa speciella fall där omvänd skattskyldighet gäller vid försäljning och inköp varor. Detta alternativ gås ej igenom i detta dokument då det normalt inte är tillämpligt för byggbranschen. Se även Skatteverkets momsbroschyr. Sid 3 (24)

4 Komplettering i kundregistret (momsregistreringsnummer) Kundhantering Sök i Kundregistret Du behöver lägga in uppgift om kundens momsregistreringsnummer, eftersom detta skall skrivas ut på fakturan. Detta fält finns under knappen Reskontra. I samma bild ovan kan du även ange om Omvänd skattskyldighet alltid skall gälla för kunden. Anger du detta på kunden, kommer alla kundens order att föreslås med omvänd skattskyldighet. Är det inte så, rekommenderar vi att du anger detta när du skapar ordern. Tips! Lägg till kolumn för VAT-nummer (lägg även dit Omvänd skattskyldighet) i bilden Sök i kundregistret, då ser du snabbt vilka kunder du behöver komplettera med VAT-nummer. Du lägger till nya kolumner i bilden genom att högerklicka med musen på någon kolumnrubrik. Denna visas när du högerklickar på en kolumnrubrik. Markera det fält du vill skall visas och klicka på Lägg till. När du är färdig klickar du på Ok. Sid 4 (24)

5 Komplettering av registreringsmallar En registreringsmall är den mall du får upp varje gång du lägger upp ny kund, leverantör, projekt eller order. Dessa mallar måste du nu komplettera med fält för omvänd skattskyldighet. Välj System Allmänna sidoregister och inställningar Registreringsmallar Markera alternativet Registrering och välj därefter Visa mallar för = Order för att endast visa de registreringsmallar som tillhör ordersystemet. Klicka på flik 2. Inställningar för denna mall. Ställ dig på raden Omvänd skattskyldighet och bocka för de 2 alternativen Hanteras i denna mall samt Användaren ska fylla i detta fält. Spara sedan med OK. OBS! Har du flera mallar för order ska du göra samma komplettering av alla dessa mallar. Komplettera sedan även dina mallar för Projekt, Kunder, Avtal och Leverantörer på samma sätt med fält för Omvänd skattskyldighet. Sid 5 (24)

6 Tips! Om du inte vill att fältet för Omvänd skattskyldighet skall visas först i registreringsmallen, kan du själv flytta fältet så att det visas på den plats du själv vill. 1. Kryssa först i denna så att endast de fält som mallen innehåller visas. 2. Dra sedan i symbolen som visas för fältet Omvänd skattskyldighet till rätt plats i listan. Klicka sedan på knappen Granska och kontrollera att fältet hamnar på rätt ställe. Nu har du gjort alla inställningar som behövs för att hantera omvänd skattskyldighet, du bör dock läsa vidare i de delar som berör ditt företag för att förstå hur omvänd skattskyldighet fungerar praktiskt i Entré. Sid 6 (24)

7 Kundfakturor med omvänd moms Även på kundsidan kan du ange på respektive kund i kundregistret att omvänd skattskyldighet gäller. Du hittar inställningen under knappen Reskontra. Vill du ändra denna inställning på många kunder samtidigt, läs Bilaga 2. På kundsidan är vår grundrekommendation att inte ange omvänd skattskyldighet på kunden, utan i första hand på projektet /ordern. Speciellt du som använder butiksmodulen bör undvika detta, eftersom det som står på kunden är det som föreslås när du skapar en order från butiken. Orderregistrering När du skapar en ny order, visas ordermallen med fältet för Omvänd skattskyldighet, där du kan välja vad som ska gälla för denna order. Det som föreslås hämtas i första hand från projektet och i andra hand från kunden. Ska denna order faktureras med omvänd skattskyldighet väljer du alternativet För tjänster Momsen på fakturan blir automatiskt satt till noll kronor. Du registrerar med dina ordinarie artiklar/konton. Först i samband med fakturajournal sker tilläggskonteringar för att hantera momsredovisningen. Sid 7 (24)

8 När fakturan skrivs ut kommer den att kompletteras med 2 textrader (enligt grundinställningar för detta) som anger kundens momsregistreringsnummer och den obligatoriska texten att omvänd skattskyldighet gäller enligt nedan: Exempel på faktura: Dessa textrader infogas automatiskt på fakturan vid omvänd skattskyldighet om du: 1. Har angivit momsregistreringsnummer på kunden. 2. Angivit i grundinställningarna att kundens momsregistreringsnummer och upplysningstext skall infogas. Ändra befintlig order Vill du ändra en befintlig order går du in på ordern, klickar på knappen Ändra alla och anger att Omvänd skattskyldighet för tjänster ska gälla. Hela ordern och alla orderrader räknas då om och momsen nollas. Du kan givetvis på samma sätt ändra åt andra hållet, från omvänd skattskyldighet till ingen (normal momshantering). Sid 8 (24)

9 Fakturering från lyftplan När du lägger upp nytt projekt, visas mallen för projekt med fältet för omvänd skattskyldighet (förutsatt att du ändrat i registreringsmallen för projekt). Väljer du alternativet För tjänster, kommer alla lyft att faktureras med omvänd skattskyldighet. Slutfakturan hanteras givetvis också med omvänd skattskyldighet, eventuell tidigare fakturerad moms i denna lyftplan kommer inte att återföras på slutfakturan. OBS! Detta oavsett övriga inställningar för moms på projektet, inställningen för omvänd skattskyldighet går före alla andra inställningar om moms. Pågående projekt med befintlig lyftplan För att ändra hantering av omvänd skattskyldighet på befintligt projekt räcker det med att ändra inställning på projektet under knapp Prissättning enligt nedan. Då kommer alla lyft som faktureras from nu (dvs även dom lyft du redan lagt upp i lyftplanen men ännu inte fakturerat) och slutfakturan att faktureras med omvänd skattskyldighet. Sid 9 (24)

10 Tips! du kan lägga till kolumn för Omvänd skattskyldighet i Skapa/Ändra projekt, då ser du snabbt vad projekten har för inställning för omvänd skattskyldighet. Du lägger till nya kolumner i bilden genom att högerklicka med musen på någon kolumnrubrik. OBS! I det fall du inte gjort någon inställning på projektet, kommer inställning för omvänd skattskyldighet vid fakturering av lyft att hämtas från kunden. Det vill säga, har projektet omvänd skattskyldighet = Ej satt används kundens inställning. Om kundens inställning då är För tjänster kommer lyften att faktureras med omvänd skattskyldighet. Du kan även på enstaka lyft ändra inställning för omvänd skattskyldighet, men i normalfallen rekommenderar vi att göra inställningen på projektet enbart. Sid 10 (24)

11 Övrig kundfakturering Samlingsfakturering Då en samlingsfaktura inte kan innehålla order både med och utan omvänd skattskyldighet så kommer programmet dela upp en kund med sådana order så att det blir 2 fakturor till den kunden. En faktura med order där omvänd skattskyldighet gäller och en med order med normal momshantering. Sådana kunder får två rader i samlingsfaktureringen. Avtalsfakturering I avtalsfakturering har tillkommit fält för omvänd skattskyldighet som du sätter direkt på avtalet. Du kan även lägga till det fältet i er registreringsmall för nya avtal (se tidigare beskrivning om komplettering av registreringsmallar). Butik Vid flytt av kvitto till order eller fakturering av kvitto tas villkor för omvänd skattskyldighet från kunden alternativt order/faktureringsmallen. Observera att omvänd skattskyldighet ej kan användas för kvitton eller order som hämtas in i kassan och betalas i kassan. Sid 11 (24)

12 Leverantörsfakturor I Entrés leverantörsregister kan du ange på respektive leverantör att omvänd skattskyldighet gäller. Du hittar fältet under knappen Villkor. Detta innebär att när du registrerar leverantörsfakturor på denna levererantör kommer programmet alltid föreslå att omvänd skattskyldighet gäller (du kan också välja att ändra det på enskild faktura). Vill du ändra denna inställning på många leverantörer samtidigt, läs Bilaga 2. Leverantörsfakturaregistrering När du ändrar omvänd skattskyldighet till För tjänster, sätts momsen till 0. Du skall kontera fakturan med dina vanliga konton. I samband med att du kör fakturajournalen sker sedan tilläggskonteringarna för att uppfylla momsdeklarationen. Från leverantören hämtas uppgift om omvänd skattskyldighet (kan ändras på enskild faktura). Momsen sätts till noll kronor. Kontera fakturan med ordinarie kostnadskonton. I samband med leverantörsfakturajournal sker tilläggskonteringar för att hantera momsredovisningen. Sid 12 (24)

13 Bilaga 1 fakturering med ersättningskonto Som alternativ till tilläggskontering kan du på faktureringssidan använda ersättningskonto. Det innebär att en faktura med omvänd skattskyldighet krediteras ursprungskontot och sedan debiteras ett ersättningskonto. Ersättningskontot anger du per konto i kontoplanen under flik 3 Regler: I ovan exempel kommer alla intäkter på konto 3010 som är fakturerade med omvänd skattskyldighet att krediteras 3010 och debiteras Detta sker i samband med fakturajournal. Om du vill använda denna princip, tänk på att: Du måste fylla i ersättningskonto för alla intäktskonton som kan vara aktuella för omvänd skattskyldighet. Du kan ha samma ersättningskonto för alla intäktskonton eller flera olika ersättningskonton. Ersättningskonto (-na) måste vara konton i den ordinarie kontoplanen (ej internkonton) Ersättningskonto (-na) skall ha momskod 41. Du får inte spärra ersättningskonto för kontering med enhet, objekt, projekt. Varje gång du lägger upp nya intäktskonton måste du komma ihåg att fylla i ersättningskonto. Du kan inte kombinera denna princip med den grundmodell för tilläggskontering (kontering på 9000-konton) som vi rekommenderar. Du måste då se till att grundmodellens inställningar för tilläggskontering töms i grundinställningarna. Sid 13 (24)

14 Bilaga 2 Ange omvänd skattskyldighet på många kunder / leverantörer samtidigt I kund- och leverantörsregistret finns en funktion för att ändra uppgift på många kunder/ leverantörer samtidigt. Vi visar här principen för kundregistret, exakt samma gäller sedan för leverantörsregistret. Välj Kundhantering Sök i kundregistret Markera (bocka för) alla kunder du vill ändra till omvänd skattskyldighet. Klicka på knappen Bearbeta. Välj alternativet Ändra vald uppgift för markerade kunder, klicka OK. 1. Bocka i vilka som skall bearbetas. 2. Klicka på knappen bearbeta 3. Välj Ändra vald uppgift Välj alternativet Omvänd skattskyldighet, klicka OK Välj alternativet För tjänster, klicka OK Nu är alla markerade kunder/leverantörer uppdaterade med inställningen omvänd skattskyldighet = för tjänster. Sid 14 (24)

15 Bilaga 3 Konteringsexempel tilläggskontering Nedan beskrivs den kontering som kommer att ske då vår grundmodell med kontering på 9000-konton sker. Principen med metoden är att du inte skall behöva bry dig om att ange avvikande kontering på fakturan utan att systemet skall kontera med automatik på utvalda 9000-konton i syfte att uppfylla momsdeklarationen. Fakturering med tilläggskonteringar konto med momskod Ursprungskontering Belopp Momskod Konteringar som skapas Båda dessa konton redovisas i ruta 05, Momspliktig försäljning, i momsdeklarationen vilket medför att det blir 0 i denna ruta. Försäljningen för omvänd moms bokas istället i ruta 41, Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Leverantörsfaktura Ursprungskontering Belopp Momskod Ingen Konteringar som skapas Ingen Nedan visas exempel på kontering då vår grundmodell inte används utan då du har valt att ersätta grundkonteringen med konto i affärsredovisningen (kontointervall ). Fakturering med ersättningskonto Ursprungskontering Belopp Momskod Konteringar som skapas XXX Sid 15 (24)

16 Bilaga 4- Inställningar om du vill använda andra tilläggskonton Obs! Följande upplägg av konton och inställningar i övrigt i denna bilaga gäller BARA i det fall du inte vill använda de konton vi föreslagit och som läses in i samband med uppdateringen. 1. Redovisning Kontoplan 1:1 Lägga upp nya bokföringskonton Du behöver lägga upp följande konton i kontoplanen: Försäljning tjänster O.M. (vårt exempel 3231) Motkonto försäljning tjänster O.M. (vårt exempel 3232) Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M. (vårt exempel 3233) Inköp tjänster O.M. (vårt exempel 4420) Motkonto inköp tjänster O.M. (vårt exempel 4421) Ingående moms inköp tjänster O.M. (vårt exempel 2647) Utgående moms inköp tjänster O.M. (vårt exempel 2617) Konton /motkonton för försäljning och inköp kan du välja mellan att använda kontonummer i den ordinarie resultaträkningen som i våra exempel (konto ) eller använda internkonton ( ). Du måste givetvis ha både konto/motkonto antingen som ordinarie konton eller internkonton. 1:2 Koppla de nya kontona till momskoder Följande koppling till momskoder ska du göra på respektive konto under flik 2 Inställning i fältet Momsredovisning 2: Konto Momskod Försäljning tjänster O.M. 41 Motkonto försäljning tjänster O.M. 5 Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M. ingen alls (blank) Inköp tjänster O.M. 24 Motkonto inköp tjänster O.M. ingen alls (blank) Ingående moms inköp tjänster O.M. 48 Utgående moms inköp tjänster O.M. 30 Obs! På rad Momsredovisning 2 Sid 16 (24)

17 1:3 Ange regler för de nya kontona Det är mycket viktigt att på ALLA konton du nu lagt upp markerar att dessa EJ får konteras med enhet, projekt eller objekt. Enhet, projekt och objekt finns redan angivet på de ordinarie kontona. Detta gör du på varje konto under flik 3 - Regler: 1:4 Kontrollera konton som används vid aconton utan moms För att tilläggskonteringar ska fungera fullt ut är det viktigt att de konton du använder för fakturering av acconton och garantibelopp utan moms inte har någon momskod i kontoplanen. Så ska redan vara fallet, men det skadar inte att kontrollera en extra gång. Både fälten Momsredovisning 1 och Momsredovisning 2 skall vara tomma på sådana konton. Sid 17 (24)

18 2. Ange grundinställningar System Allmänna sidoregister och inställningar - Grundinställningar Under fliken Redovisning Omvänd Skattskyldighet ska följande inställningar anges: 2:1 Ange inställningar för kundfakturor Infoga textrad med kundens momsregistreringsnummer På fakturor där omvänd skattskyldighet gäller ska köparens momsregistreringsnummer skrivas ut. Denna uppgift hämtar Entré från kundregistret. Saknas detta fält idag på er faktura ska denna inställning vara På, en textrad med köparens momsregistreringsnummer kommer då att infogas på fakturan. Textrad till faktura med kunden momsregistreringsnummer Har du angett föregående inställning till På och vill ha annan text än standardtexten Ert momsregistreringsnummer: XXXXXXXXXXXX anger du den här. Kunden momsregnr anges i så fall så här: {Kunder.Orgnr}. Är du tillfreds med standardtexten gör du ingenting. Textrad till faktura med omvänd skattskyldighet På fakturor med omvänd skattskyldighet ska en upplysningstext skrivas ut, denna infogas som en textrad på fakturan. Vill du ha annan text än standardtexten Omvänd skattskyldighet gäller för denna faktura anger du den här. Är du tillfreds med standardtexten gör du ingenting. Sid 18 (24)

19 2:2 Ange kontoinställningar Fakturering av tjänster inom byggsektorn Under denna rubrik anger du de konton du lagt upp enligt punkt 1 som avser försäljning av tjänster, med våra exempel blir det: (dubbelklicka på texten och ange konto) Inköp av tjänster inom byggsektorn Under denna rubrik anger du de konton du lagt upp enligt punkt 1 som avser inköp av tjänster, med våra exempel blir det: (dubbelklicka på texten och ange konto) Sid 19 (24)

20 Bilaga 5, kolumninformation om omvänd skattskyldighet På följande ställen i Entré kan du lägga till kolumn för omvänd skattskyldighet Sök i kundregistret Sök i leverantörsregistret Sök i orderregistret Sök i fakturaregistret Sök i leverantörsfakturaregistret Samlingsfakturering Skapa / ändra projekt Skapa / ändra avtal På följande ställen i Entré kan du ändra inställning för omvänd skattskyldighet På kunden knapp Reskontra På leverantören knapp Villkor På ordern knapp Ändra alla På projektet knapp Prissättning På avtalet knapp Ändra På enskilt lyft i lyftplanen På följande registreringsmallar kan du ange att funktion för omvänd skattskyldighet skall kunna anges: Kunder Order Projekt Leverantörer Avtal I momsrapporten har tillkommit en summering där du kan se summan av fakturor med omvänd skattskyldighet Sid 20 (24)

21 Bilaga 6, Installationsanvisning Du kan utnyttja den smidiga funktionen att uppdatera Entré via Internet. Följ nedanstående beskrivning för att uppdatera din Entréinstallation. Har du inte en bredbandskoppling till Internet kan du kontakta vår support för att få en CD med uppdateringen istället. OBS! Planera installationstillfället väl då uppdateringen kan ta flera timmar (beroende på mängden data i ditt system). Samtliga användare måste var utloggade ur systemet, detta gäller även programmen XML-server och Rapportservern i tillämpliga fall. 1. Välj Om Entré på Hjälpmenyn. 2. Välj Uppdatera. 3. I nästa dialog kan du: Kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig. (Du måste först kontrollera innan du kan hämta). Visa nyheter och rättningar Välja att hämta och installera uppdatering. 4. Om det finns en nyare version tillgänglig kan du klicka på Hämta och installera uppdatering. OBS! Om du arbetar med Entré i Nätverk får inga andra användare vara inne i Entrésystemet! Gå in under Arkiv och Användare aktiva och kontrollera detta först. Sid 21 (24)

22 Under uppdateringsförfarandet kommer följande dialoger att dyka upp. När denna dialog visas, så sker uppdateringen av Entré. 5. När uppdateringen är färdig utförs den vanliga registerkontrollen. När detta är klart loggar du in i systemet igen och fortsätter med instruktioner enligt nedan. Första gången du loggar in visas driftsättningsrutinen för omvänd skattskyldighet. Skulle denna (enligt nedan) inte visas kan det bero på att du inte är systemadministratör i Entré. Att du är systemadministratör anger du i användarregistret. Logga sedan in i Entré igen. Uppdateringsdialog: Sid 22 (24)

23 Sid 23 (24)

24 Först när du klickar Genomför utförs uppdateringen. Avbryter du visas driftsättningen nästa gång du loggar in i Entré. Vill du kontrollera att uppdateringen har fungerat så kan du kontrollera att konton enligt ovan finns i kontoplanen samt kontrollera grundinställningarna enligt bilden nedan: Har du några övriga frågor är du välkommen att kontakta Hantverksdata Kundservice; Support Tel: Support Fax: Support E-post: Internet: Växel Tel: Växel Fax: Växel E-post: Internet: Adress: Hantverksdata Enhagsslingan 21, TÄBY Hantverk och Data i Norden AB Enhagsslingan 21 SE Täby, Sverige Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) E-post: Hemsida: Sid 24 (24)

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn 2007-06-29 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 (2007-06-29) Frågor kring omvänd skattskyldighet i Pyramid Här ger vi dig svar på frågor som har ställts till Unikum support

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Inställning Prislistor i Entré Windows

Inställning Prislistor i Entré Windows Inställning Prislistor i Entré Windows Generellt Det finns en mängd olika inställningar du kan ha på en Prislista i Entré Windows. Nedan följer en kortfattad beskrivning på vad respektive fält innebär.

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB.

GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. GODKÄNNANDE AV BASKRAV FÖR BEFINTLIGA LEVERANTÖRER TILL LKAB. Info till leverantörer VI ÄR REDAN LEVERANTÖR TILL LKAB, MEN VI HAR INGET KONTO PÅ LKAB:S LEVERANTÖRSPORTAL. HUR GODKÄNNER VI BASKRAVEN? 2

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

VERIFIKATIONSREGISTRERING...

VERIFIKATIONSREGISTRERING... Entré Innehåll REDOVISNING... - 5 - Konteringsbegrepp i Entré... - 5 - Förberedande inställningar vid start av Entré... - 5 - VERIFIKATIONSREGISTRERING... - 7 - Verifikationsrader... - 8 - Fält att stanna

Läs mer

Den första gruppen beskriver mot vilket konto intäkten av försålda ROT-timmar skall konteras. I detta fall 3150. Övriga fält är normalt oviktiga.

Den första gruppen beskriver mot vilket konto intäkten av försålda ROT-timmar skall konteras. I detta fall 3150. Övriga fält är normalt oviktiga. - 1 - Rot-avdraget Winbas Fr.o.m den 1 juli 2009 skall företagen hantera och administrera ROT-avdraget. I Winbas behöver en del saker lösas för att på ett enkelt sätt kunna hämta ut informationen ur systemet.

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Momsförändring i bokföringen

Momsförändring i bokföringen 9.9.2010 1(10) Momsförändring i bokföringen I det här dokumentet går vi genom hur man kan göra för att ta i bruk nya momskoder (momsprocenter). Alternativ ett (1) ändra på befintliga momskoder från en

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Förbättrad resultatruta

Förbättrad resultatruta Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2012 Nästa version av Entré Under våren och sommaren kommer ett mindre antal installationer att få nästa version av Entré (4.8) installerad och vi har som målsättning

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Likviditetsanalys i Entré Windows

Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Nyhetsbrev Exder version 98.04.080

Nyhetsbrev Exder version 98.04.080 Sida 1 av 7 Nyhetsbrev Exder version 98.04.080 Den första versionen av Exder 98 släpps här och nu. Den innehåller ca 300 nya funktioner och justeringar som tagit drygt 500 timmars arbete att åstadkomma

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5 Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.4.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns två små rättningar. För att se nyhetererna i version

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer