Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré"

Transkript

1 Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur det praktiskt fungerar när du registrerar kund- och leverantörsfakturor där omvänd skattskyldighet gäller. Läs noga igenom detta dokument innan du uppdaterar din Entréinstallation. Omvänd skattskyldighet kräver att du har Entré Business Connect version eller senare. För information om omvänd skattskyldighet, övergångsregler m.m. hänvisar vi till följande länkar: Myndigheter: Organisationer: Du bör också rådgöra med din revisor om hur du bör lösa frågeställningar kring när och om omvänd skattskyldighet skall gälla. Under sommaren är vår bemanning p.g.a. semestrar något lägre. Vi har dock öppet alla vardagar mellan som vanligt. För att vi skall kunna hjälpa så många som möjligt vill vi att du har läst igenom detta dokument noga samt att du har inhämtat den information som finns från myndigheter, din organisation samt eventuellt din revisor avseende frågor som rör tolkningar när och om omvänd skattskyldighet skall tillämpas. Observera att denna beskrivning endast avser Entré Business Connect. Har du en tidigare version av Entré, måste denna uppdateras/konverteras (såvida du inte väljer att hantera omvänd skattskyldighet helt manuellt). Med Vänlig hälsning Tjänstegruppen på Hantverksdata Innehållsförteckning: Sid Om omvänd skattskyldighet i Entré 2 Komplettering av momsregistreringsnummer i kundregistret 4 Komplettering av registreringsmallar 5 Kundfakturor med omvänd moms 7 Fakturering från Projekt/Lyftplan 9 Övrig kundfakturering 11 Leverantörsfakturor 12 Bilaga 1, Fakturering med ersättningskonto 13 Bilaga 2, Ange omvänd skattskyldighet på många kunder/leverantörer 14 Bilaga 3, Konteringsexempel tilläggskontering 15 Bilaga 4, Inställningar för avvikande tilläggskonton 16 Bilaga 5, Kolumninformation om omvänd skattskyldighet 20 Bilaga 6, Installationsanvisning för uppdatering 21 Sid 1 (24)

2 Omvänd skattskyldighet omfattar: Utgående fakturor Inkommande fakturor Momsdeklarationen Du kommer att ha möjlighet att ange att omvänd skattskyldighet kan gälla: För en viss kund. Inställning görs i kundregistret. På en order, ärvs från kunden, kan anges på ordern samt föreslås via mall på order/projekt/kund. För att visst projekt. Inställning på projektet (förutsätter att du har Projekstyrningsmodulen). För ett visst lyft. Kan anges på lyftfakturan i lyftplanen (förutsätter att du har Projekstyrningsmodulen). För en viss leverantör. Inställning görs i leverantörsregistret. På en leverantörsfaktura. Ärvs från leverantören men kan anges avvikande på fakturan. På ett avtal i avtalsfaktureringen (förutsätter att du har Avtalsmodulen). På ett kvitto som faktureras eller förs över till order (förutsätter att du har Butiksmodulen). Du kan inte ange att omvänd skattskyldighet skall gälla: På kvitton som betalas i kassan. På order som hämtas in i kassan och betalas där. Vid fakturering kommer följande information automatiskt infogas i fakturan: Informationsrad avseende kundens momsregistreringsnummer. Inställning görs i grundinställningarna Informationsrad på fakturan att omvänd skattskyldighet tillämpats. Inställningar som skall göras i Entré: - Komplettering i kundregistret (momsregistreringsnummer och ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i leverantörsregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i projektregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i lyftplansregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering i avtalsregistret (ev. omvänd skattskyldighet.) - Komplettering av registreringsmallar - Grundinställningar ( fakturatexter och tilläggskonteringar för momsdeklarationen) OBS! Om du har fler företag i din installation, måste du göra dessa ändringar i alla företagen. Sid 2 (24)

3 Kort beskrivning av hur omvänd skattskyldighet fungerar i Entré För att uppfylla momsdeklarationens krav och för att du inte ska behöva använda andra artiklar och konton än dina ordinarie har vi löst detta med tilläggskonteringar. Det innebär att en faktura med omvänd skattskyldighet bokförs på ytterligare ett konto samt ett motkonto vid journal. Det är dessa tilläggskonton som sedan används i momsrapporten för att momsdeklarationen ska bli korrekt. I samband med uppdateringen kommer ett antal konton att läggas till i er kontoplan som hanterar den omvända momsen. Dessa konton har vi valt att lägga som internkonton (med undantag av konton för in- och utgående moms inköp tjänster). Anledningen till detta är att du då inte behöver se dessa konton i balans/resultaträkning. Nedanstående konton läggs till i er kontoplan i samband med uppdateringen: Kontonamn Kontonummer Försäljning tjänster O.M Motkonto försäljning tjänster O.M Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M Inköp tjänster O.M Motkonto inköp tjänster O.M Ingående moms inköp tjänster O.M Utgående moms inköp tjänster O.M Dessa konton är kopplade med rätt momskoder och övriga inställningar. Vill du inte använda dessa konton utan använda andra konton, tex sådana som visas i balans/resultaträkning måste du lägga upp egna konton och göra övriga inställningar enligt Bilaga 4. Funktionen för styrning av omvänd skattskyldighet i Entré Omvänd skattskyldighet har fyra alternativ som förklaras nedan: Ej satt Ej angivet, vilket leder till normal momshantering. I samband med fakturering från Entrés lyftplanshantering har detta alternativ en särskild betydelse, läs om detta längre fram i samband med lyftplaner. Ingen Ingen omvänd skattskyldighet, dvs normal momshantering. För tjänster Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn försäljning och inköp. Du konterar dina in- och utgående fakturor på vanligt sätt. Inte förrän fakturajournalerna körs sker tilläggskontering i syfte att uppfylla myndigheternas krav på momsdeklaration. För varor Vissa speciella fall där omvänd skattskyldighet gäller vid försäljning och inköp varor. Detta alternativ gås ej igenom i detta dokument då det normalt inte är tillämpligt för byggbranschen. Se även Skatteverkets momsbroschyr. Sid 3 (24)

4 Komplettering i kundregistret (momsregistreringsnummer) Kundhantering Sök i Kundregistret Du behöver lägga in uppgift om kundens momsregistreringsnummer, eftersom detta skall skrivas ut på fakturan. Detta fält finns under knappen Reskontra. I samma bild ovan kan du även ange om Omvänd skattskyldighet alltid skall gälla för kunden. Anger du detta på kunden, kommer alla kundens order att föreslås med omvänd skattskyldighet. Är det inte så, rekommenderar vi att du anger detta när du skapar ordern. Tips! Lägg till kolumn för VAT-nummer (lägg även dit Omvänd skattskyldighet) i bilden Sök i kundregistret, då ser du snabbt vilka kunder du behöver komplettera med VAT-nummer. Du lägger till nya kolumner i bilden genom att högerklicka med musen på någon kolumnrubrik. Denna visas när du högerklickar på en kolumnrubrik. Markera det fält du vill skall visas och klicka på Lägg till. När du är färdig klickar du på Ok. Sid 4 (24)

5 Komplettering av registreringsmallar En registreringsmall är den mall du får upp varje gång du lägger upp ny kund, leverantör, projekt eller order. Dessa mallar måste du nu komplettera med fält för omvänd skattskyldighet. Välj System Allmänna sidoregister och inställningar Registreringsmallar Markera alternativet Registrering och välj därefter Visa mallar för = Order för att endast visa de registreringsmallar som tillhör ordersystemet. Klicka på flik 2. Inställningar för denna mall. Ställ dig på raden Omvänd skattskyldighet och bocka för de 2 alternativen Hanteras i denna mall samt Användaren ska fylla i detta fält. Spara sedan med OK. OBS! Har du flera mallar för order ska du göra samma komplettering av alla dessa mallar. Komplettera sedan även dina mallar för Projekt, Kunder, Avtal och Leverantörer på samma sätt med fält för Omvänd skattskyldighet. Sid 5 (24)

6 Tips! Om du inte vill att fältet för Omvänd skattskyldighet skall visas först i registreringsmallen, kan du själv flytta fältet så att det visas på den plats du själv vill. 1. Kryssa först i denna så att endast de fält som mallen innehåller visas. 2. Dra sedan i symbolen som visas för fältet Omvänd skattskyldighet till rätt plats i listan. Klicka sedan på knappen Granska och kontrollera att fältet hamnar på rätt ställe. Nu har du gjort alla inställningar som behövs för att hantera omvänd skattskyldighet, du bör dock läsa vidare i de delar som berör ditt företag för att förstå hur omvänd skattskyldighet fungerar praktiskt i Entré. Sid 6 (24)

7 Kundfakturor med omvänd moms Även på kundsidan kan du ange på respektive kund i kundregistret att omvänd skattskyldighet gäller. Du hittar inställningen under knappen Reskontra. Vill du ändra denna inställning på många kunder samtidigt, läs Bilaga 2. På kundsidan är vår grundrekommendation att inte ange omvänd skattskyldighet på kunden, utan i första hand på projektet /ordern. Speciellt du som använder butiksmodulen bör undvika detta, eftersom det som står på kunden är det som föreslås när du skapar en order från butiken. Orderregistrering När du skapar en ny order, visas ordermallen med fältet för Omvänd skattskyldighet, där du kan välja vad som ska gälla för denna order. Det som föreslås hämtas i första hand från projektet och i andra hand från kunden. Ska denna order faktureras med omvänd skattskyldighet väljer du alternativet För tjänster Momsen på fakturan blir automatiskt satt till noll kronor. Du registrerar med dina ordinarie artiklar/konton. Först i samband med fakturajournal sker tilläggskonteringar för att hantera momsredovisningen. Sid 7 (24)

8 När fakturan skrivs ut kommer den att kompletteras med 2 textrader (enligt grundinställningar för detta) som anger kundens momsregistreringsnummer och den obligatoriska texten att omvänd skattskyldighet gäller enligt nedan: Exempel på faktura: Dessa textrader infogas automatiskt på fakturan vid omvänd skattskyldighet om du: 1. Har angivit momsregistreringsnummer på kunden. 2. Angivit i grundinställningarna att kundens momsregistreringsnummer och upplysningstext skall infogas. Ändra befintlig order Vill du ändra en befintlig order går du in på ordern, klickar på knappen Ändra alla och anger att Omvänd skattskyldighet för tjänster ska gälla. Hela ordern och alla orderrader räknas då om och momsen nollas. Du kan givetvis på samma sätt ändra åt andra hållet, från omvänd skattskyldighet till ingen (normal momshantering). Sid 8 (24)

9 Fakturering från lyftplan När du lägger upp nytt projekt, visas mallen för projekt med fältet för omvänd skattskyldighet (förutsatt att du ändrat i registreringsmallen för projekt). Väljer du alternativet För tjänster, kommer alla lyft att faktureras med omvänd skattskyldighet. Slutfakturan hanteras givetvis också med omvänd skattskyldighet, eventuell tidigare fakturerad moms i denna lyftplan kommer inte att återföras på slutfakturan. OBS! Detta oavsett övriga inställningar för moms på projektet, inställningen för omvänd skattskyldighet går före alla andra inställningar om moms. Pågående projekt med befintlig lyftplan För att ändra hantering av omvänd skattskyldighet på befintligt projekt räcker det med att ändra inställning på projektet under knapp Prissättning enligt nedan. Då kommer alla lyft som faktureras from nu (dvs även dom lyft du redan lagt upp i lyftplanen men ännu inte fakturerat) och slutfakturan att faktureras med omvänd skattskyldighet. Sid 9 (24)

10 Tips! du kan lägga till kolumn för Omvänd skattskyldighet i Skapa/Ändra projekt, då ser du snabbt vad projekten har för inställning för omvänd skattskyldighet. Du lägger till nya kolumner i bilden genom att högerklicka med musen på någon kolumnrubrik. OBS! I det fall du inte gjort någon inställning på projektet, kommer inställning för omvänd skattskyldighet vid fakturering av lyft att hämtas från kunden. Det vill säga, har projektet omvänd skattskyldighet = Ej satt används kundens inställning. Om kundens inställning då är För tjänster kommer lyften att faktureras med omvänd skattskyldighet. Du kan även på enstaka lyft ändra inställning för omvänd skattskyldighet, men i normalfallen rekommenderar vi att göra inställningen på projektet enbart. Sid 10 (24)

11 Övrig kundfakturering Samlingsfakturering Då en samlingsfaktura inte kan innehålla order både med och utan omvänd skattskyldighet så kommer programmet dela upp en kund med sådana order så att det blir 2 fakturor till den kunden. En faktura med order där omvänd skattskyldighet gäller och en med order med normal momshantering. Sådana kunder får två rader i samlingsfaktureringen. Avtalsfakturering I avtalsfakturering har tillkommit fält för omvänd skattskyldighet som du sätter direkt på avtalet. Du kan även lägga till det fältet i er registreringsmall för nya avtal (se tidigare beskrivning om komplettering av registreringsmallar). Butik Vid flytt av kvitto till order eller fakturering av kvitto tas villkor för omvänd skattskyldighet från kunden alternativt order/faktureringsmallen. Observera att omvänd skattskyldighet ej kan användas för kvitton eller order som hämtas in i kassan och betalas i kassan. Sid 11 (24)

12 Leverantörsfakturor I Entrés leverantörsregister kan du ange på respektive leverantör att omvänd skattskyldighet gäller. Du hittar fältet under knappen Villkor. Detta innebär att när du registrerar leverantörsfakturor på denna levererantör kommer programmet alltid föreslå att omvänd skattskyldighet gäller (du kan också välja att ändra det på enskild faktura). Vill du ändra denna inställning på många leverantörer samtidigt, läs Bilaga 2. Leverantörsfakturaregistrering När du ändrar omvänd skattskyldighet till För tjänster, sätts momsen till 0. Du skall kontera fakturan med dina vanliga konton. I samband med att du kör fakturajournalen sker sedan tilläggskonteringarna för att uppfylla momsdeklarationen. Från leverantören hämtas uppgift om omvänd skattskyldighet (kan ändras på enskild faktura). Momsen sätts till noll kronor. Kontera fakturan med ordinarie kostnadskonton. I samband med leverantörsfakturajournal sker tilläggskonteringar för att hantera momsredovisningen. Sid 12 (24)

13 Bilaga 1 fakturering med ersättningskonto Som alternativ till tilläggskontering kan du på faktureringssidan använda ersättningskonto. Det innebär att en faktura med omvänd skattskyldighet krediteras ursprungskontot och sedan debiteras ett ersättningskonto. Ersättningskontot anger du per konto i kontoplanen under flik 3 Regler: I ovan exempel kommer alla intäkter på konto 3010 som är fakturerade med omvänd skattskyldighet att krediteras 3010 och debiteras Detta sker i samband med fakturajournal. Om du vill använda denna princip, tänk på att: Du måste fylla i ersättningskonto för alla intäktskonton som kan vara aktuella för omvänd skattskyldighet. Du kan ha samma ersättningskonto för alla intäktskonton eller flera olika ersättningskonton. Ersättningskonto (-na) måste vara konton i den ordinarie kontoplanen (ej internkonton) Ersättningskonto (-na) skall ha momskod 41. Du får inte spärra ersättningskonto för kontering med enhet, objekt, projekt. Varje gång du lägger upp nya intäktskonton måste du komma ihåg att fylla i ersättningskonto. Du kan inte kombinera denna princip med den grundmodell för tilläggskontering (kontering på 9000-konton) som vi rekommenderar. Du måste då se till att grundmodellens inställningar för tilläggskontering töms i grundinställningarna. Sid 13 (24)

14 Bilaga 2 Ange omvänd skattskyldighet på många kunder / leverantörer samtidigt I kund- och leverantörsregistret finns en funktion för att ändra uppgift på många kunder/ leverantörer samtidigt. Vi visar här principen för kundregistret, exakt samma gäller sedan för leverantörsregistret. Välj Kundhantering Sök i kundregistret Markera (bocka för) alla kunder du vill ändra till omvänd skattskyldighet. Klicka på knappen Bearbeta. Välj alternativet Ändra vald uppgift för markerade kunder, klicka OK. 1. Bocka i vilka som skall bearbetas. 2. Klicka på knappen bearbeta 3. Välj Ändra vald uppgift Välj alternativet Omvänd skattskyldighet, klicka OK Välj alternativet För tjänster, klicka OK Nu är alla markerade kunder/leverantörer uppdaterade med inställningen omvänd skattskyldighet = för tjänster. Sid 14 (24)

15 Bilaga 3 Konteringsexempel tilläggskontering Nedan beskrivs den kontering som kommer att ske då vår grundmodell med kontering på 9000-konton sker. Principen med metoden är att du inte skall behöva bry dig om att ange avvikande kontering på fakturan utan att systemet skall kontera med automatik på utvalda 9000-konton i syfte att uppfylla momsdeklarationen. Fakturering med tilläggskonteringar konto med momskod Ursprungskontering Belopp Momskod Konteringar som skapas Båda dessa konton redovisas i ruta 05, Momspliktig försäljning, i momsdeklarationen vilket medför att det blir 0 i denna ruta. Försäljningen för omvänd moms bokas istället i ruta 41, Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Leverantörsfaktura Ursprungskontering Belopp Momskod Ingen Konteringar som skapas Ingen Nedan visas exempel på kontering då vår grundmodell inte används utan då du har valt att ersätta grundkonteringen med konto i affärsredovisningen (kontointervall ). Fakturering med ersättningskonto Ursprungskontering Belopp Momskod Konteringar som skapas XXX Sid 15 (24)

16 Bilaga 4- Inställningar om du vill använda andra tilläggskonton Obs! Följande upplägg av konton och inställningar i övrigt i denna bilaga gäller BARA i det fall du inte vill använda de konton vi föreslagit och som läses in i samband med uppdateringen. 1. Redovisning Kontoplan 1:1 Lägga upp nya bokföringskonton Du behöver lägga upp följande konton i kontoplanen: Försäljning tjänster O.M. (vårt exempel 3231) Motkonto försäljning tjänster O.M. (vårt exempel 3232) Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M. (vårt exempel 3233) Inköp tjänster O.M. (vårt exempel 4420) Motkonto inköp tjänster O.M. (vårt exempel 4421) Ingående moms inköp tjänster O.M. (vårt exempel 2647) Utgående moms inköp tjänster O.M. (vårt exempel 2617) Konton /motkonton för försäljning och inköp kan du välja mellan att använda kontonummer i den ordinarie resultaträkningen som i våra exempel (konto ) eller använda internkonton ( ). Du måste givetvis ha både konto/motkonto antingen som ordinarie konton eller internkonton. 1:2 Koppla de nya kontona till momskoder Följande koppling till momskoder ska du göra på respektive konto under flik 2 Inställning i fältet Momsredovisning 2: Konto Momskod Försäljning tjänster O.M. 41 Motkonto försäljning tjänster O.M. 5 Motkonto försäljning tjänster ej moms O.M. ingen alls (blank) Inköp tjänster O.M. 24 Motkonto inköp tjänster O.M. ingen alls (blank) Ingående moms inköp tjänster O.M. 48 Utgående moms inköp tjänster O.M. 30 Obs! På rad Momsredovisning 2 Sid 16 (24)

17 1:3 Ange regler för de nya kontona Det är mycket viktigt att på ALLA konton du nu lagt upp markerar att dessa EJ får konteras med enhet, projekt eller objekt. Enhet, projekt och objekt finns redan angivet på de ordinarie kontona. Detta gör du på varje konto under flik 3 - Regler: 1:4 Kontrollera konton som används vid aconton utan moms För att tilläggskonteringar ska fungera fullt ut är det viktigt att de konton du använder för fakturering av acconton och garantibelopp utan moms inte har någon momskod i kontoplanen. Så ska redan vara fallet, men det skadar inte att kontrollera en extra gång. Både fälten Momsredovisning 1 och Momsredovisning 2 skall vara tomma på sådana konton. Sid 17 (24)

18 2. Ange grundinställningar System Allmänna sidoregister och inställningar - Grundinställningar Under fliken Redovisning Omvänd Skattskyldighet ska följande inställningar anges: 2:1 Ange inställningar för kundfakturor Infoga textrad med kundens momsregistreringsnummer På fakturor där omvänd skattskyldighet gäller ska köparens momsregistreringsnummer skrivas ut. Denna uppgift hämtar Entré från kundregistret. Saknas detta fält idag på er faktura ska denna inställning vara På, en textrad med köparens momsregistreringsnummer kommer då att infogas på fakturan. Textrad till faktura med kunden momsregistreringsnummer Har du angett föregående inställning till På och vill ha annan text än standardtexten Ert momsregistreringsnummer: XXXXXXXXXXXX anger du den här. Kunden momsregnr anges i så fall så här: {Kunder.Orgnr}. Är du tillfreds med standardtexten gör du ingenting. Textrad till faktura med omvänd skattskyldighet På fakturor med omvänd skattskyldighet ska en upplysningstext skrivas ut, denna infogas som en textrad på fakturan. Vill du ha annan text än standardtexten Omvänd skattskyldighet gäller för denna faktura anger du den här. Är du tillfreds med standardtexten gör du ingenting. Sid 18 (24)

19 2:2 Ange kontoinställningar Fakturering av tjänster inom byggsektorn Under denna rubrik anger du de konton du lagt upp enligt punkt 1 som avser försäljning av tjänster, med våra exempel blir det: (dubbelklicka på texten och ange konto) Inköp av tjänster inom byggsektorn Under denna rubrik anger du de konton du lagt upp enligt punkt 1 som avser inköp av tjänster, med våra exempel blir det: (dubbelklicka på texten och ange konto) Sid 19 (24)

20 Bilaga 5, kolumninformation om omvänd skattskyldighet På följande ställen i Entré kan du lägga till kolumn för omvänd skattskyldighet Sök i kundregistret Sök i leverantörsregistret Sök i orderregistret Sök i fakturaregistret Sök i leverantörsfakturaregistret Samlingsfakturering Skapa / ändra projekt Skapa / ändra avtal På följande ställen i Entré kan du ändra inställning för omvänd skattskyldighet På kunden knapp Reskontra På leverantören knapp Villkor På ordern knapp Ändra alla På projektet knapp Prissättning På avtalet knapp Ändra På enskilt lyft i lyftplanen På följande registreringsmallar kan du ange att funktion för omvänd skattskyldighet skall kunna anges: Kunder Order Projekt Leverantörer Avtal I momsrapporten har tillkommit en summering där du kan se summan av fakturor med omvänd skattskyldighet Sid 20 (24)

21 Bilaga 6, Installationsanvisning Du kan utnyttja den smidiga funktionen att uppdatera Entré via Internet. Följ nedanstående beskrivning för att uppdatera din Entréinstallation. Har du inte en bredbandskoppling till Internet kan du kontakta vår support för att få en CD med uppdateringen istället. OBS! Planera installationstillfället väl då uppdateringen kan ta flera timmar (beroende på mängden data i ditt system). Samtliga användare måste var utloggade ur systemet, detta gäller även programmen XML-server och Rapportservern i tillämpliga fall. 1. Välj Om Entré på Hjälpmenyn. 2. Välj Uppdatera. 3. I nästa dialog kan du: Kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig. (Du måste först kontrollera innan du kan hämta). Visa nyheter och rättningar Välja att hämta och installera uppdatering. 4. Om det finns en nyare version tillgänglig kan du klicka på Hämta och installera uppdatering. OBS! Om du arbetar med Entré i Nätverk får inga andra användare vara inne i Entrésystemet! Gå in under Arkiv och Användare aktiva och kontrollera detta först. Sid 21 (24)

22 Under uppdateringsförfarandet kommer följande dialoger att dyka upp. När denna dialog visas, så sker uppdateringen av Entré. 5. När uppdateringen är färdig utförs den vanliga registerkontrollen. När detta är klart loggar du in i systemet igen och fortsätter med instruktioner enligt nedan. Första gången du loggar in visas driftsättningsrutinen för omvänd skattskyldighet. Skulle denna (enligt nedan) inte visas kan det bero på att du inte är systemadministratör i Entré. Att du är systemadministratör anger du i användarregistret. Logga sedan in i Entré igen. Uppdateringsdialog: Sid 22 (24)

23 Sid 23 (24)

24 Först när du klickar Genomför utförs uppdateringen. Avbryter du visas driftsättningen nästa gång du loggar in i Entré. Vill du kontrollera att uppdateringen har fungerat så kan du kontrollera att konton enligt ovan finns i kontoplanen samt kontrollera grundinställningarna enligt bilden nedan: Har du några övriga frågor är du välkommen att kontakta Hantverksdata Kundservice; Support Tel: Support Fax: Support E-post: Internet: Växel Tel: Växel Fax: Växel E-post: Internet: Adress: Hantverksdata Enhagsslingan 21, TÄBY Hantverk och Data i Norden AB Enhagsslingan 21 SE Täby, Sverige Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) E-post: Hemsida: Sid 24 (24)

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer