Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda"

Transkript

1 Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

2 SIDA INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN VERIFIKATSREGISTRERING TILL HUVUDBOK/RESKONTRA 3. VERIFIKATSREGISTRERING 3.1 VERIFIKATSHUVUDET 3.2 VERIFIKATSRADER 3.3 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 4. RÄTT ANVÄNDNING AV TANGENTBORDET 4.1 GRUNDLÄGGANDE SNABBTANGENTER 4.2 DYNAMISKA SNABBTANGENTER 4.3 KNAPPRADEN 5. MOMSHANTERING (AUTOMATISK) 5.1 UTGÅENDE FAKTURA (AUTOMATISK MOMSHANTERING) 5.2 INGÅENDE FAKTURA (AUTOMATISK MOMSHANTERING) 6. MOMSHANTERING (MANUELL) 6.1 UTGÅENDE FAKTURA (MANUELL MOMSHANTERING) 6.2 INGÅENDE FAKTURA (MANUELL MOMSHANTERING) 7. HUVUDBOK 7.1 VERIFIKATSLISTAN 7.2 KONTOLISTA 7.3 STATUSFUNKTIONER 8. RESKONTRA 8.1 HUVUDBILD RESKONTRA 9. RAPPORT 9.1 HUVUDBILD FÖR ALLA RAPPORTER 9.2 FILTERINSTÄLLNINGAR FÖR REDOVISNINGSRAPPORTER 9.3 ANVÄNDNING AV RAPPORTER 10. KÄLLOR TILL MER INFORMATION Mamut är en ledande leverantör av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar till små och medelstora verksamheter, enskilda firmor, föreningar och privatpersoner i Nordeuropa. Mamut erbjuder kompletta och användarvänliga system till marknadens bästa förhållande mellan pris och funktionalitet. Mamut har mottagit en rad priser för sin produktportfölj och fler än användare förenklar idag vardagen med Mamut. Mer information om Mamut och företagets produkter finns på

3 SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT VERIFIKATSREG. TILL HUVUDBOK/RESKONTRA VERIFIKATSREGISTRERING RÄTT ANVÄNDNING AV TANGENTBORDET 3 1. Snabbguide Bokföring i Mamut 1.1 Målsättning Mamut har som målsättning att utveckla de mest kompletta, användarvänliga och effektiva ekonomi- och informationssystemen, anpassade för små och medelstora verksamheter/företag. Centralt för den målsättningen är: Effektiva registreringsfönster anpassade för Windows och tangentbord (t.ex. placeringen runt det numeriska tangentbordet) Gemensam skärmbild för alla verifikat (Ingående och utgående fakturor registreras i samma bild som bankverifikat) Minimera musanvändningen (t.ex. med snabbtangenter) Dynamiska snabbtangenter (t.ex. + tangenten ändrar funktion beroende på vad du gör) Automatisering (t.ex. automatisk momshantering och motkontofält) Logiska regler i viktiga registreringsfält (t.ex. tal i kontokolumnen ger sökning på kontonummer, bokstäver ger sökning på kontonamn) Användaranpassade inställningar (t.ex. vilka fält som ska visas/användas) Enkel tillgång till viktig information på skärmen och på rapporter Enkelt att hitta och eventuellt korrigera historiska tal Verifikatsregistrering Antalet verifikat varierar från verksamhet till verksamhet. Allt från under hundra stycken per år till flera tusen per år. Varje verifikat består av flera registreringsmoment med knapptryckningar, musklick och snabbtangenter. För den person som ska göra jobbet är en minimering av de olika momenten viktigt för att systemet skall vara effektivt. Anpassat till användaren Ett bra redovisningssystem som är anpassat för mindre verksamheter, måste också kunna anpassas till olika användare, från den erfarne till den med mindre erfarenhet. Genom att gömma kolumner/funktioner som inte används kan registreringsbilderna förenklas samtidigt som snabbtangenterna gör det enkelt att komma igenom registreringsprocessen. Enkel och logisk registreringsprocess Med möjligheten att arbeta med flera verifikat innan de slutligen uppdateras och låses i huvudboken, kan användaren minimera felregistreringar och enkelt göra korrigeringar ända fram till bokföringstidpunkten. Användarvänliga och integrerade moduler Eftersom Mamut är ett helintegrerat system så är det enkelt att komma från en modul till en annan för att se detaljer på de olika transaktionerna. Ett exempel är att kunna se orginalfakturan när du står på ett verifikat i huvudboken eller i reskontran. Register Överskådliga register som är enkla att anpassa måste finnas; kunder/leverantörer, konton, moms, projekt och avdelning. Ring gratis Fax: Web:

4 4 VERIFIKATSREG. TILL HUVUDBOK/RESKONTRA VERIFIKATSREGISTRERING RÄTT ANVÄNDNING AV TANGENTBORDET MOMSHANTERING (AUTOMATISK) 2. Från Verifikatsregistrering till Huvudbok/Reskontra I Mamut arbetar du med ett verifikat i taget (Aktivt verifikat) och när ett verifikat är klart läggs det ner i listan över Registrerade verifikat. Arbetet görs i modulen Verifikatsregistrering. Det som görs i verifikatsregistreringen är inte låst förrän det överförts till huvudbok/reskontra (Uppdaterade verifikat). Du får alltså möjlighet att kontrollera alla verifikat, antingen själv eller genom någon annan, innan de överförs och låses i huvudboken. När verifikaten är överförda till huvudbok/reskontra måste eventuella ändringar göras som korrigeringar. Överför till Huvudbok I exemplet enligt ovan har det registrerats tre bankverifikat (B1, B2, B3). När du är färdig med registreringen väljer du funktionen Överför till huvudbok. Då kommer systemet automatiskt att skriva ut en rapport av de valda verifikaten och uppdatera huvudboken och reskontran med de nya verifikaten.

5 VERIFIKATSREGISTRERING RÄTT ANVÄNDNING AV TANGENTBORDET MOMSHANTERING (AUTOMATISK) MOMSHANTERING (MANUELL) 5 3. Verifikatsregistrering Det här är den viktigaste modulen att lära sig om man ska använda Mamut som redovisningssystem. Här har det lagts in många möjligheter för varje enskild användare att göra individuella anpassningar. Fördelen med Mamut är att alla typer av verifikat registreras i samma fönster (utgående och ingående fakturor, bankverifikat osv.). Det gör att du som användare inte behöver förhålla dig till flera fönster. Det viktigaste att lära sig i början är kontokolumnen, de viktigaste snabbtangenterna och inställningar. Verifikatsregistreringen består av två delar, verifikatshuvudet och verifikatsrader. 3.1 Verifikatshuvudet Längst upp i verifikathuvudet står verifikationstyp och nummer. Där väljer man också datum och period för det aktiva verifikatet. (Snabbtangenter för det är / och *,för att ändra verifikationstyp, F9 för datum, F11 för period, se nästa sida). 3.2 Verifikatsrader Viktigaste kolumnen här är kontokolumnen. I det fältet kan du skriva in kontonummer eller kontonamn. När du skriver kontonamn kommer kontoplanen att öppnas, sorterad i alfabetisk ordning, efter den bokstav du skrivit in. Eftersom alla verifikat registreras i samma registreringsfönster kan man också skriva kundnummer eller leverantörsnummer direkt i kontokolumnen. Du får då upp ett hjälpfönster för att registrera detaljerna runt transaktionen. (Knappen - öppnar listan över konton, kunder och leverantörer) När man bokför en in- eller utbetalning kommer också kontokolumnen att kunna användas till att skriva fakturanumret direkt. Systemet analyserar då öppna poster i reskontran för att se om det finns någon match och i så fall föreslå den. En smart funktion som sparar tid! 3.3 Användarinställningar Med möjligheten att arbeta med flera verifikat innan de slutligen uppdateras och låses i huvudboken, kan användaren minimera felregistreringar och enkelt göra korrigeringar ända fram till bokföringstidpunkten. Användarvänliga och integrerade moduler Du väljer själv vilka kolumner som ska vara framme i verifikatsregistreringen. Genom funktionen Fokus styr du hur du vill att markören ska stanna. På det sättet kan du ha framme kolumner för information utan att markören använder tid för att stanna där. Dessutom finns det en rad funktioner som har lagts in för att effektivisera registreringen, inte minst var man vill att markören ska starta på nästa verifikat (Standardfokus). Du kan även välja att använda verifikatsmallar för periodisering och snabbare kontering. Ring gratis Fax: Web:

6 6 RÄTT ANVÄNDNING AV TANGENTBORDET MOMSHANTERING (AUTOMATISK) MOMSHANTERING (MANUELL) HUVUDBOK 4. Rätt användning av tangentbordet Alla som registrerar många verifikat bör använda sig av det numeriska tangentbordet. Mamut är konstruerat så att en registreringshand ska göra det mesta av jobbet med alla nödvändiga knappar i närheten. Speciellt viktigt är det att lära sig att man genom att skriva kontot för kundreskontra 1510 eller kontot för leverantörsreskontra 2440, så får man fram en lista sorterad alfabetiskt på respektive kund eller leverantör. 4.1 Grundläggande snabbtangenter 4.2 Dynamiska snabbtangenter Knapp Funktion Knapp Funktion + Nytt verifikat F9 Sätter fokus i fältet för verifikationsdatum F11 Sätter fokus i fältet för val av period * Ändrar Ver.typ till den nästa i listan / Ändrar ver.typ till den föregående i listan - Öppnar kontoplanen om du står i kontokolumnen 1510 Öppnar listan över kunder sorterad alfabetiskt 2440 Öppnar listan över leverantörer sorterad alfabetiskt + Nytt verifikat, börjar på nytt verifikatsnummer om föregående är i balans + Motkonterar differenssumman till sista konteringsraden i verifikatet. (Du måste stå i kontokolumnen på den sista raden.) + Stäng fakturafönstret efter att fakturanumret har skrivits in. * Ändrar Ver.typ till den nästa i listan * Kopierar beskrivningstexten från föregående kontering, om du står i kolumnen för beskrivningstexten. Esc Stänger kontolistan om den är öppen 4.3 Knappraden I knappraden i verifikatsregistreringen finns också en rad funktioner som har snabbtangenter. I hjälp-texten till knappen finns snabbtangenten, så att användaren snabbt kan lära sig denna. (Ctrl+N) - Nytt verifikat (Ctrl+D) Ta bort (Ctrl+K) Öppna kontoplanen (Ctrl+H) - Överföring till huvudbok

7 MOMSHANTERING (AUTOMATISK) MOMSHANTERING (MANUELL) HUVUDBOK RESKONTRA 7 5. Momshantering (Automatisk) I Mamut Business Software är momshanteringen uppbyggd med Automatisk momshantering. Det betyder att du väljer ett konto som är inställt med en momshantering, som ser till att bruttobeloppet fördelas på huvudkontot (t.ex. 3051) och momsen på momskontot (2611). På det sättet garanterar systemet att momsrapporten blir korrekt och att kopplingen mellan de inrapporterade koderna beräknas rätt. (Se nästa sida för Manuell momshantering). 5.1 Utgående faktura (Automatisk momshantering) Konto 3051 väljs med momshantering 1. Momspliktig försäljning 25%. Inställningen är standard i kontoplanen. I Kreditfältet skriver man in kr (bruttobelopp inklusive moms). 2 Den automatiska momshanteringen ser då till att kr bokförs på konto 3051 med länk till kod [11] på momsrapporten och 250 kr bokförs på konto 2611 med länk till kod [32] på momsrapporten. Om du har skrivit fel belopp är det enkelt att korrigera det. Systemet ser till att en ny och korrekt fördelning av beloppet görs till konto Ingående faktura (Automatisk momshantering) Konto 4011, välj med momshantering 5. Ingående moms 25%. Inställningen är standard i kontoplanen. I debetfältet skriver du kr (bruttobeloppet inklusive moms). 4 Den automatiska momshanteringen ser till att kr bokförs på konto 4011 utan länk till koden på momsrapporten då det inte ska inrapporteras och 500 kr bokförs på konto 2641 med länk till kod [37] på momsrapporten. Om du har skrivit fel belopp är det enkelt att korrigera det. Systemet ser till att en ny och korrekt fördelning av beloppet görs till konto Ring gratis Fax: Web:

8 8 MOMSHANTERING (MANUELL) HUVUDBOK RESKONTRA RAPPORT 6. Momshantering (Manuell) I Mamut Business Software kan du välja Manuell momshantering, men då kräver det att du själv styr beloppen till rätt plats i momsrapporten. Här är det mycket viktigt att skilja på utgående och ingående moms, eftersom rapporteringen av utgående moms alltid görs i samband med underlaget (nettoförsäljningen). 6.1 Utgående faktura (Manuell momshantering) Konto 3051 väljs med momshantering 0. Ej momspliktig. (Antingen måste det överstyras i kontoplanen eller väljas under registreringen.) Innan beloppet skrivs in måste användaren stanna i Kod -kolumnen och välja kod [11]. I Kreditfältet skrivs kr (nettobelopp exklusive moms). 6 Den manuella momshanteringen ser då till att kr blir stående på konto 3051 med länk till kod [11] på momsrapporten och du måste själv bokföra 500 kr på konto 2611 och länka den till kod [32] på momsrapporten. Om du väljer att använda dig av Manuell momshantering på utgående fakturor (försäljning) bör du under inställningar välja att låta markören stanna (fokus) på Kod -kolumnen. Då blir det enkelt att välja rätt kod innan du skriver in beloppet. Det rekommenderas dock att du använder automatisk momshantering på all försäljning, eftersom systemet då också hjälper dig med att få alla beräkningar och fördelningar korrekta i förhållande till det som ska inrapporteras till myndigheterna. 6.2 Ingående faktura (Manuell momshantering) Konto 4011 väljs med momshantering 0. Ej momspliktig. (Antingen måste det överstyras i kontoplanen eller väljas under registreringen). I debetfältet skriver du in kr (nettobelopp exklusive moms). 8 Den manuella momshanteringen ser då till att kr blir stående på konto 4011 utan länk till koden på momsrapporten och du måste nu själv bokföra 500 kr på konto 2641 där länken till kod [37] på momsrapporten automatiskt kommer fram. Det är möjligt eftersom nettoförsäljningen (på konto 4011) inte ska inrapporteras i motsats till utgående moms.

9 HUVUDBOK RESKONTRA RAPPORT KÄLLOR TILL MER INFORMATION 9 7. Huvudbok Alla verifikat som genereras av Mamut Business Software, antingen automatiskt eller manuellt från verifikatsregistreringen, samlas i huvudboken. I huvudboken har användaren möjlighet att se på historiska verifikat eller rörelser per konto. Dessutom finns det möjlighet för flera olika resultat- och balansuppställningar av historiska räkenskapstal, både grafiskt och i tabellform. Det gör Huvudboksmodulen till en mycket effektiv modul för att få översikt över den ekonomiska statusen, utan att skriva ut rapporter. 7.1 Verifikatslistan Här ser vi listan över alla verifikat under räkenskapsåret I exemplet är listan under Ver.typ Utgående faktura period 9 öppnad. Om man söker efter ett bestämt verifikat kan man enkelt använda sökknappen. 7.2 Kontolista Den här funktionen gör det möjligt med en snabb avstämning av ett konto. I exemplet har vi valt alla konteringar på konto 1930 under period 9. Genom att använda knappen Gå till verifikat kan du enkelt se hela verifikatet och då också motkonteringarna för varje verifikatsrad. 7.3 Statusfunktioner Huvudboken innehåller förutom den traditionella Verifikatslistan och Kontolistan, även fyra olika statusfunktioner. Alla de här funktionerna använder Uppställningsplanen för kontona som presentationsform. Ring gratis Fax: Web:

10 10 RESKONTRA RAPPORT KÄLLOR TILL MER INFORMATION 8. Reskontra Alla verifikat som innehåller verifikatsrader som gäller en kund eller en leverantör kommer alltid att bokföras i reskontran. Modulen Reskontra är en gemensam modul för både kundreskontra och leverantörsreskontra. I reskontran får du översikt över vad kunden är skyldig ditt företag och vad ni är skyldiga era leverantörer. Eftersom Mamut är ett helintegrerat system är det lätt att gå tillbaka till detaljerna från reskontran (spårbarhet). 8.1 Huvudbild - Reskontra Med statusvalet överst i knappraden sätter man filter för vad som ska visas på skärmen. Oftast arbetar du med Öppna poster. Vill du se den historiska registreringen kan du välja Låsta poster eller Alla poster. I reskontran har du möjlighet att snabbt kunna registrera in- och utbetalningar genom att använda knappen. För att snabbt kunna hitta i reskontran kan du använda sökknappen eller klicka på kolumnöverskriften t.ex. Fakturanr eller Saldo. Listan på skärmen kommer då att sorteras efter valt kriterium. I kundreskontran finns det funktioner för påminnelser och ränteberäkningar, medan det i leverantörsreskontran finns funktioner för utbetalning. Reskontran hanteras enkelt med funktioner för match och länk en enskild post genom funktionen Ändra reskontrapost., samt att du har möjlighet att ändra inställningar på

11 RAPPORT KÄLLOR TILL MER INFORMATION Rapport En viktig del av ett redovisningssystem är de goda möjligheterna för att skriva ut rapporter. I Mamut är bokföringsrapporterna indelade i två kategorier Bokföring och Reskontra. Under de flikarna finns flera standardrapporter som täcker behoven för bokföringsdata och redovisningsinformation. 9.1 Huvudbild för alla rapporter 9.2 Filterinställningar för redovisningsrapporter Användning av rapporter 1. Välj den rapport du vill ha 4. Tryck på Skriv ut för att få fram ett filter 2. Välj sortering 5. Välj önskat filter 3. Välj hur rapporten skall presenteras (skrivare, fil, skärm, etc) 6. Tryck på OK 10. Källor till mer information På följande platser kan du läsa mer om redovisning i Mamut och redovisningsmodulen generellt: Internet: Generell information om produkter och bolaget. Tillgång till en databas med frågor och svar för användning av redovisningsmodulerna. Information om redovisningsfunktionaliteten i produkterna Mamut Enterprise och Mamut Office. Information om kurser för användning av redovisningsmodulerna i ditt Mamut-program. Handbok: Introduktion till Mamut Business Software: Ekonomistyrning, logistik och personal. Mamut-programmet: Hjälpfunktioner på de olika skärmbilderna. Mamut Information Desk: Den här online informationskanalen direkt i ditt program ger tillgång till bl.a. dagligen uppdaterade användartips och nyheter. Mamut Usermail: Regelbundna utskick med användartips för utvalda användningsområden i ditt Mamut-system. Support/Användarstöd Mamut erbjuder ett omfattande användarstöd som du genom Mamut serviceavtal får fri tillgång till. Använd Mamut Internet-support på där du har tillgång till en stor mängd svar på vanliga frågor, dygnet runt. Har du tekniska frågor i samband med användningen av våra program kan du också ta kontakt på på telefon: eller på fax: Ring gratis Fax: Web:

12 Mamut AB, Stureplan 4c, 4tr, Stockholm SE_DM_SNABBGUIDE-BOKFÖRING_09-03

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal // Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566 991 01

Läs mer

Skattegränsrapportering - Åland

Skattegränsrapportering - Åland Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie - 2009. Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software

Redovisning. Mamut Kunskapsserie - 2009. Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software Redovisning Mamut Kunskapsserie - 2009 Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software INNEHÅLL VÄLKOMMEN... 1 VIKTIGA VERKTYG I PROGRAMMET...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Ekonomistyrning, logistik och personal

Mamut Business Software. Introduktion. Ekonomistyrning, logistik och personal Mamut Business Software Introduktion Ekonomistyrning, logistik och personal Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.SE 002

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Ny version! REGELÄNDRINGAR Viktigt! Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system

Ny version! REGELÄNDRINGAR Viktigt! Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system Ny version! VIKTIG UPPDATERING AV BUSINESS SOFTWARE INNEHÅLL: Nyheter De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system Sida 2 Användartips Råd, tips och idéer på hur du mer effektivt kan använda ditt

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Lägg till konto i rapport PromikBook

Lägg till konto i rapport PromikBook Lägg till konto i rapport PromikBook Ibland händer det att man vill bokföra på konton som ligger utanför standardkontoplanen vilket också innebär att dessa konton kanske inte dyker upp i rapporter automatiskt.

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal

Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.FIN.111.SE I EKONOMISTYRNING, LOGISTIK OCH PERSONAL Producent och distributör: Postadress

Läs mer

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning. Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Momsrapport med avstämningsunderlag

Momsrapport med avstämningsunderlag M O M S R A P P O R T M E D A V S T Ä M N I N G S U N D E R L A G Sida 1 Momsrapport med avstämningsunderlag Programmet räknar ut moms på dina transaktioner utifrån de momskonton, momssatser och momskoder

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Handbok. Inventarier

Handbok. Inventarier Handbok Inventarier Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Kom igång...3 2.1. Baskonton för inventarier...3 2.2. Verifikatserie för inventarier...4 2.3. Inställningar för inventarier...5 2.4. Inventariekategorier...5

Läs mer

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning. Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att

Läs mer

Snabbinstruktion Månadsavstämning

Snabbinstruktion Månadsavstämning Konton att avstämma månadsvis i bokföringen Följande bör avstämmas varje månad. 1. Kassa 2. Postgiro 3. Checkkonto 4. Kundfordringar 5. Leverantörsskulder 6. A-skatter 7. Omsättningen mot momskonton 8.

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Välkommen till Visma Avendo!

Välkommen till Visma Avendo! Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Ring 0200 92 01 11. www.mamut.se/special 13.184:- 4.646:- VERSION 2006: Komplett affärssystem. CRM och säljstöd med e-handel

Ring 0200 92 01 11. www.mamut.se/special 13.184:- 4.646:- VERSION 2006: Komplett affärssystem. CRM och säljstöd med e-handel VERSION 2006: Nyheter i Order och Faktura Nyheter i Kunduppföljning Nyheter i Bokföring Nyheter i Webbfunktionalitet Nyheter i Logistik Gratis Online Backup ÖVER 100 000 ANVÄNDARE I EUROPA HÖSTERBJUDANDE

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Momshantering Vitec Hyra

Momshantering Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Momshantering Vitec Hyra Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Fortnox koppling i Capego Bokslut i Innehåll i...2 Administration Fortnox integration...2 Personlig koppling...2 Ny klient direkt från Fortnox Digital Byrå...3 Ny klient vid fristående databas/koppla på Fortnox i efterhand...4 Viktigt

Läs mer

AdmiPro Användarmanual för Redovisning

AdmiPro Användarmanual för Redovisning AdmiPro Användarmanual för Redovisning Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se Användarmanual 2 Innehåll Introduktion 4 Verifikation registrering 5 Ny verifikation registrering Stansning Autokontering Verifikationstexter

Läs mer

Innehållsförteckning. Kassadagbok. Avstämning Månadsrapport

Innehållsförteckning. Kassadagbok. Avstämning Månadsrapport Opus Dental 2011 Innehållsförteckning Kassadagbok 4 Daglig överföring från omsättning... 6 Registrera... insättning/uttag mm 8 Avstämning... 10 Månadsrapport... 13 3 1 Kassadagbok Kassadagbok är en tilläggsfunktion

Läs mer

Nedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x.

Nedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x. Demohandledning från Visma Spcs Denna demohandledning för ger dig möjlighet att i lugn och ro utvärdera hur programmet fungerar och efter hand upptäcka och prova olika funktioner som passar för just din

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter Du kan skapa ett antal olika rapporter via modulerna Statistik och rapporter Företag eller Statistik och rapporter Koncern. I toppmenyn, under Övriga tjänster, hittar du den/de moduler som du har behörighet

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången

Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda SIDAN BROSCHYREN INNEHÅLLER TIPS

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Skattedeklaration - Momsrapport

Skattedeklaration - Momsrapport Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar.

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 Produktnyheter ERP REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 0 Innehåll Innehållsförteckning... 0 Nytt gränssnitt Ekonomi Juni 2016... 2 Utskrifter Google Chrome... 2 Redovisning... 2 Hantera...

Läs mer

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Redovisning Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008 Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system INNEHÅLL ENKLARE ÅRSBOKSLUT... 1 Årsbokslut... 1 Innehåll i årsbokslutet... 2 Årsbokslut

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

VERIFIKATIONSREGISTRERING...

VERIFIKATIONSREGISTRERING... Entré Innehåll REDOVISNING... - 5 - Konteringsbegrepp i Entré... - 5 - Förberedande inställningar vid start av Entré... - 5 - VERIFIKATIONSREGISTRERING... - 7 - Verifikationsrader... - 8 - Fält att stanna

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Räntor och påminnelser kunder

Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler

Läs mer

Spara upp till 75% på uppgradering! 40% rabatt på extra användare! Nyheter från Mamut! Ring 0200-92 01 04 Läs mer på www.mamut.

Spara upp till 75% på uppgradering! 40% rabatt på extra användare! Nyheter från Mamut! Ring 0200-92 01 04 Läs mer på www.mamut. Ring 0200-92 01 04 Läs mer på www.mamut.se/sommar Nyheter från Mamut! MAMUT ONLINE SURVEY Lär känna dina kunder! MAMUT TEAMWORK Effektiv säkerhetskopiering och informationsdelning NYA PRODUKTER TILL MAMUT

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer