Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret"

Transkript

1 Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

2 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING Kostnadsför produktkostnad vid inköp Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret INSTÄLLNINGAR Företagsinställningar för lagerhantering Företagsinställningar för kostnadsföring Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Individuell regel for uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde Övriga inställningar Underlag för självkostnadspris Kostnader Underlag för balansföring ska inkludera inköpskostnader Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Kontoinställningar Konto 1400: Lagernivå Konto 1795: Varor ej fakturerade Konto 2280: Faktura ej mottagen Konto 4990: Manuell behållningsförändring Konto 4011: material och varor 25% ATT IMPLEMENTERA KOSTNADSFÖRING Kostnadsföring i ny databas Ändring av kostnadsföringsprincip Säkerhetskopiering Töm lagret Inställningar Frakt och expedition Tull och spedition Val av både frakt och expedition samt tull och spedition Bokföra lagerförändringar i resultaträkningen Överstyrning av standardkonton Återför varor till lager

3 3.7 Efter implementering Manuell bokföring av ingående faktura i verifikatregistreringen Bokföring av ingående faktura via inköpsmodulen EXEMPEL Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret Exempel 1: Lagerinventering Exempel 2: utan frakt/expedition/tull/spedition Exempel 3: utan frakt/expedition/tull/spedition Exempel på kostnadsföring av frakt, expedition, tull och spedition Exempel 4: med frakt/expedition Exempel 5: med tull/spedition Exempel 6: med frakt/expedition/tull/spedition Exempel 7: Bokföra lagerförändring i resultaträkningen

4 1 INLEDNING Om du köper in varor för vidareförsäljning finns två alternativ för bokföring av produktkostnad i Mamut Enterprise E Kostnadsför produktkostnad vid inköp Detta är standardinställningen i Mamut. Metoden innebär att produktkostnaden bokförs när den ingående fakturan registreras samt att lagervärdet inte uppdateras automatiskt. Detta alternativ är mest aktuellt för företag som har små lager och som kan bokföra lagerförändringar i samband med regelbundna inventeringar. Denna metod beskrivs inte i detta dokument. 1.2 Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Genom att använda denna funktion uppdateras balanskontot för lagervärde automatiskt varje gång du mottar eller levererar en vara. Produktkostnaden bokförs vid försäljningstillfället. För att använda funktionen måste du lagerföra produkter. Eftersom resultaträkningen ska uppdateras när produkterna registreras in och ut ur lagret och eftersom detta inte nödvändigtvis sammanfaller med ekonomiska aktiviteter som mottagning av leverantörsfaktura eller utskick av faktura till kund bokförs fyra verifikat på följande tidpunkter: Registrering av varumottagning Registrering av leverantörsfaktura Varuleverans till kund Fakturering av kund Detta gäller även om lagervärdet blir negativt. Om lagervärdet är negativt ska detta också visas i balansräkningen. I detta dokument går vi igenom de inställningar som du bör känna till när du väljer att Kostnadsföra produktkostnad när vara tas ut ur lagret. Bokföringsexempel illustrerar användningen av de olika inställningarna. 3

5 2 INSTÄLLNINGAR 2.1 Företagsinställningar för lagerhantering En förutsättning för att kunna bokföra produktkostnad vid försäljningstillfället är att du lagerför produkter. Inställningarna för lagerfunktionen hittar du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Produkt Anpassning av funktioner. Markera kryssrutan Företaget lagerför produkter. På fliken Lagerhantering kan du nu välja om du använder Lagerplats, Partivaror, Hållbarhetsdatum eller Serienummer. När du har aktiverat lagerfunktionen kan du koppla lager till både existerande och nya produkter i produktregistret. 2.2 Företagsinställningar för kostnadsföring Inställningarna för att kunna kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret hittar du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Produkt Prishantering. Inställningarna hittar du under överskriften Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde. I rullgardinsmenyn Typ finns tre alternativ. Nedan beskrivs de alternativ som gäller för kostnadsföring vid försäljningstillfället det vill säga de två sista punkterna. Kostnadsför produktkostnad vid inköp Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde på varje produkt 4

6 2.2.1 KOSTNADSFÖR PRODUKTKOSTNAD NÄR VARA TAS UT UR LAGRET Detta alternativ innebär att alla lagerförda produkter även kostnadsförs när varan tas ut ur lagret. Verifikat bokförs automatiskt i resultaträkningen för alla in- och utgående lagerförändringar. Produkternas lagervärde läggs automatiskt till i balansen och grundar sig på produkternas inköpspris samt eventuella inköpskostnader som ska påverka det balanserade lagervärdet. Detta medför att du kan skriva ut en rapport för Avstämning av lagervärde. Produkter som inte är lagervaror kan inte använda kostnadsföring av produktkostnad när varor ta ut ur lagret. Om liknande produkter köps in via inköp, kostnadsförs de när inköpet bokförs INDIVIDUELL REGEL FOR UPPDATERING AV RÄKENSKAPSMÄSSIGT LAGERVÄRDE PÅ VARJE PRODUKT Om du väljer att använda en räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde, kan för varje enskild produkt välja om den ska kostnadsföras när inköpet bokförs eller om bokföring av produktkostnad ska ske när varan tas ut ur lagret. När denna inställning är aktiverad måste du på produktkortet för varje enskild produkt ange vilken räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde som ska gälla för produkten. Inställningen görs på fliken Inställningar. Det är inte möjligt att göra inställningar för kostnadsföring för produkter som inte är lagervaror. 2.3 Övriga inställningar Utöver de ovannämnda inställningarna, som bestämmer vilken sorts kostnadsföring som ska användas, kan du dessutom göra inställningar som inkluderar inköpskostnader i balansföring av lagervärde och som bestämmer vilken typ av inköpskostnader som ska inkluderas i balansföringen av lagervärde. Du kan även definiera vad som ska vara underlag för självkostnadspriset och om du vill bokföra lagerförändringarna i resultaträkningen UNDERLAG FÖR SJÄLVKOSTNADSPRIS Underlag för självkostnadspris bestämmer varifrån självkostnadspriset i ordermodulen ska hämtas. Om du väljer att kostnadsföra produktkostnad när vara tas ut ur lagret bör du välja spris som underlag. Anledningen till detta är att självkostnadspriset då hämtas från lagerförändringens självkostnadspris, vilket är självkostnadspriset som används i kostnadsföringen. Tips! Om du väljer att använda spris som underlag för självkostnadspris kan du också välja om självkostnadspris ska inkludera både Kostnad från produktkortet samt inköpspris. Inställningen hittar du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Försäljning & Fakturering Pris/Rabatt. Som standard är detta alternativ markerat. Om du väljer att inkludera Kostnad från Produktregistret kommer statistiken samt täckningsbidrag/-grad av försäljningsorder inte att stämma överens med bokförd kostnad. 5

7 2.3.2 KOSTNADER Under kostnader har du möjlighet att välja om: skostnad ska inkludera frakt och expedition från leverantörsfakturan skostnad ska inkludera kostnader från bokföring av tull och speditionsfaktura Om en eller båda av dessa alternativ är aktiverade uppdateras självkostnadspriset på lagerförändringen med frakt- och expeditionskostnaden från leverantörsfakturan och/eller kostnad från bokföring av tull och speditionsfaktura. Om Underlag för självkostnadspris är angivet som spris inkluderas detta i självkostnadspriset i försäljning-/faktureringsmodulen och påverkar statistiken samt täckningsbidrag/-grad UNDERLAG FÖR BALANSFÖRING SKA INKLUDERA INKÖPSKOSTNADER Om du har valt en eller båda alternativen under Kostnader kan du även välja om detta ska ingå i underlaget för det balanserade lagervärdet. Om du väljer att Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) skapas vid bokföring av frakt och expedition från leverantörsfakturan, och/eller tull och speditionsfakturan, ett lagerförändringsverifikat som uppdaterar det balansförda lagervärdet i enlighet med den tillhörande lagerförändringen BOKFÖR LAGERFÖRÄNDRINGAR I RESULTATRÄKNINGEN Denna inställning registrerar lagerförändringar i både resultaträkningen och balansen när varor mottas eller levereras. Om du aktiverar funktionen förs två extra verifikatlinjer i lagerförändringsverifikaten. Observera att denna inställning förutsätter att du har valt att Kostnadsföra när varor tas ut ur lagret. Fördelar med bokföring i resultaträkningen vid lagerförändringar: Det är möjligt att se ändringar i lager utifrån resultaträkningen Nackdelar med bokföring i resultaträkningen vid lagerförändringar: Det blir många verifikatlinjer i balansräkningen Dessa poster är i många fall överflödiga. 2.4 Kontoinställningar Systemet levereras med förhandsdefinierade systemkonton. Exempel på konton är Lagernivå, Lagerförändring, Faktura ej mottagen, Varor ej fakturerade, Manuella behållningsförändringar, Standard inköpskonto, Fraktavgift, Förtullning samt Expedition. Produkter av typen Lagervara använder dessa konton i den automatiska verifikatregistreringen av lagerförändringar. Inställningarna för systemkonton hittar du genom Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton. Nedan följer en specificering av vad de olika kontona används till samt hur de kan överstyras. 6

8 2.4.1 KONTO 1400: LAGERNIVÅ Kontot används som balanskonto för lagervärde och uppdateras automatiskt vid in- och utgående lagerförändringar. Kontot kan definieras per produkt genom att gå till produktens Produktkort, fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn för Balanskonto för lagervärde. Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto. Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Lagernivå under kontogruppen Faktura KONTO 1795: VAROR EJ FAKTURERADE Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av produktkostnad vid fakturering. Kontot kan definieras per kund. Detta gör du genom att i kundens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn Varor ej fakturerade. Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto. Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Varor ej fakturerade i kontogruppen Faktura KONTO 2280: FAKTURA EJ MOTTAGEN Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av inköp. Kontot kan definieras per leverantör. Detta gör du genom att på leverantörens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn för Fakturor ej mottagna. Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto. Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Faktura ej mottagen i kontogruppen KONTO 4990: MANUELL BEHÅLLNINGSFÖRÄNDRING Detta konto används vid inventering samt som motkonto till Kostnadskonto för varukostnad om du har valt att Bokföra lagerförändringar i resultaträkningen. Kontot kan definieras per produkt. Detta gör du genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Behållningsändringskonto. Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto. Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa Inställningar Redovisning Redovisningsinställningar Systemkonton och ändra konto för Manuell behållningsförändring under kontogruppen. 7

9 2.4.5 KONTO 4011:INKÖP MATERIAL OCH VAROR 25% När varan faktureras kostnadsförs produkten mot detta konto. Kontot kan även användas tillsammans med Lagerförändringskontot om du vill Bokföra lagerändringar i resultaträkningen. Kostnadskonto följer som standard avgiftsinställningarna för Ingående moms. Kontot kan dessutom definieras per produkt genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Kostnadskonto för varukostnad. 8

10 3 ATT IMPLEMENTERA KOSTNADSFÖRING Vid implementering av kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret varierar arbetsmetoden beroende på om inställningen har gjorts från första början eller om kostnadsföringsprincipen har ändras efter att kostnadsföring av produktkostnad vid inköp har använts. 3.1 Kostnadsföring i ny databas När du ska implementera kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret i en ny databas är det viktigt att du anger de korrekta inställningarna innan du registrerar lagervaror eller gör inköp. Använd översikten i avsnittet Inställningar för att definiera de inställningar som du vill använda. Viktigt! Om manuella föringar har gjorts mot Balanskonto för lagervärde, t.ex. som Ingående saldo eventuellt manuell bokföring av lagervärde, kan detta leda till att Balanskontot för lagervärde blir dubbelt så hög som värdet av lagerbehållningen. Om detta har skett måste du upprätta ett manuellt verifikat för att korrigera lagerförändringsverifikatet som skapades vid inventeringen, med värdet som är för högt. Anledningen till detta är att balanskontot för lagervärde redan innehåller värdena som automatiskt förs in i balansen vid inventeringen. 9

11 3.2 Ändring av kostnadsföringsprincip Vid övergång från kostnadsföring vid inköp till kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lager, träder ändringen i kraft för produkter som lagerförs efter att inställningen är gjord. Detta innebär att varor som redan finns på lager inte kostnadsförs vid fakturering förrän lagret har förnyats och nya varor har lagerförts. Om du vill att ändringen ska gälla för befintlig lagerbehållning ska du följa de nedanstående instruktionerna. Mer uttömmande information om denna procedur hittar du i ett eget avsnitt. Så ändrar du kostnadsföringsprincip för existerande lagerbehållning 1. Gör en säkerhetkopia. Se detaljer i avsnittet Säkerhetskopiering. 2. Skriv ut en Inventeringsrapport. Se detaljer i avsnittet Töm lagret. 3. Skriv därefter ut Lagervärdelista (lagerförändringar). Se detaljer i avsnittet Töm lagret. 4. Nollställ lagret. Se detaljer i avsnittet Töm lagret. 5. Ange inställningar för önskat val av kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lager. Se detaljer i avsnittet Inställningar. 6. Gör en inventering för att föra in en ny lagerbehållning. Se detaljer i avsnittet Återför varor till lager på sidan 12. Viktigt! Om manuella föringar har gjorts mot Balanskonto för lagervärde, t.ex. som Ingående saldo eventuellt manuell bokföring av lagervärde, kan detta leda till att Balanskontot för lagervärde blir dubbelt så hög som värdet av lagerbehållningen. Om detta har skett måste du upprätta ett manuellt verifikat för att korrigera lagerförändringsverifikatet som skapades vid inventeringen, med värdet som är för högt. Anledningen till detta är att balanskontot för lagervärde redan innehåller värdena som automatiskt förs in i balansen vid inventeringen. 3.3 Säkerhetskopiering Innan du börjar processen med att ändra kostnadsföringsprincip är det viktigt att du säkerhetskopierar din data i Mamut. Du startar guiden för säkerhetskopiering genom att välja Arkiv Säkerhetskopia Skapa säkerhetskopia. När du har slutfört guiden är du redo att börja. 3.4 Töm lagret Lagret måste tömmas innan övergången från kostnadsföring vid inköp till kostnadsföring när varor tas ut ur lagret. Innan du tömmer lagret bör du skaffa dig en översikt över antal varor samt totalt lagervärde. Du får en översikt över lagerbehållningen genom att välja Visa Produkt Rapport och därefter skriva ut rapporterna Inventeringsrapport och Lagervärdelista (lagerförändringar). Observera att om du använder serienummer, varupartinummer eller hållbarhetsdatum måste du skriva ut en särskild inventeringsrapport för dessa varor. Därefter tömmer du alla lager genom att välja Visa Lager Lagerinventering. Välj lager och klicka på Nollställ lager. Upprepa proceduren tills alla lager är nollställda. 10

12 Om du ska använda Individuell regel för kostnadsföring av produkter räcker det med att nollställa lagerbehållningen för de produkter som ska beröras av inställningen. 3.5 Inställningar När lagerbehållningen är tömd väljer du Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Produkt Prishantering. Här ska du göra följande inställningar: Underlag för självkostnadspris ska anges som spris. Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde ska anges som: Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret, eller Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde på varje produkt Om du väljer Individuell regel anges de individuella inställningarna på produktkortet för varje produkt (på fliken Inställningar). Valen du gör under Inställningar för bokföring gäller då för produkten. Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret hittar du på sidan FRAKT OCH EXPEDITION Om du har valt inställningen skostnad ska inkludera frakt och expedition från leverantörsfakturan har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du vill att frakt och expedition ska inkluderas i underlaget markerar du följande inställning: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av frakt och expedition på sidan TULL OCH SPEDITION Om du har valt att skostnad ska inkludera tull och speditionsfaktura har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du vill att tull och spedition ska inkluderas i underlaget markerar du följande inställning: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av tull och spedition på sidan

13 3.5.3 VAL AV BÅDE FRAKT OCH EXPEDITION SAMT TULL OCH SPEDITION Om du har valt att skostnad ska inkludera tull och speditionsfaktura har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du väljer det första alternativet ska följande inställningar markeras: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av frakt och expedition samt tull och spedition på sidan BOKFÖRA LAGERFÖRÄNDRINGAR I RESULTATRÄKNINGEN Om du vill att lagerförändringen även ska bokföras i resultaträkningen ska du markera följande inställning: Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Inställningen innebär att två extra verifikatlinjer registreras på lagerförändringarna som skapas när varor mottas och levereras. Observera att inställningen för Kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret måste vara markerad för att ändringen ska tas i bruk. Se exempel på bokföring av lagerförändringar i resultaträkningen på sidan ÖVERSTYRNING AV STANDARDKONTON Som standard är följande konton definierade: Balanskonto för lagervärde är kopplat till konto 1400 Standard behållningsändringskonto är kopplat till konto 4990 Standard balanskonto för lagervärde är kopplat till konto 4011 Om du vill överstyra standardkonton för bokföring gör du detta på fliken Inställningar på produktkortet för aktuell produkt. Var uppmärksam på att kontot måste vara upprättat i kontoplanen för att du ska kunna välja den i rullgardinsmenyn. 3.6 Återför varor till lager När du har definierat inställningarna ska du återföra lagerbehållningen. Det kan vara en god idé att skapa en ny säkerhetskopia särskilt om du har gjort stora ändringar i inställningarna. Välj därefter Visa Lager Lagerinventering och registrera lagerbehållning med hjälp av Inventeringslistan som du skrev ut tidigare. Klicka därefter på OK för att inventeringen ska utföras. När inventeringen är utförd bör du välja Visa Lager Lager för att kontrollera att produkterna är registrerade med rätt antal och värde. Observera att inköpspriset från priskalkylatorn läggs in som självkostnadspris. 12

14 Obs! Vi rekommenderar att inköpspris används som underlag för självkostnadspris i försäljning/faktureringsmodulen. Inställningen gör du genom att välja Visa Inställningar Företag Inställningar per modul Pris Prishantering. 3.7 Efter implementering När du har ändrat rutinen för kostnadsföring bör du även tänka på hur du på bästa möjliga sätt ska bokföra ingående fakturor i Mamut MANUELL BOKFÖRING AV INGÅENDE FAKTURA I VERIFIKATREGISTRERINGEN När du bokför en ingående faktura manuellt i verifikatregistreringen är det viktigt att du inte använder standard kostnadskonto för produktkostnad. Kostnadskontot ska istället användas när den utgående fakturan bokförs. Du ska istället använda kontot som är definierat som Faktura ej mottagen, konto 2280, som motkonto för de produkter som ingår i kostnadsföringen. Moms anges på vanligt sätt. Om du väljer att bokföra ingående fakturor manuellt mister du kopplingen mellan bokfört inköp och den upprättade lagerförändringen. Du kan därför inte korrigera det balanserade lagervärdet vid bokföring av inköp. Eventuella kostnader som frakt/expedition kommer inte heller att påverka det balanserade lagervärdet BOKFÖRING AV INGÅENDE FAKTURA VIA INKÖPSMODULEN Om du väljer att bokföra ingående fakturor via programmets inköpsmodul kan denna korrigera eventuella skillnader mellan produktens värde vid mottagning och bokfört värde i det balanserade lagervärdet. Om inställningarna är aktiverade inräknas dessutom frakt/expedition i produktens balanserade lagervärde. Bokföring av ingående faktura via inköpsmodulen görs genom att välja Visa Beställning/. Leta dig därefter fram till inköpet som ska bokföras. Klicka på knappen Bokföra inköpsorder (Ctrl+B) och ange korrekt information. Klicka därefter på Bokför för att bokföra ingående faktura. 13

15 4 EXEMPEL 4.1 Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret När du har implementerat kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret kommer du att märka den nya bokföringsformen skiljer sig från den du kanske är van vid. För att få en uppfattning om hur kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret kan se ut kan det vara en god idé att gå igenom de nedanstående exemplen. Verifikattyper LF1 lagerförändringsverifikat skapat på underlag av varumottagning (och vid inlagda produkter via inventering) LF2 lagerförändringsverifikat skapat på underlag av varuleverans till kund IF1 ingående faktura, bokförd vid inköp UF1 utgående faktura, bokförd vid försäljning Dessa exempel grundar sig i Mamuts systemkonton samt en produkt med inköpspris 450:- och försäljningspris 1000:- Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnad 50,00 kr Självkostnadspris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr spris hos leverantör 450,00 kr EXEMPEL 1: LAGERINVENTERING Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Lagerinventering - In LF1 In 1400 Lager 450, Lagerförändring 450,00 Varuleverans - Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn varor 25% 1 000,00 14

16 2611 Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1 250, material och varor 25% 450,00 450, EXEMPEL 2: INKÖP UTAN FRAKT/EXPEDITION/TULL/SPEDITION Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Varuleverans Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450,00 Fakturering Försälning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1 000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1 250, material och varor 25% 450,00 450,00 15

17 4.1.3 EXEMPEL 3: INKÖP UTAN FRAKT/EXPEDITION/TULL/SPEDITION Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Varuleverans Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1 000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1 250, material och varor 25% 450,00 450,00 16

18 4.2 Exempel på kostnadsföring av frakt, expedition, tull och spedition EXEMPEL 4: INKÖP MED FRAKT/EXPEDITION Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Frakt/Expedition 50,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - frakt/exp. IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Avsättning, faktura ej mottagen 50, Ingående moms 12, Leverantörskulder 625,00 Uppdatera lagervärde Frakt/exp. LF2 In 1400 Lager 50, Avsättning, faktura ej mottagen 50,00 Varuleverans Faktura LF3 Ut 1400 Lager 500,00 500,00 Fakturering UF1 Ut 3051 Försäljn. varor 25% 1000,00 17

19 Försäljning 2611 Utgående moms 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 500, Frakt och transport 50, EXEMPEL 5: INKÖP MED TULL/SPEDITION Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Tull/Spedition 100,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Bokföring Tull/Spedition IF2 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 100, Ingående moms 25, Leverantörskulder 125,00 Uppdatera lagervärde Tull/Spedition LF2 In 1400 Lager 100, Avsättning, faktura ej mottagen 100,00 18

20 Varuleverans Faktura LF3 Ut 1400 Lager 550,00 550,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn varor 25% 1000, Utgående moms 25% 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 550, Tull- och speditionskostnad 100, EXEMPEL 6: INKÖP MED FRAKT/EXPEDITION/TULL/SPEDITION Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Frakt/Expedition 50,00 kr Tull/Spedition 100,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Avsättning, faktura ej mottagen 50, Ingående moms 12, Leverantörskulder 625,00 19

21 Uppdatera lagervärde Frakt/exp. LF2 In 1400 Lager 50, Avsättning, faktura ej mottagen 50,00 Bokföring Tull-/speditionfaktura IF2 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 100, Ingående moms 25, Leverantörskulder 125,00 Uppdatera lagervärde Tull/Spedition LF3 In 1400 Lager 100, Avsättning, faktura ej mottagen 100,00 Varuleverans Faktura LF4 Ut 1400 Lager 600,00 600,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn. varor 25% 1000, Utgående moms försäljn. 25% 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 600, Frakt och transport 150, EXEMPEL 7: BOKFÖRA LAGERFÖRÄNDRING I RESULTATRÄKNINGEN Om du vill att lagerförändringen även ska bokföras i resultaträkningen ska du aktivera följande inställning: Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Med denna inställning registreras två extra verifikatlinjer på lagerförändringarna som skapas vid varumottagning och varuleverans. 20

22 Produktens prisinställningar spris 450,00 kr Kostnader 50,00 kr Självk.pris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Ver.typ In/Ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagn. - LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Bokföring - IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörskulder 562,50 Varuleverans Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 450, material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Fakturering Försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn. varor 25% 1000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1250, material och varor 25% 450,00 450,00 21

Mamut Kunskapsserie. Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunskapsserie. Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunskapsserie Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 Innehåll Om kostnadskontering och räkenskapsmässigt lagervärde...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie - 2009. Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software

Redovisning. Mamut Kunskapsserie - 2009. Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software Redovisning Mamut Kunskapsserie - 2009 Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software Kom i gång med redovisning i Mamut Business Software INNEHÅLL VÄLKOMMEN... 1 VIKTIGA VERKTYG I PROGRAMMET...

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Redovisning Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008 Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system INNEHÅLL ENKLARE ÅRSBOKSLUT... 1 Årsbokslut... 1 Innehåll i årsbokslutet... 2 Årsbokslut

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7 INNEHÅLL INNEHÅLL Förenklade årsavslut med Norstedts Redovisning/Affärssystem 1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 2.1 Lagar 6 2.2 Bokslutspärm... 6 2.3 Verifiera bokslutsposter... 6 3 CHECKLISTA

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variation Web Mamut Enterprise Variation Web Tilläggsprodukten Mamut Enterprise Variant Web ger dig möjligheten att detaljprofilera dina produkter

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Inventering Lagervärdering

Inventering Lagervärdering Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A och 3.40A (6 December 2006) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012)

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Momsrapport Specter Business Management

Momsrapport Specter Business Management Sida 1 av 9 Momsrapport Specter Business Management Detta dokument beskriver detaljerat vad varje ruta på momsrapporten beräknas på i systemet. Vissa avsnitt i momsrapporten beräknas ej och syns därmed

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56

Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56 13 december 2005 Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56 Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar även några viktiga åtgärder som måste

Läs mer

Registervård. Registervård

Registervård. Registervård Registervård Registervård I registervård underhåller du företagets och programmets register. Du väljer själv vilka åtgärder du vill utföra genom att markera dem och därefter klicka på knappen Utför. Gå

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Ekonomistyrning, logistik och personal

Mamut Business Software. Introduktion. Ekonomistyrning, logistik och personal Mamut Business Software Introduktion Ekonomistyrning, logistik och personal Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.SE 002

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Delförsäljning och uthyrning av maskiner Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal // Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566 991 01

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal

Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Introduktion till Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.FIN.111.SE I EKONOMISTYRNING, LOGISTIK OCH PERSONAL Producent och distributör: Postadress

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder K 22 Mer om periodiseringar Interimsfordringar Interimsskulder Interimsfordringar och interimsskulder Fordringar och skulder som inte har noterats i bokföringen, inga verifikat har upprä?ats för dessa.

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio

Checklista vid årsavslut. - Pyramid 4. Checklista vid årsavslut. Pyramid Business Studio Checklista vid årsavslut - Pyramid 4 Pyramid Business Studio 2017-11-29 Checklista vid årsavslut Checklista vid årsavslut ger dig en sammanställning över de rutiner i Pyramid som bör kontrolleras och uppdateras

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Årsrutin. Visma Control

Årsrutin. Visma Control Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL... 3 1 SKAPA NYTT ÅR... 3 2 AKTIVERA KALENDER... 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT... 4 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR... 5 5 BYT ÅR... 5 6 LÅS PERIODER...

Läs mer