Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter"

Transkript

1 Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi visar exempel på bra ekonomirapporter och verktyg som kan vara användbara för analys, kontroll och avstämning. Vi ger också en liten inblick i rapportgeneratorn i redovisningsmodulen. Startsida för ekonomer Startsidan är de nyckeltalskomponenter som visas på skrivbordet i MONITOR. Olika användare kan ha olika startsidor beroende på vad man är intresserad av eller vad man jobbar med. Det finns ett helt galleri av komponenter att välja på och några är speciellt inriktade för de som jobbar med ekonomifunktionerna i systemet. Komponenterna administreras via rutinen Konfigurering startsida i modulen Systemvård. Exempel på startsidekomponenter Faktureringslogg Denna rapport i försäljningsmodulen kan användas till olika ändamål och är baserad på företagets fakturering. Med hjälp av ett antal olika listtyper och val i beställningsbilden går det att få ut olika typer av information. Man kan t.ex. söka rätt på detaljerad information om faktureringen för enskilda kunder, order, fakturor etc. Det går att visa ackumulerad statistik på fakturering per kund, artikel eller period osv. Även med information om lönsamhet (TB) baserat på olika typer av kostnader Det går att se valutarelaterad information, t.ex. fakturering per valuta Det går att se kostnad såld vara specificerad per kalkyldel Rapporter för avstämning mot huvudbok I rutinerna Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista finns speciella rapporter i syfte att snabbt göra en avstämning mellan saldot i reskontran och motsvarande bokföringskonton i huvudboken. Rapporten kommer du åt genom att gruppera på kundfordrings-/leverantörsskuldkonto, välja enbart summa samt bocka i parametern Avstämning mot huvudbok.

2 Genom klicka på förstoringsglaset till höger komme man åt funktioner som kan förenkla avstämingsarbetet. Då öppnas Kund- och Leverantörsreskontranalys och Avstämning per dag. Denna rapport gör en daglig jämförelse mellan reskontran och huvudboken och presenterar data för den dag då det förekommer en differens. Även i Redovisningsmodulen finns rapporter för att förenkla avstämningsarbetet. Via rutinen Beloppssökning och parametern Spec. öppna reskontraposter går det att skriva ut en avstämningsrapport i redovisningen. Denna rapport visar en specifikation per fakturanummer vilka fakturor som ligger öppna bokföringsmässigt på kundfordrings- och leverantörsskuldkontot. Listan ska normalt visa samma värde som reskontralistan och kan prickas av i reskontralistan och visa vilken faktura som orsakar differensen.

3 Ovanstående rapport tillkom i version 7.4 av MONITOR. Om parametern Specifikation är markerad i kontoplanen på kontot för kundfordringar, leverantörsskulder och preliminära leverantörsskulder, så sätts automatiskt fakturanumret/löpnumret i fältet Spec. vid samtliga reskontrahändelser. Detta sker automatiskt på samtliga konteringar som sker i reskontran mot ovanstående konton. Vanliga orsaker till differens Manuella bokningar/korrigeringar i redovisningen Inmatningsfel vid kontering av leverantörsfakturor Journaler inte överförda till redovisningen Journal har hamnat i Hämta verifikationer Felaktiga datumselekteringar vid avstämning Ingående balans felaktigt Fakturaunderlag Denna rapport finns både i försäljnings- och inköpsmodulen och visar vad som levererats men som man inte skickat/fått faktura på. I samband med bokslut används dessa rapporter som underlag för lageravstämning. En vanlig missuppfattning då rapporten skrivs ut i efterhand är att man selekterar rapporten på Ankomst-/inleveransdatum. Ett korrekt sätt att ta ut denna rapport är att välja Historiskt utskriftsdatum. Tänk även på att listan visar alla leveranser, även de som inte har påverkat lagersaldot. Dessa kan exkluderas genom att t.ex. selektera på konto eller varugrupp eller dylikt. Saldorapport Denna rapport ligger under menyn Löpande i redovisningsmodulen. Här går det att skriva ut en sammanställning över saldon på konton, kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt. Rutinen är baserad på huvudbokstransaktioner, till skillnad från rapporterna i Rapportgenerator, vilka är baserade på periodsaldon. Detta ger Saldorapporten följande möjligheter: Saldon visas uppdelat på debet respektive kredit. Kan t.ex. användas till att analysera om ologiska ologiska bokningar gjorts på fel sida på kontot. Rapporterna går att skriva ut på valfria datumintervaller lika som huvudboken, dvs. del av redovisningsperiod. Detta möjliggör utskrift av saldoförändring från ett datum till ett annat inom och utanför periodgränser.

4 Utskrift huvudbok I denna rutin har det nyligen tillkommit några rapporter som kan vara värd att nämna. Om kontering sker mot kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt samt specifikation finns alternativa layouter på rapporten att tillgå. Val av layout görs under sektionen Underobjekt / spec. Visa på egen rad - Denna rapport är den som funnits tidigare och den ger stående utskrift där underobjekt och specifikation visas på separata rader med kursiv stil under själva transaktionsraden. Visa på samma rad - Denna rapport ger liggande utskrift vilket gör att hela transaktionen (inklusive underobjekt och specifikation) visas på en och samma rad. Detta alternativ gör rapporten mer lättläst om redovisning på underobjekt och spec. tillämpas. Visa ej - Denna rapport visar transaktionerna enbart på kontonivå. Det innebär att alla transaktioner som är på samma verifikationsnummer och samma konto summerats till en rad. T.ex. vid automatfördelning mot kst/kb kan man få väldigt långa huvudboksutskrifter, en viss kostnad kan vara bokad på kr men blivit automatfördelad mot 6 olika kostnadsställen. Egentligen innebär detta att EN affärshändelse genererat 6 rader i huvudboken, en rad per kostnadsställe. Med denna rapport ges möjlighet att se listan utan uppdelning per kst, kb osv. för att få en bättre helhetssyn på kontot. Rapportgenerator Denna rutin ligger under menyn Löpande i redovisningsmodulen. Hit går många enbart för att skriva ut en balans- och resultaträkning. Det finns dock fler rapporter än dessa här, t.ex. Saldorapport och Saldorapport detaljerad. Saldorapporterna i Rapportgeneratorn visar ungefär samma uppgifter som rutinen Saldorapport. I den detaljerade saldorapporten går det att få en bra överblick över hur bokningar mot kostnadsställe och kostnadsbärare gjorts. T.ex. för att kontrollera och analysera så att det inte förekommer felaktiga bokningar mot kostnadsställen och kostnadsbärare på respektive konto. Här kan man även kontrollera om det finns felaktiga saldon i kontoklass 9. Om inte det totala saldot för konton i kontoklass 9 är noll (0), resulterar det i att det visas olika resultat i balans- och resultaträkningen.

5 Kort introduktion hur man skapar rapporter i Rapportgeneratorn Ett antal färdiga standardrapporter finns med vid leverans av systemet. Dessutom går det att bygga egna företagsanpassade rapporter. Tänk på att rapporterna enbart kan hämta data från redovisningsmodulen (saldon), ej från reskontror eller andra delar i systemet. Genom att kopiera rapporter kan befintliga rapporter mycket enkelt modifieras och redigeras enligt egna önskemål. Självklart går det även att skapa helt nya rapporter. I redigeringsläget finns tre flikar. I denna flik uppges allmänna uppgifter om rapporten såsom namn, beskrivning, m.m. Den andra fliken, Kolumner, används till att bygga upp rapportens utseende på bredden, dvs. vilka kolumner rapporten ska bestå av. Möjlighet finns även att göra jämförelser mellan kolumner, att ta fram skillnader i belopp och procent exempelvis.

6 Den första kolumnen, Typ, talar om vilken typ av kolumn som ska visas, t.ex. om det ska vara en kolumn som visar koddelarnas uppgifter (kontonr osv.) eller en beloppskolumn (saldon). Det går även att välja att en kolumn är beräkningskolumn. I innehållskolumnen väljer man mer specificerat vilket data som ska visas, vilket är beroende på vilken typ kolumnen har. För att få hjälp från systemet klickar man på Sök & Hämta. För en numerisk kolumn får man upp ett fönster där man kan välja enligt nedan: I den tredje fliken, Avsnitt, byggs rapporten upp på längden. Här väljs vilka kontointervall och delsummeringar som ska göras samt vilka beräkningar som önskas i de olika avsnitten. En rad kan antingen vara en textrad (t.ex. en rubrik), en kontorad (dvs. ett intervall av konton) eller en summarad. På varje kontorad anges ett ackumulatornummer. Detta görs för att kunna summera kolumnen längre ned i rapporten eller använda summan till beräkningar. På summarader anges vilken eller vilka ackumulatorer som ska ingå i summan. På kontorader går det att skapa ett avancerat filter genom att klicka på kolumnen A.

7 Avancerat urval är mycket användbart om man behöver ett avsnitt med spridda intervaller av konton, kostnadsställen, kostnadsbärare eller projekt. Då slipper man bygga en rapport med väldigt många kontorader i rapporten. Här kan man t.ex. styra att en kontorad ska innehålla konto samt osv. Det finns även möjlighet att exkludera ett eller flera intervall av konton osv. på en kontorad med hjälp av avancerat urval. För en mer utförlig instruktion hur rapportgeneratorn fungerar hänvisas till hjälpen i MONITOR.

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden...

Läs mer

I DPR kan du registrera 1 samt för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas. Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och XoR Compact Varför en funktionsjämförelse? Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag i strida strömmar. Alla programföretag vill

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7 INNEHÅLL INNEHÅLL Förenklade årsavslut med Norstedts Redovisning/Affärssystem 1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 2.1 Lagar 6 2.2 Bokslutspärm... 6 2.3 Verifiera bokslutsposter... 6 3 CHECKLISTA

Läs mer

Å-DATA Ekonomi. Handbok Redovisning. Å-Data Infosystem AB

Å-DATA Ekonomi. Handbok Redovisning. Å-Data Infosystem AB Å-DATA Ekonomi Handbok Redovisning Å-Data Infosystem AB Redovisning 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida... 6 3. SYSTEMUNDERHÅLL... 10 3.1 Företagsuppgifter...

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer