Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014!"

Transkript

1 SKATTEHUSET INFORMATION Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014! Här kommer ditt första utskick av Skattehuset Proffs Information år Vi har som målsättning att komma ut med nyheterna så fort som möjligt, efter att vi har sållat, analyserat och skrivit om dem till begriplig svenska. Något att känna till För att du ska kunna tillgodogöra dig vår skatteinformation på bästa sätt, har vi lagt in bilder och markeringar ute i marginalen. De är följande: SAMMANFATTNING Här kan du få hela artikeln sammanfattad på högst tre rader. Du kan lätt se om just detta ämne intresserar dig, eller om det räcker att ögna igenom texten. KÄLLA Här finner du källhänvisningen till artikeln. Det kan vara SFS, ett utskottsbetänkande, en proposition, ett rättsfall med mera. Brödtext När vi skriver vanlig brödtext så hittar du en boksymbol i marginalen. Den används således för att markera löpande text i informationen. Lagtext Denna bild används för att markera lagtext. När du hittar den vet du om att texten är en beslutad lagtext. Den är dessutom kursiv. Exempel: Vi har många exempel i våra artiklar. När vi skriver om ett sådant finner du ett streck i marginalen och ordet Exempel i avsnittsrubriken. Att tänka på! Under denna rubrik hittar du råd och tips som grundar sig på artikelns innehåll. Vi strävar att ha med så många sådana praktiska tips som möjligt. Skattefrågor? Har du några skattefrågor så kontakta oss. Vi ger dig snabba svar. Vi ser gärna att du använder vår mailadress Det finns alltid någon på kontoret som tar hand om din fråga. Kom bara ihåg att det är viktigt att du uppger ditt individuella proffsnummer som du fått av oss tidigare. Läs mer om det i bifogade blad. Du kan också skicka in din fråga via vår hemsida Där kan du även söka på tidigare artiklar som vi har skrivit. Vi hoppas att du ska trivas med vår praktiskt inriktade skatteinformation.

2

3 Skattehusets Skattesupport endast för dig med proffsnummer! Skattepanel Skattehuset i Göteborg AB har en panel bestående av flera skatteexperter som dagligen svarar på hundratals mer eller mindre kvalificerade skattefrågor. Som prenumerant av Skattehuset Proffs Information har du tillgång till vår support via telefon, fax eller mail. Eftersom vi är väldigt noga med att bara du som är kund på vår skatteinformation ska ha tillgång till vår unika support måste vi se till att du identifierar dig. Vi har därför delat ut ett speciellt proffsnummer till dig som har tillgång till vår support och som du ska uppge varje gång du kontaktar oss. Utan denna kontroll riskerar vi att få en mängd frågor från personer som inte är kunder. Individuellt proffsnummer Proffsnumret är exklusivt för dig som individ och får inte lämnas ut till någon annan. Skulle fler personer inom ert företag vilja få tillgång till vår support, kontakta oss för mer information. Tider frågesupport Du som är abonnent är välkommen med dina frågor via mail på Du som önskar ringa når oss på telefon vardagar mellan och Är samtliga som svarar upptagna kommer du till en telefonsvarare, men vi svarar så fort vi överhuvudtaget kan. På vår hemsida hittar du våra artiklar i Skattehuset Proffs Information. Gå in på och titta på Skatteinformation på nätet så kan du söka fritt bland dessa. Lösenordet har du fått sedan tidigare av oss. Vill du ha tag på ditt lösenord igen är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det. Konsultationer Behöver du hjälp av oss med mer omfattande skattefrågor i samband med t.ex. ett generationsskifte eller i en process mot Skatteverket, är du välkommen att ta kontakt med oss på samma sätt som vid en vanlig supportfråga (se ovan). Du ger oss en beskrivning på ärendet i fråga och vi ger dig ett kostnadsförslag på det antal timmar vi tror krävs för att lösa ditt problem. Övriga ärenden Du som har frågor gällande adressändringar, fakturor, kursutbud, beställningar m.m. kan maila till eller ringa på

4

5 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagarna 2014 Du missar väl inte årets viktigaste uppdateringar?! På våra skattedagar får du senaste nytt inom personoch företagsbeskattning. Fördjupningsdagar 2014 Skattefrågor utifrån K- regelverken. Sambandet redovisning skatt, med Sven-Inge Danielsson. Skattekonsekvenser i samband med utlösen av delägare Generationsskifte av ägarledda företag Skatteregler vid utflyttning i samband med pensionering. Information och anmälan Tel Välkommen till ett nytt skatteinformationsår! UTSKICK Nr Det har skett en del större och mindre skatteförändringar inför skatteåret Vi har kort sammanfattat dessa nyheter i detta utskick och fördelat under respektive flik. Mycket talar för att valåret 2014 kommer att bli ett år fyllt med nya förslag och rättsfall som medför förändringar inom skatteområdet, oavsett vilket så kommer vi självklart att komma ut med nyheterna så fort som möjligt, efter att vi har sållat, analyserat och skrivit om dem till begriplig svenska. I detta utskick finner du även ett komplett tabellverk. Tabellen kommer att uppdateras kontinuerligt under året så att den alltid är uppdaterad med det senaste. Flik 1 Nr 1 Skattenyheter i tjänst 2014 Flik 2 Nr 1 Skattenyheter i kapital 2014 Flik 3 Nr 1 Nya regler för beskattning av bostäder Flik 4 Nr 1 Skattenyheter för näringsidkare 2014 Flik 5 Nr 1 Skattenyheter för fåmansföretag 2014 Flik 7 Nr 1 Nyheter på momsområdet 2014 Flik 10 Nr 1 Nedsättning av socialavgifter för unga Flik 11 Tabell 2014 SKATTEHUSET i GÖTEBORG AB Box 11092, Göteborg Beställning: , Support: , Fax:

6

7 SKATTEHUSET INFORMATION 1 INKOMST AV TJÄNST Nr Sid 1 (2) Skattenyheter i tjänst 2014 SAMMANFATTNING De flesta nyheterna på tjänsteområdet inkomståret 2014 handlar om automatiska uppräkningar. Sänkt skatt för pensionärer Riksdagen har antagit regeringens förslag att höja det särskilda grundavdraget för pensionärer från inkomståret Arbetsgivaravgifter 2014 Nivån på arbetsgivaravgifterna (31,42 procent) är oförändrad år 2014, jämfört med år Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 1,17 % Sjukförsäkringsavgift 4,35 % 5,02 % Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 % Arbetsskadeavgift 0,30 % 0,30 % Arbetsmarknadsavgift 2,91 % 2,91 % Allmän löneavgift 9,88 % 9,21 % Totalt 31,42 % 31,42 % Deklarationspliktsgräns för beskattningsåret 2014 Deklarationspliktsgränsen för den som har inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet sammanfaller med det allmänna grundavdraget vid låga inkomster (42,3 procent av prisbasbeloppet). Det betyder att deklarationspliktsgränsen för sådana inkomster år 2014 går vid kronor. För förra året, dvs. för inkomståret 2013, var motsvarande gräns kronor. För personer som arbetar i begränsad omfattning, t.ex. studerande, gäller alltså att inkomster under år 2014 upp till kronor inte ger några skatteeffekter. Brytpunkter och skiktgränser Som brytpunkter och skiktgränser för statlig inkomstskatt avseende inkomståret 2014 gäller följande gränser. (För att en jämförelse ska kunna ske anges även motsvarande gränser för inkomståret 2013.) Inkomståret 2014 Inkomståret 2013 Brytpunkt 20 % skatt kr kr Brytpunkt 25 % skatt kr kr

8 INKOMST AV TJÄNST Nr Sid 2 (2) Inkomståret 2014 Inkomståret 2013 Skiktgräns 20 % skatt kr kr Skiktgräns 25 % skatt kr kr

9 SKATTEHUSET INFORMATION 2 INKOMST AV KAPITAL Nr Sid 1 (2) Skattenyheter i kapital 2014 SAMMANFATTNING Riksdagen beslutade om att ett investeraravdrag gäller från och med 1 december 2013 och ger en investerare i ett mindre företag, 30 procent i skattereduktion på halva investeringen. KÄLLA SFS 2013: Investeraravdraget Investeraravdraget har beslutats av riksdagen, och reglerna sammanfattas nedan. Förslaget redovisades i Inkomst av kapital Nr1/2013. Vad? Enligt reglerna kan en fysisk person som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission få göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Även förvärv av s.k. lagerbolag omfattas. Hur mycket? Avdrag får maximalt göras med kr per person och år vilket alltså motsvarar andelar för 1,3 miljoner kr. Samtliga investerares sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får vara högst 20 miljoner kr per år. Förutsättningar Avdraget kräver dock att en hel del förutsättningar är uppfyllda vad gäller företaget i vilken investeringen görs: Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse. Företaget ska ha ett löneunderlag på minst kr. Maximalt 50 anställda i medelantal, inklusive delägare som är verksamma i företaget. Nettoomsättningen eller balansomslutning får vara högst 80 miljoner kr. Vidare gäller att investeraravdraget inte får göras om den skattskyldige eller närstående, under betalningsåret eller två närmast föregående beskattningsåren, fått en eller flera värdeöverföringar från företaget eller ett företag i samma koncern och detta, mycket förenklat, överstiger den skattskyldiges andel av vinsten i företaget. Om en sådan värdeöverföring görs under något av de fem efterföljande beskattningsåren ska investeraravdraget återföras.

10 INKOMST AV KAPITAL Nr Sid 2 (2) Interna förvärv Investeraravdraget får inte heller göras om företaget, under betalningsåret eller de två närmast föregående beskattningsåren, gjort vissa interna förvärv: Andelar i ett annat företag som, direkt eller indirekt, förvärvas från den skattskyldige eller närstående. Näringsverksamhet som bedrivits av den skattskyldige eller närstående. Verksamhet från ett företag som den skattskyldige eller närstående äger. Om motsvarande förvärv görs de två efterföljande beskattningsåren ska investeraravdraget återföras. Andelarna måste behållas Vidare gäller att investeraravdraget ska återföras om andelarna i företaget avyttras under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret. Reglerna om investeraravdraget innehåller som synes en stor mängd detaljer och vi rekommenderar att man noga går igenom förutsättningarna inför varje investering där man avser att utnyttja avdraget. Ikraftträdande Reglerna gäller från och med 1 december 2013 och omfattar investeringar som görs efter 30 november 2013.

11 SKATTEHUSET INFORMATION 3 FASTIGHET OCH BOSTADSRÄTT Nr Sid 1 (3) Nya regler för beskattning av bostäder SAMMANFATTNING Bostadsbeskattningskommittén har lämnat sitt slutbetänkande som innehåller förslag om att ta bort fastighetsavgiften för hyresbostäder, lättnadsreglerna för delägare i oäkta föreningarna m.m. KÄLLA SOU 2014:1 Tillsattes 2012 I april 2012 tillsatte regeringen en utredning, Bostadsrättskommittén, med uppdrag att göra en översyn av beskattningen av bostäder som upplåts med hyresrätt, bostadsrätt i oäkta bostadsföretag samt kooperativ hyresrätt. Utredningens uppdrag har i realiteten bestått av fem delar. 1. Beskattning av hyresbostäder 2. Beskattning av delägare i oäkta bostadsföretag 3. Beskattningen av kooperativa hyresrätter 4. Reglerna om skattereduktion för ROT 5. Skattereglerna för privatpersoners upplåtelse av egen bostad Utredningen har i januari 2014 presenterat sitt slutbetänkande vilket innehåller följande förslag. Beskattning av hyresbostäder Utredningen konstaterar inledningsvis att skattesystemet inte är neutralt med avseende på bostäder i olika upplåtelseformer. Hyresrätter är skattemässigt missgynnade jämfört med ägda bostäder. Utredningen föreslår med den bakgrunden att man avskaffar den kommunala fastighetsavgiften för hyresbostäder i hyreshus, småhus och ägarlägenheter som upplåts med hyresrätt för bostadsändamål och där hyresinkomsten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Två undantag bör dock finnas som innebär att fastighetsavgift fortfarande ska tas ut. Det ena avser hyresbostäder som inrymmer eller avser att inrymma bostad åt en delägare i hyreshuset om det är ett andelshus. Det andra avser bostäder som hyrs ut av privatbostadsföretag. Däremot bör inte oäkta bostadsföretag betala någon fastighetsavgift för hyresbostäder. Ikraftträdande Dessa ändringar bör träda ikraft 1 januari 2015.

12 FASTIGHET OCH BOSTADSRÄTT Nr Sid 2 (3) Beskattning av delägare i oäkta bostadsföretag Uppdraget har innehållit ett önskemål om att lämna förslag till lättnader i beskattningen av delägare i oäkta bostadsföretag. Därutöver har också funnits ett önskemål om att analysera om det ska finnas en rätt till uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid avyttring av bostad eller förvärv av bostad i oäkta bostadsföretag. Nuvarande regler innebär att delägare i oäkta bostadsföretag har en lättnad i beskattningen genom tillämpning av de s.k. lättnadsreglerna (skattefri utdelning, vår kommentar). Dessa lättnader är tidsbegränsade och upphör vid utgången av Utredningen föreslår att dessa regler upphör i och med utgången av 2015 och att det inte längre ska finnas någon särskild skattelättnad för utdelnings- och kapitalvinster. Samma skattesats som gäller för andra onoterade företag ska istället tillämpas, d.v.s. 25 procent skatteuttag på utdelningar och vinster. Kvarvarande sparad lättnad ska dock kunna utnyttjas till och med utgången av Ingen avgift för oäkta bostadsföretag För att kompensera delägare föreslås att även oäkta bostadsföretag, från och med 1 januari 2015, inte längre ska betala kommunal fastighetsavgift alls, d.v.s. varken för sådana byggnader som omfattas av förslaget ovan om hyresbostäder eller för bostäder som upplåts med bostadsrätt. Däremot anser utredningen inte att det ska införas några uppskovsregler för andelar i oäkta bostadsföretag. Beskattning av kooperativa hyresrätter Uppdraget som utredningen fick innebar två delar. Dels ska man analysera om det är lämpligt att ha olika skatteregler för det fall att kooperativa hyresrättsföreningar hyr sina bostäder av husets ägare (hyresmodellen) respektive föreningar som äger sina bostäder (ägarmodellen). Dels ska man också bedöma om stämpelskatt ska betalas med samma procentsats som gäller för bostadsrättsföreningar. Utredningens slutsats är att det är lämpligt att kooperativa hyresrättsföreningen enligt hyresmodellen likställs med de enligt ägarmodellen, d.v.s. det ska gälla samma skatteregler för båda formerna. Det löses genom att man i definitionen av privatbostadsföretag i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) utsträcker denna definition till att också omfatta kooperativa hyresrättsföreningar enligt hyresmodellen, vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar med hyresrätt upplåta bostadslägenheter.

13 SKATTEHUSET INFORMATION 3 FASTIGHET OCH BOSTADSRÄTT Nr Sid 3 (3) Kooperativa hyresrättsföreningar enligt hyresmodellen som är privatbostadsföretag ska enligt samma förslag inte ta upp inkomster eller dra av utgifter hänförliga till uthyrningsverksamheten. Utredningen föreslår därutöver att stämpelskatten vid kooperativa hyresrättsföreningars förvärv av fast egendom och tomträtter sänks från nuvarande 4,25 procent till 1,5 procent, d.v.s. samma procentsats som gäller för bostadsrättsföreningar. Skattereglerna för ROT Utredningen hade i uppdrag att se om man ska utvidga reglerna om ROT till att också i viss utsträckning omfatta hyresrätter. Som en förutsättning ska i sådant fall det finnas ett avtal mellan hyresgästen och fastighetsägaren där den förstnämnde får inflytande över underhållsåtgärder i bostaden som normalt åvilar hyresvärden. Utredningen anser dock att en utvidgning av ROT-reglerna med krav på att hyresgästen ska ta över underhållsansvar riskerar att påverka hur hyresgäster och hyresvärd väljer att reglera sitt hyresförhållande och det är enligt utredningen inte lämpligt. Utredningen förslår därför inte någon utvidgning av ROT-reglerna. Privatpersoners upplåtelse av bostad I utredningsuppdraget har legat att man ska analysera skattereglerna för privatpersoners upplåtelse av egna bostaden och också undersöka effekten av höjningen av schablonavdraget haft på utbudet av bostäder. Utredningen konstaterar att tillgången till statistikmaterial bara gör det möjligt att utreda effekterna av höjningen som skedde 2009 (4 000 till kr). Någon särskild effekt synes detta inte haft, men att man bör för att kunna göra övervägande om ytterligare skattelättnader, ha mer statistikmaterial. Utredningen lämnar av det skälet inte något förslag om ytterligare skattelättnader. Finansiering De förändringar ovan som innebär att staten får minskade skatteintäkter föreslås finansieras genom att taket för skattereduktion för HUSavdrag (RUT och ROT) sänks från kr till kr från och med 1 januari 2015.

14

15 SKATTEHUSET INFORMATION 4 ENSKILD FIRMA OCH HANDELSBOLAG Nr Sid 1 (2) Skattenyheter för näringsidkare 2014 SAMMANFATTNING Oförändrade totala egenavgifter gäller för Däremot har nedsättning av avgifterna utökats. Egenavgifter 2014 Egenavgifterna behålls oförändrade Egenavgifter Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % Efterlevandepensionsavgift 1,17 % 1,17 % Sjukförsäkringsavgift 4,44 % 4,44 % Föräldraförsäkringsavgift 2,60 % 2,60 % Arbetsskadeavgift 0,30 % 0,30 % Arbetsmarknadsavgift 0,37 % 0,37 % Allmän löneavgift 9,88 % 9,88 % Totalt 28,97 % 28,97 % Sjukförsäkringsavgift vid olika karensdagar 2014 Egenavgifterna kan vara lägre om man har valt att ha en längre karenstid. Nedan framgår vad sjukförsäkringsavgiften sänks till vid en vald karenstid. Lägg märke till att 7 dagars karens är normalkarenstid. Den som vill ha en karensdag måste anmäla det. Antal karensdagar Sjukförsäkringsavgift ,61 % 7 4,44 % 14 4,35 % 30 4,18 % 60 3,97 % 90 3,82 % Nedsättning av egenavgifter Enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag har sedan 2010 kunna få nedsättning av egenavgifterna med 5 procent av avgiftsunderlaget, maximalt kronor. Nyheter 2014 Nedsättningen höjs nu till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och får uppgå till högst kronor per år. Den särskilda begränsningsregeln för delägare i handelsbolag slopas.

16 ENSKILD FIRMA OCH HANDELSBOLAG Nr Sid 2 (2) Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procent fr o m den 1 januari Det innebär att det maximala avdragsbeloppet ökar med till kronor per år. Dessutom slopas den särskilda begränsningen för delägare i handelsbolag och personer som driver gemensam verksamhet. Avdraget får dock inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Ikraftträdande De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2013.

17 SKATTEHUSET INFORMATION 5 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 1 (3) Skattenyheter för fåmansföretag 2014 SAMMANFATTNING Nedan går vi igenom de beloppsmässiga förändringarna för gränsbeloppet för fåmansföretagare Dessutom sammanfattas de nya löneunderlagsreglerna. Ägare vid årets ingång Gränsbeloppet beräknas alltid vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger aktierna vid detta tillfälle. Gränsbelopp schablonbelopp Schablonbeloppet för beräkning av gränsbeloppet 2014 uppgår till kronor (2,75 x IBB). Gränsbelopp huvudregeln Vid beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln ska anskaffningsutgiften för aktierna, inklusive ovillkorade aktieägartillskott, räknas upp med 11,09 procent (2,09 + 9) för Uppräkningsprocenten på kvarstående sparat utdelningsutrymme blir 5,09 procent (2,09 + 3) för Om löneuttagskravet uppfylls får även ett lönebaserat utrymme läggas till gränsbeloppet. Löneuttagskrav 2014 Löneuttagskravet 2014 för utdelningar 2014, uppgår antingen till: summan av 6 IBB ( ) och 5 procent av den kontanta lönesumman i bolaget, eller 10 IBB dvs kronor för löneåret Vid lönesummor överstigande kronor är det tillräckligt att ta ut 10 IBB i lön för att uppfylla löneuttagskravet. Löneuttagskrav 2013 Löneuttagskravet 2013 för utdelningar 2014, uppgår antingen till: summan av 6 IBB ( ) och 5 procent av den kontanta lönesumman i bolaget, eller 10 IBB dvs kronor för löneåret Vid lönesummor överstigande kronor är det tillräckligt att ta ut 10 IBB i lön för att uppfylla löneuttagskravet.

18 Det nya löneunderlaget FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 2 (3) Beslut Riksdagen har beslutat om de nya reglerna för beräkning av löneunderlag i fåmansföretag. Vi har tidigare redovisat regeringens promemoria till ändringar i Fåmansföretag Nr 6/2013 och Nr 7/2013. Det handlar om ändrade regler inom följande områden: Ägarkrav för att få nyttja löneunderlaget Krav på tillräcklig lön Slopade möjligheter till dubbel koncerntillhörighet Speciella krav när handelsbolag är dotterföretag Tak för lönebaserat utrymme Högre löneutrymme Nedan återger vi nyheterna i korthet. Ägarkrav för att få nyttja löneunderlaget Det nya reglerna innebär ett minimiägande i det bolag man vill få löneunderlag ifrån. För att få tillgång till löneunderlag, måste du äga minst 4 procent av aktierna den 1 januari utdelningsåret. I detta krav kan du inte ta hjälp av en närstående, du måste själv äga aktierna. Krav på tillräcklig lön Dagens bestämmelser om löneuttagskrav kvarstår oförändrat för beskattningsåren 2014 och Det innebär att löneuttagskravet är oförändrat och man måste, för att få beräkna löneunderlag, ta ut en kontant lön på det lägsta av 6 IBB + 5% av lönesumman och 10 IBB under 2013 respektive Bestämmelserna om krav på löneuttag för att få beräkna lönebaserat utrymme sänks dock från dagens tio inkomstbasbelopp till 9,6 IBB fr.o.m. löneåret Slopade möjligheter till dubbel koncerntillhörighet Skatterätten innehåller ingen egen definition av vad som avses med moderföretag och dotterföretag. Utgångspunkt vid tillämpning av bestämmelserna i 57 kap inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) har i stället varit sådana i lag definierade koncernbegrepp som återfinns i bl.a. aktiebolagslagen. Enligt dessa definitioner har det varit möjligt att skapa dubbla koncerntillhörigheter.

19 SKATTEHUSET INFORMATION 5 FÅMANSFÖRETAG Nr Sid 3 (3) Vid tillämpning av ovanstående regler avses med dotterföretag nu istället ett företag i vilket moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget. Speciella krav när handelsbolag är dotterföretag Om företaget är ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska dock med dotterföretag avses ett företag i vilket samtliga andelar, direkt eller indirekt, ägs av moderföretaget. Tak för lönebaserat utrymme Maximalt löneunderlag är begränsat till 50 ggr den egna eller närståendes lön, d.v.s. om löneuttaget är kronor blir taket 28,3 milj kronor. Högre löneutrymme Om årets gränsbelopp beräknats utifrån huvudregeln fick man tidigare under vissa villkor lägga ett lönebaserat utrymme till gränsbeloppet. Löneunderlagsregeln innebar att 25 procent av det totala löneunderlaget fick läggas till årets gränsbelopp. Om det totala löneunderlaget översteg 60 inkomstbasbelopp fick ytterligare 25 procent av det överskjutande beloppet läggas till det lönebaserade utrymmet. Nu är gränsen för tillkommande underlag borttagen och ersatt med en enhetlig beräkning vilken innebär att det lönebaserade utrymmet beräknas till 50 procent av löneunderlaget. Ikraftträdande De nya reglerna trädde ikraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.

20

21 SKATTEHUSET INFORMATION 7 MOMS Nr Sid 1 (4) Nyheter på momsområdet 2014 SAMMANFATTNING Riksdagen har beslutat om nya regler vid registrering av moms. Begreppen ekonomisk verksamhet och beskattningsbar person är nya sedan 1 juli Redovisning av årsmoms sammanfattas nedan. Nya begrepp Den 1 juli 2013 infördes begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagen (1994:200) (ML). Samtidigt försvann begreppen yrkesmässig verksamhet och näringsidkare. Skatteverket (SKV) ger sin syn på begreppen i ställningstagandet, , dnr /111. Beskattningsbar person Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Ekonomisk verksamhet Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet (4 kap. 1 ML). Privat bruk En beskattningsbar person, som säljer tillgångar som anskaffats och använts endast för privat bruk, ska inte betala mervärdesskatt för sådan försäljning. Ekonomisk verksamhet ger en beskattningsbar person Den som kan styrka att han eller hon har för avsikt att självständigt bedriva ekonomisk verksamhet och som har sina första investeringsutgifter för detta ändamål är en beskattningsbar person. För att någon ska kunna betraktas som en beskattningsbar person redan innan några försäljningar har genomförts måste denne kunna visa med objektiva omständigheter att det finns en avsikt att bedriva ekonomisk verksamhet.

22 MOMS Nr Sid 2 (4) Observera ingen gräns på kr De regler som gäller begreppet yrkesmässig verksamhet och som ska tillämpas för tid före den 1 juli 2013, innehåller en beloppsgräns på kr för sådana verksamheter som inte utgör näringsverksamhet enligt IL. Denna beloppsgräns försvann när begreppet ekonomisk verksamhet infördes. Det betyder att en verksamhet kan anses som en ekonomisk verksamhet oberoende av omsättningens storlek. Frivillig skattskyldighet Beslutet i korthet Ansökan och anmälan till SKV har slopats vid frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet. Inga uppgifter om uthyrningsförhållandena och fastighetsöverlåtelser ska skickas till SKV. Frivillig skattskyldighet ska istället gälla om mervärdesskatt anges i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen. En angivelse av utgående skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen ska alltså vara tillräcklig. Om en fastighetsägare ställer ut en faktura med mervärdesskatt för uthyrning av en lokal kommer lokalen således att i fortsättningen omfattas av den frivilliga skattskyldigheten. Frivillig skattskyldighet gäller dock inte om fakturan med den utgående skatten ställs ut senare än sex månader från den första dagen i den hyresperiod eller upplåtelseperiod som fakturan avser. Frivillig skattskyldighet gäller däremot inte om en kreditnota som ändrar mervärdesskatten utfärdas inom fyra månader från fakturadagen. Om fastigheten överlåts upphör den frivilliga skattskyldigheten. Köparen av fastigheten blir sedan på nytt frivilligt skattskyldig genom att ställa ut en faktura med utgående skatt för sin uthyrning eller upplåtelse. Uppförandeskede ansökan måste fortfarande göras Ansökan, beslut och anmälan ska dock finnas kvar vid frivillig skattskyldighet under den tid en byggnad uppförs eller genomgår omfattande till eller ombyggnad. Krav på hyresgästen Det kommer även fortsättningsvis vara en förutsättning för frivillig skattskyldighet att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet. Likaså ska hyresgästen använda lokalen stadigvarande. Retroaktivt avdrag En fastighetsägare kan göra retroaktivt avdrag för ingående skatt som avser en ny-, till- eller ombyggnad även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandet av byggnaden.

23 SKATTEHUSET INFORMATION 7 MOMS Nr Sid 3 (4) Ikraftträdande Reglerna trädde ikraft den 1 januari Den som tidigare är frivilligt skattskyldig enligt äldre regler kommer att anses som skattskyldig enligt de nya bestämmelserna. Årsmoms Skatteförfarandelagen Skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) har gällt sedan 1 januari 2012 men varit förenad med en mängd övergångsregler och det är först nu som den kommer att träda i kraft fullt ut. En sådan följd blir att redovisning av helårsmoms skall göras i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (den 27:e i december). Lobbyverksamhet Regeringen har varit utsatt för en massiv lobbyverksamhet för att få redovisningstidpunkten framflyttad. Man har ansett att det är opraktiskt att göra momsredovisningen den 26 februari för att sedan lämna inkomstdeklarationen som tidigast den 2 maj och som senast vid anstånd den 15 juni 2014, för en enskild näringsidkare som exempel. Fysiska personer Riksdagen har nu beslutat om att vissa fysiska personer ska få lämna momsdeklarationen senast vid någon av de ordinarie förfallodagar som närmast följer efter det datum då inkomstdeklarationen ska lämnas. Ordinarie förfallodagar är 12:e eller 26:e (17:e i januari och augusti respektive 27:e i december). Fysiska personer som ska lämna inkomstdeklarationen den 2 maj ska då redovisa momsen för beskattningsåret senast den 12 maj. Juridiska personer utom handelsbolag Juridiska personer som ska lämna inkomstdeklarationen för kalenderår den 1 juli ska redovisa momsen senast den 12 juli, eller om momsdeklarationen lämnas elektroniskt senast den 17 augusti. Beskattningsåret går ut Deklarationen lämnas in 31 december 12 juli 30 april 12 november 30 juni 27 december 31 augusti 12 mars

24 MOMS Nr Sid 4 (4) Anstånd Anstånd med momsen för fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp (s k byråanstånd) ska enligt förslaget beviljas på samma villkor som för inkomstdeklarationen. Anstånd med momsdeklarationen beviljas då t o m den 26 juni. Även vid individuella deklarationsanstånd kan motsvarande anstånd med momsdeklarationen lämnas. Anståndet knyts då till momsdeklarationens ordinarie förfallodagar (12:e eller 26:e enligt ovan). Gäller inte företag med EU-handel Senareläggningen ska inte gälla företag som under beskattningsåret genomfört EU-leveranser, förvärv eller överföringar av varor inom EU. Samma gäller försäljningar eller förvärv av tjänster till och från andra EU-länder. Sådana företag ska därför redovisa momsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december). Ej handelsbolag Handelsbolag omfattas inte heller av senareläggningen. Dessa och representanter för enkla bolag ska alltid redovisa helårsmomsen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång (27:e i december).

25 SKATTEHUSET INFORMATION 10 ÖVRIGT Nr Sid 1 (2) Nedsättning av socialavgifter för unga SAMMANFATTNING Regeringen har föreslagit nya nedsättningsregler för socialavgifter för unga. Riksdagen har ännu inte fattat beslutet. Däremot har beslut fattats om nedsättning av avgifter för FOU-personal. Förändringar i reglerna om nedsättning av socialavgifter för yngre De gällande reglerna avseende nedsättning av socialavgifterna för unga, förslås förändrade på så sätt att de förstärks så att endast ålderspensionsavgiften (10,21 %) betalas för personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen och för personer som vid årets ingång har fyllt 23 år men inte 25 år föreslås de nuvarande reglerna att gälla (15,49 %). Nedsättningsreglerna kommer att gälla både arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. Arbetsgivaravgifter 2014 för unga Födelseår /1-30/6 31,42% 15,49% 15,49% 15,49% 1/7-31/12 förslag 31,42% 31,42% 15,49% 10,21% Egenavgifter 2014 för unga Födelseår /1-30/6 28,97% 14,89% 14,89% 14,89% 1/7-31/12 förslag 28,97% 28,97% 14,89% 10,21% Reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli Nedsättning av arbetsgivaravgifter för FOU-personal Som ett led i att stärka Sveriges konkurrenskraft har riksdagen beslutat om särskilda lättnader på arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling. För personal som hör till den kategorin kommer avgiftsunderlaget att sänkas med 10 %. Sammanlagt får avdraget inte överstiga kr per månad för ett och samma företag. Med företag menas även flera företag som ingår i samma koncern.

26 ÖVRIGT Nr Sid 2 (2) Forskning definieras som systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap. Utveckling definieras som systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Med koncern avses samma betydelse som i årsredovisningslagen, dvs att om moderbolaget har mer än 50 % av rösterna i ett dotterföretag anses de ingå i samma koncern. Ikraftträdande Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2014.

27 SKATTEHUSET INFORMATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABELL SIDA 1. AKTUELLA DATUM ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER 3 KOSTFÖRMÅN GÅVOR TILL ANSTÄLLDA BILFÖRMÅN BOSTADSFÖRMÅN 3. RESEAVDRAG 6 4. KOSTNADSAVDRAG 6 5. REPRESENTATION 7 6. TRAKTAMENTE 7 TJÄNSTERESA I SVERIGE TJÄNSTERESA UTOMLANDS 7. SOCIALAVGIFTER 9 ARBETSGIVARAVGIFTER EGENAVGIFTER OCH SÄRSKILD LÖNESKATT 8. STATLIG INKOMSTSKATT 10 FÖRVÄRVSINKOMSTER, PRIVATPERSON KAPITALINKOMSTER, PRIVATPERSON SKATTEUTTAG 9. PENSIONSKOSTNADER GRUNDAVDRAG FASTIGHETER 14 FASTIGHETSAVGIFT FASTIGHETSSKATT VÄRDEMINSKNINGSAVDRAG 12. AVGIFTER 15 FÖRSENINGSAVGIFTER SKATTETILLÄGG 13. MOMS SKATTESATSER M.M. 16 MOMS PROCENTSATSER MOMS PROCENTSATSER AVSEENDE KULTURMOMS MOMSAVDRAG BILAR 14. MOMS OMSÄTTNINGSLAND RÄNTOR 19 BASRÄNTA REFERENSRÄNTA STATSLÅNERÄNTA 16. BASBELOPP VALUTAKURSER MOMS VALUTAKURSER KONSUMENTPRISINDEX 22

28

29 SKATTEHUSET INFORMATION 11 TABELLER Sid 1 (22) 1. AKTUELLA DATUM 2014 Jan 15 Sista dagen att deklarera inkomst elektroniskt för beskattningsåren 1/ / och 1/ / Skattedeklaration och betalning, mindre företag (omsättning under 40 milj. kr). Inbetalning av moms avseende november Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december och sista kvartalet 2013 (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december och sista kvartalet 2013 (elektroniskt). 27 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag (omsättning över 40 milj.kr.). OBS! Uppbörd 17/1 31 Kontrolluppgift ska ha lämnats till Skatteverket avseende inkomstår Årsredovisning och revisionsberättelse hos Bolagsverket för bokslut 30/6. Feb 12 Kompletteringsbetalning av preliminärskatt i vissa fall för att slippa kvarskatteavgift. Det gäller om du har ett underskott av slutlig skatt överstigande kr. Fr.o.m 15 februari räknas ränta. Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 20 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (pappersblankett) Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (elektroniskt). Skattedeklaration, momsbetalning, vid EU-handel, större företag. Uppbörd 12/2 Mars 12 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 20 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (pappersblankett) Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (elektroniskt). Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 12/3 April 2 Årsredovisning och revisionsberättelse hos Bolagsverket för bokslut 31/8. 14 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 22 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars och första kvartalet 2014 (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars och första kvartalet 2014 (elektroniskt). 28 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 14/4 Maj 5 Inkomstdeklaration ska vara inlämnad för fysiska personer. Årsmoms. 5 Kompletteringsbetalning av preliminärskatt för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskottet av slutlig skatt överstiger kr. Fr.o.m. 6 maj räknas ränta. 12 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 15 Inlämningstidpunkt 2 av inkomstdeklaration vid byråanstånd 20 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april (elektroniskt). 26 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 12/5 31 Inlämningstidpunkt 3 av inkomstdeklaration vid byråanstånd. Juni 12 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 15 Inlämningstidpunkt 4 av inkomstdeklaration vid byråanstånd. 20 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (elektroniskt). 26 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 12/6 Skattehuset i Göteborg AB Box 11092, Göteborg Frågor: Beställning: Fax:

30 TABELLER Sid 2 (22) Juli 2 Skatteverket skickar ut beslut om fastighetstaxering. 14 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 21 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och andra kvartalet 2014 (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och andra kvartalet 2014 (elektroniskt). 28 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 14/7 Aug 1 Årsredovisning och revisionssberättelse hos Bolagsverket för bokslut 31/ Betalning av uppbörd, större företag. 18 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 20 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli (elektroniskt). 26 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 12/8 Sep 12 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 22 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti (elektroniskt). 26 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 12/9 Okt 13 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 20 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september och tredje kvartalet 2014 (pappersblankett). 27 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september och tredje kvartalet 2014 (elektroniskt). Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 13/10 Nov 12 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 20 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober (pappersblankett). 25 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober (elektroniskt). 26 Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 12/11 30 Årsredovisning och revisionsberättelse hos Bolagsverket för bokslut 30/4. Dec 1 Inkomstdeklaration ska vara inlämnad. 12 Skattedeklaration och betalning, mindre företag. 22 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober (pappersblankett). 29 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober (elektroniskt). Skattedeklaration, momsbetalning, större företag. OBS! Uppbörd 12/12 Skattehuset i Göteborg AB Box 11092, Göteborg Frågor: Beställning: Fax:

31 SKATTEHUSET INFORMATION 11 TABELLER Sid 3 (22) 2. ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER Kostförmån Om arbetsgivaren tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde. Det saknar i princip betydelse om kosten erhålls på den ordinarie arbetsplatsen eller vid tjänsteresa eller konferens. Kostförmån uppstår inte om den erhålls i samband med representation, för frukost som ingår obligatoriskt i hotellkostnaden eller måltider vid resa med allmänna transportmedel exempelvis flyg eller tåg. Måltid Frukost 42 kr 40 kr 40 kr 38 kr Lunch eller middag 84 kr 80 kr 80 kr 76 kr Helt fri kost 210 kr 200 kr 200 kr 190 kr Gåvor till anställda Gåvor till anställda är skattefria för mottagaren om värdet på gåvan inte överstiger vissa gränsbelopp. Dessa belopp, vilka inkluderar moms är, Gåva Julgåva 450 kr 450 kr 450 kr Jubileumsgåva kr kr kr Minnesgåva kr kr kr I värdet inräknas inte fraktkostnader. Om värdet av gåvan är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan. Gåvan får ej vara kontanter men kan vara ett presentkort som ej kan bytas mot pengar. Jubileumsgåva kan ges i samband med företagsjubileum ex. när företaget fyller 25 eller 50 år. Minnesgåva kan ges till anställd vid jämn födelsedag (tidigast vid 50 år), efter viss anställningstid (efter minst 25 års anställning) eller i samband med att den anställde slutar (den anställde måste ha varit anställd minst 6 år). Minnesgåva kan ges vid högst två tillfällen under anställningstiden, varav ett i samband med att den anställde slutar. Med anställd avses i detta sammanhäng även uppdragstagare, t.ex. styrelseledamot. Bilförmån Nybilspriser tillverkningsår 2014 som ska användas vid värdering av bilförmånsvärdena inkomståret 2014 och övriga tillverkningsårs nybilspriser tillhandahåller vi via fax, mail eller telefon. Nedan hittar du dock en snabbtabell för förmånsvärdet vid jämna hundratal kronor i förmånsvärde. Värderingsprinciper En bilförmån 2014 ska värderas enligt följande principer. 31,7 % av kr och 75 % x 2,09 % x nybilspriset och 9 % av nybilspriset upp till 7,5 gånger prisbasbeloppet och 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 gånger prisbasbeloppet. Sexårsbilar För 2014 är brytpunkten för sexårsbilar (2008 årsmodell eller äldre), kr (4 x ). Är bilens nybilspris högre använder du det istället. Skattehuset i Göteborg AB Box 11092, Göteborg Frågor: Beställning: Fax:

32 TABELLER Sid 4 (22) Underlag Förmån Underlag Förmån Underlag Förmån Underlag Förmån Underlag Förmån Skattehuset i Göteborg AB Box 11092, Göteborg Frågor: Beställning: Fax:

33 SKATTEHUSET INFORMATION 11 TABELLER Sid 5 (22) Nedsättning av bilförmån Bilförmånsvärdet kan sättas ner på olika sätt bl.a. genom: milsregeln: För den som kört minst mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår, bestäms förmånsvärdet till 75 % av fulla värdet. Regeln får användas utan särskilt beslut från Skatteverket. Del av år: Bilförmånsvärdet ska sättas ned med en tolftedel för varje hel månad under inkomståret som förmånshavaren inte haft förmånen. Detta gäller även om bilen skulle vara avställd del av året. Betalning till arbetsgivaren: Bilförmånsvärdet ska sättas ned med det belopp som förmånshavaren av sin nettolön lämnat i ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen. Justering: Justering av bilförmånsvärdet kan ske när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet. Detta kan t.ex. gälla lätta lastbilar, installations- och distributionsbilar och taxibilar. Arbetsgivaren måste ansöka om nedjustering hos Skatteverket (SKV 4893). Förmånsvärdet bör även justeras nedåt om den anställde kan visa att ett absolut hinder att använda förmånsbilen har förelegat under mer än tre månader i följd. Ett sådant hinder kan föreligga t.ex. vid sjukhusvistelse eller körkortsindragning. Årsförmånsvärdet bör i dessa fall reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har bestått utöver tre månader, dvs. maximalt nio månader under ett kalenderår. Bostadsförmån Ordinarie bostad, ej semesterbostad I deklarationen tar den anställde upp marknadsvärdet på bostadsförmånen. Arbetsgivaren ska använda schablonvärden i nedanstående tabell i tre fall, när preliminärskatt beräknas, när arbetsgivaravgift beräknas samt när kontrolluppgift för anställd fylls i. Schablonvärdet avser omöblerade bostäder inklusive värme, men exklusive hushållsel för respektive inkomstår. Region Bostadsförmånsvärde kronor per kvm År Mån År Mån År Mån Stor-Stockholm Stor-Göteborg Kommun med mer än invånare Övriga kommuner Bostäder utanför tätort Skattehuset i Göteborg AB Box 11092, Göteborg Frågor: Beställning: Fax:

34 TABELLER Sid 6 (22) Semesterbostad En anställd som har förmån av fri eller subventionerad semesterbostad ska värdera denna till marknadsvärdet. I de fall det är svårt att fastställa detta marknadsvärde kan följande schablonvärden användas i stället. Fjällstugor, lägenheter Fjällstuga Jul, nyår, vårvinter (febr-april) kr/vecka kr/vecka kr/vecka Övrig tid kr/vecka kr/vecka kr/vecka Sommarstuga, lägenhet Sommar (mitten juni - mitten kr/vecka kr/vecka kr/vecka augusti) Övrig tid kr/vecka kr/vecka kr/vecka Semesterbostad, utlandet Semesterbostad, oavsett läge kr/vecka kr/vecka kr/vecka 3. RESEAVDRAG Beloppen nedan gäller resor i tjänsten. Avdragsrätten för resor i tjänsten med förmånsbil förutsätter att bensinen betalats privat. För inkomstår 2013 är de första kr ej avdragsgilla. Inkomstår Egen bil, 18:50 kr/mil 18:50 kr/mil 18:50 kr/mil Tjänstebil- Diesel 6:50 kr/mil 6:50 kr/mil 6:50 kr/mil Tjänstebil- Bensin, etanol etc. 9:50 kr/mil 9:50 kr/mil 9:50 kr/mil MC/mopedbil 9:00 kr/mil 9:00 kr/mil 9:00 kr/mil Moped 4:50 kr/mil 4:50 kr/mil 4:50 kr/mil Cykel 250 kr/år 250 kr/år 250 kr/år 4. KOSTNADSAVDRAG Arbetsgivare får för vissa grupper av arbetstagare vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag göra kostnadsavdrag enligt schablon från bruttolön/ersättning. Arbetstagare Procent Skogskörare med egen häst och eget fordon 35 % Skogshuggare med egen motorsåg 15 % Hemarbetare hos industriföretag m.fl. (Schablonavdraget gäller 15 % hemarbetare som i arbetet använder egna maskiner för sömnad och dylikt.) Fritidsombud hos försäkringsbolag 30 % Musiker och sångartister (Gäller främst tillfälligt anlitade 30 % musiker och sångartister) Försäljare inom gravvårdsbranschen 15 % Skattehuset i Göteborg AB Box 11092, Göteborg Frågor: Beställning: Fax:

35 SKATTEHUSET INFORMATION 11 TABELLER Sid 7 (22) 5. REPRESENTATION Representation inom eller utom landet. Beloppet är i kronor exklusive moms. År Extern Intern Övrig måltid Övrig repr, gåva Extern representation riktar sig utåt mot företagets affärsförbindelser, t.ex. vid förhandlingar. Intern representation riktar sig mot företagets anställda, t.ex. vid personalfester (högst två per år för att vara avdragsgill) och informationsmöten. Vid styrelsesammanträden, bolagsstämma etc. medges avdrag för enklare förtäring med högst 60 kr exkl. moms per person. Avdragsramen för reklamgåva är 350 kr inkl. moms. 6. TRAKTAMENTE Tjänsteresa i Sverige En arbetsgivare kan i vissa fall betala ut skattefritt traktamente till en anställd som är på tjänsteresa med en maximibelopp (220 kr) per hel dag i maximalt tre månader när arbetstagaren är på tjänsteresa med övernattning och om resmålet ligger mer än 50 km från arbetet och bostaden. Det skattefria nattraktamentet är antingen den verkliga utgiften för logi eller halva maximibeloppet (110 kr) per natt om ingen kostnad kan visas. Om tjänsteresan påbörjas kl eller senare eller om tjänsteresan avslutas kl eller tidigare, utgår endast ett halvt maximibelopp för den aktuella dagen. Enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid resa i näringsverksamheten enligt i stort sett samma regler som för anställda. Traktamente Belopp Belopp Helt maximibelopp 220 kr 210 kr Efter 90 dagar 154 kr 147 kr Efter två år 110 kr 105 kr Halvt maximibelopp 110 kr 105 kr Nattraktamente 110 kr 105 kr Traktamentsreduceringar Det skattefria beloppet blir lägre om arbetsgivaren betalar för arbetstagarens måltider. Reducering för: Schablonavdraget kr 154 kr 110 kr 66 kr Utlandstraktamente Frukost, lunch och middag 198 kr 139 kr 99 kr 59 kr 85 % Lunch och middag 154 kr 108 kr 77 kr 46 kr 70 % Lunch eller middag* 77 kr 54 kr 39 kr 23 kr 35 % Frukost** 44 kr 31 kr 22 kr 13 kr 15 % *Kostförmån utgår inte för den anställde om maten automatiskt ingår i biljettspriset på flyg/tåg. **Kostförmån utgår inte om frukosten ingår obligatoriskt i hotellkostnaden. Skattehuset i Göteborg AB Box 11092, Göteborg Frågor: Beställning: Fax:

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

UTSKICK Nr 2 2014-02-07

UTSKICK Nr 2 2014-02-07 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2013/14 Vi tackar alla våra deltagare på skattedagarna 2013/14 och önskar er alla en god vår. Utlandskonferenser 2014 Inom en mycket snar framtid

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 111 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt undantagen

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:119 Diarienr: 2005/2991 P-cirknr: 2005-2:44 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 2005:119 Diarienr: 2005/2991 P-cirknr: 2005-2:44 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 2005:119 Diarienr: 2005/2991 P-cirknr: 2005-2:44 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2005-12-28 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

UTSKICK Nr 9 2014-06-12

UTSKICK Nr 9 2014-06-12 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep FÅTAL PL Medelhavskryssning, 4-12 okt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Beskattning av ägare till fåmansbolag

Beskattning av ägare till fåmansbolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Beskattning av ägare till fåmansbolag - effekter vid förändrade regler Författare: Maria Lanner och Katarina Sahlin

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB Skattenyheter 2016 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: Januari 3 januari Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

UTSKICK Nr 3 2014-02-26

UTSKICK Nr 3 2014-02-26 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst är nu bokade. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, 21-28 sep Medelhavskryssning, 4-12

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

23 Jämkning av ingående moms

23 Jämkning av ingående moms Jämkning av ingående moms, Avsnitt 23 623 23 Jämkning av ingående moms 23.1 Allmänt om bestämmelserna Som ett led i anpassningen av den svenska mervärdesskattelagstiftningen till EG:s sjätte direktiv infördes

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 * I detta meddelande finns information om de regler

Läs mer

UTSKICK Nr 12 2014-08-28

UTSKICK Nr 12 2014-08-28 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Bokar du en Skattedag före 12 september får du 300 kr i boka tidigt rabatt* *Rabatten gäller på ordinarie pris 2550 kr. UTSKICK Nr 12

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 77 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. Sammanfattning All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel.

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel. R-2005/0198 Stockholm den 29 mars 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/522 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen Reformerad ägarbeskattning

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering * I detta meddelande

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Växa-stöd för den första anställda sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Växa-stöd för den första anställda sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Växa-stöd för den första anställda sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare Mars 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext...

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 19 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2010 taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Mars 2016 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Promemoria 2000-02-22 Fi2000/627 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Sammanfattning I promemorian föreslås vissa förenklingar av reglerna

Läs mer

Bilkostnader i tjänsten Bilreseavdrag till och från arbetsplatsen. Hemreseavdrag

Bilkostnader i tjänsten Bilreseavdrag till och från arbetsplatsen. Hemreseavdrag Fickdata 1999 - Belopp, procentsatser och datum 1994-1999 Bilkostnader i tjänsten Bilreseavdrag till och från arbetsplatsen Inkomstår Kr/mil 1994 13:00 1995 13:00 1996 13:00 1997 13:00 1998 15:00 1999

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:55

Regeringens proposition 2007/08:55 Regeringens proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

UTSKICK Nr 10 2014-06-24

UTSKICK Nr 10 2014-06-24 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, FULLBOKAD Medelhavskryssning, 4-12 okt FÅTAL PL

Läs mer

13 Hyresfastigheter m.m.

13 Hyresfastigheter m.m. 13 Hyresfastigheter m.m. Hyresfastigheter m.m. 979 Uthyrt småhus Bokföringsmässig grund Fiktiv värdeminskning Hyresersättning m.m. 13.1 Allmänt De avsnitt i handledningen som behandlar redovisning, intäkter,

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande.

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande. HFD 2014 ref 78 Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen. Lagrum: 2 kap. 8 andra

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:11 Diarienr: 2007/0227 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2007-01-31 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler

Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler Finansminister Magdalena Andersson Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 december 2014 Möjliggör för företag inom vård, skola och omsorg att hyra momsade lokaler 1 Sammanfattning hemställan

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

Deklarationsteknik 2016

Deklarationsteknik 2016 Deklarationsteknik 2016 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:17 Diarienr: 08/0433 Arbetsgivarpolitik: 08-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamente Datum: 2008-02-06 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

SKATTEDAGAR 2014-2015

SKATTEDAGAR 2014-2015 Rabatt 300 kr om du bokar en skattedag före 12 september! SKATTEDAGAR 2014-2015 Nyhetsdagar med alla skatte- och momsnyheter Anmäl dig på www.skattehuset.com Skattehuset i Göteborg AB info@skattehuset.com

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 261 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 FiU 1996/97:20, prop. 1996/97:150 SkU 1998/99:5, prop. 1998/99:15 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 SkU

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare Skatteregler för enskilda näringsidkare Beskattningsår 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet t.ex. i form av: enskild firma hyreshus jord- eller skogsbruk konstnärlig

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Reseräkning Bäste kund! Version 14.3a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Reseräkning i version 14.3a. Bland

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 Målnummer: 1716-93 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996-06-14 Rubrik: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer