Deklarationsteknik 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklarationsteknik 2016"

Transkript

1 Deklarationsteknik 2016

2 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FISSIONER FUSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL REDOVISNING FÄLLOR OCH FEL SKATT & MOMS FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄKRINGAR FÖRSÄLJNINGSTEK NIK GOD MAN & FÖRVALTARE EN VÄGLEDNING GOD MAN & FÖRVALTARE PROBLEM OCH LÖSNINGAR HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK K2 ELLER K3 I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGAR KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN MAKAR MARKNADSFÖR DIG SJÄLV MARKNADSFÖRING MIN BOSTADSRÄTT MOMS PENNINGTVÄTTSLAGEN PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTEFÖRFARANDET SKATTENYHETER SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA SKOGSÄGARBOKEN STARTA & DRIVA FÖRETAG STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE VD-BOKEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

3 Deklarationsteknik 2016 Näringsverksamhet, tjänst och kapital av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson

4 Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken. Tel: Fax: facebook.com/blinfo Copyright Björn Lundén Information AB. 23:e upplagan ISBN, tryckt utgåva: , februari 2016 ISBN, e-bok: , februari 2016

5 Innehåll Om boken Deklaration Vem måste deklarera?...13 Deklarationsdatum...14 Deklaration via internet...15 Deklarationsombud...15 Anstånd...16 Avgifter och ränta...17 Öppet yrkande (öppen begäran)...18 Rättelse, omprövning och överklagande Privat deklaration 21 INK1 Inkomstdeklaration Inkomstdeklaration 1, sid Löner och förmåner [1.1]...24 Kostnadsersättningar [1.2]...25 Pension och livränta [ ]...26 Övrigt [1.5, 1.6, 1.7] Resor till och från arbetet [2.1]...30 Reseersättning och traktamente [2.2] Tillfälligt arbete [2.3] Dubbel bosättning [2.3] Hemresor ruta [2.3]...36 Övriga avdrag [2.4]...37 Allmänna avdrag pensionssparavdrag [3.1] Allmänna avdrag periodiskt understöd [3.1] Allmänna avdrag socialavgifter [3.1] Skattereduktion HUS-tjänster [4]...43 Gåva, skattereduktion [4]...43 Fastighetsavgift [5]...43 Fastighetsskatt [6]...44 Schablonintäkter [7.1]...44 Inkomsträntor mm [7.2]...45 Uthyrning [7.3]...46 Utgiftsräntor mm [8.1]...46 Specifikation räntor mm...47 Förvaltningsutgifter [8.2]...48 Kapitalvinster och kapitalförluster...48 Vinster från K4 avsnitt C och B, K10, K10A, K12 avsnitt B och K13 [7.4]...50

6 Vinster från K4 avsnitt D, K12 avsnitt E och K15A/B [7.5]...50 Vinster från K5 och K6 [7.6]...50 Vinster från K7 och K8 [7.7]...50 Förluster från K4 avsnitt C mm [8.1] Förluster från K4 avsnitt A, K10, K12 och K13 [8.3]...51 Förluster från K4 avsnitt D, K10A, K12 avsnitt E och K15A/B [8.4]...51 Förluster från K5 och K6 [8.5]...51 Förluster från K7 och K8 [8.6]...52 Investeraravdrag från K11 [8.7] Avkastningsskatt utländska försäkringar [9.1, 9.2] Näringsverksamhet INK1, sid Räntefördelning [11]...54 Underlag för expansionsfondskatt [12]...54 Nedsättning av egenavgifter [13.1] Allmänna avdrag (näringsverksamhet) [14.1] Underlag för fastighetsavgift [15]...56 Underlag för fastighetsskatt [16]...56 Verksamheten upphört...56 Övriga upplysningar...56 Underskrift...57 Skuld i utländsk valuta och personliga tillgångar Personliga tillgångar hjälpblankett Avskattning vid karaktärsbyte...65 Skuld i utländsk valuta hjälpblankett T1 Egenavgifter/särskild löneskatt ska betalas T2 Inkomst av tjänst Inkomstgivande hobby Blankett T2 sidan T2 sidan 2 [E]...80 K11 Investeraravdrag K Värdepapper 95 K4 Försäljning av värdepapper Försäljningsdatum...97 Omkostnadsbeloppet...98 Konvertibla skuldebrev och optionsrätter Värdepappersfonder Fordringar Kapitalplaceringstillgångar K4 sid Hjälpblanketten 2198 Genomsnittligt omkostnads belopp K4 sid 2 C och D Optioner När du är innehavare När du är utfärdare...117

7 Fastigheter och bostadsrätter 119 Om fastigheter och bostadsrätter Gränsdragning och definitioner Karaktärsbyte Hyresfastigheter Bostadsrätter Uthyrning av privatbostad Intäkter Avdrag Uppskov Ursprungsbostaden Ersättningsbostaden Så fungerar uppskovet K2 Uppskov bostad slutligt/återföring/uppgift K2 sidan 1 [A E] K2 sid 2 [F J] K5 Försäljning av småhus Beskattningstidpunkten Beräkning av kapitalvinsten Inkomsten Omkostnadsbeloppet K5 sidan K5 sidan 2, Uppskov med beskattning av vinst K6 Försäljning av bostadsrätt Beräkningen K6 sid K6 sidan 2, Slutligt uppskov K7 Försäljning av näringsfastighet Onerösa eller benefika överlåtelser Köp eller gåva Beskattningstidpunkten Kapitalförlust Beräkning av kapitalvinsten Inkomsten Omkostnadsbeloppet Återläggningsreglerna Underskott i näringsverksamheten Delavyttring och marköverföring Allframtidsupplåtelser Påverkan på omkostnadsbeloppet K7 sid K8 Försäljning näringsbostadsrätt Deklarationsblanketten K

8 Enskild firma 237 Blankett NE förenklat årsbokslut Grunduppgifter sid 1 NE Räkenskapsschema NE sid Räkenskapsschema NE sid 1 Resultaträkning Skattemässiga justeringar sid Övriga uppgifter sid Blankett NE vanligt årsbokslut Blankett 2196 Räntefördelning och expansionsfond A. Räntefördelning kapitalunderlag (sid 1) B. Expansionsfond kapitalunderlag (sid 2) C. Värde fastighet mark, byggnader och markanläggningar N7 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp Fonder och fördelningsbelopp som övertagits [B] N8 Skogs- och substansminsknings avdrag N8 Skogsavdrag Substansminskningsavdrag Aktiebolag 301 INK2 Inkomstdeklaration för aktiebolag Räkenskapsschema INK2R Balansräkning INK2R sidan 2 Resultaträkning Skattemässiga justeringar INK2S Inkomstdeklaration 2 INK K10 Kvalificerade andelar i fåmansföretag K10 sid K10 sid K10 sid K10 sid 4 D. Lönebaserat utrymme K12 Utdelning/kapitalvinst okvalificerade aktier K13 Andelsbyte kvalificerade andelar Handelsbolag 355 INK4 Handelsbolag Räkenskapsschema INK4R Balansräkning INK4R sid 2 Resultaträkning Inkomstdeklaration 4 INK Skattemässiga justeringar INK4S Delägaruppgifter INK4DU N3A Andel i handelsbolag för fysisk person Blankett N3A sid N3A sid N3A sid

9 N3B Andel i handelsbolag för juridisk person A. Beräkning av resultat Justerad anskaffningsutgift (endast för HB som äger HB) C. Begränsat ansvar K15 Avyttring av andel i handelsbolag Blankett K15A Blankett K15B Stiftelser och ideella föreningar 413 INK3 Ideella föreningar och stiftelser Blankett INK Ideella föreningar Deklaration för ideella föreningar Stiftelser Deklarationsblanketten INK

10

11 Om boken Den här boken beskriver hur du fyller i de olika deklarationsblanketterna, antingen om du gör det för hand eller i ett deklarationsprogram, t ex BL Skatt. Bokens indelning Boken är indelad i ett antal huvudområden som innehåller kapitel om respektive deklarationsblankett som hör till detta område. I början av varje kapitel presenteras normalt skattereglerna som gäller just den blanketten. Där efter gör vi en blankettgenomgång punkt för punkt. Sedan ser du en bild av varje blankettsida med exempel på hur den fylls i. För att det ska bli överskådligt har vi lagt blankett bilden och motsvarande exempeltext på ett och samma uppslag. I vissa fall, främst när skattereglerna är väldigt omfattande, har vi även tagit med kapitel om detta. Dessa kapitel är då inte direkt kopplade till någon specifik deklarationsblankett eller kopplade till flera deklarationsblanketter. Några speciella blanketter här hittar du dem Blanketten N8 skogsavdrag och substansminskningsavdrag beskrivs i den del av boken som handlar om enskild firma. Detta eftersom det är sällsynt att sådana avdrag förekommer i andra företagsformer. Blanketten N7 överföring av sparad räntefördelning, periodiseringsfonder och expansionsfond beskrivs i den del av boken som handlar om enskild firma. Vi har valt att göra det eftersom de flesta byten av företagsform görs till eller från enskild firma och eftersom de flesta fall av överföringar genom benefika fång gäller enskilda firmor. Hänvisningar till andra böcker Området är mycket stort och vi har valt att skriva om det vi känner är viktigast i deklarationssammanhang. Vissa områden har vi behandlat mera kortfattat. Det gäller framför allt där vi har gett ut separata böcker i ämnet. Du kommer alltså att hitta en hel del 11

12 Om boken hänvisningar till andra böcker som du kan läsa om du vill fördjupa dig i ett visst ämne. Boken uppdateras på vår hemsida På bokens webbplats finns ändringar och kompletteringar som inträffat efter att vi tryckt boken. På så sätt är boken aktuell under mycket längre tid. Där hittar du även relevanta lagtexter. Gå till vår startsida och välj fliken Böcker. På boksidan väljer du Deklarationsteknik i rullisten Välj bland alla våra böcker och sedan fliken BokPlus. I Faktabanken på vår hemsida hittar du aktuell information om t ex konsumentprisindex, nybils priser, prisbasbelopp, inkomstbasbelopp, referensränta, statslåneränta och utlandstraktamenten. Du hittar en länk till Faktabanken i sidfoten på startsidan. Tacksam för tips Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar inför kommande upplagor av boken, mejla till Vi är också glada om du vill tycka till om boken på Gå till bokens sida under fliken Böcker och välj fliken Recensioner. Näsviken i Hälsingland, februari 2016 Björn Lunden och Ulf Bokelund Svensson 12

13 Deklaration 2016 Vem måste deklarera? Fysiska personer Du måste deklarera 2016 om du bott i Sverige under hela beskattningsåret och haft förvärvsinkomst (tjänsteinkomst och/eller inkomst av aktiv näringsverksamhet) på kr eller mer för 2015 bott i Sverige bara en del av året och om du haft en inkomst på 100 kr eller mer haft kapitalinkomster på minst 200 kr där inte preliminär A-skatt dragits på hela beloppet. Med kapital inkomst menas ränta, utdelning, kapitalvinst, vissa uthyr ningsinkomster mm fått utdelning på aktier eller vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag som du ska ta upp som inkomst av tjänst eller om du fått andra ersättningar eller förmåner från ett fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag som du ska ta upp som inkomst av tjänst om du haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kr eller mer ägt en fastighet (t ex en villa, fritidsfastighet eller tomt) eller en del av en fastighet under beskattningsåret ska lämna uppgifter om återköp (skalbolag) fått föreläggande om att lämna deklaration. Dödsbon Ovanstående regler gäller även för dödsboet efter en person som avlidit under inkomståret. Dödsbon efter personer som avlidit före inkomståret ska lämna en inkomstdeklaration om dödsboet haft kapitalinkomst där inte preliminär A-skatt dragits och/eller förvärvsinkomst på sammanlagt 100 kr eller mer dödsboet ska betala avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader dödsboet ägt en fastighet eller en del av en fastighet. Andra dödsbon behöver alltså inte deklarera. Det gäller dödsbon som inte ägt någon fastighet och som inte har haft några andra inkom 13

14 Deklaration 2016 ster än kapitalinkomster där preliminärskatt har dragits av (t ex på räntor och utdelningar). De flesta dödsbon behöver därmed inte deklarera eftersom inkomsterna ofta bara består av bankräntor. Juridiska personer Alla juridiska personer är normalt deklarationsskyldiga. I de kapitel som handlar om blanketter som berör juridiska personer kan du läsa om den juridiska personen ska deklarera och vad som ska lämnas in till Skatteverket. Deklarationsdatum Fysiska personer Fysiska personer och dödsbon ska lämna inkomstdeklaration 1 senast 2 maj Juridiska personer Juridiska personer (utom dödsbon) ska lämna inkomstdeklarationen senast sex månader efter bokslutsdagen. Om deklarationen lämnas elektroniskt (se nedna) senareläggs deklarationsdatumet med en månad. De juridiska personer som ska lämna sina deklarationer under 2016 är de med följande bokslutsdatum: Bokslutsdatum Deklaration på pappersblankett Elektronisk deklaration 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/ november december /5 eller 30/ december januari /7 eller 31/ mars april /9, 31/10, 30/11 eller 31/ juli augusti

15 Deklaration 2016 Deklaration via internet Fysiska personer Du kan välja att godkänna den förtryckta deklarationen (INK1) på internet, mobil (smartphone), telefon, via sms eller per post. För Iphone och Android-mobiler har Skatteverket tagit fram särskilda appar för deklarationen. Om du bara ska godkänna din deklaration via telefon ( ), internet ( eller mobil ( mobil), använder du de koder som finns högst upp på specifikationen till deklarationen eller mobilt BankID. Deklarerar du via sms använder du enbart din kod för underskrift. Skicka ditt personnummer och denna kod till Ett mellanslag ska skilja personnumret från koden. Du kan göra avdrag för resor till och från arbetet på internet eller i mobilen med dina personliga säkerhetskoder eller e-legitimation. Om du ska göra andra ändringar eller avdrag i INK1 kan du göra det via internet (e-tjänsten Inkomstdeklaration 1) om du har en e-legitimation. Juridiska personer Aktiebolag och ekonomiska föreningar kan lämna första sidan av inkomstdeklaration 2 med en e-legitimation. Det gör du via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2. Inkomstdeklaration 3 och 4 kan inte lämnas via e-legitimation. Första sidan av INK3 och INK4 måste fortfarande skrivas under och lämnas in på papper. Deklarationsombud Alla som är deklarationsskyldiga kan utse deklarationsombud som lämnar elektronisk deklaration. Deklarationsombud kan dock bara lämna elektroniska deklarationer. Eftersom INK3 och INK4 inte kan lämnas elektroniskt så kan inte de företag som lämnar dessa blanketter använda sig av ett ombud för sin inkomstdeklaration. 15

16 Deklaration 2016 Anstånd Anstånd Om du inte kan få deklarationen klar i rätt tid, kan du begära anstånd. Det gör du skriftligen hos Skatteverket senast 10 dagar innan deklarationen normalt ska lämnas. Du brukar kunna få anstånd om du är sjuk, bortrest under en längre tid eller inte kan få hjälp med deklarationen i tid. Byråanstånd Redovisnings- och revisionsbyråer har en särskild möjlighet att få anstånd med att lämna in fysiska personers deklarationer, så kallat byrå anstånd. Byråerna får rätt att successivt lämna in de deklarationer byrån har angivit i sin anståndsansökan. Det är Skatteverket (SKV) som fastställer tidsplanen för deklarations inlämningen vid byråanstånd. Om SRU-uppgifterna lämnas på papper ska enligt tidsplanen normalt så här många deklarationer vara inlämnade vid respektive datum: 35% bör vara inlämnade % bör vara inlämnade % bör vara inlämnade % bör vara inlämnade Lämnas uppgifter via ADB-medium via E-tjänst, via telenätet eller via diskett (SRU-diskett) eller cd-skiva är tidsplanen mer generös. Då ska normalt så här många deklarationer vara inlämnade vid respektive datum: 60% bör vara inlämnade % bör vara inlämnade % bör vara inlämnade Lämnas förutom SRU-uppgifterna, även byråanståndsansökan via ADB-medium via E-tjänst, via telenätet, via diskett (SRU-diskett) eller cd är tidsplanen ännu mer generös. Då ska normalt så här många deklarationer vara inlämnade vid respektive datum: 50% bör vara inlämnade % bör vara inlämnade % bör vara inlämnade

17 Deklaration 2016 Avgifter och ränta Förseningsavgift Förseningsavgiften är kr om du lämnar deklarationen senare än den dag deklarationen ska lämnas. Om deklarationen inte kommit in inom tre månader från att den skulle ha lämnats, påförs du ytterligare kr. Efter ytterligare två månader påförs en tredje förseningsavgift på kr. Förseningsavgiften kan alltså bli upp till kr. Har du fått anstånd anses anståndsdagen vara den dag deklarationen ska lämnas. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är avgifterna kr, kr respektive kr. Avgiften är inte avdragsgill, så beloppet måste betalas med beskattade pengar. Skattetillägg Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar oriktiga uppgifter i deklarationen eller i någon bilaga eller om du ute lämnar någon uppgift som skulle ha varit med på ett sådant sätt att du skulle ha fått för låg skatt om uppgifterna hade godtagits. Du kan också bli påförd skattetillägg om du blir skönstaxerad på grund av att du inte har lämnat någon deklaration eller på grund av att dek la ra tionen är så bristfällig att den inte kan godtas. Skattetillägget är 40% av skatten på det undanhållna beloppet 10% av skatten på det undanhållna beloppet om uppgiften skulle kunna ha rättats med ledning av kontrollmaterial som Skatteverket normalt har tillgång till 10% om det är fråga om periodiseringsfel vid inkomstbeskattningen 20% på undanhållna momsbelopp 5% på undanhållna momsbelopp om uppgiften skulle kunna ha rättats med ledning av kontrollmaterial som Skatteverket normalt har tillgång till 5% om det är fråga om periodiseringsfel när det gäller moms (2% om redovisningsperioden är högst 2 månader och felet rättas inom fyra månader) 40 eller 20% på 1/4 av den oriktiga uppgiften om det handlar om underskott av näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst. 40% av skatten vid skönsbeskattning. Om du rättar till uppgiften på eget initiativ (frivillig rättelse) innan Skatteverket hör av sig kan du slippa skattetillägg. 17

18 Deklaration 2016 Ränta på kvarskatt Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta. Om du räknar med att den preliminärskatt du betalat för beskattningsåret kommer att understiga den slutliga skatten med högst kr kan du betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ditt skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på beloppet. För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på detta belopp från och med 2 maj Räknar du med att skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än kr ska du göra en extra inbetalning på det överskjutande beloppet så att beloppet finns bokfört på ditt skattekonto senast den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på denna del av underskottet. För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på det överskjutande beloppet från och med 12 februari Kostnadsräntan på kvarskatt är för närvarande 1,25% (basräntan) fram till förfallodagen. Efter förfallodagen är räntan basräntan plus 15 procentenheter. Underskott som uppkommer vid avstämningen av den slutliga skatten ska betalas inom 90 dagar från det beslutsdatum som anges på slutskattebeskedet. Om du får ditt slutskattebesked för beskattningsåret 2015 i december 2016 är förfallodagen 14 mars Öppet yrkande (öppen begäran) Egna bilagor Deklarationsblanketterna innehåller inte mycket utrymme för egna kommentarer och så kallade öppna yrkanden. Var inte rädd för att göra egna bilagor. Det kan vara för att förklara utgifter för t ex en utlandsresa eller ovanligt stora telefonutgifter. Eventuellt kan du skriva upplysningarna på baksidan av blankett INK1. Där finns det några rader för övriga upplysningar. Skattetillägg Om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen kan du, förutom att skatten eller momsen höjs, bli påförd skattetillägg. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt som undanhållits, och 20% av momsen. Skattetillägget kan bli borttaget om den oriktiga uppgiften har 18

19 Deklaration 2016 rättats eller har kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som Skatte verket har tillgång till. Öppet yrkande (öppen begäran) För att undvika skattetillägg kan du göra ett öppet yrkande, dvs lämna ett särskilt meddelande som beskriver något som du är tveksam till i deklarationen. Om Skatteverket anser att uppgiften i deklarationen ändå är felaktig, höjs skatten eller momsen, men du blir inte påförd skattetillägg. Om du har anställda eller redovisar moms månadsvis, kan du i vissa situationer göra det öppna yrkandet redan i skattedeklarationen. Observera dock att du, även om Skatteverket godtar ditt särskilda meddelande, ändå måste upprepa det öppna yrkandet i inkomstdeklarationen, eftersom olika lagar gäller. Adam redovisar moms varje månad i skattedeklarationen. Han köper in en begagnad husvagn till sin enskilda näringsverksamhet. Han anser att husvagnen är helt och hållet avdragsgill i näringsverksamheten, så månaden efter inköpet, lyfter han hela momsen på husvagnen i skattedeklarationen och skickar dessutom in ett särskilt meddelande om hur husvagnen ska användas. Skatteverket hör inte av sig, så han utgår från att de har godtagit momslyftet. När Adam senare gör sin inkomstdeklaration gör han avskrivning på hela husvagnen. Trots att han redan gjort ett öppet yrkande avseende momsen i sin skattedeklaration måste han dessutom göra ett liknande öppet yrkande i inkomstdeklarationen för att vara säker på att slippa skattetillägg om Skatteverket inte bedömer att hela husvagnen ska dras av genom värdeminskning i inkomstdeklarationen. Rättelse, omprövning och överklagande Rättelse Under deklarationsåret, till dess att taxeringsarbetet avslutats, kan du lämna in rättade versioner av deklarationen. Du kan lämna in hur många rättelser du vill, det är alltid den senaste versionen som gäller. Omprövning Inom sex kalenderår efter att beskattningsåret gått ut kan du begära att få deklarationen omprövad, t ex om du kommer på att du gjort fel eller missat något avdrag. Då skriver du till Skatteverket och beskriver vad du vill få omprövat. Det är bäst om du lämnar en rättad version av deklara tionen som bilaga till din begäran om omprövning. 19

20 Deklaration 2016 Deklarations blanketter för tidigare år kan hämtas från Skatteverkets hemsida För den som har kalenderår som beskattningsår och lämnar deklarationen 2016 kan en begäran om omprövning lämnas in senast 31 december Överklagande Om Skatteverket fattat ett beslut om din taxering (grund lägg ande beslut eller beslut efter omprövning) som du inte är nöjd med, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till Skatteverket (som sedan vidarebeford rar överklagandet till förvaltningsrätten). Du kan överklaga inom sex år räknat från kalenderåret efter beskattningsåret.är du inte nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga vidare till kammar rätten och därefter till Högsta förvaltningsdomstolen. För den som har kalenderår som beskattningsår och lämnar deklarationen 2016 kan överklaga beslutet fram till och med 31 december

21 Privat deklaration Privat deklaration 21

22 INK1 Inkomstdeklaration 1 Förtryckt blankett Blanketter med förtryckta uppgifter skickas ut i slutet av mars eller i början av april. Det finns enbart förtryckta blanketter. Om du behöver en dubb lett av den förtryckta blanketten kan du beställa en från Skatteverket. Du får också en specifikation över kontrolluppgifter och en preliminär skatteberäkning från SKV. Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad senast 2 maj Två sidor men de flesta klarar sig med en De allra flesta behöver bara deklarera på den första sidan av blanketten. Men du som bedriver näringsverksamhet ska även deklarera på den andra sidan. Huvudblankett Blankett INK1 är din huvudblankett. Alla andra blanketter är bilagor i din deklaration, t ex N-blanketterna. På blankett INK1 sam man ställs dina inkomster och avdrag från tjänst, kapital och näringsverksamhet. Det är också den här blanketten du undertecknar och däri genom försäkrar att uppgifterna i deklara tionen är riktiga. Bilagor Du kan lämna bilagor till inkomstdeklarationen. Du måste lämna särskilda bilagor om du sålt eller på annat sätt har gjort dig av med fastigheter, bostadsrätter, aktier och andra värdepapper (inte värdepappersfonder om du har fått kontrolluppgift på försäljningen) eller lös egendom har inkomst av hobby eller tjänsteinkomster som du själv ska betala socialavgifter på är närstående till en företagsledare eller delägare i ett fåmansföretag och du fått någon ersättning eller gjort någon annan transaktion med företaget fått utdelning på aktier och andelar i onoterade företag begär uppskov vid byte av bostad. 22 Privat deklaration

23 INK1 Inkomstdeklaration 1 Blanketter, specifikation, skatteberäkning och inbetalningskort Från Skatteverket får du: En deklarationsblankett (i två exemplar) som till stora delar redan är ifylld med uppgifter om inkomster, inkomst- och utgiftsräntor, pensionssparande och vinst/förlust vid försäljning av andelar i värde pappersfonder. Dessutom finns personuppgifter och underlag för fastighetsavgift förtryckta. Den ena skickar du in till Skatteverket och den andra sparar du som kopia. En specifikation som visar de kontrolluppgifter som Skatteverket fått och ibland finns också meddelanden från Skatteverket. Specifika tionen behåller du. Alla näringsidkare som är människor, får dessutom en särskild specifikation. Den kan innehålla uppgifter om utgående balansposter från förra året. Dessutom får alla som lämnade en näringsbilaga förra året uppgifter om bland annat periodiseringsfonder, expansionsfond, inrullat underskott och egen avgifter. En preliminär skatteuträkning som grundar sig på de uppgifter som Skatteverket fyllt i på din deklaration. Där står också den preliminärskatt som dragits av. Skatteuträkningen behåller du. Tänk på att om du ändrar något eller lägger till något i deklarationen så stämmer inte längre skatteuträkningen. Observera att du som är ansluten till Mina meddelanden (en tjänst som hanterar myndighetspost digitalt) får ingen deklarationsblankett hemskickad. I stället får du en avisering via sms eller mejl om att du kan deklarera med Skatteverkets app eller med e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 på INK1 Personuppgifter Högst upp på första sidan finns vissa förtryckta uppgifter. Dels är det adressen till det skattekontor dit du ska skicka eller lämna deklarationen och dels är det dina personuppgifter. Du ändrar de uppgifter som inte stämmer, t ex ändrad adress. Hemortskommun Den kommun där du var folkbokförd den 1 november året innan inkomståret bestämmer vilken kommunal skatt du ska betala för inkomståret. För inkomståret 2015 bestäms din kommunalskatt av var du var folkbokförd 1 november Om något är fel Ta fram alla kontrolluppgifter som du har fått från arbetsgivare, banker, försäkringskassan, kontokortsföretag, försäkringsbolag mm. Kontrollera att alla belopp finns med på Skatteverkets specifikation och att beloppen stämmer. Summorna är ifyllda i de gula Privat deklaration 23

24 INK1 Inkomstdeklaration 1 INK1 fälten på deklarationsblanketten. Om någon av uppgifterna är felaktig stryker du beloppet i den gula rutan på deklarationsblanketten och fyller i totalbeloppet i den vita rutan bredvid. Ska det egentligen inte stå någonting alls, skriver du dit en nolla. I de vita rutorna lägger du också till uppgifter som Skatteverket inte känner till, t ex avdrag för resor till och från arbetet. Under Övriga upplysningar på blankettens baksida kan du beskriva de rättelser du har gjort. Har du haft ytterligare inkomster utöver de som finns på Skatteverkets specifikation skriver du utbetalarens namn, person- eller organisationsnummer eller adress, din inkomst och avdragen preliminärskatt. Inkomstdeklaration 1, sid 1 Tjänst I inkomstslaget tjänst gäller kontantprincipen, dvs alla inkomster ska tas upp det år då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del. Alla utgifter ska dras av det år de betalas. Undantagna är vissa större utgifter som inte får dras av direkt utan måste fördelas som förslitningsavdrag. Läs mer om detta i kapitlen om blankett T1 och T2. Löner och förmåner [1.1] I ruta [1.1] finns summan av de inkomster enligt kontrolluppgifter som du fått från din arbetsgivare, försäkringskassan, pensionsutbetalare osv. Där står dina skattepliktiga inkomster, t ex lön, förmåner, a-kasseersättningar, sjuklön och sjukpenning. Här ingår också den skattepliktiga delen av reseersättningar och traktamenten. Det belopp som ska anges i ruta [1.1] hittar du på kontrolluppgiften i rutorna [11], [12], [13] och [18]. Ruta [11] är kontanta löner mm och ruta [12] är de skattepliktiga förmånerna. Ruta [13] är förmån av fri bil och ruta [18] förmån av fritt drivmedel. Beloppet i ruta [1.1] på deklarationen kan vara kontant lön traktamentsersättningar och bilersättning som överstiger schablonbeloppen bilersättning för resor till och från arbetsplatsen arvoden tävlingsvinster, såvida det inte rör sig om lotterier 24 Privat deklaration

25 INK1 Inkomstdeklaration 1 skattepliktiga förmåner, t ex kostförmån, bilförmån, bostadsförmån eller ränteförmån sjuklön sjukpenning och andra ersättningar från försäkringskassan, t ex föräldrapenning eller ersättning vid militär repövning a-kasseersättning och liknande ersättning starta eget-bidrag vuxenstudiestöd och liknande. INK1 Kostnadsersättningar [1.2] Alla kostnadsersättningar ska inte deklareras. De kostnads ersättningar som kryssmarkerats på kontrolluppgiften i rutorna [50] [52] (enligt schablon) eller i rutorna [55] [56] (motsvarande utlägg som du gjort) ska du inte deklarera. Du får inte heller dra av motsvarande kostnader. I ruta [1.2] fyller du i de kostnadsersättningar du ska deklarera. De finns i ruta [20] på kontrolluppgiften. Avdrag för motsvarande kostnader gör du i ruta [2.4] (övriga utgifter) eller [2.2] (utgifter för tjänsteresor som inte ersatts av arbetsgivaren). Exempel på kostnadsersättningar som du ska deklarera är ersättning för telefon och representation. Har du fått mer traktamente än de skattefria schablonbeloppen skattar du för det överskjutande beloppet precis som vanlig lön. Beloppet ingår i lönen i ruta [1.1]. Skattefritt traktamente Får du traktamente är detta i vissa fall skattefritt. För att det över huvudtaget ska vara skattefritt måste tjänsteresan ha varit förenad med övernattning. För en hel dag med övernattning i Sverige är 220 kr skattefritt under år Som heldag räknas också resdagar där avresan startar före kl eller där hemresan slutar efter kl Andra resdagar räknas som halva dagar. För halv dag är 110 kr skattefritt. Är du utomlands är de skattefria beloppen olika för olika länder. Har du fått kostförmån samtidigt som du fått traktamente ska det skattefria traktamentsbeloppet minskas med värdet på kostförmånen. Reglerna för detta är också olika beroende på om tjänste resan var i Sverige eller utomlands. Privat deklaration 25

26 INK1 Inkomstdeklaration 1 INK1 Pension och livränta [ ] I rutorna [1.3] och [1.4] deklarerar du pensioner. Dessutom ska livräntor in här och utbetalningar från privata pensionsförsäkringar. Delpension och arbetsskadelivränta deklareras som vanlig lön i ruta [1.1]. Allmän pension och tjänstepension [1.3] Din totala pension består av dels allmän pension från Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) i ruta [1.3], dels av tjänstepension från din arbetsgivare i ruta [1.3] och dels av eget pensionssparande i ruta [1.4]. Allmän pension består av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Sjukersättning och aktivitetsersättning (kallades tidigare förtidspension) och efterlevandepension mm, ska du ta upp som inkomst i ruta [1.3]. Allmän pension är alltid skattepliktig liksom tjänste pension från arbetsgivare. Förtidspension från AGS (avtalsgruppsjukförsäkring) är skattepliktig om försäkringsfallet inträffat 1991 eller senare. Får du ett statligt eller kommunalt bostadsbidrag till barn familjer är det skattefritt. Detsamma gäller kommunala bostads tillägg (KBT) till folkpensionärer och handikappade. Barnpension Barnpension enligt lagen om allmän försäkring är delvis skattefri. Annan barnpension än allmän pension beskattas fullt ut. Pensionsförsäkring och livränta [1.4] Utbetalningar från pensionsförsäkring eller pensionssparande är skattepliktiga. Detta gäller både pension till den som tagit försäkringen och efterlevande till denne om han avlidit. Också återbäring eller ett belopp som du får ut om du återköper en pen sions försäkring är skattepliktigt. Återköp kräver som regel dispens från Skatteverket och medgivande av försäkring s givaren. Får du livränta som betalas ut vid sjukdom eller olycksfall, beskattas den i vissa fall till reducerade belopp, beroende på din ålder. Förutsättningarna är att livräntan betalas ut på grund av en försäkring och att försäkringen inte tagits i samband med tjänsten. Den ska heller inte vara en trafikförsäkring eller någon annan ansvarighetsförsäkring eller obligatorisk försäkring enligt lagarna om yrkes skade- och arbetsskadeförsäkring (med vissa undantag, se nedan). Försäkringsbolagen lämnar en uppgift om hur stor den skatteplik tiga delen av livräntan är. 26 Privat deklaration

27 INK1 Inkomstdeklaration 1 Med de undantag som gäller för livränta och engångsbelopp vid person skada är ersättning som betalas ut på grund av trafik försäkring, annan ansvarighetsförsäkring eller skadestånds försäkring skatte pliktig när den är till för att täcka förlorad skatte pliktig inkomst eller om den betalas ut i form av livränta. INK1 Personskador Livränta och engångsbelopp som betalas ut på grund av personskada beskattas så här: För direktutbetalda engångsbelopp för framtida förlust av skattepliktig inkomst på grund av personskada är 60% av engångs beloppet skatte pliktigt och 40% skattefritt. Får du två eller flera sådana engångs belopp för samma personskada, gäller denna regel för varje sådant belopp. Den skattefria delen får dock inte överstiga 15 pris basbelopp för ett engångsbelopp och sammanlagt 15 prisbasbelopp om du får flera engångsbelopp för samma skada. När det gäller arbetsskadelivränta (skada fr o m 1 juli 1977) är hela beloppet skattepliktigt. Livräntan samordnas då med aktivitetsersättningen enligt lag om allmän försäkring. Pensionen beskattas i så fall efter vad som gäller folkpensionärer. Egen livränta jämställs däremot med lön. Förlorad inkomst Om en livränta, som fastställts efter den 1 januari 1976 på grund av personskada, ska täcka förlorad skattepliktig inkomst eller förlorat underhåll så ska hela livräntan deklareras. Annan livränta beskattas inte. Periodiserad livränta enligt trygghets försäkring vid arbetsskada (TFA) jämställs med lön. Gamla skador För livränta, som fastställts före den 1 januari 1976 på grund av person skada som inträffat 1962 eller senare och som inte ska täcka för lorat underhåll, och för yrkesskadelivränta, på grund av skada som inträffat 1955 eller senare men före den 1 juli 1977, gäller speciella regler. Om livräntan varit högst ett prisbasbelopp är halva livräntan skattefri. Har livräntan över stigit ett prisbasbelopp är den skattefria delen begränsad till ett halvt prisbasbelopp. Har du fått flera äldre liv räntor, beräknar man för totalbeloppet på motsvarande sätt en skattefri del, som hör till de olika livräntorna i förhållande till deras storlek. Byter du en sådan äldre livränta mot ett engångsbelopp är lika stor andel av engångsbeloppet skattefri som den skattefria delen av den årliga livräntan. Privat deklaration 27

28 INK1 Inkomstdeklaration 1 INK1 Livränta som ska täcka förlorat underhåll är helt skattepliktig. Undantag kan gälla för yrkesskadelivränta till efterlevande barn om livräntan är samordnad med barnpension. Livränta som fastställts före den 1 januari 1976 på grund av personskada före år 1962 och yrkesskadelivränta för skada före år 1955 beskattas med ett reducerat belopp beroende på mottagarens ålder. Byter du ut en sådan livränta mot ett engångsbelopp är detta skattefritt. Avgångsvederlag och förlorad arbetsförtjänst Avgångsvederlag, dvs annan ersättning än AGB (avgångsbidrag) och AGE (avgångsersättning) eller motsvarande, i samband med att en anställning upphör jämställs med lön. Avgångsvederlag är därför både skattepliktigt och till skillnad från t ex AGB och AGE även pensionsgrundande. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är skattepliktig även om den inte betalas ut som livränta eller på grund av tjänst och oavsett om ersättningen betalas ut från en försäkring eller direkt från den ersättningsskyldige. Avgångsvederlag kan beskattas enligt reglerna om ackumulerad inkomst. Övriga livräntor Övriga helt skattepliktiga livräntor beskattas i sin helhet även om de byts ut mot engångsbelopp. Egendomslivränta, dvs liv ränta som betalas ut i samband med försäljning av fast eller lös egendom, är skattepliktig inkomst av tjänst om försäljningen har gjorts före den 1 juli Har försäljningen gjorts senare ska livräntans kapitalvärde beräknas vid kapitalvinstberäkningen. Utfallande belopp beskattas då till viss del som ränteinkomst. Avgångsbidrag Avgångsbidrag (AGB) på grund av kollektiv avgångsbidrags för säkring i Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag (AFA) betalas ut dels med ett A-belopp, dels med ett B-belopp. Båda beloppen räknas som skattepliktig inkomst av tjänst. Om anställningen slutat före 1991 räknas dock B-beloppet som skattepliktig inkomst av tjänst, bara med den del som överstiger två gånger prisbas beloppet för taxeringsåret. Dessa regler gäller även för avgångsersättning från allmän försäkringsanstalt eller från staten, om ersättningens storlek och övriga villkor mot svarar den kollektiva avgångsbidragsersättningen från AFA. 28 Privat deklaration

29 INK1 Inkomstdeklaration 1 Övrigt [1.5, 1.6, 1.7] Andra ersättningar som inte är pensionsgrundande [1.5] I ruta [1.5] deklareras ersättningar som inte är pensionsgrundande, dvs sådana ersättningar som utbetalaren inte betalar sociala avgifter på, t ex lön till arbetstagare födda -37 och tidigare. På kontrolluppgiften hittar du dessa belopp i ruta [31]. Utbetalningar från vinstandelsstiftelser och ärvd royalty där den ursprungliga verksamheten var i inkomstslaget tjänst ska du ta upp i ruta [1.5]. Vissa utbetalningar från idrottsföreningar kan du också ta upp här. Det gäller om du fått under ett halvt prisbasbelopp i ersättning, eftersom föreningen då inte behöver betala socialavgifter. Får du ett halvt prisbasbelopp eller mer ska du ta upp hela ersättningen som vanlig lön. INK1 Periodiskt understöd [1.5] Periodiskt understöd skattar du bara för om givaren får dra av understödet i sin deklaration. Det betyder att du inte ska ta upp underhållsbidrag och bidragsförskott till barn som inkomst, varken i din egen eller i barnets deklaration. Inte heller om du får ett frivilligt understöd ska du ta upp det som skattepliktig inkomst. Däremot ska du ta upp periodiskt understöd från din tidigare make som du får på grund av en dom eller ett avtal en tidigare arbetsgivare en juridisk person någon som betalar ett skadestånd som ska täcka förlorad inkomst. Hobby mm [1.6] Har du inkomster där du själv ska betala egenavgifter fyller du i blankett T1 och skriver in slutsumman från den blanketten i ruta [1.6]. På samma sätt deklareras hobbyverksamhet som ger överskott. Hobby verksamheten redovisas på blankett T2. Läs om blanketterna T1 och T2 i särskilda kapitel, längre fram i boken. Fåmansföretag Inkomster från K10, K10A och K13 [1.7] I ruta [1.7] fyller du i om du tagit ut utdelning (över utdelning) som överstiger normal kapitalavkastning på kvalificerade andelar i fåmansföretag ska fördela kapitalvinst på kvalificerade andelar mellan tjänst och kapital har överträtt låneförbudet i fåmansaktiebolag. Privat deklaration 29

30 INK1 Inkomstdeklaration 1 INK1 Använd normalt blankett K10 när du räknar fram beloppet som du ska föra in i ruta [1.7]. Detta kan du läsa om i kapitlet om blankett K10 Kvalificerade andelar i fåmansföretag. Resor till och från arbetet [2.1] Över kr I ruta [2.1] fyller du i samtliga kostnader du haft för resor till och från arbetet. Lägg ihop alla kostnader, oavsett färdsätt och fyll i beloppet i ruta [2.1]. Skatteverket kommer sedan automatiskt att minska avdraget med kr (är kostnaderna högst kr får du alltså inget avdrag). Har du kostnader för resor till och från arbetet både i inkomst slaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet (enskild näringsverksamhet eller handelsbolag) gäller avdragsbegränsningen på kr de sammanlagda kostnaderna och dras i första hand i inkomstslaget tjänst. Minst 2 kilometer För att få dra av kostnaden för allmänna kommunikationsmedel, moped eller cykel krävs att du har minst två km till arbetet. Om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel får du dra av bil resor om avståndet är minst 2 km enkel resa. Tidsvinst 2 timmar Speciella regler gäller för att du ska få dra av kostnader för bil eller motorcykel. Bara om du har minst 5 km till jobbet och tjänar minst 2 timmar per dag jämfört med om du använder allmänna kommunikationsmedel får du dra av kostnader för bil eller motor cykel. Har du flera fasta arbetsplatser och flera arbetspass per dygn räknas den sammanlagda tidsvinsten per dygn. Har du flextid och tjänar minst 2 timmar per dag enbart om du lägger upp arbetstiden på ett visst sätt, anses inte kravet på tidsvinst uppfyllt. En resa per dag Normalt får du bara dra av för en resa till och en resa från arbetsplatsen per arbetsdag. Avdrag för att åka hem och äta lunch eller middag medges inte. Merkostnader för resor från eller till en fritidsbostad får du inte heller dra av. 30 Privat deklaration

31 INK1 Inkomstdeklaration 1 Tjänstebil Har du tjänstebil får du dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr per mil om du har dieselbil). Du får också dra av väg-, bro- och färjeavgifter. INK1 Tjänsteresor Kör du mellan 60 och 160 dagar per år med din bil i tjänsten och du dessutom kör minst 300 mil i tjänsten får du dra av bilresorna till och från jobbet de dagar du kör i tjänsten. Kör du minst 160 dagar per år och minst 300 mil i tjänsten får du dra av bil resor till och från jobbet alla dagar du kör till jobbet (oavsett om du uppfyller kraven på tidsvinst och avstånd). 18,50 kr/mil Avdraget för bil är 18,50 kr per mil inkomståret Har du tjänste bil är avdraget 9,50 kr per mil (6,50 kr per mil om du har dieselbil). Avdraget för motorcykel och mopedbil är 9 kr per mil, för moped 4,50 kr per mil och avdraget för cykel 250 kr per år. Förutom schablonavdraget per mil får du också dra av kostnader för väg-, bro- eller färje avgifter samt trängselskatt. Om du måste använda bilen på grund av hög ålder, sjukdom eller handi kapp får du dra av dina verkliga kostnader istället för schablon en på 18,50 kr per mil. Inställelseresor Om du har haft kostnader för resor inom Sverige i samband med att du börjar eller slutar en anställning eller ett uppdrag (inställelseresor) får du dra av reskostnaderna. Får du inställelseresor betalda av arbetsgivaren är värdet en skattepliktig intäkt. Reseersättning och traktamente [2.2] Traktamente från arbetsgivaren Om du har fått traktamente från din arbetsgivare med högst det skatte fria schablonbeloppet ser du detta bara som ett kryss på din kontrolluppgift (i rutorna [51] och [52]). Då ska du inte deklarera ersättningen och du får inte heller dra av någonting. Har du fått mer traktamente än de skattefria schablonbeloppen skattar du för det överskjutande traktamentet precis som lön. Beloppet ingår i lönen i ruta [1.1] på kontrolluppgiften. Privat deklaration 31

32 INK1 Inkomstdeklaration 1 INK1 Inget traktamente från arbetsgivaren Har du inte fått traktamente från din arbetsgivare får du ändå dra av dina ökade levnadskostnader vid resor som inneburit övernattning. Avdraget görs i ruta [2.2]. Du får dra av den verkliga logikostnaden för hotell, vandrarhem, privatrum, mm (du ska kunna visa kvitton) den verkliga ökningen av dina levnadskostnader, dvs ökade kostnader för mat, telefon mm (du ska kunna visa kvitton och en beräkning av fördyringen) 220 kr per dag för ökade levnadskostnader om du inte kan visa kvitton på högre merkostnader. Om tjänsteresan varat längre än tre månader begränsas avdraget. Utlandstraktamente kan du läsa om längre fram i det här kapitlet. Reskostnader vid tjänsteresor Om du fått ersättning för utlägg för resor inom landet för tåg, flyg, buss, hyrbil eller taxi behöver du inte deklarera ersättningen. Du får då inte heller dra av några kostnader. Har du fått bilersättning från din arbetsgivare med högst det skattefria schablonbeloppet ser du detta bara som ett kryss på din kontroll uppgift. Då finns inte ersättningen ifylld på din deklaration och du får inte heller dra av någonting. Har du fått mer reseersättning än det skattefria beloppet skattar du för det överskjutande beloppet som lön. Beloppet ingår i lönen i ruta [1.1]. Om du använt din egen bil i tjänsten och inte fått någon rese ersättning får du dra av 18,50 kr/mil. Har du använt tjänstebil får du dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbil). För andra reskostnader får du dra av dina verkliga kostnader enligt kvitton. Tillfälligt arbete [2.3] Om du har ett tillfälligt arbete på en annan ort än din bostadsort kan du få avdrag för ökade levnads kostnader på arbetsorten och för hemresor. Förutsättningarna för att få avdrag enligt reglerna om tillfälligt arbete är att arbetet avser en kortare tid, eller arbetet visserligen inte är kortvarigt, men ändå tidsbegränsat, t ex arbete som riksdagsman eller arbete inom byggnads- och anläggningsbranschen, eller 32 Privat deklaration

33 INK1 Inkomstdeklaration 1 du ska arbeta på flera platser, eller det av någon annan anledning inte kan krävas att du ska flytta från bostadsorten. Det krävs dessutom att avståndet mellan bostaden och arbets orten är längre än 50 km. Uppfyller du kraven får du dra av ökade levnads kostnader plus den faktiska logikostnaden. INK1 Ökade boendekostnader Huvudregeln är att du har rätt till avdrag för dina faktiska bostadskostnader på den tillfälliga arbets orten. Alternativt kan du göra avdrag med ett schablonbelopp även om du inte har kvitton på några logi kostnader. Detta schablonavdrag är 50% av maximibeloppet (fullt dagtraktamente). Det handlar alltså om 110 kr/natt för inkoms t året Vid tillfälligt arbete i utlandet motsvarar schablon avdraget 50% av normalbeloppet för det aktuella landet. Om du har fått skattepliktigt nattraktamente från arbetsgivaren får du dra av motsvarande belopp, dock högst 110 kr per natt, även om du inte har några kvitton på logi. Om arbetsgivaren har betalat ut maximalt detta skattefria nattraktamente redovisas detta enbart med ett kryss på kontroll uppgiften. I dessa fall gör du inte något avdrag i deklarationen, efter som du inte behöver ta upp traktamentet som en skattepliktig inkomst. Om arbetsgivaren betalar din bostad på den tillfälliga tjänste orten deklarerar du också bo stads för må nen. Du drar dock av värdet i din deklaration. Ökade levnadskostnader Avdraget för ökade levnadskostnader är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och di ver se småutgifter, eller ett scha blon avdrag. Problemet med att räkna ut den faktiska kostnadsökningen är att du då måste veta vad det skulle ha kostat dig att exempelvis äta hemma. Med småutgifter menas kostnader för tidning, telefonsamtal, mm. Schablonavdrag För ökade levnadskostnader är scha blonavdraget vid tillfälligt arbete gäller avdragsbeloppet 110 kr/ dag. Avdraget får enbart göras under den första månaden. Vid tillfälligt arbete utomlands är schablonavdraget för ökade levnadskostnader 50% av normalbeloppet för det aktuella landet för den för sta månaden. Privat deklaration 33

34 INK1 Inkomstdeklaration 1 INK1 Avdragsreduktion Vid fri kost (kostförmån) reduceras schablonavdraget för ökade levnadskostnader: helt fri kost, 99 kr fri lunch och middag, 77 kr fri lunch eller middag, 38 kr fri frukost, 22 kr. Om det tillfälliga arbetet görs i utlandet beräknas avdragsreduktionen som en andel av normalbeloppet. För helt fri kost är reduktionen 85%, för fri lunch och middag 70%, för lunch eller middag 35% och för endast frukost 15%. För måltider som ingår i färd biljetten för t ex tåg eller flyg, behöver du inte reducera avdraget. Detta gäller både vid inrikes och utrikes tjänstgöring. Hel- och halvdagar Avresedagen räknas som hel dag om du åker hemifrån före kl 12. Hemkomstdagen räknas som hel dag om du kommer hem efter kl 19. Se även Hemresor. Inget skattefritt traktamente Om arbetsgivaren betalar traktamente vid tillfälligt arbete på annan ort, anses detta som en skatte pliktig ersättning fullt ut. Det blir inte någon tyst kvittning i detta fall. Istället gäller att du själv får göra avdrag i din deklaration enligt ovanstående regler. IL 12 kap 13,18 22, Prop 1998/99:83. Dubbel bosättning [2.3] Om du har flyttat till en ny arbetsort men har kvar din gamla bostad, kan du i vissa fall få avdrag för dubbel bosättning samt för hemresor. Avstånd Det krävs att avståndet till den nya arbetsorten är större än 50 km och att du övernattar på arbetsorten. Tidsgränser Om du är ensamstående kan du få avdrag under maximalt två år. Är du gift eller sambo är avdragstiden fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Avdrags tiden kan förlängas om det finns särskilda skäl. 34 Privat deklaration

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Versionsnyheter 2013.1

Versionsnyheter 2013.1 Visma Skatteprogram Versionsnyheter 2013.1 SRU-filer till Skatteverket Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas, sedan Skatteverket fastställt årets specifikation av innehållet i SRU-filer.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2010 års taxering * SKV M I detta meddelande finns

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations- och kontrolluppgiftsskyldighet,

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Reseavtal Green Cargo AB

Reseavtal Green Cargo AB 2 Inledning Detta dokument innehåller gällande reseavtal för AB i sin lydelse efter ändringar per den 1 januari 2012. AB 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas på alla arbetstagare vid AB och gäller för

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare Skatteregler för enskilda näringsidkare Beskattningsår 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet t.ex. i form av: enskild firma hyreshus jord- eller skogsbruk konstnärlig

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Infranord AB Reseavtal

Infranord AB Reseavtal Infranord AB Reseavtal Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 4 1.1 Allmänna förutsättningar... 4 2 Vissa definitioner... 4 2.1 Arbetsort... 4 2.2 Bortovaro... 4 2.3 Dag... 4 2.4 Flerdygnsförrättning...

Läs mer

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C

Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Nyheter i Norstedts Skatt 2011.3/C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda deklarationsblanketter samt påslagen anstånds- och SRU-funktionalitet.

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering * I detta meddelande

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:55

Regeringens proposition 2007/08:55 Regeringens proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3

Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Beskattningsår 2014 Skatteregler för stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 Stiftelser Den här broschyren vänder sig till er som ska fylla i Inkomst deklaration 3 för en stiftelse. Broschyren

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 2016 Bokföring, bokslut och deklaration del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 Innehåll Deklarera med elegitimation 2 NEAblanketten...31 Introduktion... 3 Deklarationsanvisningar

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare:

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 111 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt undantagen

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Genom beslut den 30 oktober 1997 bemyndigade regeringen statsrådet Thomas Östros att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2015 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2014 deklaration 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB Skattenyheter 2016 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014!

Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014! SKATTEHUSET INFORMATION Välkommen till Skattehuset Proffs Information år 2014! Här kommer ditt första utskick av Skattehuset Proffs Information år 2014. Vi har som målsättning att komma ut med nyheterna

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende Frågor Har du frågor kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 08-579 210 00 E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Regeringens skrivelse 2002/03:145

Regeringens skrivelse 2002/03:145 Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 19 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2010 taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2016. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 77 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. Sammanfattning All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod 2016-04-01 2017-04-30 Löneökning Grundlön ökas Utgående lön ökas Månadslön ökas 2016-04-01 med 153,50 kr/timme (ökning

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 * I detta meddelande finns information om de regler

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

4. Lagförslag i lagrådsremissen

4. Lagförslag i lagrådsremissen 4. Lagförslag i lagrådsremissen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom förskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Promemoria 2000-02-22 Fi2000/627 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Sammanfattning I promemorian föreslås vissa förenklingar av reglerna

Läs mer

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl.

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare regleras

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus?

sätt 1. Äger du villa eller fritidshus? sätt sätt att sänka Missa inga avdrag eller nya skatteregler i årets deklaration. Här är skatteproffset Anders Anderssons checklista som hjälper dig att deklarera smart. De flesta av den nya regeringens

Läs mer