Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13."

Transkript

1 Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K1, K1A och K13 Avdrag Tjänst Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger 9 kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 5 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Småhus hel avgift Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,% Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Belopp i kronor Skattereduktion Husarbete Skattereduktion Underlag för fastighetsavgift Småhus halv avgift,75 %,375 % Underlag för fastighetsskatt 7 8 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 1 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt A, K1, K12 avsnitt B och K13. 9 Inkomster Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Vinst enligt blankett K4 avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. Vinst enligt blankett K4 avsnitt A och B, K1, K1A, K12 avsnitt B och K13. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt blanket K4 avsnitt D, K9 avsnitt A, K12 avsnitt E och K15A/B. Vinst enligt blankett K5 och K6. Återfört uppskov från blankett K2. Vinst enligt blankett K7 och K8 Avdrag Kapital Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt D, K1A, K12 avsnitt E och K15A/B. Förlust enligt blankett K5 och K6 Förlust enligt blankett K7 och K8 Belopp i kronor Utländsk försäkring Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 212 Skriv under på baksidan!

2 Person/Organisationsnummer Tax.år 212 Detta gröna fält gäller enbart näringsverksamhet Näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Underlag för expansionsfondsskatt Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader Räntefördelning 1 Enskild verksamhet 117 Handelsbolag Enskild verksamhet 129 Handelsbolag 12 Enskild verksamhet 119 Handelsbolag 126 Enskild verksamhet 13 Handelsbolag 127 Bruttoinkomst 131 Kostnader Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R3) eller N3A (p.15). Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst. Underskott som du redovisar här ska inte redovisas i rutorna 125 eller Anställdas 12 Eget Ökning 132 Minskning 121 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Hyreshus, bostäder 16 Nedsättning av egenavgifter Jag begär maximal nedsättning. Den beräknas automatiskt av Skatteverket om du inte fyller i nedsättningsbelopp. Fyll i (noll) om du inte har rätt till nedsättning p.g.a att du har fått statliga stöd av mindre betydelse Fyll i ditt nedsättningsbelopp om du är delägare i handelsbolag/enkelt bolag och inte har rätt till maximal nedsättning Regionalt nedsättningsbelopp endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde. Moms Utgående moms enligt momsbilagan Avdragsgill ingående moms Underlag för fastighetsavgift,4 %,2 % Underlag för fastighetsskatt Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande,4 % Hyreshus, lokaler 1, % Industri/elproduktionsenhet, värmekraftverk,5 % Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 2,8 % Elproduktionsenhet, vindkraftverk,2 % (Ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration.) Obs! Om du lämnar in blanketter elektroniskt ska du inte skicka samma blanketter på papper. 17 Övriga upplysningar 9 18 Underskrift Namnteckning Lämna inte in denna blankett till ditt skattekontor Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

3 Skatteverket Blanketten ska lämnas av fysisk person eller dödsbo som är delägare i handelsbolag. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Skatteregler för delägare i handelsbolag, SKV 299. Ange belopp i hela krontal. Du kan även fylla i blanketten på Andel i handelsbolag Fysisk person och dödsbo Kalenderår Räkenskapsår Datum då blanketten fylls i 11 Fr.o.m. 12 T.o.m. N3A 212 Den skattskyldiges namn Person/organisationsnummer Lena Hansson Handelsbolagets namn (firma) 55 Organisationsnummer Krukmakeriet Krukan HB Beräkning av resultat 1.Min andel av bolagets överskott Min andel av bolagets underskott Förmånsvärdet av fri bil 82 4.Övriga förmåner och uttag av varor och tjänster Övriga justeringar av redovisat resultat a.intäktsposter, t.ex. privata kostnader som bokförts som kostnad i handelsbolaget 816 b.kostnadsposter, t.ex. privata intäkter som bokförts som intäkt i handelsbolaget Avyttring av värdepapper och andelar i handelsbolag a.min andel av kapitalvinst som ska tas upp till beskattning 893 b.min andel av kapitalförlust som ska dras av 7.Vid överlåtelse av andel i handelsbolag: Vinst som beskattas i näringsverksamhet Outnyttjat underskott från tidigare år som ska påverka anskaffningsutgiften Uppskov med vinst enligt blankett N Återfört uppskov av vinst enligt blankett N4 836 Överskott/Underskott (/) 11.Inkomst som ska påverka anskaffningsutgiften = Outnyttjat underskott från tidigare år som inte ska påverka anskaffningsutgiften Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats till den del kostnaden överstiger 9 kr samt andra egna kostnader för bolagets verksamhet Inkomst före räntefördelning = 894 Överskott/Underskott (/) Positiv räntefördelning enligt p. 45 dock högst överskott vid p. 14. Beloppet förs till INK 1* kod Negativ räntefördelning enligt p. 44. Beloppet förs till INK 1* kod * Inkomstdeklaration Återföring av periodiseringsfond 875 Överskott/Underskott (/) 18.Inkomst före avsättning till periodiseringsfond = Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 3 % av överskott vid p Inkomst före avsättning till expansionsfond 831 Överskott/Underskott(/) = Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid p. 2 eller positivt kapitalunderlag enligt p. 53. Beloppet förs till INK 1* kod Minskning av expansionsfond Beloppet förs till INK 1* kod Egen pensionsförsäkringspremie i näringsverksamheten. Beloppet förs till INK1* kod Beräknad särskild löneskatt (24,26%) på ovanstående pensionsförsäkringspremie 3.Resultat Överskott överförs till INK1*, kod 117 eller Vid 211 års taxering medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt enligt slutskattebesked Avgiftsunderlag Överskott/Underskott (/) för egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster = Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster Sjukpenning hänförlig till denna näringsverksamhet Underskott 85 31a.Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott (för även beloppet till ruta 45 i INK1*) b.Underskott som utnyttjats i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/ näringsbostadsrätt och underskott i andelshus. 32.Kvarvarande underskott. Överförs till INK1*, kod 129 eller N3A Lämna gärna bilagan via etjänsten Inkomstdeklaration 1 ("eink"), N3A1

4 Person/organisationsnummer Kapitalunderlag för räntefördelning m.m. 33.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång Icke varaktiga kapitaltillskott till handelsbolaget under beskattningsåret 21 (exklusive tillskott vid bildande av bolaget) Ränteförmånligt lån från handelsbolaget till delägaren under beskattningsåret Ständig övergångspost vid 1995 års taxering Sparat fördelningsbelopp från 211 års taxering 863 Överskott/Underskott(/) 39.Kapitalunderlag = Positivt kapitalunderlag enligt p. 39 multiplicerat med 7,84 % (= positivt fördelningsbelopp) * 843 = 41.Negativt kapitalunderlag enligt p. 39 multiplicerat med 3,84 % (=negativt fördelningsbelopp) * 86 = 42.Sparat fördelningsbelopp från 211 års taxering 885 Summa fördelningsbelopp 43.Positivt belopp 861 = Underskott som påverkar anskaffningsutgiften 54.Underskott vid p Negativ räntefördelning enligt p. 16, återföring av periodiseringsfond enligt p. 17, minskning av expansionsfond enligt p. 22 (i nu nämnd ordning) dock högst negativt belopp vid p Summan av p. 54 och 55 Underskott 57.Om summan av p. 12, 13, 2326, 28 och 29 är positiv förs summan in här, dock högst negativt belopp vid p Summan av p. 56 och 57 Underskott 59.Utnyttjat underskott vid p. 31b, dock högst negativt belopp vid p. 58 Underskott 6.Summan av p. 58 och Utnyttjat underskott vid p. 31a, dock högst negativt belopp vid p. 6 Underskott 62.Underskott att dras av nästa år vid p. 8 Underskott som inte påverkar anskaffningsutgiften 63.Underskott vid p Summan av utnyttjade underskott enligt p. 59 och 61 ovan 44.Negativt belopp 862 = 45.Utnyttjat positivt fördelningsbelopp vid p Eventuellt kvarvarande positivt räntefördelningsbelopp som sparas till 213 års taxering 867 = * Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller understiger (/) 5 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad. 65.Kvarvarande utnyttjade underskott (belopp vid p. 31a och b minus utnyttjat belopp vid p. 59 och 61) 66.Underskott enligt p. 62 ovan Underskott 67.Underskott att dras av nästa år vid p. 12 Kapitalunderlag för expansionsfond 47.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång före ändring pga. expansionsfond enligt p Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång före ändring pga. expansionsfond enligt p Icke varaktiga kapitaltillskott till handelsbolaget under beskattningsåret 211 (exklusive tillskott vid bildande av bolaget) 5.Ränteförmånligt lån från handelsbolaget till delägaren under beskattningsåret Ständig övergångspost vid 1995 års taxering 52.Minskning av expansionsfond som kvittats mot underskott vid p. 55 och som medfört att underskottet anses utnyttjat vid p Beskattningsårets kapitalunderlag för expansionsfond 868 Överskott/Underskott(/) = N3A2

5 Person/organisationsnummer Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolag Expansionsfond 68.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång/ ersättning om andelen förvärvats under beskattningsåret Expansionsfond vid årets ingång Ökning av expansionsfond enligt p Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång Minskning av expansionsfond enligt p Delägarens skattepliktiga inkomst enligt p. 11 om det är överskott Expansionsfond vid årets utgång enligt bilaga INK4DU* samt privata intäkter vid p. 5b från bolaget avseende under p. 34 upptagna förmåner Delägarens övriga uttag enligt bilaga INK4DU* samt privata kostnader vid p. 5a Övriga uppgifter 1.Har ni uppburit ersättning från handelsbolaget för upplåtelse av lokal eller annat utrymme? Om ja, ska överskottet tas upp i INK1* ruta 51, om det är fråga om privatbostadsfastighet eller privatbostad. I annat fall lämnas redovisning på blankett NE 886 Ja 74.Årets avsättning till periodiseringsfond enligt p Årets återföring av periodiseringsfond enligt p Utnyttjat underskott under p. 55, 57 och Skattepliktig vinst på fastighet, bostadsrätt m.m Avdragsgill förlust på fastighet, bostadsrätt m.m Justerad Överskott/Underskott(/) anskaffningsutgift före expansionsfond 812 = Ökning av expansionsfond enligt p Expansionsfondsskatt att betala, 26,3% på beloppet vid p Minskning av expansionsfond enligt p Expansionsfondsskatt att tillgodoföras på minskning av expansionsfond, 26,3 % på beloppet vid p Överskott 84.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång/ avyttringstidpunkten 883 Underskott 85.Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång/ avyttringstidpunkten 884 * Bilaga "Delägaruppgifter" till Inkomstdeklaration 4. ** Inkomstdeklaration N3A3

6 Periodiseringsfond beräkningsbilaga Namn Personnr/Orgnr Taxeringsår Lena Hansson Kopplad till Blankett N3A Bilaga nr 1 Sammanställning av avsättningar och återföringar Taxeringsår Tax.årets avsättning Återfört tax Återfört tax. 28 Återfört tax. 29 Återfört tax. 21 Återfört tax. 211 Årets återf. (tax. 212) Återstående avsättn. Måste senast återföras vid tax: 75 Tax år 212 Tax år 213 Tax år 214 Tax år 215 Tax år 216 Tax år 217 Tax år 218 Årets återföring av periodiseringsfond Återföring som måste ske tax. 212 Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond vid tax. 212 Återföring av periodiseringsfond enligt årets deklaration Årets avsättning av periodiseringsfond Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond taxeringsår 212 Avsättning till periodiseringsfond enligt årets deklaration Total avsättning till periodiseringsfonder vid årets utgång 75

7 Krukmakeriet Krukan HB RESULTATRÄKNING Blankett Intäkter enl bokföringen INK4R Text konto belopp moms Försäljning butik Cafeförsäljning Kurser/Utbildning Övriga inäkter Kostnader enl bokföringen Text konto belopp moms material Lagerförändring cafevaror kursmaterial Lokalhyra Övriga lokalkostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Resor/Logi Annonser/marknadsföring Reprsentation Kontorsmaterial Telefon/Porto Försäkringar Övriga administra kostnader Ej avdragsilla kostnader Lön ansställda Sociala avgifter anställda räntor lån Värdeminkning inventarier summa kostnader överskott

8 Krukmakeriet Krukan HB BALANSRÄKNING Blankett INK4R Enligt bokföringen Tillgångar Inventarier Ugn Lager Lager varormaterial Kundfordringar obetalda fakturor till kund Övriga fordringar förutbetalda kostnader Kassa/Bank Konto Nordea Summa tillgångar 4518 Skulder Låneskuld Lån för ugninköp Leverantörsskulder Obetalda fakturor på inköp Övriga skulder skatt/soc avg anställda moms Eget kapital Egna insatser egen insättning under året egna uttag under året 3 årets överskott Summa skulder/eget kapital 4518

9 Skatteverket Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen 212 Organisationsnummer M Kalenderår 211 Namn (firma), adress Räkenskapsår Krukmakeriet Krukan HB Fr.o.m T.o.m. Senast den 2 maj 212 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren Skatteregler för aktie och handelsbolag, SKV 294. Ange belopp i hela krontal Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Särskild självdeklaration Uppgifter för särskild löneskatt 1.1 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.2 Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Underlag för fastighetsavgift 1.5 Småhus 1.6 Hyreshus, bostäder,75 %,375 %,4 % Underlag för avkastningsskatt 1.3 Underlag för avkastningsskatt 15% Försäkringsföretag m.fl. Avsatt till pensioner 1.4 Underlag för avkastningsskatt 27% Försäkringsföretag m.fl. Utländska kapitalförsäkringar Underlag för fastighetsskatt 1.7 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1, % 1.8 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande,4 %,2 % 1.9 Hyreshus: lokaler 1.1 Industri/elproduktionsenhet, värmekraftverk (utom vindkraftverk) 1.11 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 1.12 Elproduktionsenhet, vindkraftverk 1, %,5 % 2,8 %,2 % Underskrift För handelsbolag som inte är skyldigt att lämna självdeklaration gäller underskriften i stället avlämnandet av uppgifterna för delägarnas taxeringar (särskilda uppgifter). Behörig firmatecknares namnteckning Vilande bolag Bolaget bedriver ingen verksamhet och saknar tillgångar och skulder. Övriga upplysningar Namnförtydligande Telefonnummer Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Kryssa här om övrig upplysning lämnats (t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt). Region Kontor Sektion Grupp Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 212 INK41212M

10 Skatteverket Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Räkenskapsschema INK4R Inkomstdeklaration Organisationsnummer Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2.1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter Eget kapital 2.18 Ingående kapital (vid kapitalbrist anges minus) 2.19 Delägarnas nettouttag() nettotillskott () Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 2.2 Årets redovisade vinst () Materiella anläggningstillgångar 2.3 Byggnader och mark Årets redovisade förlust () 2.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar 2.22 Utgående kapital = (/) Förbättringsutgifter på annans fastighet Obeskattade reserver och avstättningar 2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver 2.23 Ackumulerade överavskrivningar 2.24 Övriga obeskattade reserver 2.7 Andelar i koncern och intresseföretag Avsättningar 2.8 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.9 Andra finansiella anläggningstillgångar 2.25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsförpliktelser m.m Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2.27 Övriga avsättningar Omsättningstillgångar Skulder Långfristiga skulder 2.1 Lagertillgångar Skulder till koncern och intresseföretag 2.11 Pågående arbeten för annans räkning 2.29 Övriga skulder Förskott till leverantör Kortfristiga skulder 2.3 Förskott från kunder Kortfristiga fordringar 2.13 Kundfordringar Pågående arbeten för annans räkning 2.14 Övriga fordringar 2.32 Leverantörsskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skatteskulder Kortfristiga placeringar 2.16 Övriga kortfristiga placeringar 2.34 Övriga skulder 2.17 Kassa, bank och redovisningsmedel Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter INK4R1212M

11 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Andra räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Organisationsnummer Resultaträkning 3.1 Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning 3.4 Övriga rörelseintäkter 3.5 Råvaror och förmödenheter Handelsvaror 3.7 Övriga externa kostnader 3.8 Personalkostnader 3.9 Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 3.11 Reslutat från andelar i koncernföretag 3.12 Resultat från andelar i intresseföretag 3.13 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3.14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.15 Nedskrivning av finansiella anläggnigstillgångar och kortfristiga placeringar 3.16 Räntekostnader och liknande resultatposter Bokslutsdispositioner (t.ex. förändring av överavskrivningar) 3.18 Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) () = 3.19 Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) () = INK4R2212M

12 Skatteverket Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Skattemässiga justeringar INK4S Inkomstdeklaration Organisationsnummer Årets resultat, vinst (från p. 3.18) 4.2 Årets resultat, förlust (från p. 3.19) 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av a. Nedskrivning av finansiella tillgångar b. Andra bokförda kostnader 4.4 Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Skogs/substansminskningsavdrag (specificeras på blankett N8) b. Andra ej bokförda kostnader 4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp a. Ackordsvinster b. Andra bokförda intäkter 4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Återföringar av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av fastighet (skogs och substansminskningsavdrag specificeras på N8 b. Andra ej bokförda intäkter 4.7 Delägarnas förmner och andra uttagna varor och tjänster Bokförd intäkt av gjorda uttag 4.8 Resultat från andel i handelsbolag a. Bokförd intäkt b. Bokförd kostnad c. Skattemässigt överskott enligt blankett N3B d. Skattemässigt underskott enligt blankett N3B Övriga uppgifter 4.14 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns kvar vid beskattningsårets utgång 4.15 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns kvar vid beskattningsårets utgång Upplysningar om årsbokslutet/årsredovisningen Uppdragstagare (t.ex redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet/årsredovisningen Ja Nej Årsredovisningen har varit föremål för revision Ja Nej 4.9 Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader och annan fast egendom samt vid restvärdesavskrivning på maskiner och inventarier 4.1 Bokfört resultat avyttrad fastighet/ bostadsrätt a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust 4.11 Bokfört resultat avyttrade värdepapper och handelsbolagsandelar a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust 4.12 Överskott Beloppet fördelas på bilaga Delägaruppgifter från handelsbolag 4.13 Underskott Beloppet fördelas på bilaga Delägaruppgifter från handelsbolag () = () = INK4S1212M

13 Skatteverket Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser: Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Delägaruppgifter INK4DU Handelsbolag 212 Organisationsnummer Numrering vid flera delägaruppgifter Uppgifter för redovisning av Delägaruppgifter från handelsbolag (Lämnar du fler INK4DU bilagor numreras bilagorna vid Numrering vid flera delägaruppgifter) Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer *Har bolaget gjort avdrag från arbetsgivaravgifterna (regional nedsättning) för bolagets anställda ska uppgift lämnas om delägarens andel av detta avdrag. INK4DU1212M

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår

Skatteberäkning Beskattningsår Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn Org.nr Luleå Segel Sällskap, ny 89781 21511 2151231 Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta Företaget behöver inte göra någon kompletteringsbetalning.

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Stockholm Räkenskapsär Namn (firma) adress

Stockholm Räkenskapsär Namn (firma) adress 'f lllllllilllllllllllllliliilllllllllllll.1 Inkomstdeklaration 2 SKV 2002K 25 02 :gi Skatteverke Aktiebolag, ekonomisk förening Samråd enligt m.fi. SFS. 421668 har skett. lnläsningscentralen Inkomstdeklaration

Läs mer

Ottsjö. Landkod. 51 Aktie-/andelsinnehav (röstvärde) Utgående moms enligt sidan 3 * 109. Avdragsgill ingående moms * 110.

Ottsjö. Landkod. 51 Aktie-/andelsinnehav (röstvärde) Utgående moms enligt sidan 3 * 109. Avdragsgill ingående moms * 110. Sänd eller lämna deklarationen till SKATTEVERKET Skattekontoret i Östersund 831 87 Östersund Inkomstdeklaration 2 24 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 55638-5626 M Bokslutsdatum enligt

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2016

Skatteberäkning Beskattningsår 2016 Skatteberäkning Beskattningsår 216 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 3 946 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Årsredovisning Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek Inkomst och momsdeklaration Eva Ek Eva Ek är född 1953 och fyllde alltså 62 år 2015 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2016 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vinterskäret

Årsredovisning. Brf Vinterskäret 1(8) Årsredovisning Styrelsen för får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Näringsverksamhet med årsbokslut

Näringsverksamhet med årsbokslut 2005 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 INK1. Inkomstdeklaration

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2012

Skatteuträkningsbroschyren 2012 Skatteuträkningsbroschyren 2012 Inkomståret 2011 SKV 425 utgåva 18 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Sid Sid Sid 2 Nyheter

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag 2016 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen Organisationsnummer Sänd eller lämna deklarationen till SKATTEMYNDIGHETEN Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 55638-5626 M Bokslutsdatum enligt PRV 11 Fr.o.m. 12 T.o.m. 2831 21-9-1 22-8-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer