Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer"

Transkript

1 Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer (OCR), se andra sidan Skickas till Moms att deklarera för SKV L 1305 A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms Momspliktig försäljning 05 som inte ingår i ruta 06, 07 eller Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 20 Inköp av varor från ett annat EUland Inköp av tjänster från ett 21 annat EUland enligt huvudregeln 1 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2 Inköp av varor i Sverige 3 Övriga inköp av tjänster E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms 35 Försäljning av varor till ett annat EUland 4 36 Försäljning av varor utanför EU 37 Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel Mellanmans försäljning av 38 varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till 39 näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4 Övrig försäljning av tjänster 40 omsatta utanför Sverige Försäljning när köparen är 41 skattskyldig i Sverige 42 Övrig försäljning m.m. Förklaringar till fotnoter 1 4, se kopian Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) 03 Administrativ kod B. på försäljning eller uttag i ruta D. på inköp i ruta F. Ingående moms Ingående moms att dra av Moms att betala eller få tillbaka G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) 49 / Skriv under på andra sidan.

2 Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen (inlämningsadress, se andra sidan) Arbetsgivardeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner Avgiftspliktiga förmåner 52 Avdrag för utgifter i arbetet Sammanlagt underlag 53 för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt Betala din skatt till Ditt referensnummer (OCR) Bankgiro (Ruta ) Underlag för arbetsgivaravgifter Full arbetsgivaravgift för födda Arbetsgivaravgift för födda Ålderspensionsavgift för födda 1938 Ambassader och företag 65 utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt 67 USA, Kanada, 69 Québec Kod, Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter Forskning och utveckling, 73 underlag Regionalt stöd, underlag (5557) Summa underlag (Uppgiften registreras ej) Lön och förmåner inkl. SINK Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK Ränta och utdelning Summa underlag för skatteavdrag Avdragen skatt att deklarera för Underlag för skatteavdrag *För procentsatser och kod, se SKV 463. Arbetsgivaravgifter av rad av rad 57 av rad 59 Se nedan* Se nedan* Avdrag Avdrag forskning 74 och utveckling, Avdrag regionalt stöd, Summa arbetsgivaravgift Avdragen skatt Från lön och förmåner Från pension m.m. Från ränta och utdelning Summa avdragen skatt Summa avgift och skatt att betala SKV L 1305 Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) 03 Administrativ kod Underskrift Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Kontaktperson Telefonnummer

3 Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer (OCR), se andra sidan Skickas till Moms att deklarera för SKV L 1305 A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms Momspliktig försäljning 05 som inte ingår i ruta 06, 07 eller Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 20 Inköp av varor från ett annat EUland Inköp av tjänster från ett 21 annat EUland enligt huvudregeln 1 22 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2 23 Inköp av varor i Sverige 3 24 Övriga inköp av tjänster E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms 35 Försäljning av varor till ett annat EUland 4 36 Försäljning av varor utanför EU 37 Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel 38 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till 39 näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4 40 Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige 41 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige 42 Övrig försäljning m.m. Förklaringar till fotnoter 1 4, se kopian Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) 03 Administrativ kod B. på försäljning eller uttag i ruta F. Ingående moms 48 Ingående moms att dra av Underskrift Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Kontaktperson D. på inköp i ruta G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) 49 Moms att betala / eller få tillbaka Telefonnummer 30

4 Betala din skatt till Ditt referensnummer (OCR) Mervärdesskattedeklaration (se andra sidan) Bankgiro Så här fyller du i deklarationen Deklarationen tolkas maskinellt. Därför är det viktigt att du fyller i den rätt: 1.Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är riktiga och meddela oss snarast om något är fel. 2.Fyll bara i rutor där det finns belopp att deklarera. Lämna andra rutor tomma. Har du inget att deklarera för perioden skriver du 0 i ruta Skriv tydliga tecken var som helst inom rutan. Skriv hela beloppet inom rutans ram. 4.Använd inga tecken som tusentalsavskiljare. Deklarera bara hela kronor. 5.Använd bara plus och minustecken i mervärdesskattedeklarationen om det är nödvändigt t.ex. om du har utfärdat en kreditfaktura. 6.Om du skriver fel: dra ett streck över det felaktiga beloppet och ange det rätta i rutan. Lämna alltid en deklaration Om du är momsregistrerad måste du lämna en deklaration även om du inte har något att deklarera för perioden. Skriv i så fall 0 i ruta 49. Mer information På skatteverket.se hittar du mer information om hur du ska fylla i din mervärdesskattedeklaration. Där finns också annan information för arbetsgivare och om moms. Du kan också ladda ner alla våra broschyrer. De flesta broschyrer kan du också beställa via vår servicetelefon, direktval. För dig som ska lämna en mervärdesskattedeklaration kan t.ex. följande broschyrer vara av intresse: Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409), direktval 7702 Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463), direktval 7902 Du kan också ringa Skatteupplysningen om du har frågor. Om de förtryckta uppgifterna behöver ändras kan du fylla i baksidan av ditt registerutdrag eller blanketten Ansökan/Anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter (SKV 4639) och skicka till ditt skattekontor. Rätta en lämnad deklaration Om du upptäcker att du gjort ett fel i en mervärdesskattedeklaration du lämnat ska du lämna en ny deklaration elektroniskt eller beställa en ny blankett där du lämnar en ny fullständig deklaration för den period som du redovisat fel. I den kan du beskriva anledningen till ändringen. Gör det under Upplysningar på mervärdesskattedeklarationen. Om utrymmet där inte räcker till sänder du förklaringen i ett brev till ditt skattekontor. Beställa mervärdesskattedeklaration Du kan beställa en mervärdesskattedeklaration under Servicetjänster på skatteverket.se eller via vår servicetelefon, , direktval Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: SKV L 1305 Personlig service Skatteupplysningen: (från utlandet )

5 Arbetsgivardeklaration (se andra sidan) Skickas till SKV L 1305 Skicka in deklarationen i tid Deklarationen kan du lämna via Skatteverkets etjänst. Om du istället skickar in deklarationen på papper kan du använda det bifogade fönsterkuvertet. Kom ihåg frimärke. Fax accepteras inte som deklaration. Deklarationen ska lämnas på Skatteverkets formulär. Den ska skrivas under av skattebetalaren. Om skattebetalaren är en juridisk person ska deklarationen skrivas under av behörig firmatecknare. Skicka in arbetsgivardeklarationen utan bilagor eller meddelandelappar och utan några noteringar på blanketten. Deklarationen ska ha kommit in senast den deklarationsdag som är angiven i ruta 01 på arbetsgivardeklarationen. Kommer deklarationen in för sent får företaget betala förseningsavgift. Om det bara står ett årtal i ruta 01, ska deklarationen ha kommit in den 12 i månaden efter löneutbetalningen (i augusti eller januari den 17). Betalningen ska vara bokförd på Skatteverkets bankgiro senast på förfallodagen. Det räcker alltså inte med att girera eller betala in på banken på förfallodagen. Referensnummer (OCR) krävs vid Internetbetalning. Fyll i blanketten på rätt sätt Kontrollera de förtryckta uppgifterna. Meddela skattekontoret snarast om något är fel. Fyll bara i de belopp som du ska deklarera och lämna övriga fält blanka. Om du skriver fel stryker du ett streck över det felaktiga beloppet och skriver det rätta i avsedd ruta. Siffrorna kan skrivas till höger, till vänster eller mitt i fältet bara de är tydliga och inom rutans ram. Skriv heltal, ange alltså inga kommatecken, punkter, streck eller ören. Ange aldrig plus eller minustecken i arbetsgivardeklarationen. Lämna deklarationen även om du inte har något att deklarera Gör så här om du inte har något att deklarera för månaden: Sätt 0 (noll) i ruta 78 och 88 om du är arbetsgivarregistrerad men varken har arbetsgivaravgift eller avdragen skatt att deklarera för den månad som deklarationen avser. Behöver du rätta uppgifter i en lämnad deklaration? I och med att du lämnat en arbetsgivardeklaration anses skatten beslutad i enlighet med uppgifterna i deklarationen. Om du ändå behöver rätta uppgifterna ska du begära att Skatteverket omprövar de tidigare besluten. Detta kan du göra antingen genom att skriva till Skatteverket och tala om vad som ska rättas och skälen för rättelsen, eller genom att lämna en ny, rättad deklaration. Om du lämnar en rättad deklaration kan du i den beskriva anledningen till ändringen. Gör det under Upplysningar på arbetsgivardeklarationen. Om utrymmet där inte räcker till sänder du förklaringen i ett brev till ditt skattekontor. Ytterligare information och hjälp I broschyren Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409) beskrivs steg för steg hur du ska fylla i arbetsgivardeklarationen. Broschyren finns på och kan beställas där eller via servicetelefonen , direktval Behöver du en ny deklarationsblankett kan du beställa den via eller via servicetelefonen , direktval 6805.

6 Detta är din kopia Använd inte den som deklaration Mervärdesskattedeklaration kopia 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Betala din skatt till Ditt referensnummer (OCR) Bankgiro Moms att deklarera för SKV L 1305 A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms B. på försäljning eller uttag i ruta Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08 Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 20 Inköp av varor från ett annat EUland Inköp av tjänster från ett 21 annat EUland enligt huvudregeln 1 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2 Inköp av varor i Sverige 3 Övriga inköp av tjänster E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms 35 Försäljning av varor till ett annat EUland 4 Försäljning av varor utanför EU Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4 Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige Övrig försäljning m.m Enligt huvudregeln tar säljaren inte ut moms vid försäljning till en näringsidkare i ett annat EUland. Momsen betalas i stället av köparen. Huvudregeln gäller inte för fastighetstjänster kulturella, pedagogiska, idrottsliga, vetenskapliga och liknande tjänster restaurang och cateringtjänster korttidsuthyrning av transportmedel persontransporter. 2. Avser både inköp av tjänster enligt huvudregeln och andra tjänster där köparen ska betala momsen. 3. Köparen ska i vissa fall betala momsen vid inköp av varor från en utländsk företagare och vid inköp av vissa varor bl.a. investeringsguld. 4. Lämna även periodisk sammanställning. 12 D. på inköp i ruta F. Ingående moms Ingående moms att dra av Moms att betala eller få tillbaka G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) Beräkna din betalning (till din hjälp, uppgifterna registreras inte) / Moms att betala/återfå Arbetsgivaravgift Avdragen skatt F eller SAskatt Att betala/få tillbaka

7 Information om mervärdesskattedeklarationen SKV L 1305 Deklarera och betala i tid Deklarationen och betalningen ska ha kommit in till Skatteverket senast den dag som står angiven i ruta 01. Om du har ett företag med ett beskattningsunderlag för moms på över 40 miljoner kronor ska du betala momsen senast på deklarationsdagen (den 26 i månaden). Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska du dock betala senast den 12 i samma månad (i januari den 17). Kommer deklarationen in för sent kan du få betala förseningsavgift. Mervärdesskattedeklarationen kan du lämna via Skatteverkets etjänst. Om du i stället skickar in deklarationen på papper kan du använda det bifogade fönsterkuvertet. Kom ihåg frimärke. Du kan inte faxa din deklaration eller skicka den med epost. Glöm inte att du som skattebetalare själv ska skriva under deklarationen. Om företaget är en juridisk person är det den behöriga firmatecknaren som ska skriva under. Så här fyller du i blanketten Deklarationen tolkas maskinellt. Därför är det viktigt att du fyller i den rätt: 1. Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är riktiga och meddela oss snarast om något är fel. Om de förtryckta uppgifterna behöver ändras kan du fylla i baksidan på ditt registerutdrag eller blanketten Ansökan/Anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter (SKV 4639) och skicka till ditt skattekontor. 2. Fyll bara i de rutor där det finns belopp att deklarera. Lämna andra rutor tomma. Har du inget att deklarera för perioden skriver du 0 i ruta Skriv tydliga siffror var som helst inom rutan. Du kan skriva fler än nio siffror i en ruta. 4. Använd inga tecken som tusentalsavskiljare. Deklarera bara hela kronor. 5. Använd plus och minustecken i mervärdesskattedeklarationen bara om det är nödvändigt t.ex. om du har utfärdat en kreditfaktura. 6. Om du skriver fel drar du ett streck över det felaktiga beloppet och anger det rätta i rutan. Rätta en lämnad deklaration Om du har lämnat en felaktig mervärdesskattedeklaration ska du inte rätta felet i en mervärdesskattedeklaration för en senare period. Du ska i stället lämna en ny fullständig deklaration för den period som du redovisat fel. I den kan du beskriva anledningen till ändringen. Gör det under Upplysningar på mervärdesskattedeklarationen. Om utrymmet där inte räcker till sänder du förklaringen i ett brev till ditt skattekontor. Kan du inte lämna deklarationen elektroniskt måste du först beställa en mervärdesskattedeklarationsblankett. Den beställer du under Servicetjänster på skatteverket.se eller via vår servicetelefon, , direktval Block A och B Ruta 05 Här ska du redovisa vanlig försäljning av varor och tjänster i Sverige. Även försäljning till utlandet ska redovisas här, om du ska ta ut svensk moms. Ruta 06 Här ska du redovisa momspliktiga uttag, t.ex. privat användning av varor eller tjänster. Ruta 07 Här ska du redovisa beskattningsunderlaget (alltså inte försäljningspriset!) om du använt vinstmarginalbeskattning. Ruta 08 Här ska du bara redovisa hyresinkomster om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokal. Rutorna 1012 Här ska du, uppdelat på respektive skattesats, redovisa den utgående momsen på försäljningar och uttag som du redovisat i rutorna Block C och D Rutorna 2024 Du behöver bara fylla i dessa rutor om du köpt varor eller tjänster som du själv ska redovisa den utgående momsen för (omvänd skattskyldighet). Omvänd skattskyldighet gäller oftast när man köpt tjänster från andra länder eller varor från andra EUländer eller om man är verksam inom byggsektorn. Rutorna 3032 Här ska du, uppdelat på respektive skattesats, redovisa den utgående momsen på inköp som du redovisat i rutorna Block E Rutorna 3542 Här ska du redovisa försäljning m.m. som är undantagen från moms. Det kan t.ex. vara export eller försäljning som köparen ska redovisa den utgående momsen för (omvänd skattskyldighet). Block F Ruta 48 Här redovisar du all ingående moms som du har rätt att dra av, även sådan som du har redovisat i någon av rutorna 3031 eller betalat till Tullverket. Block G Ruta 49 Här redovisar du summan av beloppen i rutorna 1012, 3032 och 48. Mer information På skatteverket.se hittar du mer information om hur du ska fylla i din mervärdesskattedeklaration. Där finns också annan information för arbetsgivare och om moms. Du kan också ladda ner alla våra broschyrer. De flesta broschyrer kan du också beställa via vår servicetelefon, direktval. För dig som ska lämna en mervärdesskattedeklaration kan t.ex. följande broschyrer vara av intresse: Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409), direktval 7702 Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463), direktval 7902 Momsbroschyren (SKV 552), direktval 7607 Moms vid utrikeshandel (SKV 560), direktval 7608 Du kan också ringa Skatteupplysningen om du har frågor. Telefon , från utlandet

8 Detta är din kopia Använd inte den som deklaration Arbetsgivardeklaration kopia 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer SKV L 1305 Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner 50 Avgiftspliktiga förmåner 52 Avdrag för utgifter i arbetet Sammanlagt underlag 53 för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt Underlag för arbetsgivaravgifter Full arbetsgivaravgift för födda Arbetsgivaravgift för födda Ålderspensionsavgift för födda 1938 Ambassader och företag 65 utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt 67 USA, Kanada, 69 Québec Kod, Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter Forskning och utveckling, 73 underlag Regionalt stöd, underlag (5557) Summa underlag (Uppgiften registreras ej) Lön och förmåner inkl. SINK Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK Summa underlag för skatteavdrag * För procentsatser och kod, se SKV Avdragen skatt att deklarera för Underlag för skatteavdrag Ränta och utdelning Lämna deklarationen även om du inte har något att deklarera Sätt 0 (noll) i ruta 78 och 88 om du är arbetsgivarregistrerad men varken har arbetsgivaravgift eller avdragen skatt att deklarera för den månad som deklarationen avser. Betala din skatt till Bankgiro (Ruta ) Arbetsgivaravgifter av rad 55 av rad 57 av rad 59 Se nedan * Se nedan * Avdrag Avdrag forskning 74 och utveckling, Avdrag regionalt stöd, Summa arbetsgivaravgift Avdragen skatt Från lön och förmåner Från pension m.m. Från ränta och utdelning Summa avdragen skatt Summa avgift och skatt att betala Beräkna din betalning (till din hjälp, uppgifterna registreras inte) Ditt referensnummer (OCR) Moms att betala/återfå Arbetsgivaravgift Avdragen skatt F eller SAskatt Att betala/få tillbaka

9 Information om arbetsgivardeklarationen SKV L 1305 Information och broschyrer når du via eller servicetelefon direktval Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409), direktval 7702 Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463), direktval 7902 Beställa arbetsgivardeklaration (SKV 4700), direktval Kontakta Skatteupplysningen tfn om du har frågor. Om din arbetsgivarregistrering behöver ändras ska du kontakta ditt skattekontor. Procentsatser för arbetsgivaravgifter m.m. Procentsatser m.m. finns i broschyren Fakta för arbetsgivare om datum, belopp och procentsatser (SKV 463). Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet Ruta 50. Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner. Samtliga löner och kontanta ersättningar som ska ingå i underlagen för arbetsgivaravgifter. Ruta 51. Avgiftspliktiga förmåner. Samtliga förmåner (bil, kost, bostad m.m.) som inte utgår i kontanter. Ruta 52. Avdrag för utgifter i arbetet. Enligt beslut eller fastställd schablon. Ruta 53. Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Detta belopp ska du fördela mellan underlagen för arbetsgivaravgifter. Underlag för arbetsgivaravgifter och Arbetsgivaravgifter Rutorna 55 56, och T.o.m. det år en anställd fyller 26 ska du redovisa lön i ruta 57 och arbetsgivaravgift i ruta 58. Fr.o.m. det år en anställd fyller 27 t.o.m. det år denne fyller 65 ska du redovisa lön i ruta 55 och full arbetsgivaravgift i ruta 56. Fr.o.m. det år en anställd fyller 66 ska du redovisa lön i ruta 59 och ålderspensionsavgift i ruta 60. Regeln gäller anställda födda 1938 eller senare. Rutorna och Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige ska redovisa på följande sätt: T.o.m. det år en anställd fyller 65 år ska dennes lön redovisas i ruta 65 och arbetsgivaravgiften i ruta 66. Arbetsgivaravgiften är reducerad för en anställd som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Fr.o.m. det år en anställd fyller 66 ska dennes lön redovisas i ruta 59 och ålderspensionsavgift i ruta 60. Regeln gäller anställda födda 1938 eller senare. Rutorna 67, 69 och 70. Arbetsgivare i Sverige som sänder en anställd för arbete i USA eller Kanada ska i vissa fall inte betala alla arbetsgivaravgifter. Samma sak gäller när en arbetsgivare i något av dessa länder sänder ut en anställd till Sverige. I ruta 67 anger du kod för arbetsgivarens hemland. Kod 1 Arbetsgivare i Sverige för utsända till Kanada, Québec eller USA. Arbetsgivare i Sverige som betalar ut ersättningen till utsända från koncernföretag i Kanada, Québec eller USA. Kod 2 Arbetsgivare i Kanada för utsända till Sverige. Kod 3 Arbetsgivare i Québec för utsända till Sverige. Kod 4 Arbetsgivare i USA för utsända till Sverige. Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter och Avdrag Rutorna Forskning och utveckling Gäller för arbetsgivare som har rätt att göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling. Rutorna Regionalt stöd. Gäller för arbetsgivare med fast driftställe och verksamhet i vissa branscher inom stödområdet. Underlagen i rutorna 55 och 57 som avser sådan stödberättigad verksamhet skrivs i ruta 75. Avdraget beräknas på stödberättigat underlag från ruta 55 för sig och ruta 57 för sig med olika procentsatser. Sammanlagt avdrag för regionalt stöd skrivs i ruta 76. Underlag för skatteavdrag och Avdragen skatt Rutorna Vanliga arbetsgivare fyller i underlaget för skatteavdrag (lön och förmåner inkl. underlag för SINK särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) i ruta 81 och avdragen skatt i ruta 82. Rutorna Pensionsinstitut, försäkringsföretag, arbetslöshetskassor m.fl. fyller i underlaget i ruta 83 och avdragen skatt i ruta 84. Arbetsgivare som betalar ut pension till tidigare anställda och redovisar den i ruta 30 på den vanliga lönekontrolluppgiften (KU 10) ska i stället använda rutorna 81 och 82. Rutorna Näringsidkare, kapitalförvaltande bolag, banker och kreditinstitut fyller i underlaget (räntan, utdelningen) i ruta 85 och avdragen skatt på ränta och utdelning i ruta 86.

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 14 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m.

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. SKV 304 utgåva 33 Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. Inkomståret 2011 Information till dig som lämnar följande kontrolluppgifter: Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Särskild kontrolluppgift Pensionsgrundande

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer