Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer"

Transkript

1 Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer (OCR), se andra sidan Skickas till Moms att deklarera för SKV L 1305 A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms Momspliktig försäljning 05 som inte ingår i ruta 06, 07 eller Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 20 Inköp av varor från ett annat EUland Inköp av tjänster från ett 21 annat EUland enligt huvudregeln 1 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2 Inköp av varor i Sverige 3 Övriga inköp av tjänster E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms 35 Försäljning av varor till ett annat EUland 4 36 Försäljning av varor utanför EU 37 Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel Mellanmans försäljning av 38 varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till 39 näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4 Övrig försäljning av tjänster 40 omsatta utanför Sverige Försäljning när köparen är 41 skattskyldig i Sverige 42 Övrig försäljning m.m. Förklaringar till fotnoter 1 4, se kopian Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) 03 Administrativ kod B. på försäljning eller uttag i ruta D. på inköp i ruta F. Ingående moms Ingående moms att dra av Moms att betala eller få tillbaka G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) 49 / Skriv under på andra sidan.

2 Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen (inlämningsadress, se andra sidan) Arbetsgivardeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner Avgiftspliktiga förmåner 52 Avdrag för utgifter i arbetet Sammanlagt underlag 53 för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt Betala din skatt till Ditt referensnummer (OCR) Bankgiro (Ruta ) Underlag för arbetsgivaravgifter Full arbetsgivaravgift för födda Arbetsgivaravgift för födda Ålderspensionsavgift för födda 1938 Ambassader och företag 65 utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt 67 USA, Kanada, 69 Québec Kod, Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter Forskning och utveckling, 73 underlag Regionalt stöd, underlag (5557) Summa underlag (Uppgiften registreras ej) Lön och förmåner inkl. SINK Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK Ränta och utdelning Summa underlag för skatteavdrag Avdragen skatt att deklarera för Underlag för skatteavdrag *För procentsatser och kod, se SKV 463. Arbetsgivaravgifter av rad av rad 57 av rad 59 Se nedan* Se nedan* Avdrag Avdrag forskning 74 och utveckling, Avdrag regionalt stöd, Summa arbetsgivaravgift Avdragen skatt Från lön och förmåner Från pension m.m. Från ränta och utdelning Summa avdragen skatt Summa avgift och skatt att betala SKV L 1305 Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) 03 Administrativ kod Underskrift Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Kontaktperson Telefonnummer

3 Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer (OCR), se andra sidan Skickas till Moms att deklarera för SKV L 1305 A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms Momspliktig försäljning 05 som inte ingår i ruta 06, 07 eller Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 20 Inköp av varor från ett annat EUland Inköp av tjänster från ett 21 annat EUland enligt huvudregeln 1 22 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2 23 Inköp av varor i Sverige 3 24 Övriga inköp av tjänster E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms 35 Försäljning av varor till ett annat EUland 4 36 Försäljning av varor utanför EU 37 Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel 38 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till 39 näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4 40 Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige 41 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige 42 Övrig försäljning m.m. Förklaringar till fotnoter 1 4, se kopian Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) 03 Administrativ kod B. på försäljning eller uttag i ruta F. Ingående moms 48 Ingående moms att dra av Underskrift Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Kontaktperson D. på inköp i ruta G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) 49 Moms att betala / eller få tillbaka Telefonnummer 30

4 Betala din skatt till Ditt referensnummer (OCR) Mervärdesskattedeklaration (se andra sidan) Bankgiro Så här fyller du i deklarationen Deklarationen tolkas maskinellt. Därför är det viktigt att du fyller i den rätt: 1.Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är riktiga och meddela oss snarast om något är fel. 2.Fyll bara i rutor där det finns belopp att deklarera. Lämna andra rutor tomma. Har du inget att deklarera för perioden skriver du 0 i ruta Skriv tydliga tecken var som helst inom rutan. Skriv hela beloppet inom rutans ram. 4.Använd inga tecken som tusentalsavskiljare. Deklarera bara hela kronor. 5.Använd bara plus och minustecken i mervärdesskattedeklarationen om det är nödvändigt t.ex. om du har utfärdat en kreditfaktura. 6.Om du skriver fel: dra ett streck över det felaktiga beloppet och ange det rätta i rutan. Lämna alltid en deklaration Om du är momsregistrerad måste du lämna en deklaration även om du inte har något att deklarera för perioden. Skriv i så fall 0 i ruta 49. Mer information På skatteverket.se hittar du mer information om hur du ska fylla i din mervärdesskattedeklaration. Där finns också annan information för arbetsgivare och om moms. Du kan också ladda ner alla våra broschyrer. De flesta broschyrer kan du också beställa via vår servicetelefon, direktval. För dig som ska lämna en mervärdesskattedeklaration kan t.ex. följande broschyrer vara av intresse: Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409), direktval 7702 Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463), direktval 7902 Du kan också ringa Skatteupplysningen om du har frågor. Om de förtryckta uppgifterna behöver ändras kan du fylla i baksidan av ditt registerutdrag eller blanketten Ansökan/Anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter (SKV 4639) och skicka till ditt skattekontor. Rätta en lämnad deklaration Om du upptäcker att du gjort ett fel i en mervärdesskattedeklaration du lämnat ska du lämna en ny deklaration elektroniskt eller beställa en ny blankett där du lämnar en ny fullständig deklaration för den period som du redovisat fel. I den kan du beskriva anledningen till ändringen. Gör det under Upplysningar på mervärdesskattedeklarationen. Om utrymmet där inte räcker till sänder du förklaringen i ett brev till ditt skattekontor. Beställa mervärdesskattedeklaration Du kan beställa en mervärdesskattedeklaration under Servicetjänster på skatteverket.se eller via vår servicetelefon, , direktval Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: SKV L 1305 Personlig service Skatteupplysningen: (från utlandet )

5 Arbetsgivardeklaration (se andra sidan) Skickas till SKV L 1305 Skicka in deklarationen i tid Deklarationen kan du lämna via Skatteverkets etjänst. Om du istället skickar in deklarationen på papper kan du använda det bifogade fönsterkuvertet. Kom ihåg frimärke. Fax accepteras inte som deklaration. Deklarationen ska lämnas på Skatteverkets formulär. Den ska skrivas under av skattebetalaren. Om skattebetalaren är en juridisk person ska deklarationen skrivas under av behörig firmatecknare. Skicka in arbetsgivardeklarationen utan bilagor eller meddelandelappar och utan några noteringar på blanketten. Deklarationen ska ha kommit in senast den deklarationsdag som är angiven i ruta 01 på arbetsgivardeklarationen. Kommer deklarationen in för sent får företaget betala förseningsavgift. Om det bara står ett årtal i ruta 01, ska deklarationen ha kommit in den 12 i månaden efter löneutbetalningen (i augusti eller januari den 17). Betalningen ska vara bokförd på Skatteverkets bankgiro senast på förfallodagen. Det räcker alltså inte med att girera eller betala in på banken på förfallodagen. Referensnummer (OCR) krävs vid Internetbetalning. Fyll i blanketten på rätt sätt Kontrollera de förtryckta uppgifterna. Meddela skattekontoret snarast om något är fel. Fyll bara i de belopp som du ska deklarera och lämna övriga fält blanka. Om du skriver fel stryker du ett streck över det felaktiga beloppet och skriver det rätta i avsedd ruta. Siffrorna kan skrivas till höger, till vänster eller mitt i fältet bara de är tydliga och inom rutans ram. Skriv heltal, ange alltså inga kommatecken, punkter, streck eller ören. Ange aldrig plus eller minustecken i arbetsgivardeklarationen. Lämna deklarationen även om du inte har något att deklarera Gör så här om du inte har något att deklarera för månaden: Sätt 0 (noll) i ruta 78 och 88 om du är arbetsgivarregistrerad men varken har arbetsgivaravgift eller avdragen skatt att deklarera för den månad som deklarationen avser. Behöver du rätta uppgifter i en lämnad deklaration? I och med att du lämnat en arbetsgivardeklaration anses skatten beslutad i enlighet med uppgifterna i deklarationen. Om du ändå behöver rätta uppgifterna ska du begära att Skatteverket omprövar de tidigare besluten. Detta kan du göra antingen genom att skriva till Skatteverket och tala om vad som ska rättas och skälen för rättelsen, eller genom att lämna en ny, rättad deklaration. Om du lämnar en rättad deklaration kan du i den beskriva anledningen till ändringen. Gör det under Upplysningar på arbetsgivardeklarationen. Om utrymmet där inte räcker till sänder du förklaringen i ett brev till ditt skattekontor. Ytterligare information och hjälp I broschyren Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409) beskrivs steg för steg hur du ska fylla i arbetsgivardeklarationen. Broschyren finns på och kan beställas där eller via servicetelefonen , direktval Behöver du en ny deklarationsblankett kan du beställa den via eller via servicetelefonen , direktval 6805.

6 Detta är din kopia Använd inte den som deklaration Mervärdesskattedeklaration kopia 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Betala din skatt till Ditt referensnummer (OCR) Bankgiro Moms att deklarera för SKV L 1305 A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms B. på försäljning eller uttag i ruta Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08 Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet C. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 20 Inköp av varor från ett annat EUland Inköp av tjänster från ett 21 annat EUland enligt huvudregeln 1 Inköp av tjänster från ett land utanför EU 2 Inköp av varor i Sverige 3 Övriga inköp av tjänster E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms 35 Försäljning av varor till ett annat EUland 4 Försäljning av varor utanför EU Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel 4 Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EUland enligt huvudregeln 1,4 Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige Övrig försäljning m.m Enligt huvudregeln tar säljaren inte ut moms vid försäljning till en näringsidkare i ett annat EUland. Momsen betalas i stället av köparen. Huvudregeln gäller inte för fastighetstjänster kulturella, pedagogiska, idrottsliga, vetenskapliga och liknande tjänster restaurang och cateringtjänster korttidsuthyrning av transportmedel persontransporter. 2. Avser både inköp av tjänster enligt huvudregeln och andra tjänster där köparen ska betala momsen. 3. Köparen ska i vissa fall betala momsen vid inköp av varor från en utländsk företagare och vid inköp av vissa varor bl.a. investeringsguld. 4. Lämna även periodisk sammanställning. 12 D. på inköp i ruta F. Ingående moms Ingående moms att dra av Moms att betala eller få tillbaka G. Moms att betala eller få tillbaka (ifylls alltid) Beräkna din betalning (till din hjälp, uppgifterna registreras inte) / Moms att betala/återfå Arbetsgivaravgift Avdragen skatt F eller SAskatt Att betala/få tillbaka

7 Information om mervärdesskattedeklarationen SKV L 1305 Deklarera och betala i tid Deklarationen och betalningen ska ha kommit in till Skatteverket senast den dag som står angiven i ruta 01. Om du har ett företag med ett beskattningsunderlag för moms på över 40 miljoner kronor ska du betala momsen senast på deklarationsdagen (den 26 i månaden). Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska du dock betala senast den 12 i samma månad (i januari den 17). Kommer deklarationen in för sent kan du få betala förseningsavgift. Mervärdesskattedeklarationen kan du lämna via Skatteverkets etjänst. Om du i stället skickar in deklarationen på papper kan du använda det bifogade fönsterkuvertet. Kom ihåg frimärke. Du kan inte faxa din deklaration eller skicka den med epost. Glöm inte att du som skattebetalare själv ska skriva under deklarationen. Om företaget är en juridisk person är det den behöriga firmatecknaren som ska skriva under. Så här fyller du i blanketten Deklarationen tolkas maskinellt. Därför är det viktigt att du fyller i den rätt: 1. Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är riktiga och meddela oss snarast om något är fel. Om de förtryckta uppgifterna behöver ändras kan du fylla i baksidan på ditt registerutdrag eller blanketten Ansökan/Anmälan Avregistrering/ändring av uppgifter (SKV 4639) och skicka till ditt skattekontor. 2. Fyll bara i de rutor där det finns belopp att deklarera. Lämna andra rutor tomma. Har du inget att deklarera för perioden skriver du 0 i ruta Skriv tydliga siffror var som helst inom rutan. Du kan skriva fler än nio siffror i en ruta. 4. Använd inga tecken som tusentalsavskiljare. Deklarera bara hela kronor. 5. Använd plus och minustecken i mervärdesskattedeklarationen bara om det är nödvändigt t.ex. om du har utfärdat en kreditfaktura. 6. Om du skriver fel drar du ett streck över det felaktiga beloppet och anger det rätta i rutan. Rätta en lämnad deklaration Om du har lämnat en felaktig mervärdesskattedeklaration ska du inte rätta felet i en mervärdesskattedeklaration för en senare period. Du ska i stället lämna en ny fullständig deklaration för den period som du redovisat fel. I den kan du beskriva anledningen till ändringen. Gör det under Upplysningar på mervärdesskattedeklarationen. Om utrymmet där inte räcker till sänder du förklaringen i ett brev till ditt skattekontor. Kan du inte lämna deklarationen elektroniskt måste du först beställa en mervärdesskattedeklarationsblankett. Den beställer du under Servicetjänster på skatteverket.se eller via vår servicetelefon, , direktval Block A och B Ruta 05 Här ska du redovisa vanlig försäljning av varor och tjänster i Sverige. Även försäljning till utlandet ska redovisas här, om du ska ta ut svensk moms. Ruta 06 Här ska du redovisa momspliktiga uttag, t.ex. privat användning av varor eller tjänster. Ruta 07 Här ska du redovisa beskattningsunderlaget (alltså inte försäljningspriset!) om du använt vinstmarginalbeskattning. Ruta 08 Här ska du bara redovisa hyresinkomster om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokal. Rutorna 1012 Här ska du, uppdelat på respektive skattesats, redovisa den utgående momsen på försäljningar och uttag som du redovisat i rutorna Block C och D Rutorna 2024 Du behöver bara fylla i dessa rutor om du köpt varor eller tjänster som du själv ska redovisa den utgående momsen för (omvänd skattskyldighet). Omvänd skattskyldighet gäller oftast när man köpt tjänster från andra länder eller varor från andra EUländer eller om man är verksam inom byggsektorn. Rutorna 3032 Här ska du, uppdelat på respektive skattesats, redovisa den utgående momsen på inköp som du redovisat i rutorna Block E Rutorna 3542 Här ska du redovisa försäljning m.m. som är undantagen från moms. Det kan t.ex. vara export eller försäljning som köparen ska redovisa den utgående momsen för (omvänd skattskyldighet). Block F Ruta 48 Här redovisar du all ingående moms som du har rätt att dra av, även sådan som du har redovisat i någon av rutorna 3031 eller betalat till Tullverket. Block G Ruta 49 Här redovisar du summan av beloppen i rutorna 1012, 3032 och 48. Mer information På skatteverket.se hittar du mer information om hur du ska fylla i din mervärdesskattedeklaration. Där finns också annan information för arbetsgivare och om moms. Du kan också ladda ner alla våra broschyrer. De flesta broschyrer kan du också beställa via vår servicetelefon, direktval. För dig som ska lämna en mervärdesskattedeklaration kan t.ex. följande broschyrer vara av intresse: Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409), direktval 7702 Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463), direktval 7902 Momsbroschyren (SKV 552), direktval 7607 Moms vid utrikeshandel (SKV 560), direktval 7608 Du kan också ringa Skatteupplysningen om du har frågor. Telefon , från utlandet

8 Detta är din kopia Använd inte den som deklaration Arbetsgivardeklaration kopia 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer SKV L 1305 Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner 50 Avgiftspliktiga förmåner 52 Avdrag för utgifter i arbetet Sammanlagt underlag 53 för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt Underlag för arbetsgivaravgifter Full arbetsgivaravgift för födda Arbetsgivaravgift för födda Ålderspensionsavgift för födda 1938 Ambassader och företag 65 utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt 67 USA, Kanada, 69 Québec Kod, Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter Forskning och utveckling, 73 underlag Regionalt stöd, underlag (5557) Summa underlag (Uppgiften registreras ej) Lön och förmåner inkl. SINK Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK Summa underlag för skatteavdrag * För procentsatser och kod, se SKV Avdragen skatt att deklarera för Underlag för skatteavdrag Ränta och utdelning Lämna deklarationen även om du inte har något att deklarera Sätt 0 (noll) i ruta 78 och 88 om du är arbetsgivarregistrerad men varken har arbetsgivaravgift eller avdragen skatt att deklarera för den månad som deklarationen avser. Betala din skatt till Bankgiro (Ruta ) Arbetsgivaravgifter av rad 55 av rad 57 av rad 59 Se nedan * Se nedan * Avdrag Avdrag forskning 74 och utveckling, Avdrag regionalt stöd, Summa arbetsgivaravgift Avdragen skatt Från lön och förmåner Från pension m.m. Från ränta och utdelning Summa avdragen skatt Summa avgift och skatt att betala Beräkna din betalning (till din hjälp, uppgifterna registreras inte) Ditt referensnummer (OCR) Moms att betala/återfå Arbetsgivaravgift Avdragen skatt F eller SAskatt Att betala/få tillbaka

9 Information om arbetsgivardeklarationen SKV L 1305 Information och broschyrer når du via eller servicetelefon direktval Moms och arbetsgivardeklarationer (SKV 409), direktval 7702 Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser (SKV 463), direktval 7902 Beställa arbetsgivardeklaration (SKV 4700), direktval Kontakta Skatteupplysningen tfn om du har frågor. Om din arbetsgivarregistrering behöver ändras ska du kontakta ditt skattekontor. Procentsatser för arbetsgivaravgifter m.m. Procentsatser m.m. finns i broschyren Fakta för arbetsgivare om datum, belopp och procentsatser (SKV 463). Bruttolön, förmåner och avdrag för utgifter i arbetet Ruta 50. Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner. Samtliga löner och kontanta ersättningar som ska ingå i underlagen för arbetsgivaravgifter. Ruta 51. Avgiftspliktiga förmåner. Samtliga förmåner (bil, kost, bostad m.m.) som inte utgår i kontanter. Ruta 52. Avdrag för utgifter i arbetet. Enligt beslut eller fastställd schablon. Ruta 53. Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Detta belopp ska du fördela mellan underlagen för arbetsgivaravgifter. Underlag för arbetsgivaravgifter och Arbetsgivaravgifter Rutorna 55 56, och T.o.m. det år en anställd fyller 26 ska du redovisa lön i ruta 57 och arbetsgivaravgift i ruta 58. Fr.o.m. det år en anställd fyller 27 t.o.m. det år denne fyller 65 ska du redovisa lön i ruta 55 och full arbetsgivaravgift i ruta 56. Fr.o.m. det år en anställd fyller 66 ska du redovisa lön i ruta 59 och ålderspensionsavgift i ruta 60. Regeln gäller anställda födda 1938 eller senare. Rutorna och Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige ska redovisa på följande sätt: T.o.m. det år en anställd fyller 65 år ska dennes lön redovisas i ruta 65 och arbetsgivaravgiften i ruta 66. Arbetsgivaravgiften är reducerad för en anställd som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Fr.o.m. det år en anställd fyller 66 ska dennes lön redovisas i ruta 59 och ålderspensionsavgift i ruta 60. Regeln gäller anställda födda 1938 eller senare. Rutorna 67, 69 och 70. Arbetsgivare i Sverige som sänder en anställd för arbete i USA eller Kanada ska i vissa fall inte betala alla arbetsgivaravgifter. Samma sak gäller när en arbetsgivare i något av dessa länder sänder ut en anställd till Sverige. I ruta 67 anger du kod för arbetsgivarens hemland. Kod 1 Arbetsgivare i Sverige för utsända till Kanada, Québec eller USA. Arbetsgivare i Sverige som betalar ut ersättningen till utsända från koncernföretag i Kanada, Québec eller USA. Kod 2 Arbetsgivare i Kanada för utsända till Sverige. Kod 3 Arbetsgivare i Québec för utsända till Sverige. Kod 4 Arbetsgivare i USA för utsända till Sverige. Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter och Avdrag Rutorna Forskning och utveckling Gäller för arbetsgivare som har rätt att göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling. Rutorna Regionalt stöd. Gäller för arbetsgivare med fast driftställe och verksamhet i vissa branscher inom stödområdet. Underlagen i rutorna 55 och 57 som avser sådan stödberättigad verksamhet skrivs i ruta 75. Avdraget beräknas på stödberättigat underlag från ruta 55 för sig och ruta 57 för sig med olika procentsatser. Sammanlagt avdrag för regionalt stöd skrivs i ruta 76. Underlag för skatteavdrag och Avdragen skatt Rutorna Vanliga arbetsgivare fyller i underlaget för skatteavdrag (lön och förmåner inkl. underlag för SINK särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) i ruta 81 och avdragen skatt i ruta 82. Rutorna Pensionsinstitut, försäkringsföretag, arbetslöshetskassor m.fl. fyller i underlaget i ruta 83 och avdragen skatt i ruta 84. Arbetsgivare som betalar ut pension till tidigare anställda och redovisar den i ruta 30 på den vanliga lönekontrolluppgiften (KU 10) ska i stället använda rutorna 81 och 82. Rutorna Näringsidkare, kapitalförvaltande bolag, banker och kreditinstitut fyller i underlaget (räntan, utdelningen) i ruta 85 och avdragen skatt på ränta och utdelning i ruta 86.

Basbok i bokföring. Fakta och övningar

Basbok i bokföring. Fakta och övningar Rättelse till Basbok i bokföring Fakta och övningar 47-09539-1 Vi beklagar att fyra blanketter blev fel ifyllda i tredje tryckningen (2013). Blanketterna är fel ifyllda på följande ställen: s. ruta 05:

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 14 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 12 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 10 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Moms- och arbetsgivardeklarationer

Moms- och arbetsgivardeklarationer 2014 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur du redovisar och betalar moms, arbets givar avgifter och avdragen skatt. Lämna gärna moms- och arbetsgivardeklara

Läs mer

Uppdatering till Bokföring från början Faktabok (uppl. 15)

Uppdatering till Bokföring från början Faktabok (uppl. 15) Uppdatering till Bokföring från början Faktabok (uppl. 15) UPPDATERING Johansson, Ridderström och Östgren (2017) Uppdateringar i lagar och regler från 1 januari 2019. Sidoordnad löneredovisning, s. 136

Läs mer

SKV utgåva Information till god man och förvaltare

SKV utgåva Information till god man och förvaltare SKV 315-10 utgåva 9 2019 Information till god man och förvaltare Denna information riktar sig till dig som är god man eller förvaltare och som har fått ersättning av din huvudman. Om huvudmannen (den du

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och regler för omvänd skattskyldighet 1 (5) Ny skattedeklaration Skatteverket har tagit fram en ny skattedeklaration som ska användas från och med 2007.

Läs mer

Datum, belopp och procentsatser

Datum, belopp och procentsatser SKV 463 utgåva 21 2017 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Nyhet för 2017 Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Moms- och arbetsgivardeklarationer

Moms- och arbetsgivardeklarationer 2016 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur du redovisar och betalar moms, arbets givar avgifter och avdragen skatt. Lämna gärna moms- och arbetsgivardeklara

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Datum, belopp och procentsatser

Datum, belopp och procentsatser SKV 463 utgåva 23 2018 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Nyheter Arbetsgivardeklaration på individnivå Arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg från

Läs mer

Ideella föreningar. Trelleborgs Kommun/Kultur- och fritidsförvaltningen Budo Ericsson SKV Västervik

Ideella föreningar. Trelleborgs Kommun/Kultur- och fritidsförvaltningen Budo Ericsson SKV Västervik Ideella föreningar Trelleborgs Kommun/Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-10 Budo Ericsson SKV Västervik Innehåll Föreningen Bokföring Inkomstskatt Inkomstdeklaration 3 Moms Arbetsgivare Övrigt Föreningen

Läs mer

Ung Företagsamhet Våren 2017

Ung Företagsamhet Våren 2017 Ung Företagsamhet Våren 2017 Vad är syftet med UF? Lära sig driva företag Hobbyverksamhet Ett UF-företag bedriver hobbyverksamhet eftersom verksamheten inte uppfyller samtliga krav för näringsverksamhet:

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Datum, belopp och procentsatser

Datum, belopp och procentsatser SKV 463 utgåva 22 2018 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Nyheter Utvidgat växa-stöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter även för aktiebolag och handelsbolag

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 7 2018 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2016 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 739 kronor eller mer under år 2016. Skatteavdraget

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr 255 11 Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI 2011... 1 MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER...

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Importmoms till Skatteverket

Importmoms till Skatteverket Importmoms till Skatteverket Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i

Läs mer

Importmoms till Skatteverket. Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket

Importmoms till Skatteverket. Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Importmoms till Skatteverket Karin Sohlé Skatteverket Lena Andersson Tullverket Skatteverket tar över importmomsen från Tullverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Lagerhållare skatt på energi

Lagerhållare skatt på energi Lagerhållare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som lagerhållare enligt lagen om skatt på energi. Informationen är översiktlig.

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

KOMMEK Moms, representation och övrigt aktuellt

KOMMEK Moms, representation och övrigt aktuellt KOMMEK 2018 Moms, representation och övrigt aktuellt Innehåll Moms i kommunen Iakttagelser vid revision Representation Kvitton vid utlägg IDAG HFD mål nr 7270-17 Moms i kommunen Två olika momssystem Momspliktig

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer