Pengaktuellt. Nr Jan 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011"

Transkript

1 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER... 2 HUVUDREGELN... 2 UNDANTAG... 2 UPPDRAGSFORSKNING OCH -UTBILDNING... 3 KONFERENSER... 4 LU som anordnare av konferens i Sverige... 4 LU som anordnare av konferens utomlands... 5 LU som deltagare på konferens... 5 LATHUNDAR... 5 MOMSUTBILDNING... 6 FRÅGOR OM MOMS... 6 Nya momsregler för kulturella, vetenskapliga och liknande tjänster från 1 januari januari 2010 infördes nya regler för omsättningsland när det gäller tjänster vid handel med utlandet. (Se Pengaktuellt 249). 1 januari 2011 justeras dessa regler ytterligare. Nedan följer en sammanfattning av hur reglerna kommer att se ut från 1 januari 2011 och framåt. Det är inom området kulturella, pedagogiska, idrotts-, vetenskapliga och liknande tjänster förändringen sker. Det som främst rör Lunds universitet är att uppdragsforskning och -utbildning nu istället gäller under huvudregeln vid handel mellan näringsidkare, se mer nedan. Obs! Sedan Ekonomidagen 2 december 2010 har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande där de ändrat ståndpunkt när det gäller konferenser. De anser inte längre att det har någon betydelse när betalningen erläggs eller om föranmälan görs. Se DNR / Informationen i detta Pengaktuellt ersätter alltså informationen som gavs på Ekonomidagen. Postadress Box 117, LUND Besöksadress Paradisgatan 5C, Lund Telefon dir , växel Telefax E-post Internet

2 regler vid tjänstehandel med andra länder Sedan 1 januari 2010 gäller följande regler vid tjänstehandel med andra länder. De kommer att gälla även i fortsättningen, men undantaget kulturella, pedagogiska, idrotts-, vetenskapliga och liknande tjänster ändras. Huvudregeln gäller endast om inget undantag är aktuellt: Huvudregeln Tjänst till näringsidkare 1 Omsatt där köparen är etablerad = ingen moms på fakturan Tjänst till icke-näringsidkare Omsatt där säljaren är etablerad = moms på fakturan Huvudregeln ska alltså endast användas om inget av undantagen nedan är aktuella. Undantag I listan nedan är undantaget som kommer att ändras 1 januari 2011 markerat, övriga gäller även i fortsättningen. Tjänster till näringsidkare: Fastighetstjänster anses omsatt i Sverige om fastigheten finns här. Persontransporttjänster omsatt inom landet endast om hela transporten sker här. Kulturella, pedagogiska, idrotts, vetenskapliga och liknande tjänster t ex uppdragsforskning och konferenser: (omsatt där tjänsten äger rum) Fr o m 1 januari 2011: Undantaget i sin helhet gäller även i fortsättningen vid försäljning till icke-näringsidkare, men endast för tillträde till ett evenemang vid försäljning till näringsidkare. För fler detaljer, se Uppdragsforskning och -utbildning, samt Konferenser nedan. Restaurang- och cateringtjänster restaurangtjänst är omsatt där lokalen finns, cateringtjänsten där kunden väljer att äta. Korttidsuthyrning av transportmedel om transportmedlet överlämnas och nyttjas utomlands anses det omsatt där. Tjänster till icke-näringsidkare: Fastighetstjänster anses omsatt i Sverige om fastigheten finns här. Persontransporttjänster omsatt inom landet endast om hela transporten sker här. Kulturella, pedagogiska, idrotts, vetenskapliga och liknande tjänster t ex uppdragsforskning och konferenser: omsatt där tjänsten äger rum. Restaurang- och cateringtjänster restaurangtjänst är omsatt där lokalen finns, cateringtjänsten där kunden väljer att äta. Korttidsuthyrning av transportmedel om transportmedlet överlämnas och nyttjas utomlands anses det omsatt där. Förmedlingstjänster i annans namn omsatt där tjänsten ges. 1 Näringsidkare definieras som Alla som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett skattskyldighet till moms (Skatteverkets ställningstagande DNR /111). Alla kunder i ett EU-land bör kunna visa upp ett giltigt VAT-nummer för att räknas som näringsidkare. Näringsidkare i andra länder ska kunna visa upp något dokument som styrker deras status. 2

3 Varutransport mellan EU-länder där transporten startar. Arbete på vara, t ex analys, samt lastning lossning där tjänsten fysiskt äger rum. Intellektuella, elektroniska m.fl. tjänster utanför EU momsfritt (innanför EU = huvudregeln dvs. moms) Uppdragsforskning och -utbildning Fram till 31 december 2010 har uppdragsforskning och utbildning tillhört undantaget kulturella, pedagogiska, idrotts-, vetenskapliga och liknande tjänster, vilket t ex inneburit att moms lagts på vid försäljning när arbetet utförts i Sverige, oavsett kundens nationalitet och eventuella status som näringsidkare. Fr.o.m. 1 januari 2011 gäller istället huvudregeln när LU säljer och köper 2 uppdragsforskning eller uppdragsutbildning och motparten är en utländsk näringsidkare. Det innebär: LU säljer:, oavsett i vilket land tjänsten utförts LU köper: (sektionen Ekonomi förvärvsbeskattar) Om LU säljer uppdragsforskning till en utländsk icke-näringsidkare gäller även i fortsättningen undantaget: om tjänsten utförs i Sverige Ingen svensk moms om den utförs utomlands (kontakta sektionen Ekonomi) Lathund när uppdragsforskningen eller utbildningen utförs i Sverige av LU: Kund Svenskt företag Svenskt universitet (statlig myndighet) Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping (ej statliga myndigheter) Lunds universitet (internfaktura) Näringsidkare med giltigt VAT-nummer i EUland Icke näringsidkare i EU-land Icke-näringsidkare från land utanför EU (USA, Norge, m fl) Näringsidkare utanför EU? (Utfört i Sverige) 2 Lunds universitet är näringsidkare, VAT-nr SE

4 Lathund när uppdragsforskningen eller utbildningen utförs utomlands av LU 3 : Konferenser Även konferenser ingår i undantaget kulturella, pedagogiska, idrotts-, vetenskapliga och liknande tjänster. När det gäller tillträde till evenemang anses det liksom innan att tjänsten är omsatt i det land som konferensen anordnas i. Det innebär t ex att moms ska läggas på när LU anordnar en konferens i Sverige. Även tjänster som tillhandahålls i anknytning till tillträdet omfattas. 4 Precis som innan gäller alltså följande: LU som anordnare av konferens i Sverige När konferensen hålls i Sverige: Svenska statliga myndigheter: Interna deltagare från Lunds universitet: Övriga, t ex företag, landsting, privatperson, utländska deltagare: Lathund när konferensen hålls i Sverige Deltagare från Svenskt företag Svenskt universitet (statlig myndighet) Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping (ej statliga myndigheter) Lunds universitet (internfaktura) Näringsidkare med giltigt VAT-nummer i EU-land Icke näringsidkare i EU-land Icke-näringsidkare från land utanför EU (USA, Norge, m fl) Näringsidkare utanför EU? 3 Kontakta sektionen Ekonomi vid försäljning till utländsk icke-näringsidkare. 4 Med konferenstjänst menas: Tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende deltagande i konferenser, kongresser m.m. Det är sammansatta tjänster som innefattar flera underliggande tillhandahållanden såsom lokal, information, diverse kontorstjänster, servering m.m. Hotellkostnader och liknande hanteras separat. 4

5 LU som anordnare av konferens utomlands Om LU anordnar en konferens utanför Sverige ska ingen svensk moms läggas på deltagaravgiften, men det kan bli aktuellt med det aktuella landets. Kontakta sektionen Ekonomi när ni ska anordna en sådan konferens. LU som deltagare på konferens Även i fortsättningen gäller följande när en forskare från LU deltar i en konferens och ska betala deltagaravgift: Konferens i Sverige: (men inte om en annan svensk statlig myndighet anordnar) Konferens utomlands: Utländsk moms som kostnadsförs Lathundar Lathundarna som sektionen Ekonomi tog fram förra årsskiftet är uppdaterade och finns på Ekonomiportalen/Redovisning/: 5

6 utbildning Vi kommer att hålla en ny omgång av momsutbildningen som vi hade premiär på i höstas. Nästa tillfälle blir 18 maj och anmälan görs via KIA på den administrativa portalen, kurs K1089 Mervärdesskattehanteringen vid Lunds universitet. Frågor om moms Inköp: Försäljning: Servicetelefon:

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531 PARVUS ESTONIA Hur går det till att köpa / bilda Estland AB Våra kompletta Estniskt Aktiebolag överlämnas av PARVUS Gruppens svensktalande personal på plats i Tallinn. Dom tar hand om allt med myndighetskontakter

Läs mer