Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen."

Transkript

1 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. Nedanstående administrativa anvisningar gäller för kommunstyrelseförvaltningen och är en bilaga till de riktlinjer som beslutats av kommundirektören för deltagande i tjänsteresor, kurser, konferenser och representation i Haninge kommun. Hur beställs tjänsteresor/kurser/konferenser? Haninge kommuns inköpspolicy ska följas. Finns på intranätet (Insidan). Vid all beställning (även RESIA): Vid beställning/bokning av tjänsteresor/kurser/konferenser ska den som beställer uppge beställarid/användarid och kräva att den kommande fakturan ska märkas med beställarens beställarid/användarid samt fakturaadress Haninge Kommun, Box 951, Östersund. Detta för att den kommande fakturan ska kunna nå rätt mottagare elektroniskt inom kommunen. Eget utlägg eller reseförskott? För mindre utlägg under resa rekommenderas i första hand eget utlägg och i andra hand reseförskott. Redovisning av eget utlägg eller utlägg vid reseförskott sker enligt nedan. För omfattande utlägg under resa och/eller frekventa resor rekommenderas företagsupphandlat kort med privat betalningsansvar. I andra hand rekommenderas reseförskott. Om du ska skaffa företagsupphandlat kort med privat betalningsansvar bör detta planeras i god tid före resan. Kommundirektör beslutar om kort. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning ger dig ytterligare information om företagsupphandlat kort samt hjälper dig att skaffa ett sådant. Reseförskott kräver överordnad chefs beslutsattest och kan erhållas i kontanter eller som insättning på resenärens bankkonto (kräver cirka 3 dagars framförhållning) via kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning mot attesterat underlag. Kontakta Anna-Christina Bergenås. 1

2 Hur hanteras reseräkning (inkl traktamente och egna utlägg)? Reseräkning. Efter resor ska normalt reseräkningar upprättas. Blankett Reseräkning och anvisningar finns på intranätet Insidan under Blanketter. Eventuellt uttag av reseförskott anges på reseräkningen Eventuella utlägg sammanställs och upprättas på blankett Reseräkning. Kvitton från utlägg bifogas reseräkningen. Syfte med resan ska anges. Kurs-/konferensprogram ska bifogas reseräkning om det gäller utlandsresa eller konferenser med övernattning. Beslutsattestera enligt riktlinjer. Traktamente. Traktamente vid resor regleras via kollektivavtal. Vid rapportering av resa med reseräkning beräknas traktamente, avdrag för måltider, utlägg mm och ersättning utbetalas vid ordinarie löneutbetalning. Lämna Reseräkning med underlag till KSF personalavdelning, Mia Toivonen, omgående efter resans slut. Hur hanteras ersättning för egna utlägg om inte reseräkning lämnas? I första hand ska utlägg ersättas genom reseräkning. Se rutin ovan. Utbetalning sker via ordinarie löneutbetalning. Om inte reseräkning upprättas kan utlägg ersättas genom utanordning. Utbetalning sker till resenärens bankkonto. OBS! Följ denna rutin om reseförskott har tagits ut: Utlägg sammanställs och upprättas på blankett för Utanordning-Förskott. Blankett finns på intranätet Insidan under Blanketter/Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomi. Syfte med resan ska anges. Deltagare ska anges. Kurs-/konferensprogram ska bifogas om det gäller utlandsresa eller konferenser med övernattning. Kvitton ska bifogas utanordning. Kontera enligt nedan Beslutsattestera enligt riktlinjer. Lämna Utanordning-Förskott med underlag till KSF ekonomiavdelning, Anna-Christina Bergenås, för reglering av förskott. OBS Följ denna rutin om inte reseförskott har tagits ut: Utlägg sammanställs och upprättas på blankett för Utanordning-Övrigt. Blankett finns på intranätet Insidan under Blanketter/Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomi. Syfte och deltagare ska anges om det gäller resa eller kurs/konferens. Kurs-/konferensprogram ska bifogas om det gäller utlandsresa eller konferenser med övernattning. Kvitton ska bifogas utanordning. Kontera enligt nedan 2 (6)

3 Beslutsattestera enligt riktlinjer. Lämna Utanordning-Övrigt med underlag till KSF ekonomiavdelning, Eva Cajback, för utbetalning. Hur hanteras fakturor? Fakturor som kommer till kommunen skannas och distribueras elektroniskt till den som står som referens på fakturan. Fakturor med utländsk valuta i Baltzar eller som pappersfaktura: Kontakta KSF ekonomiavdelning. Fakturan ska hanteras enligt speciell rutin för utlandsbetalningar. Fakturor som avser kurs/konferens med övernattning samt utlandsresor: Inkommande elektronisk faktura ska granskas mot beställning/leverans och konteras. Observera anvisning för kontering nedan. Observera nedan rutin med krav på fakturakopior och kopia på konferens/reseprogram om det gäller utlandsresa eller konferens med övernattning. I fritextfält i Baltzar ska följande anges: Deltagare: Ange vilka anställda som deltagit. Syfte: Ange Konferensprogram/reseprogram finns i pärm vid KSF, Anita Kindberg. Skriv därefter ut kopia på fakturan i baltzar. Bifoga konferensprogram/reseprogram till fakturakopian och lämna den omgående till KSF, Anita Kindberg, som arkiverar i löpnummerordning i pärm. Pärm ska kunna redovisas för revisorer och skattemyndighet. Därefter ska fakturan vidare elektroniskt till beslutsattestant. Vid utlägg redovisas deltagare och kurs/konferensprogram tillsammans med utanordningen. Beslutsattestant ansvarar för att erforderliga uppgifter finns i fritextfältet och pärm eller vid utanordning. Övriga rese-, kurs- och konferensfakturor: Inkommande elektronisk faktura ska granskas mot beställning/leverans och konteras. Observera anvisning för kontering nedan. I fritextfält i Baltzar ska följande anges: Deltagare: Ange vilka anställda som deltagit. Syfte: Ange syftet. Därefter ska fakturan vidare elektroniskt till beslutsattestant. Beslutsattestant ansvarar för att erforderliga uppgifter finns i fritextfältet och pärm eller vid utanordning. 3 (6)

4 Hur konteras tjänsteresor? Gäller både vid fakturor och utlägg Ansvar, verksamhet, projekt mm enligt budgetansvarig. Konto: 7052 SL-kort: Här konteras SL-kort exkl moms 7053 Taxiresor: Här konteras taxiresor exkl moms 7050 Resor: Övriga resor, ej taxi, ej SL, exkl moms Hotell och logi, Sverige: Hotellkostnader exkl moms 7056 Hotell och logi, Utlandet: Speciell rutin för utlandsbetalningar, KSF ekonomi konterar Moms: Avdragsgill ingående moms (enligt underlag på fakturan) Syfte: Ska alltid anges för att verifiera att resan är en tjänsteresa. Deltagare: Ska alltid anges. Speciell regel gäller vid utlandsresor. Se hur hanteras fakturor ovan. Vid utländsk valuta: kontakta KSF ekonomiavdelning. Hur konteras kurs och konferenskostnader? Gäller både vid fakturor och utlägg Ansvar, verksamhet, projekt mm enligt budgetansvarig. Konto: Kurs eller konferens ska konteras på Avgifter för kurser mm: Kurs och konferenskostnad exkl moms 1671 Moms: Avdragsgill ingående moms: (enligt underlag på fakturan). Om kurs/konferens skett utan övernattning: Deltagare: Ska alltid anges. (Skriv i Baltzars fritextfält alternativt separat papper om det gäller utlägg). Syfte: Ska alltid anges för att verifiera att kursen eller konferensen tjänar arbetsgivarens verksamhet. (Skriv i Baltzars fritextfält alternativt separat papper om det gäller utlägg). Om kurs/konferens skett med övernattning: Syfte och deltagare ska alltid anges för att verifiera att kursen eller konferensen tjänar arbetsgivarens verksamhet. Observera nedan rutin med fakturakopior och konferensprogram som gäller om kurs/konferens skett med övernattning: I fritextfält i Baltzar ska följande anges: Deltagare: Ange vilka anställda som deltagit. Syfte: Ange Konferensprogram finns i pärm vid KSF, Anita Kindberg. Skriv ut kopia på fakturan i baltzar. Bifoga kurs/konferensprogram till fakturakopian och lämna den omgående till KSF, Anita Kindberg, som arkiverar i löpnummerordning i pärm. Pärm ska kunna redovisas för revisorer och skattemyndighet. Vid utlägg redovisas deltagare och kurs/konferensprogram tillsammans med utanordningen. Därefter ska fakturan/utanordningen vidare till beslutsattestant. Beslutsattestant ansvarar för att erforderliga uppgifter finns i fritextfältet och pärm eller vid 4 (6)

5 utanordning. Utländsk valuta: kontakta KSF ekonomiavdelning. Hur konteras representation och personalbefrämjande åtgärder? Gäller både vid fakturor och utlägg. Ansvar, verksamhet, projekt mm enligt budgetansvarig. Konto för livsmedel, kaffe, frukt (konto 6440, 6442, 6443) ska inte användas för inköp till personalrepresentation eller personalbefrämjande åtgärder. Beslutsattestant ansvarar för att moms konterats korrekt enligt anvisningar. OBS! Redovisning av moms vid representation styrs av skatteregler. Vid representation (men ej vid personalbefrämjande åtgärder och interna mindre möten) ska momsbeloppet kontrollräknas mot skatteverkets regler och därefter justeras konteringen i baltzar. Kontakta KSF ekonomiavdelning för kontering av moms vid representation. Personalbefrämjande åtgärder/interna möten Används vid interna kurser, interna informationsmöten för kaffe, kaffebröd, frukt, lunch, middag etc. Klassificeras ej som representation Personalbefrämjande åtgärder: Enligt faktura exklusive moms 1671 Moms: avdragsgill ingående moms (enligt underlag på fakturan) Intern representation (personalrepresentation) Används vid personalfester och liknande större interna arrangemang. Kontrollera moms enligt skatteverkets regler Personalrepresentation: Enligt faktura samt eventuellt del av moms 1671 Moms: Avdragsgill ingående moms: (ej enligt underlag på fakturan utan momsbeloppet ska framräknas manuellt enligt skatteverkets regler). Extern representation Används vid representation med externt deltagande. Kontrollera moms enligt skatteverkets regler Extern representation: Enligt faktura samt eventuellt del av moms 1671 Moms: Avdragsgill ingående moms: (ej enligt underlag på fakturan utan momsbeloppet ska framräknas manuellt enligt skatteverkets regler). Uppvaktningar och presenter Se regler på intranätet under personal/arbetsgivarfrågor/uppvaktningar. Beakta regler om uppvaktningar på intranätet Uppvaktningar och presenter: Enligt faktura Moms: Avdragsgill ingående moms (enligt underlag på fakturan). 5 (6)

6 Hur beräknas moms vid representation? Gäller både vid fakturor och utlägg. Ytterligare information och aktuella skatteregler finns på ange representation som sökord. Beräkning av moms vid representation Skatteregler medger avdrag för ingående moms vid representationsmåltider med högst (gäller ) följande för: - lunch, middag : 90 kronor per person. Momsbelopp utöver dessa får ej dras av utan ska konteras på kostnadskonto för representation. Hur beräknas kostnaden i SEK vid kvitton i utländsk valuta? Vid leverantörsfakturor: Kontakta KSF ekonomiavdelning för speciell rutin vid utlandsbetalningar. Vid beräkning av ersättning för utlägg i utländsk valuta: Gå in på vår banks hemsida, Använd beräkningsstödet. Läs av kurs och belopp i SEK för aktuellt belopp i utländsk valuta (köpkurs). Använd denna omräkningskurs (skriv ut och bifoga eller ange på underlaget) Kontera i SEK (6)

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA SÅ HÄR GÖR VI I NACKA Dokumentets syfte Skapa gemensamma regler för redovisning samt beskriva hur vi gör i Nacka kommun när vi redovisar investeringar. Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och verksamheter.

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter

Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy fo r Sveriges Farmaceuter Resepolicy för Sveriges Farmaceuter anställda, förtroendevalda och andra ej anställda Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten/rollen som anställd

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer