betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp"

Transkript

1 RUTINBESKRIVNING TRANSFERERINGAR Innehålll 1.1 Erhållna från statlig s till statlig mottae Bidrag från statlig s f tilll icke statlig mottae Bidrag från icke statlig s till statlig myndighet Erhållna från icke statlig s till icke statligg mottae Universitetet får ett icke-statligt g t via statlig myndighet Stipendier skonton Erhållna från statlig ss till statlig mottae Göteborgs universitet får medel från f exempelvis Vetenskapsrådet för förmedling till Lunds universitet. - Om erhålls och s under samma år, välj alternativ 1A. - Om förmedling av är helt klarr och sker senare än inkomståret, välj alternativ 1B. - Om rrollen inte är helt klar vid instillfället och o förmedling av sker samma år, välj alternativ 1C. - Om rrollen inte var klar vid instillfället ochh förmedling av sker senare än inkomståret, välj alternativ 1D. 1A. Om erhålls och s under samma år, bokförs enligt nedan: D, K, D (automat) Erh. medel fr st för fin av bidr 7711 Bidrag tilll st mynd Fakultets- s Fakultets (automat) s mottaens. vid reg av auto- vid matiskt reg av auto- vid matiskt reg av

2 1B. Om förmedling av är helt klar ochh sker senare än inkomståret, bokförs enligt nedan: År 1 inbet inbet (automat) Erh. medel fr st för fin av bidr 7359 Periodis statl bidr 2731 Oförmedl- ade statl Fakultets- s Fakultets År X Oförmedl- ade statl 7359 Periodis statl bidr 7711 Bidrag tilll statl mynd (automat) s mottaens vid reg av... 1 År X = Det år uten av vidareförmedlingen bokförs.

3 1C. Om rrollen inte är helt klar, dvs. då Göteborgs universitet vid instillfället inte kan avgöra om del av medel ska s vidare, ska hela et direkt d redovisas som inkomst i kontoklass 3. Vid förmedling av omförs inkomst från kontoklass 3 till konto Betalningen debiteras kontoklass 7 Lämnade (se kontoplanen) så att saldot i kontoklass 7 blir noll. Om betalas in och s under samma år, bokförs enligt nedan:. (automat) 3521 Bidr från statlig 3598 Trans bidr från statlig 7351 Erh. medel fr st för fin av bidr 7711 Bidrag tilll st mynd (automat) s s mottaens vid reg av

4 1D. Om rrollen vid instillfället är oklar och förmedling av sker senare än inkomståret, bokförs transaktionen enligt nedan om det är en pågående verksamhet. År 1., Autom Autom År X (automat) Bidr från statlig Fakultets- s Fakultets Periodis. påg. proj, st bidr 2736 Oförbr st 3598 Trans bidr från statlig 7351 Erh medel fr st för fin av bidr 7711 Bidrag tilll st mynd (automat) s Saldo på verksamheten år 1 Saldo på verksamheten år 1 mottaens auto- matiskt vidd reg av auto- matiskt vid reg av auto- vid matiskt reg av

5 1.2 Bidrag från statlig s till icke mottae statlig Om Göteborgs universitet erhålle ett från ex Vetenskapsrådet och enligt kontraktet ska medel vidares till Chalmers tekniska högskola alternativt att stipendium ska utbetalas till privatperson. Alla stipendier till privatperson på konto 7931 och betalas antingen ut viaa leverantörsreskontrann med hjälp av Utsblankettt vid avsaknad av faktura eller via lönesystemet om de sker månatligen. - Om rrollen är helt klar och inbetalas och s under r samma år välj alternativ 2A. - Om rrollen är helt klar och förmedling av sker senare än inkomståret, välj alternativ 2B. - Om rrollen är oklar vid instillfället och förmedling av et sker samma år, välj alternativ 2C. - Om rrollen inte var klar vid instillfället ochh förmedling av sker senare än inkomståret, välj alternativ 2D. - 2A. Om rrollen är helt klar. Om inbetalas och s under samma år, bokförs enl. nedan: (automat) 7351 Erh medel fr st för fin av bidr 773x-7931 Lämnade till ej st mynd (automat) s s mottaens vid reg av Bidragsgiva rens vid reg r av vid reg r av

6 2B. Om rrollen är helt klar. Om förmedling av sker senare än inkomståret, bokförs enligt nedan vid verksamhet som s resultatavräknas (dvs ej är pågående projekt): : År 1 År X (automat) 7351 Erh medel fr st för fin av bidr 7359 Periodis statl bidr 2731 Oförm statl bidr 2731 Ode statl bidr 7359 Per statl bidr 773x-7931 Lämnade bidr ej till statl mynd (automat) s s mottaens vid reg av kundidentite t

7 2C. Om rrollen inte är helt klar, dvs. då Göteborgs universitet vid instillfället inte kan avgöra om del av medel ska s vidare, ska hela et direkt d redovisas som inkomst i kontoklass 3. Vid förmedling av omförs inkomster från kontoklass 3 till konto Betalningen debiteras kontoklasss 7 Lämnade (se kontoplanen) så att saldot t i kontoklasss 7 blir noll. Om inbetalas och s under samma år, bokförs enl. nedan: (automat) 3521 Bidr från statlig 3598 Trans bidr från statlig 7351 Erh medel fr stat giv för fin av 773x-7931 Lämnade till ej st mynd (automat) s s s s s s s s mottaens vid reg av

8 2D. Om rrollen inte är helt klar, pågående verksamhet. Om förmedling av sker senare än inkomståret, bokförs enligt nedan. År 1 Autom Autom År X (automat) 3521 Bidr från statlig Periodis. påg. proj, st bidr 2736 Oförbr st 3598 Trans bidr från st 7351 Erh medel fr st för fin av bidr 773x-7931 Lämnade till ej st mynd (automat) s s Överens- kommet Överens- Överens- kommet kommet Saldo på verksamheten år 1 Saldo på verksamheten år 1 mottaens vid reg av

9 1.3. Bidrag från icke statlig s till myndighet. statlig Om Göteborgs universitet erhålle frånn exempelvis Kungliga VetenskapsakV kademin och enligt kontraktet ska medel vidare till Lunds universitet. - Om rrollen är helt klar och inbetalas och s under r samma år välj alternativ 3A. - Om rrollen är helt klar och förmedling av sker senare än inkomståret, välj alternativ 3B. - Om rrollen är oklar vid instillfället och förmedling av et sker samma år, välj alternativ 3C. - Om rrollen inte var klar vid instillfället ochh förmedling av sker senare än inkomståret, välj alternativ 3D. 3A. Om rrollen är helt klar. Om inbetalas och s under samma år, bokförs enligt nedan: (automat) 741x Övr transf 7711 Bidrag till st mynd (automat) s 70 s mottaens vid reg av

10 3B. Om rrollen är helt klar. Om förmedling av sker senare än inkomståret, bokförs enligt nedan: År 1 År X (automat) 741x Övr transf 7419 Övr transferering, periodisering 2732 Ode ej statl 2732 Ode ej statl 7419 Övr transf periodisering 7711 Bidrag till st mynd (automat) s s mottaens vid reg av

11 3C. Om rrollen inte är helt klar, dvs. då Göteborgs universitet vid instillfället inte kan avgöra om del av medel ska s vidare, ska hela et direkt d redovisas som inkomst i kontoklass 3. Vid förmedling av omförs inkomster från kontoklass 3 till konto 741x. Betalningen debiteras kontoklasss 7 Lämnade (se kontoplanen) så att saldot t i kontoklasss 7 blir noll. Om erhålls och s under samma år, bokförs enligt nedan: (automat) (automat) 36xx-37xxx Bidr från ickestatlig Bidr från ickestatlig 741x Övr transf 7711 Bidrag till st mynd Fakultets- s Fakultets s s s s s s s mottaens automat- av iskt vid regg

12 3D. Om rrollen inte är helt klar. Om förmedling av sker senare än inkomståret, bokförs enligt nedan om verksamheten är pågående. År 1 Autom Autom År X (automat) 36xx-37xxx Bidr från ickestatlig Periodisering påg projekt, icke statliga 2737 Oförbrukade ej statl Bidr från ickestatlig 741x Övr transferering 7711 Bidrag till st mynd (automat) s s Mottaens vid reg av

13 1.4 Erhållna från icke statlig s till icke statlig mottae Om Göteborgs universitet erhålle frånn Chalmers tekniska högskola och medel enligt kontraktet ska s till Högskolan i Jönköping (ägs av en privat stiftelse men verkar i offentlig sektor). I detta fall betraktas inte transaktionerna som transfererin utan kann redovisas endast över balansräkningen eftersom ingen av parterna är statliga. Den administrativa avgiften redovisas över resultaträkningen. Exempel: Universitetet erhåller 400, varav exempelvis 20 ska täcka administrativaa kostnader, resten vidares. Avgift för att täcka administrativa kostnader bör tas ut och redovisas på konto Bokninna blir desamma, oberoende av om in och ut görs olika år. (automat) 2732 Oförbrukat bidr, ej st s Oförbrukat bidr, ej st 3135 Adm tjänster 2732 Oförbrukat bidr, ej st (automat) s mottaens vid reg av

14 1.5 Universitetet får ett icke-statligt t via statlig myndighet Inkomst bokförs på konto 3521, motpart är utbetalande myndighet (obs! ej ; ; viktigt för motpartsavstämning) ). Viktigt attt ange finansiär =. (automat) 3521 Bidr från statlig s s s s s

15 1.6 Stipendier Om erhållits till universitetet för utbetalande av stipendium så hanteras dessa enligt tidie exempel beroende på vem som ärr finansiär och om et inkommit samma år som ut sker eller om et inkommit tidie år. Stipendier får inte finansieras med anslag. ESV klassificerar stipendier som en transferering och därför ska såväll utgiften somm finansieringen av et bokföras i kontoklass 7. - Om erhålls och stipendium utbetalas samma år, bokförr enligt 4A. - Om rrollen är helt klar och ut av stipendiumm sker senaree än inkomståret, välj alternativ 4B. - Om rrollen är oklar och ut av stipendium sker senare änn inkomståret, bokför enligt 4C. 4A. Bidrag erhålles från statlig finansiär ellerr icke statlig finansiär ochh stipendiumm utbetalas samma år Bidr från statlig / 36-37* Bidrag från icke statlig 3598 Trans bidr från statl / 3698 Trans bidr från off sektor/ 3798 Trans från övriga org 7351 Erh medel fr stat giv för fin av 7931 Bidrag till konsumtion, Stipendier (automat) s s s s s mottaens vid reg av 4B. Om rrollen är helt klar och ut av stipendium sker senare än inkomståret bokför enligt nedan.

16 År 1 (automat) 7351 Erhållna statl medel för transf/ 741X Övr transf 7359 Erhållna statl medel för transf, periodisering/ 7419 Övr transferering, periodisering 2731 Ode statl / 2732 Ode ej statl Automa Fakultet Fakultet Instituti Instituti Instituti Verks ats Autom konter ts- 70 ts- 70 on 25XXX on 25XXX on 25XXX samhet matras XXXXX XXXXX XXXXX kundidenti kundidenti kundidenti kundidenti kundidenti kundidenti T Fina s itet Beta kun iden s itet Beta kun iden s itet Beta kun iden s itet Bidr giva kun iden s itet Bidr giva kun iden s itet Bidr giva kun iden ansiär alarens d- ntitet alarens d- ntitet alarens d- ntitet ragsarens d- ntitet ragsarens d- ntitet ragsarens d- ntitet 2-14

17 År X 2731 Oförmedl-ade statl / 2732 Ode ej statl 7359 Period. statl transf, / 7419 Övr transf period- isering 7931 Bidrag till konsumtion, Stipendier (automat) Institutio n Institutio n Automat mottaens vid reg av 4C. Om bokförs rrollen inte är helt klar och ut av stipendiumm sker senare än inkomståret, enligt nedann om verksamheten är pågående. År 1 (automat) 3521 Bidrag från statlig / 36xx-37xxx Bidr från ickestatlig

18 Autom Autom År X 3993* Periodisering påg projekt 2736 Oförbrukade statl / 2737 Oförbrukade ej statl 3598 Bidrag från statlig / Bidr från ickestatlig 7351 Erhållna medel statl / 741x Övr transferering 7931 Bidrag till konsumtion, Stipendier (automat) Mottaens vid reg av

19 1.7 skonton 7 Uppbörd och transfererin 73 Medel som erhålls från statsbudgeten och myndigheter inkl. affärsverk förr finansiering av 731 Erhållna medel från statsbudgeten 7311 Anslag för transferering 735 Erhållna medel från myndigheter inkl. affärsverk 7351 Bidrag från myndigheter för transferering 7359 Periodiserin medel från myndigheter inkl. affärsverk/motkto 2731 Ode 74 Övriga r finansieringg av 741 Erhållna medel 7411 Medel från kommuner och landsting för transferering 7412 Medel från näringslivet för transferering 7413 Medel från statliga bolag för transferering 7414 Medel från internationellaa organisationer exkl. EU-institutioner, för transferering 7415 Medel från övriga för transferering 7416 Medel från EU-institutioner för transferering 7419 Periodiserin övriga medell för transferering/motkonto 2732 Ode ej statliga 77 Lämnade till den offentliga sektorn 771 Lämnade till statliga myndigheter exkl. affärsverk 7711 Bidrag till statliga myndigheter 7731 Bidrag till statliga bolag för f konsumtion 775 Lämnade till kommuner 7751 Bidrag till kommuner för konsumtionn 7752 Bidrag till kommuner för investering 78 Lämnade till internationella organisationer 782 Lämnade till EU-länder 7821 Bidrag till EU-länder för konsumtion 7822 Bidrag till EU-länder för investering 783 Lämnade till övriga länder ochh internationella organisationer 7831 Bidrag till övriga länder o internationella org för konsumtion 7832 Bidrag till övriga länder o internationella org för investering 7833 Bidrag till övriga länder o internationella org genom förmedling av varor 7834 Bidrag till övriga länder o internationella org genom förmedling av tjänster 79 Lämnade till övriga samt periodiserin 791 Lämnade till övriga organisationer och ideella förenin 7911 Bidrag till övriga organisationer o ideella förenin för konsumtion 7912 Bidrag till övriga organisationer o ideella förenin för investering 792 Lämnade till privata företag och privatägdaa ek.förenin 7921 Bidrag till privata företag o priv ek fören för konsumtion 7922 Bidrag till privata företag o priv ek fören för investering 793 Lämnade, stipendier till enskilda personer 7931 Bidrag till konsumtion, stipendier 799 Periodiserin 7992 Periodisering lämnade till hushållssektorn (motsv kontoo 7911, 7912, 7931) 7993 Periodisering lämnade till företagssektorn (motsv kontoo 7731, 7921, 7922) 7994 Periodisering lämnade till kommunsektornn (motsv konto 7751, 7752) 7995 Periodisering lämnade till utlandet (motsv konto 7821, 7822, 7831, 7832) 7998 Periodisering lämnade inomstatliga (motsv konto 7711)

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2013-12-17 Dnr: 100-1986-13 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2015-02-10 Dnr: FS 1.1-2-15 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (6) AD 584-2014, D12 Regional samverkan Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har

Läs mer