VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!"

Transkript

1 VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare

2 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående frågor? Varför periodiserar vi kostnader och intäkter och hur ska vi periodisera? Vad är skillnaden mellan olika verksamhetsgrenar och verksamhetsgrupper? Vad är det för skillnad på motpart och finansiär, när används intern respektive externa motpart? Får vi kombinera konton och verksamheter, konton och motparter hur som helst? Vad är en transferering och hur bokför vi transfereringar och finansiering av transfereringar? Vad är skillnaden mellan internhandel och interna omföringar?

3 Periodiseringar EKONOMIENHETEN Periodisering är grundläggande bokföring Periodisering innebär att inkomster och utgifter bokförs på den period som de intjänats respektive förbrukats. Om en intäkt eller kostnad har bokförts i period 1 men avser period 2 ska den periodiseras. Detta innebär att resultaträkningens poster hamnar i rätt period, vilket ger ett rättvisande resultat. Periodiseringar är en del av Riksrevisionens granskning som alltid återkommer och vi behöver därför se till att vi har rätt i vår bokföring gällande detta.

4 Vid periodisering gäller följande: EKONOMIENHETEN Ska göras för poster över kronor för kostnader och över kronor för intäkter Balanskonton som används är 16*, 27* Resultatkonton som används slutar normalt på 9 Underlag ska bifogas verifikationen, digitalt Intäkter av anslag ska aldrig periodiseras!

5 EKONOMIENHETEN Periodisering av kostnader Förutbetald kostnad En faktura (kostnad) som bokförs i period 1 men som avser en händelse eller leverans i period 2 ska periodiseras som en förutbetald kostnad. Period 1 Debet konto (statlig motpart) (ej statlig motpart) Kredit periodiseringskonto 5xx9/5xxx9 Period 2 Verifikationen reverseras

6 Exempel på förutbetald kostnad EKONOMIENHETEN

7 Periodisering av kostnader EKONOMIENHETEN Vid förutbetald kostnad för hyror så gäller kontona nedan. Period 1 Debet konto (statlig motpart) (ej statlig motpart) Kredit periodiseringskonto 5xx9/5xxx9 Period 2 Verifikationen reverseras

8 Periodisering av kostnader EKONOMIENHETEN Upplupen kostnad Om vi får utfört ett arbete/händelse eller leverans i period 1 och fakturan (kostnaden) kommer först i period 2 har vi en upplupen kostnad i period 1 som ska periodiseras. Period 1 Debet periodiseringskonto 5xx9/5xxx9 Kredit 2717 (motpart Chalmers) Period (statlig motpart) 2719 (ej statlig motpart eller Chalmers) Verifikationen reverseras

9 Periodisering av intäkter EKONOMIENHETEN Förutbetald intäkt Om vi ställer ut en faktura period 1 eller får en inbetalning period 1 som avser en händelse, tjänst, arbete eller vara som utförs/ levereras i period 2 har vi en förutbetald intäkt som ska periodiseras. Här måste vi, förutom motpart, även skilja på om det är ett bidrag eller uppdrag/försäljning vid konteringen.

10 Periodisering av intäkter EKONOMIENHETEN Förutbetald intäkt - Uppdrag/försäljning Period 1 Debet 3xx9 periodiseringskonto uppdrag/försäljning Kredit (statlig motpart) (ej statlig motpart) Period 2 Verifikationen reverseras

11 Periodisering av intäkter EKONOMIENHETEN Förutbetald intäkt - Uppdrag/försäljning - för hyror Period 1 Debet 3xx9 periodiseringskonto hyror Kredit 2771 (statlig motpart) 2772 (ej statlig motpart) Period 2 Verifikationen reverseras

12 Periodisering av intäkter EKONOMIENHETEN Förutbetald intäkt Bidrag Period 1 Debet 3xx9 periodiseringskonto bidrag Kredit 27xxx (statlig motpart) 27xxx (ej statlig motpart) Period 2 Verifikationen reverseras

13 Periodisering av intäkter EKONOMIENHETEN Upplupen intäkt Vi har sålt en vara, utfört en tjänst eller annat arbete i period 1 men fakturerar eller får inbetalning av bidrag i period 2. Då får vi en upplupen intäkt som ska periodiseras. Även här måste vi, förutom motpart, skilja på om det är ett bidrag eller uppdrag/försäljning vid konteringen.

14 Periodisering av intäkter EKONOMIENHETEN Upplupen intäkt uppdrag/försäljning Period 1 Debet (statlig motpart) (ej statlig motpart) Kredit 3xx9 periodiseringskonto uppdrag/försäljning Period 2 Verifikationen reverseras

15 Periodisering av intäkter EKONOMIENHETEN Upplupen intäkt bidrag Period 1 Debet 16xxx (statlig motpart) 16xxx (ej statlig motpart) Kredit 3xx9 periodiseringskonto bidrag Period 2 Verifikationen reverseras

16 VERKSAMHETSGRENAR OCH VERKSAMHETSGRUPPER Vad är skillnaden mellan olika verksamhetsgrenar och verksamhetsgrupper?

17 BEGREPPET VERKSAMHET

18 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Begreppet verksamhet

19 Begreppet verksamhet Konto Ansvar Verksamhet Fritt fält Motpart Finansiär Personnr/ Anläggningsnr All verksamhet delas i redovisningshänseende in i kärnverksamhet och stödverksamhet. Utbildning Forskning Stödverksamhet Anslagsfinansierad Bidragsfinansierad Bidragsfinansierad 26 Uppdragsfinansierad Finansieras främst av OH 3 4 Exempel: Lokaler och IT Jivegård L N Gunnarssons Allt blått =projektledarkod, 4 i blått= fakultet, 2 sista siffrorna löpnummer

20 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Begreppet verksamhet Verksamhetsgrenar: 1- Utbildning, kärnverksamhet 2- Forskning, kärnverksamhet 3- Stödverksamhet 4- Lokal- och IT-kostnader Omföring får normalt inte ske mellan verksamhetsgrenarna 1 o 2

21 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Verksamhetsgren 1, grundutbildning och utbildning på avancerad nivå Verksamhetsgrupp 10 och 10* anslagsfinansierad grundutbildning och utbildning på avancerad nivå resultatavräknas alltid intäktskonton 3011*, 31*, 34* Verksamhetsgrupp 13* - anslagsfinansierad grundutbildning, projekt och dylikt - resultatavräknas alltid - intäktskonton 3011*, 31*, 34*

22 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Begreppet verksamhet Verksamhetsgrupp 14*-15* - bidragsfinansierad högskoleutbildning - slutdatum kan anges (pslut) - intäkter från kontogrupperna 34*, 35*, 36*, 37*

23 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Verksamhetsgrupp 16*-17* beställd utbildning (uppdragsutbildning för högskolor och andra myndigheter; studenter antagna enligt ordinarie antagningsregler av uppdragsgivaren) slutdatum kan anges intäktskonton 31*, 33*, 34*

24 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Verksamhetsgrupp 18*-19* Uppdragsutbildning (deltagare utsedda av uppdragsgivaren, ej antagna enligt ordinarie antagningsregler) Slutdatum kan anges Intäktskonton 31*, 33* (3321, uppdragsutbildning), 34*

25 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Verksamhetsgren 2, forskning och forskarutbildning Verksamhetsgrupp 20 och 20* Anslagsfinansierad forskning Resultatavräknas alltid Intäktskonto 3012*, 31*, 34*

26 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Begreppet verksamhet Verksamhetsgrupp 21 och 21* Anslagsfinansierad forskarutbildning Särredovisning av kostnader för utbildning på forskarnivå=doktorander och utbildningsbidrag Resultatavräknas alltid Intäktskonto 30*, 31*, 34*

27 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Begreppet verksamhet Verksamhetsgrupp 23* Anslagsfinansierad forskning och projekt Resultatavräknas alltid Intäktskonto 30*, 31*, 34*

28 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Verksamhetsgrupp 24*-25* bidragsfinansierad forskning Slutdatum kan anges Intäktskonto 35*, 36*, 37*

29 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Verksamhetsgrupp 26* Samverkan med VGR, särskilt avtal är upprättat mellan VGR och GU som innebär att inga OH-kostnader ska läggas på. Enbart motparter som avser VGR Slutdatum kan anges Intäktskonto 3614, bidrag från landsting,

30 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Begreppet verksamhet Verksamhetsgrupp 28*-29* Uppdragsforskning Slutdatum kan anges Intäktskonto 31*, 33*, (3342 uppdragsforskning), 34*, 38*

31 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Verksamhetsgren 3, stödverksamhet Verksamhetsgrupp 300*, utgift för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader och kreditering av kärnverksamhetens indirekta kostnader. Verksamhetsgrupp 309, nollställning av stödverksamheten mot kärnverksamheten Verksamhetsgrupp 310*, 320*, 330*, 340* 350*, 360*, funktionsindelade verksamheter Intäktskonto 31*, 34*, 35*, 36*, 37*, 38*

32 Begreppet verksamhet ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD

33 Sammanfattning: Begreppet verksamhet Verksamhetsgren 1, utbildning och utbildning på forskarnivå Indelas i 10*, 13*, 14*-15*, 16*-17*, 18*-19* Intäktskonton är beroende av vilka verksamheter som avses Verksamhetsgren 2, forskning och forskarutbildning Indelas i 20*, 21*, 23*, 24*-25*, 26*, 27*-28* Intäktskonton är beroende av vilka verksamheter som avses ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Omföringar får normalt inte göras mellan verksamhetsgren 1 och 2 Samfinansiering får inte ske av uppdrag, vs 16*-17*, 18*-19* och 28*-29*. Uppdrag ska vara självfinansierande.

34 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Begreppet verksamhet Uppgifter om verksamhet på ekonomiwebben finns här dovisningsmodell/funktionellindelning/ Sök på verksamhetsstruktur Rapporter i Agresso

35 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Motpart och finansiär Vad är det för skillnad på motpart och finansiär, när används intern respektive extern motpart?

36 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Motpart och finansiär Motpart Information om vem som är leverantör respektive kund Motpartskoden är identisk med finansiärskoden för en och samma leverantör/kund Motparten kan vara extern eller intern Intern motpart = ansvarsställenumret, alltid fyra siffror, Extern motpart börjar alltid på en bokstav, L= leverantör, K=kund OMF och LÖN räknas som externa motparter RRAVSL får aldrig användas (utom av ekonomienheten) Motpart måste vara antingen extern eller intern motpart i både debet och kredit i en omföring

37 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Motpart och finansiär Finansiär Vem som finansierar ett bidrag Istället för att ha särskilda konton för varje bidragsgivare Oftast samma som motparten

38 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Motpart och finansiär Vid omföring från 25995, kontrollera alltid att korrekt motpart angivits ifrån ekonomienheten Vid omföring p g a felaktigt konto eller verksamhete eller av någon annan orsak, ska alltid den ursprungliga motparten och finansiären användas, förutsatt att den är korrekt Vid intern handel = interna motparter Balanskonton = externa motparter (aldrig RRAVSL)

39 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Motpart och finansiär Skillnaden då?? Att skilja mellan Motpart och Finansiär är egentligen enbart aktuellt då bidrag inkomstbokförs Finansiären är alltid den som ursprungligen finansierar ett projekt Motparten är den som betalar ut bidraget till GU, dock inte en bank som bara förmedlar utbetalningen Motparten styr val av intäktskonto, påverkas inte av finansiären Viktigt att korrigera motpart/finansiär om vi upptäcker fel

40 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Konto verksamhet - motpart Får vi kombinera konton och verksamheter, konton och motparter hur som helst? Svar: NEJ!

41 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Kombination konto verksamhet - motpart Övriga konton: Konto Verksamhet Motpart 30*, intäkter av anslag 10*, 20*, 21* Anslag 31*, intäkter av avgifter samtliga verksamhetsgrupper (14*, 15*, 24*, 25*) Respektive K-motpart

42 Kombination konto verksamhet - motpart Kontogrupp 33*, Intäkter av uppdragsverksamhet 3321*, uppdragsutbildning, verksamhetsgrupperna 16*, 17*, 18*, 19*, (3*) 3342, uppdragsforskning, verksamhetsgrupperna, 27*, 28*, (3*) Samtliga K-motparter kan förekomma inom denna kontogrupp ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD

43 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Kombination konto verksamhet - motpart Kontogrupp trettifyran Utvalda konton Verksamhet Motpart 34070, intern medelsförd Samtliga Intern ( ) 34075, samfinansiering, 14*, 15*, 24*, 25* Intern ( ) , samfin, kostnadsmet 14*, 15*, 24*, 25* Intern ( )

44 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Kombination konto verksamhet - motpart Kontogrupp 35*, Bidrag från statliga myndigheter och affärsverk Verksamhetsgrupperna 14*, 15*, 24*, 25*, 3* Motpart, K202100*, 3598, transferering, 3999 periodisering Motpart och finansiär kan vara olika Undantag: 3529 återbetalning, L-motpart

45 Kombination konto verksamhet - motpart Kontogrupp 36*, Övrig offentlig sektor, (bidrag) Verksamhetsgrupperna 14*, 15*, 24*, 25*, 3* Motpart och finansiär kan vara olika ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Konto motpart 3611, statliga bolag 3612, övr statlig sektor 3614, landsting, K232100*, 3615, kommuner K212000* 3616, övrig kommunal sektor K222000* 3698, 3699, aktuell motpart Undantag: 3629 återbetalning, L-motpart

46 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Kombination konto verksamhet - motpart Kontogrupp 37*, Bidrag från övriga Verksamhetsgrupperna 14*, 15*, 24*, 25*, 3* Motpart från respektive givare Motpart och finansiär kan vara olika Kontona 3798, 37999, aktuell motpart Undantag: 3729, återbetalning, L-motpart Konto motpart 374*, EU KBE 37*, övriga K*

47 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Transfereringar Vad är en transferering och hur bokför vi transfereringar och finansiering av transfereringar?

48 TRANSFERERINGAR! VAD ÄR DET FÖR NÅGOT? Ur Wikipedia Ur blinfo.se (Björn Lundén information) Pension Barnbidrag

49 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Transfereringar

50 Transfereringar ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD

51 Transfereringar ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD

52 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Transfereringar Vad får transfereras? Får inte finnas något krav på motprestation Bidrag - om givaren lämnat sin tillåtelse Anslag - om det framgår av regleringsbrevet Aldrig uppdrag - Krav på motprestation finns, avser köp/försäljning av vara eller tjänst

53 Transfereringar Hur bokförs en transferering? Anta att GU fått motta ett bidrag: 352* kredit, t ex 3521, bidrag från statliga myndigheter och affärsdrivande verk 361* kredit, t ex 3611, bidrag från övrig offentlig sektor, (kommun, landsting) 371*,372*, 373*, 374*, 375*, 376* kredit t ex 3711, bidrag från övriga Samtliga motparter ska börja på K* ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Utbetalning sker till mottagare utan krav på motprestation - 78* debet, bidrag till internationella organisationer - 79* debet, bidrag till övriga, stipendier Samtliga motparter ska börja på L*, (undantag anslag)

54 Omföring från intäktskonto: Transfereringar Hur bokförs en transferering? 3598 debet, transferering motbokning statl finansiär, (ej anslag) 3698 debet, transferering motbokning övr offentlig sektor 3798 debet, transferering motbokning ej statliga fin ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Finansiering av utbetalningen måste ske, för att transfereringsavsnittet i kkl 7 ska bli 0. Samtliga motparter avser den ursprungliga motparten och ska börja på K* Finansieringen i kkl kredit, Anslag för finanisering av transferering 7351 kredit, Bidrag från myndighet för finansiering av transferering 74* kredit, Medel från kommun, näringsliv, övriga för finansiering av transf Samtliga motparter avser den ursprungliga motparten och ska börja på K*

55 Transfereringar Sammanfattning, (exempel) ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD K motp K motp K motp L motp

56 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Transfereringar Konton och motparter K202100* Statliga motparter K212000*=kommuner, K232100*=landsting, statliga bolag K* övriga motparter ANSLAG K202100* Statliga motparter 74* - K212000*=kommuner, K232100*=landsting, statliga bolag 78* - L-motpart 79* - L-motpart

57 Transfereringar ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD

58 Internfakturering eller omföring EKONOMIENHETEN När ska internfakturering respektive omföring användas? Internfakturering Internfakturering används vid intern försäljning/köp av varor och tjänster mellan institutioner/enheter. Säljare ställer ut internfakturan och konterar på relevant konto i kontoklass 3. Fakturan ska inkludera OH När köparen får internfakturan ska den konteras på relevant konto i kontoklass 5. OH ingår i kostnaden OBS! Det ska alltid vara intern motpart på internfakturor = ansvarsnummer. Aldrig några bokstäver eller LÖN. Bokföringen sker först när belastningsattesteringen av fakturan är klar.

59 Internfakturering eller omföring EKONOMIENHETEN Omföring Omföring görs främst för att rätta en tidigare bokförd transaktion. Använd antingen funktionen omkontering eller omföring i huvudboken. Den första raden, den som ska rättas, måste ha exakt samma kontering som den felaktiga transaktionen men med omvänt tecken på beloppet. I texten på den första raden ska det framgå vilket verifikationsnummer som rättas och varför det rättas. Den andra raden ska ha den riktiga konteringen och ursprungliga texten eller eventuellt ny justerad text. Lämna aldrig textfältet tomt!

60 Internfakturering eller omföring EKONOMIENHETEN Bifoga ett underlag till dokumentarkivet i AGRESSO som förklarar varför omföringen är gjord En omföring kan göras av er om ni har behörighet till alla ansvar som finns i konteringraderna. Berör omföringen andra ansvar där ni saknar behörighet måste en blankett, Bokföringsunderlag för omföringar, fyllas i och skickas till ekonomienheten eller via Blanketten måste vara undertecknad av prefekt eller motsvarande på båda ansvaren.

61 Internfakturering eller omföring EKONOMIENHETEN I exemplet nedan har det bokförts på fel ansvar I omföringen har vi en rad med exakt lika kontering förutom omvänt tecken. Texten visar vilken verifikation som omföringen gäller och varför. På den korrekta konteringsraden så står ursprungstexten.

62 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckades vi ge svar på några frågor? TACK FÖR OSS!

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

VÄLKOMNA TILL 2016 ÅRS BOKSLUTSINFORMATION

VÄLKOMNA TILL 2016 ÅRS BOKSLUTSINFORMATION VÄLKOMNA TILL 2016 ÅRS BOKSLUTSINFORMATION Dagens meny: En god blandning av lite av varje som kan vara nyttigt och bra att känna till Orderintegration mellan inköpssystem och ekonomisystem EKONOMIENHETEN

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp RUTINBESKRIVNING TRANSFERERINGAR Innehålll 1.1 Erhållna från statlig s till statlig mottae... 1 1.2 Bidrag från statlig s f tilll icke statlig mottae... 5 1.3. Bidrag från icke statlig s till statlig myndighet....

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Lathund intäktskonton fr o m 2014

Lathund intäktskonton fr o m 2014 Lathund intäktskonton fr o m 2014 Förklaringar till "lathunden"; VERKS: Anger vilken verksamhetsgren som intäkten hör till. När du ska bestämma en kontering för en intäkt börja med att bestämma vilken

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll EKONOMINYTT GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 Innehåll 1 DELÅRSBOKSLUT PER 2003-06-30 sid Delårsrapport 1 Tidplan, checklista 2 Värdering av kundfordringar 2

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 Sid 1 (29) Innehållsförteckning.. 1 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 4.1 Inledning. 3 4.2 Definitioner.. 3 4.2.1 Bidrag.. 3 4.2.2 Uppdrag.. 3 4.3 Gemensamt för externfinansierad

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

BOKFÖRINGSEXEMPEL. Grundutbildning och fakultetsmedel. Regeringen 1 3b. 2 3a. 4a 9 4b 7a

BOKFÖRINGSEXEMPEL. Grundutbildning och fakultetsmedel. Regeringen 1 3b. 2 3a. 4a 9 4b 7a 2002-12-06 BOKFÖRINGSEXEMPEL Grundutbildning och fakultetsmedel Regeringen 1 3b 2 3a 11 12 8 4a 9 4b 7a 5a 5b 7b 13 Fakultetsnämnden/ enhetsstyrelsen Lönekostnader anställda 10 5c 6 Löpande kostnader (exkl

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

Budgetanvisningar inför 2014

Budgetanvisningar inför 2014 BUDGETANVISNINGAR Frida Wiklander 2013-10-01 dnr E 2013/334 Budgetanvisningar inför 2014 Fakultetsstyrelser/motsv. Budgetanvisningarna grundar sig på de budgetförutsättningar som läggs fast i PM om anslagsfördelning

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Välkommen Ekonomienhetens information 25 och 27 nov 2014 Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Innehåll Riksrevisionen Representation/konferens Bokslutsinfo Referenskoder lev-, kundfakturor Riksrevisionens

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2014-08-26 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information 1. Anläggningar Inom staten är det

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson. Utbildning NY EKONOMI ht 2015 ANSKAFFA RESURSER Vi som håller i dagens utbildningspass: Karin Olandersson Kerstin Larsson Syfte med dagens utbildning Förståelse och övergripande kunskap om ekonomimodellen

Läs mer

Ekonomimeddelande 2012:12

Ekonomimeddelande 2012:12 2012-11-26 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2012:12 TIDSCHEMA FÖR ÅRSBOKSLUTET 2012 I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande.

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder K 22 Mer om periodiseringar Interimsfordringar Interimsskulder Interimsfordringar och interimsskulder Fordringar och skulder som inte har noterats i bokföringen, inga verifikat har upprä?ats för dessa.

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 RIKSPOLISSTYRELSEN 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 FLIK 4: INKOMSTTITELREDOVISNING... 2

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Redovisning Ekonomiavdelningen

GÖTEBORGS UNIVERSITET Redovisning Ekonomiavdelningen 4 Redovisning... 4-2 4.1 Redovisningens syften... 4-2 4.2 Universitetets redovisningsmodell... 4-2 4.2.1 Redovisningsplanen... 4-2 4.2.2 Verksamhetens redovisning i kärn- och stödverksamhet 4.3 Resultat-

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Är de föreslagna konteringarna korrekta?... 1 Generellt om vad du kan behöva justera... 2 Kontroll kontering

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande anvisning

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso AKO ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 Sid 1 (26) Innehållsförteckning.. 1 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 4.1 Inledning. 3 4.2 Definitioner.. 3 4.2.1 Bidrag.. 3 4.2.2 Uppdrag.. 3 4.3 Gemensamt för externfinansierad

Läs mer

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR:... 2 VAD HÄNDER I AGRESSO.... 3 EXEMPEL:... 6 1 Tillvägagångssätt vid periodisering av leverantörsfakturor:

Läs mer

Anvisning om KTH:s ekonomi- och redovisningsmodell

Anvisning om KTH:s ekonomi- och redovisningsmodell ANVISNING Gäller från och med 2008-01-01 Anvisning om KTH:s ekonomi- och redovisningsmodell Gäller fr o m 2008-01-01 Anvisningen grundar sig på: Rektors beslut nr 07/0660, dnr V-2007-0817, doss 30 Bakgrund

Läs mer

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 2011 Månatliga bokningar Informationsblad Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 i Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Månatliga bokningar... 1 1.1 Intäkter... 1 1.2 Kostnader... 1 2 Månatliga

Läs mer

Förskottsbetald moms i bokföringen

Förskottsbetald moms i bokföringen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Förskottsbetald moms i bokföringen Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande.

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande. Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen 2013-03-27 Ekonomimeddelande 2013:04 Till samtliga institutioner och enheter TDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2013 -markering innebär att uppgifter ska utföras

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

KODTABELLEN OCH DESS DELAR A B C D E F G H

KODTABELLEN OCH DESS DELAR A B C D E F G H KODTABELLEN OCH DESS DELAR Kodsträng - består av totalt 8 koddelar om totalt 36 positioner Några koddelar är obligatoriska: och slag måste alltid fyllas i Vid DRIFT måste alltid VERKSAMHET fyllas i Vid

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-10-25 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. Ti 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Lathund Anläggningar, ny sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Bokslutsinformation på webben. Bokslutsinformation 28 maj https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/bokslut. Tidplanen finns här!

Bokslutsinformation på webben. Bokslutsinformation 28 maj https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/bokslut. Tidplanen finns här! Bokslutsinformation 28 maj 2015 Inledning RiR HT-15 Besök v 35, 41, 45, 47 och 50 Tidpunkter i bokslutsarbetet Frågor & avslut Bokslutsinformation på webben https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/bokslut

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

ORDLISTA 2015-01-12. för större administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2015-01-12. för större administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer