Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital"

Transkript

1 Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009

2 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Realekonomisk k fördelning

3 16 Anslagsförordningen Utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig. En myndighet ska avräkna utgifter för transfereringar mot anslag det dtbd budgetår dåbtli betalningarna sker. Utgifter för transfereringar av varor och tjänster ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig. Vissa undantag finns dock då mottagaren beställer varor/tjänster. Övriga utgifter ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket utgifterna hänför sig.

4 Vilka nya typer av transaktioner ska avräknas? Periodiseringsposter i (t ex alla upplupna och förutbetalda poster) Bokfört värde (eg. reavinst/reaförlust) Orealiserade kursdifferenser Befarade kundförluster Avskrivningar Avsättningar (avräknas när beslut tas, t ex delpensionsbeslut och omstruktureringskostnader) reringskostnader) Undantag: Semesterlöneskulden avseende dagar sparade t.o.m. 2008

5 Nya rutiner för periodiseringar Belopp som har stor påverkan på anslagsutfallet/månad ll ska periodiseras bestäm vad är stor påverkan är Periodiseringar avseende hyror och avskrivningar ska göras månadsvis, oavsett belopp. Semesterlöneskulden (avseende dagar sparade efter 2008) bokförs månadsvis eller vid bokslut, beroende på vad som angetts i Hermes.

6 Att fundera på avseende periodiseringar Vilken periodiseringsgräns vid månadsavslut? Högre krav på periodiseringsgränsen vid delårs- el. årsbokslut? Mot vilken ORG- enhet bokförs periodiseringar? Hur får ekonomienheten information från verksamheten om upplupna kostnader? Återföringen av periodiseringen ska göras när kostnaden utfaller Nya rutiner behövs

7 Upplupna kostnader Gamla modellen med utgiftsmässig avräkning Bokföring av upplupna revisionsarvoden, Ex 1.A 1) Periodisering i av upplupna revisionsarvoden i ) Faktura för revisionsarvodet betalas 2008 anslaget belastas 3) Återföring av periodiseringen som bokades upp ) Periodisering av upplupna revisionsarvoden

8 Upplupna kostnader Gamla modellen med utgiftsmässig avräkning Bokföring av upplupna revisionsarvoden, i Ex 1.A ) ) 2) ) 200 3) 3) 200 4) ) ) )

9 Upplupna kostnader - exempel på positiv övergångseffekt g Bokföring av upplupna revisionsarvoden med övergångseffekt, Ex 1.B 1) Periodisering i av upplupna revisionsarvoden i ) Faktura för revisionsarvodet betalas anslaget belastas 3) Återföring 2009 av periodiseringen som bokades upp ) Bokföring av övergångseffekten mot det nya anslaget på utg.omr. 26, juni ) Bokföring av tilldelade medel utg.omr. 26, juni 2009, dvs. hela övergångseffekten som har redovisats till ESV 6) Indragningen avs 2009 på det ordinarie anslaget bokförs i juni ) Periodisering av upplupna p revisionsarvoden

10 Upplupna kostnader - exempel på positiv övergångseffekt Bokföring av upplupna revisionsarvoden med övergångseffekt, Ex 1.B ) ) 2) ) 200 3) 200 3) 200 3) 3) 200 7) ) 7) ) ) 2) ) 200 5) ) utg.omr ) 4) )

11 Förutbetalda kostnader Gamla modellen med utgiftsmässig avräkning Bokföring förutbetald serviceavgift med, Ex 2.A 1) Periodisering av förutbetald serviceavgift, ) Återföring av periodiseringen ) Ny faktura avseende serviceavgift för nästkommande år bokförs ) Periodisering av förutbetald serviceavgift,

12 Förutbetalda kostnader Gamla modellen med utgiftsmässig avräkning Bokföring förutbetald serviceavgift, Ex 2.A ) 1) 100 3) ) 2) ) 100 4) 4) ) )

13 Förutbetalda kostnader -exempel på negativ övergångseffekt g Bokföring förutbetald serviceavgift med övergångseffekt, Ex 2.B 1) Periodisering av förutbetald serviceavgift, ) Återföring av periodiseringen ) Bokföring av övergångseffekten mot det ordinarie anslaget, juni ) Ny faktura avseende serviceavgift för nästkommande år bokförs ) Periodisering av förutbetald serviceavgift,

14 Förutbetalda kostnader - exempel på negativ övergångseffekt Bokföring förutbetald serviceavgift med övergångseffekt, Ex 2.B ) 1) 100 2) ) 120 5) 5) 120 2) ) 100 2) 4) ) 120 5) 5) ) ) 100 3) 2070

15 Övergångseffekten för en myndighet med både ex. 2.A och ex. 2. B Om myndighetens övergångseffekt både består av det upplupna revisionsarvodet i och den förutbetalda t serviceavgiften ift blir övergångseffekten totalt sett positiv ( =100), dvs. en indragning gav anslaget görs om 100 tkr. Indragningen bokförs på motsvarande sätt som steg 4-6 i Ex 2 B; 1) Övergångseffekten om 100 tkr bokförs mot det nya anslaget på utg.omr. 26 i juni ) Tilldelade medel om 100 tkr på utgiftsområde 26 bokförs i juni ) Indragningen g avs 2009 på det ordinarie anslaget bokförs i juni 2009

16 Upplupna kostnader - exempel på positiv övergångseffekt Bokföring av övergångseffekt, nettoeffekt av ex 1.B och 2.B utg.omr ) 1) ) 2) ) 3)

17 13:e månaden ger ökad belastning genom; Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Avskrivningar dec 2009 Intjänade och sparade semesterdagar 2009 Motverkas av Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter

18 Påverkan på budget/uppföljning 2009? - Disponibla medel har ändrats jmf med myndighetens budgetbeslut enligt gamla principer Periodiseringar mm avräknas numera mot anslag Budget totalt och på org.enhet måste ses över

19 Påverkan på budget, ex. delpensioner 1) Faktura från SPV D/K Konto Org Bl Belopp Anslag D 4132/33 Avd 150 tkr 150 tkr K tkr 2) Återföring av skuld D/K Konto Org Belopp Anslag K 4136/37 Avd -150 tkr -150 tkr D 2210/ tkr

20 Semesterlöneskuld Bokföring av förändringen av semesterlöneskulden Nya och gamla S koder S koder 2008 S koder 2009 S kod S kod Semesterlöneskuld S4119 S4115 S2712 S2712 Uppl avg på sem skulden S4128 S4123 S2713 S2713 Uppl avtalspensionspremie på skulden S4129 S4125 S2713 S2713 Uppl avgift Kåpan/IÅPEN S4139 S4125 S2713 S2713 Särskild löneskatt Kåpan/IÅPEN S4139 S2713 S4125 S2713

21 Ex. på bokföring av semesterlöneskulden ) Engångsöverföring av gamla sem.löneskulden från om 450 tkr. Bokföringen görs i juni ) Utbetalning av semesterlöner om 2000 tkr, varav 50 tkr avser gamla dagar. 3) Bokföring av förändringen av semesterlöneskuld , 550 tkr (Består av: utbet. av gamla dgr 50 tkr års sparade dgr -600 tkr = 550 tkr) 4) Avräkning av anslag avseende utbetalning av gamla dagar från

22 Forts. exempel semesterlöneskuld ) 1) 450 2) /4121/4122 2) 2000 Varav 50 är fr ) Varav 50 är fr ) Varav 50 är fr ) 550 Varav -50 är fr ) /4123/ / / ) ) Varav -50 är Varav 50 är fr fr ) Varav 50 är fr ) Varav 50 är fr

23 Differens på kapital

24 Måste redas ut Differens på kapital Eventuellt samråda med ESV (FÅB 7 kap 1 ) Möjliga felkällor: Vädi Vändning av periodisering idi i mot tflktit felaktigt resultatkonto lttk t Fel hantering av amorteringar Dubbelfinansiering i i Felaktig reglering av över-/underskott i avgiftsfinansierad verksamhet Dubbelavräkning avskrivning/amortering mot bidrag

25 Differens på kapital ett exempel Felaktig vändning av periodisering avseende förutbetald kostnad 1) Fakturan avseende förutbetalda serviceavgifter bokförs med anslagsavräkning på 5362 mot leverantörsskulder ) Beloppet periodiseras på 1612 mot periodiseringskonto ) Beloppet ger en kapitalförändring på 8999 mot ) Nu börjar 2008, 2090 förs om till ) Felaktig vändning av IB på 1612 mot 5362, vilket ger anslagsavräkning igen! Detta ger INTE en kapitalförändring som reducerar den kapitalförändring som uppstod En differens på kapitalet har uppstått!

26 Differens på kapital ett exempel Bokföring som ger differens i kapitalförändringen ) ) 1) ) Fl Fel 5) 100 Fel 5) ) Fel ) 2) ) Fel 100 3) 100 3) 2070 IB 100 4)

27 Utredning av differens kapitalförändring -tips Använd ESV:s tabeller för gamla år Vid förändring av differensen ta fram alla verifikationer som är periodiseringar i ekonomisystemet (balans och resultatkonton) Klipp över till Excel Sortera och summera Analysera där summan inte är noll, kan vara förklaring till differens.

28 Realekonomisk fördelning Måste göras manuellt i Hermes för anslagsavräkning som görs direkt på 17-konto: - Gammal semesterlöneskuld - Avräkning av övergångseffekten Schablonmässig fördelning OK Måste göras om varje kvartal

29 Kul att ni ville komma! Hör gärna av er till oss på Calona om ni har frågor

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

HSB brf Skogsmården i Malmö

HSB brf Skogsmården i Malmö HSB brf Skogsmården i Malmö Årsredovisning 1/9 2006 31/8 2007 http://hotpot.se/forum Kallelse Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Skogsmården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer