Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se"

Transkript

1 Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning 5. Fler periodiseringar 6. Ytterligare en övning 7. Schema läsperiod 2 8. Utvärdering av läsperiod Sid 2 Erik Nilsson 1

2 Moms kopplat till utlandstransaktioner Generellt gäller att moms betalas till det land där varan konsumeras - destinationsprincipen. Innebär att det inte finns momsbelopp utskrivna på fakturan utan fakturamottagaren räknar själv ut detta utifrån det egna landets momsregler Sid 3 Erik Nilsson Förtydligande vid ex försäljning När ex en produkt säljs sker betalning ofta inte samtidigt som beställningen, detta göra att det krävs bokföring i två omgångar: När varan beställs: Krediterar ett försäljningskonto och debiterar kontot kundfordringar. När varan betalas: Debiterar ett tillgångskonto, ex kassa, och krediterar kundfordringar. 3xx Försäljning 15xx Kundfordringar 1xx Plusgiro 1) 300 1) 300 2) 300 2) Sid 4 Erik Nilsson 2

3 Bokslut Bokslutet innefattar två rapporter: Resultaträkning och Balansräkning Resultaträkningen är ett samlingskonto för kostnader och intäkter. Balansräkningen är ett samlingskonto för tillgångar respektive eget kapital och skulder Sid 5 Erik Nilsson Resultaträkning (RR) Resultaträkningen visar företagets resultat (vinst eller förlust) och vilka intäkter och kostnader som orsakat det. Resultaträkning 1/1-31/ Kostnader Intäkter Vinst Sid 6 Erik Nilsson 3

4 Balansräkning (BR) Balansräkningen visar vad företaget har för tillgångar och hur dessa har finansierats: Balansräkning per den 31/12 /2006 Kapitalanvändning Tillgångar Eget Kapital Kapitalanskaffning Skulder Sid 7 Erik Nilsson Arbetsgång vid bokslut Genomgång av betydelsefulla konton - avstämningar. Bokslutstransaktioner bokas, ex avskrivningar och andra periodiseringar. Avslut av konton för inkomster/intäkter & utgift/kostnader mot RR. RR avslutas mot eget kapital. Tillgångar, Eget kapital & Skulder förs till BR. BR räknas ner; T=E+S Sid 8 Erik Nilsson 4

5 Relation mellan konton och RR och BR Differensen mellan debet och kredit för ett konto kallas utgående balans (UB). UB skrivs in i antingen debet eller kredit för ett specifikt konto för att de båda spalterna skall få samma summa. Kallas att avsluta kontot. UB förs sedan över till antingen resultat- eller balansräkningen beroende på vad det är för typ av konto. 4xx Varor UB 95 Till RR - Kostnader Sid 9 Erik Nilsson Relation mellan konton och RR och BR Tillgångar UB från kontoklass 1 Balansräkning Eget kapital Eget kapital UB från kontoklass 2 Tillgångar Skulder Skulder UB från kontoklass 2 Resultaträkning Utgift/Kostnad Inkomst/Intäkt UB från kontoklass 4,5,6,7 & 8 Kostnader Intäkter UB från kontoklass 3 & 8 Ev vinst Sid 10 Erik Nilsson 5

6 Ett kort bokslutsexempel (+) Tillgångar (-) (-) EK/Skulder (+) (-) Inkomst/Intäkt (+) (+) Utgift/Kostnad (-) 1xx Plusgiro 2xx Eget kapital 3xx Försäljning 4xx Material 1) 50 3) (UB- BR) 50 (UB- BR) 1) 50 (UB-RR) 70 3) 70 4) (UB-RR) 1xx Kassa 2xx Lån 2) 100 4) (UB- BR) 100 (UB- BR) 2) 100 (U) Resultaträkning (I) (Årets resultat) (T) Balansräkning (EK/S) Måste vara samma, annars är något fel!!!!! Sid 11 Erik Nilsson Ingående balans När bokslutet är färdigt blir kontona i BR ingående balans (IB) för nästa verksamhetsår. (T) Balansräkning (EK/S) 1xx Plusgiro IB) 120 2xx Eget kapital IB) xx Kassa 2xx Lån IB) 50 IB) Sid 12 Erik Nilsson 6

7 Dags att öva Bokför nedanstående händelser och upprätta en resultat- och balansräkning. 1. Ägaren sätter in 200kkr på postgiro. 2. Lånar 100kkr som sätts in på bankkonto 3. Investerar i 4 datorer för totalt 160kkr + moms. Betalar via postgiro. Avskrivningstid: 4år, gör avskrivningar för år Beställer förbrukningsmaterial för 36kkr + moms. 5. Säljer 6 mjukvarusystem för totalt 300kkr + moms, betalas till postgiro. 6. Betalar, via bankkonto, ränta för lånet på 5kkr och amortering på 10kkr. 7. Betala överskjutande moms till staten via postgiro Sid 13 Erik Nilsson Bokslutstablå Konton Råbalans Omföringar Balansräkning Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Årets resultat SUMMA Årets resultat SUMMA Sid 14 Erik Nilsson 7

8 Periodisering En typ av periodisering benämns interimsfodringar och interimsskulder, finns fyra aspekter att ta hänsyn till: Inkomst som redan bokförts och betalats men som inte utgör en intäkt för detta år = Förutbetald intäkt. (skuld) Utgift som redan bokförts och betalats men som inte utgör en kostnad för detta år = Förutbetald kostnad. (fodring) Inkomst som ännu inte bokförts och betalats men som utgör en intäkt för detta år = Upplupen intäkt. (fodring) Utgift som ännu inte bokförts och betalats men som utgör en kostnad för detta år = Upplupen kostnad. (skuld) Sid 15 Erik Nilsson Periodisering forts. Interimsfordring = Förutbetald kostnad eller upplupen intäkt Ex en försäkring som är betald till sin helhet (12kkr) men där bara en del (2 mån) gäller för innevarande år. (förutbetald kostnad) Ex en ränteintäkt från en kund som kommer att betalas påföljande år men som till en viss del rör innevarande år (upplupen intäkt) 1xx Bank 5-6xx Försäkring 1xx Interimsfordring UB-RR 2 UB-BR Sid 16 Erik Nilsson 8

9 Periodisering forts. Interimskuld = Förutbetald intäkt eller upplupen kostnad. Ex en förskottsbetalning på en tjänst som kommer att äga rum kommande år. Ex samtalsavgifter för Q4 (~6kkr) för telefon som kommer att faktureras först påföljande år. 1xx Plusgiro 5-6xx Telefon 2xx Interimsskulder UB-RR 22 UB-BR Sid 17 Erik Nilsson En sista övning Bokför nedanstående händelser: 1. Företaget har under ett kalenderår sålt tjänster för 100kkr som betalats via postgiro (bokför detta). I samband med bokslut uppmärksammas att 18kkr av dessa är förskottsbetalning för kommande år. Periodisera denna inkomst. 2. Företaget har dessutom lånat ut pengar på ett år till en kund den 1/8 (lånesumman skall ej bokföras). Denne skall betala en ränta på totalt 12kkr när denne betalar tillbaka lånet den 31/7 påföljande år. Periodisera ränteintäkten så att den fördelas proportionellt över de två åren. 3. Avsluta kontona och upprätta en resultat- och balansräkning Sid 18 Erik Nilsson 9

10 Preliminärt schema läsperiod 2 VECKA 13 Tors 29/3 Kl Vad FÖ5: Marknadsföring Fredrik Nilsson Fre 30/ FÖ6/LE3: Nyckeltal och Lönsamhetsbedömning Staffan Boström VECKA 16 Fre 20/ FÖ7/LE4: Kalkylering och Kostands-Intäktsanalys Mehran Noghabai VECKA 18 Tors 3/ LE8: Företagets produktion Fredrik Nilsson VECKA 19 Fre 11/ SS: Slutseminarium med redovisningar Erik Nilsson & Vivian Vimarlund VECKA 22 Tis 29/ Tenta Sid 19 Erik Nilsson Boktips För den som på egen hand vill lära sig mer om bokföring är följande bok ett mycket bra alternativ: Thomasson et al, 2006, Den nya affärsredovisningen, Liber, Upplaga Sid 20 Erik Nilsson 10

11 Frågor kring: bokföring, inlämningsuppgiften eller annat?? Sid 21 Erik Nilsson Utvärdering Läsperiod 1 Vad har varit positivt så här långt? Vad skulle kunnat ha gjorts annorlunda, det vill säga sådant vi bör tänka på framåt? Finns det något du saknat hittills, eller som du saknar i det preliminära schemat, som bör läggas till under läsperiod 2? Sid 22 Erik Nilsson 11

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Fråga. Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen?

Fråga. Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen? Kan du förtydliga vad som gäller vid avsättning till reservfond samt vad balanserat resultat är egentligen? Det som sägs om avsättning till reservfonden på sidan 51 är en mycket exakt beskrivning av både

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer