Nya principer för utformning av statsbudgeten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya principer för utformning av statsbudgeten"

Transkript

1 Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet

2 Sammanfattning 11 1 Lagtext Förslag till budgetlag Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m 36 2 Inledning Utgångspunkter m.m Disposition 40 3 Bakgrund Den ekonomiska styrningen i staten Inledning Väsentliga förändringar under den senaste tioårsperioden Budgetlagen De senaste årens utvecklingsarbete Olika redovisningsprinciper i staten 49

3 3.2.1 Bakgrund Statsbudgeten Årsredovisningen för staten Nationalräkenskaperna 53 4 Behov av en statsbudget på bokföringsmässiga grunder Kostnader och intäkter mäter verksamheten Enhetliga redovisningsprinciper ger ökad jämförbarhet God redovisningssed kan tillämpas på statsbudgeten Nödvändig anpassning till krav på god budgetdisciplin Förslagens förenlighet med regeringsformen 62 5 Statsbudgetens innehåll, omfattning och uppställning Nuvarande ordning Statsbudgeten Det finansiella sparandet Årsredovisningen för staten Statsbudgetens innehåll och omfattning Innehållet i förslaget till statsbudget Fullständighet och bruttoredovisning Verksamheter som omfattas av statsbudgeten och årsredovisningen för staten Statsbudgetens uppställning En sammanställning över statsbudgeten Riksdagsbeslut med anledning av ny utformning av statsbudgeten 93

4 6 Skatter och övriga intäkter Bakgrund Taxering och uppbörd Skatter som debiteras eller betalas månatligen Skatter som fastställs vid den årliga inkomsttaxeringen Uppbördsförluster, nedsättningar och omprövningar Nuvarande redovisning Förslag till ny redovisning Allmänt Föreslagen redovisningsordning Effekter av en övergång till en periodiserad redovisning av skatter Övriga intäkter Bakgrund Överväganden Transfereringar, statsskuldsräntor och verksamhetskostnader Transfereringar Redovisning mot anslag Statsskuldsräntor Bakgrund Skillnaden mellan olika redovisningar av räntekostnaderna Redovisning av räntor på inomstatliga lån Redovisning mot anslag Verksamhetskostnader Bakgrund Överväganden 122

5 8 EU-medel och avgifter till andra internationella organisationer Europeiska unionens allmänna budget Bruttobudgetering av EU-medel EU-medel som redovisas mot inkomstpost och anslag Avgiften till Europeiska gemenskapen Egna medel som uppbärs för EU:s räkning Återflödet från EU Avgifter till andra internationella organisationer Budgetering av EU-medel samt avgifter till andra internationella organisationer Bakgrund Överväganden EU-medel som inte redovisas mot anslag och inkomstpost Anläggningstillgångar Utgångspunkter Nuvarande regler Regler för finansiering av investeringar och deras tillämpning Regler för redovisning och värdering av anläggningstillgångar Innebörden av reglerna för finansiering och redovisning av anläggningstillgångar Gemensamma överväganden om investeringar Olika aspekter på investeringar Redovisningen styr inte finansieringen Anskaffning av olika slag av anläggningstillgångar 152

6 9.4.1 Materiella och immateriella anläggningstillgångar som används i verksamheten Investeringar i fastigheter Anskaffning av krigsmateriel och befästningar Investeringar i väg- och järnvägsanläggningar Kultur- och naturmiljöinvesteringar Affärsverkens investeringar Utlåning m.m Förvärv av aktier Bakgrund Överväganden Finansiering och redovisning av förvärv av aktier och tillskott av riskkapital Finansiering på annat sätt Redovisning mot anslag Anslag och inkomstposter Anslag Dagens anslagstyper Endast en anslagtyp behövs Tillfälligt överskridande av anslag Anslagssparande Redovisning mot anslag Rätten att göra betalningar Beställningsbemyndiganden m.m Bemyndigande att överskrida anslag Bakgrund Överväganden Inkomstposter Nuvarande reglering Redovisning mot intäktsposter och betalningsposter Ny inkomststruktur 208

7 Inkomster som regeringen får disponera Gemensamma bestämmelser om anslag och inkomstposter Bakgrund Redovisning på annan grund Löpande redovisning God redovisningssed Utgångspunkter Utveckling av god redovisningssed Tillämpning av god redovisningssed på statsbudgeten Prognoser, uppföljning och revision Prognoser Bakgrund Överväganden Uppföljning och utfall Uppföljning Årsredovisningen för staten Revision Utgiftstak och utgiftsramar Bakgrund Utgiftstak Utgiftsramar m.m Övriga frågor Budgetlagens tillämpningsområde m.m Bakgrund 237

8 Överväganden m.m Redovisning av mål, resultat och kostnader Bakgrund Överväganden Budgetåret sammanfaller med kalenderåret Förvaltning av donationer Disposition av försäljningsinkomst i de fall egendomen finansierats med lån Vissa bestämmelsers placering i budgetlagen eller riksdagsordningen Bakgrund Överväganden Bedömning Följdändringar i annan lagstiftning Konsekvensanalys Konsekvenser för riksdagen Konsekvenser för Regeringskansliet Konsekvenser för myndigheterna Övrigt Författningskommentarer Förslaget till budgetlag Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m 279

9 Bilaga 1 Lagförslag jämfört med lagen (1996:1059) om statsbudgeten 281 Bilaga 2 Beskrivning av nationalräkenskaperna 301 Bilaga 3 Nuvarande uppställning av förslag till statsbudget 309 Bilaga 4 Exempel på ny uppställning av statsbudgeten 313 Bilaga 5 Exempel på ny struktur för statsbudgetens inkomster 325

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595)

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) REMISSVAR 2004-04-13 Dnr 2004/163 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna

Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63)

Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63) Datum Dnr 2001-03-05 1732-2000 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ekonomienheten Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63) Domstolsverket (DV)

Läs mer

Konsekvensutredning med remiss

Konsekvensutredning med remiss 1/1 Datum 2009-10-01 ESV Dnr 49-924/2009 Handläggare Emma Holstad Ert datum Er beteckning Konsekvensutredning med remiss Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26

Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV. Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 Rapport Utveckling av finansräkenskaper vid ESV Rapport till regeringen om utvecklingsarbetet rörande EDPrapportering 2011:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer