STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM Anita Brandt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder. De begärda uppgifterna är så långt det är möjligt definierade enligt kommunernas och landstingens rekommenderade kontoplan, Kommun- Bas13 respektive L-Bas Uppgifter till blankettens avsnitt om finansiella tillgångar Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Efterfrågade variabler följer den kommunala redovisningslagens uppställning i kontonummerordning där så är möjligt. Variabel Svenska börsnoterade aktier Övriga svenska aktier, andelar och bostadsrätter Därav aktier i kommun/landstingsägda Utländska aktier och andelar Värdereglering aktier, andelar och bostadsrätter Obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper, staten Obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper, kommuner/landsting Obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper, banker Beskrivning Här redovisas det bokförda värdet av de svenska börsnoterade aktier som stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av övriga aktier, andelar och bostadsrätter som stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av aktier i kommun/landstingsägda som stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av de utländska aktier och andelar som stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas eventuell justering av det bokförda värdet avseende aktier, andelar och bostadsrätter som gjorts. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper vilka har staten som motpart och stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper vilka har kommuner/landsting som motpart och stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper vilka har banker som motpart och stadigvarande innehas vid periodens utgång.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 2(18) Obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper, bostadsinstitut Obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper, övriga finansiella Obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper, ickefinansiella Obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper, och institutioner i utlandet Värdereglering obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper Långfristiga fordringar på kommuner/landsting Långfristiga fordringar på hushåll Långfristiga fordringar på kommun/landstingsägda bostads Långfristiga fordringar på övriga kommun/landstingsägda Långfristiga fordringar på finansiella Långfristiga fordringar på övriga icke-finansiella Värdereglering långfristiga fordringar Grundfondskapital, (gäller kommunblanketten) Bidrag till infrastruktur Kundfordringar Värdereglering Här redovisas det bokförda värdet av obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper vilka har bostadsinstitut som motpart och stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper vilka har övriga finansiella som motpart och stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper vilka har icke-finansiella som motpart och stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper vilka har och institutioner i utlandet som motpart och stadigvarande innehas vid periodens utgång. Här redovisas eventuell justering av det bokförda värdet avseende obligationer, förlagsbevis, certifikat och andra värdepapper som gjorts. Här redovisas det bokförda värdet av fordringar på kommuner/landsting med längre amorteringstid än ett år som redovisas vid kvartalets utgång. Här redovisas det bokförda värdet av fordringar på hushåll med längre amorteringstid än ett år som redovisas vid kvartalets utgång. Här redovisas det bokförda värdet av fordringar på kommun/landstingsägda bostads med längre amorteringstid än ett år som redovisas vid kvartalets utgång. Här redovisas det bokförda värdet av fordringar på övriga kommun/landstingsägda med längre amorteringstid än ett år som redovisas vid kvartalets utgång. Här redovisas det bokförda värdet av fordringar på finansiella med längre amorteringstid än ett år som redovisas vid kvartalets utgång. Här redovisas det bokförda värdet av fordringar på övriga icke-finansiella med längre amorteringstid än ett år som redovisas vid kvartalets utgång. Här redovisas eventuell justering av det bokförda värdet avseende långfristiga fordringar som gjorts. Här redovisas det kapital som stiftaren tillskjutit. Här redovisas aktivering av bidrag till infrastruktur enligt lag om kommunal redovisning. Här redovisas kundfordringar som i första hand grundar sig på utställda fakturor. Här redovisas nedskrivning av fakturor som inte

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 3(18) kundfordringar Fordringar hos anställda Fordringar hos leverantörer Därav kommun/landstingsägda Kortfristig del av långfristiga fordringar Därav kommun/landstingsägda Fordringar hos staten Övriga kortfristiga fordringar Därav kommun/landstingsägda Ingående mervärdesskatt och fordran mervärdesskatt Värdereglering diverse kortfristiga fordringar Upplupna ränteintäkter för aktier, andelar och bostadsrätter Upplupna ränteintäkter för obligationer och andra värdepapper Upplupna ränteintäkter för certifikat Upplupna ränteintäkter för långfristiga fordringar Upplupna ränteintäkter för kundfordringar Upplupna ränteintäkter för övriga kortfristiga fordringar Upplupna skatteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Svenska börsnoterade aktier anses helt säkra och därför kräver speciell bevakning. Här redovisas fordringar på anställda. Här redovisas fordringar på leverantörer. Här redovisas fordringar på leverantörer som är kommun/landstingsägda. Här redovisas kortfristig del av långfristiga fordringar som faller till betalning inom ett år. Här redovisas kortfristig del av långfristiga fordringar på kommun/landstingsägda som faller till betalning inom ett år. Här redovisas fordringar hos staten avseende statsbidragsfordringar samt särskild momsersättning inom kommunmomsen vid köp av ej skattepliktig verksamhet. Här redovisas kortfristiga fordringar som inte specificerats på annan rad, vilka förfaller till betalning inom ett år. Här redovisas kortfristiga fordringar mot kommun/landstingsägda som inte specificerats på annan rad, vilka förfaller till betalning inom ett år. Här redovisas avdragsgill ingående mervärdesskatt som framgår av inköpsfaktura eller liknande samt då kommunen/landstinget redovisar högre ingående än utgående moms. Här redovisas nedskrivning av fordringar som anses som osäkra. Här redovisas periodisering av ränteintäkter avseende aktier, andelar och bostadsrätter Här redovisas periodisering av ränteintäkter, obligationer och andra värdepapper Här redovisas periodisering av ränteintäkter för certifikat Här redovisas periodisering av ränteintäkter för långfristiga fordringar Här redovisas periodisering av ränteintäkter för kundfordringar Här redovisas periodisering av ränteintäkter för övriga kortfristiga fordringar Här redovisas periodisering av skatteintäkter. Här redovisas andra förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som inte fångats på övriga rader. Här redovisas det bokförda värdet av de svenska börsnoterade aktier som avses att försäljas inom ett år.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 4(18) Övriga svenska aktier, andelar och bostadsrätter Därav aktier i kommun/landstingsägda Här redovisas det bokförda värdet av övriga aktier, andelar och bostadsrätter som avses att försäljas inom ett år. Här redovisas det bokförda värdet av aktier i kommun/landstingsägda som avses att försäljas inom ett år. Utländska aktier och andelar Här redovisas det bokförda värdet av de utländska aktier som avses att försäljas inom ett år. Certifikat, staten Certifikat, kommuner/landsting Certifikat, banker Certifikat, bostadsinstitut Certifikat, övriga finanseilla Certifikat, icke-finansiella Certifikat, och institutioner i utlandet Obligationer och andra värdepapper, staten Obligationer och andra värdepapper, kommuner/landsting Obligationer och andra värdepapper, banker Obligationer och andra värdepapper, bostadsinstitut Obligationer och andra Här redovisas det bokförda värdet för certifikat vilka har staten som motpart och innehas vid periodens utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet för certifikat vilka har kommuner/landsting som motpart och innehas vid periodens utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet för certifikat vilka har banker som motpart och innehas vid periodens utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet för certifikat vilka har bostadsinstitut som motpart och innehas vid periodens utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet för certifikat vilka har övriga finansiella som motpart och innehas vid periodens för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet för certifikat vilka har icke-finansiella som motpart och innehas vid periodens utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet för certifikat vilka har och institutioner i utlandet som motpart och innehas vid periodens för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer och andra värdepapper vilka har motpart staten som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer och andra värdepapper vilka har motpart kommuner/landsting som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer och andra värdepapper vilka har motpart banker som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer och andra värdepapper vilka har motpart bostadsinstitut som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 5(18) värdepapper, övriga finansiella Obligationer och andra värdepapper, ickefinansiella Obligationer och andra värdepapper, och institutioner i utlandet Värdereglering kortfristiga placeringar Kassa Bank och andra värdepapper vilka har motpart övriga finansiella som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer och andra värdepapper vilka har motpart ickefinansiella som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig placering. Här redovisas det bokförda värdet av obligationer och andra värdepapper vilka har motpart och institutioner i utlandet som innehas vid kvartalets utgång för kortfristig placering. Här redovisas eventuell justering av det bokförda värdet avseende kortfristiga placeringar som gjorts. Här redovisas kassabehållningar. Här redovisas bankbehållningar och spärrade bankmedel. Uppgifter till blankettens avsnitt om specifikation av finansiella tillgångar Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter. Variabel Köp inkl. nyteckning Beskrivning Här redovisas eventuella köp av svenska börsnoterade aktier under perioden. Försäljning inkl. lösen Nedskrivningar Här redovisas eventuell försäljning av svenska börsnoterade aktier under perioden. Här redovisas eventuella nedskrivningar av svenska börsnoterade aktier under perioden. Återföring av nedskrivningar Omklassificeringar + Omklassificeringar - Här redovisas eventuell återföring av nedskrivningar av svenska börsnoterade aktier under perioden. Här redovisas eventuella positiva omklassificeringar av svenska börsnoterade aktier under perioden. Här redovisas eventuella negativa omklassificeringar av svenska börsnoterade aktier under perioden.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 6(18) Övriga förändringar + Övriga förändringar - Reavinster Reaförluster Här redovisas eventuella övriga positiva förändringar av svenska börsnoterade aktier under perioden. Här redovisas eventuella övriga negativa förändringar av svenska börsnoterade aktier under perioden. Här redovisas eventuella realisationsvinster som uppstått vid försäljning av svenska börsnoterade aktier under perioden. Här redovisas eventuella realisationsförluster som uppstått vid försäljning av svenska börsnoterade aktier under perioden. Uppgifter till blankettens avsnitt om aktier i kommun/landstingsägda Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en kolumn som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter. Aktier i kommun/landstingsägda Köp inkl. nyteckning Aktier i kommun/landstingsägda Försäljningspris inkl. lösen Aktier i kommun/landstingsägda Reavinster Aktier i kommun/landstingsägda Reaförluster Aktier i kommun/landstingsägda Nedskrivningar Aktier i kommun/landstingsägda Återföring av nedskrivningar Aktier i kommun/landstingsägda Övriga förändringar + Aktier i kommun/landstingsägda Övriga förändringar - Totala värdet av de långfristiga fordringar som är osäkra Här redovisas eventuella köp av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas eventuell försäljning av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas eventuella realisationsvinster som uppstått vid försäljning av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas eventuella realisationsförluster som uppstått vid försäljning av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas eventuella nedskrivningar av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas eventuell återföring av nedskrivningar av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas eventuella övriga positiva förändringar av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas eventuella övriga negativa förändringar av aktier i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas det totala värdet av de långfristiga fordringar som till viss eller hel del

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 7(18) Totala värdet av de kortfristiga fordringar som är osäkra Finns det osäkra icke värdereglerade fordringar där betalning inte skett de senaste 90 dagarna eller mer? Ange belopp för osäkra icke värdereglerade fordringar. anses osäkra, inte bara den del som bokats som osäker. Här redovisas det totala värdet av de kortfristiga fordringar som till viss eller hel del anses osäkra, inte bara den del som bokats som osäker. Här redovisas om kommunen/landstinget har fordringar som inte värdereglerats men där ingen betalning skett senaste 90 dagarna eller mer. Här redovisas värdet av de fordringar som är osäkra men som inte värdereglerats. Uppgifter till blankettens avsnitt om långfristiga fordringar Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller vissa frågor där ett svar ska skrivas samt en kolumn som ska fyllas i med belopp. Endast de frågor som är aktuella för den enskillda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 8(18) Långfristiga fordringar Nyutlåning Långfristiga fordringar Amortering Långfristiga fordringar Nedskrivningar Långfristiga fordringar Återföring av nedskrivningar Långfristiga fordringar omklassificeringar + Långfristiga fordringar omklassificeringar - Långfristiga fordringar Efterskänkning av fordringar Långfristiga fordringar Övriga förändringar + Långfristiga fordringar Övriga förändringar - Efterskänkning av fordringar, Namn på Efterskänkning av fordringar, Efterskänkt belopp Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till nyutlåning. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till amortering. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till nedskrivningar. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till återföring av nedskrivningar. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till positiva omklassificeringar. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till negativa omklassificeringar. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till efterskänkning av fordringar. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till övriga positiva förändringar. Här redovisas de förändringar av långfristiga fordringar som härrör sig till övriga negativa förändringar. Här redovisas det/de som fått fordringar efterskänkta av kommunen/landstinget under året. Här redovisas beloppen för det/de som fått fordringar efterskänkta av kommunen/landstinget under året. Uppgifter till blankettens avsnitt om kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en kolumn som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 9(18) Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Nyutlåning Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Amortering Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Nedskrivningar Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Återföring av nedskrivningar Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Omklassificeringar + Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Omklassificeringar - Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Efterskänkning av fordringar Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Övriga förändringar + Kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda, Övriga förändringar - Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till nyutlåning. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till amortering. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till nedskrivningar. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till återföring av nedskrivningar. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till positiva omklassificeringar. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till negativa omklassificeringar. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till efterskänkning av fordringar. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till övriga positiva förändringar. Här redovisas de förändringar av kortfristiga fordringar till kommun/landstingsägda som härrör sig till övriga negativa förändringar. Uppgifter till blankettens avsnitt om kapitaltillskott till kommun/landstingsägda Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller vissa frågor där svar markeras med så kallad radioknapp eller där ett svar ska skrivas in. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter. Variabel Köp av aktier i, Namn på Beskrivning Här redovisas namnet på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget köpt aktier i under året.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 10(18) Köp av aktier i, Belopp Om kommunen/landstinget erlagt kapitaltillskott till ett kommunägt/landstingsägt inom koncernen utan att få aktier i utbyte, ska detta redovisas nedan. Namn på Erlagt belopp Har något sålt ut/privatiserats under det senaste året? Namn på Försäljningspris Här redovisas beloppet som kommunen/landstinget köpt aktier för i kommun/landstingsägda under året. Här redovisas namnet på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget eventuellt erlagt något kapitaltillskott till under året. Här redovisas beloppet som kommunen/landstinget erlagt som kapitaltillskott till kommunägt/landstingsägt inom koncernen utan att få aktier i utbyte. Här redovisas om kommunen/landstinget privatiserat/sålt ut ett under året. Här redovisas namnet på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget eventuellt privatiserat/sålt av under året. Här redovisas försäljningspriset på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget eventuellt privatiserat/sålt av under året. Uppgifter till blankettens avsnitt om efterskänkning av fordringar till kommun/landstingsägda Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller vissa frågor där svar ska skrivas in. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter. Variabel Efterskänkning av fordringar. Namn på Beskrivning Här redovisas namnet på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget efterskänkt fordringar till under året.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 11(18) Efterskänkt belopp Övriga förändringar av aktier i, Namn på Övriga förändringar av aktier i, Ökat marknadsvärde Övriga förändringar av aktier i, Vad avser övriga förändringar? Övriga förändringar av aktier i, Namn på Övriga förändringar av aktier i, Minskat marknadsvärde Övriga förändringar av aktier i, Vad avser övriga förändringar? Här redovisas beloppet som kommunen/landstinget efterskänkt fordringar motsvarande till kommun/landstingsägda under året. Här redovisas namnet på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i ökat marknadsvärde under året. Här redovisas värdeförändringen på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i ökat marknadsvärde under året. Här redovisas anledningen till att kommunen/landstinget omvärderat aktieinnehavet p.g.a. övriga förändringar, vilket resulterat i ökat marknadsvärde, under året för det kommun/landstingsägda et. Här redovisas namnet på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i minskat marknadsvärde under året. Här redovisas värdeförändringen på det/de kommun/landstingsägda som kommunen/landstinget omvärderat p.g.a. övriga förändringar i aktieinnehavet vilket resulterat i minskat marknadsvärde under året. Här redovisas anledningen till att kommunen/landstinget omvärderat aktieinnehavet p.g.a. övriga förändringar, vilket resulterat i minskat marknadsvärde, under året för det kommun/landstingsägda et. Uppgifter till blankettens avsnitt om skulder Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Efterfrågade variabler följer den kommunala redovisningslagens uppställning i kontonummerordning där så är möjligt. Variabel Kommun/landstingscertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år Beskrivning Här redovisas utställda kommun/landstingscertifikat där den ursprungliga löptiden överstiger ett år.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 12(18) Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet Långfristiga lån fån svenska långivare, staten Här redovisas utstående obligationslån, exklusive uppköpta egna som emitterats i Sverige, överstigande ett år. Här redovisas utstående obligationslån, exklusive uppköpta egna som emitterats i utlandet, överstigande ett år. Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från staten. Långfristiga lån fån svenska långivare, socialförsäkringen Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från socialförsäkringen. Långfristiga lån fån svenska långivare, kommuner/landsting Långfristiga lån fån svenska långivare, kommun/landstingsägda Långfristiga lån fån svenska långivare, banker Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från kommuner/landsting. Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från kommun/landstingsägda. Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från banker. Långfristiga lån fån svenska långivare, övriga finansiella Långfristiga lån fån svenska långivare, icke-finansiella Långfristiga lån fån svenska långivare, övriga motparter Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från övriga finansiella. Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från icke-finansiella. Här redovisas långfristiga lån i svensk valuta från övriga motparter. Därav i utländsk valuta Här redovisas långfristiga lån i utländsk valuta från svenska långivare. Därav övertagen skuld från Långfristiga lån från utländska långivare Här redovisas skuld som kommunen/landstinget övertagit från. Här redovisas långfristiga lån från utländska långivare. Långfristig leasingskuld Här redovisas den långfristiga leasingskuld som finns på balansdagen. Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag Här redovisas kostnadsersättningar och investeringsbidrag som avser att täcka investeringsutgifter av olika slag med olika nyttjande perioder.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 13(18) Kommun/landstingscertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år Obligationslån emitterade i Sverige Obligationslån emitterade i utlandet Kortfristiga lån från svenska långivare, staten Här redovisas utställda kommun/landstingscertifikat där den ursprungliga löptiden uppgår till max ett år. Här redovisas utstående obligationslån, exklusive uppköpta egna som emitterats i Sverige, löptid max ett år. Här redovisas utstående obligationslån, exklusive uppköpta egna som emitterats i utlandet, löptid max ett år. Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till staten. Kortfristiga lån från svenska långivare, socialförsäkring Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till socialförsäkringen. Kortfristiga lån från svenska långivare, kommuner/landsting Kortfristiga lån från svenska långivare, kommun/landstingsägda Kortfristiga lån från svenska långivare, banker Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till kommuner/landsting. Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till kommun/landstingsägda. Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till banker. Kortfristiga lån från svenska långivare, övriga finansiella Kortfristiga lån från svenska långivare, icke-finansiella Kortfristiga lån från svenska långivare, övriga motparter Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till övriga finansiella. Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till icke-finansiella. Här redovisas kortfristiga lån i svensk valuta till övriga motparter. Kortfristig del av långfristig skuld Därav i utländsk valuta Här redovisas kortfristig del av långfristiga skulder, vilka förfaller inom ett år där ursprunglig löptid överstiger ett år. Här redovisas kortfristiga lån i utländsk valuta från svenska långivare. Därav övertagen skuld från Kortfristiga lån från utländska långivare Här redovisas skuld som kommunen/landstinget övertagit från. Här redovisas kortfristiga lån från utländska långivare.

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 14(18) Leverantörsskulder Moms och särskilda punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Här redovisas kommunernas/landstingens samtliga leverantörsskulder som grundar sig på inköpstransaktioner. Här redovisas den utgående moms som kommunen/landstinget är redovisningsskyldig för. Här redovisas konton dels för anställdas skatter, dels för löneavdragskonton. Övriga kortfristiga skulder Upplupna räntekostnader, finansiell leasing Här redovisas andra kortfristiga skulder än leverantörsskulder, interimsskulder, mervärdesskattskulder och personalskatteskulder. Här redovisas periodisering av diverse ränteutgifter avseende finansiell leasing. Upplupna räntekostnader, obligationer Här redovisas periodisering av diverse ränteutgifter avseende obligationer. Upplupna räntekostnader, certifikat Här redovisas periodisering av diverse ränteutgifter avseende certifikat. Upplupna räntekostnader, långfristiga skulder/lån Här redovisas periodisering av diverse ränteutgifter avseende långfristiga skulder/lån. Upplupna räntekostnader, leverantörsskulder Här redovisas periodisering av diverse ränteutgifter avseende leverantörsskulder. Upplupna räntekostnader, diverse kortfristiga skulder Här redovisas periodisering av diverse ränteutgifter avseende kortfristiga skulder. Upplupen kostnad för pensioner, avgiftsbestämd del Förutbetalda skatteintäkter Här redovisas upplupna pensionskostnader för avgiftbestämd ålderspension, som utbetalas året efter bokslutsåret. Här redovisas periodisering av skatteintäkter. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Här redovisas andra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som inte särredovisats på annan rad. Uppgifter till blankettens avsnitt om specifikation av skulder Denna del av blanketten innehåller en kolumn som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 15(18) Variabel Nominellt värde av kommun/landstingscertifi kat med ursprunglig löptid längre än 1 år Nominellt värde av utstående obligationslån Förutbetalda överkurser för långfristiga utstående obligationslån Förutbetalda underkurser för långfristiga utstående obligationslån Nominellt värde av kommun/landstingscertifi kat med ursprunglig löptid upp till 1 år Nominellt värde av utstående obligationslån Förutbetalda överkurser för kortfristiga utstående obligationslån Förutbetalda underkurser för kortfristiga utstående obligationslån Beskrivning Här redovisas det nominella värdet, det tryckta värdet, på de kommun/landstingscertifikat som har längre löptid än 1 år. H är redovisas det nominella värdet, det tryckta värdet, på utstående obligationslån. Här redovisas det totala belopp överkurser som blivit vid emission av obligationer utgivna i kommunens/landstingets eget namn avseende långfristiga obligationslån. Här redovisas det totala belopp underkurser som blivit vid emission av obligationer utgivna i kommunens/landstingets eget namn avseende långfristiga obligationslån. H är redovisas det nominella värdet, det tryckta värdet, på de kommun/ landstingscertifikat som har löptid upp till max 1 år. H är redovisas det nominella värdet, det tryckta värdet, på utstående obligationslån. Här redovisas det totala belopp överkurser som blivit vid emission av obligationer utgivna i kommunens/landstingets eget namn avseende kortfristiga obligationslån. H är redovisas det totala belopp underkurser som blivit vid emission av obligationer utgivna i kommunens/ landstingets eget namn avseende kortfristiga obligationslån. Uppgifter till blankettens avsnitt om kort- och långfristiga obligationslån Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller två kolumner som ska fyllas i samt frågor som ska besvaras med så kallad radioknapp. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter. Förändringar obligationslån, upplåning Här redovisas de förändringar som skett under året i form av nyupplåning gällande obligationslån.

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 16(18) Förändringar obligationslån, amorterat/uppköpt Förändringar obligationslån, kursvinster Förändringar obligationslån, kursförluster Har kommunen/landstinget emitterat kortoch eller långfristiga obligationslån i Sverige under det senaste året till överkurser eller underkurser? Obligationslån utgivna i Sverige till överkurs redovisa värdet över nominellt värde Obligationslån utgivna i Sverige till underkurs redovisa värdet under nominellt värde Här redovisas de förändringar som skett under året i form av amortering/uppköp gällande obligationslån. Här redovisas de förändringar som skett året i form av kursvinster gällande obligationslån. Här redovisas de förändringar som skett under året i form av kursförluster gällande obligationslån. Här redovisas om kommunen/ landstinget emitterat några obligationslån under året till över- eller underkurser. Här redovisas det totala beloppet överkurs för obligationer som emitterats under året. Här redovisas det totala beloppet underkurs för obligationer som emitterats under året.

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 17(18) Uppgifter till blankettens avsnitt om övertagande av skulder från Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller två kolumner som ska fyllas i. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter. Övertagande av skulder från, Namn på Övertagande av skulder från, Belopp Här redovisas namnet på det/de kommun/landstingsägda från vilket/vilka kommunen/ landstinget övertagit skulder. Här redovisas beloppet för de skulder som kommunen/landstinget övertagit från det/de kommun/ /landstingsägda et. Uppgifter till blankettens avsnitt om derivat Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en kolumn som ska fyllas i samt frågor som ska besvaras med så kallad radioknapp. Endast de frågor som är aktuella för den enskilda kommunen/landstinget ska besvaras, detta styrs genom tidigare lämnade uppgifter. Variabel Har kommunen/landstinget under året haft derivat? Hade något av derivatkontrakten ett positivt marknadsvärde aktuell period? Hur stort var marknadsvärdet avseende swappar? Hur stort var marknadsvärdet avseende övriga derivat? Tillgångs derivat, Swappar, Erhållen ränta Tillgångs derivat, Swappar, Erlagd ränta Tillgångs derivat, Beskrivning Här redovisas om kommunen/landstinget under året innehaft derivat samt om det varit swappar eller andra derivat. Här redovisas om något av derivatkontrakten hade ett positivt marknadsvärde vid utgången av året och därmed klassificeras som tillgångs-derivat. H är redovisas markandsvärdet på swapparna bland de positiva derivat-kontrakten vid årets utgång. H är redovisas marknadsvärdet på övriga derivat bland de positiva derivat-kontrakten vid årets utgång. Här redovisas den under året erhållna räntan kopplad till de swappar som återfinns på tillgångssidan. Här redovisas den under året erlagda räntan kopplad till de swappar som återfinns på tillgångssidan. Här redovisas den under året erhållna betalning

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 18(18) Övriga derivat, Erhållen betalning Tillgångs derivat, Övriga derivat, Erlagd betalning Hade något av derivatkontrakten ett negativt marknadsvärde aktuell period? Hur stort var marknadsvärdet avseende swappar? Hur stort var marknadsvärdet avseende övriga derivat? Tillgångs derivat, Swappar, Erhållen ränta Tillgångs derivat, Swappar, Erlagd ränta Tillgångs derivat, Övriga derivat, Erhållen betalning Tillgångs derivat, Övriga derivat, Erlagd betalning kopplad till de övriga derivat som återfinns på tillgångssidan. Här redovisas den under året erlagda betalning kopplad till de övriga derivat som återfinns på tillgångssidan. Här redovisas om något av derivatkontrakten hade ett negativt marknadsvärde vid utgången av året och därmed klassificeras som skuld-derivat. H är redovisas markandsvärdet på swapparna bland de negativa derivat-kontrakten vid årets utgång. H är redovisas markandsvärdet på övriga derivat bland de negativa derivat-kontrakten vid årets utgång. Här redovisas den under året erhållna räntan kopplad till de swappar som återfinns på skuldsidan. Här redovisas den under året erlagda räntan kopplad till de swappar som återfinns på skuldsidan. Här redovisas den under året erhållna betalning kopplad till de övriga derivat som återfinns på skuldsidan. Här redovisas den under året erlagda betalning kopplad till de övriga derivat som återfinns på skuldsidan. Uppgifter till blankettens avsnitt om Räntekostnader Denna del av blanketten efterfrågas enbart vid kvartal 4. Den innehåller en kolumn som ska fyllas i. Variabel Årets totala räntekostnader Räntekostnader inklusive swappåverkan Räntekostnader exklusive swappåverkan Beskrivning Här redovisas de räntekostnader som kommunen/landstinget kostnadsfört under året. Här redovisas årets totala räntekostnader där swappkontraktens utfall räknas in. Här redovisas årets totala räntekostnader där swappkontraktens utfall räknas bort.

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Anvisning till blankett VP402

Anvisning till blankett VP402 Anvisning till blankett VP402 Portföljinvesteringar i utlandet Hushållens innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP402 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2014

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2014 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital.

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital. FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans

CIRKULÄR 10:82. Redovisningsfrågor 2010 och 2011. Rådet för kommunal redovisning (RKR) Ekonomi/finans 2010-12-21 1 (6) CIRKULÄR 10:82 Ekonomi och styrning Demokrati och styrning Anders Nilsson EJ Ekonomi/finans Redovisningsfrågor 2010 och 2011 Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2010 och för

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR INLEDNING Kommunalekonomernas förening (KEF) har på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genomfört en studie av tillämpningen

Läs mer

Anvisning till blankett VP404

Anvisning till blankett VP404 Anvisning till blankett VP404 Portföljinvesteringar i utlandet Fonders innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett VP404 Undersökningen mäter svenska

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN 1 2 Öppnar Innehållsförteckning dörren delägarna! Kallelse och dagordning till föreningsstämma 1 HSB Certifiering

Läs mer

Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014

Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik. Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Anvisning: Svenska direktinvesteringar i utlandet 2014 Syfte: Syftet med enkäten

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning Trionakoncernen 1(6) för Trionakoncernen 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31 Trionakoncernen 2(6) Inledning I och med förvärvet av VegInformatikk den 30 september 2009 vill vi åskådliggöra en proforma resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 2 2012 Bokslutsrapport Kvartal 2 2012 Nettoomsättningen uppgick till 617 Mkr (270) och driftnettot uppgick till 329 Mkr (134) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 2 (8) 3 (8) 4 (8) 5 (8) Resultaträkning 2010-01-01 2009-06-08 Belopp i kr Not - 2010-12-31-2009-12-31 Övriga rörelseintäkter 1 886 267 350 000 886 267 350 000 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 2. Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, och finansieringsanalys

Bilaga 2. Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, och finansieringsanalys Bilaga 2 Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys Bilaga 2 Redovisningsprinciper för konsoliderad balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1).

Orderstocken per 30 september uppgick till 20,8 MSEK (14,6). Under kvartal 3 har orderstocken minskat med 5,3 MSEK (orderstock per 30 juni: 26,1). FÖR TAGMASTER AB, PERIODEN 2006-01-01 -- 2006-09-30 Försäljning för kvartal 3: 13,7 MSEK (11,6) Ackumulerad försäljning för året: 38,0 MSEK (33,6) Resultat för kvartal 3: 0,6 MSEK (-0,8) Ackumulerat resultat

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Statsskuldsräntor m.m.

Statsskuldsräntor m.m. Statsskuldsräntor m.m. 26 Förslag till statsbudget för 2002 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Inledning...9 3 Räntor på statsskulden...11 3.1 Prognos för

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Gäller fr.o.m. period 201412 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

Mobispine AB 556666-6466. Delårsrapport för perioden 2007-04-01 2007-06-30

Mobispine AB 556666-6466. Delårsrapport för perioden 2007-04-01 2007-06-30 Mobispine AB 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2007-04-01 2007-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för april juni 2007 april juni 2007 april juni 2006 Resultat efter finansiella poster (SEK) -1

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet MindArk PE AB (publ) utvecklar och driver Entropia Universe, ett internetbaserat virituellt universum för handel och interaktiv underhållning med en verklig ekonomi. Bolaget ingår inte i någon koncern

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret 1 Årsredovisning För BRF Vinkremlan. Räkenskapsåret 2005 2 Styrelsen för BRF Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt om verksamheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer