Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02"

Transkript

1 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall

2 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos köparen (omvänd beskattning) 2 huvudregler B2B och B2C Undantag för vissa tjänster Undantag vid försäljning till icke näringsidkare Säljaren rapporteringsskyldig (periodisk sammanställning) vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EGländer Ett elektroniskt system för att söka återbetalning av moms från andra EG-länder Successivt inträde fr.o.m. 1 januari

3 Översikt - nya regler om omsättningsland Nya huvudregler B2B där köparen är etablerad B2C där säljaren är etablerad Undantag för vissa tjänster Successivt ikraftträdande med början 1 januari

4 Undantag från huvudregeln B2B Fastighetstjänster Persontransport Kultur, idrott, vetenskap, utbildning och mässor Restaurang och catering Korttidsuthyrning av transportmedel B2C Förmedlingstjänster Fastighetstjänster Persontransport Varutransport Kultur, idrott, vetenskap, utbildning och mässor Stödtjänster till transport samt arbete på och värdering av lös egendom Restaurang och catering Korttidsuthyrning av transportmedel Långtidsuthyrning av transportmedel Elektroniska tjänster Intellektuella tjänster 4

5 Tjänster som är undantagna från moms enligt 3 kap. 21 och 21a ML Avfallshantering Kustradiotrafik Bareboatbefraktning Kvantumkontrakt Bogsering Lotsning Brandvakt Slot- och spacecharter Bärgning Time-och voyagecharter Dockning Gasmätning Hamnavgifter Vissa klareringstjänster Tjänster som avser delar, tillbehör och utrustning Trossföring/båtmanstjänster Förmedlingstjänster Oförändrat 2010 Skall inte redovisas i periodisk sammanställning 5

6 Tjänster som är momspliktiga Mobiltelefontjänster Uthyrning av sjöcontainers Slussning, genomgång och passage Vissa klareringstjänster Ej direkt anknytning - Administration Inköp av förnödenheter Hotell, resor, m.m. Stuveritjänster Lastning och lossning av gods Kran- och varuavgift Hanteringstjänster av gods i hamn Styckegodstrafik/linjefart Varutransport Huvudregeln från 2010 Skall redovisas i periodisk sammanställning 6

7 Tjänster som är momspliktiga T.o.m Lastning, lossning, etc EG-transport -Svensk köparen moms -EG-köpare ingen moms -Köpare utanför EG moms Transport till/från 3:e land -Oavsett köpare ingen moms Uthyrning av containers Svensk köpare moms Utländsk köpare ingen moms Om används i utrikes trafik ingen moms Administrativa tjänster Oavsett köpare moms Styckegodstrafik/linjetrafik Se varutransport Fr.o.m Huvudregeln B2B + B2C B2B B2C Svensk köpare moms Undantag vid export och viss import (varor läggs i tullager) Utländsk köpare ingen moms Containers i utrikes trafik ingen moms Oavsett köpare - moms 7

8 Varutransporter T.o.m Fr.o.m Lokala transporter med moms Lokala transporter B2B + B2C huvudregeln Transport till 3:e land utan moms EG-transporter B2B huvudregeln EG-transport beskattningen flyttas med VAT nummer B2C Därifrån transporten avgår Transport inom landet och till 3:e land B2B huvudregeln B2C - Där transporten äger rum Särreglering transport som avser export och viss import (varor läggs i tullager 5 kap 19 ML) 8

9 Hyra av transportmedel T.o.m Fr.o.m Uthyrare från EG Säljarens etableringsland är omsättningsland Korttidshyra max 30 dagar (fartyg max 90 dagar) Uthyrare från Sverige beskattning flyttas om nyttjas uteslutande utanför EG Omsatt där transportmedlet ställs till förfogande Långtidshyra huvudregeln B2B och B2C Uthyrare från 3:e land beskattas i Sverige som nyttjas uteslutande här Fr.o.m Omsättningsland för långtidshyra till B2C ändras Kundens etableringsbosättningsland Fritidsbåtar där båten levereras till kund 9

10 Periodisk sammanställning för tjänster införs En sammanställning skall lämnas över tillhandahållen tjänst när tjänsten är momspliktig i det EG-land där den anses omsatt, och förvärvaren är skattskyldig Innehåll i sammanställningen Förvärvarens mervärdeskatteregistreringsnummer under vilket tjänsterna tillhandahållits till honom Sammanlagda beloppet för de leveranser av varor och tjänster som utförts Gäller tjänster som inte är undantagna enligt 3 kap 21 och 21a ML samt 5 kap 19 ML OBS! Köpare i EG 10

11 Periodisk sammanställning (forts) 1 januari 2010 nya regler Syfte - bekämpa bedrägerier mer effektivt genom att snabba upp rapporteringsskyldigheten Huvudregler Varuleveranser månadsredovisning* Tjänsteleveranser kvartalsredovisning Varu- och tjänsteleveranser månadsredovisning* * Kvartalsvisa sammanställningar kan även i fortsättningen lämnas av den som begär det, om det sammanlagda värdet på överföring och omsättning av varor är högst kr för det aktuella kvartalet eller för något av de fyra föregående kvartalen (jmfr skattedeklarationens ruta 35). Fr.o.m ny beloppsgräns kr. Elektronisk redovisning möjlig 25:e i månaden efter periods utgång vid elektronisk redovisning 20:e i månaden efter periods utgång vid pappersredovisning 11

12 12 Tack!

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt

Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt SKATTENYTT 2001 225 Leif Krafft Sambandet mellan redovisning och indirekt skatt Artikeln ägnas frågor om olika former att för näringsidkare ordna redovisningen av indirekta skatter en första del gäller

Läs mer

7 Omsättning. 7.1 Allmänt. Omsättning, Avsnitt 7 113

7 Omsättning. 7.1 Allmänt. Omsättning, Avsnitt 7 113 Omsättning, Avsnitt 7 113 7 Omsättning Vidarefakturering eller kostnadsfördelning 7.1 Allmänt Med omsättning enligt 2 kap. 1 ML förstås att vara överlåts mot ersättning, att tjänst utförs, överlåts eller

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

3 kap. 25 mervärdesskattelagen

3 kap. 25 mervärdesskattelagen Örebro Universitet Akademi Juridik Juristprogrammet Examensarbete 30 hp HT 2011 3 kap. 25 mervärdesskattelagen Undantag för mervärdesskatt vid överlåtelse av verksamhet Författare: Andreas Lundqvist Handledare:

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer