bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01."

Transkript

1 bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert Kimberlite AB 1

2 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder, moms 5. Typ av verksamhet som styr momsavdrag 6. Typ av fordonsslag som styr momsavdrag 7. Momstablå, personbilar 8. Momstablå, lätta transportbilar 9. Uttagsbeskattning 10. Uttagsbeskattning, exempel 11. Uttagsbeskattning, deklaration 12. Vinstmarginalbeskattning, momssmittat fordon 13. Vinstmarginalbeskattning, momssmittat fordon, exempel 14. Vinstmarginalbeskattning, deklaration 15. Moms vid lösen av leasingkontrakt 16. Momsfinansiering Kimberlite AB 2

3 In-och utgående moms Ingående moms Moms som företaget betalar ut vid köp av vara eller tjänst Utgående moms Moms som företaget får in vid försäljning av vara eller tjänst Kimberlite AB 3

4 Bokföringsmetoder Faktureringsmetod Omsättning över 3 miljoner per år Utgående mervärdesskatt ska redovisas i den period under vilken varorna levereras eller tjänsterna utförs Bokslutsmetod Omsättning under 3 miljoner per år Utgående mervärdesskatt redovisas när transaktionen skett Bokslutsmetoden är avsedd för den som i sin bokföring under löpande beskattningsår endast bokför kontanta in- och utbetalningar och som först vid beskattningsårets utgång bokför obetalda fakturor Kimberlite AB 4

5 Typ av verksamhet som styr momsavdrag Återförsäljning och uthyrning Bilhandelsföretag Uthyrningsföretag Finansbolag Näringsverksamhet, personbefordran Taxi Trafikskolor Begravningsbyråer Övriga företag Näringsverksamhet som ej omfattas av ovanstående Kimberlite AB 5

6 Typ av fordonsslag som styr momsavdrag Personbilsbegrepp enligt momsbeskattning Vanliga personbilar Lastbil med skåpkarosseri utan separat förarhytt och som har en totalvikt mindre kg Bussar med totalvikt mindre än kg Lätt lastbil Lätt lastbil med flak alternativt med skåp separerat från hytten med luftspalt Totalvikt mindre än kg Tung lastbil och buss Lastbil och buss med en totalvikt över kg Kimberlite AB 6

7 Momstablå personbilar Taxi Återförsäljning & uthyrning Biluthyrning Begravningsbyrå Trafikskola Övriga företag Inköp Fullt avdrag *) Fullt avdrag Fullt avdrag Ej avdrag Hyra/leasing Fullt avdrag *) 50% avdrag Fullt avdrag 50% avdrag Drift Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag **) Uttagsbeskattning Köpt/ägd bil Ja *) = Nej Ja Ja Nej Hyrd/leasad bil Ja *) = Nej Nej Ja Nej OBS! Samma momsregler för korttidshyra av fordon som för leasing Personbil: Personbil och lätt lastbil med skåp (ej skild från förarhytt med luftspalt) *) Avdragsrätten begränsas om fordonet även används för godstransporter **) Uttagsbeskattning om full avdragsrätt förelegat för momsen på hyreskostnaden Kimberlite AB 7

8 Momstablå lätta lastbilar Biluthyrning Återförsäljning Begravningsbyrå Övriga Taxi & uthyrning Trafikskola företag Inköp Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag Hyra/leasing Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag Drift Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag Fullt avdrag Uttagsbeskattning Köpt/ägd bil Ja Ja Ja Ja Hyrd/leasad bil Ja Ja Ja Ja Lätt lastbil: Flakbil alternativt skåp skilt från förarhytt med luftspalt Kimberlite AB 8

9 Uttagsbeskattning Moms på privat nyttjande då företaget har lyft hel moms Där företaget har lyft hel moms och fordonet rullar som förmånsbil skall uttagsbeskattning tas ut Se momstablåerna bild 7-8 som visar vilka verksamheter, fordonstyper och finansiering som ger fullt momsavdrag Gäller ej drivmedel Beskattningsunderlaget är 80% av bilförmånen Uttagsmomsen är 25% på beskattningsunderlaget Kimberlite AB 9

10 Uttagsbeskattning, exempel Bilförmån per månad Underlag för uttagsbeskattning minus 20% = Utgående moms x 25 % = Kimberlite AB 10

11 Uttagsbeskattning, deklaration Kimberlite AB 11

12 Vinstmarginalbeskattning, momssmittat fordon Momssmittat fordon Fordon som förvärvas av fysisk eller juridisk person som ej har haft full avdragsrätt för ingående moms Momssmittat fordon som sen skall leasas, beräknas leasingavgiften på pris inklusive moms vilket innebär att fordonet åläggs moms på leasingavgiften, vi får moms på momseffekt. Den ålagda momsen är avlyftbar enligt momstablåerna på bilderna 7-8 Vinstmarginalbeskattning VMB Skattskyldig som köper fordon från någon som inte har haft full avdragsrätt för ingående moms vid sitt förvärv av fordonet Normal VMB (gäller för fordon) Skatteunderlaget är skillnaden mellan respektive fordons försäljningspris och inköpspris minus 20% Negativt skatteunderlag får ej kvittas mot positivt Förenklad VMB Får endast användas då det inte är möjligt eller påtagligt svårt att bestämma vinstmarginal för enskilda varor t ex frimärken som köps i hela samlingar Kimberlite AB 12

13 Vinstmarginalbeskattning, momssmittat fordon, exempel Inköpspris kr (moms specificeras ej) Försäljningspris kr (moms specificeras ej) Beskattningsunderlag = % = kr Utgående moms x 25% = kr Kimberlite AB 13

14 Vinstmarginalbeskatting, deklaration Kimberlite AB 14

15 Moms vid lösen av leasingkontrakt Lösen vid avtalets utgång Samma avdragsrätt som under kontraktstiden Om företaget har lyft halv moms på leasing: Vid överskott vid försäljning betalas halv moms (utgående moms) Vid underskott vid försäljning lyfts halv moms (ingående moms) Förtida lösen av leasingavtal Personbil i Övriga företag och Bilhandelsföretag Kontraktet löses och fordonet säljs till tredje part Ej avdragsrätt för moms vid underskott, ränta & lösenavgifter Kontraktet löses och fordonet säljs till brukaren Ej avdragsrätt för moms för bokfört värde, ränta & lösenavgift Återförsäljning, uthyrning och persontransportföretag Samma avdragsrätt som under kontraktstiden oavsett fordonsslag Kimberlite AB 15

16 Momsfinansiering Köparen använder den ingående momsen som en direktamortering efter momsdeklaration och återbetalning Företag med omsättning över 40 miljoner Månadsredovisning av moms januari redovisas i mars, februari i april o.s.v. Företag med omsättning under 40 miljoner Kvartalsredovisning av moms januari, februari och mars redovisas i maj. April, maj och juni redovisas i augusti o.s.v. Företaget kan ansöka om månadsredovisning Kimberlite AB 16

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m.

34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m. Marginalbeskattning begagnade varor m.m., Avsnitt 34 757 34 Marginalbeskattning Begagnade varor m.m. 34.1 Allmänt Inom områdena handel med begagnade varor m.m. samt resetjänster infördes fr.o.m. den 1

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 459 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 10 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Tidpunkt för redovisningsskyldighet, Avsnitt 18 483 18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Bokföringsskyldiga Ej bokföringsskyldiga Bokslutsföretag 18.1 Allmänt Den som är skattskyldig enligt ML ska redovisa

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Vad är moms? Skattesatser

Vad är moms? Skattesatser Vad är moms? Skattesatser Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 14 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 12 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer