Kapitel 6, Mervärdesskatt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 6, Mervärdesskatt"

Transkript

1 Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt Publiceringsdatum Ändrad text Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde till teaterföreställningar m m. Ändrad moms för inrikes persontransport Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version Avsnittet utgår. Intäkter bokförs inte längre som kostnadsreduktion Version 4.0. Kapitlet i sin helhet anpassat till såväl förändringar i redovisningsmodellen som i ekonomisystemet Stycket om undantag från högskoleavgift har utgått och ersatts med en hänvisning till kapitel 4, avsnitt Fiktiv moms. Avsnittet har ny benämning, Begagnade varor, samt omarbetad text Omarbetad text. Högskoleavgift men ingen moms på bidrag. Hänvisning till kapitel 4, avsnitt för ytterligare information om högskoleavgift Fakturerade kostnader. Kontering sker på konto i kontogrupp 342*. Bilaga 6.a 1_18 Exempel på momskod L06, leverantörsbetalningar, kompletterad med böcker och tidskrifter Bilaga 6.a 1-18 Kompletterande text till momskoderna I06 och L Version Kapitlet har omarbetats och fått ny struktur. Nya momsregler för varor och tjänster. Reglerna för särkontering av moms vid hyra/leasing av personbil har förtydligats. Bilaga 6.d 18 Tabellen har kompletterats med de 10 nya medlemmarna i EU.

2 Sid 2 (6) Avsnittet har kompletterats med information om hur momsen ska hanteras när fraktkostnad ingår i fakturabeloppet Stycket om fakturerade kostnader har omarbetats i enlighet med reglerna för vidarefakturerade kostnader Momsfri utbildning. Undantagen från skatteplikt är också utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:139) eller till sådant bidrag för korttidsstudier som får fördelas av Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd och Sametinget Bilaga 6.d 19 Listan över EU:s medlemsländer och benämning på skatt/moms har kompletterats med två nya medlemsländer. Bilaga 6.e Listan över Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i EUländer har uppdaterats och kompletterats med två nya medlemsländer Texten under rubriken Fraktkostnader har förtydligats. Texten under punkt 2 Vetenskapliga tjänster har förtydligats. Avsnittet har också kompletterats med två nya punkter, punkt 9 Olika former av ADB-tjänster (IT-tjänster) och punkt 10 Elektroniska tjänster. Bilaga 6.b 16 Tabellen under rubriken Momskoder handel med varor har kompletterats med momskod KE6. (Försäljning av vara till annat EU-land, Vat-nummer inte angivet eller saknas. Moms påförs fakturan med 6 %.) Under rubriken Reparationer/underhåll/ombyggnation av lokaler ges information om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Avsnittet om handel med begagnade varor har omarbetats. Informationen om momsfri utbildning har uppdaterats i enlighet med Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), SFS 2008:226.

3 Sid 3 (6) Definitionen på högskoleavgift utgår. Informationen om högskoleavgiften i detta avsnitt utgår. Informationen om högskoleavgiften i detta avsnitt utgår Förtydligande av vilka momsregler som gäller vid köp/försäljning av begagnade varor Nytt avsnitt: Regler för tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet i byggsektorn Avsnittet har kompletterats med anvisningar om hur moms på kontokortsfakturor ska hantera Avsnittet har omarbetats med anledning av ändrade regler vad avser hantering av moms när universitetet använder sig av externa konsulter/företag i utbildningen Texten under rubriken Vidarefakturerade kostnader har omarbetats i syfte att göra anvisningarna tydligare Avsnittet utgår då informationen finns i andra kapitel. Nu avsnitt Avsnittet Beskattningsland Tjänster utgår och ersätts med Handel med länder i utlandet, tidigare avsnitt Avsnitt 6., Handel med länder inom EU har omarbetats och ny benämning på avsnittet är Momsregler handel med varor Avsnitt 6.6, Handel med länder utanför EU har omarbetats och ny benämning på avsnittet är Momsregler handel med tjänster. Bilaga 6.b 1 Bilagan har omarbetats och innehåller nu momskoder vid handel med varor EU-land/land utanför EU. Bilaga 6.c 18 Bilagan har omarbetats och innehåller nu momskoder vid handel med tjänster enligt huvudregeln EU-land/land utanför EU. Bilaga 6.d 19 Bilagan har omarbetats och innehåller nu momskoder vid handel med tjänster enligt undantagsregeln EU-land/land utanför EU

4 Sid 4 (6) Bilaga 6.e 20 Tidigare bilaga 6.d. Bilaga 6.f 21 Tidigare bilaga 6.e. Uppdateringen av kapitlet och den delvis nya strukturen beror på att nya momsregler för tjänster införs. De nya reglerna gäller fr o m Ekonomiadministrativa enheten (EA) har bytts ut mot (ny benämning på enheten fr o m ) Avsnittet har kompletterats med information om att resekostnader är en tjänst som alltid ska anses vara omsatt utomlands och därför ska ingen moms finns på vare sig kundeller leverantörsfakturor oavsett om det gäller handel med EUland eller land utanför EU. Bilaga 6.d 19 Tabellerna har kompletterats med information om momssats och momskod då det gäller resekostnader När en tjänst säljs till land utanför EU och köparen är näringsidkare måste vi ha ett utdrag från det landets företagsregister eller annat dokument som påvisar att köparen är ett företag Bilden i avsnittet utgår då den inte längre är tillämplig. 13 Vid försäljning av tjänst till land utanför EU enligt huvudregeln gäller följande: Då köparen är en privatperson anses tjänsten vara omsatt i Sverige och 2 % moms ska läggas på fakturan Bilden i avsnittet utgår då den inte längre är tillämplig. 14 Punkterna 1 avseende undantagsregeln utgår och har ersatts av följande tre punkter: 1. Entréavgift betald på plats är omsatt där evenemanget äger rum 2. Logi vid konferens är omsatt i det land där hotellet finns 3. Persontransporter, t ec med flyg och tåg när man åker mellan olika länder, anses alltid omsatta utomlands

5 Sid (6) Bilaga 6.c 21 Vid försäljning av tjänst till privatperson i land utanför EU ska enligt huvudregeln moms läggas på kundfakturan med 2 %. Konto 20 och momskod KU1. Bilaga 6.d 22 Exempel på tjänster som säljs till annat EU-land och är omsatta i annat EU-land är entréavgifter, logi och persontransporter. Momskod KE3. Exempel på tjänst som köps från annat EU-land och är omsatt i Sverige och vårt VAT-nummer är angivet vid beställningen är persontransporter. Momskod LE2. Exempel på tjänst som köps från annat EU-land och är omsatt i annat EU-land oavsett om vårt VAT-nummer är angivet vid beställningen eller inte är entréavgifter och logi. Momskod LE3. 23 Exempel på tjänst som säljs till land utanför EU och är omsatt i land utanför EU är persontransporter. Momskod KU2. Exempel på tjänst som köps från land utanför EU och är omsatt i Sverige och vårt VAT-nummer är angivet vid beställning är persontransporter. Momskod LU Entréavgift till konferens är omsatt i det land där konferensen äger rum. Bilaga 6.d 22 Entréavgift till konferens är omsatt i det land där konferensen äger rum Avsnittet Barer/Cafeér uppdaterat pga nya momsregler på mat from Bilaga 6b 18 Bilagan uppdaterad pga nya momskoder from 2012 Bilaga 6c 20 Bilagan uppdaterad pga nya momskoder from 2012 Bilaga 6d 22 Bilagan uppdaterad pga nya momskoder from 2012 Bilaga 6g 28 Ny bilaga: Automatiska texter i KundFakturaPortalen på momskoder där försäljning görs tillutlandet utan moms på fakturan Under rubriken Barer/Cafeér har följande ändrats: På försäljning av spritdrycker, vin och starköl. ändrat till På försäljning av vin och starköl Avsnittet om leasing har flyttats från rubriken Fordon till en egen rubrik Leasing. Under rubriken Representation har hänvisning till kap. 8 ändrats till hänvisning till punkt

6 Sid 6 (6) Nytt avsnitt: Regler för moms vid representation Momssatsen i bilden ändrad till 6 % Bilaga 6e 2 Kompletterat med Kroatien Bilaga 6f 2 Kompletterat med Kroatien Tagit bort avsnitt om IKSU

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr 255 11 Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI 2011... 1 MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER...

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (15) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 69: Momshantering av norska konferensköp Gränshinder 70: Momshantering av tjänst KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (15) 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Landstingets momshantering

Landstingets momshantering 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 23/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets momshantering På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden

Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden VÄGLEDNING 2001:10 1 (12) Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer