Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu"

Transkript

1 Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1

2 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan... 9 Attestera/signera faktura Skriva ut faktura Elektronisk fakturering (Svefaktura) Speciellt att tänka på vid fakturaregistrering av Svefaktura Bilaga till Svefaktura Momskoder (Motsvarar bil. 6g, kap. 6 i Ekonomihandboken)

3 Fakturor Raindanceportalen på Umeå universitet har funktioner för att hantera leverantörsfakturor och kundfakturor, både svenska och utländska samt internfakturor. För information om de delar som inte är specifika för kundfakturor, se handbok för leverantörsfaktura. Beskrivning av arbetsgång extern kundfaktura. 1. Kundfaktura registreras och intäktskonteras av administratör. 2. Faktura cirkuleras till prefekt/chef för betalattest. 3. Fakturan cirkuleras tillbaka till administratör för attest samt signering av attest. Fakturan får nu status definitiv och är klar för utskrift. 4. Faktura skrivs ut av administratör, beroende på vilken kund som fakturerats skickas fakturan med brev, e-postas, alternativt sker filutskrift med automatik (Svefaktura). Observera attestförfarandet innebär att verifikat inte behöver tas ut och skrivas under. Schematisk skiss av fakturaflöde i portal: Manuell fakturering Registrering faktura i KFP Pappersfaktura nej Attest 1 Attest 2 Signering Portalutskrift min inkorg (2) E-faktura ja e-faktura/ Svefaktura 3

4 Registrera faktura Registrering av fakturor görs under fliken fakturor välj sedan kundfaktura. Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter Fönster Registrera faktura Fältbeskrivning Fakturanummer Fakturanummer hämtas automatiskt från Raindance Reskontra när du sparar fakturan. Fakturatyp Svensk fakturatyp är förvald. Klicka på knappen Sök, om du vill välja utländsk fakturatyp. Alternativt ange kortkoden på fakturatypen. Två fakturatyper är upplagda för kundfakturaportalen, dels för svenska kunder SP, där hanterar du också momskoder för alternativmoms. Dels för utländska kunder UP, vi har här slagit ihop ett antal momskoder för att hantera alternativ moms i en fakturatyp. 4

5 Kopiering Omvänt tecken Kvitta Här kan du ange ett fakturanummer för kopiering. När du vill skapa en kreditfaktura, används tillsammans med fältet ovan. Används vid kvittning av faktura, status måste vara DEF, definitiv på den faktura som ska kvittas. Ange fakturanummer på den faktura som ska kvittas, tryck sedan på kvitta knappen, faktura skapas som bokar bort den felaktiga fakturan. Kund Ange ett kundid eller så kan du klicka på knappen Sök för att söka fram detta. Ange del av namn för att snabba upp sökningen, Ex. ange AB* får upp alla kunder som börjar med detta. Tips! Det är oftast enklast att i förväg ha tagit reda på kund-id som ska användas för fakturan. Fakturadatum Förfallodatum Slutkonteringsdatum Fakturadatum kan anges manuellt. Dagens datum föreslås automatiskt. Förfallodatum anges eller beräknas utifrån betalningsvillkor på kunden. Verifikationsdatum kan anges manuellt. Dagens datum föreslås automatiskt, men kan ändras. Viktigt om datumhantering på fakturan. En kundfaktura ska alltid attesteras och betalattesteras samt signeras. För att villkoren för förfallodagsberäkning ska bli korrekta, styrs det av vilket datum som signering görs, det datumet blir också fakturans fakturadatum, övriga datum på fakturan förändras också utifrån signeringsdatumet. Ex) faktura registreras 28/2, signering görs först den 3/3, fakturadatum och verifikationsdatum sätts då till den 3/3 på fakturan, även förfallodatum sätts med hänsyn taget till det nya datumet. Det blir framförallt viktigt vid periodskiften då faktura ska bokföras mot viss period. Vår referens Valfri text, handläggare, kontaktperson. Er referens I det fall myndighet ska ha Svefaktura (e-faktura) ska alltid referens anges. Klicka på knappen för att spara uppgifterna. När trycker på Spara huvud kommer också ett fakturanummer att skapas. 5

6 Övriga uppgifter I Fälten under Övriga uppgifter visas det tabeller som finns med i fakturatypen, tabellvärden ärvs med från kundregistret, eller så kan du klicka på knappen Sök för att söka fram detta. Enhetskod resultatbokning (egen Org-enhet) tillhör de obligatoriska uppgifter som ska anges. För att fakturan skall kunna cirkuleras för vidare behandling i flödet kan också cirkulationsmall anges, alternativt kan du använda dig av fliken cirkulation i konteringsbilden. Obs, de vanliga cirkulationsmallarna gäller för leverantörsfakturor, här gäller omvänd cirkulationsordning. Fältet telefonnummer och postadress till orgenhet ärvs av den org-enhet som anges i enhetskod, telefonnummer kan ej anges manuellt i fältet. Klicka på knappen för att spara uppgifterna. 6

7 Fakturarader Nu kan du börja registrera dina fakturarader. Observera att fältet momskod är öppet, det innebär att olika momskoder kan hanteras på samma faktura. Du kan däremot inte blanda svenska och utländska momskoder på fakturan eftersom fakturatypen SP (svensk), UP (utländsk), styr vilka momskoder som kan användas. Svenska momskoder: I00, I06, I12 och I25 (0, 6, 12 och 25 % moms) Utländska momskoder: KP1, KP2, KP3, KP4 och KP5 (0, 6, 0, 25 och 0 %) Se även bilaga 6.g användning av textkoder vid utländsk faktura. För detaljerade anvisningar hur momskoder ska hanteras för både svenska och utländska fakturor se kapitlet moms i EA-handboken: Vill du registrera kreditbelopp sätter du ett minustecken på beloppet. Använder du radtypen Antal och A-pris sätts minustecken i antalsfältet. Klickar du på Pilen till vänster så kan du välja olika radtyper. I bilden visas också fakturans totala faktura- och momsbelopp. Knappar i fönstret Ger en förhandsgranskning av fakturabilden. Knappen visas bara för Kunder utan partsinformation. Tar dig vidare till konteringen och spara fakturan. 7

8 Spara och cirkulerar fakturan, vilka användare du skall cirkulera till anger du i cirkulationslistan. Skriver ut fakturan. Har du behörighet att makulera en faktura visas knappen. Fakturan makuleras. Observera det är endast fakturor med status PREL som kan makuleras. Ange alltid orsak till makulering via meddelandeknappen. En logg över vad som hänt med fakturan sedan den skapades. Avbryter registrering och lägger ut bild för nyregistrering av faktura. Har du tidigare sparat fakturahuvud har ett fakturanummer skapats, detta fakturanummer måste åtgärdas. Med de blå pilarna kan du flytta raderna uppåt eller nedåt. Spara det data du registrerat in på fakturan. Här kan du skriva meddelanden. Inlagda meddelanden kan inte tas bort. Knappen lyser röd om det finns meddelanden. Meddelandet är ett internt meddelande, skickas inte till kund. 8

9 Kontera fakturan Här kan du bifoga dokument till din faktura. Knappen lyser röd om det finns dokument bifogade. När du bifogar dokument måste det göras före utskrift av fakturan, detta för att bilagan ska följa med till kund. Bilagan bör sparas i PDF-format. När specifikationsraderna på fakturan är klara trycker du på knappen kontera. Nedanstående bild visas, kontering sker på samma sätt som i leverantörsfakturaportalen. När konteringen är klar klickar du på cirkulationsfliken för fakturan. Ange signatur till vilken fakturan ska skickas, (prefekt/chef). 9

10 Attestera/signera faktura Fakturan har nu kommit tillbaka från betalattesten hos prefekt/chef. Signaturen syns på konteringsraden, du ska nu göra din attest på samma rad. Kontrollera att beloppet som står i Att kontera är 0,00 SEK! När attesten är klar trycker du på knappen Signera i Min inkorg. 10

11 Den färdigattesterade fakturan måste nu signeras, du kommer att se ovanstående fönster, där ser du vilka dokument som ska signeras. Ange ditt lösenord i rutan. (samma lösenord som vid inloggning till portalen) Tryck sedan på OK-knappen. Ange skrivarnummer 2 rutan för utskrift. En fakturabild kommer så att skapas i Mina utskrifter inkorgen. Har kunden uppgift att partsinformation för svefaktura finns, skapas ingen bild utan fakturan skickas direkt till kunden som en fil. Faktura sätts till status DEF. Nu kommer kontroll av verifikatet att göras, debet-kreditbalans kontrolleras. 11

12 Skriva ut faktura Utskrift av fakturor kan göras på flera sätt, i signeringsbilden finns möjlighet att direkt ange skrivarnummer för utskrift. Ett annat alternativ är att gå till Kundreskontra, Fakturor, Utskrift (RK: KFU, Classic) där utskrift av flera fakturor kan göras samtidigt. Du kan också gå via portalen, kundfakturor, Sök samt klicka på knappen Skriv ut på aktuell faktura. Viktigt, skrivare anges som Skrivarummer 2, skrivaren används för att få ut en färdig fakturablankett. Resultatet av din utskrift kommer att hamna i Portalen, Min Inkorg, fliken Mina utskrifter. Har kunden information om Svefaktura skapas ingen bild, utan fakturan skickas direkt till kund. Observera att om det är första gången du gör en utskrift, måste du logga ut och sedan logga in i Raindanceportalen igen, först därefter dyker den nya fliken upp. Du bör även kontrollera att du inte har pop-up blockering på sidan när bilden av fakturan ska visas. Markera vilken faktura du vill visa ut genom att sätta en bock framför raden och tryck på Visa knappen, alternativt dubbelklicka på raden. Du kan nu hantera fakturan, skriva ut, skicka mail, via Adobes vanliga funktioner. Du kan alltid vid ett senare tillfälle titta på och skriva ut fakturor. Via sökfunktionen kan du se vilka fakturor som har registrerats på din egen orgenhet. Du plockar bort utskrifter via Strykknappen. Du kan också kontrollera om alla utskrifter har kommit till fliken via Uppdateraknappen. 12

13 Elektronisk fakturering (Svefaktura) När du fakturerar en statlig myndighet skickas ingen pappersfaktura till kunden. Fakturautskrift sker som en fil som sänds till myndigheten via en fakturaväxel. Utskrift sker dock på samma sätt som beskrivits i kapitlet ovan, Skriva ut faktura. Kontroll av kunduppgifter Börja med att kontrollera att den kund som du ska fakturera har möjlighet att ta emot en elektronisk faktura. Här har vi gått ut via avanceratfliken i portalen och tagit upp kunden. Ta upp kunden i bild RK:KUV, Classic kundreskontra. Kontrollera om det finns en knapp, (partsinformation) den innehåller all information om elektronisk fakturering (du klickar på knappen för att visa information). Ta reda på vilken referenskod som kunden vill ha på fakturan. Fältet Er referens. 13

14 Speciellt att tänka på vid fakturaregistrering av Svefaktura Det är viktigt att ange referenskod i fältet Er referens, ta reda på vilken referens kunden kräver. På respektive kund kan du se om det finns särskilda villkor, se exemplet. Fältet Er referens får ej vara blankt, kontroll görs, till fältet hör en ledtext som hjälp till fältet. Observera att myndigheterna kan kräva olika typer av referenskoder! Fakturan registreras på vanligt sätt. Det finns dock en viktig skillnad, om man anger enbart text på fakturarader ska alltid dessa placeras före rad/rader med belopp. Se nedanstående exempel. Bilaga till Svefaktura Bilaga kan skickas med svefaktura, observera att bifogad fil måste ha ett av följande format: PDF, JPG, JPEG, TIFF, TIF, GIF, PNG. 14

15 Momskoder (Motsvarar bil. 6g, kap. 6 i Ekonomihandboken) Automatiska texter i kundfakturaportalen på momskoder där försäljning görs till utlandet utan moms på fakturan. Enligt mervärdesskattelagen skall en förklaring vid försäljning till att man inte lagt på någon mervärdesskatt på fakturan anges på fakturan. I kundfakturaportalen finns färdiga texter inlagda som man kan välja att lägga till i textfältet. På radtyp väljer man mall och då kommer alla alternativ upp. Momskod KP 1: Försäljning av varor till utlandet Mall KP10 Inom EU Intra-Community supply Mall KP 11 Utanför EU Article 146 VAT directive Momskod KP 3: Försäljning av tjänster enligt huvudregeln till företag inom EU Mall KP30 Inom EU Reverse Charge Momskod KP 5: Försäljning av tjänster enligt undantagsregeln som är omsatta utomlands Mall KP 50 Inom EU Reverse Charge Mall KP 51 Utanför EU Article 196 VAT directive 15

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer