Agressomanual. Kundfakturering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agressomanual. Kundfakturering"

Transkript

1 Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015

2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister Kontrollsökning Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder Order Kundnummer Interna referenser Externa referenser Kontering Faktura Leverans Detaljer Texter Info Noteringar Spara 12 4 Beställning av faktura Testfaktura Beställning av faktura 14 5 Fördjupning Uppläggning av ny mall för Huvud- eller Bottentext Kopiering av försäljningsorder Procentuell fördelning av intäkten Utskrift av kopia på fakturan Kreditfaktura Arkivering Olika layouter Manuell-faktura 21 2 (21)

3 5.7.2 Print-faktura Elektronisk-faktura 21 3 (21)

4 1 Inledning Den här manualen vänder sig till dig som ska kundfakturera. Läs igenom manualen noga och använd den som stöd vid faktureringen. Kom ihåg att ekonomiavdelningen gärna svarar på frågor eller går igenom de olika momenten tillsammans med dig. 4 (21)

5 2 Kundregister 2.1 Kontrollsökning Innan du börjar fakturera behöver du kontrollera om kunden är upplagd i kundregistret eller inte. Ska du fakturera en privatperson vid ett enstaka tillfälle ska kundnummer 99 användas. När du ska kontrollera om en kund finns upplagd går du in i kundregistret. Välj Kundreskontra, Kundregister och Kund. Du har nu kommit till kundregistret, se nedanstående bild. För att söka fram befintliga kunder kan du välja Fönster och Visa Tabell i huvudmenyn eller ställa markören i fältet för kundnummer och trycka på F9. En ny bild kommer upp på skärmen. I beskrivningsfältet Namn skriver du in kundens formella namn omringat av *, till exempel *universitet*. Gör sedan sökningen med F7. 5 (21)

6 I vårt exempel ovan visas alla kunder där *universitet* finns i det formella namnet. Dubbelklicka på den eller de kunder som kan vara aktuella. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta avseende adress och namn. Om kunden finns upplagd men befintliga adressuppgifter inte är korrekta skall korrigering göras innan du fakturerar kunden. Om kunden inte finns upplagd måste den läggas upp av ekonomiavdelningen. 2.2 Uppläggning av kund Ändringar och uppläggningar av kunder görs av ekonomiavdelningen. Skicka ett mejl till med information om vad som ska ändras eller information om en ny kund som ska läggas upp. När en ny kund ska läggas upp behövs följande information: Kundens namn Fakturaadress Organisationsnummer/personnummer Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) för utländska kunder inom EU. 6 (21)

7 3 Registrering av försäljningsorder När ekonomiavdelningen har lagt upp kunden är det dags att skapa en försäljningsorder. Klicka på Logistik, Order/fakturering, Försäljningsorder, Registrering/underhåll av försäljningsorder. Bilden för Registrering/underhåll av försäljningsorder består av 7 flikar. Vi går här igenom vad som behöver fyllas i under respektive flik. 3.1 Order Kundnummer Börja med att fylla i kundnummer (1). När du ska fakturera en tillfällig kund som är privatperson fyller du i kundnummer 99. Då får du fram en ny bild där du skriver in adressen och personummer, se bild nedan. Tryck sedan på OK. Tillfällig Kund 99 kan endast användas för svenska kunder och ej för utländska kunder. 7 (21)

8 3.1.2 Interna referenser Att.ansvarig och säljare (2) är samma person. Om du är upplagd som användare bör ditt namn komma fram automatiskt. Namnet som fylls i här kommer att stå som Vår Referens på fakturan Externa referenser Det du skriver in i fältet Beställare (3) och Extern. Ref (4) kommer att stå under Er referens på fakturan. Större organisationer som till exempel statliga myndigheter, kommuner och landsting har ofta referenskoder som de vill att vi ska uppge för att fakturorna ska hamna rätt i deras organisation. Det är viktigt att referensen är korrekt, en del företag returnerar fakturor med felaktiga referensuppgifter. I fältet Beställare (3) ska du ange referenskoden och i fältet Extern. Ref (4) ska du ange referensnamnet. Saknar du uppgifter om referenskod kan du ringa till organisationen och fråga om dessa uppgifter. Om det är en privatperson eller ett mindre företag du ska fakturera räcker det med att uppge namnet på beställaren i båda fälten. Uppgifter om referensnummer/namn ska kunden upplysa om. 8 (21)

9 En del kunder skickar information till oss angående deras referenskoder, dessa dokument bifogar vi under Dokument. Det är bra om du går in och tittar om det finns information kring kundens önskade referens. Gör det genom att söka fram kunden i kundregistret, gå sedan in under Data och Dokument enligt bilden nedan. Sök fram kunden i kundregistret. I det här fallet väljer vi kundnummer , Högskolan i Gävle. Tryck sedan på Dokument i Verktygsmenyn. Nedanstående bild kommer då fram på skärmen. Finns det ett referensdokument bifogat visas en grön bock i mappen. Klicka på dokumentet. Om det kommer fram en referens automatiskt till fältet Beställare beror det på att ekonomiavdelningen lade till det vid kunduppläggningen. Det gör vi när kunden vill att vi alltid ska använda en specifik referens. 9 (21)

10 3.1.4 Kontering I fältet Org (5) ska du välja den institution eller avdelning inom Linnéuniversitetet som skall ha intäkten. Det fältet styr vilken institution eller enhet som kundfordringen bokförs på. Motpart (6) ska komma fram automatiskt eftersom det styrs av hur kunden är upplagd. Motparten ska ej ändras, men kontrollera gärna att det stämmer. Vid misstanke om fel motpart bör du informera ekonomiavdelningen så att de eventuellt kan ändra till det korrekta. 3.2 Faktura Fliken faktura bör du normalt inte ändra något i. Fliken innehåller betalningsvillkor som annars styrs av kundupplägget. Linnéuniversitetet ger normalt 30 dagar kredittid, kontakta ekonomiavdelningen om du vill att något annat skall gälla. 3.3 Leverans Under fliken leverans bör du inte heller ändra något. Fliken innehåller endast information som vi inte använder, till exempel leveransmetod och leveransvillkor. 3.4 Detaljer Under fliken detaljer ska du ange vad som ska faktureras samt kontering för intäkten. Börja med att skriva in artikel. Ange siffran 1 här om du har en tillfällig vara eller tjänst som ska faktureras. Vid återkommande fakturering kan ekonomiavdelningen lägga upp unika artikelnummer för olika varor och tjänster. Fördelen med det är att du slipper ange samma text och kontering manuellt, det sker istället med automatik. För mer information om artiklar, kontakta ekonomiavdelningen. Inställning av Detaljfliken Nedanstående gäller första gången du gör en försäljningsorder. Nästa gång du ska göra en försäljningsorder finns konteringssträngen sparad. Första gången 10 (21)

11 du skall göra en order finns inte alla fält/kolumner som du behöver med i fliken. Efter att du fyllt i artikelnumret klickar du på Arkiv i huvudmenyn och väljer Fönsteralternativ. Här kan du med hjälp av kryss välja vilka fält som skall finnas i detaljfliken. Du behöver Baskonto, Org, Verks, Kbarare, Motpart och Fritt. Sätt en bock i rutorna för dessa och klicka på spara. En fråga om vad du vill kalla konteringssmallen kommer upp, du kan kalla den för vad som helst, till exempel konteringsmall och namn/initialer. Nu är det dags att göra färdigt försäljningsordern. I fältet Beskrivning står i utgångsläget Skriv in din text! (dummyartikel) om du använt artikel 1. Ändra den texten till något som säger lite mer om vad som sålts. Markera fältet Beskrivning och skriv över texten. Det får inte plats jättemycket text på raden, max 35 tecken. För att kunna skriva ytterligare text dubbelklickar du i fältet och kommer då in i en ny bild med ett antal flikar. Välj flik 4 - Spec för att fylla på ytterligare text. Den texten kommer som en undertext till det du skrev under beskrivning. Mellanlagra med F11 och stäng bilden med det nedre krysset till höger. Se bild nedan som visar flik 4 Spec. Du är nu tillbaka på Detaljfliken och ska fylla i resterande kolumner. Enhet fylls i automatiskt. Antal ger 1 som förslag, men kan ändras. Enhetspris ska anges, övriga beloppsfält fylls i med automatik. Sedan ska konteringssträngen anges och här sker beräkning av momsen med automatik beroende på vilket intäktskonto som anges. Under enhetspris ska därför beloppet anges exklu- 11 (21)

12 sive moms. Fälten Org och Motpart fylls i med automatik eftersom du redan angett det under Flik 1 - Order, dessa värden ska därför ej ändras. Efter att du fyllt i en rad samt angett konteringssträngen kan du fortsätta och fylla i fler rader. Du skapar en ny rad genom att ställa markören på första kolumnen på raden under och sedan tabba vidare, då kommer en ny rad fram och här kan du ange annan text och konteringssträng. Om du vill ta bort en rad klickar du på Redigering och Ta bort rad. 3.5 Texter Här lägger du in Huvud- och bottentexter som du vill ha med på kundfakturan, till exempel kontaktinformation. Det går att spara dessa texter i mallar som du kan använda vid fler tillfällen. Läs mer om det i kapitel 5. Det ställs ett antal krav på vad en faktura ska innehålla. Ett av kraven är hänvisning till relevant bestämmelse om omsättningen är skattebefriad eller om köparen är skattskyldig. Exempelvis vid fakturering till annan statlig myndighet skall texten Avser inomstatlig försäljning anges. Vid försäljning av varor och tjänster där köparen är skatteskyldig, så kallad omvänd skatteskyldighet, ska hänvisning också anges. Mer information om det här finns i Linnéuniversitetets momshandledning. Det finns upplagda mallar som du kan använda för att hitta texterna. 3.6 Info Det här är en ren informationsflik och inget bör fyllas i här. 3.7 Noteringar Här kan du skriva in egna noteringar. Fliken används normalt inte. 3.8 Spara När du är klar med försäljningsordern ska du lagra ordern med F12 eller genom att klicka på diskettikonen. Du får då ett ordernummer som du ska anteckna, det ska användas vid beställning av fakturan. Det går att ändra ordern efter att du har sparat den. Gå in under registrering/underhåll försäljningsorder igen och sök fram ordern genom att ange ordernumret. Än så länge har du endast skapat en order, någon faktura har alltså inte skickats iväg. För att fakturan ska skickas iväg krävs en beställning av faktura. 12 (21)

13 4 Beställning av faktura 4.1 Testfaktura Om du vill se hur fakturan kommer att se ut innan du skickar iväg den kan du först beställa en testfaktura. För att göra en testfaktura klickar du på Logistik, Order/Fakturering, Fakturering, Testkörning fakturering i menyn. Välj från vilket ordernummer och till vilket ordernummer du vill skapa en testfaktura. Du behöver inte beställa varje ordernummer separat utan du kan beställa flera stycken så länge de är i nummerföljd. En skrivare är upplagd med namn DEFAULT och om du anger den skrivaren blir det ingen utskrift utan du får fram testfakturan på skärmen genom att gå in i Underhåll av beställda rapporter. Buntnummer räknas upp automatiskt. 13 (21)

14 Tryck sedan F12 eller på diskettikonen för att göra beställningen. Om du har valt att använda DEFAULT skrivaren ska du gå till huvudmenyn, Visa och Underhåll av beställda rapporter eller klicka på förstoringsglaset i menyraden för att ta fram fakturan. När testfakturan (SO09) har fått status T kan du dubbelklicka på raden och se testfakturan på skärmen. Om det är några ändringar som du vill göra innan du beställer den riktiga fakturan kan du gå tillbaka till försäljningsordern och utföra dina ändringar där. Observera att layouten på fakturan du ser på testfakturan inte nödvändigtvis ser ut så när du beställer den riktiga fakturan. Layouten beror på vilken variant/serie du väljer att skicka fakturan i. Mer info om de olika layouterna finns under kapitel 5 Fördjupning. 4.2 Beställning av faktura När fakturan är färdig för att skrivas ut/ skickas till kund går du vidare i menyn och väljer fakturering. Här måste du välja variant. Om du klickar på + tecknet framför Kundfakturering så får du fram de olika varianter du kan välja mellan. Det finns följande varianter att välja på: 900. Svefaktura (SO13) Manuell fakturering med dokumentarkiv Utl stud manuell fakturering med dokumentarkiv (används endast när ekonomiavdelningen fakturerar utländska betalstudenter) Det är någon av de två första varianterna du ska välja. För elektronisk fakturering ska du använda 900. Svefaktura (SO13). Elektronisk kundfakturering bör användas men ibland kanske du behöver skriva en manuell kundfaktura och då används den manuella varianten. Vid fakturering av utländska kunder ska du välja den manuella serien och själv posta fakturan. Det går i dagsläget 14 (21)

15 inte att skicka bilagor med den elektroniska varianten. Om du vill skicka med en bilaga bör du även då välja den manuella serien. Eftersom du skriver ut och postar den fakturan själv kan du också själv skriva ut bilagan och lägga med i kuvertet. De olika varianterna är uppdelade i olika verifikationsserier Svefaktura ger verifikationsserie Manuell fakturering ger verifikationsserie Utl stud ger verifikationsserie Välj variant/serie och beställ fakturan genom att ange från ordernummer samt till ordernummer. Fyll även i Att.ansvarig genom att välja ditt eget namn i rullistan. Spara med F12. Gå sedan in under Underhåll beställda rapporter. Avvakta några minuter och tryck sedan F7. Efter en kort stund kommer rapporten GL07 fram. När den har status T är den färdig för att skrivas ut. Tryck F7 med jämna mellanrum och vänta tills rapporten har fått status T. Det här är en Batchinputlista och det är viktigt att du tar till vara på den. Batchinputlistan GL07 skickas tillsammans med de bilagor/underlag du har till ekonomiavdelningen för arkivering. Kopia på kundfakturan behöver ej skickas eftersom den kan ses i Agresso. Se först efter så att batchinputlistan ser ok ut, om något gått fel med faktureringen ska det framkomma på rapporten. 15 (21)

16 5 Fördjupning 5.1 Uppläggning av ny mall för Huvud- eller Bottentext Det går att lägga upp en mall för Huvud- eller bottentext. Det är lämpligt att göra om du snabbt vill hämta en text som du ofta använder vid fakturering, till exempel dina kontaktuppgifter. För att spara huvud- och bottentexter så att de kan användas vid flera tillfällen gör du följande: Välj Flik 5 Texter i försäljningsordern. Skriv in den text/information som ska finnas med på fakturan i det stora fältet till höger. Skriv sedan ett namn på den Huvud- eller Botten text som du vill spara i det lilla fältet till vänster. Spara med F12. Välj sedan Verktyg, Redigera och Spara textmallar i verktygsmenyn. Nedanstående bild visar att textmallen är sparad. Nästa gång letar du fram mallen i det vänstra fältet och väljer den, då kommer texten med på fakturan. 16 (21)

17 Vill du ta ändra texten i en mall är det bara att göra ändringarna och spara om mallen som ovan. Vill du ta bort en mall väljer du Verktyg, Redigera och Ta bort textmallar. 5.2 Kopiering av försäljningsorder När du ska skriva flera kundfakturor med samma text kan du kopiera ordern så att du slipper skriva samma saker flera gånger, till exempel när en kurs ska debiteras ut till alla deltagare. Det är dock mycket viktigt att du här tänker på att få korrekt motpart, det fältet måste alltid ändras manuellt om du tar med konteringssträngen från den order som ska kopieras. Skriv den första ordern med texter och kontering precis som vanligt, spara den (F12) och skriv upp ordernumret. När du skall göra nästa order fyller du i Flik 1 - Order som vanligt. När du kommer till Flik 4 - Detaljer går du till verktygsmenyn och väljer Kopiera. En ny bild kommer fram där du ska ange dokumenttyp, välj Försäljningsorder samt Dokumentnummer, det vill säga vilket ordernummer du vill kopiera. Om du sätter en bock i Behåll kontering får du med hela konteringssträngen också. Observera att motpart ska ändras för varje försäljningsorder. Motpart är ju unik för varje kund och det är viktigt att du anger korrekt värde för motpart. 17 (21)

18 Så här kan det se ut när du har kopierat in alla orderdetaljer. På det här sätter får du samma belopp, text och kontering på flera order till olika personer/företag. Sedan lagrar du ordern och får ett nytt ordernummer. 5.3 Procentuell fördelning av intäkten Har du behov av att fördela intäkten på flera kostnadsbärare samtidigt som du endast vill ha en rad på kundfakturan kan du använda procentuell fördelning. När du står i detaljfliken väljer du Kontering och Konteringsfördelning. Nedanstående bild kommer då fram på skärmen och det är här som du gör fördelningen. Du måste först lyfta upp raden med hjälp av och sedan skriver du in kontering och procentsats i raden, tryck sedan på igen. Raden hamnar längst ner och nästa rad kan skrivas in. 18 (21)

19 När fördelningen är klar sparar du med F12 och kommer då tillbaka till detaljfliken. Om du har samma fördelning på ett flertal kundfakturor kan du spara den procentuella konteringen som en mall. För att spara mallen tryck F12 eller klicka på diskettikonen. Observera att mallarna inte går att spara som privata mallar utan de kan användas av alla. Det innebär att du måste vara mycket noga med att kontrollera att du använder rätt mall. Det är lätt att man av misstag får intäkten felkonterad. För övrigt gör du ordern precis som vanligt, skriv fakturatexter, belopp och spara ordern. 5.4 Utskrift av kopia på fakturan Kopia av en kundfaktura beställer du via menyn Kopia av Faktura. 19 (21)

20 Du anger fakturanummer och sparar rapportbeställningen med F Kreditfaktura När du skall göra en kreditfaktura gör du på samma sätt som vid en debetfaktura med endast en skillnad. Skillnaden är att du sätter minus (-) tecken framför beloppet när du registrerar försäljningsordern. Då känner systemet av att det skall vara en kreditfaktura. Kreditfakturan skall skrivas under av slutattestant på institutionen/avdelningen. Den är att jämföra med en utbetalning. Skicka underskriven faktura till ekonomiavdelningen. 5.6 Arkivering Det material som ska lämnas till ekonomiavdelningen är Batchinputrapporten GL07 tillsammans med bilagor/underlag till kundfakturorna. Du behöver alltså inte ta ut en fakturakopia och skicka in. Kundfakturorna finns i systemet och vi kan vid behov enkelt ta fram dem. Undantag är kreditfakturor, dessa ska skickas med underskrift av slutattestant till ekonomiavdelningen. 20 (21)

21 5.7 Olika layouter Linnéuniversitetet skickar i dagsläget tre layoutmässigt olika fakturor Manuell-faktura Den första varianten av faktura som vi skickar är den manuella fakturan. Den skickar vi när vi väljer den manuella serien och postar fakturorna själva. Den här ska användas till alla utländska kunder och vid tillfällen då det passar att själv skriva ut fakturan och skicka på posten Print-faktura En andra variant som vi skickar är printfakturan. När du skickar fakturan i serien 900 Svefaktura innebär det att vår leverantör av elektronisk fakturahantering (Opus Capita) kopplas in. De ser att vi vill skicka en kundfaktura till en viss kund och läser av om kunden har en routing/koppling. Om kunden är kopplad skickas fakturan elektroniskt till kunden, läs mer under elektronisk fakturering. Om kunden inte är kopplad kommer Opus Capita att skriva ut och kuvertera fakturan åt oss och skicka den på vanlig post. Det här kallar vi en printfaktura och den har en annan layout än den manuella fakturan Elektronisk-faktura När vi skickar elektroniska fakturor skickar vi dem i formatet Svefaktura. Kunden får fakturan direkt in i ekonomisystemet och inget papper behöver skrivas ut eller skickas på posten. Linnéuniversitetet skickar idag elektroniska fakturor till kunder som är statliga myndigheter och ett antal kommuner och landsting. 21 (21)

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder och användning av intäktskonton. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad:

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fritextfakturering/Registrering/underhåll av faktura. Dubbelklicka på nummerposten för Fritext. Proforma

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: REF/Beställar i försäljningsordern. Max 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. Max 100 tecken. Kundens Org.nr

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

InExchange. Copyright 2015. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. InExchange Copyright 2015 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Information i samband med bankbytet

Information i samband med bankbytet Information i samband med bankbytet Idag 9 juni byter vi bank för inbetalningar till Linnéuniversitetet. Det som händer fr om idag är att alla inbetalningar till vårt bankgiro går via Danske Bank istället

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Alternativa kundfakturaadresser

Alternativa kundfakturaadresser Alternativa kundfakturaadresser 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Två stora saker har gjorts i Rebus till version 217 när det gäller kundernas fakturaadresser och hur en faktura skickas

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Nyheter version 2.30

Nyheter version 2.30 Hantverksdata Bilanco 2011-12-08 Nyheter version 2.30 Innehåll UTTAGSREGISTRET...- 2 - ÄNDRADE BELOPP FÖR FRI LUNCH 2012...- 4 - BUISNESS CHECK (BC)...- 5 - PERSONALREGISTRET...- 7 - ORGANISATIONSNUMRET...-

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera ett kontrakt i EKO, för ytterligare beskrivning av handläggninsordning för bidrag och uppdrag, se Ekonomihandboken kapitel 7. Välj Kontrakt

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer