Vad är moms? Skattesatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är moms? Skattesatser"

Transkript

1 Vad är moms? Skattesatser Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten och den är därför en konsumtionsskatt Inbetalningen görs av företaget men utgör för ingen kostnad. Företaget fungerar som uppbördsman åt staten Momsen tas ut i produktionsledet och är kopplad till företagets omsättning, därav en omsättningsskatt Skattskyldigheten inträder när dessa fyra punkter uppfylls: Yrkesmässig verksamhet bedrivs» Varaktighet» Självständighet» Vinstsyfte Omsättning sker (säljer varor och tjänster) Varorna och tjänsterna är momspliktiga Omsättningen sker inom landet (eller inom EU till köpare utan VAT nummer) Företagaren måste vara momsregistrerad Moms skall beräknas på den ersättning (betalning) företagaren får för varor eller tjänster. I varje produktionsled är det mervärdet som tillförts produkten som beskattas. Mervärdesskatt. Man betalar inte moms på moms Skattesatsen är 25% (pris exklusive moms) om inget annat anges. (gäller de flesta varor och tjänster) Skattesatsen är 12% (pris exklusive moms) på bland annat: Livsmedel Hotell Camping Konstnärs försäljning av egna konstverk Föreläsning 5 1 Föreläsning 5 2 Skattesatsen Skattesatsen är 6 % (pris exklusive moms) på bland annat Böcker Tidningar och tidskrifter Persontransport (taxi, tåg, flyg etc.) Biljetter till bio, teater, konserter etc. Entré till djurparker Entré till idrottsevenemang Transport i skidliftar Föreläsning 5 3 Skattesatser Om skattesatsen är 25% så måste företagaren göra ett pålägg på priset exklusive moms med 25% Priset exklusive moms är 800. Pålägget skall vara 25% (0,25x800=200) och priset inklusive moms blir då =1 (1,25x800=1) Som pålägg förhåller sig momsen till priset exklusive moms såsom 200/800=0,25 dvs. 25% När jag som konsument ser prislappen på produkten 1 (pris inklusive moms) och undrar hur stor momsen är så måste avdraget i procent vara mindre. Som avdrag förhåller sig momsen till priset inklusive moms såsom 200/1=0,20 dvs. 20% Föreläsning 5 4

2 Handel inom Sverige Företag 1 Företag 2 Företag 3 1 Inköpspris inkl moms Ingående moms Inköpspris exkl. moms = Arbete och vinst Mervärde 5 Försäljningspris exkl. moms = Utgående moms Försäljningspris inkl moms = ( exkl. moms ) Försäljning - inköp Utgående moms - ingående moms ( inkl moms ) Försäljning - inköp Kunden betalar 1 varav 200 är moms till företag 3. Företagen betalar sedan de 200 till skattemyndigheten i proportion till producerat mervärde! Momspliktig eller momsfri Huvudregeln är att alla varor och tjänster är momspliktiga. Vissa undantag finns: Utbildning Bank- och finansieringstjänster Sjukvård Social omsorg Tandvård Uthyrning och försäljning av fastighet Försäkringar Lotterier m m Föreläsning 5 5 Föreläsning 5 6 Faktureringskrav Faktureringskrav om momspliktiga varor och tjänster säljs till: Juridiska personer Näringsidkare Inget faktureringskrav vid försäljning till privatpersoner. Den moms som företaget erhållit från sina kunder (företag samt privata) är ingen intäkt för säljaren utan den är en skuld till staten. Säljaren fungerar som skatteuppbördsman åt staten. Avdragsrätt I den mån varor och tjänster används för den skattskyldiga personens skattepliktiga transaktioner föreligger avdragsrätt för den därtill hörande ingående mervärdeskatten. Avdragsrätten skall styrkas med en faktura och momsen bokförs vid faktureringen Fakturan/verifikationen måste innehålla uppgifter om Pris Momsens belopp för varje momssats Uppgifter om köpare och säljare Vilken typ av transaktion den avser Plats där varan/tjänsten tas emot Momsregistreringsnummer Den moms som företaget betalat är ingen kostnad för köparen. Det är en fordran på staten Föreläsning 5 7 Föreläsning 5 8

3 När skall moms deklareras och betalas? Momsen redovisas månadsvis i skattedeklarationen. För företag med en omsättning (momspliktig försäljning) som är lägre än 40 miljoner kronor: Momsen redovisas och deklareras den 12:e. 3-månaders redovisning Redovisningen för januari- mars lämnas den 12 maj Omsättning över 40 miljoner Momsen redovisas och deklareras den 26:e varje månad. Den 26 februari redovisas och deklareras momsen för januari, dvs 26 dagar efter periodens slut. Skattemyndighetens konto/ företagets skattekonto Skattemyndigheten har ett konto för varje skattskyldig Alla skatter betalas till samma kontonummer Kan ses som ett bankkonto I redovisningen finns konto upplagt motsvarande skattemyndighetens konto (I bas-plan kontonummer 1630) Saldot på kontot hos skattemyndigheten ska överensstämma med saldot på kontot (1630) i redovisningen (precis som för bank, postgiro m fl) Föreläsning 5 9 Föreläsning 5 10 Redovisning av moms (1) Redovisning moms (2) Nedanstående två affärshändelser sker i januari kundfordringar 2610 utgående moms 3010 varuförsäljning Företaget köper varor på kredit för 4 Moms 1 Summa 5 B 10 B 2 B 8 Företaget säljer varor på kredit för 8 Moms 2 Summa leverantörsskulder A ingående moms A varuinköp A 4 Vi bokför nu köpet och försäljningen av varorna på därför avsedda konton. Vårt företag har en omsättning överstigande 40 miljoner och vi skattedeklarerar den 26 februari Föreläsning 5 11 Föreläsning 5 12

4 Redovisning av moms (3) Moms vid utrikeshandel 1630 skattekonto D 1 C postgiro D utgående moms B 2 Sal ingående moms Saldo 1 A momsredovisning A 1 B 2 C 1 Grundregel för EU-moms är destinationsprincipen Momsen tillfaller det land där varan konsumeras Utförsel/införsel avser handel med annat EU-land Om både köpare i Sverige och säljare i annat EU-land har VATnummer skall köparen ta upp ingående moms/ förvärvsskatt som får kvittas mot utgående moms Om säljare i Sverige och köpare i annat EU-land båda har VATnummer behöver säljaren inte ta ut moms. Export/import avser handel med land utanför EU Exporten är momsfri Vid import påför tullverket moms på importvärdet efter deklaration från importören Importen momsbeläggs för att inte få konkurrensfördelar Föreläsning 5 13 Föreläsning 5 14 Annat EU-land Sverige Företag 1 Företag 2 Företag 3 1 Inköpspris inkl moms Ingående moms Inköpspris exkl. moms = Land utanför EU Sverige Företag 1 Företag 2 Företag 3 1 Inköpspris inkl moms Ingående moms Inköpspris exkl. moms = Arbete och vinst Mervärde 4 Arbete och vinst Mervärde 5 Försäljningspris exkl. moms = Utgående moms Försäljningspris inkl moms = Försäljningspris exkl. moms = Utgående moms Försäljningspris inkl moms = ( exkl. moms ) Försäljning - inköp Utgående moms - ingående moms ( inkl moms ) Försäljning - inköp ( exkl. moms ) Försäljning - inköp Utgående moms - ingående moms ( inkl moms ) Försäljning - inköp Föreläsning 5 15 Föreläsning 5 16

5 Momsens behandling vid kassarabatter och kundförluster Kassarabatter reducerar fakturabeloppets slutsumma Kassarabatter reducerar momsen Kassarabatten dras på hela fakturabeloppet (minus eventuell kreditnota) och rabattens moms del reducerar momsen Vid en befarad kundförlust medges ingen nedsättning av momsskulden Nedskrivning vid befarad förlust är enbart intäktsreduktionen (intäkter är alltid exklusive moms) När en kundförlust blivit konstaterad medges nedsättning av momsskulden Företaget slipper betala momsskulden på den konstaterade förlusten då man ju inte har fått dessa pengar ifrån kunden Kassarabatt och kreditnota: ett litet exempel Kassarabatten reducerar momsen Vi köper ett varuparti för 120. kr inklusive moms den 4/5 med följande betalningsvillkor: 30 dagar netto eller 15 dagar minus 2%. Vid leveransen upptäcker vi felaktigheter som vi reklamerar och säljaren godtar detta och sänder oss en kreditnota på 20. kr inklusive moms den 8/5. Vi betalar varupartiet den 18/5 och utnyttjar kassarabatten 1920 postgiro C leverantörsskulder B 20 A 120 C 98 D ingående moms A 24 B 4 D 400 A varuinköp B erhållen kassarabatt D Föreläsning 5 17 Föreläsning 5 18 Bokföring av kundförluster: Kan göras på olika sätt. I detta exempel har vi sålt varor för 100 inklusive moms till en kund. Vi bokför denna som en normal kreditförsäljning och momsen kommer att avräknas och betalas in. Trots flera påstötningar betalar inte kunden och vi befarar att vi kommer att drabbas av en kundförlust. Vår bedömning är att 50% kommer att inflyta dvs en förlust med 50 Eftersom alla intäkter redovisas exklusive moms är vår befarade förlust en intäktsreduktion som uppgår till (100x0,8)x0,5=40 Momsen som vi beräknar att förlora justeras inte ännu utan den återvinns när förlusten är konstaterad. Kundförluster år kundfordringar xxxxxxx A osäkra kundfordringar A utgående moms xxxxxxx 6351 befarade kundförluster B 40 Under nästa år är konkursen ett faktum och vi erhåller 40 från konkursboet. Vår totala förlust är 60 men den moms vi inte får in av kunden och som vi normalt betalat in till staten kommer nu att återvinnas 60*0,2= 12. Vår totala kundförlust (konstaterad) är 60-12= nedskrivning kundfordr. B 40 Föreläsning 5 19 Föreläsning 5 20

6 Kundförluster år osäkra kundfordringar IB 100 A 40 B 40 C 12 D nedskrivning kundfordr. B 40 IB postgiro xxxxxx A utgående moms C 12 xxxxxxx 6351 befarade kundförluster 6352 konstater. kundförluster D 8 Aktiebolagets preliminära skatt Ett aktiebolag skall utifrån sitt beskattningsbara resultat betala statlig inkomstskatt. Den är för närvarande 22 % och proportionell Beskattningsåret = inkomståret = räkenskapsåret Beskattningsbart resultat = Resultat före skatt ej skattepliktiga intäkter + ej avdragsgilla kostnader I januari får företaget reda på hur mycket som skall betalas preliminärt i skatt för året. Man utgår ifrån budgeterat resultat och lämnar preliminär självdeklaration Skattemyndigheten granskar denna och anger vad som skall betalas Betalningen delas upp i 12 terminer med den första i februari och den sista i januari året därpå. Eftersom den sista terminen betalas först nästa år så har man vid ingången av ett år normalt en skatteskuld för sista terminen förra året Om företaget har gått bättre än man beräknat får man vid bokslutet en beräknad kvarstående skatt. Preliminärskatten kan bokföras på flera olika sätt Ingående skatteskuld avseende den 12:e terminen från föregående år är på 25 kkr. Årets preliminärskatt enligt debetsedel uppgår till 360 kkr. Föreläsning 5 21 Föreläsning 5 22 Enbart periodens kostnader bokförs på kostnadskontot Bruttometoden 1920 Plusgiro 2510 Skatteskulder 8910 Årets skatt 1920 Plusgiro 2510 Skatteskulder 8910 Årets skatt Jan 25 Feb-dec Jan 25 IB 25 31/12 30 Jan 25 Feb-dec 1/1 25 IB 25 31/12 30 Febdec 31/12 30 Jan 25 1/1 25 Febdec 31/12 30 BR 30 RR 360 BR 30 RR 360 Föreläsning 5 23 Föreläsning 5 24

7 Nettometoden Personalutgifter 1920 Plusgiro Jan 25 Feb-dec 2510 Skatteskulder IB 25 31/12 5 BR 30 Jan 25 Febdec 31/12 5 RR Årets skatt Som anställd erhåller man en bruttolön varje månad men hela beloppet betalas ej ut då företaget fungerar som uppbördsman åt staten och gör avdrag för löntagarens preliminära skatt (källskatt). Den anställde får ut en nettolön. Om månadslönen är 25 (inkl. skatt) och personalskatten uppgår till 30% så är skatteavdraget och den utbetalda nettolönen blir Personalskatten betalas in av företaget månaden efter löneutbetalningen. Företagets utgifter för lön (en normal månad) är 25 och består av en utbetalning på till den anställde samt en skuldökning på Hela utgiften periodiseras direkt till en kostnad om den anställdes arbete utförts. Balansräkningen får alltid en skuldpost för obetald personalskatt Den som är skyldig att göra avdrag för preliminärskatt skall också betala lagstadgade sociala avgifter/arbetsgivaravgifter. För närvarande cirka 33% Avgifter för att täcka bland annat: Ålderspension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring etc. Utöver de lagstadgade sociala avgifterna förekommer även avtalsenliga sociala avgifter. Arbetsgivaravgiften betalas med en månads fördröjning och utgiften är en skuldökning samtidigt som det är en kostnad i perioden som lönen intjänats. Balansräkningen får alltid en skuldpost för obetald arbetsgivaravgift Föreläsning 5 25 Föreläsning 5 26 Personalutgifter forts. Som anställd har man laglig rätt till semester och semesterlön men den måste intjänas. Normal intjänandeperiod är från april året före semesteråret till mars under semesteråret. Den intjänade semesterlönen är normalt 12% av bruttolönen varje månad. Semesterlönen intjänas varje månad och varje månad får därför en utgift och en kostnad för intjänad semesterlön samt arbetsgivaravgifter på den intjänade semesterlönen Utgiften och kostnaden i samband med intjäningen men utbetalningen av semesterlön sker när den anställde har semester och den innehållna skatten samt arbetsgivaravgifter på semesterlönen betalas månaden efter semesterlönens utbetalande till skattemyndigheten. Balansräkningen får en skuldpost för intjänad semesterlön samt arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön. Eftersom semesterlöneskulden till den anställde byggs upp under intjänandeåret så blir skulden vid bokslutet det som intjänats från april till december (gäller även skulden för arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön) När den anställde tar semester så är det denna skuld som betalas som semesterlön och utbetalningen av semesterlön är ingen utgift eller kostnad då utgiften och kostnad har uppkommit under semesterlönens intjänande. Löneexempel för en enskild månad Företaget Loke AB startar sin verksamhet den 1 januari 20x5 och har tre anställda som tillsammans har en bruttolön på 50 Loke AB innehåller personalskatten 15 (0,3x 50 ) och betalar ut resterande belopp (35 ) till sina anställda Arbetsgivaravgiften är 33% på bruttolönen och uppgår till Intjänad semester är 12% på bruttolönen och uppgår till 6 På den intjänade semesterlönen tillkommer arbetsgivaravgift på 33% och den uppgår till Utgifterna och kostnaderna för januari månad är bruttolönen, arbetsgivaravgiften, intjänad semester samt arbetsgivaravgift på intjänad semester = Utbetalningarna i januari är endast nettolönen. Personalskatt och arbetsgivaravgift betalas först nästa månad Semesterlönen betalas i samband med att semestern tas ut och arbetsgivaravgift på semesterlön betalas månaden efter att semestern tas ut. Föreläsning 5 27 Föreläsning 5 28

8 Löner ett exempel: Bokföring Loke AB 1930 bankgiro A personalskatt A soc. avgifter B uppl. Sem löner C Soc. Avg. sem. lön D löner A soc. avgifter B semesterlöner C soc. Avg. sem. lön D 1980 Löneexempel juni (semestermånaden) Företaget Leon AB:s bruttolön för juni är 80 varav 60 är semesterlön Personalskatten är 80 x 0,30 = x 0,30 = 18 avser semesterlön och 6 övrig lön i juni Personalskatten och arbetsgivaravgiften för maj månad har redan betalats och syns inte på kontona Arbetsgivaravgiften är 80 x 0,33 = x 0,33 = avser semesterlönen och övrig lön i juni Intjänad semesterlön i juni är 20 x 0,12 = Arbetsgivaravgift på intjänad semesterlön x 0,33 = 792 Observera att intjänad semesterlön och arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön finns på respektive skuldkonto. (är markerade som IB xxx) Utbetalningen av semesterlönen ger således en minskning av semesterlöneskulden. Arbetsgivaravgiften på utbetald semesterlön föranleder ingen kontering i juni utan skulden som finns på kontot arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön kommer att minska nästföljande månad med Föreläsning 5 29 Föreläsning 5 30 Bokföring Leon AB i juni 1930 bankgiro A personalskatt A uppl. Sem löner A 60 IB xxx C Soc. Avg. sem. lön IB xxx D soc. avgifter B semesterlöner C Semesterlönen Som anställd erhåller jag min normala lön under semestern och den totala lönen jag får under året är bruttolönen och denna inkluderar alltså semesterlönen. Bruttolönen är densamma oavsett hur många semesterdagar jag tar ut, det som kan förändras är semesterlöneskulden. Om jag har rätt till 32 dagars semester och tar ut dessa får jag den intjänade semesterlönen under dessa dagar men om jag bara tar ut 27 dagar så har jag sparat 5 dagar och normal arbetslön erhålls för de fem dagar jag istället arbetar. Årets bruttolön blir den samma men jag har sparat 5 dagar som ökar semesterlöneskulden. Semesterlöneskuldens förändring: IB + intjänad semester utbetald semesterlön = UB 2730 soc. avgifter B löner A soc. Avg. sem. lön D 792 Konteringen av personalutgifter kan göras med olika metoder I övningarna finns uppgifter enligt de metoder som vi beskrev när vi behandlade interimsposter Normalmetod (variant 1) Bruttometod (variant 2) Nettometod (variant 3) Föreläsning 5 31 Föreläsning 5 32

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER EGET KAPITAL Verksamheten i ett företag drivs i någon juridisk bolagsform (företagsform). Denna kan vara t ex enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Bland annat ägarnas ansvar

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Tidpunkt för redovisningsskyldighet, Avsnitt 18 483 18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet Bokföringsskyldiga Ej bokföringsskyldiga Bokslutsföretag 18.1 Allmänt Den som är skattskyldig enligt ML ska redovisa

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer