Vad är moms? Skattesatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är moms? Skattesatser"

Transkript

1 Vad är moms? Skattesatser Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten och den är därför en konsumtionsskatt Inbetalningen görs av företaget men utgör för ingen kostnad. Företaget fungerar som uppbördsman åt staten Momsen tas ut i produktionsledet och är kopplad till företagets omsättning, därav en omsättningsskatt Skattskyldigheten inträder när dessa fyra punkter uppfylls: Yrkesmässig verksamhet bedrivs» Varaktighet» Självständighet» Vinstsyfte Omsättning sker (säljer varor och tjänster) Varorna och tjänsterna är momspliktiga Omsättningen sker inom landet (eller inom EU till köpare utan VAT nummer) Företagaren måste vara momsregistrerad Moms skall beräknas på den ersättning (betalning) företagaren får för varor eller tjänster. I varje produktionsled är det mervärdet som tillförts produkten som beskattas. Mervärdesskatt. Man betalar inte moms på moms Skattesatsen är 25% (pris exklusive moms) om inget annat anges. (gäller de flesta varor och tjänster) Skattesatsen är 12% (pris exklusive moms) på bland annat: Livsmedel Hotell Camping Konstnärs försäljning av egna konstverk Föreläsning 5 1 Föreläsning 5 2 Skattesatsen Skattesatsen är 6 % (pris exklusive moms) på bland annat Böcker Tidningar och tidskrifter Persontransport (taxi, tåg, flyg etc.) Biljetter till bio, teater, konserter etc. Entré till djurparker Entré till idrottsevenemang Transport i skidliftar Föreläsning 5 3 Skattesatser Om skattesatsen är 25% så måste företagaren göra ett pålägg på priset exklusive moms med 25% Priset exklusive moms är 800. Pålägget skall vara 25% (0,25x800=200) och priset inklusive moms blir då =1 (1,25x800=1) Som pålägg förhåller sig momsen till priset exklusive moms såsom 200/800=0,25 dvs. 25% När jag som konsument ser prislappen på produkten 1 (pris inklusive moms) och undrar hur stor momsen är så måste avdraget i procent vara mindre. Som avdrag förhåller sig momsen till priset inklusive moms såsom 200/1=0,20 dvs. 20% Föreläsning 5 4

2 Handel inom Sverige Företag 1 Företag 2 Företag 3 1 Inköpspris inkl moms Ingående moms Inköpspris exkl. moms = Arbete och vinst Mervärde 5 Försäljningspris exkl. moms = Utgående moms Försäljningspris inkl moms = ( exkl. moms ) Försäljning - inköp Utgående moms - ingående moms ( inkl moms ) Försäljning - inköp Kunden betalar 1 varav 200 är moms till företag 3. Företagen betalar sedan de 200 till skattemyndigheten i proportion till producerat mervärde! Momspliktig eller momsfri Huvudregeln är att alla varor och tjänster är momspliktiga. Vissa undantag finns: Utbildning Bank- och finansieringstjänster Sjukvård Social omsorg Tandvård Uthyrning och försäljning av fastighet Försäkringar Lotterier m m Föreläsning 5 5 Föreläsning 5 6 Faktureringskrav Faktureringskrav om momspliktiga varor och tjänster säljs till: Juridiska personer Näringsidkare Inget faktureringskrav vid försäljning till privatpersoner. Den moms som företaget erhållit från sina kunder (företag samt privata) är ingen intäkt för säljaren utan den är en skuld till staten. Säljaren fungerar som skatteuppbördsman åt staten. Avdragsrätt I den mån varor och tjänster används för den skattskyldiga personens skattepliktiga transaktioner föreligger avdragsrätt för den därtill hörande ingående mervärdeskatten. Avdragsrätten skall styrkas med en faktura och momsen bokförs vid faktureringen Fakturan/verifikationen måste innehålla uppgifter om Pris Momsens belopp för varje momssats Uppgifter om köpare och säljare Vilken typ av transaktion den avser Plats där varan/tjänsten tas emot Momsregistreringsnummer Den moms som företaget betalat är ingen kostnad för köparen. Det är en fordran på staten Föreläsning 5 7 Föreläsning 5 8

3 När skall moms deklareras och betalas? Momsen redovisas månadsvis i skattedeklarationen. För företag med en omsättning (momspliktig försäljning) som är lägre än 40 miljoner kronor: Momsen redovisas och deklareras den 12:e. 3-månaders redovisning Redovisningen för januari- mars lämnas den 12 maj Omsättning över 40 miljoner Momsen redovisas och deklareras den 26:e varje månad. Den 26 februari redovisas och deklareras momsen för januari, dvs 26 dagar efter periodens slut. Skattemyndighetens konto/ företagets skattekonto Skattemyndigheten har ett konto för varje skattskyldig Alla skatter betalas till samma kontonummer Kan ses som ett bankkonto I redovisningen finns konto upplagt motsvarande skattemyndighetens konto (I bas-plan kontonummer 1630) Saldot på kontot hos skattemyndigheten ska överensstämma med saldot på kontot (1630) i redovisningen (precis som för bank, postgiro m fl) Föreläsning 5 9 Föreläsning 5 10 Redovisning av moms (1) Redovisning moms (2) Nedanstående två affärshändelser sker i januari kundfordringar 2610 utgående moms 3010 varuförsäljning Företaget köper varor på kredit för 4 Moms 1 Summa 5 B 10 B 2 B 8 Företaget säljer varor på kredit för 8 Moms 2 Summa leverantörsskulder A ingående moms A varuinköp A 4 Vi bokför nu köpet och försäljningen av varorna på därför avsedda konton. Vårt företag har en omsättning överstigande 40 miljoner och vi skattedeklarerar den 26 februari Föreläsning 5 11 Föreläsning 5 12

4 Redovisning av moms (3) Moms vid utrikeshandel 1630 skattekonto D 1 C postgiro D utgående moms B 2 Sal ingående moms Saldo 1 A momsredovisning A 1 B 2 C 1 Grundregel för EU-moms är destinationsprincipen Momsen tillfaller det land där varan konsumeras Utförsel/införsel avser handel med annat EU-land Om både köpare i Sverige och säljare i annat EU-land har VATnummer skall köparen ta upp ingående moms/ förvärvsskatt som får kvittas mot utgående moms Om säljare i Sverige och köpare i annat EU-land båda har VATnummer behöver säljaren inte ta ut moms. Export/import avser handel med land utanför EU Exporten är momsfri Vid import påför tullverket moms på importvärdet efter deklaration från importören Importen momsbeläggs för att inte få konkurrensfördelar Föreläsning 5 13 Föreläsning 5 14 Annat EU-land Sverige Företag 1 Företag 2 Företag 3 1 Inköpspris inkl moms Ingående moms Inköpspris exkl. moms = Land utanför EU Sverige Företag 1 Företag 2 Företag 3 1 Inköpspris inkl moms Ingående moms Inköpspris exkl. moms = Arbete och vinst Mervärde 4 Arbete och vinst Mervärde 5 Försäljningspris exkl. moms = Utgående moms Försäljningspris inkl moms = Försäljningspris exkl. moms = Utgående moms Försäljningspris inkl moms = ( exkl. moms ) Försäljning - inköp Utgående moms - ingående moms ( inkl moms ) Försäljning - inköp ( exkl. moms ) Försäljning - inköp Utgående moms - ingående moms ( inkl moms ) Försäljning - inköp Föreläsning 5 15 Föreläsning 5 16

5 Momsens behandling vid kassarabatter och kundförluster Kassarabatter reducerar fakturabeloppets slutsumma Kassarabatter reducerar momsen Kassarabatten dras på hela fakturabeloppet (minus eventuell kreditnota) och rabattens moms del reducerar momsen Vid en befarad kundförlust medges ingen nedsättning av momsskulden Nedskrivning vid befarad förlust är enbart intäktsreduktionen (intäkter är alltid exklusive moms) När en kundförlust blivit konstaterad medges nedsättning av momsskulden Företaget slipper betala momsskulden på den konstaterade förlusten då man ju inte har fått dessa pengar ifrån kunden Kassarabatt och kreditnota: ett litet exempel Kassarabatten reducerar momsen Vi köper ett varuparti för 120. kr inklusive moms den 4/5 med följande betalningsvillkor: 30 dagar netto eller 15 dagar minus 2%. Vid leveransen upptäcker vi felaktigheter som vi reklamerar och säljaren godtar detta och sänder oss en kreditnota på 20. kr inklusive moms den 8/5. Vi betalar varupartiet den 18/5 och utnyttjar kassarabatten 1920 postgiro C leverantörsskulder B 20 A 120 C 98 D ingående moms A 24 B 4 D 400 A varuinköp B erhållen kassarabatt D Föreläsning 5 17 Föreläsning 5 18 Bokföring av kundförluster: Kan göras på olika sätt. I detta exempel har vi sålt varor för 100 inklusive moms till en kund. Vi bokför denna som en normal kreditförsäljning och momsen kommer att avräknas och betalas in. Trots flera påstötningar betalar inte kunden och vi befarar att vi kommer att drabbas av en kundförlust. Vår bedömning är att 50% kommer att inflyta dvs en förlust med 50 Eftersom alla intäkter redovisas exklusive moms är vår befarade förlust en intäktsreduktion som uppgår till (100x0,8)x0,5=40 Momsen som vi beräknar att förlora justeras inte ännu utan den återvinns när förlusten är konstaterad. Kundförluster år kundfordringar xxxxxxx A osäkra kundfordringar A utgående moms xxxxxxx 6351 befarade kundförluster B 40 Under nästa år är konkursen ett faktum och vi erhåller 40 från konkursboet. Vår totala förlust är 60 men den moms vi inte får in av kunden och som vi normalt betalat in till staten kommer nu att återvinnas 60*0,2= 12. Vår totala kundförlust (konstaterad) är 60-12= nedskrivning kundfordr. B 40 Föreläsning 5 19 Föreläsning 5 20

6 Kundförluster år osäkra kundfordringar IB 100 A 40 B 40 C 12 D nedskrivning kundfordr. B 40 IB postgiro xxxxxx A utgående moms C 12 xxxxxxx 6351 befarade kundförluster 6352 konstater. kundförluster D 8 Aktiebolagets preliminära skatt Ett aktiebolag skall utifrån sitt beskattningsbara resultat betala statlig inkomstskatt. Den är för närvarande 22 % och proportionell Beskattningsåret = inkomståret = räkenskapsåret Beskattningsbart resultat = Resultat före skatt ej skattepliktiga intäkter + ej avdragsgilla kostnader I januari får företaget reda på hur mycket som skall betalas preliminärt i skatt för året. Man utgår ifrån budgeterat resultat och lämnar preliminär självdeklaration Skattemyndigheten granskar denna och anger vad som skall betalas Betalningen delas upp i 12 terminer med den första i februari och den sista i januari året därpå. Eftersom den sista terminen betalas först nästa år så har man vid ingången av ett år normalt en skatteskuld för sista terminen förra året Om företaget har gått bättre än man beräknat får man vid bokslutet en beräknad kvarstående skatt. Preliminärskatten kan bokföras på flera olika sätt Ingående skatteskuld avseende den 12:e terminen från föregående år är på 25 kkr. Årets preliminärskatt enligt debetsedel uppgår till 360 kkr. Föreläsning 5 21 Föreläsning 5 22 Enbart periodens kostnader bokförs på kostnadskontot Bruttometoden 1920 Plusgiro 2510 Skatteskulder 8910 Årets skatt 1920 Plusgiro 2510 Skatteskulder 8910 Årets skatt Jan 25 Feb-dec Jan 25 IB 25 31/12 30 Jan 25 Feb-dec 1/1 25 IB 25 31/12 30 Febdec 31/12 30 Jan 25 1/1 25 Febdec 31/12 30 BR 30 RR 360 BR 30 RR 360 Föreläsning 5 23 Föreläsning 5 24

7 Nettometoden Personalutgifter 1920 Plusgiro Jan 25 Feb-dec 2510 Skatteskulder IB 25 31/12 5 BR 30 Jan 25 Febdec 31/12 5 RR Årets skatt Som anställd erhåller man en bruttolön varje månad men hela beloppet betalas ej ut då företaget fungerar som uppbördsman åt staten och gör avdrag för löntagarens preliminära skatt (källskatt). Den anställde får ut en nettolön. Om månadslönen är 25 (inkl. skatt) och personalskatten uppgår till 30% så är skatteavdraget och den utbetalda nettolönen blir Personalskatten betalas in av företaget månaden efter löneutbetalningen. Företagets utgifter för lön (en normal månad) är 25 och består av en utbetalning på till den anställde samt en skuldökning på Hela utgiften periodiseras direkt till en kostnad om den anställdes arbete utförts. Balansräkningen får alltid en skuldpost för obetald personalskatt Den som är skyldig att göra avdrag för preliminärskatt skall också betala lagstadgade sociala avgifter/arbetsgivaravgifter. För närvarande cirka 33% Avgifter för att täcka bland annat: Ålderspension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring etc. Utöver de lagstadgade sociala avgifterna förekommer även avtalsenliga sociala avgifter. Arbetsgivaravgiften betalas med en månads fördröjning och utgiften är en skuldökning samtidigt som det är en kostnad i perioden som lönen intjänats. Balansräkningen får alltid en skuldpost för obetald arbetsgivaravgift Föreläsning 5 25 Föreläsning 5 26 Personalutgifter forts. Som anställd har man laglig rätt till semester och semesterlön men den måste intjänas. Normal intjänandeperiod är från april året före semesteråret till mars under semesteråret. Den intjänade semesterlönen är normalt 12% av bruttolönen varje månad. Semesterlönen intjänas varje månad och varje månad får därför en utgift och en kostnad för intjänad semesterlön samt arbetsgivaravgifter på den intjänade semesterlönen Utgiften och kostnaden i samband med intjäningen men utbetalningen av semesterlön sker när den anställde har semester och den innehållna skatten samt arbetsgivaravgifter på semesterlönen betalas månaden efter semesterlönens utbetalande till skattemyndigheten. Balansräkningen får en skuldpost för intjänad semesterlön samt arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön. Eftersom semesterlöneskulden till den anställde byggs upp under intjänandeåret så blir skulden vid bokslutet det som intjänats från april till december (gäller även skulden för arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön) När den anställde tar semester så är det denna skuld som betalas som semesterlön och utbetalningen av semesterlön är ingen utgift eller kostnad då utgiften och kostnad har uppkommit under semesterlönens intjänande. Löneexempel för en enskild månad Företaget Loke AB startar sin verksamhet den 1 januari 20x5 och har tre anställda som tillsammans har en bruttolön på 50 Loke AB innehåller personalskatten 15 (0,3x 50 ) och betalar ut resterande belopp (35 ) till sina anställda Arbetsgivaravgiften är 33% på bruttolönen och uppgår till Intjänad semester är 12% på bruttolönen och uppgår till 6 På den intjänade semesterlönen tillkommer arbetsgivaravgift på 33% och den uppgår till Utgifterna och kostnaderna för januari månad är bruttolönen, arbetsgivaravgiften, intjänad semester samt arbetsgivaravgift på intjänad semester = Utbetalningarna i januari är endast nettolönen. Personalskatt och arbetsgivaravgift betalas först nästa månad Semesterlönen betalas i samband med att semestern tas ut och arbetsgivaravgift på semesterlön betalas månaden efter att semestern tas ut. Föreläsning 5 27 Föreläsning 5 28

8 Löner ett exempel: Bokföring Loke AB 1930 bankgiro A personalskatt A soc. avgifter B uppl. Sem löner C Soc. Avg. sem. lön D löner A soc. avgifter B semesterlöner C soc. Avg. sem. lön D 1980 Löneexempel juni (semestermånaden) Företaget Leon AB:s bruttolön för juni är 80 varav 60 är semesterlön Personalskatten är 80 x 0,30 = x 0,30 = 18 avser semesterlön och 6 övrig lön i juni Personalskatten och arbetsgivaravgiften för maj månad har redan betalats och syns inte på kontona Arbetsgivaravgiften är 80 x 0,33 = x 0,33 = avser semesterlönen och övrig lön i juni Intjänad semesterlön i juni är 20 x 0,12 = Arbetsgivaravgift på intjänad semesterlön x 0,33 = 792 Observera att intjänad semesterlön och arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön finns på respektive skuldkonto. (är markerade som IB xxx) Utbetalningen av semesterlönen ger således en minskning av semesterlöneskulden. Arbetsgivaravgiften på utbetald semesterlön föranleder ingen kontering i juni utan skulden som finns på kontot arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön kommer att minska nästföljande månad med Föreläsning 5 29 Föreläsning 5 30 Bokföring Leon AB i juni 1930 bankgiro A personalskatt A uppl. Sem löner A 60 IB xxx C Soc. Avg. sem. lön IB xxx D soc. avgifter B semesterlöner C Semesterlönen Som anställd erhåller jag min normala lön under semestern och den totala lönen jag får under året är bruttolönen och denna inkluderar alltså semesterlönen. Bruttolönen är densamma oavsett hur många semesterdagar jag tar ut, det som kan förändras är semesterlöneskulden. Om jag har rätt till 32 dagars semester och tar ut dessa får jag den intjänade semesterlönen under dessa dagar men om jag bara tar ut 27 dagar så har jag sparat 5 dagar och normal arbetslön erhålls för de fem dagar jag istället arbetar. Årets bruttolön blir den samma men jag har sparat 5 dagar som ökar semesterlöneskulden. Semesterlöneskuldens förändring: IB + intjänad semester utbetald semesterlön = UB 2730 soc. avgifter B löner A soc. Avg. sem. lön D 792 Konteringen av personalutgifter kan göras med olika metoder I övningarna finns uppgifter enligt de metoder som vi beskrev när vi behandlade interimsposter Normalmetod (variant 1) Bruttometod (variant 2) Nettometod (variant 3) Föreläsning 5 31 Föreläsning 5 32

Vad är moms? Föreläsning 5 1. Skattesatser

Vad är moms? Föreläsning 5 1. Skattesatser Vad är moms? Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten och den

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Momskatten. Vad är MOMS? Vem betalar MOMS? Redovisning av moms. Hur stor är MOMSEN? En statlig konsumtionsskatt. Mervärdesskatt. Skatt på mervärdet

Momskatten. Vad är MOMS? Vem betalar MOMS? Redovisning av moms. Hur stor är MOMSEN? En statlig konsumtionsskatt. Mervärdesskatt. Skatt på mervärdet Vad är MOMS? Mervärdesskatt MOMS En statlig konsumtionsskatt Skatt på mervärdet INGEN KOSTNAD för företaget Vem betalar MOMS? Momskatten Slutkonsumenten Företagen sköter uppbörden Skattskyldiga är alla

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 4

Fe2, redovisning, tentamen 4 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 20 frågor. Omdöme E 1. Du kan definiera en intäkt på två sätt. Avsluta nedan två meningar. 1. En intäkt

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE16 ochek16 Kod: Tentamensdatum: 2016-12-01 Tid: 09.00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Bokföring av moms. Daniel Nordström

Bokföring av moms. Daniel Nordström Bokföring av moms Daniel Nordström Presentationens innehåll Länkar Ekonomiska begrepp Moms Olika momssatser Momsfria varor och tjänster (0%) Momsredovisning Momsdeklarationen Momskonton Betala eller få

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1

Fe2, redovisning, tentamen 1 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 180 minuter går fort. Provet innehåller 16 frågor. Omdöme E 1. När uppstår en utgift? 2. Vad innebär att periodisera? 3. Visa en indirekt avskrivning

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE15, TE15,IMIT15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-09-23 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01

Bokföring av moms. Daniel Nordström 2014-09-01 Bokföring av moms Daniel Nordström 2014-09-01 Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Resultatkonton Bokföring av Inkomster/Intäkter Bokföring av Utgifter/Kostnader

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Övningsuppgift #43, sid 1 [8] t-konton - affärshändelser på kredit & bokslut - nivå A

Övningsuppgift #43, sid 1 [8] t-konton - affärshändelser på kredit & bokslut - nivå A Övningsuppgift #43, sid 1 [8] Förra året startade Emil upp enskilda firman, Fanzy Hippo, se uppgift 12. Han köper in gardintyger för att sy upp hippa byxor till designintresserade ungdomar. Byxorna hittar

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014 Redovisning och kalkylering, 15 hp Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014 Skrivtid: Tillåtna hjälpmedel: 4 timmar Miniräknare Skrivningen omfattar 16 frågor och den kan ge maximalt 48 SE. Alla frågor är

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O HANDELSHÖGSKOLAN Tentamenskod: ---------------- Tentamen i k': ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O FÖlOOl, Företagsekonomi

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp

Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp HANDElSHÖGSKDlAN Tentamenskod: ---------------- Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O Datum: 2015-10-29 Antal timmar:

Läs mer

K11 Prissä)ning, För 2. Kan e) företag ha god försäljning, men ändå gå med förlust?

K11 Prissä)ning, För 2. Kan e) företag ha god försäljning, men ändå gå med förlust? K11 Prissä)ning, För 2 Kan e) företag ha god försäljning, men ändå gå med förlust? Vad är rä) pris? Det är vik*gt a- varor och tjänster får rä- pris när de ska säljas *ll kunden: om priset sä-s för lågt

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning ISBN 978-91-47-08849-2, upplaga 1:1 Till provuppgifterna 18:3, 18:4, 19:6 och 19:7 saknas de kolumner ska fyllas i med Omföringar och Rapporter.

Läs mer

Så fungerar moms. en guide

Så fungerar moms. en guide Så fungerar moms en guide Så fungerar moms Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan ska betala en skatt på det

Läs mer