Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning"

Transkript

1 Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs elektroniska fakturahanteringssystem (EFH) kommentarsfält. Det framgår i detta dokument när ett underlag skall bifogas samt kontering i kontofält 1. Extern representation Med extern representation avses dels mat och dryck vid besök från utomstående i samband med affärsförhandlingar/kontakter dels gåvor till företrädare från andra universitet/myndigheter/företag. Du får göra avdrag om utgifterna har ett omedelbart samband med verksamheten och om representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar. Antal gäster får normalt inte vara färre än antalet företrädare från Mittuniversitetet. Skälig kostnad för en extern representationsmåltid är 450 kr. Avdragsgill kostnad 90 kr. Momsen på restaurang- och cateringtjänster har sänkts till 12 % from 1/ Sänkningen gäller inte vin, starköl eller sprit. Ingår ej alkohol får avdrag göras med 10,80 (12 % av 90 kr). Ingår både mat och alkohol i en måltid kan avdrag för moms schablonmässigt medges med 14 kr. Representation (extern), utomstatlig Den avdragsgilla delen 90: -/person konteras på konto 5521, den ing.momsen konteras Resterande del av fakturan konteras 5522 (inkl den moms som ej är bokförd) Representation (extern), inomstatlig Inomstatlig innehåller ingen mervärdeskatt. Konteras konto 5521avdragsgill del, konto 5522 ej avdragsgill del Hotell- och restaurang, avdragsgill moms 5522 Hotell- och restaurang, ej avdragsgill moms 5551 Hotell- och restaurang, inomstatlig 5552 Hotell- och restaurang, inomstatlig syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) och företag i ej namnkrav på gäster vid disputation syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i ej namnkrav på gäster vid disputation syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) och myndighet i syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i 1

2 Intern representation, gåvor och uppvaktning Kostnader i samband med arbetsmöten, avdelningsträffar Med intern representation avses anställdas informationsmöten och personalvård. Med infomöten menas möten som är oregelbundna och inte planlagda enligt kalendarium. I begreppet personalvård ingår personalfester (högst 2 per år). Enklare förtäring som ex kaffe med bröd kan förekomma. Skälig kostnad för en intern representationsmåltid är 350 kr. Avdragsgill kostnad 90 kr för måltid, 60 kr för enklare förtäring. Intern representation Den avdragsgilla delen 90 kr (60 kr)/person konteras 4961, den ing.momsen konteras på Resterande del av fakturan konteras 4962 (inkl den moms som ej är bokförd). Fruktkorg till personalen bokförs och administreras av Camp. Budgetansvar för konto Personalavdelningen Personalrepresentation, syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i 4962 Personalrepresentation, ej syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i 4963 Presentartiklar gåvor till syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i anställda NOR (ej skattepl) gåvor vid uppvaktning 4983 Pausdrycker till personal Fruktkorg till personalen (Norrpartner, jobmeal etc.) konteras på konto 4983 Arbetsmöten ex. avdelningsmöte, projektmöte Måltider för personal som intas vid sammanträden, möten skall förmånsbeskattas Uppgift lämnas till PER om anställd ska förmånsbeskattas för måltiden. Förfriskningar och enklare förtäring i samband med arbetet skall konteras Som representation. Ex kaffe, smörgås, frukt Fria eller subventionerade måltider 4961 Personalrepresentation, 4962 Personalrepresentation, ej syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i kommentarsfält syfte i syfte i 2

3 Gåvor Gåvor till anställda ex. jullunch/julmiddag, gåva vid födelsedag, vid disputation, när anställning upphör och vid pension. Skattepliktiga gåvor dvs. när gåvan överskrider fastställt belopp för gåva och uppvaktning. Överskrids beloppet för gåva blir allt skattepliktigt. Kostnaden för julmiddag/jullunch får uppgå till 400 kr inkl moms. Vid 50-årsdag uppvaktas den anställde med blommor, belopp 500 kr inkl moms. Blommor vid disputation får uppgå till 200 kr inklusive moms. Kringarrangemang får uppgå till 75 kr inkl.moms per person. Minnesgåva vid pension samt NOR budgetansvar Personalavdelningen Personalrepresentation, syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i 4962 Personalrepresentation, ej syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i 4963 Presentartiklar gåvor till anställda NOR (ej skattepl) gåvor vid uppvaktning syfte/ändamål och deltagare (namn/grupp) i (pensionsgåva + NOR) Interna kurser och konferensavgifter Redovisas hotell och resor separat för en konferens/kurs konteras kostnaden på kontonumren För att det skall betraktas som en intern kurs/konferens skall minst 6 timmar per dag utgöras av arbete. Kursavgifter, konferenspaket egen personal samt kostnader för måltid i samband med konferensen/avdelningsmötet konteras 4811 eller Kursavgifter, inomstatlig arrangör (inkl kost och logi) 4812 Kursavgifter, utomstatlig arrangör (ex konferenspaket egen personal) bifoga kallelse/inbjudan, program och deltagare om det inte redan framgår på fakturan bifoga kallelse/inbjudan, program och deltagare om det inte redan framgår på fakturan 3

4 Uppehälle och resor i samband med kurser och konferenser, arbetsmöten, avdelningsträffar När kostnader för uppehälle och resor vid kurser och konferenser inte är inkluderade i kurs- eller konferensavgift skall dessa kostnader bokföras på följande konton Biljetter - Sverige syfte och deltagare (namn/grupp) i 5512 Biljetter - utlandet kallelse/inbjudan, program och deltagare bifogas fakturan (ej vid vidarefakturering) 5513 Hotell och logi - Sverige syfte och deltagare (namn/grupp) i 5514 Hotell och logi - utlandet kallelse/inbjudan, program och deltagare bifogas fakturan (ej vid vidarefakturering) 5515 Lokala resor, buss, taxi syfte och deltagare (namn/grupp) i 5516 Leasinghyra hyrbil syfte/ändamål och namn 5517 Campusresor campusresa räcker som info i 5518 Övriga resekostnader syfte och deltagare (namn/grupp) i Övriga tjänster Här kan övriga tjänster som uppgår till mindre belopp och för övriga tjänster/kostnader där inte särskilda kontonummer läggs upp i kontogruppen redovisas. Ex. på kostnader: hotelltjänster när fakturan avser konferenshyra eller hyra av annan utrustning, annons- och reklamtjänster, konferenskostnader som inte konteras under personalkostnader (ex. hyra av lokal, mat, fika) samt konferenskostnader i externa projekt. Övriga tjänster som inte kan identifieras till något annat kontonummer i kontoplanen Övriga tjänster, utomstatliga syfte och deltagare (namn/grupp) i 5798 Övriga. tjänster, inomstatliga syfte och deltagare (namn/grupp) i 4

5 Övriga varor Här redovisas kostnader för övriga köpta konsumtionsvaror. Ex. på kostnader är profilprodukter, produkter i samband med ett projekt, porslin m.m. samt de kostnader för köpta varor som man inte kan identifiera till något annat kontonr. i kontoplanen Övriga varor, utomstatliga Övriga varor, inomstatliga - Mer information finns att läsa i dokumentet Regelverk för representation samt EAhandboken. Ekonomiavdelningen

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av representation. resor. Kalmar kommun. Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Granskning av representation. resor. Kalmar kommun. Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av representation och resor Kalmar kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar September 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28 Peder Björn 2004-09-28 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Principer för representation inom landstinget LiÖ 2004-765 151 Landstingsfullmäktige har i beslut LF 134/2000 fastställt principer för representation

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Förmåner. Personalvårdsförmåner

Förmåner. Personalvårdsförmåner Skattemässig indelning Det går att dela in förmånerna i olika grupper: marknadsvärderade förmåner (skattepliktiga) personalvårdsförmåner (som är skattefria) särskilt reglerade förmåner (som ofta är skattefria

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

BUDGET2014 Politisk verksamhet

BUDGET2014 Politisk verksamhet Ordförande: Nämndspecialist: Förvaltningsberättelse Christian Sonesson Ingalill Hellberg BUDGET2014 Politisk verksamhet 2013-11- o 5 Oiarienr 1_0 / D. ZO / Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer