Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION"

Transkript

1 Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

2 Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person exkl moms (högre belopp ska godkännas i förväg av kanslichef/ /förvaltningschef Kringkostnader i samband med personalfest max 350 kr/person exkl moms Informationsmöten (kan vara svårt att skilja från intern konferens), max 450 kr/person exkl moms pågår endast under en begränsad tid avser envägskommunikation får endast ske vid enstaka tillfällen Begränsat momsavdrag, konto

3 Interna kurser och konferenser Program som visar minst 6 timmars aktivitet/dag Redovisas inte som intern representation utan är en vanlig verksamhetskostnad, t ex utbildning för personal Måltider som ingår vid interna kurser och konferenser betraktas ur förmånsskattesynpunkt som intern representation och därmed förmånsbeskattas de anställda inte för måltiden. Ingen momsbegränsning Om måltidsarrangemanget har karaktären av en personalfest ska den brytas ut och bokföras som intern representation.

4 Fri kost eller förmånsbeskattning? Fri kost (ingen förmånsbeskattning): Måltid i samband med intern eller extern representation Hotellfrukostar och fria måltider på allmänna kommunikationsmedel, om de ingår obligatoriskt i priset för hotellet eller resan. Hotellfrukost ska avräknas från ev. traktamente

5 Fri kost eller förmånsbeskattning? Förmånsbeskattade måltider: Måltider som ingår i externt anordnad kurs/konferens Gemensam måltid i samband med arbetsmöten Måltider vid övertidsarbete Anges i reseräkningssystemet

6 Enklare förtäring Kaffe/motsv och bulle/motsv, frukt Max 100 kr per person exkl moms Momsbegränsning bas 60 kronor Bokförs på konto (Förtäring vid möte) Ingen förmånsbeskattning

7 Ingen momskompensation om det är frågan om en förmån. ESV: Om en myndighet köper in ett antal salladsluncher som de anställda blir förmånsbeskattade för, får ingen ingående moms bokföras för myndigheten har ingen kompensationsrätt.

8 Extern representation Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i universitetets marknadsföring och PR-verksamhet. Max 650 kronor/person exkl moms, högre belopp ska i förväg godkännas av överordnad chef.

9 Gåvor till anställda (personalvård) Uppvaktning av enklare slag max 250 kr exkl moms + budavgift Julklapp max 450 kr per person inkl moms (ingen välgörenhet) Minnesgåva, max per person inkl moms Minst 6 års anställningstid Max 2 ggr under anställningstiden, (Nit och Redlighet är 1 av dessa 2) Får ej delas upp på flera tillfällen Bokförs på konto

10 Gåvor till extern mottagare Max 750 kr exkl moms (representation momsbegränsning konto ). Reklamgåva, med universitetets logga, av mindre värde, max 200 kr/person (verksamhetskostnad fullt momsavdrag)

11 Personalvård Skatteverket: Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela personalen. Förmånen ska inte kunnas bytas mot kontant ersättning. Personalvårdsförmåner är skattefria.

12 Personalvård? Kaffe, te m.m. som tillhandahålles hela personalen Serviceavtal och hyra av dryckesautomat, vattenmaskiner Fredagsfika, veckofika, månadsfika Fruktkorg Infomöte hela personalen, enklare förtäring Kickoff om det rör sig om lite fika Värktabletter i mindre mängd Massage, hyra av massagestol Terminalglasögon

13 Personalvård? Motionskort, hanteras via särskild blankett som finns på personal, inga betalningar i Lupin om inte erbjudandet gäller hela personalen och får då givetvis inte utnyttjas i kombination med motionskort. Julklapp (godkänd beloppsgräns 450 kr inkl moms), fullt momsavdrag Minnesgåva till anställda (max 8000 kr + moms vid ett tillfälle utöver NOR, och kräver minst 6 års anställningstid) Blomsteruppvaktning vid anställds sjukdom, disputation, max 250 kr + moms + budavgift Blommor till minnesbord Begravningsblommor, OBS! inget momsavdrag

14 Inte personalvård: Personalutveckling, använd t.ex. konto Arbetsskor, privat kostnad (ska förmånsbeskattas om LU betalar) Terapibehandling: använd 57-konto Inköp av hjärtstarter, personliga kontorsstolar, höj- och sänkbara skrivbord, handikapphjälpmedel etc., använd 63-konto alternativt 64- eller 65-konto Medlemsavgifter t.ex. Korpen (förmånsbeskattas), bör ej betalas av LU

15 Hur mycket får jag bokföra som momsavdrag vid representation? Momsavdrag: Samma regler gäller för intern och extern representation (Gäller endast vid användande av kontona intern representation, extern representation och , förtäring vid möte) Lunch, middag eller supé, s.k tillagad mat (konto och ) Moms på fakturan Tillåtet momsavdrag 25 % 22,50 kr/person Både 25% och 12 % 14 kr/person 12 % 10,80 kr/person Andra måltider än ovan, s k enklare förtäring (konto ) 25 % 15 kr/person 12 % 7,20 kr/person Kringkostnader vid intern representation och gåvor till externa mottagare, ej reklamgåvor, (konto och ) 25% 45 kr/person 12 % 21,60/person 6 % 10,80/person

16 Belopp på restaurangnota? Delad moms på mat och alkoholhaltiga drycker vid restaurangbesök, 12% och 25% Enligt beslut 650 kr/person exkl moms Rekommenderat belopp inkl moms: 750 kr/person Enligt beslut 450 kr/person exkl moms Rekommenderat belopp inkl moms: 520 kr/person

Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Förmåner. Personalvårdsförmåner

Förmåner. Personalvårdsförmåner Skattemässig indelning Det går att dela in förmånerna i olika grupper: marknadsvärderade förmåner (skattepliktiga) personalvårdsförmåner (som är skattefria) särskilt reglerade förmåner (som ofta är skattefria

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28 Peder Björn 2004-09-28 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Principer för representation inom landstinget LiÖ 2004-765 151 Landstingsfullmäktige har i beslut LF 134/2000 fastställt principer för representation

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Riktlinjer för Administratörsgruppen

Riktlinjer för Administratörsgruppen Riktlinjer för Administratörsgruppen En sammanställning av riktlinjer för administratörsgruppen, med syfte att hantera administrativa frågor inom CLINTEC på ett enhetligt sätt och enligt KI:s intentioner

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer