Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet! 1 Gåvor till anställda Julgåva till anställda Verifikation: faktura från leverantör kr inkl moms Om marknadsvärdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan. Minnesgåva Verifikation: faktura från leverantör eller inköpskvitto kr inkl moms vid max 2 tillfällen: vid 50 eller 60 år samt när tillsvidareanställning upphör. Avser gåva, kan ej bytas ut mot t ex middag Avtackning Verifikation: faktura från leverantör 4963 Gåva av obetydligt värde när tidsbegränsad anställning upphör. Jubileumsgåva Verifikation: faktura från leverantör kr inkl moms. Endast då KI jubilerar. Kontakta alltid EA innan beslut. Blomsteruppvaktning Verifikation: faktura från blomsterhandel 4969 Trivselåtgärd av ringa värde, t ex vid nyanställning, långtidssjukdom, 50- årsdag o dyl 400 kr inkl moms exkl frakt Begravningsblommor Verifikation: faktura från blomsterhandel Inget kr inkl moms, exkl bud/frakt 1

2 2 Gåvor till ej anställda Representationsgåva till ej anställda Verifikation: faktura från leverantör 5531 Omedelbart samband med KIs verksamhet, tid, ort och aktörer krävs kr inkl moms Gåva till styrelseledamot Verifikation: faktura från leverantör Inget 5531 Skattepliktigt för mottagaren, dock ej om uppdraget varat lång tid, minst 6 år Begravningsblommor Verifikation: faktura från blomsterhandel Inget kr inkl moms, exkl bud/frakt Minnesgåva från KI till annan organisation Verifikation: faktura från leverantör 5531 Omedelbart samband med Kis verksamhet, tid,ort och aktörer krävs kr inkl moms 3 Representation Julbord Anställda bjuds på julbord Verifikation: restaurangnota kr per person inkl moms Gäller strikt julbord, kan ej bytas ut till annan typ av lunch 1 Omedelbart samband innebär att representationen ska ingå som ett led i att inleda, upprätthålla eller avsluta samarbete med för KI viktiga aktörer/samarbetspartners, t ex vid andra högskolor och universitet. Får inte vara uttryck för personlig gästfrihet. Det ska även finnas ett omedelbart samband avseende tid och ort, t ex ska en representationsgåva avlämnas i samband med mötet och inte i efterhand. 2

3 Personalfest Anställda bjuds på middag på restaurang eller i KIs lokaler Verifikation: restaurangnota 4961 Ses som personalvård. två gånger per år för samtliga anställda eller grupp av anställda, t ex avdelning, enhet eller forskargrupp. Måltider: 650 kr per person inkl moms. Teater/evenemang Anställda eller externa gäster bjuds på teater Verifikation: biljetter Endast anställda: max 650 kr inkl moms per person Externa gäster samt medföljande anställda: max 900 kr inkl moms per person Måltid vid interna styrelse-, nämnd-, kommittésammanträden eller institutionsråd Anställda bjuds på lunch i samband med mötet Verifikation: räkning från restaurang 4961 Direkt verksamhetsanknytning Får ej ske regelmässigt Betraktas som intern representation även om externa personer deltar Lunch/middag extern representation Måltid med externa gäster Representationen riktar sig mot extern gäst 5531 Omedelbart samband med KIs verksamhet, tid, ort och aktörer kr inkl moms per person 4 Uppvaktning vid 50- eller 60-årsdag eller vid pensionering Uppvaktning Anställda bjuds på kaffe och tårta eller motsvarande lättare förtäring 4969 Personalvård Ringa värde (ej middag) 2 Omedelbart samband innebär att representationen ska ingå som ett led i att inleda, upprätthålla eller avsluta samarbete med för KI viktiga aktörer/samarbetspartners, t ex vid andra högskolor och universitet. Får inte vara uttryck för personlig gästfrihet. Det ska finnas ett omedelbart samband avseende tid och ort, t ex ska en representationslunchen/middagen ske i samband med mötet och inte vid ett senare tillfälle. Får inte vara ofta förekommande mot samma personer. 3

4 5 Skattepliktig måltid Skattepliktig måltid Två el flera anställda beställer lunch/middag till arbetslokalen under pågående möte. Att förlägga möte till lunchtid är ingen orsak till skattebefrielse. Inget 4962 Rapporteras till lönehandläggare och förmånsbeskattas. Se blankett för förmånsbeskattning Ska normalt inte förekomma vid KI. 6 Personalvård Kaffe eller fruktkorg Gratis kaffe eller fruktkorg till anställda Verifikation: faktura från leverantör 4969 Personalvård 3 Ringa värde Informationsmöte Anställda bjuds på enklare förtäring som kaffe och kaka eller ostfralla Verifikation: faktura kaffe och kaka eller ostfralla 4969 Personalvård Ringa värde 7 Utbildning/konferens Personalutbildning/intern kurs inkl måltid eller kaffe och kaka KI anordnar kurs för anställda Verifikation: räkning från restaurang Verksamhetskostnad Extern faktura Intern faktura Personalutbildning/extern kurs Anställd deltar i extern kurs i arrangörens lokaler. Lunch ingår i kursavgift som KI betalar. Verifikation: faktura från arrangör på kursavgift Inget (för den del som gäller kost) 4811 Beskattning av kostförmån Ej momsavdrag för den del som avser kost Se blankett för förmånsbeskattning 3 Personalvårdsförmåner är, enligt Skatteverkets definition, förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela personalen. 4

5 Intern konferens Heldagskonferens för anställda. Full kost */552* 5793 Verksamhetskostnad Logi och resor, om den särredovisas på fakturan Måltider som särredovisas Krav på upplägg: 6 timmar schemalagt för heldag Planeringskonferens eller KIkonferens med externa deltagare 8 Tjänsteresa Måltider vid studieresa/kurs Traktamente utbetalas KI anordnar konferens för både KI-anställda och externa deltagare. Deltagare kan t ex betala konferensavgift. Det kan också vara frågan om en planeringskonferens t ex i egenskap av koordinator i EU-projekt. Internt anordnad studieresa/kurs. KI står för alla kostnader. Verifikation: restaurangnotor från måltider 5543 Verksamhetskostnad Krav på upplägg: 6 timmar schemalagt per heldag 5793 Traktamente ska reduceras Beskattning av kostförmån om resa längre än 1 vecka Måltider vid studieresa och extern representation förekommer traktamente utbetalas ej Internt anordnad studieresa. KI står för alla kostnader inklusive för extern motpart 5531 Om extern representation Måltider vid studieresa/kurs traktamente utbetalas Internt anordnad studieresa/kurs. KI står för alla kostnader. Verifikation: restaurangnotor från måltider 5793 Om endast KI-anställda Måltider, utan representation, vid tjänsteresa som inte ingår i kurs/konferensavgift Den anställde betalar själv för måltiderna under tjänsteresan. Den anställde begär traktamente. Verifikation: reseräkning till personalavdelningen. Inget Ökade levnadskostnader ersätts via traktamente 5

6 9 Akademiska ceremonier Installation Installationshögtid i Berwaldhallen för alla deltagare 5543 Akademisk ceremoni, anordnas av KI Promotionshögtid i Stadshuset Promotionsmiddag där de flesta äter gratis men vissa betalar deltagaravgift för alla deltagare Verifikation: inbetalning av deltagaravgift Utg moms el 3443 Akademisk ceremoni, anordnas av KI Vid fakturering av deltagaravgift Lic högtid (diplomutdelning ingår) (förekommer inte för närvarande) för alla deltagare 5543 Akademisk ceremoni, anordnas av KI Examensavslutning/högtid Examen i Filadelfiahallen eller examensfest på Grand Hotel. Verifikation: faktura från anlitad restaurang 5543 Akademisk ceremoni, anordnas av KI Nya studenter hälsas välkomna av rektor Verifikation: faktura från anlitad restaurang 5543 Akademisk ceremoni, anordnas av KI Nobelföreläsningar och mottagning Verifikation: faktura från anlitad restaurang, leverantörsfakturor på övriga kostnader 5543 Akademisk ceremoni, anordnas av KI Enklare förtäring alternativt mingel när betygsnämnden sammanträder Verifikation: räkning från restaurang 4961 Dagtid på disputationsdagen (Ej disputationsmiddag) 6

7 10 PR-karaktär Aktivitet av PR-karaktär Ex rekrytera studenter Marknadsföring mot allmänhet betraktas som verksamhetskostnad, fullt momsavdrag Lunch till KI-ambassadörer Lunch/lunchkuponger till studenter som representerar KI på mässor, besöker gymnasieskolor, Stockholm Academic Forum Syfte: Göra reklam för KI Lunch till KI-anställd i samband med mässa Inget 4962 Beskattning av kostförmån Se blankett för förmånsbeskattning Ska normalt bekostas av den anställde själv 11 Övrigt Kollo för nyantagna studenter Verifikation: faktura från studentförening, faktura för hyra av kollogård, inköp av livsmedel 5732 alt resp kostn konto Verksamhetskostnad. Anordnas av KI. Lunchkuponger till praktikanter PRAO-elever som får lunch/lunchkuponger under praktikperioden Verifikation: kvitto på lunchkuponger Inget 4969 Om lön betalas ut blir lunchen skattepliktig. Frukost/macka till försöksperson Verifikation: faktura från leverantör 5797 Enklare förtäring Studenter och forskarstuderanen Enklare förtäring i samband med introduktion till kurs eller program, kaffe till väntrum 5793 Enklare förtäring 7

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Förmåner. Personalvårdsförmåner

Förmåner. Personalvårdsförmåner Skattemässig indelning Det går att dela in förmånerna i olika grupper: marknadsvärderade förmåner (skattepliktiga) personalvårdsförmåner (som är skattefria) särskilt reglerade förmåner (som ofta är skattefria

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter resereglemente från 2008-02-01 Beslut Dnr: 3400/2010-200 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av resereglemente för

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.)

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Dnr 2006/1650 Personalförmåner Regelverk Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna principer 3 Motion och annan friskvård

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer