KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNADER. Faktura från restaurang där antal deltagare framgår Syfte anges i Agresso. Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc"

Transkript

1 Affärshändelse/aktivitet Beskrivning affärshändelse Underlag utgörs av Moms avdrag Aktivitet av PR-karaktär Evenemang för att rekrytera studerande. Middag med underhållning. Deltagande är anställda, studerande på KTH samt externa dels från företag dels ev blivande KTH-studenter. antal Syfte Ev. begränsat Nej 5532 PR, Institutionell info etc Momsavdraget eller ej beror på om evenemanget ska anses som representation. Om det är att betrakta som representation då gäller begränsat momsavdrag. Aktivitet av PR-karaktär där deltagare betalar viss del Evenemang för att rekrytera studerande. Middag med underhållning. Deltagande är anställda, studerande på KTH, samt externa dels från företag dels ev blivande KTH-studenter. Totalt deltar exempelvis 450 personer och 200 av dessa betalar viss avgift. Faktura från restaurang "Middag för xx antal personer" med notering om vilken aktivitet det kan kopplas till och vilka som deltagit i evenemanget. Troligen fullt Nej 5532 PR, Institutionell info etc Som ovan Redovisning av inbetalning av deltagaravgift se separat blad. Arbetslunch/middag Arbetslunch/middag När två eller flera kollegor träffas för gemensam lunch och diskussion i arbetsfrågor. Två eller flera anställda beställer lunch/middag till arbetslokalen under pågående arbete. restaurang/likn där deltagare och *) Om luncher/middagar intas på bekostnad av KTH vid arbetsmöten eller planeringsmöten medför detta förmånsbeskattning för fri kost för den anställde samt arbetsgivaravgift för KTH. Diplomutdelning Middag vid diplomutdelning för ex vis 600 Troligen fullt Nej 5532 PR, Institutionell info etc personer. Cirka 100 personer äter gratis (både anställda och externa) och 500 personer betalar. reducerat eller fullt pris. Syfte. **** **** 5121 Samköpsfakturering, tjänster Momsavdrag eller ej beror på om detta kan betraktas som ett arrangemang i verksamheten eller om det är att betrakta som representation. Disputationslunch Lunch för respondent, opponent, handledare, betygsnämnd, någon kollega eller motsv. Disputationsmottagning Mottagning med buffé för anställda och externa för ex vis 60 personer. Deltagare kan anges i "grupp" om det är svårt att ange namn på varje enskild deltagare Fikabröd till personalen Trivselfrämjande åtgärder vid speciella tillfällen. Ex vis Fredagsfika, semlor eller lussebullar leverantör av fikabröd Fullt Nej 4971 Deltagare kan anges i "grupp" om det är svårt att ange namn på varje enskild deltagare Fruktkorg till anställda Faktura från leverantör Fullt Nej 4971 Sida 1 av 5

2 Högtidssammankomst Kan ex vis vara Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) årliga högtidssammankomst alternativt Nobelmiddagen där anställda på KTH deltar. Faktura där deltagare framgår Begränsat Nej*) 5521 Extern representationsersättning Om det finns ett omedelbart samband med KTH:s verksamhet, såsom att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande, kan detta räknas som extern representation. *)Av KTH utsedda deltagare kan delta utan förmånsbeskattning. Informationsmöte När hela personalen samlas för att erhålla infomation om ex vis organisationsförändringar, personalfrågor eller andra frågor som KTH vill nå ut med till personalen. Enkelriktad information. Anställda som deltar i mötet bjuds på kaffe och kaka. Anställda som deltar i mötet bjuds på lunch i anslutning till mötet Faktura/kvitto på inköp där deltagare och deltagare och Momsavdrag baseras på 60 kr/pers (2012 års intern repr -se faktaruta Julgåva av mindre värde, till anställda Faktura från leverantör Fullt Nej* 4972 Gåvor för egen personal *) max belopp 450 kr inkl moms fr o m inkomståret I värdet inräknas inte frakt. Om värdet överstiger 450 kr blir gåvan skattepliktig i sin helhet. Jullunch Anställda bjuds på jullunch. Momsavdrag baseras på 90 kr/pers (2012 års intern repr -se faktaruta Kaffe till anställda Gratis kaffe från automat eller likn till anställda. Faktura från leverantör Fullt Nej 4971 Konferensdeltagande extern arrangör KTH-anställd deltar i konferens som arrangeras av externt företag. Konferensen har mer karaktär av erfarenhetsutbyte än utbildning. Måltider ingår. Faktura från arrangör på konferensavgiften Syfte Fullt Ja 5741 Konferensavgifter anställda Om traktamente utgår ska det reduceras Konferenskostnad intern konferens på kursgård Konferens på kursgård i 1 till 2 dagar. I konferenskostnaden ingår helpension för deltagarna. Arbete pågår hela dagarna (minst 6 timmar per dag). Faktura helpension med underlag i form av spec deltagare, syfte och Interna kurser/konferenser, kick-off mm Konferenskostnad intern konferens på KTH Heldagskonferens för anställda på KTH där lunch och middag samt kaffe ingår. Schemalagt arbete minst 6 timmar per dag. kaffe (fm/em) samt lunch och middag med underlag i form av spec deltagare, syfte och KTH-konferenser med externa deltagare KTH anordnar konferens och bjuder in externa deltagare. I konferensen deltar även KTHanställda. Deltagare betalar konferensavgift. kaffe (fm/em) samt lunch och middag med underlag i form av spec deltagare, syfte och Fullt Nej 5941 Konferens Luciakaffe med glögg Inköpskvitton Momsavdrag baseras på 60 kr/pers (2012 års Lunch/middag - extern representation Måltid med externa gäster. Externa gäster bör inte vara i extrem minoritet. Begränsat Nej 5521 Extern representationsersättning Omedelbart samband gäller för alla deltagare extern repr - se faktaruta Sida 2 av 5

3 Middag för nyrekryterade studenter Om ex vis 70 nyrekryterade studenter bjuds på middag för att känna sig välkomna till KTH. intern repr - se faktaruta Minnesgåva, till anställda Faktura från leverantör Fullt Nej* 4972 Gåvor för egen personal *) max 15 tkr inkl moms. Beloppet 15 tkr är ett gränsbelopp, vilket innebär att gåvan blir beskattad från första kronan om värdet överstiger angivet belopp. Minnesgåva får bara ges vid ett tillfälle förutom vid anställningens upphörande för att den ska vara skattefri. Den sammanlagda anställningstiden ska ha uppgått till minst sex år för att en gåva ska anses vara av minneskaraktär när anställningen upphör. Motion/liknande för en skola/avd En skola/avd inom KTH betalar hyra och instruktörsavgift för gymnastik för sina anställda. Faktura från idrottshallen där syfte och deltagare* framgår Fullt Nej 4941 Rekreation och motion * deltagare kan anges som en grupptillhörighet Måltider vid studieresa - traktamenten Om ex vis 15 anställda åker på en internt anordnad studieresa. KTH betalar alla. Alla tar ut traktamenten. Restaurangnotor från samtliga måltider Fullt Nej* 4812 * ja - om resan är längre än en vecka. Traktamentet ska reduceras. Samma regler inrikes och utrikes. Måltider vid studieresa - ej traktamenten Om ex vis 15 anställda åker på en internt anordnad studieresa. KTH betalar alla. Ingen tar ut traktamenten. Restaurangnotor från samtliga måltider Fullt Nej* 4812 *ja- om resan är längre än en vecka. Måltidskuponger, avsedda för representation Anställd tar emot måltidskuponger som KTH betalar. leverantör av måltidskuponger Nej **** 1572 Övriga förskott Redovisas som fordran på anställd Redovisning av måltidskuponger Redovisning sker efter hur kupongerna har använts. Har kupongerna t ex använts för representation, bokförs mom enligt reglerna för begränsat momsavdrag. Restaurangnotor eller annat som redovisning för hur kupongerna har använts. Beror på hur kupongerna har använts Personalfest Anställda bjuds på middag som serveras på restaurang eller i KTH:s lokaler Faktura från resturang där antal Begränsat vid max två tillfällen Nej 4961 Kompensationsrätt för mervärdeskatt på personalfest medges inte för mer än två tillfällen per år. Momsavdrag baseras på belopp för avdragsgill representation som är 90 kr/person (2012) Personalfest där deltagare betalar viss del Anställda bjuds på middag som serveras på restaurang eller i KTH:s lokaler. Deltagare betalar avgift - minst lika mycket som kostförmånen. Faktura från resturang där antal Redovisning av inbetalning av deltagaravgift se separat blad. Personalutbildning/intern kurs inkl måltid KTH anordnar kurs för anställda. Lunch samt kaffe + kaka ingår (både fm o em). kaffe (fm/em)samt lunch kompletteras med underlag som specificerar deltagare, syfte och Sida 3 av 5

4 Personalutbildning/intern kurs inkl kaffe/kaka KTH anordnar kurs för anställda. kaffe (fm/em) kompletteras med underlag som specificerar deltagare, syfte och Personalutbildning/extern kurs Anställd deltar i kurs som anordnas av extern arrangör i arrangörens lokaler. Lunch ingår i kursavgift som betalas av KTH. Faktura på kursavgift från arrangör Fullt Ja 4811 Kursavgifter, externa kurser Personalvård, ex vis friskvård/kontorsmassage Fullt Nej 4941 Rekreation och motion Förmånen måste riktas till all personal på arbetsplatsen Planeringsmöte Personal samlas för att planera något och intar måltid i anslutning till planeringsmötet *) Om luncher/middagar i samband med planeringsmöten intas på bekostnad av KTH medför detta förmånsbeskattning för fri kost för den anställde samt arbetsgivaravgift för KTH. Promotionsmiddag Promotionsmiddag för ex vis 600 personer vara 400 äter gratis (både anställda och externa). antal Fullt Nej 5532 PR, Institutionell info etc **** **** 5121 Samköpsfakturering, tjänster Promotionsmottagning Mottagning med buffé för anställda. Begränsat Nej 4961 KTH:s belopp för intern repr - se faktaruta Representationsgåva till ej anställda Faktura från leverantör Begränsat* Nej 5523 Representationsgåvor * max 180 kr exkl moms/pers och tillfälle Bio- eller teaterbiljetter Anställda bjuds på bio/ teater. Faktura med uppgift om antal biljetter Universitetsstyrelsekonferens Högskolestyrelsen och personal från KTH deltar i konferens cirka 1,5 dagar. Helpension ingår för samtliga. I anslutning till konferensen hålls styrelsemöte. Faktura helpension med underlag i form av spec deltagare, syfte och Universitetsstyrelsemöten Högskolestyrelsemöte. Ledamöterna bjuds på lunch. Även vissa anställda kan delta. Faktura från restaurang med notering om antal deltagare Momsavdraget är begränsat som vid enklare förtäring Sida 4 av 5

5 Uppvaktning - där anställda bjuds på middag Uppvaktning - där anställda bjuds på lättare förtäring Anställda bjuds på middag vid medarbetares 50-årsdag, pensionering eller motsvarande. Anställda bjuds på ex vis kaffe/tårta eller snacks/dryck i samband med uppvaktning av medarbetares 50-årsdag, pensionering eller motsvarande. Restaurangnota där antal Inköpskvitton kaffe/tårta eller snacks/dryck mm Fullt Nej 4971 Uppvaktning - blommor till anställd Kan vara ex vis när någon medarbetare fyller 50 år, har sagt upp sig eller går i pension. blomsterhandel, kompletteras med notering om syfte Fullt Nej 4972 Gåvor för egen personal Betraktas som minnesgåva Uppvaktning av enklare art* * Uppvaktning av enklare art med blommor vid disputation, födelsedag, anställds sjukdom eller anställningens upphörande. OBS Maxgräns för att undvika beskattning leverantör, kompletteras med notering om syfte Fullt Nej* 4972 Gåvor för egen personal *) max belopp 450 kr inkl moms fr o m inkomståret I värdet inräknas inte frakt. Om värdet överstiger 450 kr blir gåvan skattepliktig i sin helhet. Deltagarförteckning i samband med representation samt syfte ska i första hand. DRICKS! Observera! Dricks kan i undantagsfall lämnas vid restaurangbesök. Beloppet får inte överstiga 5 % av representationskostnaden. Dricks ska rymmas inom beloppsgränsen. Aktuella beloppsgränser Extern/Intern representation KTH:s policy vid extern representation är att kostnaden inte får överstiga 800 kronor inklusive moms per person och representationstillfälle. Vid intern representation är beloppsgränsen 600 kronor inklusive moms per person och representationstillfälle. Samtliga för lunch, middag eller supé inklusive drycker, serveringsavgift, entréavgift, dricks och liknande ska rymmas i nom beloppsgränsen. I samband med jullunch/julmiddag kan belopp för intern representation tillåtas uppgå till 800 kronor inklusive moms per person och tillfälle. Vid intern representation genom personalfest medges också kring för lokalhyra, musik, biljetter, inträde mm på högst 400 kronor per person och tillfälle. Skillnad mellan vad som konteras på konto 4812 ( i egen regi och konto 4961 () Kontogrp 481* används för för utbildning, fortbildning och vidareutbildning medan kontogrp 496* är personalrepresentation. På konto 4812 redovisas i samband med mer "strukturerad" utbildning och på konto 4961 redovisas i samband med interna möten på avdelningen samt arbetsmöten/luncher. Konferenser som redovisas på konto 4812 ska omfatta minst 6 timmar per dag och det ska finnas ett program för konferensen som ska bifogas som underlag till redovisningen. På konto 4812 finns inte någon begränsning i kompensationsrätten för mervärdeskatt. På konto 4961 gäller begränsad kompensationsrätt för mervärdeskatt samt förmånsbeskattning när det gäller arbetslunch/middag. Speciella momsregler! - KTH har inte rätt till kompensation för ingående moms på kostnad för måltid som medför kostförmån för den anställde. KTH har kompensationsrätt för ingående mervärdeskatt vid två (2) tillfällen gällande intern representation. Om personalfester genomförs vid fler än två (2) tillfällen under ett år blir hela fakturan en kostnad för KTH. Vid ex vis en uppvaktning kan det förekomma både utgifter för present samt förtäring - observera att dessa utgifter ska redovisas på olika konton! Kostnader för förtäring redovisas på konto 4971 ( ) medan för present redovisas på konton 4972 (Gåvor egen personal) Begränsad moms vid representation Ett schablonmässigt momsavdrag på 10,80 kronor per person och representationstillfälle ska göras på för mat. (12 % på 90 kronor, vilket är det högsta belopp som får dras av vid representation för företag) Om alkoholhaltiga drycker skulle ingå, där momspålägget är 25 %, kan ett schablonmässigt momsavdrag på 14 kronor per person och representationstillfälle göras. Moms överstigande ovan nämnda belopp (10,80 kronor resp 14 kronor) per person och tillfälle redovisas som representationskostnad. Sida 5 av 5

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2014-12-17 Dnr: 2014/453-1.1 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2014-12-17

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut.

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut. Sid 1 (7) REPRESENTATION Rekommendationer till beslut på institutionsnivå Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Representationspolicy för Hällefors kommun

Representationspolicy för Hällefors kommun Representationspolicy för Hällefors kommun 2(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Representation... 3 2.1 Alkoholförtäring... 3 2.2 Extern representation... 4 2.3 Intern representation... 4 2.4 Representationskostnader...

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I Fastställt av: kommunfullmäktige Datum: 2012-04-19 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer