Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet"

Transkript

1 Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern och intern representation/uppvaktning (kaffe, lunch och middag samt blommor och gåvor), kurser/konferenser samt personalvård och hur dessa ska konteras. Belopp att kontera Händelse/Aktivitet Beskrivning Förmånsbeskattas Kontonummer Kontobeskrivning Kommentar Alkohol, utan måltid Får ej bekostas av arbetsgivare. Arbetslunch/middag, extern Arbetslunch/middag, intern Avtackning, intern Se Mottagning, intern Blommor, extern organisation Blommor, extern person Blommor, externt vid begravning Blommor, internt Lunchmöte eller lunch i anslutning till möte med externa gäster. Antalet interna deltagare bör vara i minoritet. Lunchmöte eller lunch i anslutning till möte, vid övertid, halvdagskonferens, styrelsemöte, fakultetsnämnd etc. Extern representation vid t.ex. organisations jubileum/invigning. Personlig bemärkelsedag, pensionsavgång etc. vid annan myndighet. Begravningskrans och liknande vid extern persons bortgång eller begravning. Anställd har fått barn, blivit sjukskriven, fyller 50 eller 60 år, avslutar sin anställning eller går i pension Begravningskrans och liknande vid anställd bortgång eller begravning. Enklare frukost vid möte med hela personalen på institutionen/motsv. Begreppet arbetslunch förekommer ej i skattelagstiftningen. Lunch med externa gäster bör ske i omedelbart samband med ex. studiebesök. Deltagare och syfte Kunder, konsulter eller mentorer bör ej bjudas på lunch. Skattepliktigt Ej avdragsgillt 4951 Personalvård, livsmedel, blommor Begreppet arbetslunch förekommer ej i skattelagstiftningen och får ej bekostas av arbetsgivaren. Lunch anses som privat levnadsomkostnad och ska betalas av den anställde, annars förmånsbeskattas via lön. 180 kr 45 kr Maxbelopp 1000 kr inkl. moms. Mottagare och syfte anges i Ej avdragsgillt Inget momsavdrag medges vid personliga högtider. Mottagare och syfte Ej avdragsgillt Maxbelopp 2000 kr inkl. moms. Inget momsavdrag medges. Insättning till fonder/stiftelse får inte göras med anslagsmedel, endast bidragsmedel om bidragsfinansiären godkänner detta. Mottagare och syfte Skattefri Hela beloppet 4951 Personalvård, livsmedel, blommor Maxbelopp 400 kr inkl. moms. Mottagare och syfte i Blommor, internt vid begravning Hela beloppet 4958 Personalvård, gåvor Maxbelopp 2000 kr inkl. moms. Mottagare och syfte ska anges i Frukostmöte, internt Skattefri * Hela beloppet 4951 Personalvård, livsmedel, blommor *) Får max förekomma var tredje vecka för att vara skattefri. Oftare förekommande möten ska förmånsbeskattas. Deltagare och syfte Fruktkorg Fruktkorg till personalen i syfte att skapa trivsel. Skattefri Hela beloppet 4951 Personalvård, livsmedel, blommor Gåva, extern mottagare Gåva, extern organisation Skål, bok, fruktkorg, choklad etc. vid uppvaktning av extern persons bemärkelsedag. Skål, bok, fruktkorg, choklad m.m. vid organisations jubileum/invigning etc. Ej avdragsgillt Maxbelopp 1000 kr inkl. moms. Inget momsavdrag medges vid personliga högtider. Mottagare och syfte 180 kr 45 kr Maxbelopp 1000 kr inkl. moms. Insättning till fonder/stiftelse får inte göras med anslagsmedel, endast bidragsmedel om bidragsfinansiären godkänner detta. Mottagare och syfte anges i Gåva, extern reklamgåva Reklamgåva/profilprodukt av obetydligt värde. Hela beloppet 5532 PR/reklam *) Maxbelopp 180 kr/person inkl. moms. Mottagare och syfte 1 (3)

2 Gåva, intern jubileumsgåva Gåva till anställd då SU firar ex. 25-, 50- och 75- årsjubileum osv. Skattefri 1080 kr 270 kr Gåva, intern julgåva Julgåva till anställda. Skattefri 360 kr 90 kr Gåva, intern minnesgåva Gåva till varaktigt anställd vid 50-/60-årsdag, efter anställningstid på minst 6 år eller vid pensionsavgång. Gåva, intern vid kortare anställning Gåva, intern övrigt Jullunch, intern Se Personalfest Kaffe, externa gäster Kaffe, externt styrelsemöte Kaffe, internt för personal Kaffe, internt informationsmöte Gåva till varaktigt anställd som slutar efter anställningstid kortare än 6 år. Övriga gåvor till anställda jämställs med lön och är skattepliktig förmån. Kaffe och kaffebröd vid möte med externa deltagare. Interna deltagare bör vara i minoritet. Styrelsemöten med externa och interna ledamöter med kaffe/kaffebröd. Kaffe och kaffebröd till personalen i syfte att skapa trivsel, för att välkomna nyanställd osv. Kaffe och kaffebröd vid möten om organisationsförändringar, personalfrågor etc Personalvård, gåvor Maxbelopp 500 kr inkl. moms. Får ej vara kontanter eller insättning på fond etc. Om gåvans värde överstiger maxbeloppet blir hela gåvan skattepliktig för den anställde. Mottagare och syfte Maxbelopp 450 kr inkl. moms. Mottagare och syfte anges i 4958 Personalvård, gåvor Skattefri * 2500 kr 4958 Personalvård, gåvor *) Maxbelopp 2500 kr inkl. moms. Minnesgåva får bara ges vid ett tillfälle förutom vid anställningens upphörande för att den ska vara skattefri. Mottagare och syfte Skattefri Hela beloppet 4958 Personalvård, gåvor *) Maxbelopp 400 kr inkl. moms. Mottagare och syfte anges i Skattepliktigt Ej avdragsgillt 4397 Kostnader övr. skattepliktiga förmåner Hela gåvans värde är skattepliktigt för den anställde. 60 kr/person 7,20/person Kaffe, internt Lucia-firande Luciakaffe, kaffebröd och vinglögg. Skattefri 60 kr/person 7,20/person 14 kr/person Kaffe, internt styrelsemöte Kaffeautomat Konferens, extern Konferens, extern, SU arrangerar Styrelsemöten med anställda, fakultetsnämnder etc. med på kaffe/kaffebröd. Gratis kaffe till anställda från automat eller liknande. Anställd deltar i konferens som arrangeras av och hos extern arrangör. Måltider och kaffe ingår och faktureras med anmälningsavgiften. SU anordnar nationell/internationell konferens för interna och externa deltagare. Deltagare betalar konferensavgift. Konferens, intern heldag SU anordnar konferens för anställda om minst 6 timmar exkl. lunch. Måltider och kaffe ingår i konferenspaketet. Konferens, intern, halvdag Se även Arbetslunch Halvdagskonferens eller planeringsmöte som omfattar mindre än 6 timmar för anställda på SU i SU:s lokaler eller på konferensanläggning. och som avslutas med lunch/middag Maxbelopp 125 kr/person inkl. moms. Gäller enstaka förekommande mötena som inte hålls regelbundet. Deltagare och syfte Skattefri 4981 Övriga personalkostnader Maxbelopp 125 kr/person inkl. moms. Även vissa handläggare kan delta. Deltagare och syfte Skattefri Hela beloppet 4951 Personalvård, livsmedel, kaffebröd Ska omfatta alla på institutionen/motsv. eller inom en personalgrupp t.ex. administratörerna på ett kansli, alla i en fakultetsnämnd/projektgrupp osv. Deltagare och syfte anges i Skattefri 60 kr/person 4961 Maxbelopp 125 kr/person inkl. moms. Mötena ska vara av 7,20/person Se bilaga karaktären envägskommunikation som inte hålls regelbundet Deltagare och syfte avdrag avdrag vid alkohol Maxbelopp 125 kr/person inkl. moms. Deltagare och syfte Skattefri Hela beloppet 4951 Personalvård, livsmedel, blommor Maxbelopp 125 kr/person inkl. moms. Deltagare och syfte Skattefri Hela beloppet 4951 Personalvård, livsmedel, kaffebröd Skattepliktig Hela beloppet 4810 Externa kurser, konferensavgifter Lunchen anses som privat levnadsomkostnad och ska förmånsbeskattas av den anställde genom redovisning i reseräkning/- traktamente. Program och deltagarlista Skattepliktigt Hela beloppet 5541 Konferenser Lunchen anses som privat levnadsomkostnad och ska förmånsbeskattas av den anställde. Program och deltagarlista anges i Skattefri Hela beloppet 4820 Interna kurser Avser både deltagarens anmälningsavgift samt arrangörens kostnader för förtäringen. Program och deltagarlista anges i Lokalkostnader 50** Lokalhyra Ev. lunch/middag anses som privat levnadsomkostnad och ska Resor 551* Resor, representation, information betalas av den anställde. Ev. lokalhyra och resor som faktureras konteras på kontoklass 50** resp. 551*. 2 (3)

3 Kurs, extern Kurs, intern Lunch, internt informationsmöte Lunch/middag, externa gäster Lunch/middag, externt styrelsemöte Lunch/middag, intern Se Arbetslunch, Personalfest Lunch/middag, internt styrelsemöte Mottagning, externa gäster Mottagning, intern Personalfest Personalfest, kringkostnader Planeringsdag, internt Se Kurs/konferens intern Uppvaktning, intern Se Mottagning, intern Anställd deltar i kurs som arrangeras av och hos extern arrangör. Måltider och kaffe ingår i anmälningsavgiften. SU anordnar kurs för anställda, ex. Raindance. Måltider och kaffe ingår i kursavgiften. Lunch vid möten om organisationsförändringar, personalfrågor etc. Måltid med en eller flera externa gäster. Interna gäster bör vara i minoritet. Till middag kan 2-3 glas vin/öl per person ingå. Styrelsemöten med externa och interna ledamöter med lunch eller middag. Interna styrelsemöten, fakultetsnämnder etc. med lunch eller middag. Mottagning med lättare förtäring med externa gäster. Interna gäster bör vara i minoritet. Mottagning där anställda bjuds på kaffe/tårta eller liknande lättare förtäring vid anställds 50- årsdag, disputation, pensionering eller liknande. Anställda bjuds på lunch eller middag som serveras på restaurang eller i SU:s lokaler ex. julfest, jullunch eller sommaravslutning. 2-3 glas vin/öl kan ingå. Kostnader som hör ihop med julfest, jullunch eller sommarfest, ex. lokaler, underhållning, entré/garderob, dekor. Planeringsdag, kickoff eller teambuildingaktivitet, som omfattar minst 6 timmar. Skattepliktig Hela beloppet 4810 Externa kurser, konferensavgifter Lunchen anses som privat levnadsomkostnad och ska förmånsbeskattas av den anställde genom redovisning i reseräkning/- traktamente. Ev. reseutlägg ska också redovisas i reseräkning. Skattefri Hela beloppet 4820 Interna kurser Avser både deltagarens anmälningsavgift samt arrangörens kostnader för förtäringen.ev. resekostnader som faktureras Skattefri 90 kr/person 10,80/person 90 kr/person 10,80/person 14 kr/person Skattepliktigt Ej avdragsgillt adrag vid alkohol Övriga personalkostnader Fri eller subventionerad måltid konteras på 551* (se kontoplan). Mötena ska vara av karaktären envägsinformation. Maxbeloppet är 700 kr/person. Avsteg från maxbelopp måste i förväg sökas hos och beviljas av rektor. Deltagarlista och syfte Lunch anses som privat levnadsomkostnad och ska betalas av den anställde, annars förmånsbeskattas via lön. Lunch och middag anses som privata levnadsomkostnader och ska betalas av den anställde, annars förmånsbeskattas via lön. Skattepliktigt Ej avdragsgillt Övriga personalkostnader Fri eller subventionerad måltid Lunch anses som privat levnadsomkostnad och ska betalas av den anställde, annars förmånsbeskattas via lön. 60 kr/person Maxbelopp 125 kr/person inkl. moms. Deltagarlista och syfte 7,20/person 14 kr/person avdrag vid alkohol Skattefri 60 kr/person 4961 Maxbelopp 125 kr/person inkl. moms. Deltagarlista och syfte 7,20/person 14 kr/person 4962 avdrag vid alkohol Intern ej avdragsgill representation Skattefri 90 kr/person 4961 Maxbelopp 500 kr/person och tillfälle inkl. moms (julfest/- 10,80/person julbord 950 kr/person). Avdrag medges endast för två tillfällen (14 kr/pers) avdrag vid alkohol per år. Anställd betalar själv för övrig alkohol som ex. julsnaps Intern ej avdragsgill representation Deltagarlista och syfte Skattefri 180 kr/person 4961 Maxbelopp 300 kr/person och tillfälle inkl. moms, dock högst 45 kr/person två tillfällen per år. Uppgift om deltagare och syfte anges i Ev. rest. belopp 4962 Skattefri Hela beloppet 4820 Särkostnader kurser och konferenser Ev. middag ska ej ha karaktären av personalfest eller vara lyxbetonad. Vid planeringsdagar etc. under 6 timmar per dag anses ev. lunch/middag som privat levnadsomkostnad och ska betalas av den anställde. Program, deltagarlista och syfte anges i 3 (3)

4 Bilaga: Skärmbilder på kontering av representation (avdrag, momsredovisning), konferens, bilagor, konteringsradens text (att kompletteras). Ange syfte och deltagarnas namn och organisation/företag. 4 (3)

5 Ange syfte och deltagare, i det här exemplet i grupp. Antalet personer x 90 kr ger summa för avdragsgill representation. Ange tydligt på konteringsraden vad det gäller avdrag på 10,80/person (86,40) har dragits av från fakturans totalmoms. Resterande belopp för lunchen konteras som ej avdragsgill representation. 5 (3)

6 6 (3)

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2013-12-17 Dnr: 100-1986-13 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2015-02-10 Dnr: FS 1.1-2-15 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning 1 Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning Denna studie av skolors kostnader för att genomföra arbete i enlighet med Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet,

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer