Företagsregistrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsregistrering"

Transkript

1 SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig som vill ansöka om att bli godkänd för F-skatt, anmäla dig/företaget till registrering för moms, anmäla dig som arbetsgivare samt till dig som vill ändra eller avregistrera någon av ovanstående företagsregistreringar. På företagar sajten verksamt.se kan du som företagare få information om hur du registrerar ditt företag.

2 Innehållsförteckning Allmänt om Verksamt.se 3 Skaffa e-legitimation 4 Mina sidor startsida 4 I vissa fall kan du inte använda verksamts e-tjänster 4 Registrera företaget hos Skatteverket 5 Uppgifter om företaget 6 Uppgift om namn, adress, 6 person- eller organisationsnummer Uppgift om verksamheten 6 är nystartad eller ombildad Datum för första affärshändelse 6 Räkenskapsår för enskild näringsidkare 6 Räkenskapsår för bolag och föreningar 6 Uppgift om delägare i aktiebolag 6 Uppgifter om verksamheten 7 Arbetsgivare 7 Säsongsregistrering 7 Deltagande i offentlig upphandling 7 Anmälningsskyldighet 7 När du upphör att vara arbetsgivare 8 Redovisa arbetsgivaravgifter i en elektronisk arbetsgivardeklaration 8 Utse deklarationsombud och ombud 8 F- och FA-skatt 9 Vad innebär det att bli godkänd för F-skatt? 9 Vem blir godkänd för F-skatt? 9 Vad är näringsverksamhet? 9 Enskild näringsidkare 9 Aktiebolag och handelsbolag/kommanditbolag 9 Delägare i handelsbolag/ kommanditbolag 10 Visa att du är godkänd för F-skatt! 10 Ett godkännande för F-skatt kan återkallas på egen begäran 10 Ett godkännande för F-skatt kan återkallas p.g.a. brister i redovisning och/eller betalning 10 Fåmansföretag och företagsledare 11 Inbetalning av preliminär skatt och socialavgifter 11 Preliminär skatt 15 Bolagsform och skatteform avgör vem som ska betala in skatten 15 Förlängt räkenskapsår för enskild näringsidkare 16 Bolag och föreningar 16 Moms i inkomstdeklarationen 16 Fastighetsavgift/fastighetsskatt 16 Särskild löneskatt på pensionskostnader 16 Hur betalas den preliminära skatten? 16 Uppskov med betalning av skatt 17 Så gör du när du avvecklar din verksamhet 17 Övriga uppgifter 18 Uppgift om besöksadress 18 Uppgift om särskild skatteadress 18 Uppgift om telefonnummer 18 Uppgift om kontaktperson 18 Att skriva under och skicka in 18 Vad gör du om inte alla firmatecknare i ett bolag kan signera elektroniskt 18 Vad händer efter att du lämnat din anmälan? 18 Anmäl ändringar 18 Bra att veta 19 Informationsträffar 19 Boka personligt besök 19 Utländska företag 19 Enkla bolag och partrederier 19 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler 19 Omvänd skattskyldighet 19 Personalliggare 19 Kassaregister 19 Punktskatter 19 För dig som inte kan registrera ditt företag på verksamt.se 20 Så här fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan 20 Moms 12 Vilka ska vara momsregistrerade? 12 Startdatum för momspliktig verksamhet 12 Beskattningsunderlag 12 Redovisningsperiod för moms 12 Nya regler för redovisningsperiod 12 Ändring av redovisningsperiod 13 Redovisningsmetod 13 Redovisa moms i en elektronisk momsdeklaration 13 Utse deklarationsombud och ombud 14 2

3 Allmänt om Verksamt.se Verksamt.se är en företagarsajt där Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket ger dig råd och information kring hur du planerar, startar, driver och avslutar ditt företag. Här finns verktyg och e-tjänster som hjälper dig som företagare och du hittar även svar på de vanligaste frågorna om att starta och driva företag. På verksamt.se tillhandahåller Tillväxtverket ett flertal tjänster för dig som företagare. Under Mina sidor i sajten får du hjälp av en interaktiv hjälpfunktion att upprätta en affärsplan. Om du har valt att upprätta en affärsplan via Tillväxtverkets e-tjänst så kan du även välja att föra in vissa av uppgifterna från affärsplanen till Bolagsverkets och Skatteverkets e-tjänster. Vissa fält finns då redan ifyllda med de uppgifter du angett i affärsplanen. Observera att de uppgifter du anger i affärsplanen inte är tillgängliga för Bolagsverket eller Skatteverket så länge du inte själv anger att du vill använda uppgifterna i någon av e-tjänsterna. 3

4 Skaffa e-legitimation För att kunna använda e-tjänsterna på verksamt.se krävs att du har en giltig e-legitimation och att du antingen är enskild näringsidkare eller behörig firmatecknare i ett bolag eller en ekonomisk förening. E-legitimation använder du för att legitimera dig och skriva under handlingar elektroniskt på nätet. För att kunna få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer. I Sverige utfärdar banker och Telia e-legitimationer. Om du är kund hos en internetbank och kan sköta dina bankärenden över nätet, så kan du oftast själv ladda ner en e-legitimation till din dator. Läs mer på för information eller kontakta din bank. Mina sidor startsida På mina sidor finns e-tjänster för dig som vill starta eller redan driver ett företag. Du kan skapa en affärsplan, starta ett nytt företag eller ändra uppgifter för företag som redan är registrerade. Gå till Min översikt för att arbeta med de företag du redan driver eller för att arbeta med de affärsplaner du redan skapat. Under mina sidor kan du även registrera ditt företag hos Bolagsverket och ansöka om att bli godkänd för F-skatt eller F-skatt med villkor (FA-skatt) hos Skatteverket, anmäla dig som arbetsgivare och anmäla dig för momsregistrering. Här kan du också anmäla om du vill ändra något i din registrering eller att du vill avregistrera ditt företag. När du ska registrera ditt företag hos Skatteverket får du viss interaktiv hjälp med din ansökan och möjlighet att få mer information via de länkar som finns på verksamt.se. Du ska inte behöva fylla i fler uppgifter än vad som är nödvändigt i just ditt fall. Genom att använda verksamt.se förkortar du handläggningstiden hos Skatteverket jämfört med om du lämnar ansökan/anmälan på en pappersblankett. Alla registreringar och ändringar hos Skatteverket är kostnadsfria. I vissa fall kan du inte använda verksamts e-tjänster Du kan inte använda Skatteverkets e-tjänst om du ska registrera en stiftelse eller en ideell förening. Du kan då i stället ansöka om att bli godkänd för F-skatt, anmäla dig för momsregistrering eller som arbetsgivare på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620). Längre bak i broschyren finns en beskrivning av blanketten. Om du vill ändra en befintlig registrering hos Skatteverket, men inte kan använda Skatteverkets e-tjänst ska du i stället använda blanketten ändringsanmälan (SKV 4639). Blanketterna Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620) och ändringsanmälan (SKV 4639) hittar du på skatteverket.se. Blanketten SKV 4639 får du även tillsammans med registerutdraget när du startar ditt företag. 4

5 Registrera företaget hos Skatteverket När du första gången ska betala ut ersättning för arbete gör du en anmälan till Skatteverket, så att du blir registrerad som arbetsgivare. För att bli godkänd för F-skatt krävs att du ansöker om det. Du som bedriver verksamhet som medför skyldighet att betala moms eller har rätt till återbetalning av moms, ska lämna en anmälan till Skatteverket för att bli registrerad. Läs mer om vilka som ska registrera sig för moms på sidan 12. Du bör lämna din anmälan senast 14 dagar innan du börjar din verksamhet. I avsnittet Bra att veta på sidan 19 kan du läsa mer om registrering av enkla bolag och om utländska bolag. Mer information som kan hjälpa dig att bestämma hur du ska bedriva din verksamhet och i vilken företagsform det ska ske hittar du även på verksamt.se och i broschyren Starta Företag (SKV 462). 5

6 Här kan du läsa om de uppgifter som du kan komma att behöva lämna till Skatteverket Uppgifter om företaget Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter Uppgift om namn, adress, personeller organisationsnummer Dessa uppgifter hämtas automatiskt. För enskilda näringsidkare visas den adress du har uppgivit till folkbokföringsregistret, dvs. den adress du är bosatt på. För bolag visas den adress som anmälts till Bolagsverket. Om du vill ändra adress så kan du göra det kostnadsfritt via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se. Uppgift om verksamheten är nystartad eller ombildad Ombildad verksamhet innebär att företagets verksamhet flyttas från en företagsform till en annan, till exempel från aktiebolag till enskild näringsverksamhet. Om du har köpt verksamheten av en juridisk person, till exempel aktiebolag eller handelsbolag, ska du ange den juridiska personens organisationsnummer. Nystartad verksamhet är sådan verksamhet som inte är övertagen från annan (som har drivit verksamheten) ombildad, eller pågående sedan tidigare. Datum för första affärshändelse Som affärshändelse räknas i princip alla händelser som påverkar ekonomin i ett företag. Exempel på affärshändelser är in- och utbetalningar, att fordringar eller skulder uppkommer eller att någon sätter in eller tar ut kontanter, varor eller annat. Du är skyldig att bokföra alla ekonomiska transaktioner (affärshänd elser) i företaget. Med transaktion menas att du till exempel köper eller säljer något eller tar ett lån. Det ska finnas underlag, s.k. verifikationer, till alla affärshändelser. Exempel på underlag är kvitton, fakturor (både på sådant du köpt och sålt), avtal samt underlag för betalningar till och från bankkonto. På Bokföringsnämndens webbplats, bfn.se, kan du gratis ladda ner broschyren Att föra bok. Där kan du få en inblick i hur bokföring fungerar. Räkenskapsår för enskild näringsidkare Räkenskapsåret omfattar normalt ett kalenderår, dvs. 1 januari 31 december. Du får hjälp i Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se att räkna fram ditt första räkenskapsår. Det första räkenskapsåret kommer att omfatta tiden från verksamhetens början till den 31 december. Börjar du verksamheten den 1 juli eller senare kan du välja mellan att avsluta det första räkenskapsåret den 31 december samma år (förkortat räkenskapsår) den 31 december nästa år (förlängt räkenskapsår). Ett räkenskapsår kan inte vara längre än 18 månader. Räkenskapsår för bolag och föreningar Ett räkenskapsår omfattar normalt 12 månader. Det första räkenskapsåret får förkortas eller förlängas så att det omfattar 1 dag 18 månader. Uppgift om delägare i aktiebolag Skatteverket vill ha in uppgift på aktiebolagets samtliga delägare, deras person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive delägare. För att Skatteverket ska kunna hålla ett uppdaterat delägarregister är det viktigt att ange korrekta delägaruppgifter. 6

7 Uppgifter om verksamheten Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter Skatteverket och Statistiska centralbyrån vill ha uppgifter om vilken eller vilka verksamheter du ska bedriva. Detta gör du genom att ange de SNI-koder som motsvarar den verksamhet du ska bedriva. En SNI-kod är en standardiserad sifferkod som betecknar flera likartade typer av näringsverksamhet. Du hittar koderna på Statistiska Centralbyråns webbplats, Bedriver företaget flera verksamheter lämnar du uppgift på respektive rad om vad verksamheterna avser. Du ska även ange hur stor del av omsättningen (andel av total verksamhet) som du beräknar på de olika verksamheterna. Du ska endast anmäla de verksamheter som du har tänkt bedriva i dagsläget. Om du eventuellt ska börja med någon ytterligare verksamhet i framtiden, gör du en ändringsanmälan och registrerar den nya verksamhetsgrenen då det blir aktuellt. Detsamma gäller om du inte längre bedriver en viss verksamhet och därför ska ta bort näringsgrenen från dina registrerade uppgifter. Du som lämnar uppgiften på blankett bör specificera vad du ska syssla med. Att skriva konsult räcker inte för att du ska få rätt SNI-kod. Specificera i stället inom vilket område du ska bedriva konsultverksamhet, exempelvis konsult avseende elteknik inom anläggningsarbeten. Rätt SNI-kod kan ha betydelse för att få nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter inom stödområde. SNI-koden har även betydelse för återbetalning av energiskatt i tillverkningsindustrin m.m. Med rätt SNI-kod kan du även få information och reklam som riktar sig till företag i din bransch. Även kreditupplysningsföretag lämnar ut uppgifter om företagets SNI-kod. Skatteverket använder även SNI-koderna för att nå ut med riktad information vid exempelvis ny lagstiftning. Arbetsgivare Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter Med arbetsgivare menas den som betalar ut ersättning för arbete. Som arbetsgivare har du olika skyldigheter. Göra skatteavdrag vid löneutbetalning. Betala arbetsgivaravgifter. Lämna arbetsgivardeklaration (redovisa skatt och avgifter). Lämna kontrolluppgift. När du första gången ska betala ut ersättning för arbete gör du en anmälan till Skatteverket, så att du blir registrerad i arbetsgivarregistret. Du ska lämna uppgift om första utbetalningsdatum och beräknat antal anställda. När du är registrerad som arbetsgivare får du automatiskt de arbetsgivardeklarationer och den information som du behöver för redovisning samt betalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Delägare i aktiebolag som tar ut lön eller förmån räknas som anställd. Däremot är en delägare i handelsbolag inte arbetstagare i bolaget. En enskild näringsidkare är inte heller arbetstagare i den egna verksamheten. En enskild näringsidkares make/maka eller barn (om de är under 16 år) är heller inte att se som arbetstagare i den enskilda näringsverksamheten även om de är delaktiga i verksam heten. Det gäller också sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn. Säsongsregistrering Om du betalar ut lön eller arvode bara någon eller några enstaka månader under året kan du få en s.k. säsongsregistrering. Då behöver du bara deklarera för den eller de månader då du har betalat ut lön. Deltagande i offentlig upphandling Det förekommer ibland att företag ska delta i offentlig upphandling eller ska få särskilt lönebidrag utbetalt av Arbetsförmedlingen. I dessa fall kan det vara nödvändigt att bli registrerad som arbetsgivare vid ett datum som infaller före datum för första löneutbetalning. Anmälningsskyldighet Om du betalar ut ersättning för arbete är du i vissa fall skyldig att skriftligen anmäla till Skatteverket om den person, som tar emot ersättningen, har eller hänvisar till ett godkännande för F-skatt. Anmälan ska göras om det är uppenbart att arbetet har utförts under sådana förhållanden att den som utfört arbetet anses som anställd hos dig. Du kan annars, tillsammans 7

8 med betalningsmottagaren bli ansvarig för skatten på ersättningen. Du måste också i dessa fall lämna kontrolluppgift på ersättningen trots att betalningsmottagaren har eller hänvisar till ett godkännande för F-skatt. När du upphör att vara arbetsgivare Om du inte längre har anställd personal i din verksamhet och därmed inte längre betraktas som arbetsgivare måste du avregistrera dig. Det är viktigt att Skatteverket har aktuella uppgifter i registren så att du slipper onödiga blanketter och förfrågningar. Redovisa arbetsgivaravgifter i en elektronisk arbetsgivardeklaration Det enklaste och snabbaste sättet att lämna företagets arbetsgivardeklaration är att göra det via Skatteverkets e-tjänst Skattedeklaration. Du som har enskild näringsverksamhet kan logga in direkt med din e-legitimation på skatteverket.se och deklarera utan särskild anmälan. För övriga bolagsformer ska du anmäla till Skatteverket vem som ska vara behörig att lämna företagets elektroniska arbetsgivardeklaration. Firmatecknare som har rätt att ensam teckna firman, samt vd, kan anmälas på blanketten Anmälan Elektroniska tjänster Skattedeklaration (SKV 4801). Om firman tecknas av flera personer i förening kan företaget anmäla att ett deklarationsombud ska kunna lämna elektronisk arbetsgivardeklaration. Utse deklarationsombud och ombud Ett deklarationsombud är en fysisk person som utses av den deklarationsskyldige och som godkänns av Skatteverket. Man kan ha flera deklarationsombud. Det kan vara någon av firmatecknarna och/eller någon utomstående, som till exempel en bokförare, som då kan anmälas som deklarationsombud på blanketten Ansökan Registrering av deklarationsombud (SKV 4809). Ett deklarationsombud har rätt att lämna alla typer av deklarationer som kan lämnas elektroniskt. Deklarationsombudet har också möjlighet att bland annat läsa uppgifter från sin uppdragsgivares skattekonto, från tidigare lämnade moms- och arbetsgivardeklarationer och om slutlig skatt för fysiska och juridiska personer m.m. (se mer information under tabellen nedan). Det går även att utse ett eller flera ombud som bara har rätt att läsa företagets moms- och arbetsgivardeklarationer och skattekontot. Ombud som ska ges behörighet att läsa uppgifter från lämnade deklarationer kan an mälas på blankett SKV Ombud som ska ges behörighet att läsa uppgifter på företagets skattekonto kan anmälas på blanketten Anmälan Elektroniska tjänster Skattekonto (SKV 4808). Mer information och ansökningsblanketter hittar du under e-tjänster på skatteverket.se. Anmälan Lämna själv/få åtkomst Ombud¹ Deklarationsombud² Enskild näringsverksamhet AB/HB (firman tecknas var för sig)³ AB/HB (firman tecknas gemensamt) 4 Arbetsgivardeklaration Skattekonto ingen anmälan behövs Arbetsgivardeklaration och skattekonto SKV 4801 Endast skattekonto SKV 4808 Arbetsgivardeklaration och skattekonto SKV 4809 Arbetsgivardeklaration Skattekonto e-tjänsten Anmäla behörig person Arbetsgivardeklaration och skattekonto SKV 4801 Endast skattekonto SKV 4808 Arbetsgivardeklaration och skattekonto SKV 4801 Endast skattekonto SKV Ett ombud kan läsa dina uppgifter i arbetsgivardeklarationen och skattekontot, men kan inte lämna arbetsgivardeklarationen elektroniskt. Du kan ha flera ombud. 2. Ett deklarationsombud kan lämna följande elektroniska deklarationer: momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration, inkomstdeklaration samt preliminär inkomstdeklaration. Deklarationsombudet kan även läsa uppgifter från skattekontot, från inlämnade arbetsgivar- och momsdeklarationer och preliminära inkomstdeklarationer samt från skattebesked för fysiska personer. Deklarationsombudet har också behörighet för att komplettera lämnade uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration. Du kan utse flera deklarationsombud. 3. Samtliga firmatecknare kan bli anmälda för att lämna arbetsgivardeklarationen elektroniskt och/eller få åtkomst till uppgifterna i skattekontot. Företaget kan dessutom anmäla läsombud och deklarationsombud. 4. Företaget kan anmäla ett eller flera deklarationsombud som kan lämna arbetsgivardeklarationen elektroniskt. Deklarationsombudet kan vara en av firmatecknarna eller någon utomstående, t.ex. en redovisningskonsult. Arbetsgivardeklaration och skattekonto SKV 4809 Arbetsgivardeklaration och skattekonto SKV 4809 Arbetsgivardeklaration och skattekonto SKV 4809 Vill du veta mer? Du kan få ytterligare information i broschyrerna Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401) Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 409) 8

9 F- och FA-skatt Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter En betalningsmottagares/arbetstagares skatteform, är avgörande för vem som ska göra skatteavdrag och betala socialavgifter (arbetsgivar avgifter eller egenavgifter). Det finns två slags skatteformer för preliminär skatt, A-skatt och godkänd för F-skatt. A-skatt har till exempel löntagare och pensionärer. A-skatt har alla automatiskt. F:et i F-skatt står för före tagare och du kan efter ansökan hos Skatteverket bli godkänd för F-skatt. Om du både är anställd och startar enskild näringsverksamhet ska du ansöka om FA-skatt. Kravet att bli godkänd för F-skatt är att du bedriver näringsverksamhet och att du inte har tidigare obetalda skatteskulder. Vad innebär det att bli godkänd för F-skatt? Att bli godkänd för F-skatt innebär att du är en företagare som själv betalar dina skatter och avgifter. Ett godkännande för F-skatt är av avgörande betydelse när någon anlitar dig för ett arbete. En uppdragsgivare ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om du är godkänd för F-skatt. En godkänd F-skatt gäller omedelbart. Om den som tar emot en arbetsersättning och är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut gäller den i det uppdraget. Vem blir godkänd för F-skatt? Om du startar ett företag kan du efter ansökan hos Skatteverket bli godkänd för F-skatt. Villkor för att bli godkänd för F-skatt är att du bedriver näringsverksamhet eller avser att bedriva näringsverksamhet samt att du lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter. Vad är näringsverksamhet? Verksamhet som bedrivs av en juridisk person, t.ex. aktiebolag eller handelsbolag, beskattas i princip alltid som näringsverksamhet. När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet vinstsyfte varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället vanligen fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby. När Skatteverket bedömer om den verksamhet du bedriver är näringsverksamhet prövas alla villkor tillsammans. Självständighet Vid bedömningen av om verksamheten bedrivs självständigt tar man särskilt hänsyn till vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. För att uppfylla kravet om självständighet räcker det med att vid starten ha endast en eller ett fåtal uppdragsgivare. Detta innebär att den som startar näringsverksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare kan bedömas som självständig näringsidkare och därmed bli godkänd för F-skatt. Även den som hyr ut sig själv för kortare uppdrag (två månader) till flera uppdragsgivare vid tillfälliga arbetstoppar kan bli godkänd för F-skatt. Vinstsyfte Syftet med verksamheten ska vara att den går med vinst. Det är inget krav att vinst ska uppkomma första året om du t.ex. måste göra stora investeringar, men du ska kunna visa att verksamheten kan beräknas ge ett ekonomiskt överskott på sikt. Hobbyverksamhet, t.ex. försäljning av produkter från hemslöjd, biodling eller fritidsfiske, saknar ofta förutsättning att ge vinst. Sådan verksamhet redovisar du som tjänsteinkomst. Varaktighet För att det ska vara näringsverksamhet ska det vara fråga om yrkesmässig verksamhet, dvs. den bedrivs regelbundet och varaktigt. Om inkomsterna är av tillfällig natur t.ex. försäljning av privat egendom (hus, bil, konst m.m.) ska eventuell vinst beskattas som inkomst av kapital. Inkomster från en yrkesmässig försäljning av motsvarande typ av egendom beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Enskild näringsidkare Om du förutom inkomster från din näringsverksamhet även har anställningsinkomster ska du ansöka om F-skatt med villkor (FA-skatt). FA-skatt innebär att du bara får använda din F-skatt för uppdrag i din näringsverksamhet för att din F-skatt ska gälla måste du skriftligen ange detta i t.ex. anbud eller faktura A-skatt gäller i din anställning. Aktiebolag och handelsbolag/ kommanditbolag Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag är normalt godkända för F-skatt. Om ett bolag har 9

10 A-skatt, ska uppdragsgivaren göra skatteavdrag vid utbetalning av en ersättning för utfört arbete. Om du är delägare i ett aktiebolag ska du normalt ha A-skatt. Delägare i handelsbolag/ kommanditbolag Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt (SA-skatt), så att du själv betalar in skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. Bilden visar vem som ska betala skatter och socialavgifter vid utbetalning av ersättning för utfört arbete. Utfört arbete Betalning F-skatt A-skatt Inget skatteavdrag Inga arbetsgivaravgifter Fysisk person Alltid skatteavdrag Alltid arbetsgivaravgifter Juridisk person Alltid skatteavdrag 30 % Inga arbetsgivaravgifter Visa att du är godkänd för F-skatt Du visar enklast att du är godkänd för F-skatt genom att uppge detta i faktura, anbudshandling eller avtal. Under förutsättning att handlingen innehåller parternas namn och adress samt betalningsmottagarens person-, samordnings- eller organisationsnummer är detta tillräckligt för att utbetalaren ska kunna låta bli att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Du kan också få ett registerutdrag som innehåller uppgift om godkännande för F-skatt som du kan visa för uppdragsgivaren eller utbetalaren. Utbetalaren kan också göra F-skatteförfrågan (med fax-svar) hos Skatteverkets servicetelefon, , direktval Ett godkännande för F-skatt kan återkallas på egen begäran Skatteverket återkallar F-skatten för den som begär det eller som slutar att bedriva näringsverksamhet. Det går att ansöka om ett nytt godkännande för F-skatt när man avser att starta näringsverksamhet igen. Ett godkännande för F-skatt kan återkallas på grund av brister i redovisning och/eller betalning Ett godkännande för F-skatt kan också återkallas för den som inte lämnar inkomstdeklaration inte redovisar eller betalar sina skatter och avgifter har näringsförbud är i konkurs. 10

11 Nytt godkännande för F-skatt får utfärdas först när grunden för återkallelsen inte längre finns. Om du har fått ett godkännande för F-skatt återkallat kan du alltså ansöka om ett nytt godkännande för F-skatt, exempelvis när du lämnat din inkomstdeklaration eller betalat dina skatteskulder. Godkännandet för F-skatt kan också återkallas om någon miss brukar den (t.ex. i syfte att undgå att betala skatt). Nytt godkännande av F-skatt får i dessa fall inte utfärdas förrän tidigast efter två år från återkallelsen av godkännandet. Fåmansföretag och företagsledare För fåmansaktiebolag och fåmanshandelsbolag (nedan kallade fåmansföretag) samt för företagsledare i sådana företag gäller dessutom särskilda bestämmelser. Inbetalning av preliminär skatt och socialavgifter Ytterligare information om hur du betalar in skatter och avgifter finns i avsnittet Preliminär skatt på sidan 15. Vill du veta mer? Du kan få ytterligare information i broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401) F-skatt för företagare (SKV 432) För utländska företagare, se sidan 19. Du kan inte bli godkänd för F-skatt om du har varit företagsledare i ett fåmansföretag och det företagets F-skatt har återkallats p.g.a. brister i redovisningen eller betalningen av skatter. Om du personligen har obetalda skatteskulder och vill starta en verksamhet i ett aktiebolag eller handelsbolag kan bolaget inte bli godkänd för F-skatt om du är företags ledare i bolaget. I vissa fall gäller en karenstid på två år innan en ny F-skatt kan tilldelas en privat person eller ett bolag. Det kan finnas särskilda skäl att godkänna F-skatt även i ovannämnda fall. Skatteverket gör en bedömning i varje enskilt fall. 11

12 Moms Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter Vilka ska vara momsregistrerade? Du ska lämna in anmälan om att bli registrerad för moms när du bedriver en verksamhet som medför skyldighet att betala moms eller har rätt till återbetalning av moms när du som köpare av varor eller tjänster ska betala moms vid så kallad omvänd skattskyldighet när du omsätter tjänster i ett annat EU-land som köparen i det landet är skattskyldig för. Det finns även möjlighet att begära frivillig skattskyldighet för uthyrning av lokaler. Läs mer om omvänd skattskyldighet och frivillig skattskyldighet på sidan 19. Startdatum för momspliktig verksamhet Den momspliktiga verksamheten startar antingen genom att det sker inköp för verksamheten eller genom försäljning av varor eller tjänster. Det tidigaste av datumen för första inköp eller försäljning blir startdatum för den momspliktiga verksamheten. Beskattningsunderlag Med beskattningsunderlag menas det värde momsen ska beräknas på. Uppgifterna som du lämnar ska avse företagets första 12 månader. Skatteverket använder inte uppgiften till att beräkna din skatt, men behöver uppgiften för att bestämma vilka valmöjligheter du har för när och hur du ska redovisa din moms. Om företaget inte har någon försäljning av momsfria varor eller tjänster i Sverige, och inte heller någon försäljning till utlandet, är företagets beskattningsunderlag detsamma som företagets nettoomsättning. Använd nedanstående uppställning för att räkna ut ditt beskattningsunderlag: + Nettoomsättning¹ + Förvärv som du är skattskyldig för, exklusive unionsinterna förvärv och import ² - Momsfri försäljning i Sverige ³ - Försäljning till ett annat EU-land - Försäljning utanför EU (export) - Försäljning inom Sverige som köparen är skattskyldig för 4 = Beskattningsunderlag Om du lämnar din ansökan via e-tjänsten i verksamt.se gör programmet vissa uträkningar åt dig utifrån de uppgifter som du fyllt i tidigare. Om du lämnar en pappersblankett ska du i stället själv fylla i de tre rutor som finns under Beräknade belopp för ett beskattningsår. Du ska fylla i uppgift om nettoomsättning, beskattningsunderlag och dessutom specificera försäljning som inte ger rätt till avdrag för ingående moms (dvs. försäljning av varor och tjänster som är undantagna från momsplikt). Redovisningsperiod för moms Du ska redovisa moms i en mervärdesskattedeklaration (momsdeklaration) eller i inkomstdeklarationen. Om du ska redovisa moms i en momsdeklaration har du möjlighet att välja redovisningsperiod, det vill säga hur ofta deklarationen ska lämnas, beroende på vilket beskattningsunderlag du har. Högst 1 miljon kr * Högst 40 miljoner kr Högre än 40 miljoner kr * Se nya regler nedan. Beskattningsunderlag Högst kr * Redovisningsperiod 1 beskattningsår i momsdeklaration 1 beskattningsår i momsdeklaration* 3 månader i momsdeklaration 1 månad i momsdeklaration Alternativ 1 eller 3 månader i momsdeklaration 1 eller 3 månader i momsdeklaration 1 månad i momsdeklaration Inga Nya regler för redovisningsperiod Under 2012 ändras reglerna för redovisningsperiod genom ny lagstiftning i Skatteförfarandelagen (SFL). Möjlighet att redovisa moms i inkomstdeklarationen upphör. I stället kan de företag som har ett beskattningsunderlag på högst 1 miljon kronor redovisa moms för ett beskattningsår i en momsdeklaration. Samma beloppsgräns gäller för alla bolagsformer, även för handelsbolag, som tidigare hade en lägre beloppsgräns. De nya reglerna gäller fr.o.m. beskattningsår som börjar den 1 februari ¹ Företagets intäkter (ersättning för sålda varor och tjänster) som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter. Moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen ingår inte i nettoomsättningen. ² Köp som omfattas av omvänd skattskyldighet. Exempelvis när ett företag inom byggsektorn köper byggtjänster från ett annat byggföretag. ³ Försäljning av varor och tjänster som är undantagna från momsplikt, t.ex. vissa utbildningstjänster, finansiella tjänster och sjukvård. 4 Avser t.ex. omvänd skattskyldighet vid omsättning av byggtjänster till företag inom byggsektorn. 12

13 Detta innebär att företag med kalenderår som beskattningsår (gäller alla enskilda näringsverksamheter och de juridiska personer som har bokslut den 31 december) blir beskattningsåret den 1 januari 31 december 2013 det första år för vilket momsen kan redovisas i en momsdeklaration för en period om ett beskattningsår. För det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2012 gäller fortfarande de gamla reglerna och momsen redovisas i inkomstdeklarationen den 2 maj I de fall de gamla reglerna ska användas gäller även den gamla beloppsgränsen för handelsbolag om ett beskattningsunderlag på högst kr för att få redovisa moms för ett helt beskattningsår i momsdeklarationen. För juridiska personer gäller att för räkenskapsår som startar den 1 februari 2012 eller senare och avslutas under 2013 tillämpas de nya reglerna och momsen redovisas en gång per år i en momsdeklaration. Beskattningsår Den som redovisar moms för ett helt beskattningsår ska lämna momsdeklarationen senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Om du har bokslut den 31 december ska du lämna momsdeklarationen senast den 26 februari. Tremånadersredovisning Den som redovisar moms var tredje månad lämnar momsdeklarationen senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Tremånadersperioderna är fasta perioder och är uppdelade januari mars, april juni osv. För redovisningsperiod januari mars ska momsdeklarationen vara inlämnad senast den 12 maj. Enmånadsredovisning Den som redovisar moms varje månad och som har ett beskattningsunderlag under 40 miljoner kr får lämna sin momsdeklaration senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. För redovisningsperiod januari ska momsdeklarationen vara i nlämnad senast den 12 mars. Den som har ett beskattningsunderlag över 40 miljoner kronor ska lämna sin momsdeklaration senast den 26:e i första månaden efter redovisningsperiodens utgång. Momsdeklarationen för perioden januari ska vara inlämnad senast den 26 februari. Även företag som har beskattningsunderlag under 40 miljoner kr kan ansöka om att redovisa momsen den 26 i första månaden efter periodens utgång. Ändring av redovisningsperiod Det går inte att byta redovisningsperiod när som helst. Om före taget har rätt att redovisa momsen en gång per beskattningsår (beskattningsunderlag högst en miljon kronor), men väljer att redovisa momsen varje eller var tredje månad, måste du fortsätta med enmånads- eller tremånadersredovisning i minst 24 kalendermånader. Om du under året upptäcker att det sammanlagda beskattnings underlaget är högre än de beloppsgränser som finns för respektive redovisningsperiod, ska du ansöka om ändring hos Skatteverket. Ändringar gör du enklast i e-tjänsten på verksamt.se. Det finns också möjlighet att anmäla ändringar på blanketten ändringsanmälan (SKV 4639). Redovisningsmetod Den metod som företaget använder för att bokföra fakturor i sin grundbokföring, styr i de flesta fall vilken redovisningsmetod för moms som företaget ska välja. Faktureringsmetoden När man bokför enligt faktureringsmetoden bokförs fakturan mot leverantörsskulder eller kundfordringar när fakturan har kommit in respektive skickats ut och därefter bokförs betalningen av fakturan. Momsredovisning enligt faktureringsmetoden innebär att man redovisar utgående moms på försäljning och får rätt till avdrag för ingående moms på inköp den dag fakturan skickas ut respektive tas emot, förutsatt att tjänsten eller varan har levererats. Metoden får användas av alla företag och ska användas om nettoomsättningen överstiger 3 miljoner kronor. Bokslutsmetoden (kontantmetoden) När man bokför sina fakturor enligt kontantmetoden väntar man med att bokföra en faktura till den dag den betalas. Kontantmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor (detta gäller dock inte finansiella företag). Den som bokför sina fakturor enligt kontantmetoden får använda bokslutsmetoden i sin moms redovisning. Det innebär att man redovisar moms på försäljning och får rätt till avdrag för ingående moms på inköp den dag fakturan betalas. Vid räkenskapsårets slut, i samband med bok slutet, ska även moms på obetalda fakturor redovisas. Redovisa moms i en elektronisk momsdeklaration Det enklaste och snabbaste sättet att lämna företagets momsdeklaration är att göra det via Skatteverkets e-tjänst Skattedeklaration. Bolag ska anmäla till Skatte verket vem som ska vara behörig att lämna företagets elektroniska momsdeklaration. Firmatecknare som har rätt att ensam teckna firman, samt vd, kan anmälas på blanketten Anmälan Elektroniska tjänster Skattedeklaration (SKV 4801). Om firman tecknas av flera personer i förening kan före taget anmäla att deklarationsombud ska kunna lämna elektronisk moms deklaration. Du som har enskild näringsverksamhet ska inte lämna in någon anmälan utan du loggar in direkt med din e-legitimation på e-tjänsten Skattedeklaration. 13

14 Utse deklarationsombud och ombud Ett deklarationsombud är en fysisk person som utses av den deklarationsskyldige och som godkänns av Skatteverket. Man kan ha flera deklarationsombud. Det kan vara någon av firmatecknarna och/eller någon utomstående, som till exempel en bokförare, som då kan anmälas som deklarationsombud på blanketten Ansökan Registrering av deklarationsombud (SKV 4809). Ett deklarationsombud har rätt att lämna alla typer av deklarationer som kan lämnas elektroniskt. Deklarationsombudet har också möjlighet att bland annat läsa uppgifter från sin uppdragsgivares skattekonto, från tidigare lämnade moms- och arbetsgivardeklarationer och om slutlig skatt för fysiska och juridiska personer m.m. (se mer information under tabellen nedan). Det går även att utse ett eller flera ombud som bara har rätt att läsa företagets moms- och abetsgivardeklarationer och skattekontot. Ombud som ska ges behörighet att läsa uppgifter från lämnade deklarationer kan an mälas på blankett SKV Ombud som ska ges behörighet att läsa uppgifter på företagets skattekonto kan anmälas på blanketten Anmälan Elektroniska tjänster Skattekonto (SKV 4808). Mer information och ansökningsblanketter hittar du under e-tjänster på skatteverket.se. Anmälan Lämna själv/få åtkomst Ombud¹ Deklarationsombud² Enskild näringsverksamhet AB/HB (firman tecknas var för sig)³ AB/HB (firman tecknas gemensamt) 4 Momsdeklaration Skattekonto ingen anmälan behövs Momsdeklaration och skattekonto SKV 4801 Endast skattekonto SKV 4808 Momsdeklaration och skattekonto SKV 4809 Momsdeklaration Skattekonto e-tjänsten Anmäla behörig person Momsdeklaration och skattekonto SKV 4801 Endast skattekonto SKV 4808 Momsdeklaration och skattekonto SKV 4801 Endast skattekonto SKV 4808 Momsdeklaration och skattekonto SKV 4809 Momsdeklaration och skattekonto SKV 4809 Momsdeklaration och skattekonto SKV Ett ombud kan läsa dina uppgifter i moms- och arbetsgivardeklarationen och skattekontot, men kan inte lämna moms- eller arbetsgivardeklarationen elektroniskt. Du kan ha flera ombud. 2. Ett deklarationsombud kan lämna följande elektroniska deklarationer: momsdeklaration, arbetsgivardeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration, inkomstdeklaration samt preliminär inkomstdeklaration. Deklarationsombudet kan även läsa uppgifter från skattekontot, läsa uppgifter från inlämnade arbetsgivar- och momsdeklarationer och preliminära inkomstdeklarationer samt läsa uppgifter från skattebesked för fysiska personer. Deklarationsombudet har också behörighet för att komplettera lämnade uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration. Du kan utse flera deklarationsombud. 3. Samtliga firmatecknare kan bli anmälda för att lämna moms- och arbetsgivardeklarationen elektroniskt och/eller få åtkomst till uppgifterna i skattekontot. Företaget kan dessutom anmäla läsombud och deklarationsombud. 4. Företaget kan anmäla ett eller flera deklarationsombud som kan lämna moms- och arbetsgivardeklarationen elektroniskt. Deklarationsombudet kan vara en av firmatecknarna eller någon utomstående, t.ex. en redovisningskonsult. Vill du veta mer? Du kan få ytterligare information i Momsbroschyren (SKV 552) Moms vid utrikeshandel (SKV 560) Moms inom kulturområdet (SKV 562) Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 409) 14

15 Preliminär skatt Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter Vårt skattesystem bygger på att man betalar preliminär skatt under samma år man har inkomsten. Alla betalar preliminär skatt på sina inkomster. Skatten är preliminär och stäms sedan av mot den slutliga skatt som beräknas när året är slut och du lämnat din inkomstdeklaration. För arbetstagare gör arbetsgivaren ett preliminärt skatteavdrag på lönen. Företagare sköter sina inbetalningar själva och skatten betalas varje månad med lika stora belopp, så kallad debiterad preliminär skatt. I samband med att du registrerar ditt företag ska du lämna uppgift om vilken vinst företaget beräknas göra under första räkenskapsåret. Om verksamheten inte beräknas gå med någon vinst ska du ange noll i rutan Verksamhetens överskott. Det kan vara svårt att uppskatta vinsten i förväg för ett nystartat företag. Verksamheten går inte sällan med förlust i början, till exempel om det krävs investeringar för att komma igång. Du bör alltid göra en budget och uppskatta årets intäkter och kostnader och på så sätt komma fram till ett resultat. Bolagsform och skatteform avgör vem som ska betala in skatten Anställda (A-skatt) Om du är anställd och får lön gör arbetsgivaren ett skatteavdrag för preliminärskatt innan lönen betalas ut varje månad under beskattningsåret. Arbetsgivaren betalar också arbetsgivaravgifter som beräknas på utbetald lön varje månad. Det är socialavgifter för din sjukförsäkring och framtida pension m.m. Aktiebolag/ekonomisk förening (F-skatt) Ett aktiebolag och en ekonomisk förening lämnar uppgift om beräknad vinst via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se i samband med företagsregistreringen eller på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 2, (SKV 4313). Skatten för aktiebolag och ekonomisk förening uppgår till 26,3 % av vinsten. Handelsbolag/kommanditbolag (F-skatt) Ett handelsbolag eller kommanditbolag betalar ingen skatt på vinsten, utan det gör du som delägare. Varje delägare lämnar därför en egen preliminär inkomstdeklaration (SKV 4314) där man redovisar sin del av vinsten. Enskild näringsidkare/delägare i handelsbolag/ kommanditbolag (F-, FA- eller SA-skatt) Du som har en enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag tar inte ut någon lön, däremot ska du betala skatt på vinsten i företaget. På vinsten ska du också betala dina socialavgifter, som kallas egenavgifter. Precis som för en löntagare ska din skatt och dina egenavgifter betalas varje månad under beskattningsåret genom preliminär skatt. Den skatt som du ska betala under första året, grundar sig på de uppgifter om företagets överskott som du lämnar i samband med din företagsregistrering. I nedanstående exempel framgår hur du kommer fram till överskottet. Läs mer i punkterna 1 3 nedan. Exempel Beräknade intäkter (exkl. moms) Beräknade kostnader (exkl. moms) Beräknad vinst Schablonavdrag för egenavgifter på 25 % Verksamhetens överskott kr kr kr kr kr 1. Beräkna din vinst Du måste uppskatta hur stor vinst du får under ditt första räkenskapsår, dvs. från det att du startar din verksamhet till det att du gör ditt första bokslut. Detta är ditt beskattningsår. Det gör du genom att göra en budget och uppskatta årets intäkter och kostnader, exklusive moms. Tips! Ta gärna hjälp av e-tjänsten Räkna ut din skatt på verksamt.se. Du hittar den under fliken Driva Användbara verktyg Räkna ut Din skatt. Du kan även få hjälp av blanketten Preliminär resultaträkning (SKV 4315). 2. Gör schablonavdrag Egenavgift och särskild löneskatt är en avdragsgill kostnad redan under beskattningsåret. Eftersom du inte vet exakt hur mycket du betalar i egenavgift eller särskild löneskatt förrän du lämnat in din deklaration och fått ditt slutskattebesked, får du göra avdrag för en ungefärlig kostnad med ett schablonavdrag. Om du ska betala egenavgift eller särskild löneskatt på överskottet i din näringsverksamhet styrs av om verksamheten drivs aktivt eller passivt. Du som enskild näringsidkare bedriver aktiv näringssverksamhet om du arbetat minst en tredjedel (ca 500 timmar) av normal årsarbetstid i verksamheten eller om verksamheten huvudsakligen baseras på den egna arbetsinsatsen. Du betalar då egenavgift på överskottet. Om din arbetsinsats är av mindre omfattning är det i stället fråga om passiv näringsverksamhet och du betalar särskild löneskatt på ditt överskott. 15

16 Egenavgiftens, och därmed också schablonavdragets, storlek styrs av hur gammal du är. Personer födda 1937 eller tidigare betalar ingen egenavgift och ska inte heller göra något schablonavdrag. Se i nedanstående tabell hur stort schablonavdrag du kan göra. Aktiv näringsverksamhet Schablonavdrag Fyller högst 26 år under året 14 % Fyller år under året 25 % Fyller 65 år eller mer under året, 10 % men är född efter 1937 Passiv näringsverksamhet Samtliga åldersgrupper 20 % 3. Lämna uppgift om verksamhetens överskott Det belopp som du får fram efter att du beräknat företagets vinst och gjort schablonavdrag för egenavgift eller särskild löneskatt är det belopp som Skatteverket kallar verksamhetens överskott. Du lämnar uppgift om verksamhetens överskott i samband med din företagsregistrering. Delägare i handelsbolag/kommanditbolag ska ta upp sin andel av den beräknade vinsten och lämna uppgift om överskott på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314). Vid beräkning av din skatt tar Skatteverket även hänsyn till dina övriga inkomstförhållanden. Därför behöver vi även uppgift om till exempel tjänsteinkomster, intäkts- och skuldräntor vilket kan påverka skatten i just ditt fall. Du kan när som helst under året lämna in en ny preliminär självdeklaration för korrigering av din preliminära skatt. Förlängt räkenskapsår för enskild näringsidkare Om du startar din verksamhet den 1 juli eller senare kan du förlänga det första räkenskapsåret. Du ska då börja betala preliminärskatt i februari året efter verksamhetsstarten. För att din preliminärskatt ska bli riktig behöver Skatteverket följande uppgifter från dig: Verksamhetens beräknade överskott för hela det förlängda räkenskapsåret. Om du redovisar moms en gång per år i inkomstdeklarationen ska du även lämna uppgifter om utgående och ingående moms för hela det förlängda räkenskapsåret. Beräknad inkomst från arbetsgivare under det kalenderår då du ska betala in den preliminära skatten. Övriga förhållanden som påverkar din slutliga skatt, t.ex. inkomst av kapital, skuldräntor och allmänna avdrag. Uppgifterna ska avse det kalenderår då du ska betala in den preliminära skatten. Läs mer om räkenskapsår på sidan 6. Den första inkomstdeklarationen ska du lämna året efter det första räkenskapsårets utgång. Se tabellen Räkenskapsår för enskild näringsidkare på nästa sida. Bolag och föreningar 2012 införs nya regler för när en juridisk person (t.ex. bolag och förening) ska betala preliminärskatt och lämna inkomstdeklaration. Preliminärskatt ska betalas under räkenskapsåret. Det gäller oavsett om du förkortar eller förlänger det första räkenskapsåret. Inkomstdeklarationen ska i de flesta fall lämnas sex månader efter räkenskapsårets utgång. Se tabellen Några olika räkenskapsår för ett bolag eller en förening på nästa sida. Moms i inkomstdeklarationen Om du valt att redovisa momsen i inkomstdeklarationen i stället för i momsdeklarationen ska du betala momsen (skillnad mellan ut- och ingående moms) under året i den preliminära skatten. Du ska därför ange uppgifter om den beräknade utgående och ingående momsen när du lämnar dina uppgifter. Observera att möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen upphör. Sista gången som du kan redovisa momsen i inkomstdeklarationen är för det beskattningsår som avslutas den 31 december Efter det finns det möjlighet att redovisa moms för ett helt beskattningsår i en momsdeklaration, se sidan 12. Fastighetsavgift/fastighetsskatt Vid skatteberäkningen kommer fastighetsavgift/ fastighetsskatt att påföras enligt de uppgifter som Skatteverket har om eventuellt fastighetsinnehav. Särskild löneskatt på pensionskostnader En enskild närings idkare eller handelsbolags-/ kommanditdelägare betalar särskild löneskatt på egen pensionsförsäkringspremie eller inbetalning till pensionssparkonto. Hur betalas den preliminära skatten? Utifrån de uppgifter du lämnar gör Skatteverket en uträkning och du får ett besked om hur mycket preliminär skatt du ska betala för hela året. Av beskedet framgår tydligt hur mycket du ska betala varje månad och vilket datum betalningen ska ha kommit in på ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan betala via Internet, via automatisk överföring från banken eller med de inbetalningskort du fått. Oavsett om du har A- eller F-skatt ska den preliminära skatt du betalar under året så långt som möjligt stämma överens med den beräknade slutliga skatten för året. Om det skulle visa sig att det beräknade resultatet för verksamheten som du lämnar vid regi streringen på ett betydande sätt avviker från det verkliga resultatet 16

17 ska du ändra skatten genom att lämna en Preliminär inkomstdeklaration. Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag/ kommanditbolag använder Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314). Aktiebolag eller handelsbolag/kommanditbolag använder Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4313). Du måste alltså regelbundet kontrollera att verksamhetens resultat stämmer med vad du beräknade i början av året. Uppskov med betalning av skatt Du som startar en näringsverksamhet har möjlighet att efter begäran få uppskov i tre månader med att betala din preliminära skatt. Detta innebär att den totala årsdebiteringen i stället får betalas vid tre färre tillfällen under beskattningsåret. En förutsättning för uppskovet är att du som företagare inte redan bedriver näringsverksamhet och att inte särskilda skäl talar emot att du har rätt till uppskov. Så gör du när du avvecklar din verksamhet Om du har beslutat dig för att avsluta din verksamhet så ska du lämna en anmälan om avregistrering till Skatteverket. En anmälan om avregistrering går att lämna via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se. När du lämnar en anmälan om avregistrering ska du även lämna en beräkning av resultatet för verksamheten för innevarande år på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4314). Vill du veta mer? Du kan få ytterligare information i broschyrerna Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425) Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295) F- och SA-skatt Preliminär självdeklaration och debiterad preliminärskatt (SKV 420) Räkenskapsår för enskild näringsidkare År 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Räkenskapsår 12 månader Betalning av preliminärskatt 1/12 per månad Förkortat räkenskapsår 6 månader Betal. av prel.skatt 1/6 per mån. År 2 År 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb... maj Lämna inkomstdeklaration X för första räkenskapsåret X Förlängt räkenskapsår 18 månader Betalning av preliminärskatt 1/12 per månad i 12 månader X Några olika räkenskapsår för ett bolag eller en förening J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Räkenskapsår maj april X Lämna inkomstdeklaration 1/11 Betalning av preliminärskatt Räkenskapsår juli juni Betalning av preliminärskatt X Lämna inkomstdeklaration 15/12 Räkenskapsår september augusti Betalning av preliminärskatt Räkenskapsår januari december Betalning av preliminärskatt X Lämna inkomstdeklaration 1/3 X Lämna inkomstdeklaration 1/7 17

18 Övriga uppgifter Företagsuppgifter Verksamheten Arbetsgivare F-skatt Moms Prel. skatt Övr. uppgifter Uppgift om besöksadress Har du även en annan adress än postadressen anger du adressen till det ställe där du tar emot dina kunder (t.ex. butik, verkstad eller kontor). Ange adress, postnummer och ortnamn. Saknas gatuadress kan du i stället ange fastighetsbeteckning. Uppgift om särskild skatteadress Om du vill att dina moms- och arbetsgivardeklarationer och konto utdrag ska skickas till en annan adress än företagets egen adress, t.ex. till företagets redovisningsbyrå eller revisor, anger du den adressen. Uppgift om telefonnummer Här anger du ditt företags telefonnummer som du kan nås på under dagtid. Ange aldrig hemligt telefonnummer eller ett telefonnummer som du av andra skäl inte vill ska spridas. Uppgift om kontaktperson Om du vill att Skatteverket ska kontakta någon annan än dig när det gäller frågor i detta ärende anger du denna person som kontaktperson. Därmed ger du kontaktpersonen fullmakt att företräda dig i ditt ärende och rätt att ta del av eventuell information som Skatteverket kan komma att skicka ut. Kontaktpersonens fullmakt att företräda dig gäller endast i detta ärende och endast så länge som ärendet pågår. Om du inte längre vill att en viss person ska vara kontaktperson i ditt ärende måste du meddela Skatteverket detta för att fullmakten ska upphöra att gälla. Att skriva under och skicka in Innan ansökan skickas in till Skatteverket ska den signeras, detta gör du med hjälp av din e-legitimation. Det är viktigt att du kontrollerar att samtliga uppgifter i sammanställningen stämmer innan du skickar in en ansökan till Skatteverket. I de fall två eller flera företrädare för ett bolag eller en förening måste skriva under en ansökan för att den ska vara behörigt undertecknad finns det i e-tjänsten möjlighet att använda funktionen multipel signering. Denna funktion gör det möjligt för flera firmatecknare att signera ansökan innan den skickas in till Skatteverket. I e-tjänsten presenteras de olika firmateckningsmöjligheter som finns i bolaget eller den ekonomiska föreningen. För att kunna använda funktionen multipel signering måste en behörig företrädare först välja det firmateckningssätt som ska tillämpas vid den multipla signeringen. Vad gör du om inte alla firmatecknare i ett bolag kan signera elektroniskt Om någon av firmatecknarna inte kan signera ansökan elektroniskt, exempelvis p.g.a. att man inte har e-legitimation eller av annan anledning inte har åtkomst till Skatteverkets e-tjänst, så finns det möjlighet att skicka in ansökan ofullständigt signerad. I de fall det av någon anledning saknas en signatur när ansökan kommer in kan Skatteverket vid senare tillfälle skriftligen inhämta kompletterande signaturer. Vad händer efter att du har lämnat din anmälan? Handläggningen av din anmälan tar i normalfallet två till sex veckor. Efter registreringen får du ett registerutdrag. där det framgår om du är godkänd för F-skatt, registrerad som arbetsgivare och/eller för moms. I registerutdraget finns också uppgift om den verksamhet som du bedriver. Har du registrerats som arbetsgivare och/eller om du ska redovisa moms, kommer du att få en arbetsgivardeklaration och/eller moms deklaration för varje redovisningsperiod. Anmäl ändringar Om någon av de uppgifter som du lämnade i din anmälan ändras, ska du meddela det till Skatteverket. Du ska också meddela Skatteverket om du vill återkalla ditt godkännande för F-skatt eller om du ska avregistrera dig som arbetsgivare och/eller för moms. Du kan använda Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se eller blanketten ändringsanmälan (SKV 4639). Du bör meddela Skatteverket inom två veckor från det att ändringen inträffade. 18

19 Bra att veta Informationsträffar Anmäl dig till en nyföretagarträff hos skattekontoret och få gratis information om bokföring, moms, F-skatt och arbetsgivaransvaret. På nyföretagarträffen får du även veta vad Kronofogden kan göra för dig. Mer information finns på skatteverket.se. Du kan även där anmäla dig till Starta företagdag. Före läsare från sex myndigheter går igenom vad du be höver veta och göra på vägen till ett eget företag. Boka personligt besök Som ny företagare har du möjlighet att boka ett personligt möte för att få svar på dina frågor och funderingar. Vi ger en introduktion i hur det fungerar med skatter och avgifter för dig som nybliven företagare. Besöket tar cirka en timma och vi kommer gärna till ditt företag. Du kan också komma till oss om det passar dig bättre. Utländska företag Denna broschyr vänder sig till företag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Utländska företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige är oftast begränsat skattskyldiga. Det innebär att de bara är skattskyldiga här för inkomster från ett fast driftställe. Begränsat skattskyldiga i Sverige är utländska juridiska personer filialer till utländska företag enskilda näringsidkare som inte vistas stadigvarande och inte heller har väsentlig anknytning till Sverige. Med en utländsk juridisk person avses ett utländskt bolag, en utländsk förening, stiftelse eller annan sammanslutning som enligt lagstiftningen i hemlandet bland annat kan ingå avtal och föra talan i domstol. För en utländsk företagare gäller också att redovisning och betalning av skatter och avgifter ska ha skötts i hemlandet. För att ansökan ska kunna beviljas ska sökanden därför bifoga ett intyg från berörd myndighet som visar att sökanden inte har några skatteskulder i sitt hemland. Ett sådant intyg kan även behövas för företagsledare i utländska företag som är fåmansföretag. För dig som är begränsat skattskyldig i Sverige finns en särskild anmälningsblankett (SKV 4632). Blanketten hittar du på skatteverket.se. Enkla bolag och partrederier I enkla bolag och partrederier ansvarar den enskilde bolagsmannen för redovisning och betalning av sina skatter och avgifter i bolagets verksamhet. För att inte varje bolagsman ska behöva registreras för moms och som arbetsgivare kan Skatteverket efter ansökan registrera en av bolagsmännen som representant. Representanten måste utses av samtliga del- ägare. Bifoga blanketten Representantansökan (SKV 5711) till bolagets skatte- och avgiftsanmälan. Ett enkelt bolag/partrederi kan inte bli godkänd för F-skatt. Det är endast delägare som kan ansöka om och bli godkända för F-skatt. Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Normalt är hyra av lokal undantaget från momsplikt. Om hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet kan du frivilligt ansöka om att få lägga moms på hyran. Hyresgästen får då möjlighet att dra av momsen. Läs mer i broschyren Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler (SKV 563). Omvänd skattskyldighet Vid omvänd skattskyldighet är det köparen som ska redovisa momsen. Säljaren ska då ställa ut en faktura utan moms och skriva på fakturan att det är köparen som ska redovisa momsen. Reglerna om omvänd skattskyldighet innebär att även näringsidkare som normalt inte har någon momspliktig verksamhet ska momsregistrera sig om de köper tjänster från utländska företagare. De vanligaste tillfällena då omvänd skattskyldighet ska tillämpas är när du under vissa förutsättningar: Köper varor från andra EU-länder. Köper tjänster från företagare i andra länder. Är verksam inom byggsektorn och köper byggtjänster. Läs mer om omvänd skattskyldighet på skatteverket.se. Reglerna för moms vid handel med andra EU-länder och länder utanför EU beskrivs också i broschyren Moms vid utrikeshandel (SKV 560). Personalliggare Du som bedriver verksamhet inom restaurang- eller frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare över vilka som arbetar i din lokal. Skyldigheten att föra personalliggare gäller inte om bara näringsidkaren, dennes make/maka eller barn under 16 år är verksamma. Du kan på skatteverket.se läsa mer och även beställa personal liggare (SKV 605). Kassaregister Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller betalning med kontokort måste ha ett certifierat kassaregister. Du ska anmäla innehav till Skatteverket innan verksamheten påbörjas.läs mer om kassaregister på skatteverket.se/kassaregister. Punktskatter Skatteverket är beskattningsmyndighet för samtliga punktskatter. Mer information hittar du på skatte verket.se. 19

20 För dig som inte kan registrera ditt företag på verksamt.se Så här fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan De rödmarkerade fälten är obligatoriska fält där alla som lämnar ansökan ska lämna uppgiften. Läs i rutorna för de grönmarkerade fälten för att se om du tillhör dem som ska lämna uppgiften. Under varje rubrik finns en hänvisning till under vilken rubrik i denna broschyr du hittar mer information om respektive avsnitt. Blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620) hämtar du på skatteverket.se eller på ditt skattekontor. Ansökan/anmälan Läs mer i denna broschyr under: F- och FA-skatt, sidan 9 Arbetsgivare, sidan 7 Moms, sidan 12 Obligatoriska fält för alla Avsnitt A Sökande Läs mer i denna broschyr under: Uppgifter om företaget, sidan 6 Övriga uppgifter, sidan 18 Avsnitt B Uppgifter om företaget Läs mer i denna broschyr under: Uppgifter om företaget, sidan 6 Övriga uppgifter, sidan 18 Avsnitt C Uppgifter om verksamheten Läs mer i denna broschyr under: Uppgifter om verksamheten, sidan 7 Fylls i om enskild närings idkare utför arbete åt andra Avsnitt D Beskrivning av verksamheten Läs mer i denna broschyr under: F- och FA-skatt, sidan 9 Avsnitt E Uppgifter om delägare Läs mer i denna broschyr under: Uppgifter om företaget, sidan 6 Här fyller handelsbolag och aktie bolag i vem som är delägare 20

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2012:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Lagerhållare skatt på energi

Lagerhållare skatt på energi Lagerhållare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som lagerhållare enligt lagen om skatt på energi. Informationen är översiktlig.

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Blekinge Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1

5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1 Innehåll 5 Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare... 1 5.1 Inledning...1 5.2 Ombud för en generalrepresentation...2 5.3 Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi...2 5.3.1 Enkla bolag

Läs mer

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Lagerhållare skatt på energi

Lagerhållare skatt på energi SKV 543 utgåva 6 Lagerhållare skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om att bli godkänd som lagerhållare enligt lagen om skatt på energi. Informationen

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

55 Beslut om preliminär skatt... 1

55 Beslut om preliminär skatt... 1 Innehåll 55 Beslut om preliminär skatt... 1 55.1 Innehåll... 1 55.2 55.2.1 Beslut om debitering av preliminär skatt... 2 Beräkning enligt schablon... 3 55.2.2 Beräkning enligt tillgängliga uppgifter...

Läs mer

Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan

Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan SKV 418 webbutgåva 2008-02-28 Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan Lämna din anmälan elektroniskt med e-legitimation på Internet! Du som tänker starta företag och ska ansöka om F-skatt eller FA-skatt

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: Januari 3 januari Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL

GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 GUIDE HUR DU FYLLER I ANSÖKAN OM F-SKATTSEDEL Slutlig version 1.0-1 juli 2003 2(6) Denna manual beskriver hur en ansökan om F-skattsedel och momsregistrering bör göras för

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan

Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan SKV 418 utgåva 22 Så fyller du i Skatte- och avgiftsanmälan Ansökan om F-skatt Anmälan om registrering för moms Registrering som arbetsgivare För att underlätta för dig som startar företag ger Skatteverket

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Starta. företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta. Driva Jag driver företag. Hur gör jag det på bästa sätt?

Starta. företag. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta. Driva Jag driver företag. Hur gör jag det på bästa sätt? 2016 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag driver

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Distansförsäljning av punktskattepliktiga

Distansförsäljning av punktskattepliktiga SKV 535 utgåva 1 Distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till Sverige Alkoholskatt Tobaksskatt Skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som avser att sälja alkoholvaror, tobaksvaror

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer