E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster"

Transkript

1 E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så kan du använda de e-tjänster som finns idag. 1

2 Innehåll: E-legitimation ett legitimationskort på nätet... 3 Så här skaffar du en e-legitimation... 5 Hur säker är en e-legitimation?... 6 E-tjänster på Skatteverkets webbplats... 7 Inkomstdeklaration på Internet... 7 Skattedeklaration på Internet... 9 Skattekontot på Internet Företagsregistrering på Internet Personbevis på Internet 12 Skattejämkning på Internet 12 Fördelar med att använda Skatteverkets e-tjänster Här hittar du mer information Skatteverkets kommande e-tjänster Frågor och problem?

3 e-legitimation E-legitimation ett legitimationskort på nätet En e-legitimation kan jämföras med en vanlig ID-handling, t.ex. ID-kort eller körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på Internet. Dessutom kan du skriva under uppgifter på Internet. E-legitimationen kan vara i form av en fil på en hårddisk eller i form av ett kort. Med e-legitimationen legitimerar du dig och får tillgång till uppgifter som finns om dig själv eller ditt företag, t.ex. i Skatteverkets register kan du också skriva under en handling och skicka in den till t.ex. Skatteverket i form av ett elektroniskt dokument. Begreppet e-legitimation ersätter tidigare namn som elektronisk ID-handling, certifikat etc. Vem kan använda en e-legitimation? En e-legitimation kan bara användas av en fysisk person. Det innebär att ett företag eller en organisation inte kan få en e-legitimation, annat än genom firmatecknaren eller ombudet (se nedan). Personen ska ha ett svenskt personnummer. Idag kan följande kategorier använda e-legitimation för Skatteverkets e-tjänster fysisk person (gäller alla tjänster) firmatecknare (gäller skattedeklaration och skattekontot på Internet) ombud (gäller tillgång till företagets skattekonto på Internet). Det här kan du använda din e-legitimation till Med en e-legitimation kan du använda alla Skatteverkets e-tjänster som finns på vår webbplats Du kan lämna din inkomstdeklaration skattedeklaration ansökan om skattejämkning. Du kan skriva ut personbevis på egen skrivare. Du kan anmäla ditt bankkonto för skatteåterbetalning i tjänsterna skattekonto inkomstdeklaration. 3

4 e-legitimation Du kan också legitimera dig för att se ditt skattekonto. Du kan även registrera ditt företag genom att skicka uppgifter till Skatteverket och Bolagsverket via företagsregistrering. Om du är firmatecknare i ett företag kan du lämna företagets skattedeklaration för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt via Internet. Använd samma e-legitimation till andra tjänster på Internet Om du skaffar en e-legitimation kan du använda den även till andra tjänster på Internet, där det krävs att du ska kunna styrka din identitet. Både myndigheter, kommuner och företag håller på att skapa flera sådana tjänster. Du som är förälder kan t.ex. begära föräldrapenning hos Försäkringskassan direkt på nätet. På webbplatsen kan du läsa mer om vilka tjänster som du behöver en e-legitimation till. 4

5 e-legitimation Så här skaffar du en e-legitimation Du måste ha ett svenskt personnummer. Företag måste ha en firmatecknare med svenskt personnummer. Se även sidan 3. Mer information om e-legitimation, t.ex. om åldersgräns, finns på nedanstående webbplatser. Du som redan är kund i en Internetbank kan använda din utrustning (koddosa, fil på hårddisken eller engångskoder) för att enkelt ladda ner e-legitimationen till din dator. Detta kan du göra hos någon av följande banker: Handelsbanken (www.handelsbanken.se/elegitimation) FöreningsSparbanken (www.foreningssparbanken.se) Ikanobanken (www.ikanobanken.se) SkandiaBanken (www.skandiabanken.se) Danske Bank (www.danskebank.se) där du kan välja din lokala provinsbank* Länsförsäkringar Bank (www.lansforsakringar.se/e-legitimation) Sparbanken Finn (www.sparbankenfinn.se) Sparbanken Gripen (www.gripen.se) Ovannämnda banker ingår i sammanslutningen BankID. Nordea (www.nordea.se) Telia genom SEB (www.seb.se) Nordea ger ut e-legitimationer på fil såväl som på kort, både till kunder och icke kunder. Du kan därför alltid gå in på Nordea (www.nordea.se) Läs mer om Telias e-legitimation på Har du redan en e-legitimation? Du som tidigare har skaffat en e-legitimation kan fortsätta använda den till samtliga e-tjänster så länge den är giltig. Du som har ett kort med e-legitimation från Nordea eller Telia kan använda det för Skatteverkets e-tjänster. Är du osäker på om din e-legitimation är giltig? Då kan du testa den på utfärdarens (bankens eller Telias) webbplats. Mer information får du på bankernas och Telias webbplatser enligt ovan. * Danske Bank (Bohusbanken, Hallands Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank, Östgöta Enskilda Bank). 5

6 e-legitimation Hur säker är en e-legitimation? Begreppet 24-timmarsmyndigheten, som regeringen införde för några år sedan, står för en kontinuerlig utveckling av den offentliga förvaltningen. Det innebär bl.a. att myndigheterna ska finnas tillgängliga på Internet och att medborgare och företag använder sig av den kanalen vid sina kontakter med myndigheterna. En förutsättning för att 24-timmarsmyndigheten ska fungera i praktiken är en säkerhetslösning som är gemensam för de e-tjänster som myndigheterna erbjuder medborgare och företag. Därför har de svenska bankerna och Telia i samarbete med myndigheterna tagit fram en standardiserad säkerhetslösning i form av en e-legitimation. En säkerhetslösning måste vara tillräckligt säker för det ändamål som den ska användas för. Dessutom måste den vara enkel att använda. Vi har bedömt att e-legitimationen är en tillräckligt säker lösning för våra e-tjänster. Samma bedömning har även andra myndigheter, kommuner m.fl. gjort, som erbjuder e-tjänster där det krävs en e-legitimation. När du loggar in och då du skriver under kontrollerar vi hos utgivaren att e-legitimationen är giltig. Det innebär att det är säkrare att lämna deklarationsblanketten elektroniskt än via papper, då vi direkt kan kontrollera att det verkligen är du som vill lämna uppgifter till oss. Men att alltid garantera säkerheten till hundra procent är inte möjligt. Det gäller alla säkerhetssystem, såväl e-legitimationen som vanliga bank- och kreditkort och underskrifter på papper. Olika sätt att skydda information på din dator Som användare av e-legitimationen bör du vidta en del åtgärder för att ytterligare öka säkerheten. Du måste själv se till att ingen obehörig kan komma åt din e-legitimation eller din säkerhetskod. Välj dessutom en säkerhetskod som är svår att gissa sig till. Din dator kan du på olika sätt skydda mot intrång. Du kan öka säkerheten rent allmänt genom att: använda en personlig brandvägg på din dator, framför allt om du är uppkopplad via bredband installera och uppgradera virusskydd på din dator förvara säkerhetskoder så att ingen obehörig kommer åt dem. Vad händer om det händer? Om någon, trots alla säkerhetsåtgärder, skulle komma åt din e-legitimation och använda den för att utföra någon av våra e-tjänster i ditt namn så kommer det att upptäckas, antingen av oss eller av dig själv. I sådana fall kan vi alltid rätta till de eventuella oegentligheter som har begåtts. Spärra e-legitimation Om du förlorat din e-legitimation eller misstänker att den på något sätt missbrukas ska du omedelbart spärra den. Detta gör du hos utgivaren. 6

7 e-tjänster E-tjänster på Skatteverkets webbplats Vid sidan av e-tjänsterna erbjuder vi andra nyttiga självbetjäningstjänster som inte kräver e-legitimation, t.ex. skatteuträkningsprogrammet och hjälp att beräkna bilförmån. Inkomstdeklaration på Internet Den elektroniska inkomstdeklarationen på Internet öppnar 22 mars. Passa på att göra din deklaration så tidigt som möjligt. I år kan 6,5 miljoner deklaranter göra sin deklaration på Internet. Vem kan deklarera på Internet? På din specifikation, som du får tillsammans med din deklaration, står det om du kan deklarera på Internet med säkerhetskoder eller e-legitimation. Säkerhetskoder finns förtryckta på din specifikation. Vad kan man göra? Med säkerhetskod kan du enbart godkänna de förtryckta uppgifterna. Du kan också använda säkerhetskoderna till att godkänna din deklaration på telefon eller via sms. Om du har en e-legitimation kan du göra mycket mer än så. Du som är löntagare eller pensionär kan ändra eller lägga till uppgifter, t.ex. yrka avdrag för resor till och från arbetet fylla i och lämna bilaga K4 (försäljning av aktier). Du får alla uppgifter ifyllda på rätt ställe utom omkostnadsbeloppet som du måste fylla i själv. 7

8 e-tjänster Du som är näringsidkare kan fylla i resultatet från din näringsverksamhet. Dina näringsbilagor skickar du in via Elda. Elda är ett dataprogram som gör det möjligt att föra över näringsuppgift (SRU) och kvartalsredovisning (KVR) via modem eller Internet till Skatteverket. fylla i och skicka in näringsbilagorna N1 och N6. Näringsbilaga N2 skickar du in via Elda. fylla i uppgifter från ditt fåmansföretag. Bilaga K10 skickar du in via Elda. Vill du veta mer om hur det går till att använda den elektroniska inkomstdeklarationen tillsammans med en e-legitimation kan du gå in på eller läsa någon av följande broschyrer: Dags att deklarera, SKV 325 Dags att deklarera näringsverksamhet utan årsbokslut, SKV 283 Dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut, SKV 285 Försäljning av aktier, SKV 332 8

9 e-tjänster Skattedeklaration på Internet Du som företagare kan lämna din skattedeklaration via Internet (eskd) i stället för att skicka den med brev. Företaget kan deklarera via Internet om företaget är momsregistrerat eller registrerat som arbetsgivare (dvs. ska lämna skattedeklaration) företaget har en firmatecknare med svenskt personnummer företaget tecknas av en (1) person inte flera personer i förening. Så här börjar du Anmäl till Skatteverket att du vill lämna skattedeklaration via Internet. Anmälningsblanketten hittar du på under E-tjänster Skattedeklaration Ladda ner blanketten Anmälan Elektroniska tjänster Skattedeklaration. Skaffa en e-legitimation. Det gör du, som ska skriva under deklarationen, hos din bank (se sidan 5). Varför ska företaget anmäla firmatecknare? En anmälan behövs för att vi ska kunna koppla ihop firmatecknarens personnummer med företagets organisationsnummer. När en person loggar in sig för att se eller lämna ett företags uppgifter på Internet sker en kontroll att det är rätt person, dvs. den firmatecknare som anmälts som behörig för detta företag. Tips för dig som har bokföringshjälp I skattedeklarationstjänsten finns en funktion som gör det möjligt för t.ex. den som sköter bokföringen att skapa en fil med deklarationsuppgifter, som firmatecknaren sedan kan föra över i formuläret för skattedeklaration. Firmatecknaren skriver sedan under uppgifterna elektroniskt och skickar in dem. Lagstiftningen medger ännu inte att skattedeklaration lämnas via ombud. Det är den behörige firmatecknaren som ska skriva under deklarationen och denna rätt kan inte överlåtas till något ombud. Fullmakt, lämnad t.ex. åt den som är redovisningsansvarig på företaget eller fristående redovisningskonsult, gäller alltså inte. 9

10 e-tjänster Skattekontot på Internet Privatpersoner och företag som har e-legitimation kan bland annat se ställningen på sitt skattekonto direkt via Internet. Vilka kan få tillgång till skattekontot på Internet? Du kan få tillgång till dina skattekontouppgifter på Internet om du har svenskt personnummer. Företag kan få tillgång till företagets skattekonto på Internet om företaget har en firmatecknare eller ett ombud med svenskt personnummer. Hur gör jag för att få tillgång till skattekontot på Internet? Privatperson Skaffa dig en e-legitimation. Om du är bosatt utomlands och har ett särskilt skatteregistreringsnummer (s.k. GDnummer) måste du meddela ditt skattekontor om du vill ha tillgång till ditt skattekonto på GD-numret. Företag Anmäl till Skatteverket vilka firmatecknare eller ombud som ska ha tillgång till företagets skattekonto *. Anmälningsblanketten hittar du på under E-tjänster Skattekonto Blanketten Anmälan/Fullmakt Elektroniska tjänster Skattekonto. Se till att firmatecknaren eller ombudet skaffar en e-legitimation. En firmatecknare som redan är behörig att lämna skattedeklaration via Internet kan se företagets skattekonto utan särskild anmälan. Varför ska företaget anmäla firmatecknare eller ombud? En anmälan behövs för att vi ska kunna koppla ihop firmatecknarens eller ombudets personnummer med företagets organisationsnummer i Skatteverkets behörighetsregister för externa användare. När en person loggar in sig för att se ett företags uppgifter på Internet sker en kontroll att det är rätt person, dvs. den firmatecknare eller det ombud som anmälts som behörig för detta företag. * Du som har enskild firma behöver inte meddela Skatteverket eftersom det är samma skattekonto för både dig och företaget. 10

11 e-tjänster Företagsregistering på Internet Företagsregistrering är ett samarbete mellan Bolagsverket och Skatteverket för att ge en förbättrad service till företagare. Genom att erbjuda en gemensam kontaktpunkt och göra det möjligt med elektroniska anmälningar förenklas vardagen för företagen. Vad kan man göra? Med Bolagsverkets och Skatteverkets webbtjänst företagsregistrering kan du få information och stöd om företagsregistrering och företagande anmäla uppgifter för registrering av företaget (hos Bolagsverket) anmäla och ändra uppgifter för momsregistrering (hos Skatteverket) anmäla och ändra uppgifter för arbetsgivaravgifter (hos Skatteverket) ansöka om eller återkalla F-skatt eller FA-skatt (hos Skatteverket) lämna uppgifter för att få beslut om debiterad preliminärskatt vid nyregistrering (hos Skatteverket). Under maj 2005 byggs tjänsten ut så att man kan få tillgång till registrerade uppgifter om sitt företag. När du anmäler uppgifter behöver du en e-legitimation för att kunna skriva under elektroniskt. Annars måste du komplettera med en pappersblankett. Den information som finns i tjänsten kan du ta del av även utan e-legitimation. 11

12 e-tjänster Personbevis på Internet Nu kan du som har e-legitimation skriva ut personbevis direkt på din egen skrivare. Du kan använda tjänsten om du har e-legitimation vill beställa personbevis för dig själv. Vem kan skriva ut personbevis? Hur går det till? Personbeviset presenteras på din skärm med hjälp av programmet Adobe Reader i PDF-format. Personbeviset skriver du sedan ut på din egen skrivare. Du behöver ha version eller högre av Adobe Reader. Programmet kan du ladda ner gratis via Personbevis är ett intyg som visar vilka uppgifter som finns registrerade för dig i folkbokföringen hos Skatteverket. Observera att personbeviset inte är en ID-handling. Om du Begränsningar behöver personbevis med uppgifter om vissa familjerelationer vill beställa personbevis för någon annan person kan du i stället göra detta genom Beställningstjänsten på Skattejämkning på Internet Du som har A-skatt kan lämna din ansökan om jämkning (ändrad beräkning av skatteavdrag) via Internet i stället för att skicka den med brev. Vem kan lämna ansökan om skattejämkning på Internet? Du kan lämna ansökan om skattejämkning på Internet om du har svenskt personnummer och e-legitimation. Du som har F-skatt ska i stället lämna en preliminär självdeklaration på blankett SKV 4314L och skicka in den per post. Så här gör du Ansökan om skattejämkning hittar du på under E-tjänster Skattejämkning. Beslutet om skattejämkning kommer per post till dig inom ca två veckor. 12

13 e-tjänster Fördelar med att använda Skatteverkets e-tjänster Det finns flera fördelar med att använda Skatteverkets e-tjänster jämfört med att t.ex. deklarera på papper. I samtliga tjänster kan du få interaktiv hjälp medan du arbetar. Här kan du läsa mera om vilken nytta du kan ha av våra e-tjänster. Inkomstdeklaration på Internet Du är inte beroende av att ha deklarationen på papper när du deklarerar. Du får hjälp med uträkning och summering när du gör ändringar i deklarationen. Du ser bara de delar av deklarationen där du själv har förifyllda uppgifter. Du belastas alltså inte med onödig information. När du gör ändringar i deklarationen kan du samtidigt göra en ny skatteberäkning. Du som sålt aktier får alla uppgifter ifyllda på rätt ställe på bilagan K4. Det enda du behöver göra är att fylla i omkostnadsbeloppet. Du som är näringsidkare får alla dina skattemässiga balansposter från föregående år ifyllda på rätt ställe i näringsbilagorna N1 och N6. Det är enkelt och smidigt att skicka in deklarationen till Skatteverket, vid en tidpunkt som passar dig. När du skickat in deklarationen till Skatteverket får du omedelbart en kvittens som visar att den tagits emot samt vilka uppgifter du skickat in. Om du och din familj lämnar inkomstdeklarationen på Internet kan ni under vissa förutsättningar få skatteåterbäringen redan i juni. Läs mer i Dags att deklarera. Skattedeklarationen på Internet Deklarationen blir rätt från början. Du får hjälp med uträkning och summering. Du behöver inte vänta på att få din pappersblankett hemskickad. Du behöver inte ha tillgång till din pappersblankett när du deklarerar. Du kan lämna moms- och arbetsgivardelen var för sig när det passar dig. Det är enkelt och smidigt att skicka in deklarationen till Skatteverket. Du får omedelbart en kvittens på att skattedeklarationen kommit in till Skatteverket samt vilka uppgifter du skickat in. Du kan se uppgifter för tidigare perioder. Skattekontot på Internet Du kan kontrollera ditt eller företagets aktuella saldo på skattekontot på tider som passar dig. För att få veta ställningen på kontot slipper du sitta i telefonkö, eller vänta tills kontoutdraget kommer på posten. Du kan stämma av din bokföring på ett enklare sätt med den sökrutin som finns för bokförda transaktioner. Om du inte anmält ett bankkonto för din skatteåterbäring kan du göra det via skattekontot på Internet när som helst under året. 13

14 e-tjänster Företagsregistering på Internet Uppgifter som ska lämnas till två myndigheter, Skatteverket och Bolagsverket, behöver du bara lämna på ett ställe, på tider som passar dig. Du får information och hjälp med dina ansökningar. Du får personbeviset direkt i din hand. Personbevis på Internet Du kan enkelt och smidigt ladda ner personbevis på tider som passar dig. Skattejämkning på Internet Du får hjälp med uträkning och summering i din ansökan. Ansökan kommer in direkt och kan hanteras snabbare. Det är ett bekvämt sätt att skicka in ansökan. 14

15 Här hittar du mer information På skatteverkets webbplats kan du hitta mer information om e-legitimation. Webbroboten Erik svarar på frågor om e-legitimation. Erik svarar också på frågor om privatpersoners deklaration. Hans kunskap om e-legitimation utvecklas i samverkan mellan Skatteverket, bankerna och Telia. Erik kan också nås från bankernas webbplatser. Fördjupad information om e-legitimation för identifiering och underskrift hittar du under rubriken E-tjänster, huvudmeny, Föreskrifter och vägledningar Samset (Samhällets elektroniska tjänster). Här finns rapporter och vägledning till myndigheter från SAMSET-projektet samlade. SAMSETprojektet har genomförts i samverkan mellan Skatteverket, dåvarande Riksförsäkringsverket, Bolagsverket och Statskontoret. Projektet har haft regeringens uppdrag att under ett inledningsskede ha ansvar för administrationen av elektroniska ID-handlingar (e-legitimationer) för elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter inom statsförvaltningen. Mer information om IT-säkerhet finns på Konsumentverkets webbplats (Internet & IT). Post- och telestyrelsens webbplats (Säkerhet på Internet) Skatteverkets kommande e-tjänster Under 2005 kommer e-tjänsten Skattejämkning att öppnas även för skolungdomsansökningar och ansökningar om särskild beräkningsgrund (stående jämkning). Anmäla behörig person Utvecklingen av nya e-tjänster och utbyggnad av befintliga e-tjänster sker successivt. Till våren 2005 kommer en ny e-tjänst Anmäla behörig person. Till att börja med kan du som har enskild firma använda tjänsten och anmäla att du vill börja lämna skattedeklarationen via Skatteverkets webbplats. Du kan också anmäla ett ombud som ska ha åtkomst till ditt skattekonto. För att kunna nyttja tjänsten krävs en e-legitimation. Denna tjänst kommer att byggas ut så att även andra än enskild firmor ska kunna använda tjänsten. 15

16 Frågor och problem? Läs först information på vår webbplats eller fråga vår webbrobot Erik. Om du har tekniska problem med någon e-tjänst kan du få hjälp hos Servicejouren. Du kan antingen skicka e-post eller ringa på För e-post finns ett formulär på under Svar på frågor/ Ser vicejouren. Tekniska problem med din e-legitimation? Om du har problem med att installera din e-legitimation eller att logga in, kontakta Telia eller den bank som utfärdade din e-legitimation. Självbetjäning dygnet runt Webbplats: Servicetelefon: Personlig service Växel: Skatteupplysning: Skatteupplysningens öppettider: Måndag-torsdag kl. 8-19, fredag kl SKV 206 utgåva 3. Utgiven i februari

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

E-tjänster som förenklar livet

E-tjänster som förenklar livet E-tjänster som förenklar livet Olika typer av e-tjänster Interna e-tjänster Statliga och kommunala e-tjänster Kommersiella e-tjänster E-tjänster för privatpersoner resp. organisationer Vinster för användaren

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

2015 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

2015 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2015 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 824 kronor eller mer under år 2015. Skatteavdraget

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

SKV 271 utgåva 10. Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU)

SKV 271 utgåva 10. Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU) SKV 271 utgåva 10 Teknisk beskrivning inkomståret 2003 för redovisning med ADB-medium FELMEDDELANDEN (SRU) 2004-02-22 INK3S Inkomstdeklaration 3, sid 2 och 4 FÖRORD Uppgifter om inkomst av näringsverksamhet

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

BankID idag och i framtiden. 2007-03-26 Jesper Skagerberg Finansiell ID-Teknik BID AB

BankID idag och i framtiden. 2007-03-26 Jesper Skagerberg Finansiell ID-Teknik BID AB BankID idag och i framtiden 2007-03-26 Jesper Skagerberg Finansiell ID-Teknik BID AB Innehåll Om BankID Termer och begrepp Användning i siffror Tjänster Utveckling Om BankID Certfabrik GTC op GTC op GTC

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2011 Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2011. Skatteavdraget

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

2014 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

2014 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2014 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 782 kronor eller mer under år 2014. Skatteavdraget

Läs mer

Skattereduktion för gåva

Skattereduktion för gåva SKV 319 utgåva 1 Skattereduktion för gåva information till gåvogivare och gåvotagare Den här broschyren innehåller information både till gåvogivare och gåvotagare. Skattereduktion för gåva har inte tryckts

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2007 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 17 100 kr eller mer. Skatteavdraget kan bli för

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel

DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541. Ert dgluri' 1 r. Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel DClium 1119 2011-04-08 2011-119-3541 Ert dgluri' Rättavdelningen Mocika Haraldsson ANKOM 2011 -Ol~- 1 r Handikapp förbunden Box 1386 172 27 Sundbyberg Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om

Läs mer

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket

Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Registrering av kontrollenhet och kassaregister hos Skatteverket Steg 1 Försäkra dig om att du har en giltig e-legitimation. Du kan använda e-legitimation från BankID, Nordea, SEB, Telia eller Posten.

Läs mer

barnomsorg En webbservice för dig som har eller vill söka en plats för ditt barn i Ronnebys barnomsorg! www.ronneby.se/barnomsorg

barnomsorg En webbservice för dig som har eller vill söka en plats för ditt barn i Ronnebys barnomsorg! www.ronneby.se/barnomsorg barnomsorg En webbservice för dig som har eller vill söka en plats för ditt barn i Ronnebys barnomsorg! www.ronneby.se/barnomsorg www.ronneby.se/barnomsorg E-service barnomsorg har ersatt blanketter för

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst

Kvalitetssäkrad välfärd. Offentliga uppgifter till vår tjänst Kvalitetssäkrad välfärd Offentliga uppgifter till vår tjänst Offentliga uppgifter till vår tjänst Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Version 2012-02-28 MANUAL Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: IT-förvaltningsenheten Datum

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina in kom ster och

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer