E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster"

Transkript

1 E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster Vet du vad en e-legitimation är och vad du kan använda den till? Den här broschyren ger dig lite mera kunskap. Gör slag i saken! Skaffa en e-legitimation så kan du använda de e-tjänster som finns idag. 1

2 Innehåll: E-legitimation ett legitimationskort på nätet... 3 Så här skaffar du en e-legitimation... 5 Hur säker är en e-legitimation?... 6 E-tjänster på Skatteverkets webbplats... 7 Inkomstdeklaration på Internet... 7 Skattedeklaration på Internet... 9 Skattekontot på Internet Företagsregistrering på Internet Personbevis på Internet 12 Skattejämkning på Internet 12 Fördelar med att använda Skatteverkets e-tjänster Här hittar du mer information Skatteverkets kommande e-tjänster Frågor och problem?

3 e-legitimation E-legitimation ett legitimationskort på nätet En e-legitimation kan jämföras med en vanlig ID-handling, t.ex. ID-kort eller körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på Internet. Dessutom kan du skriva under uppgifter på Internet. E-legitimationen kan vara i form av en fil på en hårddisk eller i form av ett kort. Med e-legitimationen legitimerar du dig och får tillgång till uppgifter som finns om dig själv eller ditt företag, t.ex. i Skatteverkets register kan du också skriva under en handling och skicka in den till t.ex. Skatteverket i form av ett elektroniskt dokument. Begreppet e-legitimation ersätter tidigare namn som elektronisk ID-handling, certifikat etc. Vem kan använda en e-legitimation? En e-legitimation kan bara användas av en fysisk person. Det innebär att ett företag eller en organisation inte kan få en e-legitimation, annat än genom firmatecknaren eller ombudet (se nedan). Personen ska ha ett svenskt personnummer. Idag kan följande kategorier använda e-legitimation för Skatteverkets e-tjänster fysisk person (gäller alla tjänster) firmatecknare (gäller skattedeklaration och skattekontot på Internet) ombud (gäller tillgång till företagets skattekonto på Internet). Det här kan du använda din e-legitimation till Med en e-legitimation kan du använda alla Skatteverkets e-tjänster som finns på vår webbplats Du kan lämna din inkomstdeklaration skattedeklaration ansökan om skattejämkning. Du kan skriva ut personbevis på egen skrivare. Du kan anmäla ditt bankkonto för skatteåterbetalning i tjänsterna skattekonto inkomstdeklaration. 3

4 e-legitimation Du kan också legitimera dig för att se ditt skattekonto. Du kan även registrera ditt företag genom att skicka uppgifter till Skatteverket och Bolagsverket via företagsregistrering. Om du är firmatecknare i ett företag kan du lämna företagets skattedeklaration för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt via Internet. Använd samma e-legitimation till andra tjänster på Internet Om du skaffar en e-legitimation kan du använda den även till andra tjänster på Internet, där det krävs att du ska kunna styrka din identitet. Både myndigheter, kommuner och företag håller på att skapa flera sådana tjänster. Du som är förälder kan t.ex. begära föräldrapenning hos Försäkringskassan direkt på nätet. På webbplatsen kan du läsa mer om vilka tjänster som du behöver en e-legitimation till. 4

5 e-legitimation Så här skaffar du en e-legitimation Du måste ha ett svenskt personnummer. Företag måste ha en firmatecknare med svenskt personnummer. Se även sidan 3. Mer information om e-legitimation, t.ex. om åldersgräns, finns på nedanstående webbplatser. Du som redan är kund i en Internetbank kan använda din utrustning (koddosa, fil på hårddisken eller engångskoder) för att enkelt ladda ner e-legitimationen till din dator. Detta kan du göra hos någon av följande banker: Handelsbanken (www.handelsbanken.se/elegitimation) FöreningsSparbanken (www.foreningssparbanken.se) Ikanobanken (www.ikanobanken.se) SkandiaBanken (www.skandiabanken.se) Danske Bank (www.danskebank.se) där du kan välja din lokala provinsbank* Länsförsäkringar Bank (www.lansforsakringar.se/e-legitimation) Sparbanken Finn (www.sparbankenfinn.se) Sparbanken Gripen (www.gripen.se) Ovannämnda banker ingår i sammanslutningen BankID. Nordea (www.nordea.se) Telia genom SEB (www.seb.se) Nordea ger ut e-legitimationer på fil såväl som på kort, både till kunder och icke kunder. Du kan därför alltid gå in på Nordea (www.nordea.se) Läs mer om Telias e-legitimation på Har du redan en e-legitimation? Du som tidigare har skaffat en e-legitimation kan fortsätta använda den till samtliga e-tjänster så länge den är giltig. Du som har ett kort med e-legitimation från Nordea eller Telia kan använda det för Skatteverkets e-tjänster. Är du osäker på om din e-legitimation är giltig? Då kan du testa den på utfärdarens (bankens eller Telias) webbplats. Mer information får du på bankernas och Telias webbplatser enligt ovan. * Danske Bank (Bohusbanken, Hallands Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank, Östgöta Enskilda Bank). 5

6 e-legitimation Hur säker är en e-legitimation? Begreppet 24-timmarsmyndigheten, som regeringen införde för några år sedan, står för en kontinuerlig utveckling av den offentliga förvaltningen. Det innebär bl.a. att myndigheterna ska finnas tillgängliga på Internet och att medborgare och företag använder sig av den kanalen vid sina kontakter med myndigheterna. En förutsättning för att 24-timmarsmyndigheten ska fungera i praktiken är en säkerhetslösning som är gemensam för de e-tjänster som myndigheterna erbjuder medborgare och företag. Därför har de svenska bankerna och Telia i samarbete med myndigheterna tagit fram en standardiserad säkerhetslösning i form av en e-legitimation. En säkerhetslösning måste vara tillräckligt säker för det ändamål som den ska användas för. Dessutom måste den vara enkel att använda. Vi har bedömt att e-legitimationen är en tillräckligt säker lösning för våra e-tjänster. Samma bedömning har även andra myndigheter, kommuner m.fl. gjort, som erbjuder e-tjänster där det krävs en e-legitimation. När du loggar in och då du skriver under kontrollerar vi hos utgivaren att e-legitimationen är giltig. Det innebär att det är säkrare att lämna deklarationsblanketten elektroniskt än via papper, då vi direkt kan kontrollera att det verkligen är du som vill lämna uppgifter till oss. Men att alltid garantera säkerheten till hundra procent är inte möjligt. Det gäller alla säkerhetssystem, såväl e-legitimationen som vanliga bank- och kreditkort och underskrifter på papper. Olika sätt att skydda information på din dator Som användare av e-legitimationen bör du vidta en del åtgärder för att ytterligare öka säkerheten. Du måste själv se till att ingen obehörig kan komma åt din e-legitimation eller din säkerhetskod. Välj dessutom en säkerhetskod som är svår att gissa sig till. Din dator kan du på olika sätt skydda mot intrång. Du kan öka säkerheten rent allmänt genom att: använda en personlig brandvägg på din dator, framför allt om du är uppkopplad via bredband installera och uppgradera virusskydd på din dator förvara säkerhetskoder så att ingen obehörig kommer åt dem. Vad händer om det händer? Om någon, trots alla säkerhetsåtgärder, skulle komma åt din e-legitimation och använda den för att utföra någon av våra e-tjänster i ditt namn så kommer det att upptäckas, antingen av oss eller av dig själv. I sådana fall kan vi alltid rätta till de eventuella oegentligheter som har begåtts. Spärra e-legitimation Om du förlorat din e-legitimation eller misstänker att den på något sätt missbrukas ska du omedelbart spärra den. Detta gör du hos utgivaren. 6

7 e-tjänster E-tjänster på Skatteverkets webbplats Vid sidan av e-tjänsterna erbjuder vi andra nyttiga självbetjäningstjänster som inte kräver e-legitimation, t.ex. skatteuträkningsprogrammet och hjälp att beräkna bilförmån. Inkomstdeklaration på Internet Den elektroniska inkomstdeklarationen på Internet öppnar 22 mars. Passa på att göra din deklaration så tidigt som möjligt. I år kan 6,5 miljoner deklaranter göra sin deklaration på Internet. Vem kan deklarera på Internet? På din specifikation, som du får tillsammans med din deklaration, står det om du kan deklarera på Internet med säkerhetskoder eller e-legitimation. Säkerhetskoder finns förtryckta på din specifikation. Vad kan man göra? Med säkerhetskod kan du enbart godkänna de förtryckta uppgifterna. Du kan också använda säkerhetskoderna till att godkänna din deklaration på telefon eller via sms. Om du har en e-legitimation kan du göra mycket mer än så. Du som är löntagare eller pensionär kan ändra eller lägga till uppgifter, t.ex. yrka avdrag för resor till och från arbetet fylla i och lämna bilaga K4 (försäljning av aktier). Du får alla uppgifter ifyllda på rätt ställe utom omkostnadsbeloppet som du måste fylla i själv. 7

8 e-tjänster Du som är näringsidkare kan fylla i resultatet från din näringsverksamhet. Dina näringsbilagor skickar du in via Elda. Elda är ett dataprogram som gör det möjligt att föra över näringsuppgift (SRU) och kvartalsredovisning (KVR) via modem eller Internet till Skatteverket. fylla i och skicka in näringsbilagorna N1 och N6. Näringsbilaga N2 skickar du in via Elda. fylla i uppgifter från ditt fåmansföretag. Bilaga K10 skickar du in via Elda. Vill du veta mer om hur det går till att använda den elektroniska inkomstdeklarationen tillsammans med en e-legitimation kan du gå in på eller läsa någon av följande broschyrer: Dags att deklarera, SKV 325 Dags att deklarera näringsverksamhet utan årsbokslut, SKV 283 Dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut, SKV 285 Försäljning av aktier, SKV 332 8

9 e-tjänster Skattedeklaration på Internet Du som företagare kan lämna din skattedeklaration via Internet (eskd) i stället för att skicka den med brev. Företaget kan deklarera via Internet om företaget är momsregistrerat eller registrerat som arbetsgivare (dvs. ska lämna skattedeklaration) företaget har en firmatecknare med svenskt personnummer företaget tecknas av en (1) person inte flera personer i förening. Så här börjar du Anmäl till Skatteverket att du vill lämna skattedeklaration via Internet. Anmälningsblanketten hittar du på under E-tjänster Skattedeklaration Ladda ner blanketten Anmälan Elektroniska tjänster Skattedeklaration. Skaffa en e-legitimation. Det gör du, som ska skriva under deklarationen, hos din bank (se sidan 5). Varför ska företaget anmäla firmatecknare? En anmälan behövs för att vi ska kunna koppla ihop firmatecknarens personnummer med företagets organisationsnummer. När en person loggar in sig för att se eller lämna ett företags uppgifter på Internet sker en kontroll att det är rätt person, dvs. den firmatecknare som anmälts som behörig för detta företag. Tips för dig som har bokföringshjälp I skattedeklarationstjänsten finns en funktion som gör det möjligt för t.ex. den som sköter bokföringen att skapa en fil med deklarationsuppgifter, som firmatecknaren sedan kan föra över i formuläret för skattedeklaration. Firmatecknaren skriver sedan under uppgifterna elektroniskt och skickar in dem. Lagstiftningen medger ännu inte att skattedeklaration lämnas via ombud. Det är den behörige firmatecknaren som ska skriva under deklarationen och denna rätt kan inte överlåtas till något ombud. Fullmakt, lämnad t.ex. åt den som är redovisningsansvarig på företaget eller fristående redovisningskonsult, gäller alltså inte. 9

10 e-tjänster Skattekontot på Internet Privatpersoner och företag som har e-legitimation kan bland annat se ställningen på sitt skattekonto direkt via Internet. Vilka kan få tillgång till skattekontot på Internet? Du kan få tillgång till dina skattekontouppgifter på Internet om du har svenskt personnummer. Företag kan få tillgång till företagets skattekonto på Internet om företaget har en firmatecknare eller ett ombud med svenskt personnummer. Hur gör jag för att få tillgång till skattekontot på Internet? Privatperson Skaffa dig en e-legitimation. Om du är bosatt utomlands och har ett särskilt skatteregistreringsnummer (s.k. GDnummer) måste du meddela ditt skattekontor om du vill ha tillgång till ditt skattekonto på GD-numret. Företag Anmäl till Skatteverket vilka firmatecknare eller ombud som ska ha tillgång till företagets skattekonto *. Anmälningsblanketten hittar du på under E-tjänster Skattekonto Blanketten Anmälan/Fullmakt Elektroniska tjänster Skattekonto. Se till att firmatecknaren eller ombudet skaffar en e-legitimation. En firmatecknare som redan är behörig att lämna skattedeklaration via Internet kan se företagets skattekonto utan särskild anmälan. Varför ska företaget anmäla firmatecknare eller ombud? En anmälan behövs för att vi ska kunna koppla ihop firmatecknarens eller ombudets personnummer med företagets organisationsnummer i Skatteverkets behörighetsregister för externa användare. När en person loggar in sig för att se ett företags uppgifter på Internet sker en kontroll att det är rätt person, dvs. den firmatecknare eller det ombud som anmälts som behörig för detta företag. * Du som har enskild firma behöver inte meddela Skatteverket eftersom det är samma skattekonto för både dig och företaget. 10

11 e-tjänster Företagsregistering på Internet Företagsregistrering är ett samarbete mellan Bolagsverket och Skatteverket för att ge en förbättrad service till företagare. Genom att erbjuda en gemensam kontaktpunkt och göra det möjligt med elektroniska anmälningar förenklas vardagen för företagen. Vad kan man göra? Med Bolagsverkets och Skatteverkets webbtjänst företagsregistrering kan du få information och stöd om företagsregistrering och företagande anmäla uppgifter för registrering av företaget (hos Bolagsverket) anmäla och ändra uppgifter för momsregistrering (hos Skatteverket) anmäla och ändra uppgifter för arbetsgivaravgifter (hos Skatteverket) ansöka om eller återkalla F-skatt eller FA-skatt (hos Skatteverket) lämna uppgifter för att få beslut om debiterad preliminärskatt vid nyregistrering (hos Skatteverket). Under maj 2005 byggs tjänsten ut så att man kan få tillgång till registrerade uppgifter om sitt företag. När du anmäler uppgifter behöver du en e-legitimation för att kunna skriva under elektroniskt. Annars måste du komplettera med en pappersblankett. Den information som finns i tjänsten kan du ta del av även utan e-legitimation. 11

12 e-tjänster Personbevis på Internet Nu kan du som har e-legitimation skriva ut personbevis direkt på din egen skrivare. Du kan använda tjänsten om du har e-legitimation vill beställa personbevis för dig själv. Vem kan skriva ut personbevis? Hur går det till? Personbeviset presenteras på din skärm med hjälp av programmet Adobe Reader i PDF-format. Personbeviset skriver du sedan ut på din egen skrivare. Du behöver ha version eller högre av Adobe Reader. Programmet kan du ladda ner gratis via Personbevis är ett intyg som visar vilka uppgifter som finns registrerade för dig i folkbokföringen hos Skatteverket. Observera att personbeviset inte är en ID-handling. Om du Begränsningar behöver personbevis med uppgifter om vissa familjerelationer vill beställa personbevis för någon annan person kan du i stället göra detta genom Beställningstjänsten på Skattejämkning på Internet Du som har A-skatt kan lämna din ansökan om jämkning (ändrad beräkning av skatteavdrag) via Internet i stället för att skicka den med brev. Vem kan lämna ansökan om skattejämkning på Internet? Du kan lämna ansökan om skattejämkning på Internet om du har svenskt personnummer och e-legitimation. Du som har F-skatt ska i stället lämna en preliminär självdeklaration på blankett SKV 4314L och skicka in den per post. Så här gör du Ansökan om skattejämkning hittar du på under E-tjänster Skattejämkning. Beslutet om skattejämkning kommer per post till dig inom ca två veckor. 12

13 e-tjänster Fördelar med att använda Skatteverkets e-tjänster Det finns flera fördelar med att använda Skatteverkets e-tjänster jämfört med att t.ex. deklarera på papper. I samtliga tjänster kan du få interaktiv hjälp medan du arbetar. Här kan du läsa mera om vilken nytta du kan ha av våra e-tjänster. Inkomstdeklaration på Internet Du är inte beroende av att ha deklarationen på papper när du deklarerar. Du får hjälp med uträkning och summering när du gör ändringar i deklarationen. Du ser bara de delar av deklarationen där du själv har förifyllda uppgifter. Du belastas alltså inte med onödig information. När du gör ändringar i deklarationen kan du samtidigt göra en ny skatteberäkning. Du som sålt aktier får alla uppgifter ifyllda på rätt ställe på bilagan K4. Det enda du behöver göra är att fylla i omkostnadsbeloppet. Du som är näringsidkare får alla dina skattemässiga balansposter från föregående år ifyllda på rätt ställe i näringsbilagorna N1 och N6. Det är enkelt och smidigt att skicka in deklarationen till Skatteverket, vid en tidpunkt som passar dig. När du skickat in deklarationen till Skatteverket får du omedelbart en kvittens som visar att den tagits emot samt vilka uppgifter du skickat in. Om du och din familj lämnar inkomstdeklarationen på Internet kan ni under vissa förutsättningar få skatteåterbäringen redan i juni. Läs mer i Dags att deklarera. Skattedeklarationen på Internet Deklarationen blir rätt från början. Du får hjälp med uträkning och summering. Du behöver inte vänta på att få din pappersblankett hemskickad. Du behöver inte ha tillgång till din pappersblankett när du deklarerar. Du kan lämna moms- och arbetsgivardelen var för sig när det passar dig. Det är enkelt och smidigt att skicka in deklarationen till Skatteverket. Du får omedelbart en kvittens på att skattedeklarationen kommit in till Skatteverket samt vilka uppgifter du skickat in. Du kan se uppgifter för tidigare perioder. Skattekontot på Internet Du kan kontrollera ditt eller företagets aktuella saldo på skattekontot på tider som passar dig. För att få veta ställningen på kontot slipper du sitta i telefonkö, eller vänta tills kontoutdraget kommer på posten. Du kan stämma av din bokföring på ett enklare sätt med den sökrutin som finns för bokförda transaktioner. Om du inte anmält ett bankkonto för din skatteåterbäring kan du göra det via skattekontot på Internet när som helst under året. 13

14 e-tjänster Företagsregistering på Internet Uppgifter som ska lämnas till två myndigheter, Skatteverket och Bolagsverket, behöver du bara lämna på ett ställe, på tider som passar dig. Du får information och hjälp med dina ansökningar. Du får personbeviset direkt i din hand. Personbevis på Internet Du kan enkelt och smidigt ladda ner personbevis på tider som passar dig. Skattejämkning på Internet Du får hjälp med uträkning och summering i din ansökan. Ansökan kommer in direkt och kan hanteras snabbare. Det är ett bekvämt sätt att skicka in ansökan. 14

15 Här hittar du mer information På skatteverkets webbplats kan du hitta mer information om e-legitimation. Webbroboten Erik svarar på frågor om e-legitimation. Erik svarar också på frågor om privatpersoners deklaration. Hans kunskap om e-legitimation utvecklas i samverkan mellan Skatteverket, bankerna och Telia. Erik kan också nås från bankernas webbplatser. Fördjupad information om e-legitimation för identifiering och underskrift hittar du under rubriken E-tjänster, huvudmeny, Föreskrifter och vägledningar Samset (Samhällets elektroniska tjänster). Här finns rapporter och vägledning till myndigheter från SAMSET-projektet samlade. SAMSETprojektet har genomförts i samverkan mellan Skatteverket, dåvarande Riksförsäkringsverket, Bolagsverket och Statskontoret. Projektet har haft regeringens uppdrag att under ett inledningsskede ha ansvar för administrationen av elektroniska ID-handlingar (e-legitimationer) för elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter inom statsförvaltningen. Mer information om IT-säkerhet finns på Konsumentverkets webbplats (Internet & IT). Post- och telestyrelsens webbplats (Säkerhet på Internet) Skatteverkets kommande e-tjänster Under 2005 kommer e-tjänsten Skattejämkning att öppnas även för skolungdomsansökningar och ansökningar om särskild beräkningsgrund (stående jämkning). Anmäla behörig person Utvecklingen av nya e-tjänster och utbyggnad av befintliga e-tjänster sker successivt. Till våren 2005 kommer en ny e-tjänst Anmäla behörig person. Till att börja med kan du som har enskild firma använda tjänsten och anmäla att du vill börja lämna skattedeklarationen via Skatteverkets webbplats. Du kan också anmäla ett ombud som ska ha åtkomst till ditt skattekonto. För att kunna nyttja tjänsten krävs en e-legitimation. Denna tjänst kommer att byggas ut så att även andra än enskild firmor ska kunna använda tjänsten. 15

16 Frågor och problem? Läs först information på vår webbplats eller fråga vår webbrobot Erik. Om du har tekniska problem med någon e-tjänst kan du få hjälp hos Servicejouren. Du kan antingen skicka e-post eller ringa på För e-post finns ett formulär på under Svar på frågor/ Ser vicejouren. Tekniska problem med din e-legitimation? Om du har problem med att installera din e-legitimation eller att logga in, kontakta Telia eller den bank som utfärdade din e-legitimation. Självbetjäning dygnet runt Webbplats: Servicetelefon: Personlig service Växel: Skatteupplysning: Skatteupplysningens öppettider: Måndag-torsdag kl. 8-19, fredag kl SKV 206 utgåva 3. Utgiven i februari

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda 2004-05-10 Rapport 2004:11 Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda * Skatteverket Uppdrag till Skatteverket att göra en genomgång av myndighetens regelverk m.m. (Fi2003/5093)....1

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 12 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Deklarera med SMS. - från skatteverkets synvinkel. Kandidatarbete, 10 poäng, Obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik. Framlagd: Maj, 2005

Deklarera med SMS. - från skatteverkets synvinkel. Kandidatarbete, 10 poäng, Obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik. Framlagd: Maj, 2005 Deklarera med SMS - från skatteverkets synvinkel Kandidatarbete, 10 poäng, Obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik Framlagd: Maj, 2005 Författare: Ibrahim Rajabi 680220 Andreas Lundqvist 810418 Handledare:

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer