Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F"

Transkript

1 Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!!

2 Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi insåg att vi var ensamma på europamarknaden och därmed automatiskt marknadsledande. Då vi inte fick några konkurrenter och efterfrågan var stor på denna marknad insåg vi snabbt att vi gjorde bäst i att stanna kvar på europamarknaden istället. Vi valde avveckla Masterprodukten tidigare än planerat då efterfrågan snabbt minskade efter ungefär 4 år från start. Masterprodukten blev inte den cashcow som vi förväntade men tack vare stora vinstmarginaler på Avantprodukten kunde vi fortsätta bedriva vår verksamhet. Eftersom vi i förväg hade provspelat de första åren av företagsspelet hade vi en ungefärlig bild över vilka åtgärder som behövdes tas och ungefär när vi behövde ta dem. Tillexempel valde vi att senarelägga ett planerat lån som vi tänkt ta efter år ett. Den planerade investeringen I linemaskin gjordes enligt tidsplan och senare investerade vi i ytterligare en linemaskin för att kunna möta den stora efterfrågan vi fick som ensam aktör på marknaden. Redan från start hade vi ett lågt engagemang på den inhemska marknaden vilket var en medveten strategi för att frigöra mer resurser till marknadsetablering på den europeiska marknaden. Höga marknadsföringskostnader på den till en början konkurrensutsatta inhemska marknaden riskerade annars att bli en allt för stor utgiftspost. Förklara skillnader När vi väl börjat företagsspelet och etablerat oss på Europamarkanden såg vi att de andra företagen satsade på andra marknaderna Asien, Sverige och Nordamerika. Eftersom vi kunde ta hela marknaden och därmed uppnå så hög lönsamhet valde vi att stanna kvar på den europeiska marknaden. De tidigare nämnda marknaderna var mycket konkurrensutsatta och en etablering efter ett par år såg vi inte som lönsam. När vi dom nya prognoserna såg vi att efterfrågan på Masterprodukten minskade snabbare än förväntat och därför valde vi att avveckla produkten tidigare och istället satsa på ny teknik. Det visade sig vara ett bra val att tidigt släppa Mastern då de företag som höll sig kvar vid Masterprodukten snabbt fick ekonomiska problem. Mycket av vår planering för efter det första året baserades på antaganden och prognoser och därför var det naturligt med små justeringar i planen för att bättre öka chanserna att lyckas på marknaden och fylla marknadens behov.

3 Vad skulle ni gjort annorlunda? Strategi och mål Vår strategi med att blir marknadsledande på Europa fungerade precis som vi hade tänkte oss då vi hade marknaden helt själv. Problemet var lite att vi hela tiden satsade, på både gott och ont, på hög produktionstakt och väl utrustad maskinpark.detta gjorde att kundfordringarna ofta låg för långt borta för att täcka våra kostnader och factoring blev ett dyrt måste för oss. Gruppen har efteråt pratat om hur vi skulle löst detta på annat sätt genom tex ett tredje lån istället. Som vi såg det under spelets gång så var problemet inte att vi sålde för lite utan att de vi sålde för satsade vi på nya investeringar i maskinparken, produktutveckling och hög produktionstakt. Det kändes fel att ta lån när de fattades små summor och stora kundfodringar var påväg in, psykologiskt. Ett mål som uppkom också var att vi inte skulle betala skatt utan skulle investera pengarna så att vi bara gjorde en liten vinst varje år. Gruppen kunde ha lagt mer pengar på marknadsföring och på så sätt få fler marknadsandelar, större produktionsvolym och i slutändan större vinst. Problemet med detta var att redan i dagsläget låg vi nästan varje år på max av vad vi kunde producera och sålde av allt. Fick till och med köpa produkter från konkurrenter för att täcka behovet. Man kunde då ha skapat en större maskinpark och bett om mer marknadsandelar efter det. Men som nämnt tidigare så hade vi likviditetsbrist och en sådan satsning kunde varit farlig för företaget. I slutet när den stora vinsten uppkom och alla lån av avbetalade kändes det som vi hade kommit till en punkt lite lik utgångsläget, men dock att nuvarande ledning hade bättre framförhållning än föregående och betalat av lånen, hade god omsättning och hade börjat utveckla optima som var det som skulle bli nästa stora produkt.

4 Startläge Gruppen hade en välplanerad plan för de första åren av spelet och hade gjort ett "worstcase" upplägg för den första tiden. Denna gick till så att vi provspelade spelet i förväg för att se om och i så fall när vi hade råd med investeringar i tillexempel produktutveckling och marknadsetablering. De som även gjordes i början av spelet var att säga upp avtal som den förra företagsledningen hade knutigt och försöka skapa ett kapital från hemmamarknaden med hjälp av vår Matserprodukt. Med hjälp av detta kapital bekostades stora delar av den nya satsningen mot Europa. Vi hade dock räknat med att masterprodukten skulle bli en större cashcow än vad de vissa sig att den blev på hemmamarknaden. Som tur var vissa de sig att Avant hade bättre avkastning och gav då ett bra kapital för vidareutveckling av företaget. Det var först när vi kom med avantprodukten och var på Europamarknaden vi fick ut den stora vinsten för våra produkter. Men detta är väldigt svårt att se innan då bara hade fått lite information om hur marknaden såg ut och vilka konkurrenter som skulle finnas på samma marknad. Långtidsplanering (3-5 år) Vårt mål var att så snabbt som möjligt inta Europamarknaden med vår innovativa Avant produkt. Vi skulle under en 5 års period tjäna in pengarna vi investerat för att börja inta den Amerikanska marknaden, eventuellt den Asiatiska marknaden också. Felet var bara att Avant produktens efterfrågan sänktes väldigt drastiskt vilket vi inte hade väntat oss. Vi fick istället investera i den nya produkten Excel som snabbt gav resultat. Innan det femte året hade vi bara tänkt lite svagt på att utveckla Excel. Vi hade så stora förhoppningar på Avant. Det vi gjorde bra var att vi snabbt kunde se hur efterfrågan på Avant sjönk vilket gav ett snabbt resultat och det var den bästa handling som kunde skett av vår ledning. Är man marknadsledande på en marknad som vi var och har bra förutsättningar för att hålla den ledningen ansåg vi att man ska stanna där. Från början tänkte vi ju undersöka Amerikanska marknaden men när man är inne på en marknad som den Europeiska just under början av ett företags etablering finns det inte en chans för investering i annat än just där. Vi ville ha allt lite för fort, att inta Amerikanska marknaden var aldrig aktuellt. Däremot i slutet på 90-talet hade vi kunnat fundera på det eftersom allt gick uppåt. Vi hade mycket pengar över som gick till skatt. Dessa pengar kunde lagts på till exempel undersökning av andra marknader. Förutom just att vi trodde pengarna skulle komma mycket snabbare så hade vi gjort en mycket bra planering som vi till mycket hög grad kunde följa. Vi hade en omsättning på 170 M, vilket var mycket högt jämfört med våra konkurrenter. Med andra ord behövdes inga större förändringar.

5 Vad har ni lärt er? Av ett företagsspel som detta kan man lära sig mycket. Det ger en bra inblick i hur kretsloppen går runt i företagen. Till att börja med är det till stor fördel om man har gjort en bra strategi att gå efter så att man vet till största del vad man ska göra när spelet väl startar, det ger en trygghet och man känner sig säkrare. Genom vår simulering lärde vi oss mycket och kunde på så sätt göra vår planering bättre. Det var ju naturligtvis mycket vi ville göra för vårt kapital under kort tid med diverse investeringar och hade man då inte vetat hur pass mycket pengar som skulle gå åt är det lätt att ta förhastade beslut som kan leda till konkursartade konsekvenser. Vi har lärt oss att, ett bra resultat består till en början av god planering. Denna tur måste givetvis kombineras med hårt arbete, och nog var det hårt de första åren när vi gick back p.g.a. våra investeringar, som för övrigt var helt rätta att göra. För efter ett antal år började ju resultatsiffrorna visa positiva tal, precis som vi önskade. I och med vår simulering visste vi att de första åren skulle visa negativa siffror så när spelet väl var igång och dessa siffrorna kom upp efter bokslutet kunde vi behålla lugnet och blicka framåt mot ett år som skulle gå bättre. Hade vi inte vetat att det skulle bli så här innan kunde situationen säkert blivit mer orolig och nervös. Vi har lärt oss att, planering är a och o samt att man genom hårt arbete kan nå goda resultat. Kommunikation är viktigt även det och naturligtvis har vi lärt oss detta genom företagsspelet, hela tiden handlar det om att ta sig igenom år efter år och lägga pengar på rätt plats på spelplanen. Genom att alla var delaktiga kunde vi upptäcka varandras misstag och få det hela att gå runt. En sak som dock inte gick runt mer än två av tio år så var det bokslutet, tre år blev det jackpott direkt, fem år skilde det på två-tre miljoner där vi kunde hitta felet och två år stod vi med olösta mysterium som aldrig kunde lösas. Detta trots vår noggranna dagbok över vad pengarna gått till. Att använda ett budgetunderlag samt att göra en likviditetsbudget skulle förmodligen varit bättre alternativ. Vi har lärt oss att kommunikation inom företaget är mycket viktigt och att man skulle behöva använt en bättre metod för att få bokslutet att gå ihop. Under spelets gång kunde vi se att vi var i behov av att våra kundfordringar inte låg för långt in i framtiden. Lagom för oss var när det tog två kvartal innan pengarna kom in i kassan. Låg de längre ifrån använde vi oss mycket av factoring och vi hamnade i det träsket till viss del. När vi sedan räknade ut hur mycket vi skulle sparat på att ta ett lån till såg vi att det i princip skulle bli plus minus noll. Vi har lärt oss att, en order med kort betalningstid gynnade oss och att man kanske skulle satsat ännu mer på detta än att ta de ordrar som skulle ge störst intäkt. Vi har lärt oss, att lite tur ska man ha. Det hade sett helt annorlunda ut om vi inte varit själva på Europa-marknaden. Till sist så kan vi säga att vi har lärt oss att man lär sig mer om man har kul. Vi hade roligt i vårt företag och har man roligt blir man både mer kreativ och engagerad. Vår plan var även att vi skulle vara Hot and Cool under dagen och för övrigt är detta både slogan och ledorden för företaget Hot and Cold.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare

De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare De första kapitlen av: Tore Friskopps Sagor från verkligheten 93 historier, lärdomar och tips från en e-handlare SLUTET Den 28 december 2007 låste jag min cykel utanför tingsrätten i Linköping. Det var

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det man kan. CARIN LINDAHL Projektkalkylen beräkna utgifter

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer