Ekonomi Sveriges ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi Sveriges ekonomi"

Transkript

1 Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt. Uppgiftens syfte: Att få se hur vårt ekonomiska system är uppbyggt från individ till hela Sveriges ekonomi. Att få reflektera och ta del av begrepp och utveckla en förståelse för hur dessa används. Att få möjlighet att dela med sig av egna tankar vad rör vår ekonomi.

2 Ordlista Här följer viktiga begrepp och betydelsen av de samma. - Självdeklaration Tar upp alla inkomster och utgifter under året. Man får en blankett hemskickad, man kollar så att alla uppgifter stämmer sedan skickas den in till skattemyndigheten. Om man har betalt för mycket skatt under det föregående året så får man tillbaka pengar, skatteåterbäring. Om man har betalt för lite i skatt så får man betala in pengar, kvarskatt. - Bruttoinkomst Det belopp som man får ut i lön. Nettoinkomst (bruttoinkomst skatt = nettoinkomst) Den summa man har kvar av lönen sedan skatten är dragen s k disponibel inkomst. - Amortera Om man tar ett lån för att t ex köpa en bil så får man betala ränta en kostnad för att man får låna och dessutom ska lånet betalas av, amorteras. - Budget En förteckning av alla inkomster och utgifter under året. - Fri konkurrens Det finns många som tillverkar samma vara både i Sverige och utomlands. Om man ska kunna konkurrera med dem måste man hålla ganska låga priser. Om Josef sätter priset alltför högt riskerar han

3 tappa kunder som väljer konkurrenternas billigare varor. Genom utställningar, annonsera i tidningar och dessutom försöka övertyga kunderna att ens egen vara är bäst så når man ut med sin vara och kan sälja så mycket som möjligt, att nå ut på detta sätt kallas för att marknadsföra. Det som är beskrivet här kallas för fri konkurrens vilket leder till låga priser och bra varor. - Oligopol Det finns bara ett par tillverkare av varan i hela världen, det kallas för oligopol. Om dessa bestämmer sig för att gå samman så kan de styra priset t ex bensinbolag. - Monopol Det finns bara en tillverkare av varan vilket gör att ägaren kan sätta hur högt pris som helst. Om det är en livsviktig vara så måste kunden köpa ändå. Om det inte finns efterfrågan på en vara d v s kunderna vill inte ha den så spelar det ingen roll om man har monopol på varan t ex det är inte många som vill ha en julgran när julen har varit. Företagsekonomi 1. Produktionsfaktorer måste finnas för att något ska produceras, vilka är produktionsfaktorerna? Förklara dem! Realkapital (maskiner, byggnader) = investeringar i sådant som håller om och om igen. Material Arbetskraft 2. Förklara begreppen intäkter och konkurs. Intäkter = inkomst, de pengar man får in t ex när du säljer en soffa på blocket.

4 Konkurs = Utgifterna är större än inkomsterna, företaget går med förlust och tvingas därför gå i konkurs och får då lämna ifrån sig sin egendom till fordringsägarna (de som lånat ut pengarna) 3. Vad menas med utbud? Vad händer med priserna om det finns ett stort utbud? Varför? Vad menas med efterfrågan? Vad händer med priset om det är en stor efterfrågan på en vara? Varför? 4. Företagen måste hitta ett jämviktspris. Vi köper inte mycket jordgubbar när de kostar 30 kr litern. Företagarna säljer mycket när de säljer för 10 kr litern men de får ingen vinst. Hur ska de hitta jämviktspriset? 5. Varför är det viktigt att människor sätter in pengar på banken?

5 6. Beskriv kortfattat begreppen hög- och lågkonjunktur. Högkonjunktur är när företag producerar mycket och människor har ett arbete och de betalar skatt till staten som då har pengar för att satsa på olika områden så som skola, sjukvård mm. Lågkonjunktur är motsatsen när företagen inte har råd att ha kvar människor för att det råder en låg efterfrågan. När folk går arbetslösa så har de inte råd att handla av företagen som då går ännu sämre och får sparka än fler. Staten får in mindre skattepengar och får betala ut mer bidrag. Man sätter in mindre pengar på banken. Många tar lån som de kanske inte har råd att betala. 7. Vad är ränta? Och varför är inlåningsräntan (det man sätter in) lägre än utlåningsräntan (det man lånar från banken)? Den ränta, eller avkastning som man får när man sätter in pengar är lägre än den ränta, kostnad som man får betala när man lånar pengar från banken. Det måste vara så här för att banken ska kunna betala omkostnader t ex löner till de anställda och de måste ju ha pengar att låna ut. 8. Nämn några andra sätt att spara pengar på utöver att sätta in pengar på banken. Aktier och fonder Sveriges ekonomi 9. Vad menas med den offentliga sektorn och finanssektorn? Vilka uppgifter har de? Den offentliga sektorn är ett samlingsnamn för kommun, stat och landsting. De bestämmer vad den offentliga sektorn ska producera t ex utbildning, vård, polis försvar, vägar mm. Finanssektorn kallas den del av sämhällets ekonomi som förmedlar pengar från sparare till investerare t ex Banker, valutabörser och aktiebörser. 10. Vad kallas det om pengarna i den offentliga sektorn inte räcker till? Budgetunderskott

6 11. Vilka är de tre samhällsekonomiska målen, förklara dem kort. 12. Vad menas med BNP respektive BNP per capita? Varför är dessa verktyg missvisande? 13. Varför blir det arbetslöshet? Alltför höga löner gör att företagens kostnader för att producera varorna blir för stora. Det blir billigare för konsumenterna att köpa utländska varor. När ingen köper företagens varor tvingas de så småningom slå igen och säga upp de anställda. Alltför liten efterfrågan tvingar företagen att dra ner på produktionen. De avskedar arbetskraft som inte kan köpa lika mycket varor och tjänster som tidigare när de blir arbetslösa. Efterfrågan minskar ytterligare och företagen tvingas avskeda ännu fler. En spiral har startat som kan leda till massarbetslöshet. 14. Vad kan man göra för att minska arbetslösheten? Först och främst så är det viktigt att företagen är konkurrenskraftiga och att produktionskostnaderna hålls nere.

7 Staten kan lägga in åtgärder t ex: Sätta igång statliga arbeten, om folk får pengar så ökar efterfrågan då vill företagen en producera mer. Då måste de anställa fler folk. Det låter enkelt men det är det inte. Det kan vara så att staten har ett budgetunderskott (går minus i den budget staten har lagt) då kanske det inte finns utrymme för dessa nämnda utgifter. Riksbanken kan påverka bankerna att sänka räntan. Då blir det billigare för företagen att låna pengar till att investera i nya realkapital. Om företagen bygger ut så behöver de mer arbetskraft, de anställer folk som då får större köpkraft och även här så är den positiva utvecklingen igång igen. 15. Vad menas med inflation? Pengarnas värde minskar, man får mindre för pengarna. 16. Varför blir det inflation? -Stor efterfrågan kan vara en orsak. Om det är en stor efterfrågan så är folk villiga att betala lite mer och det blir en allmän prispress uppåt. - Stora löneökningar kan vara en orsak. För att kompensera för de ökade kostnaderna så höjer företagen priserna på sina varor. Då ställs krav på ännu högre löner o s v. Inflation kan komma från utlandet. Viktiga importvaror som vi måste ha stiger i pris, det gör att inflationen drivs upp. Detta gör att andra varor och tjänster stiger. 17. Vad kan man göra för att komma till rätta med inflationen? Det finns inget enkelt svar, men... man kan försöka minska hushållens efterfrågan. Att höja skatten att införa tvångssparande, att höja räntan eller att minska bidragen. Dessa åtgärder leder dock oftast till arbetslöshet. Besluta om pris- och lönestopp, detta är bara en tillfällig lösning. Regeringen kan också försöka hålla tillbaka med löner och priser genom att övertyga arbetsmarknadens parter om att komma överens om små löneökningar och dessutom få företagen att låta bli prishöjningar.

8 18 Allt hänger ihop förklara kort bilden på framsidan Resonera kring och dra egna slutsatser om vilken betydelse konsumtionsvanor har för ett hållbart samhälle. Sverige och världen 19. Varför handlar vi med andra länder? Vi har inte förutsättningar att producera alla varor i Sverige bland annat beroende på klimat. 20. Vad är avgörande för ländernas produktion? Teknisk utveckling, kunnig arbetskraft, tillgång på råvaror, klimat mm. 21. Vad menas med att Sverige är högt industrialiserade? Vi har en hög produktion men en liten befolkning vilket resulterar i att hemmamarknaden inte räcker till så Sverige måste exportera.

9 22. Vad är våra viktigaste export- respektive importvaror? Verkstadsvaror så som maskiner, bilar, elektronik och datorer. 23. Varför har inte alla länder i världen frihandel om det medför låga priser för konsumenterna? Man måste skydda hemmamarknaden, de utländska varorna kanske är billigare och konkurrerar därför ut våra företag i vårt. 24. Hur kan man göra för att ta bort tull men ändå skydda det egna landets produktion? Man kan införa importkvot, med det menas att man beslutar att en viss procent av det som säljs måste ha producerats i det egnalandet. 25. Reflektera över fördelar respektive nackdelar med en globalisering av handeln? 26. Reflektera kring den ojämna fördelningen av världens pengar.

10 27. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina har alla gått framåt de sista fem åren men vilka är det som läroboken kallar de tre jättarna inom världsekonomin? EU, USA och Japan

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap SL 02, Ekonomisk kunskap Def. NATIONALEKONOMI: Undersökning av hur samhällets ekonomiska problem löses i olika samhällen (enl. en snävare def. undersökningen av fördelningen av knappa resurser). GRUNDPROBLEM:

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer