Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder"

Transkript

1 Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

2 Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi på universitet och när man forskar kallar man det för nationalekonomi Hushåll man kan läsa om ekonomi på olika nivåer, detta är varje hus och de som bor där Företag man kan titta på det förhållande till, hur företag och hushåll köper och säljer mellan sig Land hela landets nivå, på statlig nivå den offentliga sektorn här köps och säljs på alla tre nivåer och pengar går också mellan dem Globalt, mellan länder här handlar man också talar om export och import Om ekonomi är stark, på uppgång = tillväxt, eller svag varierar man pratar då om hög och lågkonjunktur

3 Marknadsekonomi Konkurrens Utbud hur mycket av något som säljs Efterfrågan hur mycket av något som vill köpas Marknad där varor säljs i ett land som vårt överallt Sälja/köpa både varor och tjänster

4 Marknadsekonomi Konkurrens när man har en marknadsekonomi är marknaden fri. Vem som helst får köpa och sälja. Om flera säljer samma vara får de konkurrera om kunderna. Om flera vill köpa samma vara, får de konkurrera med att bjuda över ett högre pris Utbud hur mycket av något som säljs om det finns mycket går priset ner, finns lite går priset upp, men bara i relation till... Efterfrågan hur mycket av något som vill köpas. Om många vill köpa efterfrågar samma vara går priset upp. Är det få, går priset ner Marknad där varor säljs i ett land som vårt överallt. Man kan alltså sälja och köpa varor vart som i vårt land. I affärer, på internet, loppis o.s.v. Man kan sälja och köpa både varor och tjänster

5 BNP Brutto National Produkt Brutto=summan National=landet Produkt=varor/tjänster = summan av värdet alla varor och tjänster som säljs i ett land under ett år BNP per capita (invånare BNP problematiskt med Sveriges placering i välståndsligan

6 Global Happy Planet Index Globala glada planeten index

7 Globala glada planeten index Istället för att bara räkna på ekonomiska faktorer räknar man med andra med Ekologiska fotavtryck hur mycket av jordens resurser som krävs för landets befolkning, om hela världen använde lika mycket. En svensks ekologiska fotavtryck kräver tre jordklot Hur lycklig befolkningen anser sig vara Hur lång medellivslängd landet har Alla tre faktorer vävs in i kartan ovan. Sveriges dåliga färg, beror på dåliga ekologiska fotavtryck

8 Ekonomiska kretsloppet Finns litet företag och hushåll Finns ett stort företag, banker, hushåll och offentlig sektor Global ländernas ekonomiska kretslopp MED andra länder

9 Ekonomiska kretsloppet Ett ekonomisk kretslopp är när pengar och varor/tjänster byter ägare och går runt bland dem som finns i ekonomin. Alla är beroende av varandra och samspelar. Finns litet företag och hushåll Större företag, banker, hushåll och offentlig sektor Global företag, banker, hushåll, offentlig sektor, alltså det stora ekonomiska kretsloppet i många länder har utbyte med varandra export, import av både företag och banktjänster

10 Det lilla ekonomiska kretsloppet

11 Det lilla ekonomiska kretsloppen Pengar = lönerna betalas ut från företag till hushåll Pengar = pris för varor/tjänster går för hushåll till företag Tjänst = arbetskraft går från hushåll till företag Varor/tjänst = det företaget producerar går från företag till hushåll

12 Det stora ekonomiska kretsloppet

13 Det stora ekonomiska kretsloppet Pengar till offentlig sektor kräver skatter, från både företag och offentlig sektor Pengar från offentlig sektor till företag bidrag (t.ex. företagsstöd) och service (vägar, post o.s.v.) Pengar från offentlig sektor till hushåll bidrag (t.ex. barnbidrag, pension) och service (skola, sjukvård, äldreomsorg o.s.v.) Pengar från banker till företag och hushåll i form av lån och ränta på sparade pengar Pengar till banker från företag och hushåll i form av sparande och ränta på lånade pengar

14 Banker Riksbanken reporänta=styrränta Banker: - inlåningsränta - utlåningsränta Utlåningsränta inlåningsränta = räntegap

15 Banker Riksbanken är bankernas bank och en statlig bank. Vanliga banker lånar sina pengar här och den ränta som sätts här styr priset på de räntor bankerna sedan tar ut från sina kunder. Vanliga bankers ränta måste vara högre än styrräntan=reporäntan för att bankerna ska gå i vinst. Riksbanken har ensamrätt att trycka pengar. Vanliga banker: inlåningsränta=räntan du får när du sätter in och sparar pengar i bank. Utlåningsränta=räntan du betalar när du lånar pengar från banken. Räntegap: Utlåningsräntan är högre än inlåningsräntan, annars skulle inte banken tjäna pengar. På bilden chefen för riksbanken Stefan Ingves.

16 Att låna i bank Bolån lån med pant: - bottenlån 85% värdet - topplån dyrare ränta, får inte låna alltid Kostnad lån: amortering och ränta Kreditkort utan pant dyr ränta

17 Att låna i bank Bolån är lån man tar för att köpa sin bostad. Då lämnar man sin bostad i säkerhet till banken. Bottenlån är lån som banken ser som säkra. Det är på högst 85% av ett småhus värde. Räntan på dessa lån är lägre. Topplån är om man behöver låna på det som överstiger 85% av värdet. De lånen har högre ränta. Ofta får man inte heller låna detta, det ser inte banken som säkert, om huset skulle förlora i värde. När man betalar för ett lån: amortering=betala tillbaka på själva lånesumman. Ränta=procentsats av lånesumman varje år, t.ex. 3% som man betalar för att få låna. Bankens vinst. Kreditkort är lån utan säkerhet=pant, dyrare få de inte är lika säkra.

18 Monopol och oligopol Om någon har ensamrätt att sälja Ingen konkurrens då Oligopol om få säljer Dåligt med konkurrens då

19 Monopol och oligopol Om någon har ensamrätt att sälja en vara. Som t.ex. Systembolaget. Riksdagen har lagstiftat om att bara staten får sälja, då man anser det skadligt med alkohol. Ingen konkurrens finns då alls Oligopol om få säljer en vara. Om stora företag köpt upp små och bara fåtal finns kvar. De kan då bestämma priser mycket. Dåligt med konkurrens då

20 Fördelar marknadsekonomi Vinst driver idérikedom Många varor att välja bland Priser hålls nere Kvalitén blir bra Rätt varor/tjänster blir till

21 Fördelar marknadsekonomi Vinst driver idérikedom människor blir på hittiga om det drivs av chansen att tjäna pengar. På nedersta bilden Signhild Arnegård Hansen, numera ordförande i Svenskt näringsliv. Hon startade sitt företag från grunden med sin familj, fick ta personliga lån för att starta Svenska lantchips. Numera omsätter (så mycket pengar används i företaget under ett år, inte vinsten) företaget 170 miljoner Många varor att välja bland då många vill in på marknaden, måste man hitta på nya och bättre saker Priser hålls nere, då flera säljer samma sak Kvalitén blir bra, då det bara är det bra sakerna som blir sålda, vill företag göra bra saker Rätt varor/tjänster blir till, då de som inte får sålt förlorar pengar, så tillverkar man rätt varor

22 Nackdelar med marknadekonomi Företag tar ej miljöhänsyn Begränsade resurser olja, mineraler Ständig tillväxt Reklam skapar efterfrågan Löner hålls låga

23 Nackdelar med marknadekonomi Företag tar ej miljöhänsyn då man är inriktad på vinst, att hålla rent kostar pengar. Stater måste då lagstifta mot utsläpp. Begränsade resurser olja, mineraler. Det är konkurrensen som styr, om det håller på att ta slut, tar man inte hänsyn till. Är någon villig att betala så tillverkar man. Ständig tillväxt. Man vill hela tiden ha en växande marknad, så man kan tjäna mer pengar. Genom reklam kan man skapa efterfrågan även på sådana saker som egentligen inte behövs. Det finns inget som hindrar det i en marknadsekonomi. Löner hålls låga, om inte arbetarna går ihop och förhandlar fram bättre löner.

24 Statens roll statens ekonomi Tar in skatter år miljarder kr Inkomster var 833 miljarder kr År 2011 använde staten 827 miljarder kr 29,9% av Sveriges BNP Kommunerna tar skatt med inkomstskatten

25 Statens roll statens ekonomi Tar in skatter år miljarder kr. Skatter från hushåll och företag, moms m.m. Med andra inkomster var det totalt 901 miljarder kr. Andra inkomster är avgifter och pengar från t.ex. försäljning av statlig egendom. Staten äger företag som t.ex. Sveaskog. År 2008 hade staten använde staten 943 miljarder kr 29,9% av Sveriges BNP. Staten spenderade inte bara sina inkomster utan även tidigare sparade pengar och lånade pengar Kommunens inkomstskatt

26 Skatter Inkomstskatt statlig och kommunal MOMS Punktskatter Transferreringar

27 Skatter Inkomstskatt statlig och kommunal. Kommunalskatt är olika i olika kommuner ca. 30%. Upp till en årsinkomst på kr ingen statlig skatt. Mellan kr och kr statliga skatten 20%, det som överstiger är det 25%. MOMS mervärdesskatt. Man betalar 25% i skatt när man köper något. Punktskatter på skadliga saker som t.ex. alkohol och tobak. Transferreringar är att man tar in skatter för att sedan ge ut bidrag och tjänster. Transfer förflytta. Till för att fördela rikedom.

28 Vad vi får för skatten? Pension Sjukvård Barnomsorg, grundskola och gymnasiet Universitet Barnbidrag Vägar Tåg

29 Vad får vi för skatten? Från 65 års ålder får vi en pension. En fast del och en som man själv kan bestämma hur den investeras. Sjukvård genom kommunala skatter, genom landstinget Genom kommunen tas alla från 0-19 år om hand. Universiteten är också gratis i Sverige Barnbidrag får alla upp till 16 år, sedan får man studiebidrag, under terminer man studerar bara Vägar och tåg - infrastruktur byggs i hela landet, för både hushåll och företag skall kunna fungera.

30 Bra och dåliga tider Högkonjunktur bra tider - tillväxt Lågkonjunktur dålig tider minskad tillväxt Inflation pengarna minskar i värde

31 Bra och dåliga tider Högkonjunktur bra tider tillväxt. När företag får sålt mycket, kan de producera mera. Priser kan hållas nere och fler kan köpa. När folk är nöjda, minskar efterfrågan. Då går priser ner och företagen måste tillverka mindre. Nedåtgående spiral och minskad tillväxt. Lågkonjunktur dålig tider minskad tillväxt. Inflation pengarna minskar i värde. Oftast under högkonjunktur om löner och priser höjs, får pengarna mindre värde. På bilden Aktivitetindex under 10 år. Hur mycket aktiviet = industriproduktion det funnits. Alltså hur mycket det växt, man vill att det ligger på 0,5% tillväxt. Så mycket mer varje år.

32 Handel med andra länder Pengar, tjänster och varor rör sig tämligen fritt Tullar Frihandelsområden Världsekonomin hänger ihop finanskrisen startade i USA

33 Handel med andra länder Pengar, tjänster och varor rör sig tämligen fritt Tullar mellan en del länder får man betala skatt=tull för att föra in varor i landet för att sälja. Ibland på vissa varor och inte andra. Länder vill skydda sina egna företags tillverkning Frihandelsområden EU är ett sådant. Vi har även sådant avtal med Norge genom EFTA (European Free Trade Association) Världsekomin hör ihop speciellt dollarn har stor betydelse för världen. Man handlar helst i dollar. Finanskrisen startade med en bankkris i USA. Man hade lånat ut pengar till husköp till folk som egenligen inte hade råd.

34 Import och export Import köpa från andra länder Export sälja till andra länder Rika länder exporterar färdiga industriprodukter Fattiga länder exporterar råvaror

35 Import och export Import när man köper varor/tjänster från andra länder Export är när man säljer varor/tjänster till andra länder Rika länder exporterar färdiga industriprodukter förädlade produkter. T.ex. att vi gör stål av vår järnmalm och papper av vår skog och säljer. Fattiga länder exporterar råvaror. T.ex. gruvors mineraler och bomull och kaffe direktplockat från fältet. De rika landet föräldlar sedan varan.

36 Vad betyder märkena? Fair trade rättvis handel Ekologiskt odlat bio och krav.

37 Vad betyder märkena? Fair trade de som odlar, producerar dessa varor i andra länder. Har fått tillräckligt betalt för sitt arbete och behandlad väl. Samt även vissa krav på ekologisk tillverkning. Ekologisk märkning som är bestämd som gemensam i hela EU. Det finns många i Sverige med som Kravmärkning.

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi 1/10 Till dig som är lärare

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

LYCK. Tema: Familjens ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1/2009

LYCK. Tema: Familjens ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1/2009 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1/2009 LYCK SLANTEN Tema: Familjens ekonomi Utgivare: Swedbank och Sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: FAMILJENS EKONOMI Vet

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer