Föreläsning 8. Finanskrisen 2008 Repetition. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 8. Finanskrisen 2008 Repetition. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson"

Transkript

1 Föreläsning 8 Finanskrisen 2008 Repetition

2 Dagordning Finanskrisen 2008 Har vi uppnått vårt mål? En nationalekonom bör vara ödmjuk Sammanfattning av kursen Mikroekonomi Makroekonomi Tips inför tentan

3 Finanskrisen 2008 Utlösande orsak: fallande priser på den amerikanska fastighetsmarknaden Bakgrund: Subprime lån, lån till husköpare med sämre ekonomi Banker paketerade om fordringar och sålde vidare i form av obligationer Med start 2007: problem att betala räntor och amorteringar resulterade i walkouts Lånen förföll och obligationer värdelösa Obligationer hade sålts till internationella investerare Banker tvingades till omfattande nedskrivningar av tillgångar Stor osäkerhet resulterade i ovilja att låna ut pengar, dyrare att låna Global kreditkris!

4 Den andra vågen.. Många trodde det värsta var över våren Mars: Investmentbanken Bear Sterns har likviditetsproblem, togs över av JP Morgan med hjälp av amerikanska staten September: bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae togs över av staten September: Lehman Brothers ansöker om konkursskydd samtidigt som Bank of America köper investmentbanken Merril Lynch Kreditkrisen fördjupas

5 Effekter på den amerikanska ekonomin En fallande bostadsmarknad minskade efterfrågan på nybyggnation Effekter för både inhemska och internationella leverantörer Mindre husbyggnation: sjunkande efterfrågan på sällanköpsvaror Vräkningar, utmätningar och sjunkande bostadsvärden gjorde konsumtionsutrymmet mindre Fallande tillväxt Lågkonjunktur

6 Effekter i Sverige Exponering mot utländska banken men låg direkt exponering mot amerikanska bolånemarknaden Swedbank särskilt utsatt pga sin exponering mot Baltikum Osäkerhet om vilka låntagare som var kreditvärdig ökade och påverkade alla banker Högre interbank räntor Svårare att låna mellan banker Börskurser rasade: juli 2007 till oktober 2008 föll OMX med 57,8 % Exportbolagen drabbades hårt av sämre internationell konjunktur och svag dollar Arbetslösheten ökade från 5,2 till 8 procent mellan nov -07 och nov -09, som högst juni -09 Fallande BNP och sänkt förtroende för sin egen och landets ekonomi Samtidigt hög inflation pga. höga bränsle- och livsmedelspriser Dessutom: räntan hög fram till hösten 2008 (de högsta boräntorna på 13 år: SEB 6,99 % rörlig ränta) höjda kostnader för lån och bostad

7 Hur hanterades krisen? Hösten 2008 sänktes reporäntan kraftigt: räntan nådde en lägstanotering på 0,25% under sommaren 2009 Insättningsgarantin utökades till kronor Likviditetsstöd till banker Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut: kapitaltillskott till solventa banker Beslut om stabilitetsfond som skall finansiera statens åtgärder i samband med störningar i det finansiella systemet Finanspolitiska åtgärder: stimulera allmän efterfrågan i ekonomin Automatiska stabilisatorer Jobbskatteavdrag Stöd till kommuner

8 Har vi uppnått målet med kursen? Syfte: Kursens syfte är att ge grundläggande och övergripande kunskaper i nationalekonomisk teori. Särskild vikt läggs vid att förklara nationalekonomiska begrepp samt tillämpning av teorin på samhällsekonomiska problem. Mål: Studenterna skall kunna redovisa betydelsen av centrala nationalekonomiska begrepp samt kunna tillämpa redovisad teori på samhällsekonomiska problem. Studenterna skall öka sin förståelse av nationalekonomiska texter.

9 En ekonom bör vara ödmjuk Nationalekonomi är ingen exakt vetenskap Ekonomi handlar om människor Modeller kan se exakta ut men är bara förenklade bilder av verkligheten och är produkter av sina antaganden

10 Repetition: Mikroteori Modellen utbud och efterfrågan Konsumtion (efterfrågan) Vilka varor/tjänster vill vi ha? En vara: Konsumera inte en vara om marginalnyttan < marginalkostnaden Flera varor: konsumera den vara som har högst marginalnytta (cdexemplet) Produktion (utbud) Vad kan vi göra med våra produktionsfaktorer? (produktionsmöjlighetskurvan) Vilken kvantitet skall produceras? (marginalintäkt = marginalkostnad) Vem skall producera vad? (komparativa fördelar) Jämvikt (utbud = efterfrågan) Anger ett pris och en kvantitet av en viss vara där både konsument och producent är nöjda

11 Vanliga antaganden Efterfrågan Inkomster, smak hos kunderna mm oförändrade under analysen Avtagande marginalnytta Endast priset på limpor påverkar efterfrågan Utbud Produktionsteknik, produktionsapparat konstant under analysen (antalet bakugnar konstant) Stigande marginalkostnad Konkurrens råder, pris = marginalkostnad Endast priset på limpor påverkar utbudet

12 (Hela marknaden för limpor) Pris på limpor P Utbud Efterfrågan K Kvantitet

13 Variationer på samma tema Marknadsformer Perfekt konkurrens Monopol Oligopol Monopolistisk konkurrens Marknadsmisslyckanden kan uppkomma vid: Marknader där inte prismekanismen fångar alla konsekvenser av den ekonomiska aktiviteten Externaliteter Kollektiva varor Staten kan ha en roll vid marknadsmisslyckanden Subventionera utbildning, tillhandahålla försvar, rättssystem - hur skulle en marknad för försvar, domstolar, utbildning se ut? Lägga på avgifter vid negativa externaliteter

14 Repetition: Makroekonomi BNP Vad är BNP? BNP = C + I + G + EX IM. Vad ger långsiktig tillväxt? Kortsiktiga fluktuationer (konjunkturcykler) Stabiliseringspolitik Syfte: stabilisera BNP-utvecklingen på kort sikt Begränsade möjligheter Olika viktiga marknader Varu- och tjänstemarknad: hur stor blir efterfrågan? Kapitalmarknad: här sätts räntan Arbetsmarknad: här bestäms arbetslösheten Valutamarknad: här sätts priset på vår valuta (växelkursen)

15 (Alla marknader tillsammans: Aggregerad efterfrågan och utbud) Prisnivån i hela ekonomin P Utbud Efterfrågan K BNP

16 BNP Långsiktig tillväxt gynnas av investeringar, högt ombildningstryck, incitament som gynnar företagande, arbete och utbildning På lång sikt är BNP-trenden positiv, dvs vi blir rikare och rikare över lång tid Konjunkturcykler är tillfälliga upp- och nedgångar i ekonomin som kan motverkas med stabiliseringspolitik. Åsikterna går isär vad beträffar lämpligheten att stabilisera och om så, hur mycket

17 Stabiliseringspolitik Syfte: Påverka BNP under givna ramar på kort sikt (stimulera under lågkonjunktur, kyla av under högkonjunktur) Metod: Finans (ändra statens inkomster och utgifter) - eller penningpolitik (påverka ränta (och valuta) genom Riksbanken) Exempel på problem Information och timing Sluten ekonomi crowding out vid expansiv finanspolitik Öppen ekonomi ovan samt valutaflöden Sluten och öppen ekonomi: Risk för inflation och att skjuta problemen på framtiden

18 Olika viktiga marknader Varu- och tjänstemarknad Här bestäms efterfrågan i ekonomin. Här får finanspolitiken omedelbar effekt Arbetsmarknad Arbetsmarknadens funktionssätt grundläggande för hur konkurrenskraftig industrin blir. Om bra tillgång på välutbildad arbetskraft kan löner dämpas bättre än vid dålig tillgång Kapitalmarknad Om vi har en välutvecklad kapitalmarknad kan kapital lättare användas i t ex investeringsprojekt vilket gynnar tillväxt. Här får penningpolitiken omedelbar effekt Valutamarknad Länkar vår varu- och kapitalmarknad med omvärldens. Viktig för handel etc.

19 Tips inför tentan Svara på frågan Använd ej hagelbösseprincipen Ett långt felaktigt svar ger noll poäng Fördela din tid jämnt mellan frågorna Avtagande marginalavkastning... Viktigt visa förståelse motivera dina svar Om du är osäker på vad som menas, redovisa dina antaganden och svara ändå Har du gjort inlämningsuppgifterna behöver du ej svara på fråga 5, men får om du vill (då räknas det bästa resultatet) Lycka till!

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

en sammanfattning? 1 (71)

en sammanfattning? 1 (71) VårEkonomi, - en sammanfattning? 1 (71) Ekonomiskmodell Detta avsnitt 1 (kap 2,3,4,5,7) kommer att behandla marknader och priser, vi skall studera enskilda konsumenter, producenter och dess interaktion

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Alexandra Johansson & Ida Pihlgren En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 A comparative study of the Swedish crisis on the 1990s

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin Anton Dahlén Cecilia Edström 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konkurrens- och vinstsituationen på den svenska bankmarknaden. Henrik Holmgren Edvin Olsson 2014

EXAMENSARBETE. Konkurrens- och vinstsituationen på den svenska bankmarknaden. Henrik Holmgren Edvin Olsson 2014 EXAMENSARBETE Konkurrens- och vinstsituationen på den svenska bankmarknaden Henrik Holmgren Edvin Olsson 2014 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Låg inflation trots stigande tillgångspriser

Låg inflation trots stigande tillgångspriser NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Christofer Gustafsson Niklas Madison Handledare: Christian Nilsson HT 2007 Låg inflation trots stigande tillgångspriser

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens

Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens Från lokal till global dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens FRÅN LOKAL TILL GLOBAL DAGENS FINANSKRIS SEDD I LJUSET AV GÅRDAGENS Inledning 99 Den internationella finanskris som för närvarande pågår

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Finanskrisen. En studie om Irland och Island. Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012. Kandidatuppsats. Handledare: Fredrik NG Andersson

Finanskrisen. En studie om Irland och Island. Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012. Kandidatuppsats. Handledare: Fredrik NG Andersson Finanskrisen En studie om Irland och Island Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012 Kandidatuppsats Handledare: Fredrik NG Andersson Författare: Otto Ehde & Adam Lindroth 1 Abstract This essay concerns

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv

Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv Annika Falkengren Den globala finanskrisen ur ett svenskt perspektiv Anförande på Sveriges ambassad i Helsingfors den 9 november 2010 Tack för inbjudan hit idag. Dagens tema Den globala finanskrisen ur

Läs mer