Produktion - handel - transporter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktion - handel - transporter"

Transkript

1 Produktion - handel - transporter

2 Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Du ska kunna besvara: Vad är globalisering? Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Vilka delar av världen är rika/fattiga och har en väl utvecklad/mindre utvecklad tillverkning, handel och produktion? Vilka mönster kan man se i tillverkning, produktion och lokalisering av industri i världen? Jmfr rika och fattiga länder. Vilka sektorer finns i näringslivet? Koppla till rika-fattiga länder och länders utveckling genom historien.

3 Geografiboken 133 Varor och tjänster Varor är t ex mat från jordbruk eller bilar, kläder mm som tillverkats i industrin. Tjänster tillhandahålls av t ex banker, skolor, restauranger, hotell mm Näringslivet är all varu- och tjänsteproduktion som sker för en marknad. Den offentliga sektorn tillhandahåller tjänster som tex skola och sjukvård som finansieras via skatter.

4 Geografiboken Näringsgrenar Den första (primära sektorn) sektorn är jordbruk, skogsbruk, fiske och gruvor. Näringar som utvinner råvaror ur mark och vatten. Denna sektor är ofta stor i fattigare länder. Den andra (sekundära) sektorn är den industri som förädlar första sektorns råvaror. Ex: timmer förädlas till brädor, olja förädlas till bensin. Den tredje (teritära) sektorn kallas också service- eller tjänstesektorn. Ex: banker, hotell Den fjärde (kvartära) sektorn utgörs av forskning och information. Kräver välutbildad arbetskraft. Ex: läkemedel, IT. Finns i rikare länder med välutbildad befolkning.

5 Svensk varu- och tjänsteproduktion Primära sektorn: Ca 1,5% av befolkningen arbetar inom jordbruk. Skogsindustrin viktig. Geografiboken Sekundära sektorn: Järnmalm bryts i Lappland och bearbetas till järn och stål. Förädling inom skogsindustrin, pappersmassa, virke. Teritära sektorn: 4/5 av den svenska arbetskraften jobbar med service och tjänster. DJ och musiker, serviceyrken inom svensk musikindustri. Postindustriella samhället = allt färre inom industri och allt fler inom tredje och fjärde sektorn.

6 Geografiboken Var ligger industrier? Lokaliseringsfaktorer = vad man måste ta hänsyn till då ett företag startas eller en industri ska anläggas. Råvaror. Ex: sågverk ofta nära skogen då transporterna är tunga. Närhet till marknaden. Ex: bageri som ska leverera färskt bröd har fördel av att ligga i en storstad. Arbetskraft. Krävs stor arbetsinsats placeras gärna tillverkning i låglöneländer. Krävs välutbildade medarbetare gärna nära ett universitet. Väl fungerande infrastruktur. Billig energi

7 Geografiboken 140 Globalisering Globalisering innebär att stater och samhällen över hela jorden knyts samman och blir mer beroende av varandra. Näringslivet blir allt mer internationellt. Företagen med verksamhet i flera länder kallas multinationella, har kopplingen till ursprungslandet blivit väldigt svag kallas de transnationella. Utbyggd infrastruktur och snabb teknisk utveckling (datorer, internet, mobiltelefoner) underlättar export och import och för länder närmare varandra.

8 Varför handlar man internationellt? Internationell arbetsfördelning: Länder har olika förutsättningar i klimat, råvaror, utbildning, arbetskraft, infrastruktur mm. Länder och regioner specialiserar sig på de varor och tjänster man har bäst möjligheter för. Handeln bidrar till ekonomisk utveckling, exportmöjligheterna ökar samt möjligheterna att importera populära varor. Handeln skapar också fredliga kontakter och samarbete mellan länder.

9 Geografiboken Handel Verksamhet där man utbyter varor och tjänster. Export = säljer till andra länder. Import = köper in från andra länder. Sverige har en välutvecklad industri men en liten inre marknad (befolkning som kan handla) vilket gör Sverige beroende av export. Sverige importerar bl a olja och sådant som inte kan odlas i vårt klimat.

10 Handel Geografiboken Frihandel = inga tullar eller avgifter läggs på handelsvaror. WTO (världshandelsorganisationen) där de flesta länder är medlemmar ser till att inget land ska gynnas mer än något annat i världshandeln Handelsblock = länder samarbetar och tar bort tullar mellan handelsblockets länder men har gemensamma tullar mot omvärlden som inte ingår i handelsblocket, t ex EU, NAFTA.

11 Rika och Geografiboken fattiga länder i världens handel Den största delen av världshandeln utgörs av industrivaror, största delen kommer från USA, Västeuropa och Japan och där säljs också de flesta varor. Ett problem för många fattiga länder är att de är beroende av ett fåtal råvaror för export. Många fattiga länder saknar kapital för att utveckla tillverkningsindustri, råvaror säljs till rikare länder för att förädlas. Många fattiga länder i Afrika och Asien har tidigare varit kolonier och beroende av sina moderländer. Under kolonialtiden skedde en råvaruplundring, tillverkning och förädling i moderländerna. När industrin utvecklas i ett land så utvecklas också levnadsstandarden.

12 Geografiboken Transporter och kommunikation Långa transporter innebär stora kostnader, ändå läggs enklare produktion i låglöneländer. Arbetskostnaden blir då låg så de långa transporterna lönar sig. Vägar: Billigaste alternativet vid kortare transporter. Dåligt för miljön. Järnvägar: Mer kostnadseffektivt vid längre sträckor. Kräver ofta dyra omlastningar. Miljövänligt. Båt: Att föredra vid riktigt långa avstånd. Står för nio tiondelar av de totala handelstransporterna. Flyg: Snabbt och effektivt. Stor negativ inverkan på miljön.

13 Näringslivet i några utvecklingsländer Geografiboken Nigeria: Större delen av befolkningen beroende av familjejordbruk. Stora oljetillgångar men nästan allt på export som råolja. Egna förädlingsindustrin liten. Miljöförstöring. Korruption. Indien: 2/3 bor på landsbygden och arbetar med jordbruk. Stora naturtillgångar, högteknologisk industri men dålig infrastruktur. Växande tillverkningsindustri. Brasilien: Näringsliv som börjar likna rika länder. Välutvecklat jordbruk, industri, service. Stora skillnader mellan fattiga och rika.

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Fas 4 Lastning av sinterkulor i Narviks hamn, Norge.

Fas 4 Lastning av sinterkulor i Narviks hamn, Norge. 163 Japan har stor stålproduktion, fastän det knappt finns några kol- och järnmalmsfyndigheter. Landet är helt beroende av import. Tillgången till egna råvaror har visat sig spela en liten roll vid lokaliseringen.

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling ALLA BEHÖVS 1 Alla behövs Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling 2 ALLA BEHÖVS Tillägnad Pelle och Kristina Lantz ALLA BEHÖVS 3 Innehåll Inledning 5 Den globala specialiseringen

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

EN NY VÄRLD. Bruttonationalprodukt

EN NY VÄRLD. Bruttonationalprodukt GLOBALISERINGEN Just nu genomgår världen en dramatisk period av ökat internationellt utbyte. Varor, tjänster, kapital, information, idéer och människor rör sig mellan länder i allt större omfattning. Denna

Läs mer

Samhällsomvandling och arbetsliv

Samhällsomvandling och arbetsliv Samhällsomvandling och arbetsliv Centrum för arbetsmiljöforskning Arbetsmiljöinstitutet forskar, utbildar och informerar om arbetsmiljö. Institutet är Sveriges största centrum för forskning inom arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern Exportrådet Budapest Studie i affärsklimat Innehållsförteckning Introduktion s. 2 Sammanfattning s. 4 Motiv för att satsa på en etablering i s. 9 Lagstiftning s. 16 Ekonomi och finansiering s. 22 Etableringsvillkor

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

AGENDA FÖR SVERIGE 1. Jan Edling

AGENDA FÖR SVERIGE 1. Jan Edling AGENDA FÖR SVERIGE 1 Agenda för Sverige Jan Edling 2 AGENDA FÖR SVERIGE Agenda för Sverige Copyright 2005 Jan Edling FLEXICURITY AGENDA FÖR SVERIGE 3 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Sveriges beroende

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m.

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m. TILLVÄ X T VÄGEN TILL FORTSATT VÄLSTÅND & UTVECKLING Uppslaget DET SVERIGE VI LÄMNADE I MITTEN PÅ 1800-TALET VAR SVERIGE ETT AV EUROPAS FATTIGASTE LÄNDER, MEN RUNT 1870 INLEDDES DEN SVENSKA TILLVÄXTEPOKEN.

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer