a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS"

Transkript

1 Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar och konsumtion aggregerad efterfrågan minskar. Kontraktiv finanspolitik: minskade offentliga utgifter, höjda skatter och/eller sänkta bidrag aggregerad efterfrågan minskar. Inflationen minskar men arbetslösheten ökar från punkt A till punkt B. Efter en tid kommer förväntningarna om framtida prisstegringar att sänkas och den kortsiktiga hillipskurvan skiftar ned. Inflationen sjunker, ekonomin hamnar i punkt C. Då löntagarna och företagen helt anpassat sig till den lägre inflationstakten kommer de fatta precis samma reala beslut som i ursprungsläget, punkt A, och arbetslösheten sjunker därmed tillbaka igen till den långsiktiga nivån, ekonomin hamnar i punkt D. Inflationen är dock lägre. Inflation Långsiktig hillipskurva A B D C Kortsiktiga hillipskurvor NAIRU Arbetslöshet c) Ekonomin försätts tillfälligt i lågkonjunktur eftersom arbetslösheten är högre än den naturliga (därmed är BN-nivån lägre än den potentiella). Anpassningen tillbaka till

2 den naturliga nivån kan bli lång och plågsam för ekonomin, t.o.m. risk för att fastna i en högre arbetslöshet. Åtstramningspolitiken för då med sig höga kostnader i form av arbetslöshet och produktionsbortfall. (Människor kan bli permanent utslagna från arbetsmarknaden, tillfällig minskning av efterfrågan på arbetskraft kan leda till en permanent ökning av arbetslösheten Hysterisiseffekten.) d) Förbättra ekonomins funktionssätt: Få arbetsmarknaden att fungera mer flexibelt och effektivt så att arbetslösheten kan hållas tillbaka. Förbättra ekonomins långsiktiga produktionsmöjligheter genom t.ex. teknisk utveckling, ändrad demografi. Ökad potentiell total produktion förskjuter den långsiktiga aggregerade utbudskurvan till höger, BN* ökar. Ny långsiktig jämvikt där AE = AU LS = AU KS. Ökad potentiell produktion Minskad naturlig arbetslöshet förskjuter den långsiktiga hillipskurvan till vänster, NAIRU minskar. Ny långsiktig jämvikt där den nya långsiktiga hillipskurvan skär den nya kortsiktiga hillipskurvan (vilken skiftar ner p.g.a. sänkta inflationsförväntningar i lågkonjunktur). (Räcker med att visa förskjutningarna av AU LS och den långsiktiga hillipskurvan.) AU LS AU KS AE BN* BN Inflation Långsiktig hillipskurva Kortsiktig hillipskurva NAIRU Arbetslöshet

3 Uppgift 2 a) BN = C+I+G+I L +(X-M) = = 870 b) Finansiell balans = - bytesbalansens saldo = (X-M+Kapitaltransfereringar) = = - 20, alltså finansiell balans = +20 (nettolån fr utlandet) c) Underskott i bytesbalans måste låna ökad utlandsskuld. Off utgifter > inkomster underskott i statsbudgeten ökad statsskuld. Kontraktiv finanspolitik för att eliminera budgetunderskottet: Höjda skatter/minskade off utgifter (bidrag, off konsumtion) AE Y export ökar bättre bytesbalans Om fast växelkurs: Devalvera för att förbättra bytsebalansen Uppgift 3 a) Subventionen förskjuter efterfrågekurvan till höger. A B S KÖ = +B-C Ö = +C+D SÖ = +B+D C D E D sub D Q b) Eftersom jämvikten efter införandet av subventionen är samhällsekonomiskt optimal kan inte den ursprungliga marknadslösningen ha varit optimal. Eftersom det är konsumtionen man väljer att subventionera för att nå en optimal produktion/ användning är det rimligen efterfrågan som inte är tillräckligt stor. Konsumtionen av varan genererar då troligtvis positiva externa effekter men den enskilde konsumenten tar bara hänsyn till den nytta han/hon själv får och är därför också bara beredd att

4 betala för sin egen nytta, och inte den som indirekt tillkommer andra personer i samhället. Sett ur samhällets synpunkt är därför den marginella betalningsviljan för låg och med anledning av detta går staten in och subventionerar konsumtionen. Exempel på en vara som genererar positiva externa effekter kan vara vaccin(ering), Uppgift 4 a) = 400-0,5Q MR = 400-Q, MC = 100 Vinstmax när MC=MR 100 = 400-Q Q*= 300 *= 400-0,5*300 = A 150 MC sam 100 MC ftg MR D=MBV Q b) Välfärdsförlusten utgörs av triangeln A eftersom MBV>MC sam. A = ( )*( )*0,5 = 100*200*0,5 = Uppgift 5 a) Standardeffekt vid tull se Eklund. x i landet stiger till t, konsumtion, inhemsk produktion, import. Minskad konsumtion fr Cv till Ct förlust pga MBV>v. Ökad inh produktion förlust pga MC i landet > v (de båda röda trianglarna) b) ositiv extern effekt av konsumtion samhällsekonomiska värdet av konsumtion = MBV för konsumenterna (D) + värdet av EE (MRsoc i figuren) allokeringsförlusten pga minskad konsumtion blir större, man går inte bara miste om MBV, utan även värdet av positiv ee. Det heldragna priset är v, det streckade är t. roduktionen i landet ökar från Qv till Qt samma allokeringsförlust som i (a). Konsumtionen minskar från Cv till Ct allokeringsförlust = rödkladd (skillnad mellan MRsoc och v (kostnaden för denna konsumtion). I o för sig vore optimal konsumtion C*, men den hade man inte ens utan tull, så skillnaden mellan Cv och C* är ju inte en effekt av tullen.

5 MRsoc D = MBV Qv Qt Ct Cv C* Uppgift 6 Naturligt monopol genomsnittskostnad (AC) är fallande AC > MC = MC = 10, fasta kostnader täcks av skatter, 2 mkr a) Avgiftsfinansiering =AC >10. Högre (a) lägre konsumtion (Qa) allokeringsförlust = röd triangel b) rivatisering företaget väljer den Q där MC= MR (Qm), = m. Allokeringsförlust = blå triangel. c) Tvådelad tariff: = MC = 10, abonnemangsavgift = 2mkr/antal konsumenter = 2000 per konsument och år. Förutsätter att inga konsumenter skräms bort av den höga årsavgiften, dvs att den är ganska livsnödvändig (el, vatten). Konsumtion = Q*, ingen allokeringsförlust.

6 m a AC MC=10 E Qm Qa Q* MR

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG 1 Ekonomisk politik STORDIAUNDERLAG Ekonomisk-politiska mål 2 Ekonomisk-politiska medel 2 Arbetslöshet 3 Inflation 3 Finanspolitik 4 Penningpolitik 5 Exempel på penningpolitik 6 Phillipskurvan 7 Nairu,

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2 Ekonomisk politik Förutsättningar Förväntningar, tidskonsistens Penningpolitik Finanspolitik Samordning av penning- och finanspolitik (eventuellt Förutsättningar Ch 24 Torsten Persson Historik Tidsinkonsistens

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 1 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011 Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling INKÖPINGS UNIVERSITET Tentamenssamling med lösningsförslag för ugifter å avancerad mikroekonomisk teori 006 0 Thomas Sonesson Observera

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer