LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, ÖVERSIKTLIGT, NOGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA"

Transkript

1 FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, ÖVERSIKTLIGT, NOGA REAL O MONETÄR SIDA - VAROR & TJÄNSTER - PRISNIVÅ, FINANSIELLA FLÖDEN REALT: FÖRSÖRJNINGSBALANS MONETÄRT: FIN BALANS BNP PRIV KONS NATINK KONS IMPORT OFF KONS SKATT INVEST SPARANDE EXPORT UTL.LÅN LAGERINV BNP: ΣTILL SLUTL ANVÄNDNING = ΣFÖRÄDLINGSVÄRDEN = ΣFAKTORINKOMSTER BNP + IMPORT VISAR TILLGÅNG TILL VAROR O TJÄNSTER. KAN ANVÄNDAS TILL KONSUMTION, INVESTERINGAR, EXPORT. PÅ SIKT MÅSTE IMPORT BALANSERAS AV EXPORT BNP = KONSUMTION + INVESTERINGAR + (EXPORT IMPORT) BNP O VÄLFÄRD REAL BNP/CAPITA FÖRÄNDRING VISAR FÖRÄNDRAT UTRYMME FÖR KONSUMTION OSV ALL PRODUKTION REGISTRERAS INTE (HEMARBETE, SVARTJOBB) MILJÖEFFEKTER SÄLLAN MED ALL PRODUKTION ÄR INTE VÄLFÄRDSBRINGANDE BNP/CAPITA SÄGER INGET OM VÄLFÄRDSFÖRDELNINGEN

2 SPARANDE S = AVSTÅ FRÅN KONSUMTION S = BNP KONSUMTION = INVEST + (EXP-IMP) S GER UTRYMME FÖR INVESTERINGAR S GÖRS AV HUSHÅLL, FÖRETAG, OFF SEKTOR, NEGATIV S LÅNAR SKULDSÄTTNING BETALNINGSBALANS IN- OCH UTFLÖDE AV VALUTA HANDELSBALANS TJÄNSTEBALANS TRANSFERERINGSBAL KAPAVKASTN/RÄNTENETTO BYTESBALANSEN FINANSIELL BALANS EXP/IMP AV VAROR EXP/IMP AV TJÄNSTER GÅVOR FRÅN/TILL UTLANDET LÅN FR/TILL UTL, UTL INVEST I SV/SV I UTL SUMMA BYBAL + FIN BAL = NETTOFLÖDE AV VALUTA = FÖRÄNDR I VALUTARESERV NEG BYBAL POS FIN BAL LÅN FR UTLANDET SKULDSÄTTNING S = INV + BYBAL, ALLT SOM INTE KONSUMERAS FINANSIELLT SPARANDE = S INVEST = (X-M) = BYTESBALANSENS SALDO = OFF FIN SPARANDE + PRIV FIN SPARANDE EX: OFF KONS OFF FIN SP (BUDGETUNDERSKOTT) BYBAL (mer till (off) konsumtion, kräver mer tillgångar, om BNP oförändr måste imp ) OFF KONS OCH SKATTER FIN SP OFÖRÄNDR, PRIV KONS, S:A ANVÄNDN OFÖRÄNDRAD

3 TILLVÄXT (KAP 10) ÖKAD BNP ÖKAT UTRYMME FÖR KONS, INVEST MEDEL, INTE MÅL MILJÖPÅVERKAN, HÅLLBAR UTVECKLING. ÄNDLIGA RESURSER INSTITUTIONELLA FAKTORER INKOMSTFÖRDELNING, INCITAMENT PENGAR O INFLATION (KAP 11) INFL = ALLM PRISSTERGRING, KPI, PENNINGVÄRDET FÖRSÄMRAS KVANTITETSTEORIN: MV=PQ OM M P OM Q OFÖRÄNDRAD KOSTNADSINFLATION, EFTERFRÅGEINFLATION, FÖRVÄNTANSINFLATION, IMPORTERAD INFLATION RIKSBANKENS RÄNTESPEL. FMakro3 kap 12, 13 KONJUNKTURVARIATIONER (OLIKA KAPACITETSUTNYTTJANDE) BEHOV AV STABILISERINGSPOLITIK PRODUKTION >/< POTENTIELL BNP AVVIKELSER = CYKLISK KOMPONENT BEROR PÅ VAR I AGGREGERAD EFTERFRÅGAN: KONS + INVEST + (EXP-IMP)

4 P BNP Prisnivå köpkraft, fin tillgångar, invest, export Priv kons: Disponibel inkomst, förmögenhet, priser, ränta, förväntningar Off kons: Pol beslut, automatik /åtaganden Investeringar: Ränta, förväntningar, konsumtion Export: Omvärlden, valutakurs, priser AGGREGERAT UTBUD Pot BNP Faktisk BNP

5 LÅNG SIKT: OBEROENDE AV PRISNIVÅ KORT SIKT: TRÖGRÖRLIGA PRISER/LÖNER, OFULLST INFO HÖGRE PRISNIVÅ LOCKAR FRAM PRODÖKNINGAR AE BNP SYSSELS, P. LEDIG KAPACITET AU (EVENTUELLT) Pot BNP Faktisk BNP AE* AE2 BNP2 BNP* TRÖGA ANPASSNINGAR BEHÖVS STABILISERINGSPOLITIK, FÖRSKJUTA KURVORNA (AE) EXPANSIV POLITIK: AE PROD, SYSS MEN P, EV NEG SPARANDE, EXP, r INV. KONTRAKTIV POLITIK: AE P MEN SYSS KEYNESIANSK POLITIK KONTRACYKLISK POLITIK FÖRUTS GOD INFORMATION, FÖRMÅGA O VILJA INFL + ARBLÖSHET FINANS- EL PENNINGPOL EFF PÅ UTRIKESHANDEL, VALUTAFLÖDEN

6 OFF SEKTOR OCH FINANSPOLITIK STAT + KOMMUNER + LANDSTING + SOCFÖRSÄKRINGSSEKTORN OFF KONSUMTION, INVESTERINGAR, TRANSFERERINGAR NATTVÄKTARSTAT, VSO, PROD AV REGLERINGAR OMFÖRDELNINGAR MELLAN INDIVIDER O ÖVER TIDEN DEN POLITISKA MARKNADEN PUBLIC CHOICE SKATTER FINANSIERING OCH OMFÖRDELNING, ALLOKERING SKATTEBAS SKATTEINCIDENS SKATEKILAR BAUMOLS SJUKA STATENS BUDGETSALDO OFF SPARANDE STATSSKULD - FÖRTROENDE INFLATION ARBETSLÖSHET HÖG EFTERFR INFL ARBLÖSHET LÅG EFTERFR ARBLÖSHET LÅG INFLATION PHILLIPSKURVAN

7 VILKEN KOMBINATION ÄR OPTIMAL? 70-TAL STAGFLATION VERTIKAL PH-KURVA NAIRU FÖRVÄNTANSINFLATION CENTRALBANK O P-POL PENNINGMARKNAD, u GIVET, FIG 16.2 EXP FINPOL ÖKADE OFF UTGIFTER FINANSIERINGSBEHOV SEDELPRESSARNA LÅN FR ALLMÄNHETEN VÄXLAR, OBLIGATIONER r UTTRÄNGNING LÅN UTOMLANDS DEN ÖPPNA EKONOMIN YTTRE/INRE BALANS KONKKRAFT, TERMS OF TRADE, KOVERGENS PÅV PENNINGPOLITIK: r VALUTAINFLÖDE SEK, r (LIKVIDITET )

8

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2 Ekonomisk politik Förutsättningar Förväntningar, tidskonsistens Penningpolitik Finanspolitik Samordning av penning- och finanspolitik (eventuellt Förutsättningar Ch 24 Torsten Persson Historik Tidsinkonsistens

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG 1 Ekonomisk politik STORDIAUNDERLAG Ekonomisk-politiska mål 2 Ekonomisk-politiska medel 2 Arbetslöshet 3 Inflation 3 Finanspolitik 4 Penningpolitik 5 Exempel på penningpolitik 6 Phillipskurvan 7 Nairu,

Läs mer

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870 Föreläsning 7 Innehåll Industrialisering 20- och 30-talskriser Andra världskriget - Sveriges ekonomis lyckas smed Ekonomin blomstrar (50-

Läs mer

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) Början av efterkrigstiden: Arbetslösheten sjönk till en varaktigt låg nivå Reglering av kapitalmarknaden Bretton Woods-systemet (fast växelkurs) 1950-1970 Hög

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M Kompendium nationalekonomi Makro Hip2 Vt 2014 Det ekonomiska kretsloppet och multiplikatoreffekten Det har vi talat om tidigare och man bör kunna det nu också. Konjunkturer

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss

Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin Sandra Backlund och Johanna Wiss NEK 1 och 2 i) Utrikeshandel och valuta ii) Finansiella kriser iii) Sveriges utveckling

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 1, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 onsdag 25 april 2012. Kursansvarig: Magnus Carlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström AEplan 45 o 1 0 Idioten i duschen Aggregerad prisnivå

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Sakordsregister, begreppsförklaring

Sakordsregister, begreppsförklaring Sakordsregister, begreppsförklaring Assistansersättning 77, 104 Bruttoinvestering 44, 74, 130 Bruttokostnad, (landsting) 110 Bruttonationalinkomst (BNI) 48 Bruttonationalprodukt (BNP) COFOG 13, 15, 66,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer