Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):"

Transkript

1 Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Y + M = C+G+I+X+lagerinvesteringar Lagerinvesteringar utjämnar så att likheten alltid råder (saldot = 0) Skrivs ofta som Y = C+G+I +(X-M) (X-M) = nettoexport Om en användningspost måste antingen tillgångarna, Y eller ngn annan användning eller M ( underskott i bytesbalansen). Ex: G (fler utbildningsplatser). Finansiering genom skattehöjning (T ) C (disponibla inkomster efter skatt ). Ofinansierad G-ökning (medför underskott i statsbudgeten) (X-M) (M ) Sparande: Den del av Y (nationalinkomsten) som inte används för konsumtion Y = KONS + S S = I + (X-M) Sparande = investeringar + bytesbalansens saldo S = privat + offentligt sparande S ger utrymme för investeringar ekonomisk tillväxt S för lågt =KONS för hög låg I eller låg/negativ (X-M)

2 Bytesbalans = handelsbalans + tjänstebalans + avkastningsbalans + transfereringsbalans HB: Export import av varor TjB: Exp imp av tjänster (sjöfart, turism ) AB: Avkastn på svenska placeringar utomlands utlänningars avkastn på placeringar i Sv (inklusive räntor på lån, räntenettot ) TrB: Gåvor till utlandet gåvor från utlandet Bytesbalansens saldo + kapitaltransfereringar = finansiellt sparande Bortse från kaptransf och transfbal (små i sammanhanget): X-M = Bytesbalansens saldo = finansiellt sparande Finansiell balans: Direktinvesteringar + Portföljinvesteringar +Lån från utlandet minus DI +PI + lån till utlandet (OBS att Eklund vänt på detta på sid 202) Bytesbalans + finansiell balans (= valutaflöde) = förändring i valutareserven Betalningsbalans: Bytesbalans, finansbalans, förändr i v-reseven Negativ bytesbalans (X<M) positiv finansbalans (lån fr utlandet) ökade utlandsskulder framtida räntekostnader (plus att amorteringar i framtiden kräver överskott i bytesbalansen) BNP (KONS + INVEST) = BNP TOTAL RESURSFÖRBRUKNING = BYTESBALANS POS BYBAL: FÖRBRUKAR INTE ALL EGEN PROD SÄLJER/EXPORTERAR MER ÄN KÖPER POS FINANSIELLT SPARANDE ÖKADE FORDRINGAR PÅ UTLANDET (UTLANDSFÖRMÖGENHET) EL MINSKAD SKULDAÄTTNING (AMORTERINAR PÅ UTLANDSSKULD) NEG: FÖRBRUKAR MER ÄN EGEN PROD NEG FIN SP UPPLÅNING (STATLIG/PRIVAT) UTLANDSSKULD

3 TILLVÄXT Förändring (%) av real BNP Mer resurser (realkapital, arbete) Ökad produktivitet (effektivare utnyttjande, ny teknik) Arbete: demografi, sysselsättningsgrad, antal arbetade timmar/sysselsatt Kapital: Invest = nyinv + ersättningsinv (ersättning för förbrukat realkapital tillväxt av kapitalstock ges v ny- (netto-) investeringar. Mer realkapital/arbetare ökad produktivitet per arbetstimme Humankapitalinv arbetsproduktivitet Institutionella förhållanden: Incitament, utbildningssystem, lagar, skatteregler, konkurrens, sociala normer (kultur, religion, gemenskap, tillit), rätssäkerhet (äganderätt) Inkomstfördelning: Hur stor är lagom ojämlikt? Incitament till utbildning, ansträngningar Harmoni i samhället socialt kapital Moraliskt acceptabelt?

4 PENGAR O INFLATION Inflation = höjning av prisnivån (ofta KPI) försämrat penningvärde (köpkraft, realinkomst) Effekter Inkomstomfördelningar småsparare, långivare drabbas, låntagare gynnas Opraktiskt, informationsproblem (prisernas signaleringseffekt) Improduktiva investeringar (guld, frimärken, tavlor) Resurser för att gardera sig Högre än omvärldens minskad konkurrenskraft; X /M Deflation motsatsen C, S Y, arblöshet Inflation hanteras av penningpolitik, centralbanken (RB) förändringar i utbudet av pengar, penningmängden (monetära basen) Ändring av styrräntan (reporäntan) lån fr RB varierar affbankers utlåning varierar RB köper obligationer, utl valuta fr affbanker ökar p-mängden (sedlar i omlopp) Kreditmultiplikatorn tot utlåning > ökning av p-mängd Samband penningmängd o prisnivå: kvantitetsteorin M*V = P*Q real produktion M penningmängd, V omloppshastighet, P prisnivå, Q Om M, Q oförändrat P Monetarismen: håll koll på M! (Hur kolla V?) Olika orsaker till inflation: Kostnadsinflation flaskhalsar Lönekostnader solidarisk lönepolitik, olika produktivitetsutveckling Efterfrågeinflation Importerad inflation Förväntansinflation

5 KONJUNKTUR O STABILISERINGSPOLITIK Potentiell BNP: Givet av resurser, teknologi. Faktisk BNP potentiell pga variationer i total (aggregerad) efterfrågan konjunkturvariationer Pot BNP Faktisk BNP tid Aggregerad efterfrågan (AE): C + G + I + (X-M). Högre ju lägre prisnivå, Aggregerat utbud (AU): Givet på lång sikt (potentiell BNP), när AU stiger P S L AU Po P1 P AU1 1 AE AE 1 AE (1) P (2), prod (3) arblöshet. Lägre P lägre prodkostnader (arblöshet löner ) AU till AU1 (4) prod, P (5), arblösh Förutsätter att priser (löner) anpassas Utbudschock:

6 Ökade prodkostn ( ex oljepris ) AU P stagflation Stabiliseringspolitik: Justera AE så att jämvikt = pot BNP = full sysselsättning + låg inflation Finanspolitik: via statsbudgeten skatter, bidrag, off konsumtion Penningpolitik: Förändringar i penningmängd, räntepolitik KEYNES Upptäckten : Sparande gör att AE kan vara för låg för full sysselsättning, men ändå jämvikt i ekonomin AE, AU AGGR UTBUD AGGR EFTERFR Y FÖR LÅG AE JÄMVIKT VID ARBETSLÖSHETSGAP FÖR HÖG AE INFLATIONSGAP FÖRSKJUT AE SÅ ATT JÄMVIKT VID FULL SYSSELSÄTTNING FINANSPOLITIK:

7 EXPANSIV POL: HÖJ G/SÄNK T KONS PROD SYSSELS, Y KONS PROD. ÅTSTRAMNING: HÖJ T, SÄNK G AE P KONTRACYKLISK POLITIK PROBLEM EXP POL P, IMPORT, FÖRSÄMRADE STATSFINANSER KRÄVER INFORMATION, FRAMFÖRHÅLLNING, POL VILJA/FÖRMÅGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG

Ekonomisk politik. r e f ll e x STORDIAUNDERLAG 1 Ekonomisk politik STORDIAUNDERLAG Ekonomisk-politiska mål 2 Ekonomisk-politiska medel 2 Arbetslöshet 3 Inflation 3 Finanspolitik 4 Penningpolitik 5 Exempel på penningpolitik 6 Phillipskurvan 7 Nairu,

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2

Litteratur. Ekonomisk politik. Förutsättningar 1. Förutsättningar 2 Ekonomisk politik Förutsättningar Förväntningar, tidskonsistens Penningpolitik Finanspolitik Samordning av penning- och finanspolitik (eventuellt Förutsättningar Ch 24 Torsten Persson Historik Tidsinkonsistens

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge

Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) 1950-1970. Oljeprischocken. Vägledande idéer. Devalveringspolitiken. Mått på kostnadsläge Svensk stabiliseringspolitik (Jakobsson, AK) Början av efterkrigstiden: Arbetslösheten sjönk till en varaktigt låg nivå Reglering av kapitalmarknaden Bretton Woods-systemet (fast växelkurs) 1950-1970 Hög

Läs mer

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Del III: Analys av den svenska ekonomiska utvecklingen från 1870 Föreläsning 7 Innehåll Industrialisering 20- och 30-talskriser Andra världskriget - Sveriges ekonomis lyckas smed Ekonomin blomstrar (50-

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 1, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 onsdag 25 april 2012. Kursansvarig: Magnus Carlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer