NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M"

Transkript

1 NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M

2 Kompendium nationalekonomi Makro Hip2 Vt 2014 Det ekonomiska kretsloppet och multiplikatoreffekten Det har vi talat om tidigare och man bör kunna det nu också. Konjunkturer Konjunkturer är en mätare av det ekonomiska läget eller de ekonomiska utsikterna. Högkonjunktur är helt enkelt goda tider och lågkonjunktur dåliga tider. En konjunkturcykel är perioden mellan en konjunkturtopp/dal till nästa konjunkturtopp/dal. Kännetecken Det finns konjunkturcykler på lång och kort sikt. På längre sikt finns 1. Kondratieffcykler 2. Kuznetzcykler. Kondratieffcykler omspänner år och mäter prisförändringar. Cyklerna styrs av dominerande teknologier som befinner sig olika skeden. Toppar Teknologi 1815 Vattenkraft 1865 Ångmaskin 1910 Explosionsmotor 1960 Massproduktion Idag Datorn??? Varför finns då konjunkturväxlingar? Några vanliga förklaringar är: Psykologi påverkar. Tror t.ex många människor att tiderna blir sämre sparar de mer och konsumerar mindre, och tiderna blir då också sämre. Acceleratorprincipen- multiplikatoreffekten, Båda dessa effekter gör att både konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar tenderar att förstärkas. Globalt inflytande. Händelser och skeenden i andra länder påverkar oss. Hur ska konjunkturerna regleras? Det är svårt men samtliga finansministrar har denna strävan. Efterfrågan på varor Efterfrågan på arbetskraft Inflation Ökad/ minskad produktion Kuznetzcykler omspänner en period på cirka år och mäter produktionen. det är ofta en expansiv fas i Kuznetzcykeln vi syftar på när vi pratar om det glada tjugotalet eller "the swinging sixties".

3 Penningpolitik Penningpolitiken sköts i huvudsak av centralbanken med mer eller mindre självständighet och med mer eller mindre noggranna instruktioner från parlament och regering. I allmänhet har tendensen under senaste 30 åren varit att ge centralbanken ökad självständighet. Centralbanken heter i Sverige Riksbanken. Penningpolitiken har två huvudsakliga medel: räntan och penningmängden. Räntan har effekt på: konjunkturen inflationen penningvärdet Man bör kunna tala om hur räntan påverkar dessa saker. Riksbanken kan reglera penningmängden vilket bland påverkar bankernas möjligheter att låna ut pengar. Själva tryckningen av sedlar har numera mycket liten betydelse för mängden pengar. Nästan allt kapital finns bara som ettor och nollor i någon dator. Penningmängd regleras i detalj genom Riksbankens marknadsoperationer t.ex köp/försäljning av statsobligationer och statsskuldväxlar Dagslån till bankerna i räntekorridor Sedelutgivning Det är utan tvekan så att räntan är Riksbankens viktigaste instrument. Penningpolitikens viktigaste mål är att hålla inflationen under 2%. Finanspolitik Finanspolitiken är parlamentets/ riksdagens ansvar. Den sköts i huvudsak genom budget och skatter. Budget Skatter Överbalansering-underbalansering. Genom att övereller underbalansera budgeten kan man påverka konjunktur m.m. Påverkar bl.a mängden läckage i det ekonomiska kretsloppet och påverkar därigenom t.ex multiplikatoreffekten. PENNINGPOLITIK & FINANSPOLITIK

4 Inflation Det finns olika orsaker till inflation. Penningmängdsinflation - Om mängden pengar blir för stor så stiger priserna och pengarnas värde urholkas. Efterfrågeinflation- varierar med konjunktur och kan påverkas av finans- och penningpolitik Kostnadsinflation- kostnaden stiger på någon produktionsfaktor (råvaror, realkapital och arbetskraft inklusive know-how) Importerad inflation- som kommer från fördyrade importvaror/tjänster De båda sistnämnda kan uppträda oberoende av konjunkturläge Phillipskurvan Det finns alltid en viss underliggande arbetslöshet. Det är arbetslöshet av typerna struktur-, friktionsoch säsongsarbetslöshet. Det finns också alltid en viss inflation (kostnads- o importerad inflation) En nyzeeländsk ekonom vid namn Phillips publicerade 1958 en rad iakttagelser om sambandet mellan arbetslöshet och inflation i USA. Flera ekonomer gjorde liknande iakttagelser från andra länder. Dessa empiriska iakttagelser blev en kurva (Phillipskurvan) som kan iakttas här intill. På 50- och 60-talet kunde därför finansministrar med denna kurva i bakhuvudet göra avväganden mellan inflation och arbetslöshet. På 70-talet stämde dock inte kurvan längre då vi fick stagflation. Stagflation är när både inflation och stagnation (arbetslöshet) inträder samtidigt. NAIRU Phillipskurvan stämde ej längre på 1970-talet. Ekonomer (monetarister) tillfogade ett nytt moment som förklaring till varför kurvan inte stämde. Detta var förväntad inflation. Man baserade den förväntade inflatio- nens storlek på föregående års inflation. Phillipskurvan kommer med detta synsätt att vara vertikal på lång sikt där verklig aggregerad efterfrågan möter verklig aggregerat utbud. På kort sikt kan man ha en vanlig Phillipskurva men försök att öka efterfrågan på konstlad väg (i syfte att t.ex. minska arbetslöshet) kommer bara att leda till ökad inflation. Det finns en naturlig arbetslöshet på en viss nivå. Om man söker gå under denna nivå uppstår inflation. NAIRU betyder Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment.

5 Effekter (om man tror på NAIRU): Inflationsbekämpning framstår som viktigare än efterfrågestimulans Under perioden då inflationen måste tvingas ner kommer arbetslösheten att stiga (p.ga föregående regerings skapade inflationsförväntningar) Arbetslöshet är något naturligt (vi anser idag att 6-7 % arbetslöshet är helt OK, eller?) Formler Skit i avsnittet formler om du inte tycker matte är kul eller vill bli ekonom. Formeln för Phillips originalkurva är P = a+b(1/u) [a & b är konstanter t.ex utbud o efterfrågan. P är prisnivån. U är arbetslöshet.] Om en av dessa konstanter visar att priserna på arbetsmarknaden är trögrörliga neråt (vilket de i praktiken nästan alltid är) kommer kurvan att få en knix. Monetaristkurva P=ƒ(1/U) +Pe. [ Pe står för prisförväntningar]. På lång sikt får kurvan formeln P=f(1- /U) [Dessa formler är kanske till glädje för alla matematiskt intresserade, men för alla andra behövs de inte för att klara provet] Keynesianism- Central gestalt är John Maynard Keynes. Han reagerade mot det sätt som 30-talsdepressionen hanterades. Istället för att spara i en lågkonjunktur vilket man gjorde på 30-talet borde staten enligt Keynes satsa så att man genom injektorer i kretsloppet och via multiplikatoreffekten får hjulen att snurra igen. Staten ska alltså föra en aktiv konjunkturpolitik, satsa i lågkonjunktur och spara i högkonjunktur. Det förstnämnda kom sedermera att tillämpas ganska allmänt i de industrialiserade länderna men det sistnämnda har aldrig varit särskilt aktuellt. Exempel på keynesianistisk politik kan sägas vara New Deal i Roosevelts USA eller den svenska krispolitiken under senare delen av 1930-talet. Även 50- och 60-talens aktiva konjunkturpolitik i de flesta västländer, särskilt socialdemokratiskt styrda länder, måste sägas vara keynesianskt inspirerade. I keynesiansk politik är arbetslöshetsbekämpning det centrala och det främsta medlet är finanspolitiken. Neo-keynesianism I modern keynesianism har man betonat att phillipskurvan har skiftat åt höger. Det menar man har skett främst via olika kostnadshöjande faktorer, men också genom att den strukturella arbetslösheten har ökat. Man har också infogat inslag av förväntningsteori, vanligen adaptiv, men neo-keynesianer tror att lönerna är trögrörliga neråt.

6 ÄNTLIGEN! BYTESEKVATIONEN... Monetarism Monetaristisk politik innebär i flera avseenden en återgång till klassisk ekonomisk liberalism. I denna mening är monetarismen förknippat med nyliberalism, men det är ingalunda enbart nyliberaler som är monetarister. Monetarister vill ofta ha bort statlig inblandning i ekonomin. Det centrala i monetarismen är inflationsbekämpning. Det medel man anvisar är i huvudsak en reglering av penningmängden- det är alltså via penningpolitik man bör söka reglera ekonomin. En viktig grundpelare i monetarismen är bytesekvationen. Penningmängd x Omloppshastighet = Prisnivå x Produktion: MxV= PxQ Centrala gestalter är Milton Friedman, Robert Lucas och Thomas Sargent. Moderat och neoklassisk monetarism Följande tabell kan illustrera skillnaden mellan moderat och neoklassisk monetarism. Moderat monetarism PEt=Pt-1 Phillipskurvan vertikal på lång sikt Lönerna rörliga Neo-klassisk monetarism PEt=Pt+et Phillipskurvan vertikal på kort sikt Lönerna rörliga P = Priser. E = förväntningar. t =tid.

7 Partiernas syn på ekonomisk politik Bludder - bludder - bludder Bludder - bludder - bludder Här borde det ha stått något men jag tror att vi nöjer oss med de fin redovisningarna från dagens lektion.

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind De senaste årens penningpolitik leaning against the wind LARS E O SVENSSON är affilierad professor vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var vice riksbankschef

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap SL 02, Ekonomisk kunskap Def. NATIONALEKONOMI: Undersökning av hur samhällets ekonomiska problem löses i olika samhällen (enl. en snävare def. undersökningen av fördelningen av knappa resurser). GRUNDPROBLEM:

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Per Lundborg, Juhana Vartiainen och Göran Zettergren SPECIALSTUDIE NR 11, JANUARI 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Konsten att skilja på orsak och verkan i makroekonomin

Konsten att skilja på orsak och verkan i makroekonomin EKONOMIPRISET 2011 POPULÄRVETENSKAPLIG INFORMATION Konsten att skilja på orsak och verkan i makroekonomin Hur påverkas BNP och inflation av att räntan tillfälligt höjs eller att skatten sänks? Vad händer

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Därför får arbetslösheten aldrig försvinna EN ARTIKEL OM DEN NATURLIGA ARBETSLÖSHETEN AV DAN JOSEFSSON BILD: GUNILLA WELIN EVA STACKELBERG

Därför får arbetslösheten aldrig försvinna EN ARTIKEL OM DEN NATURLIGA ARBETSLÖSHETEN AV DAN JOSEFSSON BILD: GUNILLA WELIN EVA STACKELBERG Därför får arbetslösheten aldrig försvinna EN ARTIKEL OM DEN NATURLIGA ARBETSLÖSHETEN AV DAN JOSEFSSON BILD: GUNILLA WELIN EVA STACKELBERG 26 BILD: ANDERS BIRGERSSON GÖRAN UHLIN Bakom alla löften om att

Läs mer

Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv

Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv Finanskrisernas anatomi ett postkeynesianskt perspektiv Lars Pålsson Syll När den nyklassiska makroekonomins portalfigur Robert Lucas år 2003 höll ordförandetalet vid American Economic Associations årsmöte

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen ska vi oroas och kan vi göra något åt den? ANFÖRANDE DATUM: 21--1 TALARE: Vice riksbankschef Martin Flodén PLATS: Saco, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-13 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 Fax +6 8 21 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VÄGAR UT UR DEN EKONOMISKA KRISEN INLEDNING CARL SCHLYTER Det är uppenbart att något är allvarligt fel med den

Läs mer