Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro II, 7.5 hp Kurs/program 1NA821 Nationalekonomi I - makroekonomi Datum Antal sidor totalt 12 Tid Provkod 1002 Lokal Meddelas 2-3 dgr innan Tillåtna hjälpmedel Miniräknare utan minne eller med tomt minne Övrigt Betyg U/F <60% G/E=60% G/D=65% G/C =70% VG/B=80% VG/A=90% Skrivningsansvarig lärare Hyunjoo Kim Karlsson Kan nås på telefon Besöker skrivningen Ja kl. Nej kl. 09:00-11:00 Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej

2 LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Kursansvarig: Hyunjoo Kim Karlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består av två delar, A och B. Del A omfattar 12 flervalsfrågor. Del A ger maximalt 60 poäng. Del B omfattar 4 frågor av mer omfattande karaktär. Del B ger maximalt 40 poäng. Del A och B ger maximalt 100 poäng tillsammans och betygsätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller underkänd (under 60 poäng). Frågorna besvaras enligt anvisningarna i respektive del. Skriv tydligt! Inga poäng vid oläsbarhet Lycka till!. Namn Personnummer 1

3 DEL A. Svaren anges på själva skrivningen och inte på separat papper Fråga 1 (5 poäng) Om bankernas reservkvoten minskar i en ekonomi, om allt annat lika, kommer kreditmultiplikatorn i ekonomin. A) att öka. B) att minska. C) att förbli desamma. D) att antingen öka eller minska. E) att öka initialt, men sedan gå tillbaka till den ursprungliga nivån. Fråga 2 (5 poäng) När bankreserven är mindre än beloppet av bankinlåning, då bedriver banken A) 100% reserve banking B) fraktionerad reserve banking-systemet C) diversifiering D) kredit allokering E) öppna marknadsoperationer Fråga 3 (5 poäng) Penningmängden förändras mer än den monterära basen vid en förändring av den monetära basen. Detta sker: A) genom att skriva ut valuta. B) genom att utfärda checkar. C) när banker köper statsobligationer från Riksbanken. D) när de ökar sin önskad reserv / inlåning kvot. E) genom flera omgångar av utlåning och inlåning. 2

4 Fråga 4 (5 poäng) Enligt kvantitetsekvationen är om hastigheten konstant vid 2 och real BNP är konstant vid , då, om penningmängden ökar från till 6 500, prisnivån: A) ökar till 1,25 B) ökar till 1,3 C) ökar till 1,5 D) är konstant på 1,25 E) minskar till 1,1 Fråga 5 (5 poäng) Den nominella växelkursen av US dollarn, E (definierats som antalet enheter av japanska yen per dollar) kommer att apprecieras om: A) real BNP i USA ökar. B) real BNP i Japan minkar. C) den amerikanska centralbanken genomför en expansiv penningpolitik. D) amerikanska konsumenter minskar sina preferenser för japanska bilar. E) den Japanska centralbanken genomför en kontraktiv penningpolitik. Fråga 6 (5 poäng) Penningpolitiken är mer effektiv i en öppen ekonomi med rörlig växelkurs än i en sluten ekonomi eftersom penningpolitik i en öppen ekonomi: A) kan vara mer flexibel - centralbanken kan antingen höja eller sänka räntan. B) leder till mycket mindre förändringar i realräntan och därmed mindre förändringar i konsumtion och investeringar. C) leder till betydligt större förändringar i den reala räntan och därmed större förändringar i konsumtion och investeringar. D) påverkar konsumtion och investeringar via växelkursen, men också påverkar nettoexporten genom räntan. E) påverkar konsumtion och investeringar genom räntan, utan också påverkar nettoexporten genom växelkursen. 3

5 Fråga 7 (5 poäng) Banker håller reserver: A) för att tjäna ränta. B) för att öka vinsten. C) för att undvika double coincidence of wants. D) för att uppfylla insättares uttag och betalningar. E) bara för att regeringen kräver att hålla reserver. Fråga 8 (5 poäng) Den nominella växelkursen är: A) marknaden där olika länders valutor köps och säljs med varandra. B) Priset på den genomsnittliga inhemska varan eller tjänsten i förhållande till priset på den genomsnittliga utländska varan eller tjänsten, när priserna uttrycks i en gemensam valuta C) den mängd tillgångar i utländsk valuta som innehas av en regering i syfte att köpa den inhemska valutan på valutamarknaden. D) den kurs för vilken två valutor kan handlas för varandra. E) den kurs för vilken en vara i ett land kan handlas för samma pris som samma vara i ett annat land. Fråga 9 (5 poäng) Pengar fungerar som värdemätare när: A) pengarna används är för att köpa varor och tjänster B) det finns ett direkt utbyte av varor. C) pengar är ett grundläggande mått på ekonomiskt värde. D) pengar är ett sätt att hålla förmögenhet. E) det finns double coincidence of wants. 4

6 Fråga 10 (5 poäng) Den följande tabellen visar nominella växelkurser för den US dollarn. Land Utländsk valuta per US dollar US dollar per Utländsk valuta Schweiz (Franc) 1,730 0,578 Brasilien (Real) 1,821 0,549 Baserat på dessa data, är lika med nominella växelkursen Brasilien Real per schweizerfranc eller, motsvarande, schweizerfranc per Real. A) 1,053, 0,95 B) 0,95, 1,053 C) 0,30, 3,33 D) 3,33, 0,30 E) 6,490, 0,154 Fråga 11 (5 poäng) En minskning av värdet på den reala växelkursen tenderar att export och import. A) ökar, minskar B) öka, öka C) inte förändras, inte ändra D) minskning, ökning E) minskning, minskning Fråga 12 (5 poäng) Anta att räntan i Sverige är 3, 15 procent jämfört med den amerikanska räntan som är 6, 5 procent. Om ränteparitet gäller, förväntas den svenska kronan gentemot dollarn, d.v.s. dollarn förväntas gentemot den svenska kronan. A) depreciera, appreciera B) appreciera, depreciera C) övervärda, undervärda D) undervärda, övervärda 5

7 Del B. Frågorna ska helst besvaras på själva skrivningen. Vid användandet av annat papper ange namn och personnummer på varje löst blad. Uppgift 13 (5 poäng) Nämn de viktigaste tre fördelar och två nackdelarna med att vara medlem i en valutaunion jämfört med att ha sin egna nationella valuta. Motivera varför de faktorer du nämnt är för- respektive nackdelar. 6

8 Uppgift 14 (15p) Anta att följande gäller för ekonomin i Freezone: - Allmänheten håller 200 biljoner kronor som banktillgodohavanden - 50 biljoner kronor i sedlar och 15 biljoner i mynt cirkulerar i ekonomin - Bankerna håller reserver på 25 biljoner i deras bankvalv och bankomater. a) Beräkna penningmängden (M) och den monetära basen (MB) i Freezone. b) Hur stor är kontantkvoten och reservkvoten i Freezone? c) Beräkna kreditmultiplikatorn. d) Hur mycket ökar penningmängden när den monetära basen i Freezone ökar med 3 biljon? e) Hur förändras svaren i deluppgifterna c) och d) om kontantkvoten blir 20 procent? Hur påverkar kontantkvotensförändringen i penningmängden? 7

9 8

10 Uppgift 15 (10p) Presentera effekter av expansiv finanspolitik i den slutna ekonomin. Förklara vad som händer steg för steg (d.s.v. i den första rundan och den andra rundan). Rita figurer som visar vad som händer på penning- och varumarknaderna och deras slutliga jämvikter. Ser du en effekt som kallas Crowdingout? I så fall, förklara vad crowding-out är verbalt och med hjälp av figur. Motivera ditt svar utförligt 9

11 10

12 Uppgift 16 (10p) a) Förklara, såväl grafiskt som verbalt, Phillipssambandet på kort och lång sikt. Namnge alla linjer och axlar i diagrammet. b) Utgå från läget i delfråga a). Vad händer med den kortsiktiga och långsiktiga Phillipskurvan om allmänheten börjar förvänta sig lägre inflation? Förklara, såväl grafiskt som verbalt. c) Utgå från läget i delfråga a). Vad händer med den kortsiktiga och långsiktiga Phillipskurvan om Den strukturella arbetslösheten ökar? Förklara, såväl grafiskt som verbalt. 11

13 12

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 1, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 onsdag 25 april 2012. Kursansvarig: Magnus Carlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen,

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 1 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Arbetsrättslig

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin Anton Dahlén Cecilia Edström 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder?

Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? 1 Riksbanken - Den vite riddaren eller ulven i fårakläder? av Richard Johnsson 1 I denna uppsats ska jag redogöra för hur nya pengar skapas av Riksbanken och banksystemet. En av de avgörande faktorerna

Läs mer