Internationell Ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell Ekonomi"

Transkript

1 Internationell Ekonomi

2 Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo, Singapore, HongKong och Paris Handel sker dygnet runt med början i Tokyo och slut i New York Nästan all handel sker med ett fåtal valutor: USD, Yen, Pund, schweiziska franc och Euro

3 Man handlar även med räntebärande papper och aktier Valuta köps och säljs för att placera kapital, för valutaväxling, för att eliminera valutakursrisker och för att förse utrikeshandeln med krediter Centralbanker agerar för att upprätthålla fasta växelkurser Företag använder valutamarknaden för att betala import och ta hem exportvinster Företag har möjlighet att i förväg köpa valuta till bestämt pris

4 Om en svensk exportör av verkstadsprodukter säljer till en kund i Brasilien kan exportören välja att fakturera i svenska kronor, brasilianska cruzerios eller USD, beroende på vilken valuta man kommit överens om När det finns en tidsförskjutning mellan en transaktion och betalningen uppstår risken att valutornas kurser kan variera valutarisk Om man t.ex. väljer USD så kan ingen part vara säker på valutakurs vid inväxling leder till valutakursvinst eller valutakursförlust

5 Valutakurser varierar över tid och reflekterar ett lands ekonomiska förhållanden och relationer med andra nationer Priset styrs av utbud/efterfrågan Köp och säljbeslut styrs av information och rykten av både ekonomisk och politisk natur För att dämpa kurssvängningar eller hålla fast kurs på en valuta så kan en eller flera centralbanker ingripa genom att sälja eller köpa valuta

6 Valutapriset anges med både en köp- och en säljkurs Man skiljer mellan avistamarknaden (spot market) och terminsmarknaden (forward market) Avista sker nu medan terminer innebär att man kommer överens om att köpa respektive sälja valuta någon gång i framtiden till en speciell växelkurs Med terminer kan man gardera sig mot växelkursrörelser

7 Den första utrikeshandeln var beroende av guld och silver som betalningsmedel Ur detta kom guldmyntfoten som innebar att ländernas centralbanker kunde växla det egna landets valuta till guld till en fast växelkurs Denna kurs ändrades aldrig och bankerna förband sig att köpa och sälja guld utan restriktioner Olika valutor kopplades på så sätt samman med hjälp av fasta växelkurser Alla transaktioner skedde genom flöden av guld mellan länderna

8 Guldmyntfoten var fullt etablerad runt 1870 och fungerade fram till Betalningsbalansen hölls i jämvikt När ett land hade överskott i handelsbalansen ökade landets guldinnehav och tillgången på pengar ökade Mer pengar i omlopp betydde en allmän prisstegring, inflation Exporten minskade eftersom priset hade höjts och överskottet i handelsbalansen försvann Vid underskott i handelsbalansen uppstod istället penningbrist och prisnivån sjönk Följden blev att exporten ökade och importen minskade

9 De fasta växelkurserna övergavs vid första världskriget och varje lands centralbank kontrollerade valutakursen Detta system urholkades snabbt då flera länder försökte förbättra sitt konkurrensläge genom att devalvera, d.v.s. skriva ner värdet på landets valuta så att deras produkter blev billigare än omvärldens I slutet på andra världskriget insåg västländerna att ett nytt valutasystem behövdes 1944 träffades de största industriländerna i Bretton Woods för att rekonstruera det monetära systemet

10 Systemet byggde i princip på USD De USD som hölls som reserv i utländska centralbanker skulle kunna växlas mot guld till ett fastställt pris Medlemsländernas centralbanker bestämde gemensamt de olika valutornas kurs mot dollarn Valutakursförändringar accepterades bara vid långsiktiga betalningsproblem Bretton Woods-systemet gav stabila valutor från 1945 till 1973

11 Problem som fanns var att bristen på guld begränsade världsekonomins tillväxtmöjligheter Ökad inflation i USA knäckte till slut systemet I slutet av 60-talet hade USA:s underskott i betalningsbalansen fått enorma proportioner; dollarn tappade förtroende som stabil valuta Detta berodde på att USA under 1950-talet försåg världen med pengar genom ekonomisk hjälp, militära utgifter och privata direktinvesteringar Dessutom krävde Vietnamkriget enorma resurser

12 För att hindra att dollarn minskade i värde mot andra valutor (deprecierade), var amerikanska centralbanken tvungen att stödköpa USD Spekulanter blev alltmer övertygade om att USD var övervärderad och flyttade tillgångar till D-mark och Yen; dollarkursen försvagades ytterligare och centralbanken devalverade 1973 devalverades dollarn igen och de fasta växelkurserna övergavs

13 I slutet av 1970-talet uppstod ett blandsystem av fasta och rörliga växelkurser I teorin betyder rörliga växelkurser att priset på en valuta bestäms av utbud/efterfrågan I praktiken är dock mindre länders valutor fasta i och med att de varierar med de viktigaste handelspartnernas valutor Mindre länder i Latinamerika är i princip knutna till dollarn och i Västafrika varierar flera valutor med kursen på den franska francen

14 USD, Yen, Pund, Schweiziska franc och kanadensiska dollar flyter fritt, men centralbankerna ingriper även i dessa länder för att förhindra att valutor rör sig allt för mycket 1979 bildades EMS, European Monetary System, av de dåvarande åtta EG-länderna Syftet var att skapa ett stabilt monetärt område med låg inflation och stabila växelkurser Varje valuta har en fastställd kurs mot övriga valutor i systemet

15 Fast växelkurs inom samarbetet men flyter gemensamt mot resten av världens valutor Valutorna kan röra sig mot varandra, men bara med 2,25% Under utsattes samarbetet för stora påfrestningar; Danmark sa nej till Maastricht 1991 vilket skapade oro på valutamarknaden Engelska pundet och italienska liran lämnade ERM, Spanien och Portugal tvingades devalvera 1993 uppkom nya valutakriser och man beslöt att låta kurserna variera med upp till 15%

16 EMS utgör grunden för EMU där EU-ländernas ekonomiska politik samordnas med gemensam valuta och gemensam penningpolitik För att få delta måste ett medlemsland uppfylla de ekonomiska konvergenskraven 13 av 27 EU-länder är med Bland annat Sverige, Danmark och Storbritannien står utanför Sverige röstade 2003 nej till EMU och klarar inte heller konvergenskraven

17 Konvergenskraven Prisstabilitet Inflationen föregående år får inte ha överstigit inflationen i de tre EU-länder som har lägst inflation med mer än 1,5% Sunda finanser Underskottet i den offentliga sektorns finanser får inte överstiga 3% av BNP Storleken på skuldsättning får inte vara större än 60% av BNP Stabil växelkurs Växelkursen ska ha hållits stabil under två års tid före inträdet i valutaunionen Låga räntor Räntan föregående år får inte vara mer än 2 procentenheter högre än de tre länder som har lägst inflation

18 Politik Man skiljer på penningpolitik och valutapolitik Penningpolitik centralbankens åtgärder för att påverka bland annat räntan och penningmängden i syfte att öka eller minska efterfrågan Valutapolitik de åtgärder som staten och/eller centralbanken vidtar för att påverka den egna valutans växelkurs

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Tobinskatten fel medicin *

Tobinskatten fel medicin * ANTTI SUVANTO Tobinskatten fel medicin * Tobinskatten har blivit en symbol för folkrörelser som kämpar mot globaliseringen. Valutakriser och volatiliteten i kapitalflöden och valutakurser är verkliga problem,

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Handels rapporterar. Är EMU ett skydd mot kapitalets globalisering? av Stefan Carlén

Handels rapporterar. Är EMU ett skydd mot kapitalets globalisering? av Stefan Carlén Är EMU ett skydd mot kapitalets globalisering? av Stefan Carlén Handels rapporterar 1999:1 En skrift från Handelsanställdas förbunds utredningsenhet Vid frågor om innehållet kontakta Stefan Carlén 08-412

Läs mer

Vad tycker nobelpristagare om EMU?

Vad tycker nobelpristagare om EMU? 2001 Vad tycker nobelpristagare om EMU? Robert Mundell Positiv till EMU Daniel McFadden Robert Solow Myron Scholes Robert Merton Lawrence Klein Milton Friedman James Mirrless Kritiska till EMU 2001 Inledning...

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Tobinskatten ett medel söker sitt mål

Tobinskatten ett medel söker sitt mål KLAS EKLUND NR 34 Tobinskatten ett medel söker sitt mål ISBN 91-7566-497-6 PEJLING 9 789175 664972 Denna skrift är en omarbetad och utvidgad version av ett anförande i riksdagens finansutskott den 3 april

Läs mer

Banksystemens roll vid finansiella kriser en jämförelse mellan Asienkrisen och krisen i de baltiska länderna

Banksystemens roll vid finansiella kriser en jämförelse mellan Asienkrisen och krisen i de baltiska länderna Banksystemens roll vid finansiella kriser en jämförelse mellan Asienkrisen och krisen i de baltiska länderna Ellen Be r n h a r dt s o n o c h Jill Billborn 1 ellen Bernhardtson och Jill Billborn är ekonomer

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

VARFÖR ÄR PRISSTABILITET VIKTIGT FÖR DIG?

VARFÖR ÄR PRISSTABILITET VIKTIGT FÖR DIG? VARFÖR ÄR PRISSTABILITET VIKTIGT FÖR DIG? INNEHÅLL 1 2 3 4 5 Förord 5 Varför är prisstabilitet viktigt för dig? 6 Sammanfattning 6 2 Kapitel 2 Pengars uppgift 15 2.1 Pengars funktion 16 2.2 Olika slags

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn NEG100 Grundläggande makroekonomi Datum Material Kursexaminator Sammanfattning Bo Sandelin Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN

EMU SVERIGE ANSLUTA SIG? KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT EFTER 10 ÅR SKA DANMARK, OCH STORBRITANNIEN KONJUNKTURRÅDETS RAPPORT Det har gått tio år sedan eu:s monetära union bildades. 2009 års Konjunkturrådsrapport analyserar den ekonomiska utvecklingen i de länder som vid starten anslöt sig till den monetära

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2003:1

Penning- och valutapolitik 2003:1 Penning- och valutapolitik 2003:1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank och utkommer med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE: LARS HEIKENSTEN REDAKTION: STAFFAN VIOTTI, KERSTIN MITLID

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Den skandinaviska myntunionen 1873-1924 - en översikt

Den skandinaviska myntunionen 1873-1924 - en översikt Den skandinaviska myntunionen 1873-1924 - en översikt Lars Jonung 1,2 Norge var medlem i en valutaunion - den skandinaviska myntunionen - tillsammans med Danmark och Sverige från mitten av 1870-talet till

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Bilaga 5. 1990-talet

Bilaga 5. 1990-talet Bilaga 5 Finans- och penningpolitiskt bokslut för 199-talet 3 Bilaga 5 Finans- och penningpolitiskt bokslut för 199-talet Innehållsförteckning 1. Inledning 7. Utgångsläget spåren av 198-talet 8.1 Strategin

Läs mer

Thomas Granfors ATT INVESTERA PÅ EN GLOBAL MARKNAD

Thomas Granfors ATT INVESTERA PÅ EN GLOBAL MARKNAD Thomas Granfors ATT INVESTERA PÅ EN GLOBAL MARKNAD Företagsekonomi och turism 2012 2 FÖRORD Mitt lärdomsprov heter Att investera på en global marknad. Arbetet är skrivet under hösten 2011 och våren 2012

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin. Anton Dahlén Cecilia Edström 2015. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Kvantitativa lättnaders påverkan på den svenska ekonomin Anton Dahlén Cecilia Edström 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer