Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström"

Transkript

1 The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell that when the storm is long past the sea is flat again. John Maynard Keynes Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

2 Konjunkturcykler Svängningar runt den långsiktiga trenden Real BNP (biljoner 1996 $) 8,000 Potentiell BNP visar vad vi skulle producera om alla priser vore rörliga Faktisk BNP 6,000 4,000 2, lågkonj lågkonj lågkonj lågkonj lågkonj. Oregelbundna svängningar! Varför uppkommer dom? Kan vi styra dom?

3 Konjunkturanalys Varför kastas vi mellan hög- och lågkonjunktur? svält i Hoovervilles under 1930-talet BNP ner 30%, arbetslösheten 25% Är detta verkligen den fantastiska marknad som guidar våra begränsade resurser så att vi i största möjliga utsträckning kan tillgodose våra oändliga behov?

4 The crisis will purge the rottenness out of the system. High costs and high living will come down. People will work harder, live a more moral life. Enterprising people will pick up the wrecks from less competent people. Herbert Hoover The country needs and, unless I mistake its temper, the country demands bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it: If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something. I pledge you, I pledge myself, to a new deal for the American people. Franklin Roosevelt

5 På lång sikt beror BNP på reala faktorer som antalet arbetare, mängden fysiskt kapital, humankapital och teknologin. På kort sikt beror BNP också på den aggregerade efterfrågan (AD). För att analysera konjunkturer måste vi därför förstå 1) hur den aggregerade efterfrågan ser ut och 2) hur företagen beter sig på kort och lång sikt.

6 Aggregerade efterfrågan (AD) Hur mycket vill vi ha av de finska företagen? I S C G C + I + G C + I + G Hushåll Offentlig sektor Företag Y + transfer - skatt transfer skatt Y Aggregerad efterfråga (AD) = Konsumtion (C) + Investeringar (I) + Offentlig konsumtion (G)

7 Aggregerade efterfrågan (AD) Därför har AD-kurvan negativ lutning Aggregerad prisnivå (P) Varför är AD mindre när prisnivån i landet är hög? Real BNP (Y) 1) Minskad real förmögenhet: Hitlers samlade sparande 1921 räckte plötsligt inte längre till att köpa en brödlimpa efterfrågan på konsumtion faller. 2) Högre ränta: Hitler måste ha mer pengar för att klara vardagen fler vill låna och färre vill spara driver upp räntan gör att färre vill konsumera och investera. 3) [Starkare valuta ty högre ränta, vilket gör det svårare att exportera.]

8 Aggregerade efterfrågan (AD) Därför skiftar AD-kurvan Aggregerad prisnivå (P) Varför blir AD plötsligt större fastän prisnivån är oförändrad? Real BNP (Y) AD är privat konsumtion, investeringar, offentlig konsumtion och nettoexport. Allt som ökar dessa vid given prisnivå skiftar AD-kurvan åt höger: ökat framtidshopp, ökade förmögenheter, investeringsbehov i fysiskt kapital, expansiv finanspolitik (staten köper stridsvagnar, sänker skatten, höjer transfereringarna), expansiv penningpolitik (staten ger ut mer pengar vilket sänker räntan).

9 Aggregerade utbudet Carita Lindström vill anställa dig Din nominella lön (W) står på kontraktet, medan din reallön är hur mycket du faktiskt kan köpa för din lön (W/P). Ni kommer överens om nominella timlönen 20 euro, baserat på vad ni tror om allmänna prisnivån i samhället i framtiden. Om prisnivån blir oväntat hög upplever Carina att du är billig och du får därför arbeta och producera massor. Men vid nästa löneförhandling kommer du att kräva högre nominell lön och produktionen återgår därför till normal nivå.

10 Aggregerade utbudet på kort sikt Därför har SRAS-kurvan positiv lutning Aggregerad prisnivå (P) Varför vill Carina producera mer vid högre allmän prisnivå? Real BNP (Y) För att hon tjänar på det. Varför gör hon det? Jo, för att vissa av hennes kostnader är stela (eng. sticky), till exempel din lön. Högre allmän prisnivå i samhället ökar alltså vinsten för företaget och man vill därför producera mer. Vad kan få företagen att producera mer? Jo, alla andra förändringar (förutom en högre prisnivå) som ökar vinsten: billigare bönor (inputpriser), högre produktivitet mm.

11 Aggregerade utbudet på lång sikt Därför är LRAS-kurvan vertikal Valutareformen 1963 stryker 2 nollor. Vad påverkar BNP på Robinson-ön? Ledde valutareformen i Finland 1963 till kraftigt lägre produktion och högre arbetslöshet på lång sikt? Varför inte? På lång sikt kan du anpassa din nominella lön efter prisnivån i samhället och produktionen återgår till ursprungliga nivån. Men vad bestämmer den ursprungliga nivån?

12 Aggregerat utbud på lång sikt Vertikal LRAS-kurva Aggregerad prisnivå (P) Varför spelar allmänna prisnivån ingen roll på lång sikt? Yp Real BNP (Y) På lång sikt är kostnaderna rörliga, ty efter ett tag kan nominella löner och förmåner justeras. Om samtliga priser (även inputpriser och nominella löner) skulle dubblas så påverkas inte Carinas kafé alls. Potentiella BNP är BNP då alla priser är helt rörliga. Nivån bestäms (tänk Robinson Cruse) av mängden arbetskraft, fysiskt kapital, humankapital, teknologi mm.

13 Konjunkturanalys Skift i AD-kurvan (efterfrågechocker) Aggregerad prisnivå (P) I utgångsläget är vi i jämvikt med BNP vid potentiella nivån och prisnivån P1. P 3 P 2 P Allt som gör att vi vid given prisnivå vill ha mer skiftar AD-kurvan åt höger, vilket trycker upp allmänna prisnivån (inflation) och ökar BNP (minskad arbetslöshet). Y p Y 2 1 Real BNP (Y) 2 Men högkonjunkturen leder på lång sikt till att nominella lönen och inputpriser höjs (flaskhalsar) och vi återgår till ursprunglig produktion.

14 Konjunkturanalys Skift i SRAS-kurvan (utbudschocker) Aggregerad prisnivå (P) I utgångsläget är vi i jämvikt med BNP vid potentiella nivån och prisnivån P1. P 2 P Allt som gör att företagen vill producera mindre vid given prisnivå skiftar SRAS-kurvan åt vänster, vilket trycker upp allmänna prisnivån (inflation) och minskar BNP (ökad arbetslöshet). Y 2 Y p 1 Real BNP (Y) Men lågkonjunkturen leder på lång sikt till att nominella lönen och inputpriser sänks och vi återgår till ursprunglig produktion.

15 Kriget inom makroekonomin Hur stela är de nominella lönerna? Marknaden fungerar bra och alla förstår snabbt att de kan höja löner i högkonjunktur och sänka i lågkonjunktur. Staten bör inte lägga sig i (laissez faire). Lågkonjunkturer kan bli långvariga ty löner är stela. Expansiv finans- eller penningpolitik i exakt rätt tid och med exakt rätt dos tar oss ur krisen snabbare.

16 Svar

17 Svar

18 Svar

19 Dokumentär om finanskrisen här. Svar

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström AEplan 45 o 1 0 Idioten i duschen Aggregerad prisnivå

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Nationalekonomi för tolkar och översättare

Nationalekonomi för tolkar och översättare Nationalekonomi för tolkar och översättare 20 mars 2012 Finanskrisen Riksbankens konjunkturprognos Repetition Anders Fjellström, Nationalekonomiska institutionen Finanskrisen: Översikt Lång uppgångsfas,

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Försörjningsbalansrjningsbalans. Hur bestäms produktionen påp

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Försörjningsbalansrjningsbalans. Hur bestäms produktionen påp Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden BNPs komponenter F2: sid. Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M

NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M NATIONAL EKONOMI K O M P E N D I U M Kompendium nationalekonomi Makro Hip2 Vt 2014 Det ekonomiska kretsloppet och multiplikatoreffekten Det har vi talat om tidigare och man bör kunna det nu också. Konjunkturer

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Ålder och Bostad. - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad

Ålder och Bostad. - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad Ålder och Bostad - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad Kandidatuppsats Lund Universitet Nationalekonomiska institutionen Adam Chrigström, 860119-4833 Handledare:

Läs mer

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken?

BNPs komponenter. BNPs komponenter. Hur bestäms produktionen påp. kort sikt? Vad gör g r riksbanken? Blanchard kapitel 3-43 Varumarknaden och penningmarknaden Hur bestäms produktionen påp kort sikt? Hur bestäms räntan? r Vad gör g r riksbanken? F2: sid. 1 BNPs komponenter F2: sid. 2 (Privat) Konsumtion

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Finanskrisen. En studie om Irland och Island. Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012. Kandidatuppsats. Handledare: Fredrik NG Andersson

Finanskrisen. En studie om Irland och Island. Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012. Kandidatuppsats. Handledare: Fredrik NG Andersson Finanskrisen En studie om Irland och Island Nationalekonomiska Institutionen, Maj 2012 Kandidatuppsats Handledare: Fredrik NG Andersson Författare: Otto Ehde & Adam Lindroth 1 Abstract This essay concerns

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer