3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!"

Transkript

1 Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal Wage Strucure s och förklara vad siffrorna i tabell säger oss. Svar: Enkelt sett kan man se det som att det finns två aspekter av arbetet som den anställde värderar: lön och rang. En anställd karaktäriseras av sin marginalproduktivitet, och kan med denna välja olika kombinationer av lön och rang; i ett mindre lönsamt företag kan personen få en hög rang, men får acceptera en lägre lön, medan det blir tvärtom i ett mer lönsamt företag. Man kan tänka sig att rang är viktigare i ett företag där kontakterna mellan de anställda är mer intensiva. Siffrorna kan då tolkas som att kemisterna arbetar tätare ihop än framförallt fastighetsmäklarna. 2. Förklara varför företagen kan betala en högre lön än vad de annars skulle gjort, ifall minimilön införs. Svar: Företagen kommer att anställa färre människor vilket innebär att den sist anställde kommer att ha högre marginalproduktivitet jämfört med den tidigare större personalstyrkan. 3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Svar: Vilken effekt skatten får beror på om substitutionseffekten eller inkomsteffekten dominerar. Sub effekten innebär att det blir billigare att vara ledig (eftersom nettolönen av att arbeta minskar) och man konsumerar därför mer fritid alltså arbetar mindre. Inkomsteffekten innebär att man blir fattigare och kommer att konsumera mindre av alla normala varor, även fritid. Totaleffekten är osäker, även om vi tror att substitutionseffekten för de flesta inkomstlägen dominerar över inkomsteffekten. 4. Förklara varför och hur det kan vara i ert intresse att intagningen till lantmäteriutbildningen minskas. Svar: Minskar utbudet av lantmätare och vid rådande efterfråga ökar er lön. 5. Kan du förklara varför lärare, trots en lång utbildning och ett relativt krävande och viktigt jobb, tjänar ganska lite. Är det för att lärare har låg marginalproduktivitet?

2 Svar: Antagligen inte. Beror antagligen i strörre utsträckning på att lärare i sort bara har en arbetsgivare (den offentligs sektorn). Vi har en monopsoni situation där vi i stort bara har en köparen av lärartjänster (staten) som får en prissättande roll. 6. I inledning till kapitlet jämför Frank lönen för en professionell baseball spelare och den förre centralbankschefen. Alan Greenspan. Kan du förklara hur det kan komma sig att en baseball spelare tjänar mer än Greenspan. Greenspan gick dessutom med på en lönesänkning när han lämnade Wall Street för att ta jobbet som Centralbankschef. Hur kunde han gå med på det? Svar: Att en topp baseball spelare tjänar så otroligt mycket beror på att hans förmåga är unik och dessutom efterfrågad av många (många olika lag vill ha honom eftersom de då kan öka sina intäkter från exempelvis reklam och intäkter från matcher). Alan Greenspan har också unika kunskaper (men inte lika unika som en topp baseball spelare) men det finns bara en arbetsgivare som anställer centralbankschefer (staten) så det finns ingen konkurrens mellan olika arbetsgivare att vinna över Greenspan. 7. Tea arbetar extra på kafé. Hon kan själv styra över sin arbetstid och välja mellan att arbeta 0 och 40 timmar per vecka. Hon tjänar 100 kr i timmen. i. Ange Teas budgetlinje i hennes val av fritid (F) och inkomst (I). Bortse från veckans övriga 128 timmar och låt maximal fritid vara 40 timmar. Ange budgetlinjens lutning samt värdena där den skär axlarna. Rita även in hennes indifferenskurva och markera hur mycket hon kommer att arbeta. ii. Teas chef erbjuder nu att höja Teas lön till 120 kr i timmen om Tea lovar att läsa en bok hon tidigare rekommenderat Tea, How to please the customer. Visa Teas budgetlinje om hon läser boken. iii. Hur påverkar en höjning av lönen Teas val. Jobbar hon mer eller mindre? Visa substitutions- och inkomsteffekten. iv. Tea hittar förvisso boken i bokhandeln men ser en annan bok som hon tycker verkar vara mer lockande: Bidragsboken. Tea skaffar den senare boken och efter att ha läst den vet hon hur hon kan öka sin inkomst med 1000 kr per vecka utan att behöva anstränga sig. Visa

3 Teas budgetlinje men bibehållen lön (100kr) då hon får 1000 kr per vecka utan att behöva arbeta. v. Visa hur hennes val ev förändras vid den nya budgetlinjen (i uppgift d).

4

5 e). Budgetlinjen blir nu den ursprungliga budgetlinjen (blåa) plus punkten (40,1000). Sannolikheten att Tea hamnar i en hörnlösning (40, 1000) ökar. 8. På en arbetsmarknad råder monopsoni. Efterfrågan på arbetskraft, ges av MRP L = 260-2L och företagets totala lönekostnader ges av TFC L = 20L + 2L2. Vilket är det vinstmaximerande antalet personal företaget kommer att anställa och vilken lön kommer att gälla? Om det inte rått monopsoni hur många hade då anställts och till vilken lön? Svar TFC L = 20L+2L2 AFC L = L MFC L = 20 +4L MRP L = 260-2L MFC L = MRP L 20 +4L = 260-2L 6L = 240 L=40 w=acl = 100 Om det inte rått monopsoni hade L=60 och w= På en arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft L D =12-w, där w är lönen. Utbudet av arbetskraft är helt oelastiskt på kort sikt och ges av L s =6. i. I ett diagram med L på den horisontella axeln och w på den vertikala axels, åskådliggör utbud och efterfråga på arbetskraft. ii. Beräkna jämviktslönen på marknaden och ange mängden arbetskraft i jämvikt. iii. Anta att en inkomstskatt på t=4 per enhet arbetskraft införs som betalas av löntagaren. Beräkna ny jämviktskvantitet, lön före och efter skatt, samt löntagarens skattebörda. Illustrera i figuren.

6 iv. Anta nu att arbetsgivaren istället betalar skatten t=4 per enhet arbetskraft. Beräkna ny jämviktskvantitet, lön före och efterskatt samt löntagarens skattebörda. Svar:

7

8 10. Hur ser sambandet mellan real och nominell ränta ut? Hur skiljer det sig från det sambandet vi lärde oss på makron? Svar: Skillnaden mellan dem är inflationen, och det kan uttryckas så här: (1 + real ränta) = [(1 + nom. ränta) / (1 + infl.)] I makron sa vi real räntan =nominell ränta inflation (förväntad). Vilket är en approximation på ovan samband. Inom finansiell ekonomi kan vi dock inte använda en approximation. 11. Vad säger hypotesen om Effektiva marknader? Svar: I korthet att all information avspeglas i priserna, vilket innebär att man inte kan tjäna pengar på att analysera tillgänglig information, t.ex. ett företags lönsamhet: ett lönsamt företag är redan högre värderat än ett mindre lönsamt företag. 12. Om man tror att marknaden är effektiv ska man då lägga tid på att följa tips som ges av aktieanalytiker. Vad händer om alla slutar att analysera marknaden? Svar: Om man tror att marknaden är halvstarkt effektiv finns det ingen poäng att analysera offentligt tillgänglig information (det som analytiker gör). Det finns således ingen anledning att lyssna på aktieanalytiker. Om alla däremot tror att aktiemarknaden är halvstarkt effektiv finns det ingen anledning för någon att bedriva analys och priserna kommer då inte att justeras till de korrekta och marknaden blir ineffektiv (och man kan göra vinster genom analys av offentligt tillgänglig information). Så något av en catch-22 situation 13. Vad är skillnaden mellan finansiellt och fysiskt kapital? Svar: Finansiellt kapital är pengar och värdepapper såsom aktier, obligationer etc. Fysiskt kapital är kapital som används i produktionen (maskiner, byggnader) 14. Beräkna nuvärdet av att få 1000 kr varje år i 4 år om räntan är 3%. Svar: NV=1000/(1+0,03) /1,003^ /1,03^ /1,03^4 = Gynnas barnfamiljer som ännu inte köpt sitt första hus av sänkt fastighetsskatt? Varför eller varför inte? Svar: Fastighetsskatten kapitaliseras i fastighetsvärdet. Så en sänkning av fastighetsskatten innebär att värdet på fastigheten ökar med nuvärdet av skattesänkningen. De som ännu inte köpt sitt första hus drar inte nytta av sänkt fastighetsskatt eftersom priset på fastigheterna ökar. De som redan har en fastighet gynnas dock i och med att deras förmögenhet ökar.

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen För rättningsmallen gäller följande: Poäng för fråga anges efter frågans nummer. I rättningsmallen finns det underlag för hur poängen

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv.

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa r skatten ett globalt perspektiv Vad bestämmer egentli Global Utmaning

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer