Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid är inte pengar utan pengar är tid."

Transkript

1 Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata bruk, ingen distribution får ske utan godkännande av författaren. Tid är inte pengar utan pengar är tid. Att tid är pengar är en vanlig missuppfattning. (Självklart finns det en rad tillfällen då detta påståendet stämmer men generellt så missar man poängen.) Ofta när man använder detta uttrycket så syftar man på att man har ont om tid eller att man ska sluta "slösa" bort sin tid. Tid är ju gratis så man förlorar aldrig pengar om man "slösar" med sin tid, och många gånger när man använder uttrycket syftar man dessutom på att man har brist på tid snarare än brist på pengar. Ur detta slarviga resonemang drar jag slutsatsen att tid inte är pengar. (Om nu tid var pengar borde väl alla ha lika mycket pengar eftersom alla har lika mycket tid, eller?) Att pengar är tid är en ovanlig uppfattning, något jag anser ekonomer i en större utsträckning borde erkänna. (Självklart finns det tillfällen då detta inte stämmer så som när någon rik är dödssjuk, då kan inte ens alla pengar i världen köpa hen mer tid.) Pengar är tid i den bemärkelsen att man byter sin tid mot pengar för att vid ett senare tillfälle köpa ny tid för dem. Man kan ju inte spara en sekund till framtiden så pengar är ett sätt att köpa tillbaka en sekund vid ett senare tillfälle. Rent fysiskt går detta inte, det är därför även rika dör för eller senare. Men materiellt går det att köpa tiden, eller snarare att köpa någon annans tid. Man köper någons tid i form av att de utför ett arbete åt en, så att man själv slipper utföra arbetet och därigenom sparar tid. Allt man köper bygger på att någon annan har utfört ett arbete. Alla varor och tjänster man handlar bygger på att någon har utfört ett arbete för att kunna erbjuda varan eller tjänsten. Det är till dessa personerna man betalar, om man bortser från eventuella skatter. Det kapitalistiska systemet vi har bygger på att någon får pengar i utbyte mot ett arbete som densamma utför, dessa pengarna kan vederbörande senare använda för att köpa någon annans arbete. På detta sett jobbar alla för någon annan, samtidigt som alla är beroende på tjänster utförda av andra. Detta är grunden till vårt välstånd, alla personer behöver inte själva producera och förädla alla varor de konsumerar eftersom de kan utföra ett arbete åt någon och sedan i utbyte få andra som utför ett arbete åt dem själva, och pengarna är bara ett medel för att avgöra hur mycket ett visst arbete är värt och hur mycket tid man har sparad. Det som avgör hur mycket ett visst arbete är värt bestäms utifrån två parametrar. Den första är hur lång tid något tar att göra, desto längre tid det tar desto dyrare blir varan eller tjänsten. Den andra faktorn är hur svårt ett arbete är, vilket avgör hur mycket man måste betala för varje timme. (Sedan är det bara enkel matematik att räkna ut slutpriset) Priset på ett svårt arbete bestäms utav hur lång tid det tar att lära sig att utföra arbetet. Anledningen till att en läkare har högre timlön än en gatsopare är att det tar många år att lära sig läkaryrket medan det enbart tar ett par dagar att lära sig sopa gatan. Man betalar alltså inte enbart för tiden det tar att utföra arbetet utan man betalar även för tiden det tog att lära sig arbetet. Man betalar egentligen aldrig för varor i den bemärkelsen att varan i sig har ett värde, utan det man betalar för arbetet det tog att skapa varan. Alltså

2 det arbetet det tog att förädla och framställa varan ur råmaterial. På samma sätt betalar man egentligen aldrig för råmaterial, eftersom naturen ger oss dem gratis, utan det man betalar för arbetet att utvinna råmaterialen. När man konsumerar vissa varor betalar man även för det arbete det tog att komma på varan eller tjänsten. Detta brukar kallas att man betalar royalties, alltså att en uppfinnare får betalt för dennes tid det tog att komma på produkten. Detta gäller allt från upphovsrätt inom musik, film och litteratur till patent inom medicin, elektronik och teknik. Även här betalar man mer för saker som är svåra att komma på och mindre för saker som är lätta att hitta på, exempelvis är mediciner generellt dyrare än låtar. Självklart är detta inte något som är hugget i sten men det brukar vara en bra fingervisning. Ett annat exempel är varumärken, många företag lägger ner mycket tid på att profilera sig och därför finns det vanligtvis stora ekonomiska intressen bakom olika varumärken och företag, det är därför vi har lagar mot varumärkesintrång, så att ingen ska kunna stjäla ett företags arbete. Att bortse från konceptet pengar är tid kan vara ödesdigert i en marknadsekonomi om man vill förstå utvecklingen av densamma. Anledningen till varför vissa företag har svårt att konkurrera på marknaden är just detta konceptet, den tid det tar för ett företag att producera en produkt, inklusive patent, utveckling, utbildning osv., sätter minimipriset företaget kan sätta på produkten utan att gå med förlust. Detta är anledningen till att företag kan ha svårt att sälja sina produkter fast de inte har svårt att producera bra produkter, helt enkelt för att folk är inte villiga att köpa dem för det priset och därför går försäljningssiffrorna ner, eftersom man kan inte bemöta minskad efterfrågan med minskat pris som man borde i en värld som enbart styrdes av tillgång och efterfrågan. Konceptet att pengar är tid förklarar varför effektiviseringar är och har varit en framgångsmetod för de som vill tjäna pengar. Kan man minska tidsåtgången så minskar man kostnaden och kan därigenom öka vinsten eller sänka priset. Man bör tänka så att alla företag har begränsat med pengar och med denna ändliga resurs kan man enbart köpa en ändlig mängd tid, från sina anställda, och om inte produkterna från deras arbetstid ersätter kostnaden för deras arbete så kommer företaget att gå bak. Vilket egentligen är ett ganska logiskt resonemang, men trots detta är det något många företagare, ekonomer, investerare och framförallt politiker har missat och därigenom gjort enormt stora misstag genom historien. Man kan även förklara varför många företag outsourcar produktion och dylikt till fattigare länder tack vare detta koncept, om man kan få mer tid för ens pengar så har ju ens pengar mer värde, eftersom värdet på pengarna enbart sätts utifrån hur mycket tid man kan köpa för sina pengar. Då ingen har mer tid på dygnet än någon annan blir det en lönlös kamp att alltid försöka erbjuda mer tid för mindre pengar för att upprätthålla sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. Ett mycket bättre sätt beskrevs lite tidigare i texten, nämligen att utbildning, innovation och varumärken kan ge högre utdelning per arbetstimme. Därför kan ett land, exempelvis Sverige, satsa på att konkurrera med dessa kompetenserna snarare än lägre timlön. Konceptet förklarar även varför det ofta är billigare att vara miljöovänlig än miljövänlig, eftersom miljön aldrig tar betalt medan arbetet att vårda miljön kostar eftersom det kräver arbetstid. Detta kommer man aldrig att komma ifrån och därför kan alltid företag som vill gå med vinst tumma på miljön och spara in pengar. Det finns enbart två sätt att motverka detta, antingen genom att konsumenterna efterfrågar miljövänliga alternativ så att företagen självmant väljer dyrare och miljövänligare alternativ eller att staten tvingar dem genom lagar. I bägge fall finns det alltid stora risker med att vissa företag kommer försöka smita undan och låtsas vara miljövänliga utan att i praktiken vara det, då det inte kostar något att smutsa ner miljön. (Självklart kan miljöförstöring kost på lång sikt,

3 huvudsakligen i form utan allt arbete det tar att åtgärda miljöförstöringen eller arbetet det tar att anpassa sig till nya förutsättningar. Denna kostnad är dock inte en kostnad enskilda företag ofta behöver betala utan oftast får hela samhället ta den kostnaden och därigenom ger det en vinst till det enskilda miljöovänliga företaget.) Utifrån ovan kan man dra slutsatsen att det är tid som styr priset på varor och tjänster, eftersom det i alla led är just arbetet som avgör prissättningen. Detta stämmer självklart inte till punkt och prickar, det finns även den vanliga tillgång och efterfrågan som styr priset. Inom kulturbranschen finns nog de mest tydliga exemplen på detta, det tar inte längre tid för en superstjärna att spela en konsert än för ett lokalt band men priset på de två konserterna skiljer troligen med någon storleksordning. Vilket beror på att efterfrågan att se storband är mycket större än efterfrågan att se på lokala förmågor. Alltså kan man inte enbart följa konceptet att pengar är tid, utan man måste även blanda in fler koncept för att till fullo förstå marknadens prissättning. Värdepappersmarknaden är även en bransch som styrs mer utifrån tillgång och efterfrågan, då sätts priset på en aktie av efterfrågan som styrs av hur mycket folk tror den är värd och tillgången som styrs av hur många som vill sälja den för det stundande priset. Inflation är även ett koncept som bättre förklaras av tillgången och efterfrågan, där ökad tillgång av pengar driver upp inflationen och lågt pris sänker inflationen. Skatter är något som självklart påverkar efterfrågan av en vara eller tjänst. Om man hade haft platt skatt skulle alla varor och tjänster påverkas lika mycket och då skulle man kunna bortse från skattens påverkan på enskilda varor och tjänster. Självklart kommer skatt ändå påverka ekonomin, dock kan jag inte gå in på alla detaljer då det skulle bli en hel bok. Dock kan jag påpeka att punktbeskattning och subventioner kommer påverka ekonomin enligt formeln för tillgång och efterfrågan snarare än konceptet "pengar är tid". Oavsätt om prissättningen för enskilda aktier huvudsakligen styrs utifrån konceptet "tillgång och efterfrågan" påverkas aktiemarknaden väldigt mycket utav "pengar är tid". Hela konceptet med aktiemarknaden, och liknande värdepappershandel, är att individer investerar arbetstid idag för att vid ett senare tillfälle kunna få ut ännu mer arbetstid, man vill helt enkelt byta en timme idag mot y arbetstimmar om x år. Vissa investerar i form utav direkt utfört arbete, alltså de personerna som bygger upp företag, grundar dem och kommer med innovationerna, uppfinningarna och upptäckterna. Andra investerar sin pengar på aktiemarknaden, vilket är sin besparad arbetstid. Även dessa förväntar sig en realkapitalutveckling, alltså att man ska få fler arbetstimmar i framtiden än antalet arbetstimmar man investerar idag. Detta ger systemet ett par egenskaper. Den första är att börsen kommer gå upp när nettoflödet är in i systemet, alltså när fler personer sätter in arbetstid än antalet personer som tar ut sin arbetstid. (Antaget att personerna i genomsnitt handlar med lika stora arbetstidsvolymer, med andra ord pengar) Alltså kan man förutse stora trender inom aktiemarknaden, kommer de flesta investera mer tid än de tar ut den närmaste tiden eller är det tvärt om. Den andra egenskapen systemet får är att man enbart kan ha tillväxt så länge investerare i framtiden investerar fler arbetstimmar än vad investerare idag investerade, annars kommer man få ett håll i marknaden och man får vad som kallas en börskrasch. Det finns ett enkelt sätt att enkelt få fortsatt realkapitalutveckling, om den arbetsföra befolkningen ökar så ökar möjligheten för framtida investerade arbetstimmar gentemot dagens investerade arbetstimmar och därigenom kan man ha en tillväxtökning. Denna tillväxtökningen skulle upphöra om den arbetsföra befolkningen minskade så att färre hade arbetstimmar att investera i systemet medan allt fler ville ta ut sitt investerade arbete, exempelvis när allt fler går i pension. Om jag gör lite reklam för min bok "Simpel ekonomi" kan man dra en stark parallell mellan boken och denna text. I boken bevisar jag varför man generellt gör en förlust i

4 värdepappersspekulationshandel. (Är man intresserad av en utläggning av det får man läsa boken för jag kan inte ta upp allt här utan resten av detta stycket kommer jag anta att läsaren antingen har läst min bok eller har sådan kunskap att hen kan förstå innehållet utan att ha läst min bok.) Det finns en möjlighet att skapa evig realkapitalutveckling inom aktiemarknaden, och det är om några personer hela tiden "skänker" arbetstid till systemet utan att någonsin ta ut dem. Detta görs inte inom vissa delar av värdepappersspekulationshandeln, exempelvis handeln med valutor. Men inom en del av värdepappersspekulationshandeln sker detta systematiskt, inom aktiemarknaden. Arbetarna på företagen arbetar och "skänker" en del av sin uteblivna lön till vinst för företaget som företaget sedan kan ge till investerarna i form av aktieutdelning. På detta sätt kan aktiemarknaden för evigt ge dess aktieägare en positiv realkapitalutveckling, eftersom det finns några som hela tiden skjuter in pengar/arbetstid till systemet så att några andra hela tiden kan ta ut mer pengar/arbetstid än vad de investerar. Detta är ännu en gång ett tecken på att man inte bör investera med avsikten att få en snabb värdeutveckling utan det är aktieutdelningarna som är centrala för att avgöra om en investering blir långsiktigt bra eller inte. Så ännu en gång har jag påvisat att man ska hålla sig borta från snabba klipp som är för bra för att vara sanna utan att man ska investera på lång sikt för att akumulera aktieutdelningar. Ett exempel på en teori som hade mått bra av förståelsen av detta koncept är NAIRU, även känd som arbetslöshetsjämvikten. Att pengar är tid kan ge flera förklaringar och utökad förståelse av denna teori. Eftersom pengar är tid kommer systemet inte omedelbart att anpassa sig efter den förändrade inflationen, alltså att inflationen inte omedelbart slår till när NAIRU skiljer sig från den verkliga arbetslösheten. Detta sker eftersom om lönen för ett visst arbete inte ändras kommer inte man kunna köpa lika mycket tid för sina pengar och därigenom kan inflation inte uppstå. Per definition är nämligen inflation hur mycket tid du får för dina pengar då pengar inte är något annat än tid. Men tiden kan detta självklart ändras och tidsrymden beror på hur ofta man löneförhandlar, och inom vilket spann en genomsnittlig arbetare kan ändra sin lön. Exempelvis om en anställd kan få mellan 1-5% löneökning (enligt ramarna för en normal löneförhandling) så kommer löneökningen ligga i överkant om NAIRU är över den generella arbetslösheten och vice versa. Alltså kan konceptet pengar är tid förklara varför inte NAIRU förändrar ekonomin omedelbart utan varför det tar tid innan marknadsekonomin påverkas. Konceptet kan även förklara varför det är dåligt om NAIRU slår till och skapar instabil inflation, om inflationen är instabil kommer det vara svårt får många att göra korrekta kalkyler av framtiden vilket leder till ökad risk för dåliga ekonomiska beslut. Dessa dåliga beslut kommer leda till att på ett ställe har en arbetstimme ett visst värde och på en annat ställe har den ett annat värde, om inflationen är låg och stabil kommer marknaden naturligt kunan jämna ut sådana skillnader men om den är hög och instabil kommer resultatet att bli att marknaden hela tiden söker sig till de ställen som för tillfället har undervärderat priset på arbetstid. Om dessa ändringar på marknaden sker i hög hastighet kommer de lyckade företagen inte våga anställa och de misslyckade kommer stå utan kunder. Anledningen till att företag kan förlora kunder vid en instabil och hög inflation är att priset måste öka i takt med att kostnaden för arbetstid ökar men om konsumenterna inte hänger med i prisökningen (antingen mentalt och/eller genom sina löner) så kommer många tidigare kunder välja bort produkten och företaget förlorar marknadsandelar, vilket ofta leder till fallande kurs och kvartalsrapporter som snabbt kan förvärras i en icke stabil ekonomi. Dock kan konceptet samtidigt förklara varför NAIRU inte behöver uppfyllas för att förhindra hög och instabil inflation. NAIRU bygger nämligen mycket på konceptet tillgång och efterfrågan, men man kan/bör inte enbart utgå ifrån det tillgången och efterfrågan på en produkt när man sätter dess pris, men måste även ta hänsyn till dess produktionspris, vilket sätts av

5 arbetsinsatsen det tar att producera produkten. Så om lönerna inte ökar behöver man inte öka priset på varan eftersom produktionskostnaden inte ökar och då sjunker inte heller konsumenterna köpkraft och man kan ha en stabil ekonomi trots att man har en arbetslöshet som ligger bortom NAIRU, det hela handlar om hur marknaden reagerar vilket förvisso kan vara svårt att avgöra i förväg. Därför kan jag inte rekommendera allt för stort avvikande från NAIRU men jag tror dock att om arbetslösheten ligger lite under behöver det inte vara dåligt för ett land. Man får ju trots allt fler arbetade timmar i samhället och därigenom en högre produktivitet, vilket även kan vara bra för ekonomin långsiktigt. Det viktigaste att hålla koll på är om lönerna skenar iväg, då är det upplagt för en dålig spiral. Jag skulle vilja avsluta med att summera texten med att pengar är tid är ett viktigt inlägg i förståelsen för hur ekonomin fungerar. Självklart finns det fler pusselbitar, exempelvis tillgång och efterfrågan. För några insikter i hur man investerar tillgångar rekommenderar jag min bok Simpel ekonomi där jag bland annat går igenom investeringsteoremet. P.S. En liten kommentar som jag bör rekommendera mina kärra medläsare, en viktig aspekt när man ska investera för framtiden är just att pengar är tid. Det konceptet skänker insikten att man bör ta hänsyn till ens löneutveckling när man investerar för framtiden. Exempelvis är det inte lönsamt att spara när man är student för att ta ut pengarna när man sedan jobbar, eftersom då byter man ev en arbetstimme mot 100 kr som man sedan sparar och om 10 år är den hundringen värt 140, justerat efter inflation så att man enbart tar realvärdesutvecklingen med i beräkningen, och om man om 10 år tjänar 200 kr i timmen har man byt en arbetstimme mot 42 arbetsminuter, alltså en negativ utveckling för den enskilda investeraren. (Och en negativ realutveckling (i detta fallet in minskning med 30 %) efter 10 års investering är en tämligen dålig investering, enligt min mening i alla fall men varje individ får göra sin egna bedömning.)

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Timbro 2005-03-14 Johnny Munkhammar Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Världen jäktar fram och den närmar sig slutet. Ärkebiskopen Wulfstan, år 1014 i York. Idag, 991 år senare,

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST

KÖPTIPS. Lennarts TRÖST Det betyder att fler vill köpa aktien, vilket i sin tur antagligen leder till att uppgången blir större. Låt inte aktierna ligga i ett bankfack, utan följ med i vad som händer och placera om enligt din

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar.

Eftersom det är kring.se vi främst diskuterar är det viktigt att vi kommer ihåg vad IIS är och varför de existerar. Manuskript Internetdagarna 2006 Stefan Görling 1. Introbild Forskare KTH. Forskar kring innovation & entreprenörsskap. I samband med att jag studerade omoraliska entreprenörer på nätet, som tjänade pengar

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Smartare priser på läkemedel. johan.stennek@economics.gu.se

Smartare priser på läkemedel. johan.stennek@economics.gu.se Smartare priser på läkemedel johan.stennek@economics.gu.se Alla får inte de bästa läkemedlen Wilking, Jönson & Bergh (Acta Oncologica, 2010) 400 kvinnor med en aggressiv form av bröstcancer går miste om

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

6. Fick du möjlighet att välja en passande tid för din löneförhandling?

6. Fick du möjlighet att välja en passande tid för din löneförhandling? AT-enkät angående lön samt åsikter om fortsatt arbete på SÄS. Antal svarande: 40 1. Vilket AT-block är du på? 1a Somatiska 20 50% 2a Somatiska 3 8% 3e Psyk 8 20% 4e Primärvård 9 23% 5e Förlängd AT 0 0%

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat.

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Spisens historia Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Världens första spis Den första spisen tillverkades i gjutjärn och användes för att koka, steka, grädda och värma upp. Den tillverkades

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi INTRODUKTION TILL KURSEN ROB HART Makroekonomi I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Krångliga begrepp (ord) Vad är en teori? teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. Till exempel: Jag har en teori om varför

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden. Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Prisbildning och konkurrens på spotmarknaden Pär Holmberg Elmarknadens ekonomi Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Innehåll Allmänt om budgivningen på spotmarknaden Konkurrensen på den nordiska spotmarknaden

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

3-7 Procentuella förändringar

3-7 Procentuella förändringar Namn: 3-7 Procentuella förändringar Inledning Du har arbetat mycket med procent, rabatter och påslag. Nu skall du lära dig konsten att beräkna procentuella förändringar. Som alltid gäller att du måste

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen

Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Aldrig för tidigt att tänka på pensionen - Studievalets betydelse för pensionen Institutet för Privatekonomi INNEHÅLL Hur påverkar högskolestudier pensionen? 3 Yrkesvalets betydelse 3 Pensionen som andel

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel"

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: Sverige är inne i ond cirkel Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel" Sverige är inne i en ond cirkel. Men det är få deltagare i den politiska debatten som förstår eller vågar säga att

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer