En rapport om sparande och riskbenägenhet april Nordnet Bank AB. Arturo Arques

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques"

Transkript

1 En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques

2 Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa sig om att löntagarna besitter de kunskaper som krävs för ett framgångsrikt sparande. Det är som att skicka ut svenska folket på orientering utan varken karta eller kompass. Och just nu, när det blåser orkanvindar på finansmarknaderna och allt är nattsvart, befinner sig svenska folket på nattorientering. Illa, i synnerhet med tanke på att ingen har en fungerande pannlampa. Finansbranschen erbjuder privatpersoner finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Den finansiella rådgivningen har Finansinspektionen kritiserat i en rapport från april Finansinspektionen pekar främst på slarvig behovsanalys, bristande dokumentation och otydlig gränsdragning mellan försäljning och rådgivning. Finansbranschens förmåga att bedriva så kallad aktiv kapitalförvaltning lämnar en hel del att önska. Få förvaltare slår sina jämförelseindex. Hur skall man då som klok och ansvarsfull individ agera? Vårt råd är enkelt. Lär dig de grundläggande kunskaperna i finansiell ekonomi och förvalta pengarna själv eller överlåt kapitalförvaltningen till en förvaltare eller ett pensionsbolag med låga avgifter. Avgifternas betydelse kan inte underskattas. Kostnaden att placera i en svensk indexfond i ett pensionsbolag som inte tar ut någon försäkringsavgift mot att placera motsvarande belopp i en vanlig svensk aktivt förvaltad aktiefond i ett pensionsbolag som tar ut en normal försäkringsavgift är nästan 2 procent per år. I det förstnämnda fallet utgår en förvaltningsavgift på 0,29 procent per år och ingen försäkringsavgift. I det andra fallet utgår en förvaltningsavgift på 1,5 procent per år och en pensionsavgift på 0,65 procent per år. Skillnaden uppgår därmed till 1,86 procent per år. Det kanske inte låter så mycket men innebär att kronor efter 40 år, med en avkastning på 8 procent i snitt per år före avgifter, i det förstnämnda fallet växt till kronor och i det sistnämnda fallet växt till kronor. Det är en skillnad på över 100 procent. Hur många löntagare har råd att tacka nej till en sådan skillnad? 1 Rådgivning, Kunden och Lagen DNR :5

3 Om du vill förvalta ditt sparkapital själv Om du väljer att förvalta pengarna själv bör du lägga fokus på fördelningen mellan aktier och räntebärande. Det avgör till procent din framtida avkastning och risk enligt Brinson, Hood och Beebower. 2 Hur stor del av sitt sparande skall man lägga i aktier? Det vet ingen. Det förutsätter nämligen att man med säkerhet vet hur börsen kommer att utvecklas i förväg och någon sådan kristallkula har ingen. Vårt bästa råd är därför att utgå från sin egen riskbenägenhet. Med din riskbenägenhet som utgångspunkt väljer du sedan en lämplig andel mellan aktier och räntebärande. Hur det går till kan du få hjälp med genom att ta reda på din riskbenägenhet på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html. När det sedan är gjort kan tid läggas på att välja billiga eller i vart fall prisvärda fonder som de senaste 3 till 5 åren presterat en avkastning högre än snittet. Du kommer att bli förvånad över hur många indexfonder som ligger i den gruppen. Idag finns fler fonder än aktier. I Sverige finns det över 5000 fonder med tillstånd att marknadsföras i Sverige. På Nordnet har vi 1000 fonder. Vilken enskild individ har tid, kunskap och intresse att rationellt välja 4-5 fonder ur ett sådant utbud? Få om ens någon. Vill du ha hjälp och vägledning med val av fonder kan du använda vår Investeringsguide på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html. Då får ta del av flera personers kunskap och erfarenhet med en enda sak för ögonen: så bra avkastning som möjligt för kunden. Förutsättningar för ett framgångsrikt sparande En förutsättning för framgångsrikt sparande är tid, kunskap och intresse något vi vet av erfarenhet många saknar. Med hjälp av grundläggande kunskap i finansiell teori och tillgång till enkla och praktiska verktyg kan i stort sett alla lära sig förvalta sitt eget sparkapital. Förutsättningen är dock att du är beredd att lägga ner 15 minuter av din tid varje månad och helst lär dig de grundläggande kunskaperna i finansiell ekonomi. En bra start är att gå någon grundkurs som erbjuds via Nordnetskolan. Utbildningarna är gratis och finns även via webben. Finns inte tid eller behov av utbildning eller om sparandet är begränsat till fondsparande är det bara att börja direkt genom att gå in på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html och sätta igång Determinants of Portfolio Performance II: An Update, Financial Analyst Journal May/June, s

4 Håll koll på risken Förvaltning av kapital handlar ytterst om två saker: bestämma en lämplig risknivå och sedan anpassa placeringarna därefter. Hur gör man det? Med hjälp av Investeringsguiden kan du snabbt och enkelt ta reda på din riskbenägenhet och anpassa dina fondplaceringar efter en för dig lämplig risknivå. Du kan också välja mellan att sköta allt själv eller överlåta valet av fonder till oss. Vilket val du än gör är det viktigt att du har koll på risken. Ta inte högre risk med ditt sparkapital än vad som motsvarar din riskbenägenhet. Studier av individers riskbenägenhet Vid all finansiell rådgivning måste kundens riskbenägenhet fastställas. Nordnet har med hjälp av sitt vetenskapliga råd 3 utvecklat en unik metod för hur man fastställer en individs riskbenägenhet. Nordnets mätningar visar att män generellt har en högre riskbenägenhet än kvinnor oavsett ålder. Riskbenägenhet, kön och ålder 12,00 10,00 Riskbenägenhet 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 19 år eller yngre 20 till 29 år 30 till 39 år 40 till 49 år 50 till 59 år 60 år eller äldre Män Kvinnor Män uttrycker en högre riskbenägenhet än vad objektiva mätningar visar att de har. De anser själva att de har större erfarenhet och högre kunskap om finansiella placeringar än kvinnor. 3 Nordnet har ett vetenskapligt råd med ledande forskare inom beteendevetenskap, matematik, statistik och finansiell ekonomi

5 Praktisk erfarenhet och kön 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket stor Stor Ganska stor Ganska liten Liten Ingen alls Praktisk erfarenhet Män Kvinnor Teoretisk kunskap och kön 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mycket stor Stor Ganska stor Ganska liten Liten Ingen alls Teoretisk kunskap Män Kvinnor Mäns övertro på sin egen förmåga kanske inte kommer som en överraskning, i vart fall inte för alla kvinnor och beteendevetare, frågan är om denna övertro gagnar männen och om de finansiella rådgivarna tar tillräcklig hänsyn till detta i den finansiella rådgivningen. Nordnets mätningar visar att svenska investerare är mycket riskbenägna. De flesta har målet hög eller relativt hög avkastning och beredda att acceptera stora värdeförändringar.

6 Vilket påstående överensstämmer bäst med din egen uppfattning? Målet är högsta möjliga avkastning därför accepterar jag mycket stora värdeförändringar Målet är hög avkastning därför accepterar jag stora värdeförändringar Målet är relativt hög avkastning därför accepterar jag vissa värdeförändringar Målet är låg risk med begränsade värdeförändringar därför accepterar jag en relativt låg avkastning Målet är en mycket låg risk med små värdeförändringar därför accepterar jag en låg avkastning Målet är ingen risk alls därför accepterar jag en låg avkastning även om avkstningen skulle understiga inflationen 35 procent av alla respondenter har ett avkastningskrav på 7,5 procent och kan acceptera att förlora 30 procent av ett enskilt år. Vilket av följande alternativ överensstämmer bäst med ditt avkastningskrav och din riskbenägenhet? % i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 50% av 7,5% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 30% av 6,5% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 20% av 5% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 10% av 4% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 5% av 2% i i snitt per år med risken att ett enskilt år förlora 0% av 39 procent säger att de reagerar mycket begränsat vid stora negativa värdeförändringar. Hur reagerar du på stora negativa värdeförändringar på ditt sparkapital? Inte alls. Jag är fullt medveten om att kurser går upp och ner Mycket begränsat. Jag är medveten om att kurser går upp och ner Begränsat eftersom jag inte har en kort investeringshorisont Ganska kraftigt eftersom jag egentligen inte vill förlora pengar på kort sikt heller Kraftigt eftersom jag inte vill förlora pengar på kort sikt Mycket kraftigt eftersom jag inte vill förlora pengar varken på kort eller lång sikt

7 34 procent säger att de skulle utnyttja tillfället att köpa aktier om börsen föll 20 procent på kort sikt. Värdet på ditt sparkapital faller med 20 procent på kort sikt. Efter noggrann analys kommer du fram till att nedgången är omotiverad - vad gör du? Utnyttjar tillfället och köper aktier och eventuellt också optioner Utnyttjar tillfället och börjar öka andelen aktier Ser över portföljen och ser om det finns utrymme att öka andelen aktier Ingenting Avaktar och hoppas på att börsen vänder och mitt sparkapital ökar i värde igen Drar ner risken genom att minska andelen aktier något och köper räntebärande värdeppper Drar ner risken rejält genom att sälja aktier och öka andelen räntebärande värdepapper Det finns dock gränser för den höga riskbenägenheten. En majoritet kan inte tänka sig att låna pengar för köp av aktier. Skulle du kunna tänka dig att låna pengar till köp av aktier? 1 Ja, absolut Ja Kanske Troligtvis inte Nej Absolut inte

8 En majoritet av alla känner sig också rejält obekväma om faller med 30 procent eller mer. Investeringar kan öka såväl som sjunka i värde. Hur mycket kan ditt sparkapital sjunka i värde innan du känner dig rejält obekväm? % eller mer 40% 30% 20% 10% All värdeminskning får mig att må dåligt Trots detta uttrycker en majoritet att de vill ha sina pengar placerade i en tillgång med hög risk och hög. Antag att ditt sparkapital utgörs av två typer av tillgångar. Den ena tillgången har en låg risk med låg. Vilken fördelning mellan dessa två tillgångar överensstämmer bäst med din egen riskbenägenhet? % i tillgången med hög risk och hög 80% i tillgången med hög risk och hög och 20% i tillgången med låg risk och låg 60% i tillgången med hög risk och hög och 40% i tillgången med låg risk och låg 40% i tillgången med hög risk och hög och 60% i tillgången med låg risk och låg 20% i tillgången med hög risk och hög och 80% i tillgången med låg risk och låg 100% i tillgången med låg risk och låg Vad menas med hög risk? Våra studier visar att en tillgång med en på 9 procent efter ett år och som i värsta kan falla med 40 procent efter ett år är en tillgång med hög risk. Denna risknivå attraherar nästan en fjärdedel av alla kunder.

9 Du erbjuds att investera hela ditt sparkapital i tillgångar som förväntas ge en avkastning på 9% efter 1 år. Det kan dock inte uteslutas att du i värsta fall kan förlora 40% av ditt sparkapital. Vilken risk tycker du att det motsvarar? Mycket hög risk Hög risk Ganska hög risk Ganska låg risk Låg risk Mycket låg risk Hur väl tycker du att fråga 18a motsvarar din egen riskbenägenhet? Ganska bra, men mitt avkastningskrav är lite högre därför är jag beredd att ta högre risk Mycket bra, detta motsvar väl min riskbenägenhet och mitt avkastnigskrav Ganska dåligt, risken är lite för hög Dåligt, risken är för hög Mycket dåligt, det är alldeles för hög risk för mig Är du tokig? Jag vill inte riskera att förlora någonting! Svenskar är i allmänhet mycket riskbenägna. Var går då gränsen för låg risk? Enligt våra studier går denna gräns vid en tillgång med en på 5 procent efter ett år och som i värsta fall kan falla med 10 procent efter ett år. Knappt 20 procent anser att en sådan tillgång motsvarar den egna riskbenägenheten.

10 Du erbjuds att investera hela ditt sparkapital i tillgångar som förväntas ge en avkastning på 5% efter 1 år. Det kan dock inte uteslutas att du i värsta fall kan förlora 10% av ditt sparkapital. Vilken risk tycker du att det motsvarar? Mycket hög risk Hög risk Ganska hög risk Ganska låg risk Låg risk Mycket låg risk Hur väl tycker du att fråga 20a motsvarar din egen riskbenägenhet? 3 1 Mycket dåligt, jag har ett mycket högre avkastningskrav och är därför beredd att ta en mycket högre risk Dåligt, jag har ett högre avkastningskrav och är därför beredd att ta en högre risk Ganska dåligt, jag har lite högre avkastningskrav och är därför beredd att ta lite högre risk Mycket bra, detta motsvar väl min riskbenägenhet och mitt avkastnigskrav Ganska bra, men det är lite för hög risk för mig Dåligt, jag vill inte riskera att förlora någonting Undersökningen har givit oss ny och mycket intressant kunskap. Riskbenägenheten varierar inte bara från person till person utan också över tiden. Riskbenägenheten är också könsrelaterad. Preliminära data visar också geografiska skillnader. I höst kommer vi att redovisa motsvarande undersökning ur ett nordiskt perspektiv. Vill du veta mer om individers riskbenägenhet och hur riskbenägenheten varierar av inkomst, förmögenhet och ålder eller testa din egen riskbenägenhet kan du gå in på https://www.nordnet.se/mux/web/fonder/investeringsguiden.html eller kontakta oss på telefon

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer