Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag"

Transkript

1 Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström

2 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag... 2 SME företag... 2 Fakta om SME företag... 2 Aktiviteter innan PU-processen i små och medelstora företag... 2 Problem eller möjlighet... 3 Egen potential... 3 Kostnader... 4 Potentiella vinster... 5 Min syn på aktiviteter innan PU-processen i stora företag... 6 Fakta om stora företag... 6 Aktiviteter innan PU-processen i stora företag... 6 Val av problem/möjlighet... 6 Egen potential... 7 Kostnader... 7 Potentiell vinst... 7 Jämförelsen... 7 Fakta... 7 Problem/Möjlighet... 7 Egen potential... 8 Kostnader... 8

3 Bakgrund Introduktion I kursen KPP306 Produkt och processutveckling på Mälardalens högskola ingår ett moment där eleverna skulle välja att skriva en individuell essä med utgångspunkt från titlar som: "Min syn på en (optimalt) miljövänlig PU process" "Min syn på en (optimal) kommunikation i en PU process" Jag valde att skriva min essä med titeln Min syn på aktiviteter innan PU processen i SME företag i förhållande till stora företag. Detta gjorde jag då det förhoppningsvis kommer vara en del av detta område som jag kommer att jobba inom senare, jag ville också göra jämförelser, liknelser och fördelar/nackdelar mellan de aktiviteterna i stora och SME företag. Inledning Den här essän är uppbyggd av tre delar dessa är: Min syn på aktiviteter innan PU proccessen i SME företag och där går jag igenom hur en typisk uppbyggnad kan se ut enligt mig och enligt mina egna erfarenheter. Andra delen är: Min syn på aktiviteter innan PU processen i stora företag och den innehåller samma uppbyggnad som del ett fast då med stora företag som fokus. Som sista del har jag valt: Jämförelsen och där går jag igenom de olika likheter och olikheter samt fördelar och nackdelar dessa uppbyggnader har mot varandra och eventuella förbättringar som skulle kunna göras enligt mig. Sid 1

4 Del två: Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag SME företag Vad står då SME företag för? SME är egentligen en förkortning av engelskans Small and Mediumsized Enterprise, på svenska blir detta: små och medelstora företag (SMF) fast man har börjat använda sig av ordet SME företag allt mer de senaste åren. En enkel googel sökning avslöjar detta. Fakta om SME företag Det har funnits problem att definiera när ett företag skall klassas som mikro små medelstora storaföretag. Anledning till att en klassificering är nödvändig är för att eventuella bidrag och stöd som kan sökas från EU skall gå till de företag som verkligen behöver dem. [1]Enligt Europeiska kommissionen som är en institution till Europeiska unionen (EU) så lades en ny rekommendation fram om hur mikroföretag samt små och medelstora företag skulle definieras. Som var en utveckling av den gamla. Rekommendationen utgår ifrån att företag skall definieras utifrån deras personalstyrka och omsättning eller årlig balansomslutning. Den antogs och trädde i kraft Ett litet företags definition är att de har ett minimum av 10 anställda och ett maximum av färre än 50 anställda, samt att de inte överstiger en omsättning eller balansomslutning på 10 miljoner euro per år. Ett medelstort företags definition är att de har ett minimum av 50 anställda och ett maximum av färre än 250 anställda, samt att de inte överstiger en årsomsättning av 50 miljoner euro eller balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. Aktiviteter innan PU-processen i små och medelstora företag Då jag jobbat och varit i kontakt med ett flertal små och en del medel stora företag och deras produkt utveckling skulle jag vilja påstå att en stor del av PU process egentligen påbörjas tidigare än den traditionella versionen, jag menar att den påbörjas redan här: Sid 2

5 Problem eller möjlighet Jag skulle vilja påstå att nästan alla produkter eller tjänster som skapas börjar med antingen ett problem eller en möjlighet, till exempel att något inte funkar som det ska då kan detta förbättras, eller att ett problem kräver en helt ny produkt som lösning. Ett annat kanske inte lika vanligt är när man tar till vara på en möjlighet, där man upplyser kunden om att personen faktiskt har ett behov av detta, exempelvis när man integrerade kameran i mobiltelefonen och sedan gps i mobilen, det fanns inget egentligt kundbehov av detta just då (problem), men som alla vet blev ju detta en stor succé. Enligt mig är en stor del av PU processen att hitta ett problem att lösa. Ofta är det dock så att ett problem har uppdagats och behöver lösas. Men är man en utvecklings grupp behöver man hitta ett problem eller en möjlighet att lösa/utnyttja Södergrens När jag var i en grupp som utförde ett produktutvecklings arbete hos Södergrens metallindustri AB som är ett produktions företag. [2]Södergrens metallindustri AB är klassat som ett litet företag(små företag) med sina 17 anställda. I det här fallet hade dem upptäckt ett behov av kunder att höja och sänka sina arbetsbänkar och funderade på att skapa en sådan produkt. SECOIL Jag har även varit i en grupp som utfört ett arbete mot företaget SECOIL som var klassat som ett småföretag. De hade upptäckt att det fanns behov av att förvara bränsle på ett säkert sätt inom både sjöfart och på land. Vår uppgift i det hela var att utveckla och komma med fler förbättringar kring deras sjöfarts alternativ. Presto [3]Presto Brandsäkerhet AB med bas i Katrineholm är ett medelstort företag som har 189 anställda. Jag ingick i en grupp som utförde ett förbättrings / ny produkts arbete med dem, de hade ett problem av att de inte han producera lika mycket som efterfrågan på marknaden var av att restaurera och tryckprova tryckbehållare som brandsläckare. Anställa fler tryckprovare var inte ett alternativ då de krävde flera års utbildning, dom hade satt nytt folk på utbildning men ville snabbare lösa detta problem. Detta är ju ett något annorlunda problem jämfört med de två andra företagen men ett väldigt trevligt problem då man enkelt kan se att lösa detta problem kommer generera mer pengar. Egen potential Med egen potential så menar jag att företagen ifråga ofta går till sig själv och ser om dem har den kompetens som krävs för att lösa problemet eller rättare sagt om dem kan undvara nog mycket tid av någon anställd som skulle kunna tänkas lösa själva problemet med som resultat en ny eller förbättrad produkt. Sid 3

6 Södergrens och SECOIL I båda fallen hade företagen kommit fram till att detta kommer ta ganska mycket tid och bli dyrt där av försökt att slippa detta. Företagen valde att gå vidare med idéerna till där grupperna som jag arbetade i blev inkopplade. Presto I detta fall så hade företaget satt egna personer på att lösa problemet men ville få all extra hjälp som gick utan att lägga ut en extra utgift hos ett utvecklingsföretag, för att så snabbt som möjligt lösa problemet. Detta resulterade i att Presto kontaktade Mälardalens högskola och att gruppen som jag ingick i fick detta som arbetsuppgift. Kostnader Mycket av företags tänk kretsar kring kostnaderna för att driva fram en ny/förbättrad produkt och ser ofta det som en (för) stor investering att utföra. Samt måste åtanke tas åt att den nya produkten kanske inte kommer sälja så bra eller att förbättringen inte gör att man får fler produkter sålda, då kommer detta klassas som en onödig extra kostnad. Södergrens och SECOIL I både Södergrens och SECOIL's fall så hade man bedömt att kostnaden för att ta fram / utveckla längre på produkterna hade varit för höga och sökte då sig vidare. Presto I Presto's fall var det annorlunda då de ville lösa problemet så snabbt som möjligt. De bedömde att de visste att vinsterna skulle finnas där bara dom kunde lösa detta problem och ville därför lösa det så snabbt som möjligt. Därför ansåg dom att kostnaderna alltid var befogade, till viss mån givetvis. Men den ansvariga sa i princip att om det fanns stabila grunder och att vi kunde visa att detta skulle vara en bra investering att göra så kunde vi få disponera över någon miljon. Sid 4

7 Potentiella vinster Nästan all beslut kretsar kring vinster i företag, vilket är ganska givet eftersom att om något inte går med vinst eller jämt upp så kommer företaget sakta eller snabbt att gå mot konkurs. Viktigt att tillägga här är att gör en korrekt uppskattning på vad en potentiell ny produkt kommer att generera i vinster är väldigt svårt och kräver en på kostnad undersökning. Södergrens I Södergrens fall visste man att det fanns en potentiell marknad man visste dock inte hur stor den var eller hur man skulle kunna komma åt den, eftersom man redan var underleverantör till ett bolag som tillverkade liknande produkter och skulle då bli konkurrenter med dem. Men man ville driva denna idé vidare och funderade kring om man skulle sälja produkten på internet eller till företaget man redan levererade till. SECOIL I Secoil's fall ville man bara göra produkten så bra som möjligt och om vi kom på något som innebar en billig ändring så kunde den anammas eftersom produkten inte hade börjat att blivit producerad ännu. Här fick det inte vara några stora förändringar. Vinsterna hade dom själva uppskattat efter deras undersökningar eller förhoppningar. De verkade ha varit lite för positiva kan man med facit i hand nu säga, företaget verkar inte ha fått någon order på 1.5år. Presto I Presto's fall var de potentiella vinsterna väldigt klara, de utförde en tjänst som de visste att det kom att bli ett större efterfrågan på efter varje år som gick då de nämligen även tillverkade tillverkade produkten som behövde tjänsten. Samt att man redan hade så stor efterfrågan på tjänsten att man inte kunde täcka behovet som redan fanns på marknaden. Sid 5

8 Min syn på aktiviteter innan PU-processen i stora företag Fakta om stora företag För att klassificeras som ett stort företag behöver antingen ha minst 250 anställda eller uppnå en årsomsättning på över 50 miljoner euro eller inneha en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro. Aktiviteter innan PU processen i stora företag Då jag inte har har jobbat inom ett flertal stora företag inom utvecklings projekt ännu komplimenterar jag mina erfarenheter med litteratur jag har läst. Med denna fakta vill jag påstå att minimumet av aktiviteter innan PU processen är som följer. Val av problem/möjlighet Volvo Jag var i en grupp som fick fördelen att jobba med företaget Volvo powertrain i Köping som är klassat som ett stort företag. Här hade man ett fler tal problem som kommit till produkt utvecklingsavdelningen, det var så många problem / förfrågningar att man inte han hantera alla projekt. Gruppen som jag ingick i valde ett problem som skulle effektivisera deras tillvägagångssätt sätt av att kunna utföra tester på last bils växellådor, detta skulle i sin tur medföra att tillverkningen skulle gå snabbare då detta var en form av en flaskhals. Sid 6

9 Egen potential Volvo Det fanns givetvis egen potential för att lösa detta problem, men de hade så många olika utvecklings projekt som kunde utföras och han helt enkelt inte med att utföra alla. Då kopplades Mälardalens högskola i och med detta blev gruppen jag var i inkopplad. Kostnader Kostnaderna för att lösa detta problem innebar att man inte kunde jobba med de problem som bedömts som mest lönsam att hantera. kontaktades, målet var att en grupp skulle lägga fram en potentiell lösning av problemet för utvecklings teamet. Detta skulle i sin tur beroende på hur väl arbetet var utfört ha skurit ner tiden som det skulle ha tagit tagit för Volvos eget utvecklingsteam att lösa. Samt att det var väldigt billig arbetskraft. Potentiell vinst Volvo Man hade bedömt att problemet var lönsamma att lösa då de innebar en ökad produktion men att det samtidigt inte var en så stor stor ökning i inkomster så det fanns andra problem som var mer givande i denna aspekt och därför högre prioriterade av Volvos eget utvecklings team. Vi lyckades dock visa att det fanns fler ekonomiska fördelar av att lösa detta problem än bara den faktor att man kunde producera snabbare, nämligen att skaderisken skulle sjunka. Jämförelsen och där går jag igenom de olika likheter och olikheter samt fördelar och nackdelar dessa uppbyggnader har mot varandra och eventuella förbättringar som skulle kunna göras enligt mig. Fakta Utifrån fakta ser vi att stora företag har mycket mer pengar / arbetskraft att röra sig med. Detta innebär att stora företag ofta har förleder som större kontaktnät samt att dem kan köra över sina underleverantörer som ofta är SME företag. Problem/Möjlighet Här kan man se en skillnad och detta är att att stora företag ofta redan har flera utvecklings projekt på gång och olika problem som behöver lösas. Detta gör att det är lönsamt att ha ett eget specialist Sid 7

10 team för att utveckla lösningar. Fördel som ett SME företag skulle kunna ha är att när väl ett problem har uppstått så har detta team en helt annan närhet till problemet, man känner redan till processen och vad som är fel och behöver förbättras. [4]Enligt Louise Östberg så är det de små idéerna av engagerade medarbetare som ofta genererar de bättre ekonomiska resultaten men att det väldigt ofta går förlorade. Hon stödjer detta på en studie av 40 svenska företag. Jag anser att detta är rimligt då jag själv fått sett att många arbetare har många bra idéer som med visst arbete blir en bra ekonomisk investering. Jag tror man måste locka folk att berätta sina idéer även om dom kanske inte är perfekta, ett alternativ skulle kunna vara som ett företag som jag hörde om för ca 1 år sedan, de gav ut nära på 3månadslöner för nya idéer som kom att bli anammade av företaget, detta var ett företag som fick många idéer från sina anställda. Egen potential Givetvis har stora företag stor egen potential att lösa problem då de ofta har en utvecklingsavdelning. Och de kan också anställa specialister när detta behövs och är gynnande. Små medelstora företag har en stor nackdel att de kanske inte är så vana att utföra utveckling projekt, detta innebär att det är lätt att falla på vanliga fallgropar som ett mer erfaret team inte skulle göra. Jag anser det mycket smart av all företag att använda sig av studenter då detta är nästintill gratis för dem samt kan genera bra arbete, jag anser fler företag borde ta hjälp av skolor. Kostnader Vad detta innebär är att ett potentiellt utvecklings projekt som skulle ge god avkastning till viss säkerhet men är en dyr investering så kommer inte många småföretag att acceptera detta projekt. Detta för att även om det är 90% chans att lyckas, och annars går man i konkurs. Efter 10 sådana satsningar kommer man i snitt att ha gått i konkurs. Därför finns inte många risktagande små företag vilket hämmar produkt utvecklingen. Ett större företag kommer kunna ta detta projekt då det i snitt ger positiv avkastning. Små medelstora företag en förbättring som måste göras är att man börjar kontrollera vad för sorts bidrag som man kan få för just sådana här projekt. Det finns både Svenska och EU bidrag man kan söka för att få finansiell hjälp med att ta fram nya produkter som små företag, till exempel växtverket: som genererar 140träffar på bidrag till produktutveckling. ery=produktutveckling&x=40&y=10 Men man kan som sagt också söka från EU: activities/fundinggrants/index_sv.htm Detta är något som små företag borde börja göra mer, vilket i sin tur förhoppnings vis kommer leda till att fler produktutvecklings projekt kommer att startas. Sid 8

11 Internet källor [1] [2] [3]http://www.ratsit.se/ Böcker [4]Små idéer : stora resultat (Häftad) av:louise Östberg, Dean M. Schroeder, Alan G. Robinson ISBN10: Sid 9

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight Pernilla Assarsson Medieteknik Maj 2011 Förord & Tack Jag vill tacka alla inblandade till denna studie. Först vill jag rikta ett stort tack till First Flight som har hjälpt mig att kunna genomföra studien,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Röster från tillverkningsindustrin Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Jag tänkte att jag kanske kunde få samma lön som när jag var anställd, att det skulle vara fritt och att

Läs mer